nejvýše položené nádraží v Česku 995 m n. m. - Kubova Huť zajímavosti ze Šumavy
první film natočený v České republice - Hořice na Šumavě zajímavosti ze Šumavy
první dálniční kaple v ČR - na dálnici D5 poblíž Šlovic u Plzně zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
rozlohou 648 ha největší rybník na světě - rybník Rožmberk zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy

Lhovice

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: klatovsko
GPS: 49°30'12.556"N, 13°16'9.327"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Lhovice je vesnice, část města Švihov v okrese Klatovy. Nejvýznamnější památkou a dominantou vesnice je kaplička sv. Jana Nepomuckého. Stojí na malém přívrší severně od rybníka. Byla postavena nákladem obce v roce 1826. V jižní části kruhové návsi potom vévodí asi 20 m vysoká lípa velkolistá, jež roste na hrázi rybníka. První zprávy o vsi Lhovice pocházejí z roku 1194 a uvádějí, že majitelem okolního panství byl rod Držkrajů, který se usadil ve Švihově. Lhovice vždy patřily k panství švihovskému a sdílely s ním všechny změny. Při dělení švihovského majetku v roce 1505 se uvádí ves Lhovice a dvůr pustý Lhovice. Panské popluží bylo rozděleno lhovickým usedlíkům při josefinské reformě. Ještě v roce 1847 odmítal tehdejší majitel panství Černín z Chudenic žádost obce Lhovice, aby se směla vykoupit z roboty. S Lhovicemi byla od roku 1851 do roku 1876 spojena ves Mezihoří. Na počátku 20. století byly Lhovice samostatnou obcí. Jiho-jihozápadně od obce se nachází vrchol Tuhošť – rezervace a archeologické naleziště s pozůstatky halštatského hradiště, které bylo v 9. a 10. století osídleno Slovany. Dříve se ves též nazývala Mlhovice a Elhovice. Původním označením obce byl název Mlhovice. To proto, že se v úžlabině, ve které se obec rozkládá drží husté mlhy. V nejstarších matrikách se také nachází označení Lhovice. Tento název se změnil na Elhovice, podle německého pojmenování tohoto místa. Němci si jím těžké vyslovování usnadňovali. Vložili před L samohlásku E. Tento výraz se rychle ujal a zobecnil tak, že se jinak nepsal a ani nevyslovoval. Místní usedlíci vycítili v názvu působení germanismu, a proto žádali změnu, která jim byla povolena. Tak tato obec dostává opět český název Lhovice. Při bourání starého špýcharu v březnu 1931 bylo pod zdivem nalezeno 215 stříbrných mincí států a měst z let 1574 – 1619. Poklad byl ukryt na samém počátku 30tileté války, patrně ještě v roce 1619. Nálezce daroval tento nález klatovskému muzeu. Lhovice byly známy dřevěnou zoologickou zahradou. Josef Sláma zde v letech 1973 – 1989 vytvořil na 170 zvířat a pohádkových bytostí.

doplňující info

odkaz: http://www.lhovice.estranky.cz/

Lhovice na mapě

Lhovice na fotografiích

Lhovice

Lhovice

kategorie: města a obce
lokalita: klatovsko

zobrazit více

místa v okolí

kaple Červené Poříčí

kaple Červené Poříčí

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: klatovsko
GPS: 49°29'59.902"N, 13°17'34.258"E

zobrazit více
Červené Poříčí

Červené Poříčí

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: klatovsko
GPS: 49°30'3.224"N, 13°17'36.125"E

zobrazit více

další místa v okolí