nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
největší výrobce těstovin ve střední Evropě „Bratři Zátkové" - Boršov nad Vltavou zajímavosti ze Šumavy
popraven gilotinou v brandenburgské káznici jako úplně poslední oběť – páter Josef Jílek zajímavosti ze Šumavy
ochranářský koutek Hamižná hora zapsán 16.6.1985 na seznam IUCN - první v ČSSR zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy
první protikomunistická demonstrace v Evropě (1. června 1953) - Plzeň zajímavosti ze Šumavy

Miletice

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: klatovsko
GPS: 49°21'22.982"N, 13°10'1.915"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Vesnička Miletice byla založena ve 13. století a první zmínka o osadě se nalézá v berním rejstříku z roku 1379. V obci žili dva vladykové Sezema a Sudivoj. Další vladyka, který se připomíná je Svík z Miletic. Roku 1542 část vsi Miletic patřila k Bystřicku. Ves koupil Bernard Koc z Dobrše, který statek měl do roku 1565, pak jej měl v držení jeho syn Adam mladší Koc z Dobrše s manželkou Markétou z Videršperka. Po její smrti pojal Annu z Křimic. Adam Koc měl čtyři syny - Bernarda, Bohuslava, Bohusuda a Kryštofa a dcery. Adam svého staršího syna vydědil, ostatní zdědili každý část. Bohuslav spravoval roku 1596 Miletice a měl i díl Dlažova, který mu byl při konfiskaci zabrán. V dobách třicetileté války, roku 1639 vypálily Miletice švédská vojska, které tehdy k Bezděkovskému statku z části patřily. Roku 1623 byl tehdejší majitel panství Bohusud Koc z Dobrše odsouzen k manství, které přísahou manskou roku 1626 přijal léno na Miletice, díl tvrze a vsi Libkova. Roku 1629 se pro víru stěhuje do Bavor, neboť byl evangelík. Roku 1652 se však vrátil do Čech i Miletic a přistoupil k víře katolické. Po roce 1652 byli v Mileticích tři páni - Karel Heřman, Diviš Albrecht a Bohusud – všichni Kocové z Dobrše. Po smrti Karla Heřmana díl Miletického statku – čítajíc část vsi Miletic a vsi Soustova získala vdova Kateřina Eleonora z Klenové, její dcera která majetek podědila a pak prodala Václavovi Albrechtovi Kocovi z Dobrše. Tímto prodejem se spojily v jeden celek Miletice a Soustov. Tento pán dal roku 1760 postavit zajímavou barokní kapli sv. Jana Nepomuckého. Dále byl miletický statek majetkem Jana Václava Schmidgräbnera rytíře z Lustenegu. Ke statku náležela ves Miletice čítajíce 34 čísel se zámečkem. Blíže nad vesnicí se nalézá kaple sv. Markéty. Druhou vsí , která náležela ku panství miletickému je Soustov čítajíc 23 čísel, třetí Vráž mající 3 chalupy. Roku 1839 vesnice Miletice čítala 46 čísel a žilo zde 348 obyvatel. V obci stával zámek, brusírna, pivovar na 8 sudů, dvůr, vinopalna a hostinec.

Miletice na mapě

Miletice na fotografiích

Miletice

Miletice

kategorie: města a obce
lokalita: klatovsko

zobrazit více

místa v okolí

SDH Miletice

SDH Miletice

kategorie: instituce / hasičské sbory
lokalita: klatovsko
GPS: 49°21'22.548"N, 13°10'2.117"E

zobrazit více
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miletice

kaple sv. Jana Nepomuckého, Miletice

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: klatovsko
GPS: 49°21'23.646"N, 13°10'0.874"E

zobrazit více

další místa v okolí