poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená synagoga v Česku a střední Evropě - Hartmanice zajímavosti ze Šumavy
jediný mokřad v ČR na celosvětovém seznamu na ochranu mokřadů - Modravské slatě zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
nejstarší dochovaný český most ze 13. století - Písek zajímavosti ze Šumavy

Kochánov

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: sušicko
GPS: 49°11'48.935"N, 13°22'8.109"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Bývalé sídlo nejvýznamnější královácké rychty zdejší oblasti. Králováci tu žili rozptýleni na pomezí hvozdu nepochybně již na počátku 16. století, první písemné záznamy o těchto strážcích se však dochovaly až z počátku 17. století. Na rozdíl od níže položených osad a obcí se jich zřejmě téměř nedotkly přechody vojsk za třicetileté. války. Z první berní ruly z roku 1613 tedy víme, že rychta Kochánov měla 17 usedlostí, v roce 1713 jich bylo 23, ve 30. letech 19. století celkem 38. Správní území Kochanova tehdy tvořila řada menších vesniček a samot, např. Keply, Mokraný, Kubíčkův Dvůr, Mochov, Žežulka, Busil, Bezděkov, Karlov, Radkov další. V Mochově a Mokřanech byly i školy. Obyvatelé žili a pracovali na četných místních dvorech. Proto se lidově tomuto území říkalo „die Höffe" (Dvory). Sčítání lidu z roku 1930 uvádí 499 obyvatel (s Dolním Kochánovem 526). Po druhé světové válce byl kraj vlivem odsunu Němců zcela vylidněn. V roce 1950 zde žilo již pouhých 50 obyvatel (v Dolním Kochanově 10), v roce 1991 sčítání uvádí již jen 1 obyvatele. Teprve koncem 20. století se kraj opět zalidňuje, ovšem některé obce mají dnes pouze rekreační charakter. Svérázným velmi starým zvykem, souvisejícím s drsnými klimatickými podmínkami v zimě a izolovaností místních obyvatel, bylo stavení tzv. umrlčích prken. Každý hospodář míval u stodoly narovnána v zásobě prkna. Když někdo v rodině zemřel, jedno prkno se označilo vřezáním třech křížků. Na ně se pak položil nebožtík, který zůstal ve stavení až do pohřbu. Potom bylo prkno vyzdobeno a vystaveno poblíž samoty. Poslední dvojici prken, která se dodnes dochovala ve volné přírodě, jsou prkna sedláka a selky Anny a Josefa Schreinerových v bezprostřední blízkosti cesty spojující Kochánov a Keply. Opodál vpravo v údolí na kraji lesa stojí známá Zajíčkova kaple, zasvěcená Panně Marii Lurdské. Každoročně v květnu se zde koná tradiční církevní pouť, hojně navštěvovaná věřícími i turisty z blízkého i vzdálenějšího okolí. Vyhlídka od horního Kochanova nabízí krásné výhledy na Rovnou a Suchou s dominantou Borku vlevo a Svatoboru vpravo. Za pěkného počasí je dobře viditelné i vzdálené pásmo Brd.

Kochánov na mapě

Kochánov na fotografiích

Kochánov

Kochánov

kategorie: města a obce
lokalita: sušicko

zobrazit více

místa v okolí

kaple Panny Marie Lurdské, Kochánov

kaple Panny Marie Lurdské, Kochánov

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: sušicko
GPS: 49°11'58.555"N, 13°22'18.554"E

zobrazit více
Radkovská vyhlídka 915 m n. m.

Radkovská vyhlídka 915 m n. m.

kategorie: příroda / vrcholy, rozhledny
lokalita: sušicko
GPS: 49°11'27.572"N, 13°22'19.188"E

zobrazit více

další místa v okolí