největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
první veřejné pouliční osvětlení v Čechách - Fr. Křižík, Písek zajímavosti ze Šumavy
největší výrobce těstovin ve střední Evropě „Bratři Zátkové" - Boršov nad Vltavou zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy
jediné znaky na náhrobnících z křižáckých výprav v ČR - Radomyšl zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená synagoga v Česku a střední Evropě - Hartmanice zajímavosti ze Šumavy

kaple sv. Hildegardy, Horní Staňkov

detailní info

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: sušicko
GPS: 49°15'20.808"N, 13°24'45.047"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Kapli sv. Hildegardy na okraji lesa nad Horním Staňkovem nechal koncem 19. století postavit tehdejší majitel tohoto panství v Horním Staňkově, JUDr. Gustav Schreiner, po předčasné smrti své osmnáctileté dcery Hildy. Kaple byla zasvěcena její patronce, svaté Hildegardě a byla postavena na místě, kde si dcera majitelů jako dítě ráda hrávala. Po 2. světové válce v rámci vysídlení Sudetských Němců na základě Benešových dekretů byla nucena odejít i rodina Georga Schreinera, posledního vlastníka panství v Horním Staňkově. Lesní pozemky byly přídělovou listinou z července 1949 převedeny do vlastnictví tehdejších Československých státních lesů. Následně byla kaple sv. Hildegardy byla přidělena do vlastnictví Antonína a Amélie Javorských z Horního Staňkova. Počátkem 60. let nastalo chátrání kaple - byl zničen a zcizen inventář, časem se propadla střecha a klenutý strop. Postupem času zbylo z kaple jen torzo obvodových zdí. V létě roku 2014 začala lesní správa Železná Ruda v jednání s paní Evou Jiráskovou, vnučkou manželů Javorských a nynější majitelkou kaple a pozemku pod ní. Cílem jednání bylo získání stavby a pozemku do majetku státu za účelem následného obnovení kaple. Stavba i pozemek se na základě darovací smlouvy s paní Evou Jiráskovou staly 18.3.2016 majetkem státu, čímž bylo umožněno Lesům ČR zahájit další kroky pro obnovu zničené kaple. Na obnově kaple se podíleli také současní obyvatelé osady Horní Staňkov, kterým se podařilo sehnat historické materiály a fotografie původní stavby. Projektová dokumentace tak byla zhotovena podle dobových fotografií. Vlastní stavba byla zahájena v květnu a dokončena v červenci roku 2017. Financování obnovy bylo zajištěno z vlastních zdrojů Lesů ČR s.p. v rámci tzv. Programu 2020. Poděkování patří také řezbáři panu Karlu Tittlovi z Velhartic, který zhotovil nový inventář, jelikož ze starého se nic nedochovalo. Kaple byla slavnostně posvěcena dne 17.9.2017 v 10:30 českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Vlastimilem Kročilem, Ph.D. a správcem farnosti Velhartice P. Vendelínem Zboroněm.

kaple sv. Hildegardy, Horní Staňkov na mapě

místa v okolí

První sníh - Peter Balhar

První sníh - Peter Balhar

kategorie: kultura a památky / výtvarná díla
lokalita: sušicko
GPS: 49°15'16.286"N, 13°24'43.158"E

zobrazit více
Podzim - Alena Holá

Podzim - Alena Holá

kategorie: kultura a památky / výtvarná díla
lokalita: sušicko
GPS: 49°15'20.056"N, 13°24'34.726"E

zobrazit více

další místa v okolí