nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené gotické město v Čechách - Kašperské Hory zajímavosti ze Šumavy
jediné znaky na náhrobnících z křižáckých výprav v ČR - Radomyšl zajímavosti ze Šumavy
první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
první protikomunistická demonstrace v Evropě (1. června 1953) - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy

lokalita Úbislav

detailní info

kategorie: příroda / přírodní krásy, úkazy
lokalita: churáňo-zadovsko
GPS: 49°7'14.194"N, 13°39'36.769"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Evropsky významná lokalita (EVL) Úbislav byla zařazena do národního seznamu lokalit soustavy Nátura 2000 na ochranu populace horečku mnohotvarého českého. Lokalitu tvoří nevelká (rozloha 0.26 ha) květnatá louka na okraji obce Úbislav, na rozmezí Šumavského podhůří a vlastní Šumavy ležící v nadmořské výšce: 761 - 761 m n. m.. Kromě horečku českého se zde vyskytují početné populace dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin. Nalezneme zde vratičku měsíční, škardu měkkou čertkusolistou a několik orchidejí - vemeníček zelený, prstnatec májový, kruštík širolistý nebo bradáček vejčitý. Z dalších významnějších druhů tady roste jalovec obecný, prvosenka vyšší a kozlík dvoudomý. Populace horečku českého meziročně dosti kolísá, dlouhodobě je však stabilní - kolem 40ti kvetoucích jedinců. V minulosti plocha sloužila střídavě jako extenzivní pastvina a kosená louka. Dnes je pravidelně jedenkrát až třikrát ročně mozaikovitě kosena. Vzhledem ? výskytu bohatých populací mnoha vzácných rostlin je ideální střídat seče tak, aby byl umožněn růst na jaře i na podzim. Horeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) je krásná modrofialově kvetoucí rostlina o výšce 10 až 50 cm. Kvete od konce srpna do začátku října. Roste od pahorkatin do hor zejména na krátkostébelných loukách a pastvinách, ale i na mezích a v lesních lemech. Horeček mnohotvarý český byl v minulosti hojně rozšířen, avšak pouze na území Českého masívu. Dnes je u nás známo jen asi 60 lokalit s většinou nepočetnými populacemi. Nejvíce se jich zachovalo na Šumavě a v šumavsko-novohradském podhůří. ? úbytku horečku dochází od 50. let minulého století v důsledku změn ve způsobech hospodaření. Většina ploch, kde rostl, byla rozorána, přehnojena nebo ponechána ladem. Horeček mnohotvarý český je zařazen mezi prioritní evropsky významné druhy rostlin. Dnes je na pokraji vyhynutí.

lokalita Úbislav na mapě

lokalita Úbislav na fotografiích

lokalita Úbislav

lokalita Úbislav

kategorie: příroda
lokalita: churáňo-zadovsko

zobrazit více

místa v okolí

Úbislav

Úbislav

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: churáňo-zadovsko
GPS: 49°7'14.790"N, 13°39'48.361"E

zobrazit více
Kohoutí kříž, Úbislav

Kohoutí kříž, Úbislav

kategorie: kultura a památky / pamětihodnosti
lokalita: churáňo-zadovsko
GPS: 49°7'14.811"N, 13°39'49.532"E

zobrazit více

další místa v okolí