první protikomunistická demonstrace v Evropě (1. června 1953) - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
jediná česká tiskárna do roku 1533 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená horská obec v Čechách 1062 m n.m. - Kvilda zajímavosti ze Šumavy
poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy

okrouhlice Klatovy

detailní info

kategorie: kultura a památky / pamětihodnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'39.305"N, 13°17'46.615"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Okrouhlice je věž, která byla součástí městského opevnění. Tato kruhová bašta V Klatovech je ze 16. století se nachází ve Vrchlického sadech a byla součástí vnitřního opevnění města Klatovy. Město bylo založeno ve 2. polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. na místě starší vsi. Po založení města se začalo budovat městské opevnění. Postupem času bylo stále zdokonalováno, nejvíce v 15. století. Do města vedly tři brány a dvě branky. Před vnější hradební zdí probíhal široký příkop. Vnějších hradby s ochozy byly zesíleny 15ti okrouhlými baštami a před hradbou probíhal hlavní příkop. Vnitřní hradby o výšce až 12m zpevňovalo 12 kruhových a 12 čtvercových bašt. Součástí opevnění se stala i 82m vysoká Černá věž s 3m širokým zdivem. Byla postavena v letech 1547-57. Plnila funkci obrannou, ale i reprezentativní. Značné poškození hradeb i města přinesla třicetiletá válka. Nejlépe se opevnění zachovalo na východní a severozápadní straně vnitřního města. Části hradeb se dochovaly na jižní a s baštami na jihozápadní straně. Počátkem 19.století se bourala značná část hradeb, před polovinou 19.století byly zbořeny brány a zasypány příkopy. V roce 1843-45 byl založen městský park, ve kterém se dodnes dochovaly části opevnění a věž zvaná Okrouhlice s portálem, který ústil na ochoz vnitřní hradby. Za děkanským kostelem se dochovala čtverhranná bašta, která sloužila i jako kostnice. Při ničivé vichřici v roce 1870 byla smetena báň Černé věže a ta byla následně opravena do dnešní podoby. V roce 1972 byly hradby rekonstruovány a bašta Okrouhlice byla zastřešena.

okrouhlice Klatovy na mapě

okrouhlice Klatovy na fotografiích

okrouhlice Klatovy

okrouhlice Klatovy

kategorie: kultura a památky
lokalita: klatovsko

zobrazit více

místa v okolí

pamětní deska Jaroslav Vrchlický

pamětní deska Jaroslav Vrchlický

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'40.731"N, 13°17'45.522"E

zobrazit více
Halíř Jan

Halíř Jan

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'40.493"N, 13°17'44.761"E

zobrazit více

další místa v okolí