Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Páteříková Huť

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
kategorie 2: kultura a památky
podkategorie 2: zaniklé osady
lokalita: železnorudsko
GPS: 49°12'24.670"N, 13°18'7.608"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Pateříková huť, byla údajně založená sklářem Jakubem Rüpplem kolem roku 1565 asi 1,5 km jižně od kostela sv. Anny v Zejbiši (dnešní Javorná). Také se uvádí, že vznikla až později - kolem roku 1698, kdy se stěhovala z Javorné na nové místo Eisnerova pateříková huť. Tu vedl na počátku 18. století po Johannu Jakubovi Eisnerovi jeho syn Lorenz a po něm Jakub Eisner. V roce 1740 ji koupil Josef Adler, který zde vyráběl páteříky a tabulové sklo. Sklárna zanikla po jeho smrti asi po polovině 18. století. Oba skelmistři z rychty Svaté Anny, jak Johann Jakub Eisner, tak Johann Phillip Gerl z Gerlovy huti se podíleli v letech 1698 a 1700 zásadní měrou na výstavbě nové kaple Svaté Anny v Javorné. Javorná tak zůstávala svorníkem všech zdejších skláren, i když přímo v ní již sklárny poté nepracovaly. V kapli najdeme také dodnes náhrobky zdejších skelmistrů z 18. a 19. století. Vybudování skelných hutí v místech dnešní Páteříkové huti a Starého Brunstu předcházelo ve druhé polovině 16. století vypalování lesa nastojato – tím se získával popel k výrobě potaše. To dalo název celé oblasti - Brunst. Lesy vypaloval roku 1578 Jakub Rüppel, páteříkový sklář z Onoho Světa, a Jan Thumbs, skelmistr v Zejbiši. Z toho je odvozováno založení Páteříkové huti v tomto roce. Jiné údaje uvádějí rok 1565 jako dobu vzniku této huti. Nástupce Jukuba Rüppla Jan Ripl je již uváděn jako majitel dvora Páteříková huť. Osudy Páteříkové huti jsou poměrně úzce spjaty se skelnou hutí na Brunstu, neboť byla její součástí pro výrobu páteříků, zatímco na Brunstu se vyrábělo tabulové a duté sklo. Roku 1672 získává Jan Jakub Eyssner sňatkem s dcerou Jana Preisslera celý Brunst, kam roku 1698 překládá huť zvanou Hüttenhanselhütte. Jejím vybudováním se stává jedním z nejbohatších sklářů Královského Hvozdu! Jan Jakub Eyssner zemřel roku 1705 a po jeho smrti vedla huť na Brunstu jeho manželka Anna Marie až do roku 1707, kdy 24. dubna prodala huť včetně veškerého příslušenství a pronajatých lesů za 1600 zl. druhorozennému synu Jiřímu Jakubu Eyssnerovi. Pátý syn Vavřinec zřejmě dostal Páteříkovou huť, ten ji prodal svému bratru Jiřímu Jakubovi. Dne 18. listopadu 1727 provdává Jiří Jakub Eyssner svou dceru Ludmilu za sklářského mistra Josefa Adlera a dochází tak ke spojení těchto sklářských rodů. Jiná svatební smlouva ze dne 31. července 1753, uzavřená mezi ženichem Janem Václavem Adlerem a nevěstou Marií Annou Hafenbrädlovou, předává nastávajícímu zeti obě brunstské hutě (die Brunst und Paterlhütte) se vším příslušenstvím, pozemky i lesy. Za Jana Václava Adlera brunstské hutě velmi dobře prosperovaly. Na Páteříkové huti se dál vyráběly umělé perle a páteříky, v brunstské huti sklo křídové. Veškerý majetek přešel na vdovu Marii Annu Adlerovou, která ale po necelých sedmi měsících smlouvou z 30. května 1800 prodala celý Brunst svému synu Janu Křtiteli Adlerovi, narozenému 30. července 1775. Majetek přechází na druhého syna Antonína Josefa Adlera – je to celý gerlovský majetek získaný jeho otcem roku 1793 v dražbě, a Páteříková huť. Antonín Josef Adler zemřel roku 1816 a majetnicí se stává pozůstalá vdova Marie Anna Adlerová. S ní podává koncem roku 1822 Jan Křtitel Adler žádost za účelem zápisu firmy do směnečného a obchodního rejstříku a ve znovuudělené výsadě výrobní se hovoří o Brunster Glashütte (Brunstská skelná huť) v souvislosti s majitelem Janem Křtitelem Adlerem a o Patterlhütte (Páteříková huť) jako o majetku Marie Anny Adlerové. Ta roku 1831 předává synu Ignáci Gerlovský les včetně skelné hutě a hospodářství Páteříková huť. Prací na huti se lidé zaměstnávali zejména v zimním období, tak jako na jiných zejbišských usedlostech. I když od roku 1804 je na Brunstu uváděna jen jedna huť, výroba korálků a sklíček mohla pokračovat nejméně do poloviny 19. století. Po krizi, kterou rodina Adlerova jako jiní skláři prošla, zůstala Adlerům jen Páteříková huť (v úřeních relacích zvaná také Stará brunstská huť) až do roku 1945. Páteříková huť byla někdy nazývána též Perleťka. V roce 1868 se uvádí pod názvem Paterlova huť jako bývalá huť na skleněné korále se třemi staveními, v roce 1877 s dvěma obytnými staveními. Obytné stavení Páteříkové hutě bylo výstavné, jednopatrové, zčásti zděné, zčásti sroubené, se stěnami pokrytými pěkně profilovaným šindelem. Nad částí domu, kde byl hlavní vchod, byla zvonička se zvonem, na který se zvonilo nejen k motlitbě, ale i tehdy, když na huti někdo zemřel - aby v širokém okolí na jiných hutích slyšeli tuto smutnou zprávu. Po roce 1945 všechna stavení zpustla a ve své původní podobě rychle a zcela zanikla. Z obytného stavení, stodoly a chlévů, stavěných rovněž do čtverce, jsou dnes upraveny přízemní rekreační chalupy s podkrovím. Tuto historii z´dnes známe především díky badateli Vilému Kudrličkovi!

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

přírodní rezervace Páteříková Huť...

batoh
přírodní rezervace Páteříková Huť
Šumava A-Z: ochrana příro...
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Šimandlův Dvůr

batoh
Šimandlův Dvůr
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

U Obrázku

batoh
U Obrázku
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple Šimandlův Dvůr

