Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Abelové

Šumava

Obrázek
kategorie: instituce
podkategorie: šlechtické rody
lokalita: prášilsko
GPS: 49°7'39.094"N, 13°19'54.004"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Sklářský rod působící na Šumavě - rodina Abele je rod původně francouzských šlechticů, který ovšem patřil k protestantům a přívržencům hugenotů. Po zrušení ediktu nanteského (edikt nantský je označení ediktu, vydaného 13. dubna 1598, v němž francouzský král Jindřich IV. zaručoval francouzským protestantům – hugenotům - stejná práva, jakých požívali katolíci) se z Francie z Ardennes vystěhovali do Virtemberska a odtud dále do Čech. Roku 1740 si založili sklárnu v Míšově u Spáleného Poříčí, která když později vyhořela, přesídlili na Šumavu do České Hůrky, na které se Abelové postupně stali významným a majetným rodem. Konkrétně se jednalo o Františka Abele (1705-1753), který ve stáří 20. let uprchl z Breisgau do Plossbergu, kde se oženil s dcerou měšťana, Kunhutou Wiesenderovou a odstěhoval se s ní do Míšova u Spáleného Poříčí. V Mutěníně si najal huť, která byla tehdy kromě hutě prášilské jedinou zrcadlovou hutí v celém království. Po jeho smrti byla po něm huť pojmenována Franzbrunnhutte či Abelova. Jeho syn Křišťan Ferdinand Abele (1740-1801) si pronajal od knížete Kinského dvě hutě v Prášilech a jednu na Suchých Studánkách. Roku 1799 koupil Křišťan Ferdinand Abele od Hafenbradlů Českou huť v Hůrce a zahájil zde okamžitě výrobu zrcadlového skla, aby tak vyráběl tehdy největší foukaná zrcadla. Zemřel roku 1801 v Sušici (později byl přenesen do rodinné hrobky v Hůrce) a stal se tak zakladatelem úspěšného rodu sklářů - měl tři syny Jiřího Kryštofa, Ferdinanda, Bedřicha. Sklářství se ovšem věnoval jen Jiří Kryštof, neboť Ferdinand byl voják a Bedřich vedl tovární sklad v Praze. Jiří Kryštof (1786-1833) pojal za manželku Zuzanu Hafenbradlovou. S její finanční pomocí mohl uskutečnit své velkorysé podnikatelské plány -roku 1822 koupil další hutě v Hůrkách a vymohl si i povolení ke stavbě zrcadlové huti v Ludwigsthalu. Všechny hutě Jiřího Kryštofa se specializovaly na výrobu zrcadel, ale vyráběly také tabulové sklo, barevné sklo, mléčné sklo, křišťál a skleněné poklopy. Abelové vyváželi své výrobky do celého světa, a pro tento účel měli i dvě vlastní obchodní lodě zakotvené v přístavu v Janově. Firma měla také pět meziskladů (v Praze, Hamburku, Marsei, Terstu a Dubrovníku). Roku1832 bylo uděleno Jiřímu Kryštofu pro hospodářský význam a rozsah podnikání císařské privilegium. Jiří Kryštof Abele zemřel ve čtyřiceti sedmi letech a zůstali po něm tři synové: Kryštof, Ferdinand a Vilém. Za Jiřího Kryštofa Abele se majetek rodiny velmi rozrostl – nadále vlastnili Hůrku jako hlavní sídlo, dále Debrník, Ludwigstahl a navíc hutě v Prášilech, Suchých Studánkách, Hůrce, Debrníku, Starém Brunstu, Novém Brunstu, Alžbětině, Železné Rudě a Ludwigstahlu. V Abelovských podnicích pracovalo na dva tisíce zaměstnanců. Abelovská litá zrcadla vyráběná až do velikosti 250 x 120 cm, vynikala mimořádně dobrým brusem a bezchybným podkládáním folií a Abelové za ně získali řadu ocenění průmyslových výstavách. Hůrecká huť se tak stala jednou z nejvýznamnějších v Rakousku - Uhersku. Po smrti Jiřího Kryštofa byl jmenován generálním zplnomocněncem celé pozůstalostní podstaty a poručníkem jeho nezletilých synů bratr Ferdinand Abele (1792-1853). Ferdinand Abele byl voják - sloužil u hulánského pluku č. 2 knížete Schwarzenberka (1813-1816) poté odešel do Plzně, k 35. pluku kde dosáhl hodnosti generálmajora s funkcí brigádního generála. Po smrti bratra musel zanechat vojenskou kariéru a věnovat se řízení rodinného podniku. Postavil další zrcadlovou huť v Debrníku a brusírnu v Hůrkách. Jejich bratr Bedřich ( 1795-1859 ) vedl správu pražského továrního skladu, ovšem ten občas neodváděl peníze za dodané zboží… Ferdinand neochoten řešit tyto spory odevzdal vedení podniku roku 1836 svému synovci Kryštofovi (1812-1878) celé vedení rodinných podniků. Bedřich byl předzvěstí zániku Abelovských hutí… Tovární podniky vydržovaly několik rodin - synů Jiřího Kryštofa, které žily velkopanským způsobem - Abelové patřili do společnosti vysoké aristokracie a svá sídla zařizovali jako střediska uměleckého a kulturního života. U Abelů se hrálo divadlo, pořádaly se hudební akademie, zařídili si skutečný symfonický orchestr, pořádali okázalé plesy a pořídili si vlastní střelecký sbor rekrutovaný z řad svých zaměstnanců, jemuž hradili i náklady na výzbroj a výstroj. K pádu podniku významně přispěl požadavek Václava Veitha, tchána Ferdinanda ml. (který měl za choť Růženu roz. Veithovou z Volšov) o navrácení půjčky, neboť dlouhodobě financoval příslušníky Abelů. Roku 1845 došlo k rozpadu velkého Abelovského majetku, čímž výrazně utrpělo celé šumavské sklářství. Sklářská tradice končí čtvrtou generaci Abelů v osobě Kryštofa Mikuláše Abele, který si z výnosu dražby zámečku na Debrníku nechává postavit roku 1877 v Železné Rudě vilu. Kryštof Mikuláš Abele umírá roku 1878 a další potomci se už věnovali jiným povoláním. Například Ferdinand Abele se stal vrchním inženýrem námořního dělostřelectva, který do výslužby odešel v roce 1869 jako ředitel námořního arsenálu v Pulje a usadil se v Železné Rudě. V letech 1898 – 1902 byl starostou Železné Rudy a byl jmenován čestným občanem města. Jeho syn Rudolf byl fregatním kapitánem. Po první světové válce se usadil v abelovské vile a exponoval se ve veřejném životě jako jeho otec. Na konci druhé světové války se díky jeho diplomatickým schopnostem podařilo zabránit krveprolití – přesvědčil zdejší oddíly SS, aby nezaútočili na americkou armádu blížící se od Hojsovy Stráže a aby se stáhly ze Železné Rudy. V roce 1946 daroval vilu Československému státu s tím, že zde má být abelovské muzeum. Sám pak žil u své sestry v Mnichově, kde v únoru roku 1956 zemřel. Spisovatel Karel Klostermann, pocházel po matce z této staré sklářské rodiny Abele. Po otci byl ze selského rodu, byť otec byl lékařem.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pamětní deska Josef Klostermann, Stará H...

batoh
pamětní deska Josef Klostermann, Stará Hůrka
Šumava A-Z: památníky
Šumava: prášilsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník obětem Železné opony

batoh
památník obětem Železné opony
Šumava A-Z: památníky
Šumava: prášilsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple sv. Kříže, Stará Hůrka

batoh
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka
Šumava A-Z: kaple
Šumava: prášilsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Divá Bára

