Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Vlastějov

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: sušicko
GPS: 49°11'56.085"N, 13°25'42.451"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Vlastějov je malá vesnice, část města Hartmanice. Poprvé zmiňovaná v roce 1465. Vysoko položený Vlastějov umožňuje za příznivého počasí krásné daleké výhledy. V jihovýchodním směru se objeví postupné Hartmanice s horou Hamižnou. I vzdálené Kasperské Hory s dvojvěží Kašperku, horou Ždánovem a táhlým hřbetem Javorníku. Směrem na východ protějším svahu spatříme Loučovou a tři vrcholy Stráže: Loučovskou 751 m, Stráž 755 m a Volšovskou s 790 m n. m. V severovýchodním výhledu dominuje Svatobor s nadmořskou výškou 845 m, rozhlednou a televizní věží. Život zdejších obci je od nepaměti spojen se zemědělskou činnosti, která začínala současně s příchodem prvních stálých obyvatel. Více se rozvinula při rozmachu sklářství, kdy se jednak zvýšil počet obyvatel, jednak skláři vytěžovali lesní plochy, které se vypálením a vyklučením posléze proměnily v pole a louky. 0d 19 století se stalo zemědělství nejdůležitějším nosným prvkem obživy všech obyvatel oblasti snad s vyjímkou několika pil, mlýnů, pivovarů a drobných řemeslnických a obchodních podnikatelů. Zatímco jinde postupné docházelo k spojování a seskupováni menších panství do větších celků, zde v hospodářsky poměrně chudém, a zaostalém kraji zůstala feudální rozdrobenost až do konce 2. světové války. Místní majitelé drobných panstvíček byli většinou vlastníky jedné vsi, případné několika dalších samot V drsných podhorských podmínkách zpravidla pěstovali žito, oves a brambory a zabývali se chovem dobytka. Vznikl pro ně i krajový název "ovesní baroni". Stejné jako v minulosti je i dnes Vlastějov, podobně jako většina okolních obcí a osad, místem soustředěného zemědělského podnikání. Téměř celá délka farmářské stezky obcí procházející je v této části lemována loukami a pastvinami s pasoucím se dobytkem. O necelé dva kilometry níže pod Vlastějovem leží ves Jiřičná se zámečkem zachovanými budovami bývalého pivovaru, pivovarskou studnou rondelového typu a nedalekým hradištěm na Hrnčíři. V úseku od obou Těšovů přes Vlastějov k Vojeticím vedení Farmářské stezky téměř kopíruje odbočku bývalé Zlaté solné stezky. Odedávna platilo, že v Čechách je sůl nad zlato. Šumavu v raném středověku protínalo několik obchodních stezek. Nejstarších z nich vedla z Podunají od dnešního bavorského Deggendorfu přes Rinchnach, Gsenget (dnes je zde turistický hraniční přechod), Prášily a Dobrou Vodu do Hartmanic. Tato část Zlaté solné stezky je spojena se jménem mnicha benediktina sv. Vintíře, prvního hlasatele idejí vzájemné úcty, spolupráce a dobrých sousedských vztahů mezi Čechy a Němci. V Hartmanicích se stezka větvila do dvou směrů. Jedna z větví (tzv. výšinná) pokračovala přes Krušce a Stráž do Sušice a odtud dál podél Otavy. Druhá větev pokračovala k Velharticím a dále směrem do vnitrozemí. Povrch stezky byl pečlivě udržován tak, aby pohodlně prošel kůň, soumar, s nákladem několika prostic soli. Německý název Swalben.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

lípa Vlastějov

batoh
lípa Vlastějov
Šumava A-Z: památné strom...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

zámek Dolejší Těšov

batoh
zámek Dolejší Těšov
Šumava A-Z: zámky
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Vzteklina, díl 5.

batoh
Vzteklina, díl 5.
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Dolejší Těšov

batoh
Dolejší Těšov
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
lípa Vlastějov 0.55 km
zámek Dolejší Těšov 1.17 km
Vzteklina, díl 5. 1.19 km
Dolejší Těšov 1.2 km
Vzteklina, díl 1. 1.21 km
Vzteklina, díl 2. 1.22 km
lípa Dolejší Těšov 1.23 km
Javoří u Hartmanic 1.26 km
zámek Horní Chlum 1.43 km
koně Jiřičná 1.48 km
tvrz Jiřičná 1.49 km
Jiřičná 1.54 km
Světlá 1.62 km
Hořejší Těšov 1.71 km
Kojšice 1.74 km
lípa Kojšice 1.74 km
zámek Kojšice 1.75 km
včelín Loučová 1.92 km
Chlum u Hartmanic 1.99 km
Pařezí 2.06 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 2.1 km
mlýn Dolní Chlum 2.16 km
Loučová 2.21 km
Zadní Chalupy 2.23 km
kaple Dolní Chlum 2.25 km
zámek Loučová 2.27 km
Štíty království českého, Bůh za h... 2.29 km
Ruda Štěpán 2.3 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 2.3 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 2.34 km
Vojetice 2.34 km
NS Vlčí jámy 2.36 km
lípa Chamutice 2.37 km
Petrovice u Sušice 2.38 km
NS Rýžování zlata 2.38 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 2.38 km
roubenka, Petrovice u Sušice 2.39 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 2.39 km
zámek Chamutice 2.39 km
SDH Petrovice u Sušice 2.43 km
fara Petrovice u Sušice 2.44 km
Petrovice ART 2.45 km
Chamutice 2.5 km
Zbraslav 2.52 km
koupaliště Petrovice u Sušice 2.52 km
Rovná u Petrovic u Sušice 2.54 km
hřbitov Petrovice u Sušice 2.57 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 2.57 km
lípa Rovná 2.58 km
rybník Chamutice 2.58 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 2.63 km
stavení Rovná 2.63 km
zámek Kněžice 2.69 km
Čermákův jilm, Mochov 2.72 km
Mochovské modříny, Mochov 2.74 km
Mochov 2.75 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 2.76 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 2.77 km
jeskyně Peklo 2.85 km
přírodní rezervace Žežulka 2.88 km
Stráž 755 m n. m. 2.92 km
lípa Trsice 3.04 km
Trsice 3.05 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 3.11 km
zámek Hořejší Krušec 3.14 km
javorová alej u Busilu 3.16 km
kaplička Prostřední Krušec 3.16 km
mlýn Žežulka 3.2 km
Sterzmühle 3.21 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 3.21 km
Šarlatán 3.21 km
Hrabánek Václav JUDr. 3.21 km
Obsluhoval jsem anglického krále 3.21 km
Tři životy 3.21 km
Cesta pustým lesem 3.21 km
Milada 3.21 km
Hořejší Krušec 3.26 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 3.27 km
Dolní Kochánov 3.28 km
Žežulka 3.28 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 3.33 km
operace Argument 3.33 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 3.34 km
Prostřední Krušec 3.41 km
Kubíčkův Dvůr 3.46 km
královácký dvorec Busil 3.5 km
Mourková Pavlína 3.5 km
kaple Posobice 3.52 km
Strunkov 3.52 km
Posobice 3.55 km
Schopfrův dvůr 3.55 km
lípa s kaplí Hartmanice 3.57 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 3.57 km
hřbitov Hartmanice 3.58 km
lípy Kochánov 3.6 km
rybníček v Pekle 3.63 km
horská synagoga Hartmanice 3.65 km
Zmizelí sousedé 3.65 km
koupaliště Hartmanice 3.65 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 3.67 km
Blochova kašna Hartmanice 3.69 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 3.72 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 3.72 km
Bloch Isak Simon 3.72 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 3.72 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 3.73 km
radnice Hartmanice 3.75 km
městské informační stredisko Hartm... 3.76 km
horní kašna Hartmanice 3.76 km
Pích 3.77 km
lípa na náměstí Hartmanice 3.77 km
Hartmanice 3.78 km
Ziegler August 3.78 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 3.78 km
Šumná Šumava - Hartmanice 3.78 km
Cyklotoulky - Hartmanice 3.78 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 3.78 km
SDH Hartmanice 3.81 km
Odpověď vody - Peter Balhar 3.81 km
rybník Žíkovy 3.81 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 3.81 km
horská vila, Hartmanice 3.82 km
Pekelské údolí 3.83 km
zámek Dolejší Krušec 3.83 km
srub, Hartmanice 3.84 km
Dolejší Krušec 3.85 km
Trpěšice 3.85 km
lípy Dolejší Krušec 3.88 km
akce Let 3.89 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 3.89 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 3.89 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 3.9 km
Františkova Ves 3.9 km
Vzteklina, díl 1. 3.91 km
Nuzerov 3.91 km
Vzteklina, díl 6. 3.92 km
kašna zámek Karlov 3.94 km
zámek Karlov 3.97 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 3.97 km
kaple Karlov 3.98 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 4.05 km
skiareál Hartmanice 4.06 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 4.07 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 4.07 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 4.09 km
Radkov 4.1 km
rybník Hartmanice 4.1 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 4.12 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 4.2 km
NS Hamižná 4.21 km
Zvíkov 4.22 km
zámek Žíkovy 4.22 km
Žíkovy 4.24 km
přírodní rezervace Poustka 4.26 km
Libětice 4.3 km
Kochánov 4.34 km
Hamižná hora 854 m n. m. 4.4 km
židovský hřbitov Hartmanice 4.41 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 4.44 km
usedlost Dolní Staňkov 7 4.44 km
Dolní Staňkov 4.44 km
kaple Dolní Staňkov 4.44 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 4.52 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 4.52 km
kaple Dohaličky 4.59 km
Dohaličky 4.59 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 4.61 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 4.63 km
pramen Rovina 4.64 km
Částkov 4.64 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 4.65 km
zámek Hlavňovice 4.66 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 4.66 km
Rovina 4.67 km
SDH Volšovy 4.67 km
lípy Staré Volšovy 4.68 km
U Adamců 4.68 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 4.69 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 4.69 km
stavení Částkov 4.7 km
Staré Volšovy 4.7 km
Vzteklina, díl 2. 4.71 km
Maršovice 4.76 km
Vzteklina, díl 4. 4.77 km
zámek Volšovy 4.79 km
Volšovská lípa 4.8 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 4.82 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 4.82 km
