jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy
druhý největší hrad v Čechách po Pražském hradu - Český Krumlov zajímavosti ze Šumavy
největší vodní plocha v České republice - Lipno zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená synagoga v Česku a střední Evropě - Hartmanice zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy

Spálený les

detailní info

kategorie: příroda / přírodní krásy, úkazy
lokalita: klatovsko
GPS: 49°21'36.864"N, 13°18'46.425"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Název pro Spálený les je odvozen od spalování dřeva s cílem získávat potaš pro sklářské hutě. Později se Spálený (Lubský) les stává krutou připomínkou poprav vlastenců za protektorátu. Les byl také využíván armádou a je stálým turistickým cílem. Podle geoobotanické rekonstrukce přísluší les k jednotce kyselých doubrav. Tom odpovídají některé dřeviny -duby, javory, lípy - i charakter bylinného a mechového patra lesa. Současný les je hospodářský, převážně smrkový a borový. Od listnatého vrcholu Spáleného lesa se šíří voňavá a chráněná měsíčnice vytrvalá. Snad je tu původní na světlinách rostoucí bělozářka liliovitá. Vpravo nad lesem je tradičně navštěvovaná osada Hejno a Holý vrch s kótou 547 m n.m. a cesta za hřeben vede do Újezdce. V nejvyšším místě vlevo je v lese travnatý hřbítek lemovaný mj. jedlí, lískou, svídou, babykou a tomu odpovídajícím bylinným doprovodem. Ze hřbítku jsou jedinečné výhledy – východně na přírodní park Plánický hřeben, západně na Branžovský les a dále pak na Všerubský průsmyk, a také na Osek a Hoherbogen ležící v SRN. Horniny v území náleží k prahornímu moldanobiku. V toku časů byly přeměněny tlakem a teplotami a daly vznik dnešním pararulám s vložkami kvarcitů (křemenců) i nebulitům, které tvoří přechodový stupeň mezi pararulami a klatovským granodioritem, žulou. Spálený (Lubský les) má i svůj smutný historický podtext. V těžkém období heydrichiády, kdy panovalo stanné právo, strach a zatýkání, chtělo i neblaze proslulé klatovské gestapo zlomit odpor svobodomyslných. 31. května až 3. července 1942 bylo zde zastřeleno 73 vlastenců z Klatovska, Domažlická, Písecka a Strakonicka. Památník ve Spáleném lese připomíná genocidu fašistické tyranie a hrdinnou smrt obětí. Popravy probíhaly na bývalé vojensky střelnici (dodnes je za valem torzo zařízení na výcvik střelby na pohyblivé terče). V této části lesa se nachází sníženina s potůčky, které sytí několik pramenišť. Na nich je zbytek lužního lesa s původní olší a střemchou. Mokřady porůstají blatouchy kozlíky, přesličky, řeřišnice, sasanky, škardy a další bahenní typy flory.

Spálený les na mapě

Spálený les na fotografiích

Spálený les

Spálený les

kategorie: příroda
lokalita: klatovsko

zobrazit více

místa v okolí

Portret - Jaroslav Fabinger

Portret - Jaroslav Fabinger

kategorie: kultura a památky / literatura
lokalita: klatovsko
GPS: 49°21'51.053"N, 13°19'0.617"E

zobrazit více
Fabinger Jaroslav

Fabinger Jaroslav

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°21'51.053"N, 13°19'0.617"E

zobrazit více

další místa v okolí