batoh
Divá Bára
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: prášilsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pamětní deska Josef Klostermann, S... 0 km
památník obětem Železné opony 0 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 0 km
Divá Bára 0.01 km
Stará Hůrka 0.01 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 0.04 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 0.05 km
památník třem obětem Železné opony... 0.05 km
hřbitov Stará Hůrka 0.05 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 0.11 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 0.11 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 0.26 km
lipová alej Stará Hůrka 0.3 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 1.02 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 1.02 km
Rudská křižovatka 1.1 km
Novohůrecká jedle 1.32 km
V zátočině 1.36 km
vodní kanál z jezera Laka 1.37 km
Jezero Laka (ledovcové) 1.88 km
Šrail Jan 1.92 km
Nová Hůrka 1.92 km
parkoviště Nová Hůrka 2.07 km
Skláři, Karel Klostermann 2.22 km
Slučí Tah 2.34 km
Pod Polomem 2.37 km
Zlatý stoleček 2.51 km
Vysoké Lávky 2.69 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 2.85 km
Ždánidla 1308 m n. m. 2.89 km
Debrník 1337 m n. m. 2.97 km
hamr Paseka 3.01 km
Formberg 3.08 km
Drozdí potok 3.11 km
Zhůřská brusírna 3.11 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 3.12 km
Paseka 3.14 km
Polom 1295 m n. m. 3.19 km
4. rPS - Polom 3.53 km
Slatinný potok 3.61 km
kaple s hrobkou Prášily 3.75 km
Popelní domky 3.77 km
Jezerní potok jezera Laka 3.84 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 3.9 km
Král Šumavy 4.07 km
Prášilský potok 4.11 km
pivovar Prášily 4.12 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 4.13 km
hřbitov Prášily 4.13 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 4.15 km
hájovna Prášily 4.18 km
Bílá Lucie 4.18 km
stodola Prášily 4.18 km
běžecké lyžování Prášily 4.19 km
Prášily 4.19 km
Cyklotoulky - Prášily 4.19 km
skiareál Prášily 4.19 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 4.19 km
Cestář, Jiří Straka 4.2 km
parkoviště Prášily 4.21 km
Brücknerův dům Prášily 4.21 km
žhář v archeoparku Prášily 4.22 km
archeopark Prášily 4.22 km
Kreuziger Roman 4.23 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 4.23 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 4.26 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 4.26 km
pomník Josefa Váchala 4.26 km
horská služba Prášily 4.31 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 4.31 km
výlety s průvodcem 4.31 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 4.31 km
koně Prášily 4.31 km
Vzteklina, díl 2. 4.31 km
infocentrum Prášily 4.33 km
dětské hřiště Prášily 4.33 km
Vzteklina, díl 4. 4.38 km
botanická zahrada Prášily 4.4 km
Prášilská papírna 4.41 km
parkoviště Vysoké Lávky 4.41 km
bizoni Prášily 4.43 km
kaple Prášily 4.44 km
Šerlův dvůr 4.48 km
parkoviště Malý Bor 4.67 km
Malý Bor 4.68 km
Horní Ždánidla 4.71 km
Vzteklina, díl 5. 4.82 km
parkoviště Skelná 4.97 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 4.99 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 5.02 km
Skelná 5.02 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 5.02 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 5.04 km
Jak ukrást Dagmaru 5.04 km
Ruckowitzschachten (D) 5.07 km
parkoviště Slunečná 5.07 km
Frauenthal 5.08 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 5.1 km
tanková střelnice Prášily 5.12 km
Gsenget 5.22 km
Gruberg 5.23 km
Zámecký les 5.26 km
Zhůřský potok 5.29 km
Slunečná hora 996 m n.m. 5.31 km
Höllbachgespreng (D) 5.33 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 5.33 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 5.39 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 5.4 km
parkoviště Gerlova Huť 5.43 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 5.43 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 5.46 km
javor mléč Zhůří 5.49 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 5.5 km
Gerlova Huť 5.51 km
žlab Zhůří 5.51 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 5.52 km
Kříž smíření, Zhůří 5.53 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 5.53 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 5.55 km
bitva o Zhůří 5.55 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 5.58 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 5.71 km
hraniční kámen 12 5.71 km
Vzteklina, díl 6. 5.71 km
Zhůří 5.8 km
Pamferova huť 6.01 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 6.02 km
parkoviště Staré Hutě 6.24 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 6.24 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 6.28 km
Vzteklina, díl 2. 6.29 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 6.31 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 6.42 km
peřeje, řeka Křemelná 6.48 km
Slunečná (turistické rozcestí) 6.51 km
Stará Huť 6.59 km
Pláně - Alena Holá 6.59 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 6.61 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 6.61 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 6.66 km
koupaliště Železná Ruda 6.69 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 6.75 km
přírodní rezervace Poustka 6.79 km
Nový Brunst 6.82 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 6.89 km
přírodní rezervace Prameniště 6.92 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 6.93 km
Grádelský potok 6.96 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 6.96 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 6.98 km
Pancířské stráně 7.01 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 7.03 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 7.03 km
most Křemelná, Stodůlky 7.05 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 7.05 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 7.07 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 7.09 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 7.09 km
fara Železná Ruda 7.09 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 7.1 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 7.11 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 7.11 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 7.11 km
Jakš Martin 7.11 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 7.11 km
Ztracený Marek 7.11 km
Železná Ruda 7.11 km
Nový Pavel 7.11 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 7.11 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 7.12 km
Ferdinandovo údolí 7.13 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 7.13 km
kašna Debrník 7.14 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 7.14 km
hostinec Železná Ruda 7.15 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 7.16 km
železniční tunel Železná Ruda 7.16 km
NS Utajená obrana železné opony 7.16 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 7.16 km
NS Sklářská 7.16 km
pamětní deska osvobození Železná R... 7.17 km
bunkr KŽ-1, Debrník 7.17 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 7.17 km
naučná stezka Tetřeví stezka 7.17 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 7.18 km
zámek Železná Ruda 7.18 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 7.18 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 7.18 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 7.18 km
Zwieslerwaldhaus (D) 7.18 km
Zettl Zephyrin 7.18 km
Stodůlky 7.18 km
závod Horsefeathers Iron Jam 7.19 km
motomuzeum Železná Ruda 7.19 km
historie lyžování na Železnorudsku... 7.19 km
kaple Železná Ruda 7.21 km
NS sv. Vintíře 7.22 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 7.22 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 7.23 km
pamětní deska J. K. Haška 7.23 km
kaple sv. Vintíře, Březník 7.23 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 7.23 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 7.23 km
Velká jedle u Debrníku 7.23 km
hamr Želená Ruda 7.23 km
Březník 1006 m n. m. 7.24 km
Vintíř svatý, Günther 7.24 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 7.24 km
hrob rodiny Prokopů 7.24 km
památník legionářům Železná Ruda... 7.25 km
hřbitov Železná Ruda 7.25 km
Hejda Míra 7.25 km
Sperl Lothar 7.26 km
NS Železná opona – protitanková př... 7.27 km
Mourková Pavlína 7.28 km
královácký dvorec Busil 7.28 km
Rovina 7.3 km
Liščí díry 7.3 km
jelení obora Scheuereck (D) 7.3 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 7.31 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 7.33 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 7.34 km
javorová alej Debrník 7.36 km
3. rota PS, Debrník 7.36 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 7.36 km
Žežulka 7.37 km
silniční most přes železnici, Žele... 7.37 km
pramen Rovina 7.38 km
Štaidl Ladislav 7.43 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 7.43 km
environmentální (návštěvnické) cen... 7.44 km
infocentrum Železná Ruda 7.44 km
mlýn Žežulka 7.45 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 7.46 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 7.46 km
Sterzmühle 7.46 km
Obsluhoval jsem anglického krále 7.46 km
Hrabánek Václav JUDr. 7.46 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 7.46 km
Cesta pustým lesem 7.46 km
Šarlatán 7.46 km
Milada 7.46 km
Tři životy 7.46 km
Mlýnský potok (Křemelná) 7.47 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 7.49 km
lanové centrum Železná Ruda 7.5 km
slalomové káry Železná Ruda 7.5 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 7.5 km
pramen Řezné (Regen) 7.51 km
dětské hřiště Železná Ruda 7.53 km
sáňkování Železná Ruda 7.53 km
zámek (zaniklý) Debrník 7.53 km
Debrník 7.53 km
parkoviště pod Zwieslerwaldhausem ... 7.53 km
parkoviště Zwieslerwaldhaus (D) 7.53 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 7.55 km
SDH Železná Ruda 7.59 km
Radkov 7.6 km
javorová alej u Busilu 7.6 km
dětské hřiště Železná Ruda 7.6 km
Železnorudské slavnosti 7.61 km
Velký Bor 7.62 km
Kepelské mokřady 7.62 km
Prášilské jezero (ledovcové) 7.62 km
venkovní posilovna Železná Ruda 7.64 km
Kubíčkův Dvůr 7.64 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 7.65 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 7.66 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 7.68 km
parkoviště Velký Bor 7.69 km
Zmizelá Šumava, Utopenec na jezeře... 7.7 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 7.7 km
pamětní deska Ottokar Kareis 7.71 km
hájovna Pustina 7.72 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 7.72 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 7.72 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 7.75 km
běžecké lyžování Zwieslerwaldhaus ... 7.77 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 7.79 km
parkoviště běžky Zwieslerwaldhaus ... 7.8 km
Kepelská studánka 7.81 km
Hofmanky 7.85 km
Starý Brunst 7.85 km
Schopfrův dvůr 7.87 km
Pancíř 1214 m n. m. 7.96 km
zámek Karlov 7.98 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 7.98 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 7.99 km
kaple Karlov 8.02 km
Wildniscamp am Falkenstein (D) 8.03 km
Čermákův jilm, Mochov 8.06 km
kašna zámek Karlov 8.06 km
Mochov 8.09 km
