nejvýše položená synagoga v Česku a střední Evropě - Hartmanice zajímavosti ze Šumavy
prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
nejstarší lyžařská škola založena 1975 - sportovní areál Špičák zajímavosti ze Šumavy
první Čech, který navštívil metropoli Inků Cuzco, byl František Boryně – Malonice zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy

Stará Úhlava

detailní info

kategorie: příroda / přírodní krásy, úkazy
lokalita: klatovsko
GPS: 49°28'0.920"N, 13°16'33.395"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Přírodní památka, která vznikla při regulaci řeky Úhlavy. Ta byla dříve uváděna i pod názvem Bradlava. Původní tok s mnoha zákruty a meandry byl ve 30. a 40. letech 20. století narovnán. Část přírodního koryta se tím oddělila a dále se již vyvíjela jako neprůtočné jezero. Vzniklo tak slepé stagnující říční rameno (tzv. karče) bez spojem s novým korytem řeky Úhlavy. Nachází se v mírné depresí mezi Kokšínským hrádkem a Úhlavou. Představuje významný geomorfologický fenomén, který je dnes výrazně mizejícím krajinným prvkem. Proto tedy název Stará Uhlava - staré koryto řeky. Dnešní tok řeky je spíše nevzhledným umělým kanálem. Díky zachování části původního řečiště máme možnost vidět, jak řeka vypadala před spoutáním do narovnaného koryta. Žije v ní řada ohrožených druhů živočichů - ledňáček říční (Alcedo atthis), žluva hajní (Oriolus oriolus), otakárek feniklový (Papilio machaon), čolek obecný (Triturus vulgaris), kuňka žlutobřichatá (Bom-bina variegata), užovka obojková (Natríx natrix). Z rostlin - stulík žlutý (Nupharlutea), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), šídlatku vodní (Sagittaria sagittifolia), okřehek menší (Lemha minor), závitky mnohokořenné (Spirodela polyrhiza), ostřici nedošáchor (Carex pseudocyperus), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), chmel otáčivý (Humulus lupulus), ale i vzácnější druhy rdesů - rdes ostrolístý (Potamogeton acutifolius) a rdes tupolistý (Potamogeton obtusifolius) a další zajímavé rostliny. Břehy ramene hojně lemovaly porosty olše lepkavé a stromové i křovité vrby. Po povodni v roce 2002 všechny dospělé olše odumřely. V důsledku oslabení může být strom napadán nejrůznějšími patogeny a škůdci a odumře, což se stalo právě zde. Přežily jen vrby a mladé dostatečně odolné olše. Část odumřelých stromů byla následně odstraněna, část byla ponechána na místě jako útočiště některých druhů hmyzu. Stará Úhlava má výměru: 0,5 hektaru, nadmořskou výšku: 374 m, rok vyhlášení za přírodní památku: 1988.

Stará Úhlava na mapě

Stará Úhlava na fotografiích

Stará Úhlava

Stará Úhlava

kategorie: příroda
lokalita: klatovsko

zobrazit více

místa v okolí

zřícenina Kokšínský hrádek

zřícenina Kokšínský hrádek

kategorie: kultura a památky / zřícenina
lokalita: klatovsko
GPS: 49°28'0.840"N, 13°16'41.075"E

zobrazit více
nádraží Švihov

nádraží Švihov

kategorie: doprava / nádraží
lokalita: klatovsko
GPS: 49°28'25.616"N, 13°17'25.976"E

zobrazit více

další místa v okolí