nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy
první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené nádraží v Česku 995 m n. m. - Kubova Huť zajímavosti ze Šumavy
největší restaurace v ČR - Na Spilce, Plzeňský prazdroj zajímavosti ze Šumavy
pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy

Biřkov

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: klatovsko
GPS: 49°31'8.595"N, 13°13'53.296"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Obec Biřkov se nachází v okrese Klatovy, kraj Plzeňský v nadmořské výšce 416 m nad mořem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1245. Pamětihodnosti: Archeologické naleziště Na tvrzi, Kaplička mezi statky u silnice, Mohylník, archeologické naleziště v lese Zderaz. V Biřkově stávala pevná tvrz Drslaviců, která již ve 13. století byla sídlem Břetislava z Biřkova. Nejstarší zmínka o rodu Biřkovských z Biřkova, podána nám listina, kterou královna Kunhuta roku 1245 ku prodeji Přeštic své svolení dává. Další zpráva o vsi Biřkově pochází z roku 1339, kdy se připomíná Ota z Biřkova, který se psal také z Vřeskovic, podle blízké vsi, která mu rovněž patřila. V polovině 14. století koupil ves s tvrzí Bohuchval z Hrádku, který v roku 1379 prodal Biřkov neznámému vladykovi Alšovi. Na počátku 15. století je držel Petr z Chrástu, řečený Prase, kterému patřily i některé vsi v okolí Plzně. Po smrti jeho manželky Markéty, jíž Petr statek zapsal, jej jako odúmrť získal od krále Ladislava v roku 1454 Vilém z Mečkova. Po něm byl držitelem Biřkova Jan Pokonický z Dlouhé Vsi. Poněvadž zemřel bez potomků, vyžádal si roku 1485 tvrz i statek na králi Vladislavovi II. Jan z Roupova a připojil je k Roupovu. Od té doby asi na tvrzi nikdo nebydlel, ta pomalu chátrala, takže v roku 1607 při prodeji roupovského panství Janovi z Klenové se výslovně uvádí jako pustá. Tvrz stávala na severovýchodním konci vsi na mírné vyvýšenině a přiléhal k ní rybník, z něhož se přiváděla voda do příkopu. Po okraji tvrziště dnes vede silnice na Vřeskovice a stojí tu několik domů. Příkop pod silnicí, na jehož místě jsou nyní zahrady, je dosud viditelný. Dodnes se tu říká Na Tvrzi. Odtud také pocházel Václav Šašek z Biřkova, jenž se zúčastnil české výpravy do západní Evropy, kterou podnikl v letech 1465 -1467 Lev z Rožmitálu na příkaz krále Jířího. Podle Šaškových zápisů, do latiny přeložených, napsal Alois Jirásek knihu „Z čech až na konec světa“. Cestopis Šaškův „Ve službách krále Jiřího“ je nově přeložen z latinského vydání, neboť český rukopis není dochován. Již od dávných dob se obyvatelé Biřkova živili převážně zemědělstvím. Během všech sociálních přeměn bylo obyvatelstvo složeno ze zemědělců, kovozemědělců a podruhů. Ke konci 19. století měla obec 34 domů a žilo zde 230 obyvatel. Nebývalý rozvoj zaznamenala obec po roce 1971, kdy byla zahájena výstavba Veterinárního asanačního ústavu a nových bytových jednotek. Veterinární asanační ústav přispěl jak finančními, tak i technickými prostředky při úpravě vozovek, opravě elektrického osvětlení, vybudování vodní nádrže v obci. Dále sdruženými finančními prostředky přispěl na výstavbu nové prodejny, která byla otevřena v únoru 1988. Části obce: Biřkov, Zderaz.

doplňující info

odkaz: http://www.birkov.cz/

Biřkov na mapě

Biřkov na fotografiích

Biřkov

Biřkov

kategorie: města a obce
lokalita: klatovsko

zobrazit více

místa v okolí

Šašek Václav z Bířkova

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°31'8.489"N, 13°13'53.250"E

zobrazit více
Deník o jízdě a putování, Václav Šašek z Bířkova

Deník o jízdě a putování, Václav Šašek z Bířkova

kategorie: kultura a památky / literatura
lokalita: klatovsko
GPS: 49°31'8.489"N, 13°13'53.250"E

zobrazit více

další místa v okolí