Mochovské modříny, Mochov 8.09 km
pohřebiště Barabů 8.12 km
pramen Úhlavy 8.13 km
Kochánov 8.18 km
U Malého Babylonu 8.19 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 8.21 km
nouzové nocoviště Poledník 8.21 km
VÚ Dobrá Voda 8.22 km
Keply 8.23 km
rozcestí Pod Švýcárnou 8.24 km
rybník Keply 8.25 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 8.25 km
pomník padlých WWI, Špičák 8.26 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 8.27 km
Dobrá Voda 8.27 km
Adler Šimon 8.27 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 8.27 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 8.27 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 8.29 km
studánka Dobrá Voda 8.29 km
lípa Dobrá Voda 8.31 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 8.31 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 8.31 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 8.31 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 8.31 km
Tesařová Vladimíra 8.32 km
hřbitov Dobrá Voda 8.32 km
Muzikant 8.32 km
sedačková lanovka Pancíř 8.34 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 8.34 km
horská služba Železná Ruda 8.34 km
Zadní Chalupy 8.39 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna Pole... 8.4 km
Poledník 1315 m n. m. 8.4 km
Vzteklina, díl 4. 8.4 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Polední... 8.43 km
Pozor! Státní hranice - Nepřítel n... 8.43 km
motokáry Špičák 8.43 km
fotopoint Poledník 8.43 km
Malý Babylon 8.44 km
parkoviště Kaskády, Špičák 8.47 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 8.48 km
Šmauzy 8.49 km
Křemelná 1125 m n. m. 8.49 km
studená válka Mi-24 vs. Cobra 8.53 km
Hašek Dominik 8.53 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 8.53 km
kostel sv. Stephanus, Spiegelhütte... 8.57 km
Sněžné jámy na Křemelné 8.58 km
pomník Adolfa Kašpara 8.58 km
Tomandlův křížek 8.59 km
Nová Studnice 8.6 km
Špičák 8.62 km
Alžbětín 8.65 km
lípa Alžbětín 8.66 km
Pendl bus Špičák 8.7 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 8.74 km
parkoviště Dobrá Voda 8.76 km
lípy Kochánov 8.76 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 8.79 km
nádraží Špičák 8.79 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 8.83 km
rybníček v Pekle 8.83 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 8.84 km
U Obrázku 8.85 km
kaple Panny Marie, Keple 8.86 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 8.93 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 8.93 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 8.93 km
Železnorudské povstání 8.93 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 8.93 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 8.93 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 8.93 km
infocentrum Alžbětín 8.93 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 8.93 km
sportoviště Špičák 8.95 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 8.95 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 8.95 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 8.97 km
Jak ukrást Dagmaru 8.98 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 8.98 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 8.99 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 9 km
horská služba Špičák 9.01 km
Vajsova louka, Špičák 9.03 km
železniční tunel Špičák 9.04 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 9.04 km
sedačková lanovka Špičák 9.05 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 9.07 km
skiareál Ski&Bike Špičák 9.07 km
Bikepark Špičák 9.07 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 9.07 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 9.07 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 9.08 km
Páteříková Huť 9.09 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 9.09 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 9.09 km
Dolní Kochánov 9.12 km
Habr 1203 m n. m. 9.13 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 9.13 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 9.14 km
myslivna Bárta 9.16 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 9.18 km
operace Argument 9.18 km
Pekelské údolí 9.19 km
potok Svarožná 9.21 km
pohádková stezka Brčálník 9.23 km
studánka U Michla 9.23 km
pramen U Michla 9.25 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 9.28 km
Bayerisch Eisenstein (D) 9.29 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 9.3 km
NS Hamižná 9.3 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 9.33 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 9.33 km
Sruby 9.34 km
NS historie obce Špičák 9.36 km
ekobus na Černé jezero 9.36 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 9.37 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 9.38 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 9.39 km
přírodní rezervace Žežulka 9.41 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 9.41 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 9.41 km
hotel Rixi, Špičák 9.42 km
vyhlídka Velký Babylon 9.43 km
lípy Zadní Paště 9.53 km
kaple sv. Martina, Zadní Paště 9.53 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 9.53 km
Velký Babylon 9.55 km
Hořejší Těšov 9.56 km
Hamižná hora 854 m n. m. 9.56 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 9.56 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 9.57 km
Vzteklina, díl 2. 9.57 km
lípa Dolejší Těšov 9.59 km
Vzteklina, díl 1. 9.61 km
Javoří u Hartmanic 9.64 km
jeskyně Peklo 9.65 km
Dolejší Těšov 9.66 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 9.67 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 9.7 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 9.7 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 9.72 km
parkoviště Deffernik (D) 9.73 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 9.75 km
Vzteklina, díl 5. 9.75 km
zámek Dolejší Těšov 9.75 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 9.76 km
Zelenohorské Chalupy 9.81 km
Gerlův Dvůr 9.83 km
Komárkova jedle 9.83 km
Zadní Paště 9.83 km
Vchynicko-tetovský plavební kanál... 9.83 km
Haus zur Wildnis - Dům k divočině ... 9.85 km
srub, Hartmanice 9.85 km
Paště 9.85 km
Dětský koutek, Haus zur Wildnis (D... 9.86 km
pramen Pod Křemelnou 9.86 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 9.87 km
jasany na Brčálníku 9.88 km
stavení Bayerisch Eisenstein 9.9 km
železniční most Ludwigsthal (D) 9.92 km
Střední Svinná 9.94 km
horská vila, Hartmanice 9.96 km
Šimandlův Dvůr 9.97 km
SDH Hartmanice 9.97 km
Zmizelá Šumava, Bílá tma na Zelené... 9.99 km
Oberlindbergmühle (D) 10.04 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 10.05 km
horní kašna Hartmanice 10.05 km
lípa na náměstí Hartmanice 10.05 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 10.05 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 10.05 km
městské informační stredisko Hartm... 10.07 km
vlaková zastávka Ludwigsthal (D) 10.07 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 10.08 km
studánka Nad Stimlingem 10.08 km
Ziegler August 10.09 km
Hartmanice 10.09 km
Cyklotoulky - Hartmanice 10.09 km
Šumná Šumava - Hartmanice 10.09 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 10.09 km
kaple Šimandlův Dvůr 10.1 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 10.11 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 10.12 km
skiareál Hartmanice 10.13 km
horská synagoga Hartmanice 10.14 km
Zmizelí sousedé 10.14 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 10.14 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 10.14 km
radnice Hartmanice 10.15 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 10.16 km
Blochova kašna Hartmanice 10.16 km
skiareál Javorná 10.17 km
Jaglmühle 10.18 km
pomník Michal Růt 10.19 km
Bloch Isak Simon 10.2 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 10.2 km
skupina stromů, Kleny na Novém Sed... 10.21 km
Bouřňák 10.21 km
parkoviště Haus zur Wildnis, Ludwi... 10.21 km
Brčálník 10.23 km
FFW Ludwigsthal (D) 10.24 km
Coolidge - Hašková Eliška 10.26 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 10.26 km
Debrnický potok - Grosse Deffernik... 10.26 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 10.26 km
zámek Kundratice 10.26 km
Beneš Edvard Dr. 10.26 km
hřbitov Hartmanice 10.27 km
Paštěcký vodopád 10.27 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 10.28 km
Špičák 1202 m n. m. 10.28 km
Kundratice 10.29 km
rozhledna Špičák 10.29 km
rybníček u Brčálníku 10.31 km
Rudolfovna 10.32 km
Bergl - Na Kopečku 10.32 km
Javorná 10.32 km
buk na Berglu 10.33 km
koupaliště Hartmanice 10.33 km
studánka Na Stimlingu 10.34 km
smrk na Stimlingu 10.34 km
kaple Dolní Chlum 10.34 km
kaple Brčálník 10.34 km
lípa Rovná 10.35 km
Stimling 10.35 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 10.36 km
Můstek 1234 m n. m. 10.36 km
stavení Rovná 10.37 km
Rovná u Petrovic u Sušice 10.37 km
jezírko na Stimlingu 10.37 km
kostel sv. Anny, Javorná 10.39 km
javor klen, Sedlo u Srní 10.39 km
přírodní park Kochánov 10.4 km
hřbitov Javorná 10.4 km
vápenka Svinná 10.41 km
Štěpanice 10.43 km
pomník padlých WWI i II, Ludwigsth... 10.44 km
kaple Svinná u Javorné 10.46 km
rybník Hartmanice 10.46 km
Zálužice 10.46 km
Svinná rozcestí 10.47 km
lípa s kaplí Hartmanice 10.48 km
hřbitov Ludwigsthal (D) 10.48 km
kostel Ježíšova srdce, Ludwigsthal... 10.48 km
fara Ludwigsthal (D) 10.5 km
Lipplův Dvůr 10.5 km
kaple Lipplův Dvůr 10.51 km
Grossmann Jiří 10.53 km
zámek Ludwigsthal (D) 10.53 km
Ota I. Bavorský 10.53 km
Sedlo u Srní 10.53 km
Buchar 10.56 km
Prostřední Paště 10.56 km
Ludwigsthal (D) 10.57 km
Zmizelá Šumava, Návrat paštěckých ... 10.59 km
Čertovo jezero (ledovcové) 10.6 km
klostermannovské stavení Sedlo u S... 10.61 km
Vlastějov 10.61 km
NS Brčálník 10.61 km
Staré Hutě – Althütten 10.62 km
zámek Horní Chlum 10.62 km
mlýn Dolní Chlum 10.63 km
parkoviště Mechov 10.63 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 10.65 km
muzeum vycpaných zvířat - Tiermuse... 10.68 km
skiareál Brčálník 10.69 km
Dolejší Svinná 10.69 km
Seebachschleife (D) 10.69 km
studánka Pod Malým Špičákem 10.7 km
Brčálnická lípa 10.7 km
zámek Hořejší Krušec 10.71 km
dětské hřiště Brčálník 10.71 km
Spálený 1013 m n. m. 10.73 km
pověst o Spáleném vrchu u Srní 10.73 km
Hořejší Krušec 10.74 km
Glashüttenmuseum Regenhütte (D) 10.75 km
kaple Panny Marie Pomocné, Přední... 10.76 km
Brčálnický jasan 10.77 km
Brčálnické mokřady 10.77 km
mini ZOO Brčálník 10.77 km
Přední Paště 10.78 km
Pohádkové země Brčálník 10.8 km
2. rota PS, Svaroh 10.83 km
Paštěcká lípa 10.84 km
Javoříčko 10.84 km
Regenhütte (D) 10.86 km
Trpěšice 10.93 km
dřevěná plastika Věční milenci... 10.94 km
Brčálnický buk 10.95 km
Pramen svobody, Špičák 10.97 km
Chlum u Hartmanic 10.97 km
akumulační nádrž Sedlo u Srní 11 km
horní zrcadlová huť 11.03 km
Malý Radkov 11.05 km
Zvíkov 11.05 km
kaple Eisnerův Dvůr 11.05 km
stodola, Javorná 11.05 km
evropské rozvodí 11.06 km
důl sv. Panny Doroty, Paště 11.09 km
židovský hřbitov Hartmanice 11.09 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 11.11 km
Lehen (D) 11.12 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 11.13 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 11.15 km