batoh
kaple Šimandlův Dvůr
Šumava A-Z: kaple
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
přírodní rezervace Páteříková Huť... 0.12 km
Šimandlův Dvůr 0.89 km
U Obrázku 0.98 km
kaple Šimandlův Dvůr 1.01 km
skiareál Javorná 1.11 km
Starý Brunst 1.24 km
Javorná 1.28 km
kostel sv. Anny, Javorná 1.38 km
hřbitov Javorná 1.39 km
Grossmann Jiří 1.75 km
Gerlův Dvůr 1.84 km
Lipplův Dvůr 1.86 km
Buchar 1.88 km
kaple Lipplův Dvůr 1.9 km
kaple Eisnerův Dvůr 1.97 km
stodola, Javorná 2 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 2.03 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 2.05 km
vápenka Svinná 2.33 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 2.37 km
Střední Svinná 2.38 km
Nad Pilou 2.51 km
kaple Nad Pilou 2.54 km
Fišerův Dvůr 2.58 km
kaple Svinná u Javorné 2.65 km
mlýn Javorná 2.65 km
Dolejší Svinná 2.66 km
Svinná rozcestí 2.67 km
kaple Panny Marie, Keple 2.72 km
Kepelské mokřady 2.83 km
Šmauzy 2.84 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 2.85 km
pomník Michal Růt 2.96 km
Šukačka 2.98 km
skiareál Šukačka 3.06 km
kaple Hamrlík 3.14 km
Hamrlík 3.15 km
kaple Zejbišský Dvůr 3.19 km
Zejbišský Dvůr 3.21 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 3.36 km
přírodní park Kochánov 3.38 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 3.51 km
rybník Keply 3.53 km
Chvalšovice 3.56 km
Kepelská studánka 3.64 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 3.67 km
Keply 3.71 km
Pláně - Alena Holá 3.74 km
Suché Studánky 3.74 km
kaple Suché Studánky 3.75 km
Zhůří 3.84 km
přírodní rezervace Prameniště 3.85 km
Nový Brunst 3.92 km
Habr 1203 m n. m. 3.93 km
Onen Svět 3.94 km
Jarkovice 4.01 km
bitva o Zhůří 4.01 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 4.01 km
kaple Jarkovice 4.04 km
Kříž smíření, Zhůří 4.05 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 4.06 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 4.07 km
žlab Zhůří 4.08 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 4.09 km
Můstek 1234 m n. m. 4.09 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 4.11 km
javor mléč Zhůří 4.16 km
Můstek - rozcestí 4.17 km
Tomandlův křížek 4.22 km
Zhůřský potok 4.24 km
Jesení 4.41 km
Gerlova Huť 4.56 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 4.72 km
Pancíř 1214 m n. m. 4.78 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 4.79 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 4.8 km
stavení Čeletice 4.82 km
mlýn Jesení 4.82 km
kaple Čeletice 4.83 km
Čeletice 4.83 km
roubenka Čeletice 4.88 km
Kochánov 4.98 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 5.03 km
pramen Úhlavy 5.04 km
zámek Kunkovice 5.07 km
Stará Huť 5.08 km
kaple Kunkovice 5.09 km
parkoviště Gerlova Huť 5.1 km
Kunkovice 5.1 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 5.13 km
roubenka Kunkovice 5.15 km
parkoviště Staré Hutě 5.18 km
Na Sjezdovce 5.18 km
stavení Kunkovice 5.26 km
Radvanice 5.3 km
Javoříčko 5.31 km
pramen Řezné (Regen) 5.31 km
památník Karl Teischl 5.32 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 5.38 km
dřevěná plastika Věční milenci... 5.39 km
pramen Na Sjezdovce 5.44 km
Radkov 5.54 km
hamr Městiště 5.54 km
Chřepice 5.55 km
lípy Kochánov 5.64 km
samoty Jižní Stráň 5.7 km
kaple Dobřemilice 5.7 km
lípy Dobřemilice 5.7 km
Brčálnický buk 5.76 km
mini ZOO Brčálník 5.77 km
přírodní rezervace Chřepice 5.77 km
Pohádkové země Brčálník 5.77 km
Zámyšl 5.82 km
skiareál Brčálník 5.82 km
Popelní domky 5.85 km
Brčálník 5.86 km
Bouřňák 5.86 km
Brčálnický jasan 5.88 km
NS Brčálník 5.89 km
jasany na Brčálníku 5.92 km
kaple Brčálník 5.92 km
dětské hřiště Brčálník 5.93 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 5.94 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 5.94 km
věštec Sepp Wudy 5.95 km
Dolní Kochánov 5.95 km
Brčálnická lípa 5.95 km
rybníček u Brčálníku 5.95 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 5.96 km
Dobřemilice 5.97 km
stavení Častonice 5.98 km
Častonice 5.99 km
Zvíkov 6 km
rozcestí Pod Švýcárnou 6.02 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 6.02 km
U Adamců 6.05 km
Hofmanky 6.06 km
myslivna Bárta 6.13 km
přírodní rezervace Poustka 6.14 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 6.15 km
Bradné 6.16 km
Sruby 6.16 km
Drozdí potok 6.17 km
Zhůřská brusírna 6.22 km
kaplička Bradné 6.23 km
Jižní Stráň 6.26 km
kaple Jižní Stráň 6.27 km
U Bradenského křížku 6.32 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 6.32 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 6.36 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 6.36 km
Čachrov 6.42 km
Hašek Dominik 6.44 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 6.45 km
Městiště 6.48 km
kaple Městiště 6.49 km
SDH Čachrov 6.51 km
pivovar Hojsova Stráž 6.52 km
Brčálnické mokřady 6.54 km
tvrz Čachrov 6.56 km
rybník Chotěšov 6.56 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 6.57 km
parkoviště Malý Bor 6.62 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 6.64 km
Malý Bor 6.65 km
kaple Hojsova Stráž 6.65 km
kostel sv. Václava, Čachrov 6.65 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 6.66 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 6.66 km
fara Čachrov 6.66 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 6.66 km
Bláhovec František 6.66 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 6.66 km
hřbitov Čachrov 6.66 km
pohádková stezka Brčálník 6.72 km
Rudolfovna 6.72 km
ekobus na Černé jezero 6.73 km
Úhlavský luh 6.73 km
SDH Chotešov 6.74 km
NS historie obce Špičák 6.74 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 6.76 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 6.77 km
Brčálnické údolí 6.77 km
Vajsova louka, Špičák 6.78 km
Chotěšov u Velhartic 6.79 km
Stojanovice 6.84 km
Tomášův Dvůr 6.88 km
Mourková Pavlína 6.89 km
královácký dvorec Busil 6.89 km
stavení Rovná 6.89 km
SDH Stojanovice 6.89 km
Paseka 6.9 km
stavení Braníčkov 6.92 km
Datelovský mlýn 6.92 km
lípa Rovná 6.93 km
rybník Braníčkov 6.95 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 6.95 km
Slučí Tah 6.97 km
Rovná u Petrovic u Sušice 6.98 km
Komárkova jedle 6.99 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 7 km
Skláři, Karel Klostermann 7.02 km
parkoviště Nová Hůrka 7.03 km
Braníčkov 7.04 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 7.06 km
pamětní deska Julius Hofmann 7.08 km
Osamělý - Alena Holá 7.1 km
zámek Hojsova Stráž 7.11 km
Mochov 7.11 km
Mochovské modříny, Mochov 7.12 km
hotel Rixi, Špičák 7.14 km
Šrail Jan 7.18 km
Nová Hůrka 7.18 km
Datelov 7.19 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 7.19 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 7.19 km
Čermákův jilm, Mochov 7.22 km
Pamferova huť 7.22 km
kaple Datelov 7.24 km
roubenka Datelov 7.25 km
roubenka Milínov 7.27 km
kaple Milínov 7.28 km
Cesta pustým lesem 7.3 km
Tři životy 7.3 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 7.3 km
Obsluhoval jsem anglického krále 7.3 km
Milada 7.3 km
Šarlatán 7.3 km
Hrabánek Václav JUDr. 7.3 km
Sterzmühle 7.3 km
Pendl bus Špičák 7.32 km
Prenet 1071 m n. m. 7.32 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 7.33 km
mlýn Milínov 7.34 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 7.38 km
Pramen svobody, Špičák 7.38 km
Žežulka 7.39 km
hrob Marušky Klímové 7.4 km
hřbitov Hlavňovice 7.41 km
mlýn Žežulka 7.43 km
SDH Hlavňovice 7.44 km
horská služba Špičák 7.44 km
SDH Hojsova Stráž 7.44 km
sportoviště Špičák 7.45 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 7.45 km
fara Hojsova Stráž 7.46 km
naučná stezka Hojsova Stráž 7.47 km
stromy v Hojsově Stráži 7.47 km
sedačková lanovka Špičák 7.47 km
hamr Paseka 7.49 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 7.49 km
infocentrum Hojsova Stráž 7.49 km
hřbitov Hojsova Stráž 7.5 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 7.5 km
Bikepark Špičák 7.5 km
skiareál Ski&Bike Špičák 7.5 km
Hlavňovice 7.5 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 7.5 km
sedačková lanovka Pancíř 7.52 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 7.52 km
kaple Hlavňovice 7.52 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 7.53 km
fara Hlavňovice 7.53 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 7.55 km
železniční tunel Špičák 7.56 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 7.56 km
dřevěnice Hlavňovice 7.56 km
mlýn Nemilkov 7.56 km
Radostice u Hlavňovic 7.58 km
horská služba Železná Ruda 7.61 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 7.61 km
skiareál Hojsova Stráž 7.61 km
Hojsova Stráž 7.62 km
Špičák 7.63 km
Březí 7.63 km
Rajský mlýn 7.63 km
nádraží Špičák 7.65 km
Ostříž 7.65 km
parkoviště Kaskády, Špičák 7.68 km
zámek Hlavňovice 7.68 km
kašna Nemilkov 7.69 km
zámek Nemilkov 7.69 km
hrobka rodiny Kordíků 7.7 km
kaple Březí 7.7 km
motokáry Špičák 7.75 km
rozhledna Špičák 7.78 km
Novohůrecká jedle 7.78 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 7.78 km
Špičák 1202 m n. m. 7.78 km
dub u Dvora, Nemilkov 7.79 km
koupaliště Železná Ruda 7.79 km
PH 202, Hojsova Stráž 7.8 km
Denkův Dvůr 7.87 km
kaple Horní Němčice 7.88 km
SDH Horní Němčice 7.89 km
kaple sv. Anny, Čachrov 7.89 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 7.89 km
kaple Nemilkov 7.9 km
Horní Němčice 7.9 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 7.91 km
SDH Nemilkov 7.92 km
rybník Bušek 7.93 km
alej Hlavňovice 7.93 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 7.93 km
Nemilkov 7.94 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 7.96 km
židovský hřbitov Velhartice 7.97 km
Z aleje (1) - Alena Holá 7.97 km
Z aleje (2) - Alena Holá 7.97 km
akce Let 7.97 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 7.97 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 7.97 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 7.98 km
Úhlavské údolí 8 km
Pařezí 8.01 km
Javoří u Hartmanic 8.02 km
Na Drahách 8.03 km
mlýn Jámy 8.05 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 8.09 km
stavení Úhlavské údolí 8.11 km
Skelná 8.11 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 8.11 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 8.12 km
parkoviště Skelná 8.13 km
Jak ukrást Dagmaru 8.14 km
Mladotice u Strážova 8.15 km
kaple pod Hořákovem 8.15 km
Zadní Chalupy 8.16 km
pomník padlých WWI, Špičák 8.17 km
Pangerlhof 8.18 km
Tvrdoslav 8.19 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 8.19 km
kaple Divišovice 8.23 km
rybníček Rajské 8.23 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 8.24 km
Divišovice 8.24 km
Vzteklina, díl 5. 8.25 km
Rajské 8.26 km
studánka Pod Malým Špičákem 8.3 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 8.31 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 8.31 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 8.32 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 8.32 km
hřbitov Velhartice 8.33 km
rybník pod Hořákovem 8.34 km
Pancířské stráně 8.38 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 8.4 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 8.42 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 8.42 km
Zbraslav 8.43 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 8.44 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 8.44 km
Vzteklina, díl 6. 8.45 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 8.45 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 8.46 km
evropské rozvodí 8.47 km
zámek Hořákov 8.59 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 8.59 km
javorová alej u Busilu 8.6 km
Polom 1295 m n. m. 8.6 km
Zimní - Alena Holá 8.61 km
Slatinný potok 8.62 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 8.62 km
Muzikant 8.63 km
tovární vila papírny, Hamry 8.63 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 8.66 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 8.66 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 8.68 km
Hořákov 8.68 km
pohřebiště Barabů 8.71 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 8.72 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 8.72 km
sáňkování Železná Ruda 8.74 km
Borek 859 m n. m. 8.76 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 8.76 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 8.77 km
