nejstarší dochovaný český most ze 13. století - Písek zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položený rybník v Čechách - Olšina zajímavosti ze Šumavy
celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy

Palacký František

detailní info

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°26'51.847"N, 13°20'4.577"E Zobrazit na mapy.cz

popis

František Palacký (14.června 1798, Hodslavice – 26.května 1876, Praha) byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví a má přezdívku otec národa. František Palacký se narodil v českobratrské rodině, studoval v Trenčíně a v Bratislavě na evangelických školách. Byl mimořádně talentovaný, ovládal deset cizích jazyků, pokoušel se o poezii a překlady, zabýval se estetikou a poetikou. Přátelil se s P. J. Šafaříkem, J. Kollárem a stal se nadšeným vlastencem. V letech 1818 - 23 působil jako vychovatel ve šlechtických rodinách, v roce 1823 přesidlil do Prahy. Ve službách hraběte Šternberka se zabýval historiemi šlechtických rodů. V roce 1827 se oženil s dcerou bohatého advokáta Terezií Měchurovou. Zapojil se do pražského vědeckého a kulturního života, pracoval ve Společnosti Vlasteneckého musea. Zasadil se o vydávání jeho periodik, německého (Monatsschrift des böhmen Museums) i českého. Český časopis Společnosti Vlasteneckého musea, ve kterém Palacký uveřejňoval i své příspěvky, se stal hlavním osvětovým časopisem obrozenecké doby. František Palacký inicioval založení Musejního sboru pro pěstění české řeči a literatury, založení Matice české, rozšíření muzejních sbírek a organizační změny ve prospěch českého jazyka v Královské české společnosti nauk. V roce 1829 byl František Palacký jmenován historiografem Království českého a pověřen zpracováním českých dějin. Na zámku v Otíně na Klatovsku psal Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě - 1848-76 - životní dílo Františka Palackého původně psané německy. Obsahuje českou historii od pravěku do nástupu Habsburků na český trůn. Vyzdvihl husitství jako nejslavnější období českých dějin.

Palacký František na mapě

místa v okolí

zámek Otín

zámek Otín

kategorie: kultura a památky / zámky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°26'51.847"N, 13°20'4.577"E

zobrazit více
Měchura Leopold Eugen

Měchura Leopold Eugen

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°26'51.847"N, 13°20'4.577"E

zobrazit více

další místa v okolí