lípa Vlastějov 11.15 km
Mechov 11.17 km
Můstek - rozcestí 11.19 km
kaple Panny Marie Pomocné u štol, ... 11.21 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 11.21 km
Pařezí 11.24 km
Úhlavský luh 11.24 km
kamenné patníky při cestě z Paští ... 11.26 km
skiareál Srní 11.26 km
Brčálnické údolí 11.27 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 11.28 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 11.28 km
Nad Pilou 11.34 km
Vzteklina, díl 6. 11.35 km
Vzteklina, díl 5. 11.37 km
Vzteklina, díl 4. 11.37 km
Vzteklina, díl 2. 11.38 km
Čeletice 11.39 km
vodní zámek Sedlo u Srní 11.4 km
kaple Nad Pilou 11.41 km
kaple Čeletice 11.41 km
lípa na Wunderbachu 11.41 km
stavení Čeletice 11.42 km
věštec Sepp Wudy 11.42 km
Lindberg (D) 11.42 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 11.44 km
Klostermannova vyhlídka 810 m n. m... 11.44 km
Fišerův Dvůr 11.46 km
Světlá 11.49 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 11.51 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 11.51 km
roubenka Čeletice 11.52 km
pamětní deska Julius Hofmann 11.52 km
Bystrá - Wunderbach 11.53 km
Klostermanova chalupa Srní 9 11.53 km
Pod Jezevčí skálou 11.53 km
Za trnkovým keřem 11.53 km
Na pytlácké stezce 11.53 km
Jarkovice 11.53 km
pramen u Hauswaldské kaple 11.53 km
Zmizelá Šumava, S dynamitem na kap... 11.54 km
Toulavá kamera ČT - Karel Klosterm... 11.54 km
Hauswaldská kaple 11.54 km
pamětní deska Jožko Strnad a Georg... 11.54 km
U Adamců 11.55 km
kaple Jarkovice 11.55 km
Haratnův mlýn, Bystrá - Wunderbach... 11.57 km
Zmizelá Šumava, Poklad na Wunderba... 11.57 km
kaple Suché Studánky 11.57 km
kostel sv. Josefa, Lindberg (D) 11.58 km
Dámská cesta na Svaroh 11.61 km
Zámyšl 11.61 km
kaple Staré Srní 11.61 km
Šukačka 11.63 km
Oblík 1224 m n. m. 11.64 km
SDH Srní 11.64 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 11.64 km
infocentrum Lindberg (D) 11.64 km
skiareál Šukačka 11.67 km
smolná pec Radkov 11.68 km
kaplička Prostřední Krušec 11.68 km
selský skanzen Lindberg (D) 11.69 km
Soukup Jaroslav 11.71 km
infocentrum Srní 11.71 km
běžecké lyžování Srní 11.72 km
vyjížďky kočárem po Šumavě, Srní... 11.72 km
Srní 11.72 km
AccuWeather - Srní 11.72 km
Cyklotoulky - Srní 11.72 km
včelín Loučová 11.73 km
Policie Modrava 11.73 km
mlýn Javorná 11.73 km
Palvínov 11.73 km
kamenné moře Jezerní Hora 11.73 km
Toulavá kamera ČT - jelení obora, ... 11.74 km
pozorovací místo Velký Bor 11.74 km
pozorovací místo Beranky 11.74 km
Palvínovská lípa 11.74 km
I. zóna NP U Kapličky 11.75 km
kostel Nejsvětější Trojice, Srní... 11.78 km
řeka Křemelná 11.78 km
Palvínovská alej 11.78 km
zámek Palvínov 11.78 km
fara Srní 11.79 km
parkoviště Srní 11.79 km
Zmizelá Šumava, Útěk za čáru 11.8 km
Údolí 11.81 km
Zmizelá Šumava, Poslední plavení d... 11.82 km
kašna Srní 11.82 km
Jak ukrást Dagmaru 11.84 km
soutok Vydra - Křemelná 11.84 km
hřbitov bývalý Srní 11.84 km
pomník padlých WWI, Srní 11.84 km
Toulavá kamera ČT - Klostermannov... 11.84 km
Pod Kostelním vrchem 11.85 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 11.85 km
Staré Srní 11.86 km
řeka Vydra 11.87 km
Vzteklina, díl 5. 11.89 km
Vatětický klen 11.89 km
Šumná Šumava - Čeňkova pila 11.89 km
hraniční kámen 33 11.9 km
most Otava, Paštěcký most 11.91 km
Prostřední Krušec 11.92 km
Vzteklina, díl 3. 11.93 km
Vatětický jasan 11.94 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 11.95 km
Z mého života 11.97 km
Čeňkova pila 11.97 km
krytá lávka Řezná (D) 11.97 km
žlab Čeňkova Pila 11.97 km
zámek Dolejší Krušec 11.98 km
Loučová 11.98 km
Smetanův smrk 11.99 km
Smetana Bedřich 11.99 km
zámek Loučová 11.99 km
alej památných stromů Vatětice 11.99 km
Dolejší Krušec 11.99 km
Zbraslav 12 km
parkoviště Čeňkova Pila 12.01 km
tvrz Jiřičná 12.02 km
Velký Radkov 12.03 km
koně Jiřičná 12.04 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 12.05 km
vodní elektrárny Čeňkova pila 12.06 km
expozice Šumavská energie, Čeňkova... 12.06 km
Jiřičná 12.08 km
Vatětice 12.08 km
Pěkný potok - Wundebach 12.09 km
zámek Kojšice 12.13 km
Kojšice 12.15 km
lípa Kojšice 12.15 km
zámek zaniklý Vatětice 12.15 km
Vatětická lípa 12.16 km
železniční most Theresienthal (D)... 12.21 km
kaple Zejbišský Dvůr 12.21 km
Rýžovní potok 12.21 km
Chvalšovice 12.21 km
kaple Hamrlík 12.23 km
Zejbišský Dvůr 12.23 km
lípy Dolejší Krušec 12.23 km
Hamrlík 12.23 km
samoty Jižní Stráň 12.25 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 12.25 km
Truhlářský mlýn, Dolní Hrádky... 12.28 km
Černé jezero (ledovcové) 12.28 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 12.28 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 12.28 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 12.28 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 12.28 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 12.28 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 12.28 km
Rozvodněná Vydra - Josef Váchal 12.3 km
Vydra - Josef Váchal 12.3 km
Jelenov 12.36 km
kaple nad Velkým Radkovem 12.36 km
1. rota PS, Černé jezero 12.36 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 12.37 km
Myší domky - Maushäusel 12.38 km
Nacht fiel über Gotenhafen (D) 12.4 km
zámek Oberzwieselau (D) 12.4 km
Suché Studánky 12.4 km
Ostříž 12.4 km
Dračí skály 12.43 km
Dolní Hrádky 12.43 km
FFW Unterzwieselau (D) 12.45 km
Tomášův Dvůr 12.45 km
hřbitov Unterzwieselau (D) 12.46 km
kostel Unterzwieselau (D) 12.47 km
NS Vlčí jámy 12.48 km
pomník padlých WWII, Unterzwiesela... 12.48 km
dětské hřiště Unterzwieselau (D)... 12.5 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 12.51 km
Vzteklina, díl 3. 12.53 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 12.56 km
Javoří Pila 12.57 km
Tmavý potok 12.57 km
Na Sjezdovce 12.58 km
Tmavý potok 12.61 km
Častonice 12.66 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 12.66 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 12.66 km
akce Let 12.66 km
památník Karl Teischl 12.66 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 12.68 km
Ruda Štěpán 12.68 km
Theresienthal (D) 12.69 km
stavení Častonice 12.7 km
Vojetice 12.7 km
pivovar Hojsova Stráž 12.72 km
roubenka Svojše 12.76 km
Javoří pila 12.78 km
pramen Na Sjezdovce 12.8 km
Radvanice 12.8 km
pomník padlých WWI, Svojše 12.8 km
kaple Svojše 12.8 km
kaple Hojsova Stráž 12.81 km
Svojše 12.81 km
Štíty království českého, Bůh za h... 12.81 km
Švédské hroby, Hartmanice 12.84 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 12.86 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 12.87 km
Petrovice u Sušice 12.88 km
pomník padlých WWI i II, Rejštejn... 12.88 km
Úhlavské údolí 12.88 km
Juránek Arna Arnošt 12.89 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 12.89 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 12.89 km
Juránkova chata 12.89 km
golf Oberzwieselau (D) 12.89 km
pohádkový les Märchenwald (D) 12.9 km
SDH Petrovice u Sušice 12.9 km
NS Rýžování zlata 12.91 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 12.91 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 12.91 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 12.91 km
zámek Chamutice 12.92 km
Petrovice ART 12.93 km
roubenka, Petrovice u Sušice 12.93 km
parkoviště Velké Javorské jezero... 12.93 km
zámek Hojsova Stráž 12.95 km
přehrada Frauenau (D) 12.95 km
Onen Svět 12.97 km
lípa Chamutice 12.97 km
pomník padlých WWI, Velké Javorské... 12.98 km
zámek Hlavňovice 12.98 km
fara Petrovice u Sušice 12.98 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 12.99 km
Stráž 755 m n. m. 12.99 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 13 km
pomník padlých WWII, Theresienthal... 13.01 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 13.01 km
hrob Marušky Klímové 13.02 km
Chamutice 13.02 km
muzeum skla, zámek Theresienthal (... 13.02 km
hřbitov Hlavňovice 13.04 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 13.05 km
stavení Úhlavské údolí 13.05 km
hřbitov Petrovice u Sušice 13.07 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 13.07 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 13.08 km
pamětní deska Arnyho Juránka 13.08 km
zámek Kněžice 13.12 km
rybník Chamutice 13.12 km
koupaliště Petrovice u Sušice 13.13 km
fara Hlavňovice 13.13 km
Hlavňovice 13.16 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 13.16 km
zámek Rabenstein (D) 13.18 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 13.18 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 13.19 km
kaple Hlavňovice 13.19 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 13.2 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 13.2 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 13.2 km
kaple Jižní Stráň 13.21 km
Jižní Stráň 13.22 km
Radešov 13.22 km
stromy v Hojsově Stráži 13.23 km
naučná stezka Hojsova Stráž 13.23 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 13.23 km
fara Hojsova Stráž 13.24 km
hřbitov Hojsova Stráž 13.24 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 13.24 km
klasicistní vila Klášterský Mlýn... 13.24 km
SDH Hojsova Stráž 13.24 km
dřevěnice Hlavňovice 13.25 km
Vzteklina, díl 1. 13.26 km
Velké Javorské jezero (ledovcové) ... 13.26 km
SDH Hlavňovice 13.26 km
Pích 13.27 km
secesní vila Maxmiliana Spauna, Kl... 13.27 km
Nuzerov 13.27 km
Šumná Šumava - Klášterský mlýn... 13.28 km
Klášterský Mlýn 13.28 km
pec Klautzenbach (D) 13.28 km
roubenka Milínov 13.29 km
Vzteklina, díl 6. 13.29 km
Klautzenbach (D) 13.29 km
infocentrum Hojsova Stráž 13.29 km
pomník Josef Kieslinger 13.31 km
SDH Rejštejn 13.33 km
mlýn Milínov 13.33 km
MVE Klášterský Mlýn 13.33 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 13.34 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 13.35 km
rýžovní kámen, Rejštejn 13.36 km
kaple Klautzenbach (D) 13.36 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 13.38 km
Brzobohatý Ondřej 13.39 km
Nové Městečko 13.39 km
Radešovská lípa 13.39 km
MVE Radešov 13.4 km
most Otava, Rejštejn 13.41 km
Cyklotoulky - Rejštejn 13.41 km
Rajsko 13.41 km
socha světce Rejštejn 13.41 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 13.42 km
kašna Rejštejn 13.42 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 13.43 km
Rejštejn 13.43 km
řeka Losenice 13.44 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 13.44 km
infocentrum Rejštejn 13.44 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 13.46 km
PH 202, Hojsova Stráž 13.46 km
skiareál Hojsova Stráž 13.46 km
Jesení 13.47 km
Kamenný dům, Horní Hrádky 13.48 km
Horní Hrádky 13.48 km
Hojsova Stráž 13.48 km
kaple sv. Jiří, Rabenstein 13.48 km
most Losenice, Rejštejn 13.49 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 13.49 km
pítko Rabenstein (D) 13.49 km
Rabenstein (D) 13.49 km
fara Rejštejn 13.49 km
pomník padlých WWI i II, Rabenstei... 13.5 km
hrobka sklářské rodiny Lötz a Spau... 13.5 km
koupaliště Annín 13.51 km
kostel sv. Bartoloměje, Rejštejn 13.51 km
náhrobky Klostermannů 13.52 km
hřbitov Rejštejn 13.53 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Raben... 13.54 km
kaple Milínov 13.58 km
kaple Kunkovice 13.6 km
zámek Kunkovice 13.6 km
Radostice u Hlavňovic 13.6 km
Kunkovice 13.61 km
alej Hlavňovice 13.61 km
lávka Otava, kemp Annín 13.62 km
dětské hřiště Rejštejn 13.64 km
