první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
jediná česká tiskárna do roku 1533 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
jeden z nejvýše položených hradů v České republice - Kunžvart zajímavosti ze Šumavy
první česká vytištěná kniha byla „Kronika Trojánská“ roku 1468 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená synagoga v Česku a střední Evropě - Hartmanice zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy

Týnec

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: klatovsko
GPS: 49°20'50"N, 13°15'49.088"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Obec Týnec leží 507 m nad mořem a stojí v ní od 14. století farní kostel zasvěcený zpočátku Panně Marii, od druhé poloviny 17. století Nanebevzetí P. Marie. Obec měla svoji farní školu, později trojtřídní obecnou školu a do roku 1979 v ní byla dvojtřídní základní škola. První písemná zmínka o obci je z roku 1227, kdy je jmenována mezi vesnicemi kláštera benediktinek u sv. Jiří na hradě Pražském. Dále na stvrzovací listině papeže Řehoře IX. o velikosti majetku tohoto kláštera. Po založení královského města Klatov po roce 1260 Týnec postupně přestal plnit své původní funkce a téměř dvěstěleté klášterní panství na počátku 14. století skončilo. Dalších sto let vlastnil Týnec rod vladyků, po roce 1420 přešel do vlastnictví husitského hejtmana Přibíka z Klenové. Součástí panství Klenová zůstal až do roku 1554, kdy jej Jiří Harant z Polžic a Bezdružic postoupil svému švagrovi Bořivoji Rochce z Otova (z rodu Příchovských). Ten obnovil tvrz, dvůr, ves a během třiceti let vytvořil bohaté panství. Jeho dědičky roku 1584 panství prodaly Janu III. Vidršpergárovi z panského (mutěnínského) rodu Vidršpergárů z Vidršperka. Jan III. s manželkou Alenou, rozenou z Běšin malé týnecké panství (Týnec, část Horní Lhoty a Vacovy) rozšířili o vsi Chvalšovice, Předvojovice, Stojanovice a o novou ves Nevděk. Jejich nejmladší dcera Anna Eva se r. 1622 provdala za chudého šlechtice Viléma Albrechta Krakovského z Kolovrata ten vytvořil z Týnce středisko velikého panství s 15 panskými dvory a poddanými v 35 vších na Klatovsku. Jeho syn Jan František se stal prapředkem březnického rodu a dalších pokolení,, které dosud žijí. Mladší syn Maxmilián Norbert byl prapředkem týneckého rodu, který vymřel po měči rokju 1868 hrabětem Karlem Ludvíkem Krakovským z Kolovrat na Týnci. Po devatenáctiletém administrování týneckého fideikomisu kolovratský majetek zdědil hrabě Leopold Filip Krakovský z Kolowrat, který ze zanedbaného panství vytvořil na svou dobu moderní panství Týnec - Běšiny. Třistaleté kolovratské panství Týnec bylo pozemkovou reformou v letech 1922-26 rozparcelováno a v Týnci byly vytvořeny „Zemědelské podniky Týnec Jindřicha Kolowrata“ se dvory v Týnci a Lomci, s mnoha hektary lesů. Během druhé světové války byl kowratský majetek pod nacistickou správou, v dubnu 1948 byl znárodněn a od r. 1949 byl součástí Čs. státních statků. Z majetku soukromých zemědělců bylo v roce 1957 ustaveno JZD Týnec, které se později sloučilo s JZD Javor a poté integrovalo do JZD Janovice nad Úhlavou, které existuje dodnes. Kolowratský majetek restitucí získal původní vlastník Jindřich Kolowrat, který jej pronajal Statku Beňovy, spol. s r. o. Pod Týnec spadají sousední obce Horní Lhota, Loreta, Rozpárala, Týnec. Dominantou obce je 40 metrová věž z druhé poloviny 17. století gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na přiléhajícím hřbitově je hrobkou Kolowratů, na návrší stojí zámek zdevastovaný komunistickou správou.

Týnec na mapě

Týnec na fotografiích

Týnec

Týnec

kategorie: města a obce
lokalita: klatovsko

zobrazit více

místa v okolí

zámek Týnec

zámek Týnec

kategorie: kultura a památky / zámky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°20'48.413"N, 13°15'51.226"E

zobrazit více
Týnecký Josef Hais

Týnecký Josef Hais

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°20'44.688"N, 13°15'43.067"E

zobrazit více

další místa v okolí