fara Děpoltice 8.78 km
Děpoltice 8.79 km
lipová alej Stará Hůrka 8.81 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 8.82 km
památník Crhova silnice 8.83 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 8.84 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 8.86 km
Čertovo jezero (ledovcové) 8.9 km
1. rota PS, Černé jezero 8.91 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 8.91 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 8.93 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 8.95 km
Pích 8.95 km
dětské hřiště Železná Ruda 8.95 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 8.96 km
Vzteklina, díl 2. 8.96 km
lanové centrum Železná Ruda 8.96 km
slalomové káry Železná Ruda 8.96 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 8.96 km
železniční tunel Železná Ruda 8.96 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 8.98 km
silniční most přes železnici, Žele... 9.01 km
hostinec Železná Ruda 9.02 km
V Jamách 9.03 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 9.03 km
Grádelský potok 9.04 km
přírodní rezervace Borek 9.05 km
kaple Božtěšice 9.06 km
starý mlýn Velhartice 9.06 km
hřbitov Stará Hůrka 9.07 km
mlýn Velhartice 9.07 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 9.07 km
památník třem obětem Železné opony... 9.08 km
Chrástov 9.08 km
Divá Bára 9.09 km
Stará Hůrka 9.09 km
Velhartický betlém 9.09 km
památník obětem Železné opony 9.09 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 9.09 km
Abelové 9.09 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 9.09 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 9.09 km
SDH Velhartice 9.1 km
synagoga Velhartice 9.1 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 9.11 km
dub Chrástov 9.12 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 9.12 km
4. rPS - Polom 9.12 km
historie lyžování na Železnorudsku... 9.13 km
motomuzeum Železná Ruda 9.13 km
židovský dům Velhartice 9.13 km
Stuiberova vila, Hamry 9.13 km
Božtěšice 9.13 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 9.13 km
Ztracený Marek 9.13 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 9.13 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 9.13 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 9.13 km
Nový Pavel 9.13 km
Jakš Martin 9.13 km
Železná Ruda 9.13 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 9.13 km
MVE Gustavsthal 9.14 km
Hájek 9.14 km
zámek Železná Ruda 9.15 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 9.15 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 9.15 km
pamětní deska osvobození Železná R... 9.16 km
Libětice 9.16 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 9.16 km
roubenka Velhartice 52 9.16 km
Vzteklina, díl 2. 9.17 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 9.17 km
NS Sklářská 9.17 km
NS Utajená obrana železné opony 9.17 km
závod Horsefeathers Iron Jam 9.18 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 9.18 km
fara Železná Ruda 9.18 km
štola Velhartice 9.18 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 9.18 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 9.18 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 9.19 km
nádraží Nemilkov 9.19 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 9.19 km
historická kovárna, Velhartice 9.2 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 9.2 km
památník legionářům Železná Ruda... 9.21 km
Splž 9.21 km
environmentální (návštěvnické) cen... 9.22 km
infocentrum Železná Ruda 9.22 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 9.22 km
lípa Dolejší Těšov 9.22 km
Vzteklina, díl 1. 9.22 km
továrna stará papírna Hamry 9.22 km
Koutek Stanislav JUDr. 9.22 km
Černé jezero (ledovcové) 9.22 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 9.22 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 9.22 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 9.22 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 9.22 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 9.22 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 9.22 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 9.23 km
Vlastějov 9.23 km
Sperl Lothar 9.24 km
pomník padlých WWII, Velhartice 9.24 km
Cyklotoulky - Hamry 9.24 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 9.24 km
Hejda Míra 9.24 km
SDH Železná Ruda 9.25 km
pouť s kulturním programem a řemes... 9.25 km
Kubíčkův Dvůr 9.25 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 9.25 km
Velhartice 9.26 km
kašna Velhartice 9.27 km
roubenka Velhartice 9.27 km
Dolejší Těšov 9.28 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 9.29 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 9.29 km
Zahrádka - Alena Holá 9.31 km
Přestanice 9.31 km
Brandl Petr Jan 9.31 km
Balhar Kopřivák Peter 9.31 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 9.31 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 9.31 km
NS Vlčí jámy 9.31 km
fara Velhartice 9.31 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 9.31 km
SDH Úloh 9.33 km
Štaidl Ladislav 9.33 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 9.34 km
Za deště - Alena Holá 9.35 km
Pampelišky - Alena Holá 9.35 km
Stébel gotika - Alena Holá 9.35 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 9.35 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 9.36 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 9.36 km
zámek Dolejší Těšov 9.39 km
Křížový vrch 9.4 km
Odešlá - Peter Balhar 9.4 km
Zimní nebe - Peter Balhar 9.4 km
Z meze (2) - Alena Holá 9.41 km
Z meze (1) - Alena Holá 9.41 km
pítko u hradu Velhartice 9.41 km
Vzteklina, díl 5. 9.41 km
kaple Železná Ruda 9.41 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 9.43 km
Jezerní potok jezera Laka 9.43 km
Patraska 9.43 km
hamr Želená Ruda 9.44 km
Velhartice - Josef Váchal 9.44 km
hrad Velhartice 9.44 km
Tři chlapi na cestách 9.44 km
Štíty království českého, Hrady ne... 9.44 km
Bušek z Velhartic 9.44 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 9.44 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 9.44 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 9.44 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 9.44 km
kaple Úloh 9.46 km
lípa Vlastějov 9.46 km
SDH Víteň 9.47 km
pramen pod Borkem 9.47 km
štola Horní Staňkov 9.47 km
Úloh 9.49 km
skanzen Velhartice 9.49 km
Podzim - Alena Holá 9.5 km
Bílé dny - Alena Holá 9.5 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 9.54 km
Víteň 9.54 km
Makov u Javoří (rozcestí) 9.55 km
Rudská křižovatka 9.56 km
První sníh - Peter Balhar 9.58 km
Železnorudské slavnosti 9.58 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 9.59 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 9.59 km
hrob rodiny Prokopů 9.6 km
hřbitov Železná Ruda 9.62 km
dětské hřiště Železná Ruda 9.63 km
rybník Přestanice 9.63 km
Krásné údolí Ostružná 9.64 km
venkovní posilovna Železná Ruda 9.67 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 9.67 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 9.69 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 9.71 km
Schopfrův dvůr 9.71 km
Hořejší Těšov 9.73 km
Vojetice 9.77 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 9.78 km
Ruda Štěpán 9.78 km
Zámecký les 9.79 km
kaple Knížecí Dvůr 9.8 km
pomník Adolfa Kašpara 9.82 km
Hamerský buk 9.83 km
Knížecí Dvůr 9.83 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 9.86 km
parkoviště Vysoké Lávky 9.91 km
infocentrum Běšiny 9.93 km
koupaliště Běšiny 9.93 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 9.93 km
Pod Polomem 9.93 km
Vzteklina, díl 2. 9.94 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 9.95 km
dětské hřiště Běšiny 9.96 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 9.97 km
kaple Dolní Špátův dvůr 9.98 km
Šerlův dvůr 9.99 km
lípa Javoří u Běšin 10.01 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 10.02 km
Javoří u Běšin 10.02 km
Pazderna Javoří u Běšin 10.03 km
Na Sedle 10.03 km
javorová alej Debrník 10.03 km
Vysoké Lávky 10.04 km
monogram LK ze stromořadí 10.04 km
Dolní Špátův dvůr 10.04 km
Vzteklina, díl 4. 10.06 km
Zelená Lhota 10.06 km
Král Šumavy 10.08 km
Frauenthal 10.08 km
Heřmánková Hana 10.09 km
SDH Petrovice u Sušice 10.1 km
U Soušků 10.1 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 10.11 km
kašna zámecká Horní Staňkov 10.12 km
Prášilský potok 10.13 km
Petrovice ART 10.13 km
Schreiner Gustav 10.13 km
zámek Horní Staňkov 10.13 km
zámek Kněžice 10.14 km
Horní Staňkov 10.14 km
Švankmajer Jan 10.14 km
nádraží Zelená Lhota 10.15 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 10.15 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 10.15 km
Dámská cesta na Svaroh 10.16 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 10.16 km
V zátočině 10.16 km
Petrovice u Sušice 10.16 km
SDH Zelená Lhota 10.17 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 10.18 km
Štíty království českého, Bůh za h... 10.19 km
lípa Krotějov 10.19 km
Werich Jan 10.2 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 10.21 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 10.21 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 10.22 km
Krotějov 10.22 km
Strunkov 10.22 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 10.22 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 10.25 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 10.25 km
stavení Cihelna 10.26 km
vodní kanál z jezera Laka 10.26 km
NS Rýžování zlata 10.27 km
hřbitov Petrovice u Sušice 10.27 km
Rovina 10.27 km
NS Železná opona – protitanková př... 10.27 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 10.27 km
U Mužíku 10.29 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 10.29 km
zámek Karlov 10.29 km
Juránkova chata 10.3 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 10.3 km
Juránek Arna Arnošt 10.3 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 10.3 km
vodní zámek Bílý potok 10.3 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 10.3 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 10.3 km
roubenka, Petrovice u Sušice 10.31 km
pramen Rovina 10.32 km
fara Petrovice u Sušice 10.33 km
studánka V lipách, Hamry 10.33 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 10.34 km
kaple Karlov 10.34 km
Hamry 10.34 km
kašna zámek Karlov 10.34 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 10.35 km
osvobození Běšiny 10.35 km
NS Velhartice 10.36 km
Vajce Josef 10.36 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 10.37 km
zámek Horní Chlum 10.37 km
naučná stezka Tetřeví stezka 10.38 km
kašna Debrník 10.38 km
Bílý potok 10.38 km
MVE Bílý potok 10.39 km
Velká jedle u Debrníku 10.39 km
Maršovice 10.39 km
SDH Malonice 10.4 km
Cihelna 10.4 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 10.43 km
Ostrovský rybník Běšiny 10.43 km
koně Jiřičná 10.45 km
Husův pomník, Běšiny 10.46 km
SDH Běšiny 10.46 km
kaple Hamry 10.47 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 10.47 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 10.47 km
Sejdeme se v Eurocampu 10.48 km
hřbitov Zelená Lhota 10.49 km
tvrz Jiřičná 10.49 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 10.49 km
Běšiny 10.51 km
3. rota PS, Debrník 10.51 km
Nový rybník Běšiny 10.51 km
lípa na návsi Malonice 10.52 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 10.53 km
pamětní deska Arnyho Juránka 10.53 km
zámek Běšiny 10.53 km
Jiřičná 10.54 km
hřbitov Hamry 10.55 km
památník Společná cesta 10.56 km
kaple Dešeníčky 10.56 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 10.58 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 10.58 km
fara Hamry 10.59 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 10.59 km
NS Úhlavským luhem 10.59 km
Javoříčko 10.59 km
pomník padlých WWI, Hamry 10.6 km
Malonice 10.61 km
pomník padlých WWI, Běšiny 10.62 km
pomník padlých WWI, Malonice 10.62 km
zámek (zaniklý) Debrník 10.62 km
Debrník 10.62 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 10.64 km
Kámen doteku Hamry 10.64 km
Dešeníčky 10.65 km
přírodní rezervace Žežulka 10.65 km
fara Běšiny 10.65 km
Copak je to za vojáka 10.67 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 10.68 km