lípa Trsice 13.65 km
Z aleje (1) - Alena Holá 13.65 km
Z aleje (2) - Alena Holá 13.65 km
roubenka Kunkovice 13.65 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 13.65 km
Trsice 13.66 km
lávka Otava, Annín 13.66 km
Brennes (D) 13.67 km
NS Radešovské skály 13.68 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 13.7 km
pravěké, mezolitické sídliště na M... 13.71 km
mlýn Jesení 13.72 km
most Otava, Dlouhá Ves 13.73 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 13.73 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 13.74 km
stavení Kunkovice 13.74 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 13.74 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 13.74 km
Anděl Páně 13.74 km
Andraschko Franz 13.74 km
Libětice 13.76 km
V ráji šumavském, Karel Klosterman... 13.77 km
Osamělý - Alena Holá 13.77 km
Strunkov 13.78 km
tovární vila papírny, Hamry 13.78 km
dětské hřiště Velký Javor (D)... 13.8 km
Stojanovice 13.81 km
Saunová vesnička, ZEB Zwiesel (D)... 13.81 km
vodotrysk, Velký Javor (D) 13.81 km
žlab, Velký Javor (D) 13.82 km
Slať Weitfällernská - Josef Váchal... 13.83 km
Rokytská slať 13.83 km
dětské hřiště, akvapark Zwiesel (D... 13.83 km
NS Tříjezerní slať 13.83 km
Tříjezerní slať 13.83 km
kabinková lanovka Velký Javor (D)... 13.85 km
SDH Stojanovice 13.85 km
akvapark Zwiesel (D) 13.85 km
horská služba Zwiesel (D) 13.86 km
parkoviště Velký Javor 13.86 km
skiareál Velký Javor (D) 13.89 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 13.89 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 13.92 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 13.93 km
MVE Dlouhá Ves 13.97 km
Raději zešílet v divočině: Setkání... 13.97 km
Události v regionech ČT - Život mi... 13.97 km
viklany Panna, Baba, Mnich a Posl... 13.97 km
kaple Posobice 14 km
vlaková zastávka Zwieselau (D) 14.03 km
Posobice 14.03 km
hamr Městiště 14.03 km
parkoviště Bretterschachten (D) 14.06 km
kaple Annín 14.07 km
rybník Chotěšov 14.1 km
nádraží Zwiesel (D) 14.11 km
lípy Dobřemilice 14.11 km
kaple Dobřemilice 14.11 km
běžecké lyžování Bretterschachten ... 14.14 km
Zimní - Alena Holá 14.16 km
trasy pro vozíčkáře, Povydří 14.19 km
Povydří 14.19 km
Touha potoční - Peter Balhar 14.22 km
Pangerlhof 14.22 km
Annín 14.22 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 14.23 km
kostel Jména Mariina, Zwiesel (D) 14.24 km
sklářské muzeum Annín 14.24 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 14.25 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 14.26 km
kaple sv. Bartoloměje, Velký Javor... 14.28 km
Turnerova chata 14.29 km
Vydrýsek - O vydřím setkání 14.29 km
hřbitov Zwiesel (D) 14.32 km
Rokyta 14.33 km
kostel sv. Kříže, Zwiesel (D) 14.33 km
Klostermannův most, Vydra 14.33 km
MVE Gustavsthal 14.34 km
silniční most Otava, Annín 14.34 km
stanoviště NATO NADGE, Velký Javor... 14.35 km
Západ slunce nad Javorem - Josef V... 14.36 km
WetterOnline - předpověď Velký Jav... 14.36 km
Velký Javor - Großer Arber (D) 145... 14.36 km
kaple nad Rejštejnem 14.37 km
Odpověď vody - Peter Balhar 14.37 km
rybník Žíkovy 14.38 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 14.39 km
Vzteklina, díl 3. 14.4 km
kostel sv. Mikuláše, Zwiesel (D) 14.4 km
hrušeň Dlouhá Ves 14.4 km
Dobřemilice 14.4 km
továrna stará papírna Hamry 14.42 km
Koutek Stanislav JUDr. 14.42 km
Zwiesel (D) 14.44 km
Zwieselská noc skla 14.44 km
fotopoint Roklanský potok - Rybárn... 14.47 km
přírodní rezervace Bílá Strž 14.47 km
vodopád Bílá Strž 14.47 km
Stuiberova vila, Hamry 14.49 km
SDH Chotešov 14.5 km
Františkova Ves 14.5 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 14.5 km
Chotěšov u Velhartic 14.51 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 14.51 km
skleněná křišťálová pyramida, Zwie... 14.53 km
parkoviště Rokyta u Srní 14.54 km
Zwieseler Glastage - Zwieselské dn... 14.54 km
Chřepice 14.56 km
pomník padlých WWI i II, Zwiesel (... 14.56 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 14.56 km
Klostermannova stezka 14.57 km
kašna malá Zwiesel (D) 14.57 km
muzeum lesa a hraček, Zwiesel (D) 14.58 km
Galerie kávy, Zwiesel (D) 14.59 km
geologická expozice Rokyta 14.59 km
kašna na nádvoří muzea, Zwiesel (D... 14.59 km
infocentrum NP Rokyta 14.61 km
Čertův kámen 14.62 km
kaple Zwiesel (D) 14.62 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 14.63 km
dětské hřiště Zwiesel (D) 14.63 km
infocentrum Zwiesel (D) 14.63 km
rybník Přestanice 14.65 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Zwie... 14.65 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 14.65 km
Spielende Kinder - M. Killinger, Z... 14.67 km
Denkův Dvůr 14.69 km
Roj havranů - Sebastian Roser, Zwi... 14.7 km
náměstní kašna Zwiesel (D) 14.71 km
Weissbierbräuhaus, Zwiesel (D) 14.71 km
Flösser - S.Schriml, Zwiesel (D) 14.72 km
Balhar Kopřivák Peter 14.73 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 14.73 km
Přestanice 14.73 km
Brandl Petr Jan 14.73 km
Zahrádka - Alena Holá 14.73 km
lípy Staré Volšovy 14.73 km
kaple U Gabriela 14.73 km
SDH Dlouhá Ves 14.74 km
Maršovice 14.74 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 14.74 km
Cyklotoulky - Hamry 14.74 km
hájovna Rybárna 14.75 km
Mooshütte (D) 14.75 km
U Gabriela 14.76 km
Staré Volšovy 14.76 km
Méďové II - Šumavské klouzání... 14.76 km
rybník Bušek 14.77 km
zámek Žíkovy 14.78 km
zaniklá továrna Bohemia-Werke, Rej... 14.78 km
Mlynářská slať 14.79 km
Žíkovy 14.79 km
přírodní rezervace Chřepice 14.81 km
hraniční kámen 27 / 10 14.81 km
kaple u Bohdašic 14.84 km
Vzteklina, díl 5. 14.85 km
Prenet 1071 m n. m. 14.86 km
vodní zámek Bílý potok 14.88 km
Pampelišky - Alena Holá 14.89 km
Za deště - Alena Holá 14.89 km
Stébel gotika - Alena Holá 14.89 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 14.89 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 14.91 km
Borek 859 m n. m. 14.94 km
kašna Zwiesel (D) 14.94 km
usedlost Dolní Staňkov 7 14.96 km
Dolní Staňkov 14.96 km
SDH Volšovy 14.96 km
kaple Dolní Staňkov 14.96 km
Z meze (1) - Alena Holá 14.96 km
Z meze (2) - Alena Holá 14.96 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 14.97 km
Městiště 14.97 km
židovský hřbitov Velhartice 14.98 km
kaple Městiště 14.98 km
skleněná kaple, Zwiesel (D) 14.99 km
hřbitov Kašperské Hory 15 km
kostel sv. Mikuláše, Kašperské Hor... 15.01 km
Dlouhá Ves 15.01 km
kašna s kaskádami, Zwiesel 15.02 km
hřbitov Dlouhá Ves 15.02 km
Regenbogen - Oswald Faber, Zwiesel... 15.03 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 15.03 km
Částkov 15.04 km
kaple sv. Anny, Kašperské Hory 15.04 km
kaple výklenková, Kašperské Hory... 15.05 km
zámek Volšovy 15.06 km
Bohdašice 15.06 km
Hamerský potok 15.07 km
Volšovská lípa 15.07 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 15.08 km
rybník Braníčkov 15.08 km
Zlatý potok 15.08 km
stavení Braníčkov 15.08 km
stavení Částkov 15.09 km
kaple Bohdašice 15.09 km
Volšovy 15.11 km
NS Povydří 15.11 km
mlýn Jámy 15.13 km
zámek Dlouhá Ves 15.14 km
fara Dlouhá Ves 15.16 km
Odešlá - Peter Balhar 15.16 km
Zimní nebe - Peter Balhar 15.16 km
stavení Cihelna 15.18 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 15.18 km
kašna Dlouhá Ves 15.18 km
Kolja 15.18 km
hraniční kámen 27 15.18 km
Dohaličky 15.2 km
kaple Dohaličky 15.2 km
Braníčkov 15.2 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 15.2 km
Antýgl (Horní a Dolní) 15.21 km
kaple Antýgl 15.21 km
mlýn Nemilkov 15.21 km
štola Horní Staňkov 15.22 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 15.22 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 15.22 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 15.22 km
kaple sv. Šebestiána, Kašperské Ho... 15.23 km
hřbitov Velhartice 15.23 km
Bradné 15.24 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 15.26 km
kaple Dlouhá Ves 15.27 km
kaple Knížecí Dvůr 15.28 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 15.28 km
První sníh - Peter Balhar 15.28 km
kaplička Bradné 15.3 km
rybník Dlouhá Ves 15.31 km
NS Vchynicko-Tetovský plavební kan... 15.32 km
parkoviště Antýgl 15.32 km
kašna Nemilkov 15.32 km
Bílé dny - Alena Holá 15.33 km
Podzim - Alena Holá 15.33 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 15.34 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 15.34 km
dub u Dvora, Nemilkov 15.34 km
zámek Nemilkov 15.34 km
parní pivovar Zwiesel (D) 15.34 km
Knížecí Dvůr 15.34 km
Hamerský buk 15.34 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 15.35 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 15.36 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 15.36 km
Datelovský mlýn 15.36 km
Čachrov 15.4 km
U Bradenského křížku 15.4 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 15.43 km
Cihelna 15.43 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 15.43 km
Malé Javorské jezero (ledovcové) (... 15.45 km
kašna radniční Frauenau (D) 15.45 km
radnice Frauenau (D) 15.45 km
pomník oběti bombardování Zwiesel ... 15.46 km
kaple na okraji Zwieselu (D) 15.46 km
rybník Svojšice 15.46 km
Grenzlandfest Zwiesel (D) 15.47 km
Datelov 15.49 km
Muzikant 15.49 km
SDH Čachrov 15.49 km
dětské hřiště na Pátečku 15.51 km
kostel Maria Himmelfahrt, Frauenau... 15.52 km
kaple Nemilkov 15.53 km
hřbitov Frauenau (D) 15.53 km
kaple Datelov 15.54 km
tvrz Čachrov 15.55 km
lávka Otava, na Pátečku 15.56 km
roubenka Datelov 15.56 km
Svojšice 15.56 km
tvrz Svojšice 15.57 km
SDH Nemilkov 15.58 km
dětské hřiště Frauenau (D) 15.59 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 15.59 km
pila U Štroubů 15.59 km
Tuškov 15.61 km
kostel sv. Václava, Čachrov 15.62 km
přírodní rezervace Borek 15.62 km
hřbitov Čachrov 15.63 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 15.63 km
fara Čachrov 15.63 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 15.63 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 15.63 km
Bláhovec František 15.63 km
SDH Svojšice 15.64 km
Nemilkov 15.64 km
hřbitov Svojšice 15.64 km
lípa Svojšice 15.66 km
Kocíkův statek, Svojšice 15.66 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 15.66 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 15.66 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 15.66 km
infocentrum Sklářské muzeum Frauen... 15.68 km
památník Crhova silnice 15.69 km
sklářská vana, Frauenau (D) 15.69 km
skleněná archa, Frauenau (D) 15.69 km
Frauenau (D) 15.71 km
muzeum skla Frauenau (D) 15.71 km
mlýn Velhartice 15.73 km
kašna Frauenau (D) 15.73 km
Galerie am Museum Frauenau (D) 15.73 km
kašna zámecká Horní Staňkov 15.74 km
Horní Staňkov 15.74 km
Velhartický betlém 15.75 km
zámek Horní Staňkov 15.76 km
Schreiner Gustav 15.76 km
štola Velhartice 15.76 km
Švankmajer Jan 15.76 km
pramen pod Borkem 15.78 km
nádraží Frauenau (D) 15.78 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 15.79 km
MVE Bílý potok 15.79 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 15.8 km
Matuška Waldemar 15.8 km
Kočandrle Vladimír 15.8 km
Fischer Ivo 15.8 km
Reisachmühle (D) 15.8 km
železniční most Reisachmühle (D)... 15.8 km
Červené Dvorce 15.82 km
Bílý potok 15.82 km
Hamry 15.83 km
starý mlýn Velhartice 15.83 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 15.83 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 15.85 km
