největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy
po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená horská obec v Čechách 1062 m n.m. - Kvilda zajímavosti ze Šumavy

přečerpávací elektrárna Černé jezero

detailní info

kategorie: kultura a památky / technické
lokalita: špičácko
GPS: 49°11'30.565"N, 13°12'27.576"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Autorem myšlenky vybudovat pod Černým jezerem přečerpávací elektrárnu byl okolo roku 1920 vládní rada Zemského úřadu v Praze Ing. Karel Kosek. Myšlenku nadále rozvíjel Ing. František Alexej Pech, který postupně vypracoval projektovou dokumentaci. V roce 1928 rozhodly Západočeské elektrárny o realizaci této stavby, v červnu téhož roku provedl projektant Ing. Pech během čtrnácti dnů měření pro účely projektu s použitím tříkilometrového polygonu podél celé trati budoucího potrubí; úsek 274 m vysokého svahu se sklonem až 1:2 byl zaměřován metodou tachymetrické nivelace. Generální plán byl dokončen na podzim roku 1928, v listopadu téhož roku úspěšně proběhlo vodoprávní řízení, a nato byly vypracovány podrobné prováděcí plány a zadávací rozpočet. V květnu 1929 bylo zadáno provedení veškerých stavebních prací společnosti Podnikatelství civilních inženýrů stavebních Nejedlý a Řehák, veškeré dodávky technologického zařízení a potrubí pak Škodovým závodům v Plzni. Vlastní stavba náročného díla v obtížných přírodních podmínkách trvala pouze rok a tři čtvrtě, při pořizovacím nákladu 10 milionů Kč. Vody řeky Úhlavy byly zpočátku převáděny staveništěm pomocí dřevěného žlabu, po dokončení základové výpusti o světlosti 2000 mm pak potrubím této výpusti, jak je u přehradních staveb obvyklé. Betonování hráze bylo započato od levého břehu. Elektrárna byla uvedena do provozu 6. prosince 1930. Přívodní potrubí v délce 1266 m z Černého jezera do vyrovnávací komory je vybudováno z litinových hrdlových trub těsněných olovem o světlosti 800 mm s průtočným množstvím 800 l/s. Tlačné potrubí v celkové délce 1007 m je vybudováno z ocelových přírubových trub o světlosti 560 – 600 mm (tloušťka stěny u vyrovnávací komory je 6 mm, postupně s přibývajícím spádem se zvětšuje po 1 mm až na 15 mm u elektrárny). Vyrovnávací komora je železobetonová, kruhového průřezu o průměru 4 m a výšky nad terénem 12,0 m. Vlastní elektrárna je situována na levém břehu Úhlavy v ose hráze, dostatečně chráněná před velkými vodami. Je osazena jednou Peltonovou turbínou s hltností 800 l/s při spádu 247,7 m, průměr oběžného kola je 850 mm, počet otáček 750 /min., 2 střiky, regulace jehlami, ochrana proti přetočení odkloněním paprsku. Peltonova turbína je výrobek Škodových závodů v Plzni. Na společném hřídeli s turbínou je motorgenerátor Škoda o výkonu 1500 kW (příkon v motorovém režimu 1750 kW), výstupní napětí 6 000 V je transformováno na 22 000 V (2,5 MVA) do rozvodné sítě VN. Dalším strojem na společném hřídeli je šestistupňové odstředivé čerpadlo, které bylo v té době nejvýkonnějším svého druhu v republice. Průměr oběžného kola je 800 mm, maximální sací výška 4,7 m. Obdivuhodná tlačná výška čerpadla činí se započtením tlakových ztrát 283,50 m. Při maximálním výkonu chrlí čerpadlo zpět potrubím do Černého jezera 400 l/s.

přečerpávací elektrárna Černé jezero na mapě

přečerpávací elektrárna Černé jezero na fotografiích

místa v okolí

pamětní deska Julius Hofmann

pamětní deska Julius Hofmann

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: špičácko
GPS: 49°11'30.413"N, 13°12'26.903"E

zobrazit více
Brčálnické údolí

Brčálnické údolí

kategorie: příroda / přírodní krásy, úkazy
lokalita: špičácko
GPS: 49°11'30.070"N, 13°12'42.665"E

zobrazit více

další místa v okolí