Podolský mlýn 10.68 km
kaple Malonice 10.68 km
roubenka Sládečků, Běšiny 10.68 km
vodopád Bílá Strž 10.7 km
přírodní rezervace Bílá Strž 10.7 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 10.7 km
Kuzovská lávka 10.7 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 10.71 km
Mally Leo Hans 10.71 km
Štefanův Dvůr, Hamry 10.72 km
hrob vězeň Plocienník 10.73 km
Sokolovna Běšiny 10.73 km
koupaliště Kozí 10.74 km
Šárský rybník 10.75 km
památník Červený František, pplk. ... 10.75 km
hřbitov Běšiny 10.75 km
Boryně František 10.76 km
zámek Malonice 10.76 km
bunkr KŽ-1, Debrník 10.77 km
kamenné moře Jezerní Hora 10.77 km
Matějovice 10.78 km
rybníček v Pekle 10.79 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 10.79 km
lípa Alžbětín 10.8 km
koupaliště Petrovice u Sušice 10.81 km
jeskyně Peklo 10.82 km
kaple Matějovice 10.82 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 10.84 km
operace Argument 10.84 km
kaple Dolní Chlum 10.84 km
kaple Posobice 10.84 km
Kojšice 10.84 km
Světlá 10.84 km
lípa Malonice 10.84 km
lípa Kojšice 10.85 km
Jezero Laka (ledovcové) 10.85 km
Posobice 10.86 km
NS sv. Vintíře 10.88 km
zámek Kojšice 10.88 km
nádraží Běšiny 10.9 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 10.9 km
mlýn Dolní Chlum 10.94 km
hraniční kámen 33 10.97 km
lípa Chamutice 10.97 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 10.98 km
Chlum u Hartmanic 10.98 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 11.01 km
Březník 1006 m n. m. 11.03 km
Vintíř svatý, Günther 11.03 km
U Kryštofů 11.08 km
ranč Podolí 11.09 km
Alžbětín 11.09 km
horní zrcadlová huť 11.1 km
Podolí u Kolince 11.11 km
Kozí 11.11 km
Tajanov u Kolince 11.13 km
zámek Podolí 11.13 km
2. rota PS, Svaroh 11.14 km
včelín Loučová 11.14 km
kaple sv. Vintíře, Březník 11.15 km
pamětní deska J. K. Haška 11.15 km
mlýn Tajanov 11.15 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 11.16 km
Žďár u Velhartic 11.17 km
kaple U Kryštofů 11.21 km
zámek Chamutice 11.24 km
Drouhaveč 11.24 km
Pekelské údolí 11.25 km
kaple Kozí 11.25 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 11.25 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 11.25 km
pomník padlých WWI, Kozí 11.26 km
Svinský potok 11.27 km
nádraží Malonice 11.28 km
Jara příslib - Alena Holá 11.29 km
SDH Strážov na Šumavě 11.3 km
Ferdinandovo údolí 11.3 km
Hamerský Dvůr 11.3 km
Dobrá Voda 11.32 km
Adler Šimon 11.32 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 11.32 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 11.32 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 11.33 km
Chamutice 11.33 km
VÚ Dobrá Voda 11.33 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 11.34 km
kašna Strážov na Šumavě 11.34 km
Částkov 11.35 km
rybník Chamutice 11.36 km
Vzteklina, díl 4. 11.38 km
studánka Dobrá Voda 11.38 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 11.38 km
Tesařová Vladimíra 11.38 km
stavení Částkov 11.39 km
Konín 11.39 km
lípa Dobrá Voda 11.4 km
Odpověď vody - Peter Balhar 11.4 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 11.41 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 11.41 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 11.41 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 11.41 km
rybník Žíkovy 11.41 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 11.41 km
Trsice 11.42 km
radnice Strážov na Šumavě 11.42 km
Formberg 11.42 km
pamětní deska Václav Soušek 11.42 km
lípa Trsice 11.42 km
hřbitov Dobrá Voda 11.43 km
Strážov na Šumavě 11.43 km
Loučová 11.44 km
Muzikant 11.44 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 11.44 km
Debrník 1337 m n. m. 11.44 km
hájovna Pustina 11.45 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 11.45 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 11.45 km
Jak ukrást Dagmaru 11.47 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 11.48 km
fara Strážov na Šumavě 11.48 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 11.49 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 11.49 km
Čertův kámen 11.49 km
zámek Loučová 11.49 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 11.5 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 11.51 km
rybník Svojšice 11.52 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 11.52 km
stavení Strážov na Šumavě 21 11.53 km
hraniční kámen 27 / 10 11.56 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 11.57 km
Zlatý stoleček 11.58 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 11.58 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 11.58 km
sejpy Hory Matky Boží 11.59 km
tvrz Svojšice 11.61 km
stavení Strážov na Šumavě 185 11.62 km
Svojšice 11.62 km
hřbitov Strážov na Šumavě 11.62 km
Šálený mlýn, Běšiny 11.62 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 11.63 km
infocentrum Alžbětín 11.63 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 11.63 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 11.63 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 11.63 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 11.63 km
Železnorudské povstání 11.63 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 11.63 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 11.63 km
Žíkovy 11.63 km
NS Hamižná 11.63 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 11.64 km
zámek Žíkovy 11.64 km
SDH Svojšice 11.65 km
Lukavice 11.65 km
Toman Josef 11.65 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 11.66 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 11.67 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 11.68 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 11.69 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 11.69 km
Kocíkův statek, Svojšice 11.69 km
SDH Lukavice 11.7 km
hřbitov Svojšice 11.7 km
hraniční kámen 27 11.71 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 11.72 km
rybník Dešenice 11.72 km
SDH Hory Matky Boží 11.73 km
zámek Hořejší Krušec 11.73 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 11.73 km
srub, Hartmanice 11.73 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 11.73 km
potok Svarožná 11.74 km
kaple Lukavice 11.74 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 11.75 km
lípa Svojšice 11.75 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 11.76 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 11.76 km
Zmizelí sousedé 11.77 km
horská synagoga Hartmanice 11.77 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 11.77 km
hřbitov Hory Matky Boží 11.78 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 11.78 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 11.78 km
SDH Hartmanice 11.79 km
horská vila, Hartmanice 11.79 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 11.79 km
horní kašna Hartmanice 11.8 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 11.8 km
hřbitov Hartmanice 11.8 km
Bayerisch Eisenstein (D) 11.81 km
městské informační stredisko Hartm... 11.81 km
lípa na náměstí Hartmanice 11.81 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 11.81 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 11.81 km
Blochova kašna Hartmanice 11.82 km
Hory Matky Boží 11.83 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 11.83 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 11.84 km
Hořejší Krušec 11.84 km
Röderovský Dvorec 11.84 km
Röderova pila 11.84 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 11.84 km
Cyklotoulky - Hartmanice 11.84 km
Šumná Šumava - Hartmanice 11.84 km
Hartmanice 11.84 km
Ziegler August 11.84 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 11.84 km
Ruckowitzschachten (D) 11.85 km
Říha Olda 11.85 km
pamětní prkno Franty Šraita 11.85 km
radnice Hartmanice 11.86 km
parkoviště Dobrá Voda 11.86 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 11.86 km
Bloch Isak Simon 11.86 km
NS Hory Matky Boží 11.87 km
Stateček 11.88 km
kaple sv. Jana, Dešenice 11.88 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 11.89 km
koupaliště Hartmanice 11.89 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 11.9 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 11.92 km
lípa s kaplí Hartmanice 11.92 km
Střítež 11.93 km
stavení Bayerisch Eisenstein 11.93 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 11.95 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 11.95 km
Ždánidla 1308 m n. m. 11.95 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 11.95 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 11.95 km
Hamižná hora 854 m n. m. 11.96 km
strážní domek sv. Jan 11.98 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 11.99 km
zámek Dešenice 12 km
koupaliště Hory Matky Boží 12 km
Tržek 12.02 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 12.03 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 12.04 km
přehrada Nýrsko 12.04 km
Opálka 12.04 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 12.05 km
zámek (nový) Jindřichovice 12.05 km
návesní rybník Tržek 12.05 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 12.07 km
zámek (starý) Jindřichovice 12.07 km
skiareál Hartmanice 12.07 km
Zámecký rybník Jindřichovice 12.08 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 12.08 km
SDH Jindřichovice 12.08 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 12.09 km
Stráž 755 m n. m. 12.09 km
Dešenice 12.09 km
kašna Dešenice 12.09 km
zámek Ujčín 12.1 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 12.1 km
Kámen doteku Dešenice 12.1 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 12.12 km
pomník padlých WWI, Dešenice 12.12 km
zámek Hubenov 12.13 km
návesní rybník Jindřichovice 12.13 km
Oslí studánka 12.13 km
fara Dešenice 12.13 km
vlaková zastávka Dešenice 12.13 km
roubenka Tržek 12.14 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 12.14 km
Cestář, Jiří Straka 12.14 km
Jindřichovice 12.15 km
dětské hřiště Dešenice 12.15 km
Hubenov 12.15 km
pítko Dešenice 12.17 km
kaple sv. Anny, Opálka 12.17 km
mlýn Ujčín 12.17 km
kaplička Prostřední Krušec 12.19 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 12.19 km
tvrz Opálka 12.19 km
kaplička Žiznětice 12.19 km
rybníky Dešenice 12.2 km
kaple Ujčín 12.2 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 12.2 km
Pozorka u Lešišova 12.2 km
hřbitov Dešenice 12.21 km
Žiznětice 12.22 km
Františkova Ves 12.22 km
roubenka Jindřichovice 12.23 km
kaple Žiznětice 12.23 km
SDH Žiznětice 12.24 km
studna Žiznětice 12.24 km
kaple hřbitovní Dešenice 12.24 km
kaple s hrobkou Prášily 12.25 km
Ujčín 12.29 km
rybník Hartmanice 12.3 km
žhář v archeoparku Prášily 12.31 km
archeopark Prášily 12.31 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 12.31 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 12.33 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 12.33 km
Dohaličky 12.33 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 12.35 km
SDH Ujčín 12.36 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 12.37 km
Trpěšice 12.38 km
kaple Dohaličky 12.38 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 12.39 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 12.41 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 12.45 km
Prostřední Krušec 12.46 km
kaple Na Špirku 12.48 km
Spirker 12.49 km
Špirkův Dvorec 12.49 km
hřbitov Prášily 12.5 km
palebné postavení Boudovka 12.51 km
peřeje, řeka Křemelná 12.52 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 12.55 km
pivovar Prášily 12.55 km
stodola Prášily 12.56 km
kaple u Jindřichovic 12.56 km
parkoviště Prášily 12.57 km
horská služba Prášily 12.58 km
lípa Břetětice 12.59 km
Boudovka 729 m n. m. 12.59 km
hájovna Prášily 12.59 km
Bílá Lucie 12.59 km
běžecké lyžování Prášily 12.59 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 12.59 km
Prášily 12.59 km
skiareál Prášily 12.59 km
Cyklotoulky - Prášily 12.59 km
Slunečná hora 996 m n.m. 12.6 km
Břetětice 12.6 km
Brücknerův dům Prášily 12.6 km
Mlýnský rybník, Ujčín 12.6 km
Kreuziger Roman 12.62 km
Muzikant 12.62 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 12.62 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 12.62 km
infocentrum Prášily 12.62 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 12.64 km