Tři chlapi na cestách 15.85 km
Velhartice - Josef Váchal 15.85 km
Štíty království českého, Hrady ne... 15.85 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 15.85 km
Bušek z Velhartic 15.85 km
hrad Velhartice 15.85 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 15.85 km
kaple Panny Marie, Reisachmühle (D... 15.86 km
synagoga Velhartice 15.86 km
SDH Velhartice 15.86 km
židovský dům Velhartice 15.86 km
Vedle tebe - Peter Balhar 15.87 km
památník pádu balonu Monte 15.87 km
fotopoint Rechle u Modravy 15.89 km
trasy pro vozíčkáře, Rechle 15.9 km
rechle Vchynice-Tetov 15.9 km
pítko u hradu Velhartice 15.91 km
Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě... 15.92 km
Spící snící kameny - Peter Balhar... 15.92 km
parkoviště Hradlový most 15.92 km
koně Divišov u Sušice 15.93 km
pranýř, Kašperské Hory 15.93 km
roubenka Velhartice 52 15.94 km
skanzen Velhartice 15.94 km
historická kovárna, Velhartice 15.95 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 15.98 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 15.99 km
kaple nad Kašperskými Horami 15.99 km
Krásné údolí Ostružná 15.99 km
štola na úpatí vrchu Friedlholz 15.99 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 16 km
pouť s kulturním programem a řemes... 16 km
kašna Velhartice 16.01 km
pomník padlých WWII, Velhartice 16.01 km
Velhartice 16.02 km
Žďár u Velhartic 16.02 km
roubenka Velhartice 16.03 km
vodopád Rissloch (D) 16.03 km
Mally Leo Hans 16.05 km
infocentrum NP Kašperské Hory 16.05 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 16.05 km
Štefanův Dvůr, Hamry 16.06 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 16.07 km
dětské hřiště, Kašperské Hory... 16.08 km
zaniklá výrobna zápalek Amálino úd... 16.09 km
fara Velhartice 16.09 km
Wi Wa Du Kinderland, Indoorspielpa... 16.11 km
Zmizelá Šumava, Vogelsang – Osada,... 16.11 km
horské městské domy Kašperské Hory... 16.12 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 16.15 km
kaple Panny Marie Klatovské, Kašpe... 16.15 km
kostel Panny Marie Sněžné, Kašpers... 16.17 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 16.18 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 16.18 km
Malý Javor - Kleiner Arber (D) 1.3... 16.19 km
Již nikdy Mnichov 16.19 km
ranch Vogelsang, Kašperské Hory – ... 16.19 km
Rajský mlýn 16.2 km
Außenried (D) 16.25 km
Stateček 16.25 km
Vzteklina, díl 4. 16.28 km
pomník Karla Klostermanna 16.29 km
infocentrum Kašperské Hory 16.3 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 16.31 km
pamětní deska osvobození Kašperské... 16.32 km
radnice Kašperské Hory 16.32 km
nouzové nocoviště Modrava 16.32 km
Heřmánková Hana 16.33 km
Medvědí hora 1224 m n. m. 16.34 km
Vůně vanilky 16.35 km
Na Drahách 16.36 km
kaple Platoř 16.37 km
lípa Platoř 16.37 km
Policie Modrava 16.38 km
Platoř 16.39 km
NS Cesta zlatokopů 16.4 km
Kintzl Emil 16.4 km
Vývraty ve Schrollenhaidě - Josef ... 16.4 km
kostel sv. Markéty, Kašperské Hory... 16.4 km
Novák František, páter 16.4 km
Policie Modrava 16.41 km
mlýnské kameny ze zlatorudných mlý... 16.41 km
Werich Jan 16.41 km
U Mužíku 16.41 km
Tvrdoslav 16.41 km
Kohoutí kříž, Kašperské Hory 16.42 km
kaple Hamry 16.42 km
Toulavá kamera ČT - Kašperské Hory... 16.43 km
Zmizelá Šumava, Karla IV. jsem oso... 16.43 km
Zmizelá Šumava, Hadry, kosti, papí... 16.43 km
AccuWeather - Kašperské Hory 16.43 km
Kašperské Hory 16.43 km
běžecké lyžování Kašperské Hory... 16.43 km
Ruppert Matěj 16.43 km
Cyklotoulky - Kašperské Hory 16.43 km
NS Strážců hranice 16.43 km
kaple Dolní Špátův dvůr 16.44 km
studánka V lipách, Hamry 16.44 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 16.44 km
sv. Jan Nepomucký, Kašperské Hory... 16.44 km
kašna Kašperské Hory 16.45 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 16.45 km
skiareál Modrava 16.46 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 16.48 km
pivovar Modrava 16.48 km
Dolní Špátův dvůr 16.49 km
Vzteklina, díl 2. 16.5 km
NS Velhartice 16.5 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 16.51 km
Svatobor 845 m n. m. 16.51 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 16.51 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 16.51 km
Oslí studánka 16.52 km
muzeum Šumavy, Kašperské Hory 16.53 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 16.53 km
Roklanský potok 16.54 km
centrum dřevařství - Dřevák Modrav... 16.55 km
Bienertova pila, Modrava 16.55 km
infocentrum Naturpark Haus, Zwiese... 16.55 km
vlaková zastávka Außenried (D) 16.55 km
obývák u Modravského potoka 16.56 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 16.56 km
Cyklotoulky - Modrava, zimní 16.56 km
Cyklotoulky - Modrava 16.56 km
Modravský potok 16.57 km
Modravské slatě 16.57 km
pivovarnické muzeum, Kašperské Hor... 16.63 km
motomuzeum, dřevěná hračka, Kašper... 16.63 km
paragliding Sušice 16.64 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 16.66 km
lípa Břetětice 16.68 km
Na Sedle 16.68 km
Březí 16.68 km
Muzikant 16.68 km
hrobka rodiny Kordíků 16.69 km
Břetětice 16.7 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 16.73 km
památník umučeným, Sušice 16.75 km
infocentrum Modrava 16.76 km
Odolenka - Peter Balhar 16.76 km
kaple Březí 16.76 km
pomník padlých WWI i II, Kašperské... 16.76 km
Zmizelá Šumava, Štědrovečerní kata... 16.77 km
AccuWeather - Modrava 16.77 km
Modrava 16.77 km
běžecké lyžování Modrava 16.77 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 16.77 km
štola Amálino údolí 16.78 km
fotopoint Zhůří 16.79 km
Zhůří 1160 m n. m. 16.79 km
Odolenka 16.79 km
památník Společná cesta 16.79 km
SDH Modrava 16.8 km
hřbitov Hamry 16.8 km
rybníček Rajské 16.81 km
Schwarzach (D) 16.81 km
kaple Panny Marie, Odolenka 16.81 km
kaple sv. Anny, Čachrov 16.81 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 16.81 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 16.82 km
Šumná Šumava - Modrava 16.83 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 16.84 km
Rajské 16.84 km
Klostermannova chata 16.84 km
NS Úhlavským luhem 16.85 km
regulační nádrže na Zlatém potoce... 16.85 km
fara Hamry 16.85 km
pomník padlých WWI, Hamry 16.85 km
sejpy Hory Matky Boží 16.88 km
lanové centrum Modrava 16.89 km
Odolenov 16.9 km
Vrabcov 16.91 km
Drouhaveč 16.92 km
Kámen doteku Hamry 16.92 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 16.92 km
Holidayinfo - Kašperské Hory 16.93 km
skiareál Kašperské Hory 16.95 km
kaple Horní Němčice 16.97 km
SDH Horní Němčice 16.97 km
kaple Divišovice 16.97 km
Silberberg, Bodenmais (D) 16.98 km
Pozorka u Lešišova 16.98 km
Horní Němčice 16.99 km
Divišovice 16.99 km
Silberberg (D) 955 m n. m. 16.99 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 17 km
Velký Roklan - Großer Rachel (D) 1... 17.01 km
skatepark Sušice 17.04 km
štola 216 Amálino údolí 17.05 km
koupaliště Sušice 17.06 km
dětské hřiště Silberberg (střední ... 17.07 km
expozice historický důl, hora Silb... 17.1 km
Bakala Zdeněk 17.1 km
sedačková lanovka Silberberg (D) 17.12 km
skiareál Silberberg (D) 17.13 km
štola 8 Amálino údolí 17.13 km
kaple pod Hořákovem 17.14 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 17.14 km
kaple Karlů, Sušice 17.14 km
infocentrum Lohberg (D) 17.15 km
lávka na ostrov Santos, Otava 17.15 km
dětské hřiště Silberberg (dolní st... 17.15 km
pivovar Späth-Bräu (D) 17.18 km
dětské hřiště Santos, Sušice 17.19 km
Mladotice u Strážova 17.19 km
bobová dráha, Silberberg 17.2 km
Křížový vrch 17.21 km
Karlina pila 17.22 km
SDH Hory Matky Boží 17.22 km
dub Chrástov 17.22 km
studánka U Scheinostovo zátiší 17.23 km
SDH Zelená Lhota 17.23 km
fara Lohberg (D) 17.24 km
Zelená Lhota 17.24 km
Chrástov 17.25 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 17.25 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 17.25 km
kaple Lohberg (D) 17.25 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 17.26 km
hřbitov Lohberg (D) 17.26 km
Děpoltice 17.27 km
fara Děpoltice 17.27 km
Anděl Páně 17.28 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 17.3 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 17.3 km
Zmizelá Šumava, Brokovnicí do zad... 17.31 km
Hory Matky Boží 17.32 km
rybník pod Hořákovem 17.33 km
koupaliště Hory Matky Boží 17.34 km
Lohberg (D) 17.35 km
Babí hněv - Petr Faltus 17.36 km
Žižkův kalich 17.37 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 17.37 km
Říha Olda 17.38 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 17.38 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 17.38 km
Milčice 17.39 km
V Jamách 17.39 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 17.39 km
NS Hory Matky Boží 17.4 km
kaple výklenková Lohberg (D) 17.41 km
hřbitov Hory Matky Boží 17.42 km
Svatoš Michal nstržm. 17.43 km
SDH Sušice 17.43 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 17.43 km
Toulavá kamera ČT - hrad Kašperk... 17.44 km
Zimní prohlídky na hradě Kašperk... 17.44 km
Zmizelá Šumava, Legendy hradu Kašp... 17.44 km
hrad Kašperk 17.44 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 17.46 km
bazén Sušice 17.49 km
Zmizelá Šumava, Vraždy na Filipově... 17.5 km
nádraží Nemilkov 17.52 km
menhiry Lešišov 17.52 km
PAP Sušice 17.53 km
Konín 17.54 km
nádraží Zelená Lhota 17.55 km
lípa Lešišov 17.55 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 17.56 km
bruslení Sušice 17.56 km
zámek Hořákov 17.58 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 17.59 km
Makov u Javoří (rozcestí) 17.6 km
Filipova Huť 17.61 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 17.61 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 17.61 km
mlýn Tajanov 17.62 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 17.62 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 17.63 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 17.64 km
hřbitov Zelená Lhota 17.64 km
Radost na Zemi - Peter Balhar 17.64 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 17.65 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 17.65 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 17.65 km
sportoviště Sušice 17.65 km
Offpark Sušice 17.65 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 17.66 km
Hořákov 17.67 km
vikariát Sušice 17.68 km
kaple sv. Antonína, Sušice 17.69 km
Lesní tůň Roklanské jezero - Josef... 17.69 km
Roklanské jezero (ledovcové) (D) 17.69 km
Vzteklina, díl 5. 17.73 km
mlýn Pelant, Sušice 17.74 km
Tajanov u Kolince 17.75 km
galerie Sirkus 17.75 km
kostel sv. Václava, Sušice 17.76 km
kaple sv. Martina, Lešišov 17.78 km
Lešišov 17.78 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 17.78 km
pamětní deska Tomáš Beránek 17.78 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 17.78 km
Bettmannsäge (D) 17.8 km
zřícenina Pustý hrádek 17.81 km
Vzteklina, díl 2. 17.81 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 17.82 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 17.82 km
pstruhová líheň Sušice 17.83 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 17.83 km
kašna u hřbitova, Sušice 17.84 km
řeka Volšovka 17.84 km
Šárský rybník 17.84 km
pivovar Adam-Bräu, Bodenmais (D) 17.85 km
pamětní deska osvobození Sušice... 17.86 km
pamětní deska J. Holík 17.86 km
Ferda František, páter 17.86 km
