nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
jediná česká tiskárna do roku 1533 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
nejstarší lyžařská škola založena 1975 - sportovní areál Špičák zajímavosti ze Šumavy
první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy
první film natočený v České republice - Hořice na Šumavě zajímavosti ze Šumavy

pomník obětem holocaustu, Klatovech

detailní info

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'49.241"N, 13°17'32.336"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Pomník klatovským obětem holocaustu z devítitunového žulového bloku v Klatovech je dílem místního sochaře (Václav Fiala) a stojí před bývalou synagogou. Byl odhalen dne 3. prosince. 2012 v 15 hodin (odhalení pomníku se kromě zástupců města, pamětníků a pozůstalých po obětech účastní i významní hosté, pomník odhalil zemský vrchní rabín Efraim Karol Sidon) a klatovská radnice nechala pomník zbudovat jako připomínku 70. výročí transportů, které na přelomu listopadu a prosince 1942 odvezly klatovské Židy do koncentračního tábora Terezín a pak do vyhlazovacích táborů. Transporty přežilo jen asi deset lidí. Při holokaustu zemřelo celkem 266 židovských obyvatel Klatov (nelze ovšem zcela vyloučit, že toto číslo není konečné a že se po dalším bádání ještě zvýší). První transport odjel z klatovského nádraží 21. listopadu 1942 a v něm šest místních Židů, převážnou většinu deportovaných pak odvezl druhý transport 30. listopadu. Poslední jednotlivci z Klatov odjeli 1. prosince. Celkem transporty odvezly z města více než 250 obyvatel židovského původu. Další Židé byli zadrženi jako rukojmí už na začátku války v září 1939 (František Kraus a Pavel Wiener byli zatčeni jako rukojmí a vzati do tzv. ochranné vazby už na samém počátku války, dne 1. 9. 1939 a zabiti v Buchenwaldu a Oranienburgu) nebo byli zatčeni při rozšiřování protinacistických letáků. Mezi oběti patří i žena (Selma Černá), která spáchala sebevraždu, aby ochránila svého nežidovského manžela. Z poměrně početné komunity zbylo po válce jen pár lidí. Oběti holokaustu dosud v Klatovech připomínal pomník na židovském hřbitově a pamětní deska na střední průmyslové škole, kde se Židé před odjezdem transportů shromažďovali. Pomník nazvaný Zmizelý svícen tvoří blok vahlovické žuly o rozměrech 80 80 x 130 x 300 cm, který z čelního pohledu nese strukturu odlomeného kamene s otisky pracovních nástrojů. Boční strany jsou naopak rovné. Z levé strany je celou hloubkou kamenného bloku proříznuta a odstraněna polovina sedmiramenného svícnu, který zde však chybí – odtud i název pomníku Zmizelý svícen. Pravou boční stranu pokrývá nepřerušovaná řada jmen obětí holokaustu. Tato jména jsou řazena abecedně a jsou vynechána veškerá interpunkční znaménka i mezery mezi jmény tak, aby byl potlačen dojem jednotlivostí, ale naopak zdůrazněna tragédie, jakou pro Židy přinesla promyšlená genocida – to je záměr autora. Pomník je situovaný tak, aby boční strana se jmény směřovala k synagoze, přístupový chodník je z velkých žulových dílů s fragmenty kolejnic. Nad jmény je hebrejský nápis, který se píše na pietní místa připomínající židovské mučedníky: Pamatujme a pod seznamem obětí Bůh pomstí jejich krev. Židé se v Klatovech usadili ve větší míře v druhé polovině 19. století. Založili ve městě židovský hřbitov, synagogu a školu. Postupně vybudovali a vedli řadu kožedělných a textilních podniků – v nich výroba pokračovala i dlouho po válce, kdy z kdysi poměrně početné klatovské komunity zbyla už jen hrstka Židů. Jejich podniky byly znárodněny a sloučeny pod novými názvy (například KOZAK či Šumavan).

pomník obětem holocaustu, Klatovech na mapě

pomník obětem holocaustu, Klatovech na fotografiích

místa v okolí

synagoga Klatovy

synagoga Klatovy

kategorie: kultura a památky / církevní
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'48.341"N, 13°17'29.585"E

zobrazit více
Formánek Eduard

Formánek Eduard

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'45.1104"N, 13°17'29.7168"E

zobrazit více

další místa v okolí