první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy
první veřejné pouliční osvětlení v Čechách - Fr. Křižík, Písek zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené horské vrchovištní rašeliniště - Rakouská louka zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
největší vodní plocha v České republice - Lipno zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy

Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero

detailní info

kategorie: instituce / ochrana přírody
lokalita: špičácko
GPS: 49°10'16.521"N, 13°10'48.552"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero byla založena k ochraně dvou z osmi šumavských ledovcových jezer (5 jezer leží na české a 3 na německé straně) – šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na území České republiky. Příkré skalní stěny u Černého a Čertova jezera jsou jediným místem na Šumavě, kde každoročně vznikají sněhové laviny. Mezi oběma jezery probíhá hlavní evropské rozvodí. Koupání v jezerech je přísně zakázáno, pohyb v rezervaci pouze po turisticky značených cestách. První chráněné území tu bylo vyhlášeno již 31. prosince 1933. V roce 2010 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo chráněné území znovu v pozměněné podobě vyhláškou č. 326/2010, která nabyla platnosti k 15. prosinci 2010. Území bylo nově vyhlášeno jako národní přírodní rezervace, což potvrdilo jeho význam v národním, ale i evropském měřítku. Chráněné území zahrnuje Černé jezero a Čertovo jezero a mezi nimi ležící Jezerní horu (1343 m), na západě zasahuje ke státní hranici. Rozlohu má 175 ha a nadmořská výška je v rozmezí 1000 až 1343 m n. m. Předmětem ochrany jsou přirozená lesní společenstva několika typů, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména vodní bylina šídlatka jezerní (Isöetes lacustris), a jejich biotop, a typy přírodních stanovišť a biologické druhy, kvůli nimž byla vyhlášena evropsky významná lokalita Šumava. Dvě jezera, Černé a Čertovo, vyplňující dna výrazně modelovaných ledovcových karů s vyvinutými suťovými karovými smrčinami a fragmenty subalpínských bezlesých společenstev a s přirozenými klimaxovými smrčinami na hřbetu Jezerní hory. V Černém jezeře roste na jediné lokalitě v ČR šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris). V národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero žije dnes již velmi vzácný pták tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Pravidelně zde hnízdí datlík tříprstý (Picoides tridactylus), kos horský (Turdus torquatus) a krkavec velký (Corvus corax). K Jezerní hoře často zavítá chráněná šelma rys ostrovid (Lynx lynx). V jezerních karech se v ostrůvkovitých porostech objevuje borovice kleč (Pinus mugo), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a vrba velkolistá (Salix appendiculata). V území je hojná kapradina papratka horská (Athyrium distentifolium), samorostlík klasnatý (Actaea spicata) a udatna lesní (Aruncus vulgaris). Vzácněji zde roste hořec šumavský (Gentiana pannonica), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius) a oměj šalamounek (Aconitum callibotryon). V Černém jezeře roste jako na jediné lokalitě v ČR šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris).

Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero na mapě

Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero na fotografiích

NPR Černé a Čertovo jezero

NPR Černé a Čertovo jezero

kategorie: instituce
lokalita: špičácko

zobrazit více

místa v okolí

Jezerní hora 1343 m n. m.

Jezerní hora 1343 m n. m.

kategorie: příroda / vrcholy, rozhledny
lokalita: špičácko
GPS: 49°10'7.155"N, 13°11'4.602"E

zobrazit více
Juránek Arna Arnošt

Juránek Arna Arnošt

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: špičácko
GPS: 49°10'27.012"N 13°10'10.489"E

zobrazit více

další místa v okolí