nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená horská obec v Čechách 1062 m n.m. - Kvilda zajímavosti ze Šumavy
první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy

Amálino údolí

detailní info

kategorie: příroda / přírodní krásy, úkazy
lokalita: kašpersko
GPS: 49°7'47.042"N, 13°34'49.72"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Amálino údolí (kaňonovité údolí Zlatého potoka včetně rozsáhlého prameniště na svazích Ždánova) je přírodní rezervace ležící jihovýchodně od Kašperských Hor a v CHKO Šumava. Tato oblast byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1994, zaujímá rozlohu 80,93 ha a je v nadmořské od 620 do 914 m n. m.. Přírodní rezervace Amálino údolí má nesymetrický a členitý tvar, velká část leží v údolí Zlatého potoka ostře zaříznuté v rulových stráních. Rezervace chrání skalní výchozy, suťová pole, biotopy skalisek, mokřady, stromové skupiny, prameniště, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. V oblasti rezervace je několik starých štol s pozůstatky dolování zlata a v nich našli útočiště některé druhy netopýrů. Od roku 1961 je zde zřízená seismická stanice a ta zaznamenává až 4000 zemětřesení ročně po celé zeměkouli. Rezervací prochází naučné stezky Cestou zlatokopů a Stezka strážců hranice. Údolí Zlatého potoka bývalo v předhusitském období jádrem zlatonosného revíru Kašperských Hor. Zejména severní svahy údolí jsou poznamenány starou těžbou. Hranice rezervace jsou označeny červenými pásy a státním znakem České republiky. Středem přírodní rezervace protéká Zlatý potok lemovaný horskými olšinami, přecházejí přes pás smrků ztepilých, jedlí bělokorých, bříz bělokorých a javorů klenů do výslunných porostů borovice lesní s lískou obecnou, smrkem ztepilýma jalovcem obecným. Významným jevem jsou na skalnatých svazích kaňonu hojně zastoupené reliktní bory s charakteristicky vyvinutým mechovým patrem. Součástí přírodní rezervace jsou také menší plochy luk a pastvin. Během průzkumu měkkýšů byl v přírodní rezervaci potvrzen výskyt 44 druhů. Na území přírodní rezervace se nachází jedno z nejvýznamnějších zimovišť netopýrů v Pošumaví. Byl zde zaznamenán výskyt 15 druhů letounů. Mezi významnější druhy obratlovců vázaných na přírodní rezervaci patří vydra říční, rejsek horský, skorec vodní a jeřábek lesní. Aktivity a činnosti v přírodní rezervaci se obecně řídí zákonem č. 114/1992 Sb. ČNR o ochraně přírody a krajiny.

Amálino údolí na mapě

Amálino údolí na fotografiích

Amálino údolí

Amálino údolí

kategorie: příroda
lokalita: kašpersko

zobrazit více

místa v okolí

štola Naděje

štola Naděje

kategorie: příroda / geologie
lokalita: kašpersko
GPS: 49°7'49.586"N, 13°34'53.151"E

zobrazit více
Úhoři mají nabito

Úhoři mají nabito

kategorie: kultura a památky / filmová místa
lokalita: kašpersko
GPS: 49°7'46.840"N, 13°34'38.523"E

zobrazit více

další místa v okolí