koně Prášily 12.64 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 12.64 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 12.64 km
výlety s průvodcem 12.64 km
dětské hřiště Prášily 12.64 km
pomník Josefa Váchala 12.65 km
U Malého Babylonu 12.66 km
Prášilská papírna 12.66 km
botanická zahrada Prášily 12.73 km
bizoni Prášily 12.74 km
kaplička Milence 12.79 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 12.79 km
Lehom 12.79 km
Kundratice 12.79 km
kaple Gubrův Dvorec 12.8 km
zámek Dolejší Krušec 12.81 km
Dolejší Krušec 12.83 km
Gubrův Dvorec 12.83 km
kaple Milence 12.83 km
kaple Prášily 12.83 km
Rovná u Strážova 12.84 km
studánka u Blat 12.85 km
kaple Rovná u Strážova 12.85 km
Milence 12.85 km
židovský hřbitov Hartmanice 12.86 km
památník dosídlení Milenců 12.87 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 12.88 km
hřbitov Chlistov 12.88 km
V Rybníce 12.92 km
lípy Dolejší Krušec 12.93 km
zámek Kundratice 12.94 km
Beneš Edvard Dr. 12.94 km
usedlost Dolní Staňkov 7 12.94 km
Coolidge - Hašková Eliška 12.95 km
SDH Milence 12.95 km
kaple Dolní Staňkov 12.95 km
Dolní Staňkov 12.96 km
koupaliště Chlistov 12.97 km
Höllbachgespreng (D) 12.98 km
menhiry Lešišov 12.99 km
Malý Babylon 12.99 km
Blata 13.01 km
kaple Blata 13.03 km
lípa Lešišov 13.03 km
Zettl Zephyrin 13.07 km
Stodůlky 13.07 km
Sluhovská lípa 13.09 km
tanková střelnice Prášily 13.09 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 13.1 km
Sluhov 13.1 km
mlýn papírna Kolinec 13.11 km
Vzteklina, díl 1. 13.13 km
Nuzerov 13.14 km
Vzteklina, díl 6. 13.15 km
parkoviště Slunečná 13.15 km
Stará Lhota 13.16 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 13.16 km
kaple sv. Martina, Lešišov 13.19 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 13.19 km
Lešišov 13.2 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 13.2 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 13.21 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 13.22 km
SDH Radinovy 13.23 km
Zwieslerwaldhaus (D) 13.23 km
Na Lesní Louce 13.24 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 13.25 km
SDH Chlistov 13.25 km
fara Chlistov 13.26 km
horní rybník Chlistov 13.27 km
Gruberg 13.28 km
kaple Stará Lhota 13.29 km
Radinovy 13.31 km
Dvorecký Mlýn 13.36 km
kaple Neznašovy 13.36 km
SDH Neznašovy 13.36 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 13.38 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 13.38 km
Chlistov 13.39 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 13.39 km
Neznašovy 13.39 km
roubenka Chlistov 13.4 km
Štěpanice 13.4 km
kaple Mokrosuky 13.47 km
Mokrosuky 13.47 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 13.48 km
most Křemelná, Stodůlky 13.48 km
dětské hřiště Kolinec 13.48 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 13.48 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 13.48 km
koupaliště Kolinec 13.49 km
zámek Mokrosuky 13.49 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 13.5 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 13.5 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 13.5 km
SDH Volšovy 13.53 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 13.54 km
Rameno 13.56 km
židovský kupecký dům, Chlistov 13.58 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 13.63 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 13.64 km
Odolenov 13.65 km
Volšovská lípa 13.66 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 13.66 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 13.66 km
zámek Volšovy 13.66 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 13.69 km
Hodousice 13.7 km
lípy Staré Volšovy 13.72 km
dětské hřiště Hodousice 13.72 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 13.72 km
Sněžné jámy na Křemelné 13.73 km
kaple Hodousice 13.74 km
Staré Volšovy 13.74 km
roubenka se stodolou, Chlístov 13.75 km
Volšovy 13.75 km
parkoviště Zwieslerwaldhaus (D) 13.77 km
parkoviště pod Zwieslerwaldhausem ... 13.77 km
Horní Ždánidla 13.79 km
SDH Hodousice 13.79 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 13.8 km
Vrásky z lásky 13.81 km
nádraží Kolinec 13.81 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 13.84 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 13.84 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 13.84 km
Svatobor 845 m n. m. 13.84 km
Bernartice u Kolince 13.84 km
Odolenka 13.85 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 13.85 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 13.85 km
Odolenka - Peter Balhar 13.87 km
Palvínov 13.87 km
zámek Palvínov 13.89 km
Palvínovská lípa 13.89 km
kaple Panny Marie, Odolenka 13.89 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 13.89 km
vyhlídka Velký Babylon 13.9 km
Palvínovská alej 13.9 km
pramen U Michla 13.92 km
studánka U Michla 13.92 km
Lešišovský rybník 13.93 km
Dobrá Voda u Chlistova 13.93 km
SDH Bernartice u Kolince 13.94 km
Zálužice 13.96 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 13.97 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 13.97 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 13.97 km
židovský hřbitov Nýrsko 13.98 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 13.98 km
Velký Babylon 13.99 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 14 km
běžecké lyžování Zwieslerwaldhaus ... 14 km
parkoviště běžky Zwieslerwaldhaus ... 14.01 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 14.02 km
Mlýnský potok (Křemelná) 14.02 km
horská služba Osser (D) 14.03 km
traktoriáda Mlázovy 14.05 km
Brennes (D) 14.06 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 14.06 km
fara Mlázovy 14.07 km
zámek Mlázovy 14.08 km
MVE Dlouhá Ves 14.09 km
lesní divadlo Nýrsko 14.1 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 14.1 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 14.11 km
Střeziměř 14.11 km
koupaliště Bernartice 14.12 km
paragliding Sušice 14.12 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 14.12 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 14.12 km
roubenka Mlázovy 14.13 km
Mlázovy 14.14 km
židovský hřbitov Chlistov 14.16 km
Křemelná 1125 m n. m. 14.17 km
Vatětický klen 14.18 km
vlaková zastávka Mokrosuky 14.18 km
Pajrek 14.2 km
Kámen doteku Osser (D) 14.2 km
hraniční kámen 123 14.2 km
Künische Kapelle, Osser (D) 14.2 km
hřbitov Mlázovy 14.22 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 14.23 km
koně Mlázovy 14.23 km
Vatětický jasan 14.25 km
pohádková chalupa Mlázovy 14.26 km
Kolinec 14.27 km
Kalný potok 14.27 km
Gsenget 14.3 km
Ondřejovice 14.3 km
Černé Krávy 14.31 km
zřícenina Pajrek 14.32 km
bitva u Nýrska 14.32 km
tvrz Kouskova Lhotka 14.33 km
alej památných stromů Vatětice 14.34 km
vyhlídka Pajrek 14.35 km
hřbitov Kolinec 14.36 km
studánka Nad Stimlingem 14.36 km
NS poznávací okruh Nýrsko 14.37 km
koupaliště Nýrsko 14.38 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 14.38 km
Horní Polánky 14.39 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 14.41 km
zámek Kolinec 14.41 km
most Otava, Dlouhá Ves 14.41 km
židovský hřbitov Kolinec 14.41 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 14.42 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 14.42 km
fara Kolinec 14.44 km
Wildniscamp am Falkenstein (D) 14.44 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 14.45 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 14.47 km
SDH Kolinec 14.47 km
NS park Kolinec 14.48 km
studánka Filipínka, Kolinec 14.51 km
památník K. I. Těrentěvič 14.51 km
studánka Kolinec 14.53 km
Vatětice 14.55 km
dětské hřiště na Pátečku 14.55 km
zřícenina Kašovice 14.55 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 14.56 km
Co vyprávěla Pstružná řeka, Milan ... 14.57 km
Nové Městečko 14.57 km
Brzobohatý Ondřej 14.57 km
lávka Otava, na Pátečku 14.58 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 14.58 km
Puchverk 14.6 km
SDH Kašovice 14.61 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 14.62 km
zámek zaniklý Vatětice 14.63 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 14.64 km
pivovar Späth-Bräu (D) 14.65 km
hrušeň Dlouhá Ves 14.66 km
hřbitov Nýrsko (nový) 14.67 km
Suchý Kámen 14.67 km
Vatětická lípa 14.68 km
Kašovice 14.68 km
Červené Dvorce 14.68 km
hřbitov Lohberg (D) 14.69 km
Malý Radkov 14.7 km
Starý Láz 14.7 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 14.7 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 14.7 km
Boříkovy 14.7 km
Křištín 14.71 km
studánka Na Stimlingu 14.71 km
smrk na Stimlingu 14.71 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 14.71 km
Stimling 14.71 km
fara Lohberg (D) 14.72 km
kaple Lohberg (D) 14.72 km
stavení Křištín 14.73 km
jezírko na Stimlingu 14.73 km
kostel sv. Matouše, Křištín 14.73 km
Mooshütte (D) 14.73 km
infocentrum Lohberg (D) 14.74 km
tvrz Boříkovy 14.74 km
Slunečná (turistické rozcestí) 14.76 km
studánka U Scheinostovo zátiší 14.76 km
Lohberg (D) 14.76 km
hřbitov Nýrsko (starý) 14.77 km
nádraží Nýrsko 14.77 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 14.78 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 14.78 km
Švédské hroby, Hartmanice 14.79 km
hraniční kámen 12 14.8 km
fara Nýrsko 14.81 km
Velký Bor 14.83 km
stavení Nýrsko 14.83 km
Jaglmühle 14.83 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 14.83 km
kašna Nýrsko 14.83 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 14.84 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 14.84 km
hřbitov Křištín 14.85 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 14.88 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 14.88 km
parkoviště Velký Bor 14.88 km
Hvízdalka 14.88 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 14.89 km
Rajsko 14.89 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 14.89 km
Klenová 14.9 km
SDH Dlouhá Ves 14.9 km
Babí hora 606 m n. m. 14.91 km
zámek a hrad Klenová 14.91 km
galerie Klenová 14.91 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 14.91 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 14.92 km
lávka Otava, kemp Annín 14.93 km
Blau Josef 14.94 km
Kotrbová Vilma Vrbová 14.96 km
vila Paula, manželů Kotrbových 14.96 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 14.96 km
kaple výklenková Lohberg (D) 14.96 km
Okula Nýrsko 14.97 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 14.97 km
Hradiště u Kolince 14.99 km
koupaliště Annín 15 km
parkoviště Velký Javor 15 km
radnice Nýrsko 15.01 km
Copak je to za vojáka 15.01 km
Nutrie říční 15.01 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 15.01 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 15.02 km
nádraží Hrádek u Sušice 15.03 km
skiareál Velký Javor (D) 15.03 km
Seebachschleife (D) 15.04 km
Nýrsko 15.04 km
Holub Josef 15.04 km
Cyklotoulky - Nýrsko 15.04 km
U Hradišťské hospody 15.04 km
infocentrum Nýrsko 15.04 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 15.04 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 15.05 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 15.05 km
kaple Horní Lhota 15.05 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 15.06 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 15.07 km
smolná pec Radkov 15.08 km
kabinková lanovka Velký Javor (D)... 15.08 km
vodotrysk, Velký Javor (D) 15.08 km
dětské hřiště Velký Javor (D)... 15.08 km
horská služba Zwiesel (D) 15.08 km
SDH Horní Lhota 15.09 km
Šumná města - Klenová 15.09 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 15.09 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 15.1 km
žlab, Velký Javor (D) 15.1 km
Dlouhá Ves 15.1 km
památník umučeným, Sušice 15.1 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 15.11 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 15.11 km
lávka Otava, Annín 15.13 km
zámek Dlouhá Ves 15.14 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 15.15 km
Horní Lhota 15.18 km
kašna Dlouhá Ves 15.18 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 15.19 km
SDH Nýrsko 15.19 km
kaple sv. Felixe, Klenová 15.2 km
Osina 15.2 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 15.21 km
Multerer Hans 15.23 km
kaple Dlouhá Ves 15.23 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 15.23 km
koně Divišov u Sušice 15.23 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 15.26 km
