pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položenou zříceninou v České republice - Vítkův kámen zajímavosti ze Šumavy
první Čech, který navštívil metropoli Inků Cuzco, byl František Boryně – Malonice zajímavosti ze Šumavy
po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy

pamětní prkno Miloslava Říhy

detailní info

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: sušicko
GPS: 49°10'45.352"N, 13°23'36.821"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Pomník obětem 2. světové války nad Žežulkou je pamětní prkno Miloslava Říhy z Písku. Říha byl krajský organizátor protiněmecké odbojové organizace, velitel odbojové organizace a prkno s nápisem „V těchto místech byl dne 14.11. 1943 postřelen gestapem Miloslav Říha (14.2.1914 - 15.11.1943). Památce krajského organizátora protinacistické odbojové organizace, který svůj mladý život obětoval pro vlast“ stojí na místě Seidlova domu (ten byl rozbořen). Značnou aktivitu projevovala již od začátku okupace sušická komunistická odbojová skupina vedená strojníkem Karlem Fuchsem, která byla napojena na ilegální odbojovou organizaci KSC v Pisku, zejména na Miloslava Říhu. Do Písku si zajížděl Karel Fuchs pro Instrukce a několikrát se zúčastnil i ilegálních schůzek vedoucích členů písecké organizace KSC. Do Fuchsovy skupiny bylo zapojeno asi 100 osob. Na něho navazovali vedoucí buněk v jednotlivých obcích, zejména Rejžek v Zihobcích, Luhan v Petrovicích, Liška v Podhrází u Dražovic, Spatný, Motlík a Rohan v Sušici a další v Budětlcích, Hrádku a ve Svojšicích. Karel Fuchs podle konspiračních pravidel znal všechny vedoucí v jednotlivých místech a počet osob na ně napojených, nikoliv však jejich jména. Fuchsova odbojová skupina se na počátku okupace zaměřila především na převádění přes hranice. Stíhané osoby, které se vykazovaly smluvenými hesly, byly převáděny přes protektorátní hranice a odtud do Plattlingu v Bavorsku, kde je v některých případech přebíral příslušník německých železnic, který mluvil plynně česky. Převádění do Bavor se dělo protože tam byl poměrně klid, nebyla tam tak ostražitě kontrolována přítomnost cizích osob, a také dále proto, že většina převáděných ovládala němčinu a snáze unikla tudíž pozornosti obyvatelstva. Od poloviny roku 1940 se členové skupiny kromě shromažďování zpráv vojenského a politického rázu, získávání zbraní a rozšiřování ilegálních tiskovin a letáků připravovali k případnému ozbrojenému střetnutí s okupanty. Proto také úzce spolupracovali s ilegální vojenskou organizací bratří Šindelářů. Pro předávání tiskovin byla na hřišti v Sušici vybudována tzv. mrtvá schránka. V červenci 1943 byla činnost ilegálních pracovníků v Písku prozrazena a gestapo přistoupilo k rozsáhlému zatýkání píseckých komunistických odbojářů. Josef Rajskup a jeho blízký spolupracovník Josef Vlk se přesunuli na Příbramsko a Miloslav Říha se skrýval nejprve u Karla Fuchse v Sušici, pak v Žežulově dvoře, kde Fuchs prováděl instalační práce a kde pod rouškou montéra měl Říha pobývat, než nastane na píseckém okrese klid. Ale zatčený písecký komunista Karel Lang, který byl spojkou M. Říhy pro Sušici, prozradil po surovém týrání a trýznění, že se hledaný Říha ukrývá u Karla. Fuchse v Sušici. Po tomto doznání odjeli příslušníci klatovského gestapa dne 14. listopadu 1943 do Sušice a zatkli Karla Fuchse. Když u něho nenašli hledaného M. Říhu a když Fuchs stále znovu tvrdil, že o něm nic neví, postavili gestapáci Fuchsovu manželku čelem ke zdi a pod hrozbou, že ji zastřelí, donutili nakonec Fuchse k prozrazení Říhova úkrytu. Nato odjeli i s Fuchsem do Žežulova dvora, kde byl Říha při pokusu o útěk smrtelně postřelen a měl těžké průstřely dutiny břišní. Se zraněními byl odvezen Všeobecné veřejné okresní nemocnici v Sušici. Klatovské gestapo službu konajícímu lékaři nařídilo, že postřelený muž musí vydržet nejméně půl druhé hodiny a po tu dobu, že musí být schopen výslechu. Během této doby gestapáci zraněného vyšetřovali, Říha ale nic neprozradil. Naopak si z nich udělal ještě legraci a řekl jim, že členové jeho skupiny se sejdou příští den o 7. hodině před radnicí v Sušici. Druhý den bylo pak sušické obyvatelstvo překvapeno neobvyklou činností na náměstí. Tam totiž přijelo velké nákladní auto se světly nezatemněnými, postavilo se napříč vozovky a osvětlovalo radnici i přilehlou část náměstí. Mezi tím horda gestapáků jeden vedle druhého se zbraní v jedné ruce a s elektrickou lampičkou v druhé prošli celým náměstím. Při rentgenovém vyšetření o samotě se Říha zeptal : „Jsou zde ještě ti vrazi? Ti mně dali, ale nedostanou ze mne nic". Říha byl hned nato podroben operaci, ale těžkým průstřelům dutiny břišní podlehl v 19:15 na operačním stole. Prokázal i přes těžké zranění své hrdinství tím, že své kamarády neprozradil. Po smrti byl zpopelněn v krematoriu v Plzni a jeho popel rozsypán.

pamětní prkno Miloslava Říhy na mapě

pamětní prkno Miloslava Říhy na fotografiích

místa v okolí

Žežulka

Žežulka

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: sušicko
GPS: 49°10'45.976"N, 13°23'40.382"E

zobrazit více

další místa v okolí