jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
jediný hradní most na skále ve střední Evropě - Velhartice zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená synagoga v Česku a střední Evropě - Hartmanice zajímavosti ze Šumavy

kostel Navštívení P. Marie, Běšiny

detailní info

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: klatovsko
GPS: 49°18'6.69"N, 13°18'44.246"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Původně na místě kostela stávala kaple k sousedícímu zámku, postavená stavitelem J. Wohrdnem v roce 1654. Ta byla přebudována na farní jednolodní kostel, presbytář s pětibokým závěrem k severu. Na západ k presbytáři přiléhá trochu netradičně věž s cibulovitou bání. Kolmo na kostelní zdi na návsi je náhrobní kámen, který nechal farář své doby v roce 1845 převézt od sv. Bartoloměje (vzdálenější kostel na vrchu nad obcí, který postupně zchátral). Jde o velký žulový kámen, na němž je vytesána socha mladé ženy s nápisem a datem úmrtí. V roce 1781 Běšiny vyhořely a zasažen byl i kostel. Zásluhou tehdejšího faráře došlo po mnoha letech k jeho rekonstrukci. Kostel u sv. Bartoloměje hrozil sesuv, proto z něj byl do běšinského kostela převezen zvon spolu s veškerým náčiním pro bohoslužby a kostel Navštívení Panny Marie v Běšinech byl ustanoven farním kostelem. Kaple měla jeden zvon, a proto věž kostela měla zvony dva. Třetí darovala kaple sv. Jana Nepomuckého v lese Oboře u Týnce, která byla nakonec uzavřena. Z této kaple pocházejí také varhany, které byly také darovány běšinskému kostelu. První zvon kostela v Běšinech je z roku 1579, váží asi 400kg a je zasvěcen sv. Bartoloměji, druhý zvon (umíráček) je z roku 1631 a je zasvěcen Panně Marii, váží asi 23kg, třetí zvon, který vážil asi 57kg a byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, byl na věži až do roku 1867, kdy praskl. Místo něho sem byl umístěn nový zvon, opět zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Ten byl však za 1. světové války zabaven a v roce 1926 nahrazen novým zvonem s obrazem sv. Václava. Ve 2.světové válce byl roku 1942 i tento zvon zabaven a odevzdán pro válečné účely. Ještě téhož roku byl sňat další zvon pořízený v roce 1631, který byl ale roku 1945 vrácen. Přivezli jej naši zahraniční vojáci, kteří se vrátili z Anglie. V letech 2005 a 2006 proběhly opravy kostela.

kostel Navštívení P. Marie, Běšiny na mapě

kostel Navštívení P. Marie, Běšiny na fotografiích

místa v okolí

pamětní deska Jan Žižka, Běšiny

pamětní deska Jan Žižka, Běšiny

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°18'6.320"N, 13°18'45.521"E

zobrazit více
pomník padlých WWI, Běšiny

pomník padlých WWI, Běšiny

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°18'7.481"N, 13°18'44.689"E

zobrazit více

další místa v okolí