pamětní deska páter František Ferd... 17.86 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 17.86 km
kašna Sušice 17.87 km
Lízátko - Petr Faltus 17.87 km
Voprchovský dům, Sušice 17.87 km
hřbitov Sušice 17.87 km
Kámen neštěstí 17.87 km
silniční most Otava, Sušice 17.87 km
oslavy osvobození Sušice 17.87 km
Úhoři mají nabito 17.88 km
štola Kristýna, seismologická stan... 17.88 km
SDH Úloh 17.89 km
lípa Svobody Sušice 17.89 km
muzeum Šumavy, Sušice 17.89 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 17.89 km
dům s ateliérem architekta V. Hoda... 17.89 km
Seitz Jan 17.89 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 17.89 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 17.89 km
Gabrielův dům 17.9 km
Hamerský Dvůr 17.9 km
památník nábřeží Karla Houry 17.91 km
Polanka Jakub 17.91 km
AccuWeather - Sušice 17.91 km
Čech Přemysl PhDr. 17.91 km
Holý Roman 17.91 km
Pojar Břetislav 17.91 km
Čelakovský Miloslav 17.91 km
Sušice 17.91 km
Houra Karel 17.91 km
Scheinost Jan 17.91 km
Hledání ztraceného času - americké... 17.91 km
Scheinost Vojtěch 17.91 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 17.91 km
Faltus Petr 17.91 km
Pokorný Milan 17.91 km
Josef Ambrož Gabriel 17.91 km
Cyklotoulky - Sušice 17.91 km
Rush Daniella 17.91 km
infocentrum Sušice 17.91 km
NS Sušická pavučina 17.91 km
kaple Panny Marie Pomocné, Červená... 17.91 km
radnice Sušice 17.91 km
vlaková zastávka Bettmannsäge (D)... 17.92 km
infocentrum Bodenmais (D) 17.92 km
Záhady Josefa Klímy - Kam až může ... 17.92 km
Červená 17.92 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 17.92 km
kostel Panny Marie, Sušice 17.94 km
akvapark Silberberg, Bodenmais (D) 17.94 km
kaple u Červené 17.94 km
pamětní deska M. Pirner 17.95 km
Pirner Maxmilián 17.95 km
Svinský potok 17.96 km
nádraží Bodenmais (D) 17.96 km
Spořitelna Sušice 17.96 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 17.97 km
FFW Bodenmais (D) 17.97 km
pamětní deska F. Stupka 17.97 km
Šumná Šumava - Sušice 17.98 km
pivovar u Švelchů, Sušice 17.99 km
obrazárna galerie Leimberger, Bode... 18.01 km
Zmizelá Šumava, Smrt v plamenech 18.03 km
galerie Branka 18.03 km
Buzošná 18.03 km
kaple Úloh 18.04 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 18.05 km
Úhoři mají nabito 18.05 km
infocentrum NP Kvilda 18.06 km
expozice NP Šumava, Kvilda 18.06 km
Úloh 18.06 km
SDH Malonice 18.08 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 18.09 km
Amálino údolí 18.11 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 18.11 km
kašna u školy, Sušice 18.12 km
hřiště pro seniory, Sušice 18.13 km
vlaková zastávka Böhmhof (D) 18.13 km
kaple Božtěšice 18.14 km
Hájek 18.14 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 18.15 km
lípa na návsi Malonice 18.15 km
Vrásky z lásky 18.15 km
hotel Svatobor, Sušice 18.15 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 18.16 km
Lohberghütte (D) 18.16 km
fara Bodenmais (D) 18.17 km
Horská Kvilda 18.17 km
Cyklotoulky - Horská Kvilda 18.17 km
Benda František 18.17 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 18.17 km
štola Naděje 18.18 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 18.18 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 18.18 km
kostel Nanebevzetí P. Marie, Boden... 18.19 km
Záluží u Sušice 18.19 km
Bárta Dan 18.2 km
Splž 18.2 km
pomník padlých WWI i II, Bodenmais... 18.2 km
Kleine Arbersee Bahn 18.2 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 18.21 km
Vzteklina, díl 6. 18.21 km
Sokolovna Sušice 18.21 km
Božtěšice 18.21 km
vila Františka Sládka, Sušice 18.21 km
kašna Bodenmais (D) 18.21 km
Malonice 18.22 km
gymnázium Sušice 18.22 km
lípa Javoří u Běšin 18.22 km
pamětní deska Vaníčkové 18.22 km
horská služba Osser (D) 18.23 km
pomník padlých WWI, Malonice 18.23 km
Javoří u Běšin 18.23 km
koryto Žlíbek 18.25 km
Žlíbek 18.25 km
Bodenmais (D) 18.26 km
Rankl Sepp - L. Pavel, Horská Kvil... 18.26 km
Zmizelá Šumava, Šumavský obr Sepp ... 18.26 km
ZOO Lohberg (D) 18.27 km
kaple Malonice 18.28 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 18.29 km
kaple Žlíbek 18.29 km
FFW Lohberghütte (D) 18.29 km
bunkr (řopík) H-40/6/A-140 18.29 km
Patraska 18.3 km
Künische Kapelle, Osser (D) 18.34 km
hraniční kámen 123 18.34 km
Kámen doteku Osser (D) 18.34 km
Pazderna Javoří u Běšin 18.36 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 18.36 km
Lešišovský rybník 18.37 km
Boryně František 18.38 km
zámek Malonice 18.38 km
vila manželů Skálových, Sušice... 18.38 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 18.38 km
Röderovský Dvorec 18.38 km
Röderova pila 18.38 km
hřbitov Bodenmais (D) 18.4 km
potok Bramersbach (D) 18.4 km
lípa Malonice 18.43 km
Langdorf (D) 18.44 km
bunkr (řopík) H-40/5/A-160 18.46 km
vila Daliborka, Sušice 18.47 km
křížová cesta, Sušice 18.48 km
Matějovice 18.49 km
kaple Matějovice 18.52 km
bunkr (řopík) H-40/4/A-220 18.52 km
SDH Víteň 18.53 km
zámek Ujčín 18.54 km
ocelový most Otava, Sušice 18.55 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 18.55 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 18.56 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 18.58 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 18.58 km
mlýn Ujčín 18.59 km
Víteň 18.61 km
monogram LK ze stromořadí 18.61 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 18.61 km
kaple nad Sušicí 18.63 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 18.64 km
zřícenina Sedlo 18.65 km
Na pytlácké stezce 18.66 km
kaple Ujčín 18.66 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 18.67 km
továrna SOLO 18.68 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 18.69 km
koupaliště Běšiny 18.69 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 18.69 km
infocentrum Běšiny 18.69 km
Fikáčková Marie 18.7 km
Svatý Mikuláš 18.7 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 18.7 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 18.72 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 18.72 km
dětské hřiště Běšiny 18.73 km
Mokrosuky 18.73 km
Ujčín 18.73 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 18.74 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 18.74 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 18.74 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 18.74 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 18.74 km
kaple Mokrosuky 18.74 km
bytové domy SOLO, Sušice 18.74 km
bunkr (řopík) H-40/3/B1-100 18.74 km
zámek Mokrosuky 18.76 km
Trampusův křížek 18.8 km
pamětní deska Trampusův křížek... 18.8 km
Josefstadt 18.8 km
SDH Ujčín 18.81 km
hřbitov Albrechtice 18.84 km
kaple Dešeníčky 18.84 km
infocentrum Horská Kvilda 18.85 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 18.85 km
lípa Albrechtice 18.86 km
Tetřevská slať 18.88 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 18.89 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 18.89 km
Copak je to za vojáka 18.92 km
nádraží Hrádek u Sušice 18.93 km
Dešeníčky 18.93 km
bunkr (řopík) H-40/2/A-160 18.94 km
Albrechtice u Sušice 18.95 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 18.97 km
pamětní deska František Pravda 19 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 19 km
lípa nad Sušicí 19 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 19.02 km
lípa Krotějov 19.02 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 19.05 km
Krotějov 19.06 km
mlýn Hrádek u Sušice 19.09 km
Hrádecký dub 19.09 km
zámecký park Hrádek u Sušice 19.1 km
bunkr (řopík) 194a/87/A-180Z 19.11 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 19.11 km
javory Ždánov 19.11 km
zřícenina Obří hrad 19.12 km
bunkr (řopík) 194a/85/A-140Z 19.12 km
U Soušků 19.13 km
Podolský mlýn 19.13 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 19.15 km
vlaková zastávka Mokrosuky 19.16 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 19.16 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 19.16 km
zámek Hrádek u Sušice 19.16 km
Pravda František 19.16 km
přehrada Nýrsko 19.17 km
kašna Joska, Badenmais (D) 19.19 km
Hrádek u Sušice 19.2 km
bunkr (řopík) 194a/88/A-200Z 19.2 km
bunkr (řopík) H-40/1/A-140 19.2 km
lípa Hrádek u Sušice 19.21 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 19.21 km
Vajce Josef 19.22 km
Schönecker Riegel (D) 833 m n. m. 19.22 km
bunkr (řopík) 194a/86/B1-80Z 19.22 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 19.23 km
kostel Maria Königin, Schweinhütt ... 19.24 km
SDH Hrádek u Sušice 19.25 km
nádraží Malonice 19.25 km
7. brigáda PS, Sušice 19.25 km
dětské hřiště Schwienhütt (D)... 19.25 km
osvobození Běšiny 19.27 km
dětské hřiště Joska, Bodenmais (D)... 19.28 km
park, hřiště, biergarten, galerie ... 19.28 km
Zmizelá Šumava, Tragédie na Ždánov... 19.29 km
bunkr (řopík) 194a/84/B2-80Z 19.3 km
Ostrovský rybník Běšiny 19.3 km
Ždánov u Nezdic na Šumavě 19.3 km
bunkr (řopík) 194a/89/A-140Z 19.3 km
SDH Běšiny 19.31 km
památník K. I. Těrentěvič 19.31 km
Husův pomník, Běšiny 19.32 km
Sejdeme se v Eurocampu 19.32 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 19.33 km
kaple Na Špirku 19.34 km
SDH Jindřichovice 19.35 km
Běšiny 19.36 km
Spirker 19.37 km
Špirkův Dvorec 19.37 km
Nový rybník Běšiny 19.4 km
Rankelské rašeliniště - Josef Vách... 19.4 km
zámek Běšiny 19.4 km
zámek (nový) Jindřichovice 19.41 km
kaple sv. Jana, Dešenice 19.41 km
SDH Kašovice 19.41 km
U Kryštofů 19.41 km
kaple Gubrův Dvorec 19.41 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 19.43 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 19.44 km
zámek (starý) Jindřichovice 19.44 km
Gubrův Dvorec 19.44 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 19.45 km
zřícenina Kašovice 19.46 km
Mlýnský rybník, Ujčín 19.46 km
pomník padlých WWI, Běšiny 19.47 km
Jindřichovice 19.48 km
Kašovice 19.48 km
Hornokvildské slatě 19.48 km
Podolí u Kolince 19.48 km
návesní rybník Jindřichovice 19.49 km
ranč Podolí 19.49 km
fara Běšiny 19.5 km
Zámecký rybník Jindřichovice 19.51 km
zámek Podolí 19.52 km
Co vyprávěla Pstružná řeka, Milan ... 19.52 km
roubenka Sládečků, Běšiny 19.53 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 19.54 km
bunkr (řopík) 194a/90/A-140Z 19.55 km
hrob vězeň Plocienník 19.56 km
kaple U Kryštofů 19.57 km
Sokolovna Běšiny 19.57 km
roubenka Jindřichovice 19.58 km
hřbitov Běšiny 19.58 km
památník Červený František, pplk. ... 19.58 km
Copak je to za vojáka 19.59 km
bunkr (řopík) 194a/91/A-140Z 19.6 km
strážní domek sv. Jan 19.61 km
Javoříčko 19.65 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 19.65 km
mlýn papírna Kolinec 19.65 km
stavení u Pretlů, Ostružno 19.69 km
kaple Ostružno 19.69 km
Kuzovská lávka 19.71 km
koupaliště Kozí 19.74 km
NS Obří hrad - Keltové na Šumavě... 19.74 km
SDH Ostružno 19.75 km
Ostružno 19.76 km
Střítež 19.76 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 19.8 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 19.8 km
kaple sv. Anny, Hrádek u Sušice 19.82 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 19.84 km
nádraží Běšiny 19.84 km
hřbitov Zdouň 19.88 km
Černohorská nádrž 19.88 km
dětské hřiště Kolinec 19.89 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 19.9 km
lípy Zdouň 19.91 km
koupaliště Kolinec 19.92 km
rybník Dešenice 19.97 km
kaple u Jindřichovic 19.99 km
ubytování v okolí

