první film natočený v České republice - Hořice na Šumavě zajímavosti ze Šumavy
misionář z klatovska šířící křesťanství mezi indiány Boryně František – Malonice zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené nádraží v Česku 995 m n. m. - Kubova Huť zajímavosti ze Šumavy
po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy
poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
jediný hradní most na skále ve střední Evropě - Velhartice zajímavosti ze Šumavy

Řetenice

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: kašpersko
GPS: 49°7'59.26"N, 13°36'42.29"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Původní obec Řetenice, dnes malá osada na horním toku Zlatého potoka má v centru obce kapli. Vinou rozsáhlých změn a demolic v obci téměř úplně ztratila podobu původní návsi. Na potoce je řada peřejek a menších vodopádků. Obcí prochází naučná Stezka strážců hranic a v centru vsi zastávka č. 6. této naučné stezky, nijak se však nevztahující k místu. Jednoduchá stavba se zvoničkou z pol. 19. stol. na bývalé návsi. V průčelí nika se soškou Panny Marie. Za kaplí je dřevěný kříž. Pod obcí při Zlatém potoce bývala řada mlýnů, např. Plánský mlýn (německy Planzkermühl). Na levém břehu potoka „německý“ mlýn, dolní stavení na pravém břehu potoka „český“ mlýn. Pod obcí je nádherné Amálino údolí, které pokračuje směrem ke Kašperským Horám a kříží se pod osadou s linií lehkého pěchotního opevnění „řopíků“ budovaných v leteh 1936-1938. Tato část spadá pod I. sbor obranné linie, stavební úsek 194a Stachy a 199 Loučová, počítalo se s LO vz. 37. Stavební úsek 194a dostala zadáno stavební společnost Antonína Kopty z Horšovského Týna pod velením stavebního dozoru npor. žen. Inž. Otakara Grafa dne 26.7.1938, cekem bylo zadáno 46. objektů LO vz. 37, dokončeno bylo 8. objeků LO a započato s 5. objekty LO (46-8-5). Pro zajímavost rozpočet RSČ počítal s celkovými finančními náklady 72. 000,- Kč na jeden objekt LO vz. 37., se všemi zařízeními větrání, kanalizace, voda, uzávěry apod., mimo samotné vyzbrojení objektu. Úsek 199 (nad komunikací Stachy-Kašperské Hory) zadán 30.7.1938 (72-10-21) stavební společnosti Ing. Rudolf Grabinger a Kotál Sušice, pod velením škp. Pěch. Josefa Břicháčka. Úsek 194 Stachy navazuje na opevnění vybudované v rámci uzávěry Lipka úseku H-41 Vimperk. Jeho úkolem bylo v podstatě spojení třech vimperských uzávěr do souvislé linie a dobudování souvislého obranného pásma až k Řetenicím u Kašperských Hor, kde mělo navazovat na taktéž nedodělané pásmo řopíků úseku 199 Loučová. Kvůli náročným stavebním podmínkám byl úsek rozdělen do dvou částí 194 a 194.a.. Do ukončení prací se však podařilo vybudovat jen malou část z plánovaných objektů. Podřízení jednotek čs. armády v tomto úseku za mobilizace ke dni 30. 9. 1938 spadá pod I. armáda (SV Praha), arm. gen. Sergěj Vojcechovský, jeho I. sbor (SV Praha), div. gen. Jan Šípek a 5. divisi (SV Písek), brig. gen. Alois Václav Benda. Deset postavených řopíků navazuje na opevnění uzávěry Lipka. První z vybetonovaných objektů se nalézá u lesní cesty, od něho vede lesem poměrně hustá linie částečně podél nevelkého potůčku. Dokončená část končí u nové asfaltové silnice, asi 500 m v předpolí uzávěry Kamenná Hora úseku H - 41 Vimperk. Druhá část opevnění se nalézá na konci úseku - poblíž silnice Kašperské Hory - Řetenice. Pokud se rozhodnete toto opevnění navštívit, naleznete je v úžlabí u potoka, který stéká od Žďánova (asi 1,5 km východně od Kašperských Hor). Jeden objekt LO z. 37 stojí v údolí nad potokem, jedná se o typ A v lomeném provedení a navíc s protiatomovou úpravou z 50. let 20. století. Uvnitř se nacházelo kompletní vybavení včetně lafet a ventilátoru. Další objekty již nemají PAÚ a jsou prázdné. Západně od Řetenic linie opouští údolí potoka a řopíky se objevují nahoře na louce poblíž nějaké větší usedlosti. Aby byly palby objektů provázány, má výše situované šikmé A osazenu depresivní (20/30) střílnu. Tentýž objekt je navíc zajímavý absencí vchodové střílny, kterou již nestačili stavební dělníci osadit. Poslední vybetonovaný objekt naleznete opět v údolí nějakého potůčku (nejsem si jistý, možná se ale jmenoval Zlatý potok) jižně od Řetenic. Jedná se o typ B, které svou čelní střílnou uzavírá sevřené údolí, v kterém dříve vedla dnes již zaniklá silnice. Německý název Jettenitz.

doplňující info

odkaz: http://www.nicov.cz/index.php?nid=2326 amp;lid=CZ amp;oid=1704588

Řetenice na mapě

Řetenice na fotografiích

Řetenice (historické)

Řetenice (historické)

kategorie: města a obce
lokalita: kašpersko

zobrazit více
Řetenice

Řetenice

kategorie: města a obce
lokalita: kašpersko

zobrazit více

místa v okolí

kaple Panny Marie, Řetenice

kaple Panny Marie, Řetenice

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: kašpersko
GPS: 49°7'58.103"N, 13°36'41.027"E

zobrazit více

další místa v okolí