kaple Nýrsko 15.28 km
Čermná u Hrádku 15.28 km
rybník Dlouhá Ves 15.29 km
hřbitov Dlouhá Ves 15.3 km
Hrádecký dub 15.3 km
pamětní deska František Pravda 15.3 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 15.32 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 15.34 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 15.34 km
Velký Radkov 15.35 km
fara Dlouhá Ves 15.36 km
mlýn Hrádek u Sušice 15.37 km
V Klapárně 15.38 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 15.38 km
Petrovice nad Úhlavou 15.4 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 15.4 km
pramen Pod Křemelnou 15.41 km
Vrhaveč 15.41 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 15.42 km
zámecký park Hrádek u Sušice 15.42 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 15.43 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 15.43 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 15.43 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 15.44 km
NS Radešovské skály 15.44 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 15.44 km
Babí hněv - Petr Faltus 15.44 km
skatepark Sušice 15.44 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 15.44 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 15.44 km
Anděl Páně 15.44 km
Andraschko Franz 15.44 km
kaple Vrhaveč 15.44 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 15.45 km
zámek Hrádek u Sušice 15.46 km
Pravda František 15.46 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 15.46 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 15.46 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 15.47 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 15.47 km
kaple Karlů, Sušice 15.47 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 15.47 km
koupaliště Sušice 15.48 km
Paště 15.48 km
Zadní Paště 15.49 km
Bystřice nad Úhlavou 15.49 km
Hrádek u Sušice 15.49 km
lípa Hrádek u Sušice 15.5 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 15.5 km
smírčí kámen, Kolinec 15.51 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 15.52 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 15.52 km
SDH Hrádek u Sušice 15.52 km
kaple sv. Antonína, Sušice 15.54 km
PAP Sušice 15.54 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 15.55 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 15.55 km
Bergl - Na Kopečku 15.56 km
Zadní Chalupy 15.56 km
buk na Berglu 15.57 km
lípy Zadní Paště 15.58 km
kaple sv. Martina, Zadní Paště 15.58 km
Staré Hutě – Althütten 15.6 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 15.6 km
SDH Sušice 15.61 km
Svatoš Michal nstržm. 15.61 km
lávka na ostrov Santos, Otava 15.61 km
kaple Annín 15.63 km
dětské hřiště Santos, Sušice 15.64 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 15.66 km
rybníky Skelná Huť 15.66 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 15.68 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 15.69 km
hřbitov Týnec 15.69 km
Liščí díry 15.7 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 15.7 km
Týnecký Josef Hais 15.71 km
roubenka Týnec 15.71 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 15.72 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 15.72 km
bazén Sušice 15.75 km
Lukoviště 15.77 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 15.77 km
Annín 15.78 km
zámek Týnec 15.8 km
Vzteklina, díl 2. 15.81 km
bruslení Sušice 15.82 km
pohádkový les Märchenwald (D) 15.82 km
SDH Skelná Huť 15.83 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 15.84 km
kaple sv. Anny, Hrádek u Sušice 15.84 km
Skelná Huť 15.85 km
kaple u Bohdašic 15.85 km
kaple nad Velkým Radkovem 15.85 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 15.85 km
Týnec 15.85 km
sklářské muzeum Annín 15.86 km
vlaková zastávka Vrhaveč 15.86 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 15.86 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 15.86 km
vikariát Sušice 15.87 km
galerie Sirkus 15.87 km
parkoviště Velké Javorské jezero... 15.87 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 15.87 km
Lohberghütte (D) 15.87 km
pomník padlých WWI, Velké Javorské... 15.88 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 15.89 km
jelení obora Scheuereck (D) 15.9 km
Kleine Arbersee Bahn 15.9 km
Vzteklina, díl 6. 15.91 km
důl sv. Panny Doroty, Paště 15.92 km
Offpark Sušice 15.92 km
sportoviště Sušice 15.92 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 15.92 km
Vzteklina, díl 5. 15.93 km
muzeum vycpaných zvířat - Tiermuse... 15.93 km
Vzteklina, díl 4. 15.93 km
Vzteklina, díl 5. 15.93 km
Vzteklina, díl 2. 15.93 km
ZOO Lohberg (D) 15.95 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 15.95 km
stanoviště NATO NADGE, Velký Javor... 15.96 km
lípa na Wunderbachu 15.96 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 15.97 km
FFW Lohberghütte (D) 15.97 km
kaple sv. Bartoloměje, Velký Javor... 15.97 km
Prostřední Paště 15.98 km
Vzteklina, díl 2. 15.99 km
parkoviště Deffernik (D) 15.99 km
Radešov 15.99 km
kostel sv. Václava, Sušice 15.99 km
potok Bramersbach (D) 16 km
Malé Javorské jezero (ledovcové) (... 16 km
pamětní deska Tomáš Beránek 16 km
Paštěcký vodopád 16 km
Velký Javor - Großer Arber (D) 145... 16.01 km
Západ slunce nad Javorem - Josef V... 16.01 km
WetterOnline - předpověď Velký Jav... 16.01 km
kaple Panny Marie Pomocné, Přední... 16.01 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 16.01 km
Zmizelá Šumava, Návrat paštěckých ... 16.01 km
Přední Paště 16.01 km
mlýn Pelant, Sušice 16.02 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 16.02 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 16.04 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 16.04 km
kašna Sušice 16.04 km
Lízátko - Petr Faltus 16.04 km
kaple Panny Marie Pomocné u štol, ... 16.05 km
oslavy osvobození Sušice 16.05 km
Paštěcká lípa 16.05 km
Kámen neštěstí 16.05 km
Glashüttenmuseum Regenhütte (D) 16.05 km
lípa Svobody Sušice 16.06 km
pamětní deska osvobození Sušice... 16.06 km
pamětní deska J. Holík 16.06 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 16.06 km
Seitz Jan 16.06 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 16.07 km
NS Sušická pavučina 16.07 km
Voprchovský dům, Sušice 16.07 km
radnice Sušice 16.07 km
lípa nad Sušicí 16.07 km
Rush Daniella 16.07 km
Houra Karel 16.07 km
Polanka Jakub 16.07 km
Cyklotoulky - Sušice 16.07 km
Sušice 16.07 km
Čelakovský Miloslav 16.07 km
Pokorný Milan 16.07 km
památník nábřeží Karla Houry 16.07 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.07 km
AccuWeather - Sušice 16.07 km
Hledání ztraceného času - americké... 16.07 km
Pojar Břetislav 16.07 km
Scheinost Vojtěch 16.07 km
Josef Ambrož Gabriel 16.07 km
Čech Přemysl PhDr. 16.07 km
infocentrum Sušice 16.07 km
Holý Roman 16.07 km
Scheinost Jan 16.07 km
Faltus Petr 16.07 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 16.08 km
muzeum Šumavy, Sušice 16.08 km
Spořitelna Sušice 16.08 km
Žižkův kalich 16.08 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 16.09 km
řeka Volšovka 16.1 km
Šumná Šumava - Sušice 16.1 km
Vrabcov 16.1 km
Bystrá - Wunderbach 16.11 km
pamětní deska M. Pirner 16.11 km
Pirner Maxmilián 16.11 km
Velké Javorské jezero (ledovcové) ... 16.11 km
silniční most Otava, Annín 16.12 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 16.12 km
pamětní deska F. Stupka 16.12 km
pstruhová líheň Sušice 16.13 km
silniční most Otava, Sušice 16.13 km
Zmizelá Šumava, Poklad na Wunderba... 16.15 km
Haratnův mlýn, Bystrá - Wunderbach... 16.15 km
Ferda František, páter 16.15 km
pamětní deska páter František Ferd... 16.15 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 16.15 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 16.17 km
Regenhütte (D) 16.17 km
galerie Branka 16.18 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 16.18 km
Bárta Dan 16.19 km
kamenné patníky při cestě z Paští ... 16.2 km
gymnázium Sušice 16.21 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 16.22 km
kašna u hřbitova, Sušice 16.22 km
železniční most Ludwigsthal (D) 16.22 km
Vrásky z lásky 16.22 km
hotel Svatobor, Sušice 16.22 km
Úhoři mají nabito 16.23 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 16.23 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 16.24 km
Gabrielův dům 16.24 km
Prášilské jezero (ledovcové) 16.25 km
Sokolovna Sušice 16.26 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 16.26 km
Petrovický mlýn 16.26 km
kostel Panny Marie, Sušice 16.26 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 16.26 km
Vchynicko-tetovský plavební kanál... 16.26 km
MVE Radešov 16.27 km
pamětní deska Vaníčkové 16.28 km
Radešovská lípa 16.28 km
Srbice u Mochtína 16.28 km
SDH Srbice 16.29 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 16.29 km
kaple Bohdašice 16.3 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 16.3 km
Svatý Mikuláš 16.3 km
Fikáčková Marie 16.3 km
Zmizelá Šumava, Utopenec na jezeře... 16.31 km
pamětní deska Ottokar Kareis 16.32 km
hřiště pro seniory, Sušice 16.32 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 16.32 km
Hejno 16.32 km
hřbitov Sušice 16.33 km
kašna u školy, Sušice 16.33 km
pivovar u Švelchů, Sušice 16.33 km
Bohdašice 16.34 km
Těšetiny 16.34 km
Malá Víska 16.34 km
vila Františka Sládka, Sušice 16.36 km
vila manželů Skálových, Sušice... 16.38 km
vila Daliborka, Sušice 16.38 km
tvrz Srbice 16.39 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 16.39 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 16.43 km
SDH Janovice nad Úhlavou 16.43 km
hřbitov Zdouň 16.43 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 16.43 km
kaple Těšetiny 16.44 km
tvrz Těšetiny 16.44 km
Nová Studnice 16.45 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 16.46 km
lípy Zdouň 16.47 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 16.48 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 16.49 km
továrna SOLO 16.5 km
ocelový most Otava, Sušice 16.5 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 16.52 km
Vzteklina, díl 6. 16.53 km
křížová cesta, Sušice 16.53 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 16.53 km
skupina stromů, Kleny na Novém Sed... 16.53 km
Janovice nad Úhlavou 16.54 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 16.54 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 16.54 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 16.54 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 16.55 km
kaple u Srbic 16.55 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 16.55 km
pamětní deska osvobození Janovice... 16.55 km
I. zóna NP U Kapličky 16.55 km
radnice Janovice nad Úhlavou 16.55 km
Vidhošť 759 m n. m. 16.55 km
Pacner Karel 16.57 km
bytové domy SOLO, Sušice 16.59 km
Rýžovní potok 16.59 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 16.61 km
Pěkný potok - Wundebach 16.62 km
Zápotocký Antonín 16.63 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 16.63 km
Barunka, Antonín Zápotocký 16.63 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 16.64 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 16.65 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 16.65 km
památník Kašpar Bosák 16.68 km
lípa Platoř 16.69 km
kaple Platoř 16.69 km
Debrnický potok - Grosse Deffernik... 16.7 km
Platoř 16.7 km
most Otava, Paštěcký most 16.71 km
Vzteklina, díl 3. 16.72 km
klasicistní vila Klášterský Mlýn... 16.72 km
hájovna Loreta 16.73 km
Vzteklina, díl 3. 16.73 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 16.74 km
Fischer Ivo 16.77 km
Matuška Waldemar 16.77 km
Kočandrle Vladimír 16.77 km
štola Loreta 16.78 km
katr Lambach (D) 16.78 km
vlaková zastávka Ludwigsthal (D) 16.78 km
Myší domky - Maushäusel 16.79 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 16.81 km
památník Franz von Baader, Lambach... 16.81 km
zámek Újezdec u Mochtína 16.82 km
Haus zur Wildnis - Dům k divočině ... 16.83 km
MVE Klášterský Mlýn 16.84 km
pomník padlých WWI i II, Rejštejn... 16.85 km
Dětský koutek, Haus zur Wildnis (D... 16.86 km
javor klen, Sedlo u Srní 16.86 km
NS Holzweg, Lambach (D) 16.86 km
Klášterský Mlýn 16.86 km
žlab Lambach (D) 16.86 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 16.87 km
secesní vila Maxmiliana Spauna, Kl... 16.87 km