apartmány 7010, Prášily

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmán
Šumava: prášilsko
šumavská obec: Prášily

ubytování s kapacitou: 6
cena ubytování: od 200 Kč detail

zámek 7007, Prášily

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: zámek
Šumava: prášilsko
šumavská obec: Prášily

ubytování s kapacitou: 9
cena ubytování: od 450 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumav...

  batoh
  půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumava.cz
  Šumava A-Z: e-kola, e-sků...
  lokalita: prášilsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 4.31 km
Bankomat Česká spořitelna 7.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.18 km
Bankomat ČSOB 7.18 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 7.31 km
Konzum Železná Ruda 7.4 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 7.44 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 7.65 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 8.85 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 8.91 km
Café 27, Hartmanice 10.02 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 10.02 km
Konzum Hartmanice 10.1 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 10.12 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 10.17 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 10.54 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 10.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.74 km
Konzum Srní 11.74 km
čerpací stanice Srní 11.78 km
Sluneční kavárna, Srní 11.82 km
Konzum Petrovice u Sušice 12.86 km
Konzum Hlavňovice 13.2 km
Konzum Hojsova Stráž 13.49 km
Netto, Zwiesel (D) 13.97 km
Konzum Chotěšov 14.47 km
Intersport, Zwiesel (D) 14.49 km
NKD, Zwiesel (D) 14.61 km
TEDi, Zwiesel (D) 14.66 km
Rossmann, Zwiesel (D) 14.66 km
Norma, Zwiesel (D) 14.69 km
Deichmann, Zwiesel (D) 14.72 km
Kik, Zwiesel (D) 14.72 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 14.72 km
Konzum Dlouhá Ves 14.72 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 14.73 km
Müller, Zwiesel (D) 14.73 km
Edeka, Zwiesel (D) 14.8 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 15 km
Penny Market, Zwiesel (D) 15.36 km
Real, Zwiesel (D) 15.46 km
Lidl, Zwiesel (D) 15.68 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 15.7 km
Konzum Velhartice 15.94 km
REWE, Zwiesel (D) 16.08 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 16.1 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 16.29 km
Konzum Kašperské Hory 16.36 km
Bankomat Česká spořitelna 16.36 km
Bankomat Komerční banka 16.76 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 16.91 km
Konzum Sušice 17.58 km
Konzum Sušice 17.83 km
Bankomat ČSOB 17.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.85 km
Bankomat Komerční banka 17.96 km
Bankomat Česká spořitelna 17.96 km
Bankomat GE Money Bank 17.98 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 18.03 km
Konzum Malonice 18.22 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 18.23 km
NKD, Bodenmais (D) 18.25 km
Bankomat UniCredit Bank 18.37 km
REWE, Bodenmais (D) 18.4 km
Bankomat Česká spořitelna 18.48 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 18.52 km
Konzum Víteň 18.53 km
čerpací stanice Shell, Sušice 18.53 km
Konzum Ujčín 18.6 km
Bankomat Česká spořitelna 18.74 km
Konzum Hrádek 18.97 km
Konzum Běšiny 19.18 km
Konzum Sušice 19.86 km

mohlo by Vás zajímat

archeopark Prášily

batoh
archeopark Prášily
Šumava A-Z: archeopark
Šumava: prášilsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Poledník 1315 m n. m.

batoh
Poledník 1315 m n. m.
Šumava A-Z: vrcholy, rozh...
Šumava: prášilsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Národní park Šumava a CHKO Šumava nabízí široké možnosti sportovního vyžití pro celou rodinu – v zimě si Šumavu užijí zejména milovníci zimních sportů (sjezdové lyžování, běžky, ski-alpining) , v létě překvapí velkým množstvím turistických a cykloturistických stezek. Nechte se inspirovat nádhernou přírodou a svěžím vzduchem k příjemně strávené dovolené uprostřed pohádkových šumavských lesů, oslnivých ledovcových jezer, zurčivých potůčků a zvolte dovolenou s ubytováním na Šumavě. Ubytování na Šumavě je vhodné nejen jak pro relaxaci tak nevšední zážitky z okouzlující šumavské přírody. Šumava je ideální pro turistické výlety, sportovní aktivity jako lyžování, snowboarding, cyklistiku, golf, plavání, relaxace, in-line bruslení, turistiku, letání, rybolov či jízdu na koních. Ubytování můžete vybírat z ohromné řady ubytovacích kapacit. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici kempy, horské chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmánové domy. K výbavě běžně patří zahrady s posezením u grilu, úschovny Vašich kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení. Šumava leží na území okresů Český Krumlov, Prachatice, Klatovy a Domažlice. Šumava není jenom českým turistickým rájem, ale jeho území a aktivity na něm konané zasahují také do Rakouska a Spolkové republiky Německo. Často hledané ubytování Šumavy jsou Špičák, Železná Ruda, Zadov, Churáňov, Kvilda, Srní či Modrava. Místním velkým lákadlem je Lipenská přehrada, ledovcová jezera jako Černé a Čertovo jezero. Vyberte si z rozsáhlé nabídky ubytování na Šumavě, naleznete hotely a penziony, zámky, farmy, priváty a apartmány, chaty a chalupy a také kempy. Zkusit můžete ubytování na Šumavě i ve větších lokalitách jako Český Krumlov, Sušice, Prachatice, Kaplice, Klatovy, Kubova Huť, Kvilda, Vimperk, Vyšší Brod, Železná Ruda. Ubytování na Šumavě je úžasné v každém ročním období. Tipy na ubytování Šumava: levné ubytování, ubytování na samotě, luxusní ubytování, penziony Šumava, Šumava levné ubytování. Navštivte určitě Šumavu v zimě (lyže a sjezdové či běžecké lyžování) nebo v ostatních ročních obdobích. Šumava nabízí ubytování a pohostinnost každému.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Stála pořád na jednom místě, strnulá, jako zkamenělá, jedva tolik síly měla, že se ohlédnout stačila podívat se za sebe, ve stranu východní. Zející temno, nekonečné, bez počátku, bez mezí. Na zemi černé, houstnoucí stíny; nebe se podobalo nízké klenbě olověné, po níž přebíhaly temně rudé a fialové pruhy, zanikající a znovu se vzněcující.

Tato tma, jež každým okamžikem houstla, zdála se jí ještě příšerněji, hrozivější než rudá výheň na západě. Připadalo jí, že ji pozře, že zmizl navždy v jejím hrozném jícně.

„Ukřižovaný Bože, ty nade mnou," vyrvala se jí modlitba, „stůj při mně, nedej mi zahynouti smrtí zlou!"

Sepjala prsty, zalomila rukama...

Vtom zaslechla slabý šelest — stín se mihnul.

Stál u ní Vojta, vynořil se, nevěděla odkud.

„Apoleno! — Co tady děláš?" promluvil k ní, chopiv ji za rameno.

Zdálo se jí, že Hospodin vyslyšel její modlitbu a spasitele jí poslal. V radostném rozechvění přitulila se k němu, nedbajíc, snad ani neznamenajíc, že šat jeho byl promoklý, bahnem až běda potřísněný. Bylo jí, jako by se byla probudila z těžkého, začarovaného sna. Rázem prchly hrozivé přeludy a představy, setřásla je jako lehký prach a zase byla svá.

„Co tu děláš ?" opakoval svou otázku.

„Nedalo mi... vydala jsem se otci vstříc... a najednou... mi bylo, že nemohu z místa, že přede mnou všecko hoří a ze¬zadu tma se na mne tlačí. Podívej se na tu zář tam..."

„Nu, snad ses jí nebála? — bude pohoda zítra, uvidíš!"

„Dej Pánbůh! Odkud ty se tu bereš ?"

„Na mnoha místech jsem byl, trochu jsem si to obhlídl. Voda už silně opadává. Škoda! Ještě trochu měla vystoupit, byly by se ty rybníky jak náleží přelily a kluci (kapři) by se byli dostali do luk; zítra bych byl měl žně. Nu, něco se snad i takhle chytne, ale mohlo to být bohatší. Takhle Bezdrev se měla strhat, to by bývalo terno!"

Dal se do smíchu, oči jeho zazářily, bylo znát, jak se kochal touto myšlenkou. Jí až nevolno se udělalo z tohoto jeho pohledu, z něhož zřelo cosi ďábelského. Přeletěl její myslí obraz strhané Bezdrevi, úžasné, vše ničící potopy. Všecka ta děsivá, příšerná rudá záplava na obloze jako by se byla sehnala do jeho očí; než, mžikem rozplynula se tato vidina, jakmile počal zase mluviti.

„Byl jsem u Vomáčky. Baštýřka ční z vody jako ostrov; nelze do ní ani z ní ven — všecko vůkol zatopeno. Tudy sedlák jiti nemohl. Dal jsem se do Pašic, z Pašic ke Zlivi. I tam jsou strouhy přeplněné, přelévají se. Mezi Zliví a Pištínem samá voda. Zlivský rybník přetéká a Bezdrev se rozlévá až k zalužickým remízám, už i tu a tam pole jsou pod vodou. Splavy, kudy mají utíkat přebytečné vody, nestačí; bude asi třeba vytáhnout stavidla, aby se uvolnilo. Toť se rozumí, že s vodou se dostanou taky ryby do potrubí a do němčiny. Nu, knížecí to snesou, třeba jim pár set kaprů uplovalo. V němčině ovšem kluci nezůstanou; potokem do Vltavy vylítnou a někde v Praze je budou lovit..."

„O tátovi jsi neslyšel?" přerušila jej dívka.

„Ráno byl v Pašicích; zastavil se u Krušných; Krušnej pak a jeho Kuba se s ním vydali na Hlubokou. Snad se tam dostali někudy přes Češňovice, Zliví sotva. Nevím ničeho o tom. Do šesti hodin večer nikdo se nevrátil. Na bezdrevské hrázi byla prý učiněná reberie; sedláci chtěli, aby se vytáhla sta-vidla, jinak že jim voda strhá louky a zaplaví pole, a knížecí se tomu bránili a říkali, že na to je ještě čas. Pro mne ať si dělají, co chtějí, mně je to jedno; ale, být na místě sedláků, naházel bych ty chňapy do vody a vytáhl bych stavidla sám, jako to udělal jednou Lochmout."

Odplivl si, máchl rukou, zaklel, v očích zase mu zahořelo sírově žlutým plamenem. Pak, chopiv dívku prudce za rameno :

„Pojď domů," děl, „máma se bude shánět po tobě. Neboj se o tátu — však přijde, až bude moci. Jemu je hej! Jemu voda statek neodnese; ale co já si počnu, sebrala-li mi moje sádky? Dosud nebylo možno se přesvědčit."

Šli spolu. S dívky spadl veškeren strach. Brala se volně k domovu, neděsila se více ani rudé záře před sebou, ani tmy i za sebou, ani stínů provázejících ji. Nechápala, jak se mohla lakhle báti. Červánky od slunce, padající soumrak — vždyť obě stokrát viděla a nikdy se nestrachovala.

Miminka se bude vadit," prohodila cestou, „odešla jsem z domu proti její vůli." ,Odešlas, protože ses chtěla sejít se mnou," odpověděl s posměškem.

„Šla jsem naproti otci…“

„Dobře, ale myslila sis, že taky mne uvidíš."

Děvče neodpovědělo na tuto až urážlivě sebevědomou řeč; mluvil pravdu a vůči němu neodvážila se toho popříti, ač při jeho slovech jakás tajná hanba jí obešla, již, seč byla, hleděla potlačit.

„Chtěl jsem tě také spatřit, promluvit s tebou," ujal se slova zase Vojta. „Proto jsi musela přijít. Vidíš teď, že mám nad tebou moc. Jen na tebe pomyslím, a už se neubráníš, musíš za mnou. Kdyby ses mi chtěla jednou zprotivit, ne¬budeš moci. Jsi má!"

Neodpověděla — její mlčení mluvilo za ni.

„Ale já tě mám rád," pravil po chvíli zcela změněným tónem; srdečně, oddaně zněl jeho hlas; „já ti neublížím. Jsi mi nade všecko na světě."

Slova jí padla do duše jako vlahá rosa na sluncem vyprahlou květinu. Všecka se zachvěla nevýslovnou slastí.

„A ty vyčkáš, až se čas naplní," hovořil dále, skláněje se k ní. „Všecko zmohu, uvidíš! Strach ze mne bude chodit, kdekdo se bude třásti přede mnou a nebude člověka, který by se opřel mé vůli. Potom nebude třeba se za mne stydět. Odejdeme spolu někam daleko a velkou paní budeš se mnou."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky