první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy
poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
jediná česká tiskárna do roku 1533 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
rozlohou 648 ha největší rybník na světě - rybník Rožmberk zajímavosti ze Šumavy

Balbín Bohuslav

detailní info

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'41.353"N, 13°17'29.549"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Bohuslav Balbín z Vorličné (3. prosince 1621, Hradec Králové – 28. listopadu 1688, Praha) byl český literát, historik, kněz, zeměpisec a pedagog. Jako jezuita se účastnil rekatolizace, jako vlastenec se ve své době řadil mezi obhájce českého jazyka. Patří mezi nejvýznamnější osobnosti českého baroka. Pocházel z nezámožné měšťanské katolické rodiny. Vzdělání získal většinou v jezuitských školách a velice záhy vstoupil do jezuitského řádu. Po studiích filosofie vyučoval v jezuitských kolejích v Praze, Třeboni, Brně, Jičíně, Jindřichově Hradci či Českém Krumlově, kde pobýval v domě Horní č. p. 154. Proto také napsal několik učebnic a didaktických divadelních her. V té době se seznámil s historickými prameny z archivů a knihoven. Jeho nejrozsáhlejším historickým a vlastivědným dílem jsou "Rozmanitosti z historie Království českého". Nejznámější prací tohoto učence je vlastenecký spis "Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého". Hlavním Balbínovým cílem jakožto historika však bylo vypracování velkého pojednání o českých dějinách. V tom viděl své životní poslání. Nejprve napsal latinský Výtah z českých dějin (Epitome historica rerum Bohemicarum) od počátků křesťanství v Čechách do roku 1526. Zde vyzdvihoval hlavně vládu císaře Karla IV., jehož dobu považoval za vrchol českých dějin. O tomto císaři a králi chtěl Balbín napsat samostatné dílo, ale od svého plánu upustil, když se dozvěděl, že na tomto tématu již pracuje jeden německý jezuita. Dlouho bojoval s cenzurou (hlavně s nejvyšším purkrabím), aby Výtah mohl vyjít. Tím si však u nejvyšších církevních a státních míst nepolepšil, a byl přeložen do Klatov. V tomto, dá se říci vyhnanství, byl Balbín pod ochrannými křídly svého bývalého žáka Františka Oldřicha hraběte Vchynského, prezidenta nad apelacemi. Mezitím byl Výtah poslán ke zkoumání do Říma ke generálovi řádu i do Vídně k císaři Leopoldu I., který byl Balbínovu spisu nakloněn. Cenzoři Výtahu vytýkali kritiku uherského krále Matyáše pro jeho nevděk vůči Jiřímu z Poděbrad a pro válku, kterou s Čechy na vyzvání papežovo vedl.

Balbín Bohuslav na mapě

místa v okolí

prampouch, Klatovy

prampouch, Klatovy

kategorie: kultura a památky / architektura
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'41.606"N, 13°17'31.035"E

zobrazit více
kostel Neposk. početí P. Marie a sv. Ignáce, Klatovy

kostel Neposk. početí P. Marie a sv. Ignáce, Klatovy

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'42.065"N, 13°17'32.799"E

zobrazit více

další místa v okolí