Šumná Šumava - Klášterský mlýn... 16.88 km
říčka Jelenka 16.89 km
Újezdec u Mochtína 16.89 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 16.9 km
SDH Brod 16.9 km
kaple Brod 16.91 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 16.91 km
Sedlo u Srní 16.95 km
kaple Lambach (D) 16.95 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 16.95 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 16.97 km
parkoviště Haus zur Wildnis, Ludwi... 16.98 km
vlaková zastávka Úborsko 17.02 km
nouzové nocoviště Poledník 17.03 km
fara Zbynice 17.05 km
most Otava, Rejštejn 17.06 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 17.06 km
Loreta 17.06 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 17.06 km
Spálený les 17.07 km
Zbynice 17.07 km
FFW Ludwigsthal (D) 17.07 km
klostermannovské stavení Sedlo u S... 17.08 km
7. brigáda PS, Sušice 17.08 km
pomník Josef Kieslinger 17.09 km
řeka Losenice 17.1 km
SDH Rejštejn 17.1 km
rýžovní kámen, Rejštejn 17.12 km
Tedražice 17.14 km
Galušková Karolína 17.14 km
Cyklotoulky - Rejštejn 17.16 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 17.17 km
Rejštejn 17.17 km
most Losenice, Rejštejn 17.17 km
socha světce Rejštejn 17.17 km
Lambach (D) 17.17 km
kašna Rejštejn 17.17 km
infocentrum Rejštejn 17.19 km
kostel sv. Stephanus, Spiegelhütte... 17.2 km
Poledník 1315 m n. m. 17.24 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna Pole... 17.24 km
dětské hřiště Mochtín 17.24 km
hrobka sklářské rodiny Lötz a Spau... 17.25 km
kostel sv. Bartoloměje, Rejštejn 17.25 km
fara Rejštejn 17.25 km
náhrobky Klostermannů 17.25 km
fotopoint Poledník 17.26 km
Pozor! Státní hranice - Nepřítel n... 17.26 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Polední... 17.26 km
pomník padlých WWI i II, Ludwigsth... 17.27 km
hřbitov Rejštejn 17.28 km
hřbitov Ludwigsthal (D) 17.3 km
kostel Ježíšova srdce, Ludwigsthal... 17.32 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 17.32 km
fara Ludwigsthal (D) 17.35 km
dětské hřiště Rejštejn 17.36 km
Úborsko 17.36 km
kaple Vacovy 17.37 km
lanové centrum Lam (D) 17.37 km
Vacovy 17.38 km
kaple Panny Marie, Chudenín 17.38 km
lípy Úborsko 17.39 km
rybník Mochtín 17.39 km
Malý Javor - Kleiner Arber (D) 1.3... 17.39 km
pomník padlých WWI, Uhliště 17.41 km
Schott Anton 17.41 km
akumulační nádrž Sedlo u Srní 17.45 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 17.45 km
Ludwigsthal (D) 17.46 km
Ota I. Bavorský 17.46 km
zámek Ludwigsthal (D) 17.46 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 17.47 km
studená válka Mi-24 vs. Cobra 17.48 km
Zelenohorské Chalupy 17.48 km
Mochtín 17.48 km
zámek Mochtín 17.49 km
řeka Křemelná 17.5 km
Dračí skály 17.5 km
SDH Mochtín 17.5 km
rybník Veselí 17.5 km
muzeum minerálů, Lam (D) 17.51 km
kaple nad Sušicí 17.52 km
fara Uhliště 17.52 km
Kámen doteku Uhliště 17.52 km
památník Spálený les 17.53 km
Zmizelá Šumava, Poslední plavení d... 17.53 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 17.53 km
soutok Vydra - Křemelná 17.55 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 17.58 km
nádraží Luby u Klatov 17.58 km
řeka Vydra 17.58 km
Šumná Šumava - Čeňkova pila 17.58 km
památník E. a V. Doubek 17.63 km
vodní zámek Sedlo u Srní 17.63 km
Milčice 17.63 km
Spálený 1013 m n. m. 17.65 km
pověst o Spáleném vrchu u Srní 17.66 km
Smetanův smrk 17.68 km
Smetana Bedřich 17.68 km
žlab Čeňkova Pila 17.68 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 17.68 km
Klostermannova vyhlídka 810 m n. m... 17.69 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 17.75 km
zámek Nový Čestín 17.75 km
Z mého života 17.76 km
Čeňkova pila 17.76 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 17.79 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 17.79 km
Oberlindbergmühle (D) 17.8 km
parkoviště Čeňkova Pila 17.8 km
FFW Lam (D) 17.82 km
skiareál Srní 17.88 km
koupaliště Čejkovy 17.9 km
Záluží u Sušice 17.91 km
koupaliště Kocourov 17.91 km
expozice Šumavská energie, Čeňkova... 17.94 km
vodní elektrárny Čeňkova pila 17.94 km
Zmizelá Šumava, Bílá tma na Zelené... 17.96 km
Kocourov 17.96 km
silniční most Úhlava, Rohozno 17.96 km
nádraží Sušice 17.97 km
mlýn Rohozno 17.97 km
skiareál Kocourov 17.99 km
roubenka Svojše 18.02 km
kaple nad Rejštejnem 18.04 km
pomník padlých WWI, Svojše 18.05 km
kaple Svojše 18.05 km
Svojše 18.05 km
parkoviště Mechov 18.08 km
Jelenov 18.08 km
Tuškov 18.11 km
vodáctví Sušice 18.12 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 18.14 km
Krutěnice 18.15 km
Čejkovy a Zbynice, Milan Pokorný 18.16 km
Čejkovy 18.16 km
parkoviště Bretterschachten (D) 18.17 km
Rohozno 18.17 km
kostel sv. Mikuláše, Kašperské Hor... 18.18 km
hřbitov Kašperské Hory 18.18 km
pomník padlých WWI, Rohozno 18.19 km
běžecké lyžování Bretterschachten ... 18.19 km
kaple Rohozno 18.19 km
Klostermanova chalupa Srní 9 18.2 km
kaple sv. Anny, Kašperské Hory 18.2 km
Pod Jezevčí skálou 18.2 km
Na pytlácké stezce 18.2 km
Za trnkovým keřem 18.2 km
Údolí 18.23 km
kaple výklenková, Kašperské Hory... 18.25 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 18.26 km
Vzteklina, díl 5. 18.3 km
hřbitov Lam (D) 18.31 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 18.33 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 18.34 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 18.34 km
fara Lam (D) 18.35 km
Lam (D) 18.36 km
infocentrum Lam (D) 18.39 km
nádraží Lam 18.4 km
Kalvoda Alois 18.41 km
zámek Běhařov 18.42 km
Mechov 18.43 km
kaple U Gabriela 18.44 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 18.45 km
U Gabriela 18.46 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 18.47 km
Běhařov 18.47 km
pítko Běhařov 18.48 km
kaple sv. Šebestiána, Kašperské Ho... 18.48 km
Rozvodněná Vydra - Josef Váchal 18.48 km
Vydra - Josef Váchal 18.48 km
hasičské muzeum Běhařov 18.49 km
rybník Běhařov 18.56 km
SDH Srní 18.56 km
horská služba Lam (D) 18.57 km
parkoviště Srní 18.58 km
Soukup Jaroslav 18.58 km
Toulavá kamera ČT - jelení obora, ... 18.58 km
pozorovací místo Beranky 18.58 km
pozorovací místo Velký Bor 18.58 km
AccuWeather - Srní 18.59 km
Cyklotoulky - Srní 18.59 km
vyjížďky kočárem po Šumavě, Srní... 18.59 km
běžecké lyžování Srní 18.59 km
Srní 18.59 km
Policie Modrava 18.59 km
infocentrum Srní 18.59 km
SDH Běhařov 18.59 km
Svatá Kateřina 18.65 km
zaniklá továrna Bohemia-Werke, Rej... 18.65 km
hřbitov Svatá Kateřina 18.65 km
fara Srní 18.65 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 18.66 km
kostel Nejsvětější Trojice, Srní... 18.66 km
Sobětice 18.67 km
vila se zdobným štítem, Luby 18.68 km
kaple Staré Srní 18.68 km
kaple Sobětice 18.68 km
vodopád Rissloch (D) 18.68 km
Zmizelá Šumava, Útěk za čáru 18.69 km
kašna Srní 18.71 km
hřbitov Běhařov 18.72 km
most Drnový potok, Luby 18.72 km
Suchá 18.72 km
pomník padlých WWI, Srní 18.73 km
Toulavá kamera ČT - Klostermannov... 18.73 km
hřbitov bývalý Srní 18.73 km
tvrz Luby 18.73 km
Jak ukrást Dagmaru 18.73 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 18.74 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 18.74 km
Ústaleč 18.77 km
dětské hřiště Luby 18.78 km
kaple Dolní Lhota 18.82 km
Luby u Klatov 18.84 km
krytá lávka Řezná (D) 18.86 km
Lehen (D) 18.91 km
akvapark Lam (D) 18.93 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 18.95 km
obětem května 1945, Luby 18.96 km
hřbitov Luby 18.98 km
Luby 18.98 km
Zlatý potok 19.03 km
Staré Srní 19.03 km
Valcha 19.1 km
Hoštice u Mochtína 19.1 km
Rittsteig (D) 19.12 km
železniční most Theresienthal (D)... 19.13 km
Lindberg (D) 19.14 km
rybník Valcha 19.16 km
Albrechtice u Sušice 19.2 km
hřbitov Pocinovice 19.21 km
lípa Albrechtice 19.25 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 19.25 km
hřbitov Albrechtice 19.25 km
kostel sv. Josefa, Lindberg (D) 19.27 km
Vzteklina, díl 4. 19.27 km
SDH Miletice 19.28 km
Kosmáčov 19.29 km
Miletice 19.3 km
pramen u Hauswaldské kaple 19.31 km
Toulavá kamera ČT - Karel Klosterm... 19.31 km
Hauswaldská kaple 19.31 km
Zmizelá Šumava, S dynamitem na kap... 19.31 km
Truhlářský mlýn, Dolní Hrádky... 19.31 km
pamětní deska Jožko Strnad a Georg... 19.31 km
infocentrum NP Kašperské Hory 19.32 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 19.33 km
infocentrum Lindberg (D) 19.34 km
selský skanzen Lindberg (D) 19.37 km
jilm v Mileticích 19.41 km
Anděl Páně 19.41 km
pranýř, Kašperské Hory 19.42 km
dětské hřiště, Kašperské Hory... 19.42 km
roubenka Pocinovice 47 19.43 km
Pod Kostelním vrchem 19.44 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 19.48 km
Pocinovice 19.48 km
Již nikdy Mnichov 19.49 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 19.49 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 19.5 km
zámek Rabenstein (D) 19.5 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 19.51 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 19.52 km
Dolní Hrádky 19.52 km
fara Pocinovice 19.52 km
zřícenina Sedlo 19.52 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 19.53 km
kaple nad Kašperskými Horami 19.55 km
SDH Pocinovice 19.56 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 19.56 km
hrad Kašperk 19.57 km
Zmizelá Šumava, Legendy hradu Kašp... 19.57 km
Zimní prohlídky na hradě Kašperk... 19.57 km
Toulavá kamera ČT - hrad Kašperk... 19.57 km
mlýn Poborovice 19.57 km
dětské hřiště Pocinovice 19.58 km
horské městské domy Kašperské Hory... 19.6 km
infocentrum Kašperské Hory 19.62 km
V ráji šumavském, Karel Klosterman... 19.62 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 19.62 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 19.62 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 19.63 km
radnice Kašperské Hory 19.64 km
pamětní deska osvobození Kašperské... 19.64 km
kaple Engelshütt 19.64 km
kaple Panny Marie Klatovské, Kašpe... 19.65 km
pomník Karla Klostermanna 19.66 km
lípa Engelshütt (D) 19.66 km
Sedlečko 19.66 km
Lažánky 19.66 km
kostel Panny Marie Sněžné, Kašpers... 19.67 km
památník první sklárny, Engelshütt... 19.67 km
Vůně vanilky 19.67 km
Hoštičky u Mochtína 19.68 km
Mladice 19.7 km
NS Cesta zlatokopů 19.71 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 19.71 km
FFW Engelshütt (D) 19.71 km
Policie Modrava 19.71 km
kostel sv. Markéty, Kašperské Hory... 19.73 km
Novák František, páter 19.73 km
Kintzl Emil 19.73 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 19.74 km
mlýnské kameny ze zlatorudných mlý... 19.74 km
SDH Hoštičky u Mochtína 19.74 km
kaple Mladice 19.74 km
Kohoutí kříž, Kašperské Hory 19.74 km
Dobršín 19.75 km
NS Strážců hranice 19.75 km
štola na úpatí vrchu Friedlholz 19.75 km
sv. Jan Nepomucký, Kašperské Hory... 19.76 km
kašna Kašperské Hory 19.76 km
řeka Ostružná 19.79 km
Cyklotoulky - Kašperské Hory 19.8 km
Kašperské Hory 19.8 km
Zmizelá Šumava, Karla IV. jsem oso... 19.8 km
AccuWeather - Kašperské Hory 19.8 km
Ruppert Matěj 19.8 km
Toulavá kamera ČT - Kašperské Hory... 19.8 km
Zmizelá Šumava, Hadry, kosti, papí... 19.8 km
běžecké lyžování Kašperské Hory... 19.8 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 19.81 km
Sedlečský rybník 19.81 km
SDH Bezděkov 19.81 km
rybníky Zavlekov 19.83 km
zřícenina tvrze Zavlekov 19.83 km
Mayer Rudolf 19.84 km
pivovarnické muzeum, Kašperské Hor... 19.87 km
motomuzeum, dřevěná hračka, Kašper... 19.87 km
Zavlekov 19.88 km
pomník padlých WWI i II, Rabenstei... 19.88 km
vlaková zastávka Bezděkov 19.88 km
pítko Rabenstein (D) 19.88 km
Rabenstein (D) 19.88 km
Velká Chmelná 19.89 km
kaple sv. Jiří, Rabenstein 19.89 km
kaple Nová Hospoda 19.89 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 19.89 km
muzeum Šumavy, Kašperské Hory 19.9 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 19.9 km
hřbitov Dlažov 19.91 km
hřbitov Zavlekov 19.92 km
pila U Štroubů 19.93 km
zámek Bezděkov 19.94 km
Ailův mlýn, Úhlava 19.94 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Raben... 19.94 km
SDH Zavlekov 19.95 km
Theresienthal (D) 19.95 km
Čech Svatopluk 19.95 km
hospodářské budovy Bezděkov 19.96 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 19.98 km
vlaková zastávka Klatovy město 19.98 km
zaniklá výrobna zápalek Amálino úd... 19.99 km
Oblík 1224 m n. m. 19.99 km
zřícenina Pustý hrádek 19.99 km
ubytování v okolí

