ochranářský koutek Hamižná hora zapsán 16.6.1985 na seznam IUCN - první v ČSSR zajímavosti ze Šumavy
první Čech, který navštívil metropoli Inků Cuzco, byl František Boryně – Malonice zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenný hrad v Čechách - Přimda zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy
první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy

přírodní rezervace Městišské rokle

detailní info

kategorie: instituce / ochrana přírody
lokalita: špičácko
GPS: 49°13'51.721"N, 13°14'36.434"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Vyhlášena dne 9.12.1994 vyhláškou správy NP a CHKO Šumava č. 4/94 o rozloze 168,91 ha. Je rozložena na severovýchodním svahu hřbetu Můstek - Prenet ve dvou samostatných částech. Zahrnuje prameniště, rašeliniště, přípotoční nivy potoka Jelenky, roklinové lesy, komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení. Důvodem ochrany je zachování nejcennějších partií městišťské kotliny a zajištění optimálních podmínek pro existenci biotopů zvláště chráněných druhů rostlin (např. upolín evropský, lilie zlatohlávek) na bezlesých částech PR. Cesta k přírodní rezervaci Městištské rokle začíná kousek za osadou Onen Svět. Široké údolí otevírá pohled do kraje pod Šumavou. Za každou zatáčkou cesty se objevují další a další vyhlídky. Údolím šumí potok Jelenky, který přitéká z náhorní roviny Pancířského hřbetu, a protože svažitá rokle má sklon 20–40°, tvoří kaskády, peřeje a malé vodopády. Na březích rostou malé pryskyřníky platanolisté. Je to evropská květina rostoucí ve všech našich horách. Lesy kolem potoka nejsou původní, kolem roku 1750 bylo celé území odlesněno a o 100 let později opět zalesněno. Les se vyvíjí docela přirozeně a při potoce má pralesitý charakter.

přírodní rezervace Městišské rokle na mapě

přírodní rezervace Městišské rokle na fotografiích

místa v okolí

hamr Městiště

hamr Městiště

kategorie: kultura a památky / architektura
lokalita: špičácko
GPS: 49°14'25.860"N, 13°14'44.812"E

zobrazit více
Na Sjezdovce

Na Sjezdovce

kategorie: sport a wellness / pěší - naučné stezky
lokalita: špičácko
GPS: 49°13'15.362"N, 13°14'2.904"E

zobrazit více

další místa v okolí