nejstarší kamenný hrad v Čechách - Přimda zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené horské vrchovištní rašeliniště - Rakouská louka zajímavosti ze Šumavy
pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy

přírodní rezervace Prameniště

detailní info

kategorie: příroda / přírodní krásy, úkazy
lokalita: železnorudsko
GPS: 49°10'38.200"N, 13°16'28.998"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Přírodní rezervace Prameniště byla vyhlášena dne 9.12.1994 vyhláškou správy NP a CHKO Šumava Č. 3/94 o rozloze 335,27 ha. Nachází se na východním svahu hřbetu Pancíř - Můstek - Jedlová ve čtyřech samostatných částech. Zahrnuje komplex svahových a údolních rašelinišť s prameništi propojených lesními porosty včetně bezlesých, částečně zemědělsky obhospodařovaných ploch. Kromě typické vegetace horských rašelinišť a rašelinných luk jsou zde zastoupeny četné druhy rostlin a živočichů z kategorie zvláště chráněných (např. dřípatka horská, rosnatka okrouhlistá).

přírodní rezervace Prameniště na mapě

přírodní rezervace Prameniště na fotografiích

přírodní rezervace Prameniště

přírodní rezervace Prameniště

kategorie: příroda
lokalita: železnorudsko

zobrazit více

místa v okolí

Nový Brunst

Nový Brunst

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: železnorudsko
GPS: 49°10'34.98"N, 13°16'30.296"E

zobrazit více
Gerlova Huť

Gerlova Huť

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: železnorudsko
GPS: 49°10'1.974"N, 13°17'11.249"E

zobrazit více

další místa v okolí