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail

apartmán 2042, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmán
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou: 6
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumav...

  batoh
  půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumava.cz
  Šumava A-Z: e-kola, e-sků...
  lokalita: špičácko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Chotěšov

  batoh
  Konzum Chotěšov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Hlavňovice

  batoh
  Konzum Hlavňovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Hojsova Stráž

  batoh
  Konzum Hojsova Stráž
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: špičácko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 5.77 km
Konzum Chotěšov 6.73 km
Konzum Hlavňovice 7.52 km
Konzum Hojsova Stráž 7.62 km
Bankomat Česká spořitelna 9.07 km
Konzum Velhartice 9.11 km
Konzum Železná Ruda 9.2 km
Bankomat ČSOB 9.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.2 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 9.23 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 9.28 km
Konzum Víteň 9.46 km
Konzum Petrovice u Sušice 10.16 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 10.29 km
Konzum Běšiny 10.33 km
Konzum Malonice 10.62 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 11.35 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 11.37 km
Konzum Strážov 11.43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 11.6 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 11.81 km
Café 27, Hartmanice 11.81 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 11.81 km
Konzum Hartmanice 11.84 km
Konzum Dešenice 12.11 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 12.15 km
Konzum Ujčín 12.18 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 12.21 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 12.64 km
Konzum Kolinec 14.36 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 14.67 km
Konzum Nýrsko 14.86 km
Konzum Dlouhá Ves 14.89 km
COOP DISKONT - Nýrsko 14.92 km
Konzum Nýrsko 14.92 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 14.92 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 14.97 km
Bankomat Česká spořitelna 14.98 km
Bankomat Komerční banka 15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.01 km
Bankomat ČSOB 15.01 km
Konzum Hrádek 15.19 km
Konzum Sušice 15.73 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 15.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.98 km
Bankomat ČSOB 15.98 km
Konzum Sušice 15.99 km
Bankomat Česká spořitelna 16.08 km
Bankomat GE Money Bank 16.1 km
Bankomat Komerční banka 16.14 km
čerpací stanice Shell, Sušice 16.29 km
Bankomat Česká spořitelna 16.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.31 km
Bankomat ČSOB 16.33 km
Bankomat Česká spořitelna 16.43 km
Bankomat UniCredit Bank 16.49 km
Konzum Janovice 16.66 km
Konzum Mochtín 17.49 km
Konzum Sušice 17.62 km
Konzum Čejkovy 18.16 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 18.56 km
čerpací stanice Srní 18.58 km
Konzum Srní 18.61 km
Konzum Ústaleč 18.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.63 km
Konzum Sobětice 18.71 km
Sluneční kavárna, Srní 18.73 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 18.87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 18.96 km
Bankomat Česká spořitelna 19.49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 19.59 km
Konzum Kašperské Hory 19.69 km
Bankomat Česká spořitelna 19.7 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 19.8 km
Konzum Bezděkov 19.92 km
Konzum Zavlekov 19.93 km

mohlo by Vás zajímat

Železná Ruda

batoh
Železná Ruda
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Alžbětín

batoh
Alžbětín
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je ideální lokalita pro příznivce hor. V této krásné české krajině si jistě vybere každý bohatý program, a to v jakémkoli dni v roce. Šumava je velmi pestrým ekosystémem, kde naleznete kromě lesní zvěře i různé a vzácné druhy rostlin. Na kole, pěšky nebo na běžkách se vydáte po některé z šumavských tras. Dovolená na Šumavě je pravá česká dovolená za rozumné peníze. Ubytování na Šumavě nabízí mnoho horských chat, četné hotely, penziony, apartmánové domy. Z apartmánových domů doporučujeme Rudík (Železná Ruda) http://www.rudik.sumava.cz/ a Stará Pošta (Hartmanice) http://www.staraposta.sumava.cz/. Pro nadšené lyžaře a milovníky zimních sportů je Šumava pravým rájem, neboť na skvělých sjezdovkách šumavských hor si perfektně zalyžujete, na jezeře Lipno pak můžete vyzkoušet brusle či si pronajmout sáně tažené koňmi a udělat si romantickou vyjížďku po tomto krásném kraji. Pro ty nejnáročnější jsou moderní wellness centra, kde lze po náročném dni příjemně relaxovat. Na své přijdou nadšení houbaři, myslivci a rybáři. Prostředí je vhodné zejména pro rodiny s dětmi či domácím mazlíčkem. Lipno je největší vodní plocha v České republice a díky svému umístění uprostřed krásné šumavské přírody přitahuje návštěvníky už mnoho let. Malebná nedotčená šumavská příroda nabízí téměř neomezené možnosti trávení volného času pro všechny, kdo sem zavítají a stráví zde svou dovolenou. Relaxační pobyt v přírodě, turistika, krásné pláže nebo cyklistika jsou jen jednou z mnoha variant, jak zde aktivně odpočívat.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Strýčku!" zvolala dívka, zoufale štkajíc, „pro všecky svaté… vás... prosím!... neříkejte..."

Tak  pojď domů a nech těchhle bláznivých komedií!" přerušil přísným tónem její vášnivé výbuchy, „vedeš si jako zoufalá a máš věru málo příčin k tomu. My jsme osudem zcela jinak trestáni a jsme klidni a oddáni do vůle boží. Václav se vrátí, jeho nevina se prokáže, ale naše lopota, naše naděje jsou zmařeny. Pojď domů! Projít nemůžeš těmito vodami; pomůžeš mu, postojíš-li tu déle v tomto dešti?"

Uchopil ji za rameno, drsnou mocí ji odváděl. Nevzpírala se, nebránila, ale bez ustání opakovala:

„Musím domů, musím! Stůj co stůj!" —

A doma k bábě, svíjejíc se v zoufalém pláči: „Mou vinou se to stalo! Václav je v kriminále — umře tam hanbou a hrůzou. Když jsem to zavinila, musím se přičinit, aby byl vyproštěn... Bábo, vy neznáte Vojtu... Vy snad myslíte, že... že — jako strýček, ale já vám povídám, že Vojta dokáže všecko... Vojta ho vysvobodí, domluvím-li mu, aby mu pomohl..."

Bába plakala taky, její oči byly zaníceny od pláče.

Potřásla hlavou:

„Marně mluvíš, dítě," pravila, „už to musíš nést jako tvůj táta a tvá máma. Václavovi nikdo nemůže přijít na pomoc. Budou-li chtít, pustí ho; nebude-li jejich vůle, podrží ho a my proti nim nezmůžeme nejmenšího. Na koho si knížecí zasednou, toho i zničí. Knížecí jsou jeden řetěz, každý hajný, každý šafář, každý pěšák je kroužek v tom řetěze, a nikdo proti nim nepořídí. A soud, moje dítě, ten dá za právo vždycky knížecím. Tak bylo odjakživa a s tím musíš počítat. Buď jen ráda, že tvůj táta a tvá máma dobře hospodařili a že ňáký ten groš ušetřili. Penězi se snad pomůže, ale jinak ne."

„Ale Vojta, babičko.. "

„Milé dítě, copak si myslíš ? — Copak je Vojta proti knížecím? — Nic víc než moucha, kterou třepačkou zabiješ."

„Ale babičko, já domů přece musím! Do večera tady nevydržím. Není-li možná projít rovnou cestou, dám se oklikami. Půjdu na Nové Sedlo, odtud na Novou hospodu, pak do Selců a ze Selců do Plástovic"

„Nikudy nemůžeš, mé dítě, v tom dešti, v tom blátě Odsud do Novosedla je zle a ze Selců do Plástovic bude ještě hůře. Strouhou neprojdeš, snad ani vůz by neprojel Tu seď a vyčkej. Prší pořád ještě a vody neustále přibývá."

Apolena neodpověděla, usedla na lavici, ruce zkřížila přes kolena a chvíli tiše plakala. Teprve když bába neustávala domlouvati, uvádějíc pořád nové důvody pro nezbytnost vyčkání, přerušila její povídání, řkouc nikoli bez vzdoru:

„Tak už přestaňte, bábo! Vím beztoho, co chcete říci. Vždyť vidíte, že už sedím."

„Nu, dyť už nemluvjím, dítě, dyť už mlčím," odtušila bába zaraženě, skoro polekaně. „Dyť vjím, že máš lítost, ale což je všechno plátno! Já bych taky ráda pomohla, a nemůžu. Tak musíš mjít strpení. Pomáhej trochu tetě, dělej něco, ujde ti chvíle a snáž se dočkáš. Pláčem a vzdorem čas neubiješ, to vjíš!"

Apolena vstala a vyšla ze světnice; bába za ní vybelhala a za chvíli se vrátila, znamenajíc, že dívka zašla do černé kuchyně, kde hospodyně se nějakou prací zaměstnávala. Patrně se tam domluvila s touto v příčině práce, neboť po chvíli se zase objevila, přeběhla do stodoly a přivlekla dvě velké otepi slámy, s nimiž zmizela ve stájích.

„Buď Pánbůh pochválen!" zašeptala bába, „utišila se trošku, chudinka."

Na selském statku není kdy zahálet; nutné práce třeba konat za všech okolností; ani hoře, ani sama smrt člena rodiny nezbavují díla. Každý člen rodiny, každý čeledín, kdekdo ví, co je mu vyměřeno a co ho čeká, a každý si spravuje své, neohlížeje se po druhém, leda když nastává společný výkon.

Ten a onen viděl Apolenu, ana přecházela, šukala, tu i onde ruce přikládala, ale asi po hodině ji hospodyně pohřešovala. Sháněla se po ní, volala, ale nedovolala se.

„Kam se ta holka poděla?"

Nikdo ji neviděl vycházet, nikdo pověděti nemohl.

„Vždyť jsem ji viděl ještě před půl hodinou," pravil hospodář, který spravoval pod kůlnou nějaký nákolesník; „zaběhla do stodoly..."

Když ji v domě nenašli, sháněli se po vsi. Zvěděli, že byla viděna, ana vyšedši ze záhumní, zabíhala po mezích do polí, směrem k rybníku. Bylo zjevno, že utekla.

„Ježíši na nebi!" zvolala hospodyně; „co jí to napadlo? Utopí se někde! To je nerozum!"

„E, nechte ji, ať jde ke všem čertům!" zlobil se hospodář; „já za ní nepůjdu! Měla to v hlavě, provedla svou. Nedostane-li se domů, však se vrátí!"

„Mjí dítě, mjí zlatý dítě!" hořekovala bába, „co jen to má za hlavu! K Novosedlu se dala a k Nové hospodě..."

„Nu, tudy dojde," vece hospodář; „zmokne a ubrouzdá se, lil utopil se zrovna nemusí..."

„Ale chlapče, ta strouha tam pod Selci k Plástovicům! Dyť neprojde."

„Projde — neprojde. Tak se vrátí do Selců! Na císařské silnici se jí nestane nic a most v Selcích voda nestrhá. Ten už něco vydržel!"

„Pusť se za ní, chlapče!" prosila bába.

„Nevydám se, mámo! Marně mi domlouváte. Mám jiných prací nazbyt než honit se za ztřeštěnou žábou. Mluvil jsem do ní jako do dubu, neuposlechla! Tak co ? — Ať si sní, co si nadrobila. Ostatek, nebojte se, však nezahyne a trochu zmok¬nutí jí neuškodí. Až přijde domů, máma jí uvaří lipové thé a uloží do postele. Tady bychom ji tak jako tak nebyli udrželi. — A potom, abych vám pravdu pověděl, myslím si, že něco vězí za jejím spěchem a že ví nebo se dohádla, co se událo s oním pěšákem. Do toho mi ovšem nic není a jen vám to tady povídám; prořekněte se potom někde a svezte na nás ňáké opletání! To by tak chybělo !"

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky