nejstarší dochovaný český most ze 13. století - Písek zajímavosti ze Šumavy
nejstarší autokemp v České republice - Annín zajímavosti ze Šumavy
první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy
poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
největší výrobce těstovin ve střední Evropě „Bratři Zátkové" - Boršov nad Vltavou zajímavosti ze Šumavy
prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy

Lužná

detailní info

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: sušicko
GPS: 49°7'43.183"N, 13°28'46.955"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Osada Lužná vznikla v 17. století po zániku babylonské sklárny, kdy její majitel Martin Zoglauer rozdělil lesy k ní patřící na tři díly. Vznikly tak usedlosti Althütten, Wunderbach a Ebenwies. Osada patřila do katastru Stodůlky (Stadln). Na mapě stabilního katastru z roku 1837 je vidět, že Lužnou tehdy tvořily tři budovy pod jedním číslem popisným 30 (při přidělování čp. se v Lužné navazovalo na obec Stodůlky a další její části – osady), zvané Ebenwieshof, s věžičkou, ve které byl umístěn zvon, který zvonil poledne, klekání, při úmrtí, ale např. i proti bouřce. Hospodářem zde tehdy byl Jakob Blechinger (později se přejmenoval na Plechingera). V průběhu druhé poloviny 19. století přibylo v Lužné ještě jedno stavení (podružní domek pro sezónní zaměstnance dvorce Ebenwieshof) a počet obyvatel stoupl na 41. Rodina Plechingerů dala dvorec do pachtu Andreasu Löffelmannovi. Na počátku 20. století získal statek dědictvím Jaromír Kopp, původem z Kolince. Po vzniku Československa počet obyvatel poklesl na polovinu. V kraji totiž na podzim 1918 začala řádit tzv. španělská chřipka, které podlehlo mnoho lidí. Sčítání obyvatel v roce 1921 tak zaznamenalo v Lužné pouze 21 obyvatel (kromě rodiny Koppů zde žili ještě Scheinostovi a Hasenkopfovi (obě rodiny v čp. 31), na statku čp. 30 Kollerovi, Tremlovi a Scheinostovi). Po stabilizaci poměrů začal dvůr Ebenwies opět prosperovat. To již hospodářství řídila Rosa Zettlová, rozená Koppová (nar. 1907). Z výnosu statku dala v průběhu 30. let 20. století přistavit v osadě další dům, který měl sloužit jako výměnek pro její rodiče, Jaromíra a Franzisku Koppovy. Na podzim 1938 připadla osada do Německa. Po skončení války a obnově Československa rozhodl stát na základě Dekretů prezidenta republiky o odsunu obyvatel německé národnosti a Lužná se vylidnila. Avšak jen nakrátko, neboť záhy nato se v jednom ze stavení, konkrétně výměnku, údajně usídlil neznámý zlatokop a zároveň bezpečnostními orgány hledaný zloděj, který vyrážel na pravidelné výpravy za kořistí do okolních prázdných obcí. Lužnou si pravděpodobně vybral pro její odlehlost. Dlouho mu zde však štěstí nepřálo. Na jaře 1947 objevil podle zápachu jeho rozkládající se mrtvolu jeden lesník v prostoru mezi Lužnou a Radkovem. Osadu tvořili: dům čp.31 na stavební parcele č.121, dále dům čp.30 na stavební parcele č.122. V roce 1903 byl dům na stavební parcele č.121 demolován a místo něj byl postaven v těsné blízkosti čp.30 obytný dům na nově zřízené stavební parcele č.296. Tento nový dům byl označen čp.31. Všechny uvedené objekty jsou v pozemkové knize pro k.ú. Stodůlky zapsány ve vložce číslo 17. Posledním vlastníkem do roku 1945 je zapsána Rosa Zettl. Knihovní vložka číslo 17 byla zrušena v roce 1952 a nemovitosti přešly do majetku Čs. Státu - vojenské správy v souvislosti se zřízením VVP Dobrá Voda. Německý název Ebenwies.

Lužná na mapě

Lužná na fotografiích

Lužná

Lužná

kategorie: kultura a památky
lokalita: sušicko

zobrazit více

místa v okolí

Staré Hutě – Althütten

Staré Hutě – Althütten

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: srňsko
GPS: 49°7'34.503"N, 13°28'39.419"E

zobrazit více
důl sv. Panny Doroty, Paště

důl sv. Panny Doroty, Paště

kategorie: příroda / geologie
lokalita: srňsko
GPS: 49°7'38.144"N, 13°29'2.375"E

zobrazit více

další místa v okolí