Adler Šimon 4.82 km
Dobrá Voda 4.82 km
dřevěná plastika Věční milenci... 4.82 km
Javoříčko 4.83 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 4.84 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 4.85 km
MVE Dlouhá Ves 4.86 km
Tesařová Vladimíra 4.86 km
Volšovy 4.87 km
studánka Dobrá Voda 4.88 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 4.88 km
lípa Dobrá Voda 4.88 km
VÚ Dobrá Voda 4.89 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 4.9 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 4.9 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 4.9 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 4.9 km
hřbitov Dobrá Voda 4.91 km
Kundratice 4.91 km
Muzikant 4.92 km
Zámyšl 5.03 km
parkoviště Dobrá Voda 5.03 km
hrob Marušky Klímové 5.04 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 5.05 km
fara Hlavňovice 5.05 km
hřbitov Hlavňovice 5.06 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 5.06 km
Vzteklina, díl 6. 5.08 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 5.09 km
rybník Svojšice 5.13 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 5.13 km
Hlavňovice 5.13 km
Stará Huť 5.14 km
zámek Kundratice 5.14 km
Beneš Edvard Dr. 5.14 km
kaple Hlavňovice 5.15 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 5.16 km
Coolidge - Hašková Eliška 5.16 km
dřevěnice Hlavňovice 5.2 km
Svojšice 5.22 km
tvrz Svojšice 5.23 km
most Otava, Dlouhá Ves 5.23 km
rybník Přestanice 5.24 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 5.25 km
lípa Svojšice 5.28 km
hřbitov Svojšice 5.28 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 5.29 km
SDH Svojšice 5.3 km
Kocíkův statek, Svojšice 5.31 km
alej Hlavňovice 5.34 km
parkoviště Staré Hutě 5.35 km
Z aleje (2) - Alena Holá 5.35 km
Z aleje (1) - Alena Holá 5.35 km
SDH Hlavňovice 5.36 km
zámek Palvínov 5.37 km
NS sv. Vintíře 5.38 km
Palvínov 5.38 km
Palvínovská alej 5.39 km
Palvínovská lípa 5.4 km
hrušeň Dlouhá Ves 5.44 km
Zimní - Alena Holá 5.46 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 5.5 km
Brzobohatý Ondřej 5.51 km
Nové Městečko 5.51 km
stavení Cihelna 5.52 km
dětské hřiště na Pátečku 5.53 km
Vintíř svatý, Günther 5.53 km
Březník 1006 m n. m. 5.53 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 5.54 km
hájovna Pustina 5.54 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 5.54 km
Keply 5.55 km
lávka Otava, na Pátečku 5.57 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 5.57 km
mlýn Milínov 5.57 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 5.58 km
roubenka Milínov 5.59 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 5.65 km
Jak ukrást Dagmaru 5.66 km
Balhar Kopřivák Peter 5.66 km
Brandl Petr Jan 5.66 km
Zahrádka - Alena Holá 5.66 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 5.66 km
Přestanice 5.66 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 5.67 km
Skelná 5.67 km
Štěpanice 5.67 km
SDH Dlouhá Ves 5.67 km
kaple sv. Vintíře, Březník 5.68 km
pamětní deska J. K. Haška 5.68 km
Vatětický klen 5.71 km
Radostice u Hlavňovic 5.72 km
parkoviště Skelná 5.73 km
rybník Keply 5.73 km
Kepelská studánka 5.73 km
Červené Dvorce 5.74 km
Vatětický jasan 5.79 km
Cihelna 5.79 km
alej památných stromů Vatětice 5.87 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 5.87 km
Pampelišky - Alena Holá 5.87 km
Stébel gotika - Alena Holá 5.87 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 5.87 km
Za deště - Alena Holá 5.87 km
Dlouhá Ves 5.88 km
lávka Otava, kemp Annín 5.88 km
Vzteklina, díl 5. 5.9 km
Rajsko 5.91 km
Svatobor 845 m n. m. 5.91 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 5.91 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 5.91 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 5.91 km
zámek Dlouhá Ves 5.92 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 5.93 km
Z meze (1) - Alena Holá 5.95 km
Z meze (2) - Alena Holá 5.95 km
Čeletice 5.95 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 5.96 km
kašna Dlouhá Ves 5.96 km
kaple Čeletice 5.97 km
stavení Čeletice 5.99 km
koupaliště Annín 6.01 km
kaple Dlouhá Ves 6.02 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 6.02 km
Švédské hroby, Hartmanice 6.03 km
kaple Milínov 6.04 km
roubenka Čeletice 6.04 km
paragliding Sušice 6.06 km
hřbitov Dlouhá Ves 6.07 km
Malý Bor 6.07 km
rybník Dlouhá Ves 6.08 km
parkoviště Malý Bor 6.08 km
Vatětice 6.11 km
lávka Otava, Annín 6.12 km
Žďár u Velhartic 6.13 km
fara Dlouhá Ves 6.14 km
Odolenka - Peter Balhar 6.14 km
koně Divišov u Sušice 6.15 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 6.16 km
Odolenka 6.18 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 6.18 km
zámek zaniklý Vatětice 6.18 km
kaple Panny Marie, Odolenka 6.2 km
Častonice 6.21 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 6.23 km
Vatětická lípa 6.24 km
Zimní nebe - Peter Balhar 6.27 km
Odešlá - Peter Balhar 6.27 km
Muzikant 6.28 km
stavení Častonice 6.28 km
lípa Břetětice 6.28 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 6.29 km
Odolenov 6.29 km
První sníh - Peter Balhar 6.3 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 6.3 km
štola Horní Staňkov 6.3 km
Břetětice 6.31 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 6.31 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 6.35 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 6.38 km
Pláně - Alena Holá 6.39 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 6.39 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 6.43 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 6.43 km
památník umučeným, Sušice 6.45 km
Zálužice 6.45 km
Bílé dny - Alena Holá 6.45 km
Podzim - Alena Holá 6.45 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 6.46 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 6.48 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 6.48 km
Andraschko Franz 6.48 km
Anděl Páně 6.48 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 6.48 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 6.49 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 6.49 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 6.49 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 6.5 km
NS Radešovské skály 6.5 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 6.51 km
Horní Staňkov 6.51 km
kašna zámecká Horní Staňkov 6.53 km
kaple Panny Marie, Keple 6.53 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 6.55 km
Švankmajer Jan 6.55 km
Schreiner Gustav 6.55 km
zámek Horní Staňkov 6.55 km
Borek 859 m n. m. 6.58 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 6.58 km
Osamělý - Alena Holá 6.58 km
kaple Annín 6.6 km
přírodní park Kochánov 6.64 km
Kepelské mokřady 6.64 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 6.65 km
U Malého Babylonu 6.65 km
studánka U Scheinostovo zátiší 6.67 km
kaple u Bohdašic 6.68 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 6.7 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 6.72 km
Vzteklina, díl 2. 6.75 km
Annín 6.75 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 6.75 km
Frauenthal 6.76 km
skatepark Sušice 6.77 km
koupaliště Sušice 6.8 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 6.81 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 6.84 km
sklářské muzeum Annín 6.84 km
kaple Karlů, Sušice 6.84 km
Pozorka u Lešišova 6.88 km
Malý Babylon 6.89 km
lávka na ostrov Santos, Otava 6.91 km
pomník Michal Růt 6.92 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 6.94 km
dětské hřiště Santos, Sušice 6.95 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 6.95 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 6.95 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 6.96 km
Babí hněv - Petr Faltus 6.96 km
Stojanovice 6.98 km
SDH Stojanovice 6.98 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 7.05 km
Malý Radkov 7.07 km
SDH Sušice 7.07 km
Svatoš Michal nstržm. 7.07 km
Vrabcov 7.09 km
PAP Sušice 7.12 km
silniční most Otava, Annín 7.13 km
kaple Jarkovice 7.14 km
sejpy Hory Matky Boží 7.14 km
Jarkovice 7.15 km
kaple Bohdašice 7.15 km
smolná pec Radkov 7.15 km
javor mléč Zhůří 7.15 km
Zhůří 7.17 km
bazén Sušice 7.17 km
Bohdašice 7.19 km
Slatinný potok 7.21 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 7.22 km
kaple sv. Antonína, Sušice 7.23 km
menhiry Lešišov 7.24 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 7.24 km
žlab Zhůří 7.24 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 7.24 km
bruslení Sušice 7.24 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 7.24 km
Kříž smíření, Zhůří 7.25 km
parkoviště Vysoké Lávky 7.26 km
Šerlův dvůr 7.26 km
pramen pod Borkem 7.26 km
lípa Lešišov 7.26 km
vyhlídka Velký Babylon 7.27 km
Žižkův kalich 7.27 km
rybník Bušek 7.28 km
bitva o Zhůří 7.28 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 7.28 km
Velký Babylon 7.3 km
Velký Radkov 7.3 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 7.31 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 7.32 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 7.32 km
Radvanice 7.34 km
vikariát Sušice 7.34 km
sportoviště Sušice 7.34 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 7.34 km
Offpark Sušice 7.34 km
Střední Svinná 7.36 km
Zhůřský potok 7.37 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 7.37 km
studánka Nad Stimlingem 7.37 km
Vzteklina, díl 2. 7.38 km
galerie Sirkus 7.39 km
Vzteklina, díl 5. 7.4 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 7.42 km
Štíty království českého, Hrady ne... 7.42 km
Tři chlapi na cestách 7.42 km
Bušek z Velhartic 7.42 km
hrad Velhartice 7.42 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 7.42 km
Velhartice - Josef Váchal 7.42 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 7.42 km
Vzteklina, díl 4. 7.42 km
Jezerní potok jezera Laka 7.43 km
mlýn Pelant, Sušice 7.44 km
kostel sv. Václava, Sušice 7.44 km
Krásné údolí Ostružná 7.45 km
pamětní deska Tomáš Beránek 7.46 km
přírodní rezervace Borek 7.46 km
lípa Platoř 7.47 km
kaple Platoř 7.47 km
Vzteklina, díl 2. 7.47 km
Radešov 7.47 km
Drouhaveč 7.47 km
pramen U Michla 7.48 km
Platoř 7.48 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 7.49 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 7.49 km
Lešišov 7.5 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 7.5 km
kaple sv. Martina, Lešišov 7.5 km
studánka U Michla 7.5 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 7.5 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 7.51 km
Svinná rozcestí 7.51 km
skanzen Velhartice 7.52 km
kaple Svinná u Javorné 7.52 km
pamětní deska J. Holík 7.53 km
pamětní deska osvobození Sušice... 7.53 km
kašna Sušice 7.53 km
Lízátko - Petr Faltus 7.53 km
řeka Volšovka 7.53 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 7.53 km
oslavy osvobození Sušice 7.53 km
Kámen neštěstí 7.54 km
Voprchovský dům, Sušice 7.54 km
pstruhová líheň Sušice 7.54 km
lípa Svobody Sušice 7.55 km
štola Velhartice 7.55 km
Seitz Jan 7.55 km
Heřmánková Hana 7.55 km
pítko u hradu Velhartice 7.55 km
koupaliště Hory Matky Boží 7.55 km
muzeum Šumavy, Sušice 7.56 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 7.56 km
NS Sušická pavučina 7.56 km
Rush Daniella 7.56 km
Sušice 7.56 km
Josef Ambrož Gabriel 7.56 km
Scheinost Jan 7.56 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 7.56 km
Faltus Petr 7.56 km
Houra Karel 7.56 km
Polanka Jakub 7.56 km
AccuWeather - Sušice 7.56 km
Cyklotoulky - Sušice 7.56 km
památník nábřeží Karla Houry 7.56 km
Scheinost Vojtěch 7.56 km
Hledání ztraceného času - americké... 7.56 km
Pokorný Milan 7.56 km
Pojar Břetislav 7.56 km
infocentrum Sušice 7.56 km
Holý Roman 7.56 km
Čelakovský Miloslav 7.56 km
Čech Přemysl PhDr. 7.56 km
radnice Sušice 7.57 km
Kočandrle Vladimír 7.57 km
Fischer Ivo 7.57 km
Matuška Waldemar 7.57 km
silniční most Otava, Sušice 7.57 km
pamětní deska páter František Ferd... 7.57 km
Ferda František, páter 7.57 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 7.57 km
SDH Hory Matky Boží 7.58 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 7.58 km
kašna u hřbitova, Sušice 7.59 km
Werich Jan 7.59 km
NS Velhartice 7.59 km
Spořitelna Sušice 7.61 km
Pirner Maxmilián 7.61 km
pamětní deska M. Pirner 7.61 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 7.61 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 7.61 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 7.61 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 7.61 km
hřbitov Velhartice 7.62 km
židovský hřbitov Velhartice 7.62 km
mlýn Velhartice 7.62 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 7.62 km
Šumná Šumava - Sušice 7.62 km
hamr Paseka 7.62 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 7.62 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 7.62 km
pamětní deska F. Stupka 7.63 km
Gabrielův dům 7.63 km
Velhartický betlém 7.64 km
Hory Matky Boží 7.65 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 7.65 km
hřbitov Sušice 7.66 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 7.66 km
kostel Panny Marie, Sušice 7.66 km
Paseka 7.67 km
Stimling 7.68 km
smrk na Stimlingu 7.68 km
studánka Na Stimlingu 7.68 km
jezírko na Stimlingu 7.68 km
galerie Branka 7.69 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 7.69 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 7.71 km
Úhoři mají nabito 7.72 km
Muzikant 7.72 km
pivovar u Švelchů, Sušice 7.73 km
Říha Olda 7.74 km
Král Šumavy 7.74 km
Prášilský potok 7.74 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 7.74 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 7.74 km
NS Hory Matky Boží 7.75 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 7.75 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 7.75 km
MVE Radešov 7.76 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 7.77 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 7.78 km
Dolejší Svinná 7.78 km
Radešovská lípa 7.78 km
hotel Svatobor, Sušice 7.78 km
Vrásky z lásky 7.78 km
mlýn Jámy 7.79 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 7.79 km
Bárta Dan 7.8 km
kašna u školy, Sušice 7.8 km
židovský dům Velhartice 7.8 km
hřiště pro seniory, Sušice 7.8 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 7.81 km
kaple nad Velkým Radkovem 7.81 km
starý mlýn Velhartice 7.82 km
gymnázium Sušice 7.82 km
SDH Velhartice 7.83 km
synagoga Velhartice 7.83 km
Sokolovna Sušice 7.83 km
Sněžné jámy na Křemelné 7.84 km
památník Crhova silnice 7.84 km
hřbitov Hory Matky Boží 7.85 km
pamětní deska Vaníčkové 7.85 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 7.85 km
Gerlův Dvůr 7.86 km
vápenka Svinná 7.86 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 7.87 km
vila Františka Sládka, Sušice 7.87 km
historická kovárna, Velhartice 7.88 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 7.88 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 7.89 km
rybník Chotěšov 7.9 km
roubenka Velhartice 52 7.9 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 7.9 km
kašna Velhartice 7.9 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 7.91 km
pouť s kulturním programem a řemes... 7.91 km
roubenka Velhartice 7.93 km
Velhartice 7.94 km
Vzteklina, díl 6. 7.94 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 7.94 km
pomník padlých WWII, Velhartice 7.95 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 7.96 km
Lešišovský rybník 7.99 km
vila manželů Skálových, Sušice... 7.99 km
Jaglmühle 8.01 km
fara Velhartice 8.01 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 8.03 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 8.03 km
vila Daliborka, Sušice 8.06 km
křížová cesta, Sušice 8.11 km
ocelový most Otava, Sušice 8.15 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 8.19 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 8.2 km
Fikáčková Marie 8.2 km
Svatý Mikuláš 8.2 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 8.21 km
peřeje, řeka Křemelná 8.21 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 8.22 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 8.22 km
továrna SOLO 8.24 km
Stodůlky 8.28 km
Zettl Zephyrin 8.28 km
bytové domy SOLO, Sušice 8.31 km
Zhůřská brusírna 8.33 km
Chotěšov u Velhartic 8.36 km
Copak je to za vojáka 8.36 km
nádraží Hrádek u Sušice 8.37 km
Konín 8.38 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 8.4 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 8.4 km
pamětní deska František Pravda 8.41 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 8.41 km
lípa nad Sušicí 8.41 km
Drozdí potok 8.42 km
SDH Chotešov 8.42 km
Milčice 8.42 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 8.46 km
mlýn Hrádek u Sušice 8.5 km
zámecký park Hrádek u Sušice 8.51 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 8.51 km
Hrádecký dub 8.51 km
klasicistní vila Klášterský Mlýn... 8.52 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 8.52 km
dub u Dvora, Nemilkov 8.56 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 8.56 km
Pravda František 8.57 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 8.57 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 8.57 km
zámek Hrádek u Sušice 8.57 km
Hrádek u Sušice 8.6 km
Křemelná 1125 m n. m. 8.62 km
lípa Hrádek u Sušice 8.62 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 8.62 km
MVE Klášterský Mlýn 8.63 km
mlýn Nemilkov 8.64 km
SDH Hrádek u Sušice 8.66 km
kaple nad Sušicí 8.67 km
kašna Nemilkov 8.67 km
Vzteklina, díl 6. 8.68 km
Buchar 8.68 km
Klášterský Mlýn 8.7 km
Vzteklina, díl 2. 8.7 km
Vzteklina, díl 5. 8.71 km
Vzteklina, díl 4. 8.71 km
zámek Nemilkov 8.71 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 8.71 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 8.71 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 8.71 km
Mokrosuky 8.72 km
lípa na Wunderbachu 8.72 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 8.72 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 8.72 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 8.72 km
Šumná Šumava - Klášterský mlýn... 8.72 km
secesní vila Maxmiliana Spauna, Kl... 8.72 km
kaple Mokrosuky 8.73 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 8.73 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 8.73 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 8.74 km
zámek Mokrosuky 8.75 km
Slučí Tah 8.76 km
mlýn Tajanov 8.77 km
Záluží u Sušice 8.79 km
kaple Nemilkov 8.8 km
7. brigáda PS, Sušice 8.83 km
Staré Hutě – Althütten 8.83 km
Starý Brunst 8.85 km
Bystrá - Wunderbach 8.85 km
SDH Nemilkov 8.88 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 8.88 km
Haratnův mlýn, Bystrá - Wunderbach... 8.89 km
Zmizelá Šumava, Poklad na Wunderba... 8.89 km
most Otava, Rejštejn 8.91 km
Skláři, Karel Klostermann 8.92 km
důl sv. Panny Doroty, Paště 8.93 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 8.94 km
řeka Losenice 8.94 km
pomník padlých WWI i II, Rejštejn... 8.95 km
vlaková zastávka Mokrosuky 8.95 km
Nemilkov 8.96 km
Vzteklina, díl 3. 9.01 km
památník K. I. Těrentěvič 9.02 km
most Losenice, Rejštejn 9.02 km
Chvalšovice 9.02 km
pomník Josef Kieslinger 9.02 km
SDH Rejštejn 9.02 km
kaple Panny Marie Pomocné u štol, ... 9.02 km
Vysoké Lávky 9.03 km
Tajanov u Kolince 9.03 km
rýžovní kámen, Rejštejn 9.03 km
most Křemelná, Stodůlky 9.04 km
Bergl - Na Kopečku 9.05 km
buk na Berglu 9.05 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 9.05 km
Rejštejn 9.05 km
Cyklotoulky - Rejštejn 9.05 km
Rýžovní potok 9.06 km
socha světce Rejštejn 9.07 km
kašna Rejštejn 9.07 km
infocentrum Rejštejn 9.09 km
SDH Kašovice 9.11 km
kostel sv. Bartoloměje, Rejštejn 9.12 km
Nad Pilou 9.13 km
hrobka sklářské rodiny Lötz a Spau... 9.13 km
náhrobky Klostermannů 9.13 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 9.14 km
fara Rejštejn 9.15 km
hřbitov Rejštejn 9.16 km
Kašovice 9.17 km
zřícenina Kašovice 9.19 km
Pěkný potok - Wundebach 9.2 km
dětské hřiště Rejštejn 9.2 km
kaple Nad Pilou 9.21 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 9.21 km
Páteříková Huť 9.23 km
Tuškov 9.23 km
kamenné patníky při cestě z Paští ... 9.23 km
pramen Pod Křemelnou 9.24 km
Myší domky - Maushäusel 9.24 km
kaple sv. Anny, Hrádek u Sušice 9.25 km
hřbitov Zdouň 9.26 km
Co vyprávěla Pstružná řeka, Milan ... 9.28 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 9.28 km
kaple Kunkovice 9.29 km
Kunkovice 9.3 km
hřbitov Javorná 9.3 km
lípy Zdouň 9.3 km
kostel sv. Anny, Javorná 9.3 km
stavení Kunkovice 9.31 km
roubenka Kunkovice 9.31 km
zámek Kunkovice 9.33 km
rybník Braníčkov 9.35 km
Přední Paště 9.36 km
Paštěcká lípa 9.36 km
Javorná 9.37 km
lípy Dobřemilice 9.37 km
kaple Dobřemilice 9.37 km
I. zóna NP U Kapličky 9.37 km
kaple Panny Marie Pomocné, Přední... 9.38 km
Paště 9.38 km
Zadní Paště 9.4 km
stavení Braníčkov 9.42 km
parkoviště Nová Hůrka 9.43 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 9.47 km
Mlýnský potok (Křemelná) 9.47 km
Braníčkov 9.47 km
zámek Ujčín 9.49 km
most Otava, Paštěcký most 9.49 km
mlýn Ujčín 9.49 km
Vzteklina, díl 3. 9.51 km
Prostřední Paště 9.51 km
Šrail Jan 9.52 km
Nová Hůrka 9.52 km
Zmizelá Šumava, Návrat paštěckých ... 9.54 km
Dobřemilice 9.56 km
kostel sv. Mikuláše, Kašperské Hor... 9.6 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 9.6 km
hřbitov Kašperské Hory 9.6 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 9.6 km
kaple Ujčín 9.61 km
Slunečná hora 996 m n.m. 9.61 km
kaple Šimandlův Dvůr 9.61 km
kaple sv. Anny, Kašperské Hory 9.62 km
Šimandlův Dvůr 9.64 km
Ujčín 9.65 km
Šárský rybník 9.65 km
kaple výklenková, Kašperské Hory... 9.68 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 9.71 km
SDH Ujčín 9.71 km
kaple nad Rejštejnem 9.76 km
Novohůrecká jedle 9.78 km
nádraží Sušice 9.79 km
Paštěcký vodopád 9.83 km
kaple sv. Martina, Zadní Paště 9.86 km
lípy Zadní Paště 9.86 km
skiareál Javorná 9.86 km
vodáctví Sušice 9.9 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 9.91 km
kaple sv. Šebestiána, Kašperské Ho... 9.92 km
Galušková Karolína 9.95 km
Tedražice 9.95 km
kaple Zejbišský Dvůr 10 km
Albrechtice u Sušice 10.01 km
Zejbišský Dvůr 10.03 km
U Obrázku 10.04 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 10.04 km
hřbitov Albrechtice 10.04 km
lípa Albrechtice 10.04 km
kaple U Gabriela 10.13 km
U Gabriela 10.14 km
Cestář, Jiří Straka 10.21 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 10.22 km
kaple Eisnerův Dvůr 10.25 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 10.26 km
zřícenina Sedlo 10.3 km
Dračí skály 10.33 km
Puchverk 10.34 km
Anděl Páně 10.35 km
mlýn Jesení 10.35 km
lipová alej Stará Hůrka 10.36 km
Tvrdoslav 10.37 km
Čermná u Hrádku 10.38 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 10.39 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 10.39 km
Formberg 10.41 km
zaniklá továrna Bohemia-Werke, Rej... 10.41 km
stodola, Javorná 10.44 km
žhář v archeoparku Prášily 10.46 km
archeopark Prášily 10.46 km
Toulavá kamera ČT - hrad Kašperk... 10.5 km
Zmizelá Šumava, Legendy hradu Kašp... 10.5 km
hrad Kašperk 10.5 km
Zimní prohlídky na hradě Kašperk... 10.5 km
Hamrlík 10.51 km
Vzteklina, díl 4. 10.51 km
mlýn papírna Kolinec 10.51 km
kaple Hamrlík 10.53 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 10.58 km
Popelní domky 10.59 km
dětské hřiště Kolinec 10.59 km
lípa na návsi Malonice 10.6 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 10.61 km
památník obětem Železné opony 10.61 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 10.61 km
Abelové 10.61 km
Divá Bára 10.62 km
Stará Hůrka 10.62 km
Malonice 10.63 km
koupaliště Kolinec 10.63 km
SDH Malonice 10.63 km
pomník padlých WWI, Malonice 10.64 km
hřbitov Stará Hůrka 10.64 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 10.64 km
mlýn Javorná 10.64 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 10.65 km
památník třem obětem Železné opony... 10.65 km
kaple Malonice 10.66 km
Mlýnský rybník, Ujčín 10.67 km
infocentrum NP Kašperské Hory 10.69 km
dub Chrástov 10.7 km
tanková střelnice Prášily 10.7 km
Velký Bor 10.7 km
parkoviště Velký Bor 10.71 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 10.71 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 10.72 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 10.72 km
Vrásky z lásky 10.73 km
nádraží Kolinec 10.73 km
Grossmann Jiří 10.74 km
Vchynicko-tetovský plavební kanál... 10.74 km
lípa Malonice 10.76 km
Boryně František 10.76 km
zámek Malonice 10.76 km
Zlatý potok 10.79 km
dětské hřiště, Kašperské Hory... 10.82 km
skupina stromů, Kleny na Novém Sed... 10.82 km
Chrástov 10.84 km
Makov u Javoří (rozcestí) 10.86 km
Již nikdy Mnichov 10.86 km
Prášilská papírna 10.86 km
horská služba Prášily 10.86 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 10.86 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 10.87 km
parkoviště Slunečná 10.88 km
pranýř, Kašperské Hory 10.89 km
Gruberg 10.9 km
Gerlova Huť 10.91 km
infocentrum Prášily 10.92 km
řeka Křemelná 10.92 km
zřícenina Pustý hrádek 10.93 km
roubenka Svojše 10.93 km
Lipplův Dvůr 10.93 km
pomník padlých WWI, Svojše 10.93 km
kaple Svojše 10.93 km
Svojše 10.93 km
Kalný potok 10.94 km
Rajský mlýn 10.94 km
Zmizelá Šumava, Poslední plavení d... 10.94 km
soutok Vydra - Křemelná 10.95 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 10.95 km
hřbitov Prášily 10.95 km
dětské hřiště Prášily 10.96 km
Šumná Šumava - Čeňkova pila 10.96 km
kaple Lipplův Dvůr 10.97 km
koně Prášily 10.97 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 10.97 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 10.97 km
výlety s průvodcem 10.97 km
řeka Vydra 10.98 km
infocentrum Kašperské Hory 10.99 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 10.99 km
parkoviště Prášily 10.99 km
bizoni Prášily 10.99 km
stodola Prášily 11 km
Jesení 11 km
radnice Kašperské Hory 11 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 11.01 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 11.01 km
pamětní deska osvobození Kašperské... 11.01 km
botanická zahrada Prášily 11.02 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 11.02 km
kaple s hrobkou Prášily 11.03 km
Vůně vanilky 11.04 km
Smetanův smrk 11.04 km
Smetana Bedřich 11.04 km
Brücknerův dům Prášily 11.04 km
kaple nad Kašperskými Horami 11.04 km
pomník Karla Klostermanna 11.04 km
horské městské domy Kašperské Hory... 11.04 km
Kreuziger Roman 11.05 km
žlab Čeňkova Pila 11.05 km
pomník Josefa Váchala 11.06 km
běžecké lyžování Prášily 11.06 km
Prášily 11.06 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 11.06 km
Cyklotoulky - Prášily 11.06 km
skiareál Prášily 11.06 km
SDH Jindřichovice 11.06 km
židovský hřbitov Kolinec 11.06 km
hájovna Prášily 11.07 km
Bílá Lucie 11.07 km
Policie Modrava 11.07 km
NS Cesta zlatokopů 11.07 km
pivovar Prášily 11.08 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 11.08 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 11.09 km
Novák František, páter 11.09 km
kostel sv. Markéty, Kašperské Hory... 11.09 km
fara Zbynice 11.1 km
Kintzl Emil 11.1 km
NS Strážců hranice 11.11 km
Kohoutí kříž, Kašperské Hory 11.11 km
mlýnské kameny ze zlatorudných mlý... 11.11 km
kaple Panny Marie Klatovské, Kašpe... 11.11 km
kašna Kašperské Hory 11.11 km
sv. Jan Nepomucký, Kašperské Hory... 11.11 km
kostel Panny Marie Sněžné, Kašpers... 11.12 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 11.13 km
Kolinec 11.16 km
kaple Prášily 11.17 km
Zmizelá Šumava, Karla IV. jsem oso... 11.18 km
Kašperské Hory 11.18 km
běžecké lyžování Kašperské Hory... 11.18 km
AccuWeather - Kašperské Hory 11.18 km
Cyklotoulky - Kašperské Hory 11.18 km
Toulavá kamera ČT - Kašperské Hory... 11.18 km
Ruppert Matěj 11.18 km
Zmizelá Šumava, Hadry, kosti, papí... 11.18 km
pivovarnické muzeum, Kašperské Hor... 11.18 km
motomuzeum, dřevěná hračka, Kašper... 11.18 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 11.2 km
Čeňkova pila 11.2 km
Z mého života 11.2 km
NS park Kolinec 11.2 km
javor klen, Sedlo u Srní 11.2 km
zámek Kolinec 11.21 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 11.21 km
Fišerův Dvůr 11.21 km
studánka Filipínka, Kolinec 11.21 km
Zbynice 11.21 km
zámek (nový) Jindřichovice 11.22 km
Sedlo u Srní 11.22 km
studánka Kolinec 11.23 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 11.24 km
parkoviště Čeňkova Pila 11.24 km
Jindřichovice 11.24 km
zámek (starý) Jindřichovice 11.25 km
muzeum Šumavy, Kašperské Hory 11.27 km
návesní rybník Jindřichovice 11.29 km
SDH Kolinec 11.3 km
pomník padlých WWI i II, Kašperské... 11.32 km
V Jamách 11.32 km
štola na úpatí vrchu Friedlholz 11.34 km
nádraží Nemilkov 11.34 km
hřbitov Kolinec 11.34 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 11.35 km
roubenka Jindřichovice 11.35 km
klostermannovské stavení Sedlo u S... 11.36 km
fara Kolinec 11.37 km
koupaliště Čejkovy 11.38 km
dětské hřiště Podmokly 11.38 km
rybníček Rajské 11.38 km
Jelenov 11.39 km
Zámecký rybník Jindřichovice 11.4 km
vodní elektrárny Čeňkova pila 11.43 km
expozice Šumavská energie, Čeňkova... 11.43 km
Nový Brunst 11.43 km
Rajské 11.43 km
pomník padlých WWI, Podmokly 11.43 km
přírodní rezervace Prameniště 11.44 km
studánka Podmokly 11.44 km
kaple Podmokly 11.44 km
kašna Podmokly 11.44 km
parkoviště Gerlova Huť 11.45 km
synagoga Podmokly 11.46 km
SDH Podmokly 11.46 km
Podmokly 11.46 km
Kopta Václav 11.47 km
Dvořák Antonín 11.47 km
Žlíbek 11.49 km
koryto Žlíbek 11.49 km
kaple Žlíbek 11.53 km
vodní zámek Sedlo u Srní 11.54 km
Šmauzy 11.54 km
Velká Chmelná 11.55 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 11.56 km
Klostermannova vyhlídka 810 m n. m... 11.59 km
zaniklá výrobna zápalek Amálino úd... 11.63 km
akumulační nádrž Sedlo u Srní 11.63 km
lípa Javoří u Běšin 11.64 km
Javoří u Běšin 11.64 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 11.65 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 11.65 km
Rudská křižovatka 11.69 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 11.71 km
Čachrov 11.72 km
řeka Ostružná 11.72 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 11.73 km
kaple u Jindřichovic 11.79 km
Onen Svět 11.79 km
SDH Čachrov 11.8 km
Holidayinfo - Kašperské Hory 11.8 km
hřbitov Čachrov 11.8 km
Šukačka 11.81 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 11.81 km
kostel sv. Václava, Čachrov 11.81 km
skiareál Kašperské Hory 11.81 km
bunkr (řopík) H-40/6/A-140 11.82 km
Bláhovec František 11.84 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 11.84 km
fara Čachrov 11.84 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 11.84 km
pila U Štroubů 11.85 km
tvrz Čachrov 11.86 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 11.86 km
Dobršín 11.87 km
vodní kanál z jezera Laka 11.89 km
skiareál Šukačka 11.9 km
V zátočině 11.94 km
bunkr (řopík) H-40/5/A-160 11.96 km
Pazderna Javoří u Běšin 11.98 km
nádraží Malonice 11.99 km
Čejkovy a Zbynice, Milan Pokorný 12.03 km
Čejkovy 12.03 km
stavení u Pretlů, Ostružno 12.06 km
kaple Ostružno 12.07 km
Slunečná (turistické rozcestí) 12.11 km
SDH Úloh 12.12 km
Ždánidla 1308 m n. m. 12.14 km
bunkr (řopík) H-40/4/A-220 12.15 km
skiareál Srní 12.16 km
SDH Ostružno 12.16 km
Rozvodněná Vydra - Josef Váchal 12.16 km
Vydra - Josef Váchal 12.16 km
Střítež 12.18 km
Ostružno 12.18 km
štola Amálino údolí 12.2 km
Údolí 12.21 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 12.21 km
Jezero Laka (ledovcové) 12.22 km
Vzteklina, díl 5. 12.25 km
smírčí kámen, Kolinec 12.26 km
regulační nádrže na Zlatém potoce... 12.28 km
kaple Úloh 12.3 km
Úloh 12.31 km
kaplička Bradné 12.31 km
Spálený 1013 m n. m. 12.31 km
pověst o Spáleném vrchu u Srní 12.32 km
Bradné 12.35 km
bunkr (řopík) H-40/3/B1-100 12.38 km
štola 216 Amálino údolí 12.4 km
Suché Studánky 12.4 km
Čermák Antonín Josef, starosta Chi... 12.41 km
Zlatý stoleček 12.44 km
Klostermanova chalupa Srní 9 12.45 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 12.45 km
kaple sv. Anny, Čachrov 12.45 km
Na pytlácké stezce 12.46 km
Pod Jezevčí skálou 12.46 km
Za trnkovým keřem 12.46 km
štola 8 Amálino údolí 12.47 km
Vidhošť 759 m n. m. 12.53 km
Podhrázský dražovický rybník 12.59 km
hřbitov Mlázovy 12.63 km
Nová Studnice 12.65 km
hrobka rodiny Kordíků 12.67 km
monogram LK ze stromořadí 12.7 km
bunkr (řopík) H-40/2/A-160 12.7 km
Habr 1203 m n. m. 12.76 km
koně Mlázovy 12.76 km
Polom 1295 m n. m. 12.77 km
pohádková chalupa Mlázovy 12.77 km
V ráji šumavském, Karel Klosterman... 12.77 km
Tomandlův křížek 12.77 km
Sluhov 12.82 km
Sluhovská lípa 12.83 km
Podolský mlýn 12.84 km
Pod Polomem 12.85 km
fara Mlázovy 12.86 km
Mlázovy 12.87 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 12.88 km
parkoviště Srní 12.89 km
roubenka Mlázovy 12.9 km
kaple Suché Studánky 12.9 km
zámek Mlázovy 12.91 km
Pancíř 1214 m n. m. 12.91 km
U Bradenského křížku 12.92 km
Podolí u Kolince 12.95 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 12.95 km
pozorovací místo Beranky 12.95 km
pozorovací místo Velký Bor 12.95 km
Toulavá kamera ČT - jelení obora, ... 12.95 km
kaple pod Hořákovem 12.98 km
Policie Modrava 12.98 km
Soukup Jaroslav 12.98 km
běžecké lyžování Srní 12.99 km
Cyklotoulky - Srní 12.99 km
vyjížďky kočárem po Šumavě, Srní... 12.99 km
Srní 12.99 km
AccuWeather - Srní 12.99 km
zámek Podolí 12.99 km
Liščí díry 13 km
infocentrum Srní 13 km
přírodní rezervace Chřepice 13.01 km
ranč Podolí 13.01 km
SDH Srní 13.02 km
dětské hřiště Rozsedly 13.03 km
bunkr (řopík) H-40/1/A-140 13.03 km
fara Srní 13.03 km
traktoriáda Mlázovy 13.04 km
Chřepice 13.04 km
koupaliště Rozsedly 13.05 km
javory Ždánov 13.05 km
kostel Nejsvětější Trojice, Srní... 13.06 km
Zmizelá Šumava, Útěk za čáru 13.09 km
Březí 13.09 km
kašna Srní 13.1 km
pramen Řezné (Regen) 13.11 km
hřbitov bývalý Srní 13.11 km
pomník padlých WWI, Srní 13.11 km
Toulavá kamera ČT - Klostermannov... 13.11 km
Zmizelá Šumava, Vogelsang – Osada,... 13.11 km
rybník pod Hořákovem 13.12 km
Jak ukrást Dagmaru 13.13 km
SDH Rozsedly 13.13 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 13.13 km
Zelenohorské Chalupy 13.15 km
kaple sv. Antonína, Rozsedly 13.16 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 13.17 km
Rozsedly 13.17 km
kaple Březí 13.2 km
pramen Úhlavy 13.21 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 13.25 km
Můstek 1234 m n. m. 13.25 km
kaple sv. Václava, Dražovice 13.28 km
kaple Staré Srní 13.28 km
Úhoři mají nabito 13.29 km
štola Kristýna, seismologická stan... 13.29 km
pamětní deska obce Dražovice 13.29 km
parkoviště Mechov 13.3 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 13.31 km
koupaliště Běšiny 13.31 km
infocentrum Běšiny 13.31 km
Mechov 13.32 km
4. rPS - Polom 13.33 km
ranch Vogelsang, Kašperské Hory – ... 13.33 km
Dražovice 13.34 km
Krutěnice 13.34 km
dětské hřiště Běšiny 13.35 km
Zmizelá Šumava, Tragédie na Ždánov... 13.35 km
zámek Hořákov 13.37 km
Ždánov u Nezdic na Šumavě 13.38 km
Můstek - rozcestí 13.4 km
Hořákov 13.4 km
Tržek 13.41 km
koupaliště Nezdice na Šumavě 13.44 km
návesní rybník Tržek 13.46 km
Amálino údolí 13.47 km
štola Naděje 13.48 km
Debrník 1337 m n. m. 13.53 km
pomník padlých WWI, Dražovice 13.53 km
Horní Ždánidla 13.56 km
SDH Nezdice na Šumavě 13.57 km
Toulavá kamera ČT - korálky, Nezdi... 13.57 km
výroba korálků a páteříků Wudy, Ne... 13.57 km
roubenka Tržek 13.59 km
koupaliště Chlistov 13.59 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 13.6 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 13.6 km
kaple Nezdice na Šumavě 13.64 km
Karlina pila 13.65 km
dům nižší šlechty, Nezdice na Šuma... 13.66 km
kaple u Červené 13.66 km
Nezdice na Šumavě 13.68 km
Pamferova huť 13.69 km
Staré Srní 13.7 km
Truhlářský mlýn, Dolní Hrádky... 13.76 km
Čepičná 671 m n. m. 13.78 km
pamětní prkno Franty Šraita 13.79 km
Bernartice u Kolince 13.79 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 13.81 km
skiareál Nezdice na Šumavě 13.84 km
SDH Bernartice u Kolince 13.84 km
Zmizelá Šumava, Utopenec na jezeře... 13.87 km
Prášilské jezero (ledovcové) 13.87 km
pamětní deska Ottokar Kareis 13.88 km
koloběžky Nezdice na Šumavě 13.88 km
stavení Nezdice na Šumavě 13.88 km
Hofmanky 13.88 km
Záhady Josefa Klímy - Kam až může ... 13.88 km
Červená 13.88 km
Sedlečko 13.9 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 13.91 km
kaple Panny Marie Pomocné, Červená... 13.92 km
hřbitov Chlistov 13.92 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 13.94 km
bunkr (řopík) 194a/88/A-200Z 13.95 km
Zmizelá Šumava, Bílá tma na Zelené... 13.96 km
Dolní Hrádky 13.99 km
bunkr (řopík) 194a/87/A-180Z 13.99 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 14 km
bunkr (řopík) 194a/89/A-140Z 14.01 km
Lomecký mlýn 14.01 km
koupaliště Bernartice 14.02 km
Ústaleč 14.03 km
rozcestí Pod Švýcárnou 14.04 km
Gsenget 14.05 km
Sedlečský rybník 14.05 km
bunkr (řopík) 194a/91/A-140Z 14.05 km
hamr Městiště 14.06 km
Vajce Josef 14.06 km
SDH Běšiny 14.09 km
Sejdeme se v Eurocampu 14.09 km
bunkr (řopík) 194a/90/A-140Z 14.11 km
Běšiny 14.14 km
Husův pomník, Běšiny 14.15 km
přírodní rezervace Čepičná 14.15 km
Ostrovský rybník Běšiny 14.16 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 14.19 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 14.21 km
kaple Horní Němčice 14.21 km
bunkr (řopík) 194a/85/A-140Z 14.21 km
zámek Běšiny 14.22 km
hrob vězeň Plocienník 14.22 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 14.23 km
SDH Horní Němčice 14.23 km
památník Červený František, pplk. ... 14.24 km
hřbitov Běšiny 14.24 km
pomník padlých WWI, Běšiny 14.24 km
Horní Němčice 14.25 km
SDH Chlistov 14.26 km
Sokolovna Běšiny 14.26 km
fara Běšiny 14.26 km
roubenka Sládečků, Běšiny 14.27 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 14.27 km
bunkr (řopík) 194a/86/B1-80Z 14.28 km
Nový rybník Běšiny 14.28 km
koupaliště Žihobce 14.29 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 14.29 km
zimní splouvání Otavy 14.29 km
most Otava, Čepice 14.29 km
Zuklínský potok 14.29 km
Čepice 14.3 km
fara Chlistov 14.3 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 14.31 km
kaple Čepice 14.32 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 14.32 km
Na Sjezdovce 14.34 km
Brabec Lubomír 14.35 km
osvobození Běšiny 14.35 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 14.37 km
SDH Čepice 14.37 km
horní rybník Chlistov 14.37 km
SDH Brod 14.4 km
kaple Brod 14.41 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 14.42 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 14.42 km
hraniční kámen 12 14.44 km
Vydrýsek - O vydřím setkání 14.45 km
Turnerova chata 14.45 km
palebné postavení Boudovka 14.46 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 14.46 km
Chlistov 14.47 km
roubenka Chlistov 14.47 km
památník Karl Teischl 14.48 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 14.49 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 14.49 km
Boříkovy 14.5 km
Hašek Dominik 14.5 km
koupaliště Železná Ruda 14.51 km
tvrz Boříkovy 14.52 km
bunkr (řopík) 194a/84/B2-80Z 14.52 km
myslivna Bárta 14.55 km
Pod Kostelním vrchem 14.58 km
Boudovka 729 m n. m. 14.58 km
pramen Na Sjezdovce 14.59 km
Copak je to za vojáka 14.61 km
Sruby 14.65 km
jasany na Brčálníku 14.66 km
pamětní deska Josef Jungmann 14.66 km
kaple Panny Marie, Budětice 14.68 km
trasy pro vozíčkáře, Povydří 14.69 km
Povydří 14.69 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 14.69 km
židovský kupecký dům, Chlistov 14.69 km
hřbitov Budětice 14.7 km
Budětice 14.71 km
Pinkas Jakub 14.71 km
Bouřňák 14.72 km
viklany Panna, Baba, Mnich a Posl... 14.72 km
Hauswaldská kaple 14.73 km
Toulavá kamera ČT - Karel Klosterm... 14.73 km
Zmizelá Šumava, S dynamitem na kap... 14.73 km
Brčálník 14.73 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 14.73 km
fara Budětice 14.73 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 14.74 km
pramen u Hauswaldské kaple 14.74 km
pamětní deska Jožko Strnad a Georg... 14.74 km
přírodní park Buděticko 14.74 km
Valcha 14.77 km
Strašínská jeskyně 14.77 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 14.8 km
mini ZOO Brčálník 14.8 km
kaple Brčálník 14.81 km
Pohádkové země Brčálník 14.81 km
Žihobce 14.82 km
U Soušků 14.82 km
Touha potoční - Peter Balhar 14.82 km
rybníček u Brčálníku 14.82 km
skiareál Brčálník 14.83 km
Doblba 14.83 km
Brčálnický buk 14.84 km
fara Žihobce 14.84 km
sv. Jan Nepomucký, Žihobce 14.85 km
kostel Proměnění Páně, Žihobce... 14.85 km
NS Brčálník 14.86 km
Městiště 14.86 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 14.86 km
infocentrum Žihobce 14.87 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce 14.87 km
kaple Městiště 14.87 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 14.87 km
nádraží Běšiny 14.87 km
Zámecký les 14.87 km
pamětní deska František Procházka... 14.88 km
roubenka se stodolou, Chlístov 14.88 km
Buzošná 14.89 km
pamětní deska Karel Orlt 14.89 km
Zmizelá Šumava, Smrt v plamenech 14.9 km
Brčálnický jasan 14.9 km
zámek Žihobce 14.9 km
pomník padlých WWI, Žihobce 14.9 km
naučná stezka Netopýřím parkem, Ži... 14.9 km
Toulavá kamera ČT - Lamberská stez... 14.91 km
Mladotice u Strážova 14.91 km
lípa svobody Žihobce 14.91 km
rybník Valcha 14.92 km
dětské hřiště Brčálník 14.92 km
samoty Jižní Stráň 14.93 km
Brčálnická lípa 14.93 km
Lukoviště 14.94 km
dětské hřiště Žihobce 14.94 km
hřbitov Žihobce 14.95 km
nouzové nocoviště Poledník 14.95 km
U Hradišťské hospody 14.96 km
zámecký park Žihobce 14.97 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 14.98 km
Jara příslib - Alena Holá 14.98 km
Vajsova louka, Špičák 14.99 km
židovský hřbitov Chlistov 15 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 15.02 km
pohádková stezka Brčálník 15.03 km
Strašínský klen u kostela Narození... 15.04 km
kaple výklenková u kostela Narozen... 15.05 km
nejmenší studánka na světě ve Stra... 15.05 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 15.05 km
kaple sv. Barbory, Strašín 15.07 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 15.07 km
Suchá 15.08 km
pomník padlých WWI, Pohorsko 15.08 km
Kamenný dům, Horní Hrádky 15.09 km
Horní Hrádky 15.09 km
věštec Sepp Wudy 15.09 km
legenda o stavbě Strašínského kost... 15.09 km
Strašínská madona - Petr Faltus 15.09 km
Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách... 15.09 km
kostel Narození Panny Marie, Straš... 15.09 km
zjevení Panny Marie ve Strašíně... 15.09 km
Pancířské stráně 15.09 km
ekobus na Černé jezero 15.09 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 15.1 km
NS historie obce Špičák 15.1 km
Pohorsko 15.11 km
Kuzovská lávka 15.12 km
Merth František Daniel, Msgre. 15.13 km
fara Strašín 15.14 km
kaple sv. Prokopa, Pohorsko 15.14 km
koupaliště Kozí 15.14 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 15.15 km
fotopoint Poledník 15.16 km
Ano, šéfe! - 6. řada, 2. díl - hot... 15.17 km
Hradiště u Kolince 15.17 km
Poledník 1315 m n. m. 15.17 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna Pole... 15.17 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Polední... 15.19 km
Pozor! Státní hranice - Nepřítel n... 15.19 km
kaple Panny Marie, Řetenice 15.2 km
Řetenice 15.2 km
sedačková lanovka Pancíř 15.21 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 15.21 km
kaple Božtěšice 15.22 km
Pendl bus Špičák 15.24 km
Klostermannův most, Vydra 15.24 km
alej ke kostelu Narození Panny Mar... 15.27 km
horská služba Železná Ruda 15.27 km
Zmizelá Šumava, Štědrovečerní kata... 15.28 km
roubenka Lazny 15.29 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 15.3 km
Lazny 15.3 km
Datelovský mlýn 15.3 km
Božtěšice 15.31 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 15.31 km
hřbitov Strašín 15.32 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 15.36 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 15.37 km
Hubenov 15.37 km
SDH Strašín 15.37 km
zámek Hubenov 15.37 km
parkoviště Kaskády, Špičák 15.39 km
Dobrá Voda u Chlistova 15.39 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 15.41 km
motokáry Špičák 15.42 km
Špičák 15.42 km
Zhůří 1160 m n. m. 15.43 km
fotopoint Zhůří 15.43 km
hotel Rixi, Špičák 15.43 km
Kozí 15.43 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 15.43 km
Mladice 15.43 km
Brčálnické mokřady 15.44 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 15.44 km
sportoviště Špičák 15.45 km
Rudolfovna 15.45 km
Jižní Stráň 15.45 km
Javoříčko 15.45 km
kaple Jižní Stráň 15.46 km
horská služba Špičák 15.47 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 15.47 km
kaple Mladice 15.47 km
Komárkova jedle 15.48 km
Grádelský potok 15.49 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 15.49 km
pomník padlých WWI, Strašín 15.5 km
sedačková lanovka Špičák 15.51 km
nádraží Špičák 15.52 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 15.53 km
Šálený mlýn, Běšiny 15.53 km
roubenka Strašín 15.53 km
pamětní deska Matěj Vaice 15.54 km
Vaice Matěj 15.54 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 15.54 km
skiareál Ski&Bike Špičák 15.54 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 15.54 km
Bikepark Špičák 15.54 km
Vzteklina, díl 3. 15.55 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 15.55 km
železniční tunel Železná Ruda 15.56 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 15.56 km
kaple Kozí 15.56 km
Hostinný dům, Karel Klostermann 15.56 km
Strašín 15.56 km
kašna Strašín 15.56 km
pomník padlých WWI, Kozí 15.57 km
železniční tunel Špičák 15.57 km
Ruckowitzschachten (D) 15.57 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 15.58 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 15.58 km
lom Rabí 15.59 km
hostinec Železná Ruda 15.59 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 15.59 km
Rábí - Josef Váchal 15.61 km
sáňkování Železná Ruda 15.61 km
pomník padlých WWI, Špičák 15.63 km
Železná Ruda 15.63 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 15.63 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 15.63 km
Nový Pavel 15.63 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 15.63 km
Ztracený Marek 15.63 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 15.63 km
Jakš Martin 15.63 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 15.64 km
Mrazové srázy u Lazen 15.64 km
SDH Letovy 15.65 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 15.65 km
fara Železná Ruda 15.65 km
Podolí u Bílenice 15.66 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 15.67 km
motomuzeum Železná Ruda 15.67 km
historie lyžování na Železnorudsku... 15.67 km
Datelov 15.68 km
pamětní deska osvobození Železná R... 15.68 km
Letovy 15.68 km
zámek Železná Ruda 15.68 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 15.68 km
NS Sklářská 15.69 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 15.69 km
NS Utajená obrana železné opony 15.69 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 15.7 km
silniční most přes železnici, Žele... 15.7 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 15.7 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 15.7 km
závod Horsefeathers Iron Jam 15.71 km
kaple Datelov 15.71 km
nádraží Žichovice 15.72 km
Kavale Jan 15.73 km
Úhlavský luh 15.73 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 15.73 km
roubenka Datelov 15.73 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 15.73 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 15.73 km
slalomové káry Železná Ruda 15.74 km
lanové centrum Železná Ruda 15.74 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 15.74 km
pivovar Hojsova Stráž 15.75 km
SDH Víteň 15.75 km
dětské hřiště Železná Ruda 15.76 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 15.76 km
památník legionářům Železná Ruda... 15.76 km
Brčálnické údolí 15.76 km
studená válka Mi-24 vs. Cobra 15.77 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 15.77 km
hrad u Strašína 15.78 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 15.78 km
Hejda Míra 15.79 km
Sperl Lothar 15.79 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 15.83 km
Víteň 15.84 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 15.84 km
kaple Železná Ruda 15.87 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 15.87 km
infocentrum Železná Ruda 15.87 km
environmentální (návštěvnické) cen... 15.87 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 15.88 km
kaple Hojsova Stráž 15.88 km
hamr Želená Ruda 15.89 km
SDH Žichovice 15.89 km
zřícenina Obří hrad 15.91 km
pohřebiště Barabů 15.92 km
Štaidl Ladislav 15.94 km
Höllbachgespreng (D) 15.94 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 15.95 km
kaple Divišovice 15.95 km
Hájek 15.96 km
Divišovice 15.97 km
SDH Železná Ruda 15.98 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 15.98 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 15.98 km
Zavlekov 15.99 km
hrob rodiny Prokopů 16 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 16.01 km
SDH Bílenice 16.01 km
hřbitov Železná Ruda 16.01 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 16.01 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 16.02 km
zřícenina tvrze Zavlekov 16.04 km
hřbitov Zavlekov 16.04 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 16.04 km
Rokyta 16.07 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 16.07 km
Tomášův Dvůr 16.07 km
zámecký park Žichovice 16.08 km
SDH Zavlekov 16.08 km
pamětní deska Julius Hofmann 16.08 km
Splž 16.08 km
Bílenice 16.11 km
rybníky Zavlekov 16.11 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 16.13 km
kaple Nicov 16.14 km
fara Nicov 16.15 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 16.16 km
kaple Rabí 16.16 km
roubenka Nicov 16.16 km
Královský kámen 1045 m n. m. 16.16 km
hřbitov Nicov 16.17 km
most Otava, Žichovice 16.17 km
SDH Nicov 16.17 km
zámek Žichovice 16.18 km
lípa zámek Žichovice 16.18 km
kaple Vlkonice 16.18 km
Pramen svobody, Špičák 16.18 km
kostel sv. Martina, Nicov 16.18 km
Nicov 16.18 km
Méďové II - Šumavské klouzání... 16.18 km
pomník padlých WWI, Nicov 16.19 km
kaple návesní Vlkonice 16.19 km
Železnorudské slavnosti 16.19 km
parkoviště Rokyta u Srní 16.2 km
Vlkonice u Budětic 16.21 km
pivovar Žichovice 16.21 km
statek Vlkonice 9 16.21 km
pamětní deska Bedřich Klepš 16.22 km
Klepš Bedřich 16.22 km
dětské hřiště Železná Ruda 16.22 km
Klostermannova stezka 16.23 km
Střeziměř 16.23 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 16.25 km
Špičák 1202 m n. m. 16.25 km
rozhledna Špičák 16.25 km
geologická expozice Rokyta 16.26 km
venkovní posilovna Železná Ruda 16.26 km
Oblík 1224 m n. m. 16.28 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 16.28 km
Prenet 1071 m n. m. 16.3 km
barokní dolní most, Žichovice 16.3 km
barokní horní most, Žichovice 16.3 km
javorová alej Debrník 16.32 km
zámek Hojsova Stráž 16.33 km
židovský hřbitov Rabí 16.33 km
infocentrum NP Rokyta 16.34 km
Žichovice 16.35 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 16.37 km
kašna Debrník 16.38 km
hájovna Podzuklín 16.39 km
Podzuklín 16.39 km
Na Drahách 16.4 km
naučná stezka Tetřeví stezka 16.4 km
NS Železná opona – protitanková př... 16.4 km
Na cestě po Plzeňsku 16.41 km
zřícenina hradu Rabí 16.41 km
Štíty království českého, Hrady do... 16.41 km
Štíty království českého, Jak rost... 16.41 km
Štíty království českého, Co všech... 16.41 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 16.41 km
dobití Rábí 16.44 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 16.44 km
Velká jedle u Debrníku 16.44 km
studna Rabí 16.44 km
sýpka a špýchar, Žichovice 16.49 km
pomník padlých WWI, Žichovice 16.49 km
Vích Josef 16.5 km
SDH Radinovy 16.52 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 16.52 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 16.53 km
Kohoutí kříž, Nicov 16.55 km
Hamerský potok 16.55 km
NS Povydří 16.58 km
3. rota PS, Debrník 16.59 km
kašna Rabí 16.59 km
Rabí 16.59 km
pomník padlých WWI, Rabí 16.6 km
bunkr KŽ-1, Debrník 16.61 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 16.61 km
NS Obří hrad - Keltové na Šumavě... 16.61 km
empírová sýpka, Žichovice 16.63 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 16.63 km
Radinovy 16.63 km
hřbitov Křištín 16.64 km
SDH Hojsova Stráž 16.66 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 16.67 km
fara Hojsova Stráž 16.68 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 16.68 km
naučná stezka Hojsova Stráž 16.69 km
stromy v Hojsově Stráži 16.69 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 16.7 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 16.71 km
Patraska 16.71 km
infocentrum Hojsova Stráž 16.71 km
hřbitov Hojsova Stráž 16.72 km
stavení Křištín 16.73 km
Nezdický potok 16.73 km
Křištín 16.73 km
kostel sv. Matouše, Křištín 16.75 km
Debrník 16.75 km
zámek (zaniklý) Debrník 16.75 km
SDH Lukavice 16.75 km
Ostříž 16.75 km
Kolja 16.77 km
Lukavice 16.78 km
Toman Josef 16.78 km
studánka Pod Malým Špičákem 16.79 km
kaple Lukavice 16.79 km
hřbitov Nalžovské Hory 16.79 km
Mayer Rudolf 16.81 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 16.81 km
Antýgl (Horní a Dolní) 16.81 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 16.83 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 16.84 km
kaple Antýgl 16.84 km
skiareál Hojsova Stráž 16.84 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 16.84 km
kaple Nová Hospoda 16.84 km
Ferdinandovo údolí 16.85 km
Hojsova Stráž 16.85 km
přírodní rezervace Na Volešku 16.86 km
menhiry Manželé / Dvojčata, Javorn... 16.86 km
fara Děpoltice 16.87 km
pomník Adolfa Kašpara 16.87 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 16.87 km
Děpoltice 16.88 km
Zuklín 16.89 km
Hájek Petr 16.89 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 16.89 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 16.89 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 16.9 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 16.9 km
NS Vchynicko-Tetovský plavební kan... 16.91 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 16.91 km
parkoviště Antýgl 16.92 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 16.92 km
Hlaváčová Jana 16.93 km
památník Rudolf Mayer 16.93 km
Nalžovské Hory 16.94 km
hřbitov Rabí 16.94 km
kaple Neznašovy 16.95 km
Raději zešílet v divočině: Setkání... 16.95 km
Události v regionech ČT - Život mi... 16.95 km
SDH Neznašovy 16.99 km
Vývraty ve Schrollenhaidě - Josef ... 17.01 km
PH 202, Hojsova Stráž 17.02 km
Denkův Dvůr 17.03 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 17.03 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 17.05 km
evropské rozvodí 17.05 km
Neznašovy 17.05 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 17.06 km
Bukovník 17.14 km
Úhlavské údolí 17.14 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 17.14 km
kostel sv. Václava, Bukovník 17.14 km
usedlost Černíč 10 17.15 km
Černíč 17.16 km
Taaffe Eduard hrabě 17.18 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 17.18 km
kaple Černíč 17.18 km
pomník padlých WWI, Černíč 17.18 km
Čertovo jezero (ledovcové) 17.19 km
Babí hora 606 m n. m. 17.22 km
SDH Nalžovské Hory 17.22 km
stavení Úhlavské údolí 17.26 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 17.3 km
Těšetiny 17.3 km
kaple Těšetiny 17.33 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 17.35 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 17.35 km
tvrz Těšetiny 17.37 km
Skránčice 17.37 km
kaple sv. Anny, Skránčice 17.39 km
Stříbrné Hory 17.4 km
lípa Skránčice 17.4 km
Pangerlhof 17.41 km
SDH Strážov na Šumavě 17.41 km
SDH Skránčice 17.42 km
sýpka Bukovník 17.44 km
jelení obora Scheuereck (D) 17.45 km
lípa Krotějov 17.45 km
Krotějov 17.46 km
kašna Strážov na Šumavě 17.46 km
hřbitov Bukovník 17.48 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 17.49 km
lípa Alžbětín 17.5 km
radnice Strážov na Šumavě 17.51 km
Strážov na Šumavě 17.51 km
pamětní deska Václav Soušek 17.51 km
hřbitov Strážov na Šumavě 17.53 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 17.54 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 17.56 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 17.58 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 17.6 km
Zwieslerwaldhaus (D) 17.62 km
fara Strážov na Šumavě 17.62 km
Měsíční menhir, Javorník 17.62 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 17.63 km
Alžbětín 17.65 km
Tejmlov 17.68 km
Javorník 1089 m n. m. 17.7 km
stavení Strážov na Šumavě 21 17.71 km
stavení Strážov na Šumavě 185 17.73 km
1. rota PS, Černé jezero 17.79 km
Stále spolu 17.8 km
NS Tříjezerní slať 17.81 km
Tříjezerní slať 17.81 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 17.82 km
tovární vila papírny, Hamry 17.82 km
Tmavý potok 17.83 km
Javoří Pila 17.83 km
Tmavý potok 17.89 km
Boží muka, Mačice 17.93 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 17.95 km
Javoří pila 17.95 km
Popelná hora 1075 m n. m. 17.97 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 17.98 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 18.02 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 18.02 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 18.02 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 18.02 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 18.02 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 18.02 km
Černé jezero (ledovcové) 18.02 km
skiareál Kocourov 18.02 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 18.03 km
parkoviště pod Zwieslerwaldhausem ... 18.03 km
parkoviště Zwieslerwaldhaus (D) 18.03 km
infocentrum NP Kvilda 18.03 km
expozice NP Šumava, Kvilda 18.03 km
Černé Krávy 18.04 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 18.04 km
Jak ukrást Dagmaru 18.05 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 18.05 km
Srbice u Mochtína 18.05 km
rybník Hnačov 18.07 km
pověst o bitvě na vrchu Bitovín 18.07 km
Křížový vrch 18.07 km
SDH Srbice 18.08 km
tvrz Kouskova Lhotka 18.08 km
Šebestov 18.1 km
Šimek Miloslav 18.1 km
tvrz Srbice 18.1 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 18.1 km
infocentrum Alžbětín 18.1 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 18.1 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 18.1 km
Železnorudské povstání 18.1 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 18.1 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 18.1 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 18.1 km
Lehom 18.12 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 18.12 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 18.12 km
památník Miloslav Šimek 18.12 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 18.13 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 18.13 km
kaple u Srbic 18.14 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Ja... 18.15 km
Kocourov 18.15 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 18.17 km
koupaliště Kocourov 18.18 km
Švehlova chata, Javorník 18.19 km
Panský nezamyslický rybník 18.2 km
Štěpnička Jiří 18.22 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 18.23 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 18.26 km
SDH Hradešice 18.27 km
Horská Kvilda 18.27 km
Benda František 18.27 km
Cyklotoulky - Horská Kvilda 18.27 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 18.28 km
běžecké lyžování Zwieslerwaldhaus ... 18.28 km
parkoviště běžky Zwieslerwaldhaus ... 18.3 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 18.31 km
potok Svarožná 18.32 km
Zmizelá Šumava, Šumavský obr Sepp ... 18.33 km
Rankl Sepp - L. Pavel, Horská Kvil... 18.33 km
Stuiberova vila, Hamry 18.35 km
MVE Gustavsthal 18.35 km
Chalupy 18.35 km
Karel Klostermann, Javorník 18.36 km
stavení Chalupy 101 18.36 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 18.37 km
zámek Mačice 18.38 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 18.38 km
koupání Hnačov 18.39 km
pomník padlých WWII, Javorník 18.39 km
roubenka Javorník 18.4 km
naučná stezka Měsíční kámen, Javor... 18.4 km
sv. Jan Nepomucký, Mačice 18.4 km
Bayerisch Eisenstein (D) 18.4 km
roubenka s balkonem Chalupy 18.4 km
pomník padlých WWI, Javorník 18.41 km
žlab Javorník 18.41 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 18.41 km
skiareál Javorník 18.41 km
kaple Mačice 18.42 km
Javorník 18.42 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 18.42 km
Přerost Václav, plukovník RAF 18.42 km
chata Baťovna, Javorník 18.43 km
V Klapárně 18.43 km
Koutek Stanislav JUDr. 18.43 km
továrna stará papírna Hamry 18.43 km
pamětní deska Václav Přerost 18.43 km
poklad na Javorníku 18.43 km
roubenka Chalupy 190 18.44 km
Bojanovice 18.46 km
Hnačov 18.47 km
Cyklotoulky - Hamry 18.47 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 18.47 km
kaple Hradešice 18.47 km
SDH Hnačov 18.47 km
mlýn Šebestov 18.47 km
fotopoint Roklanský potok - Rybárn... 18.48 km
Dámská cesta na Svaroh 18.48 km
zámek Nový Čestín 18.49 km
Vedle tebe - Peter Balhar 18.5 km
Spící snící kameny - Peter Balhar... 18.51 km
trasy pro vozíčkáře, Rechle 18.51 km
rechle Vchynice-Tetov 18.51 km
kaplička Hnačov 18.52 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 18.52 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 18.52 km
fotopoint Rechle u Modravy 18.53 km
dětské hřiště Mochtín 18.53 km
Opálka 18.53 km
Mačice 18.53 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 18.55 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 18.55 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 18.55 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 18.55 km
Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě... 18.57 km
parkoviště Hradlový most 18.57 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 18.57 km
kaple Hnačov 18.57 km
Wildniscamp am Falkenstein (D) 18.57 km
fara Hradešice 18.58 km
kostel sv. Stephanus, Spiegelhütte... 18.58 km
tvrz Opálka 18.59 km
hájovna Rybárna 18.6 km
kaple sv. Anny, Opálka 18.6 km
Hradešice 18.61 km
Rankelské rašeliniště - Josef Vách... 18.63 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 18.66 km
škola Hradešice 18.66 km
zámek Mochtín 18.67 km
rybník Mochtín 18.68 km
hřbitov Hradešice 18.69 km
SDH Mochtín 18.69 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 18.7 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 18.7 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 18.7 km
kaple Dešeníčky 18.73 km
Mochtín 18.74 km
Dolíškův mlýn, Mačice 18.74 km
pravěké, mezolitické sídliště na M... 18.76 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 18.77 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 18.77 km
Na pytlácké stezce 18.77 km
Dešeníčky 18.8 km
2. rota PS, Svaroh 18.8 km
stavení Bayerisch Eisenstein 18.81 km
horní zrcadlová huť 18.87 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 18.9 km
Vrhaveč 18.9 km
Parýzek 18.91 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 18.91 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 18.92 km
infocentrum Horská Kvilda 18.93 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 18.94 km
kaple Vrhaveč 18.94 km
památník E. a V. Doubek 18.95 km
kamenné moře Jezerní Hora 18.96 km
Rovná u Strážova 18.96 km
zámek Újezdec u Mochtína 18.97 km
lokalita Úbislav 18.97 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 18.98 km
Hejno 18.98 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 18.98 km
kaple Rovná u Strážova 18.98 km
Hornokvildské slatě 18.98 km
hřbitov Nezamyslice 19 km
nádraží Zelená Lhota 19.01 km
Ráno na Rankelské pláni - Josef Vá... 19.02 km
Újezdec u Mochtína 19.02 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 19.02 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 19.02 km
Juránek Arna Arnošt 19.02 km
Juránkova chata 19.02 km
Zelená Lhota 19.02 km
kaple Knížecí Dvůr 19.03 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 19.03 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 19.04 km
Hamerský buk 19.06 km
Knížecí Dvůr 19.06 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 19.06 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 19.08 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 19.08 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 19.08 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 19.13 km
kaple Dolní Špátův dvůr 19.14 km
U Kryštofů 19.14 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 19.15 km
Na Sedle 19.15 km
hraniční kámen 33 19.16 km
SDH Zelená Lhota 19.16 km
Úbislav 19.17 km
vlaková zastávka Vrhaveč 19.17 km
Kohoutí kříž, Úbislav 19.19 km
kaple Horní Lhota 19.2 km
Dolní Špátův dvůr 19.2 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 19.21 km
kaple U Kryštofů 19.23 km
SDH Horní Lhota 19.24 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 19.26 km
pamětní deska Arnyho Juránka 19.26 km
Nezamyslice 19.28 km
V Rybníce 19.29 km
Horní Lhota 19.32 km
SDH Úbislav 19.4 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 19.42 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 19.42 km
Matějovice 19.43 km
pomník padlých WWI, Úbislav 19.43 km
hřbitov Zelená Lhota 19.44 km
vodní zámek Bílý potok 19.46 km
kaple Matějovice 19.48 km
U Mužíku 19.49 km
studánka V lipách, Hamry 19.53 km
Hamry 19.57 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 19.6 km
Bílý potok 19.61 km
MVE Bílý potok 19.61 km
Zlatá Studna 19.64 km
Dvorecký Mlýn 19.67 km
kaple Hamry 19.68 km
Malá Víska 19.71 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 19.72 km
Bošice 19.73 km
hřbitov Hamry 19.73 km
památník Společná cesta 19.74 km
přírodní rezervace Bílá Strž 19.74 km
vodopád Bílá Strž 19.74 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 19.76 km
fara Hamry 19.76 km
NS Úhlavským luhem 19.77 km
pomník padlých WWI, Hamry 19.78 km
Spálený les 19.8 km
Churáňov 19.81 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 19.81 km
Kámen doteku Hamry 19.81 km
rybník Dešenice 19.84 km
Mlynářská slať 19.88 km
Barunka, Antonín Zápotocký 19.89 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 19.89 km
Zápotocký Antonín 19.89 km
Churáňov 1118 m n. m. 19.91 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 19.93 km
Mally Leo Hans 19.94 km
Policie Modrava 19.95 km
Štefanův Dvůr, Hamry 19.95 km
SDH Stachy 19.96 km
obývák u Modravského potoka 19.97 km
Modravský potok 19.98 km
Roklanský potok 19.98 km
nouzové nocoviště Modrava 19.98 km
Holidayinfo - Zadov, Churáňov 19.98 km
NS Churáňov 19.98 km
Toulavá kamera ČT - Pošumavské has... 19.99 km
pošumavské hasičské muzeum Stachy... 19.99 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

apartmány Stará Pošta, Hartmanice

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: sušicko
šumavská obec: Hartmanice

ubytování s kapacitou: 18
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Petrovice u Sušice

  batoh
  Konzum Petrovice u Sušice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • restaurace Vintíř, Hartmanice

  batoh
  restaurace Vintíř, Hartmanice
  Šumava A-Z: restaurace
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Hartmanice

  batoh
  Konzum Hartmanice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumav...

  batoh
  půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumava.cz
  Šumava A-Z: e-kola, e-sků...
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Konzum Petrovice u Sušice 2.36 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 3.68 km
Konzum Hartmanice 3.77 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 3.79 km
Café 27, Hartmanice 3.8 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 3.91 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 4.17 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 4.68 km
Konzum Hlavňovice 5.17 km
Konzum Dlouhá Ves 5.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 5.71 km
Konzum Sušice 7.22 km
Konzum Sušice 7.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.49 km
Bankomat ČSOB 7.49 km
Bankomat Česká spořitelna 7.61 km
Bankomat GE Money Bank 7.62 km
Bankomat Komerční banka 7.63 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 7.74 km
Konzum Velhartice 7.97 km
Bankomat UniCredit Bank 8.02 km
Bankomat Česká spořitelna 8.03 km
čerpací stanice Shell, Sušice 8.07 km
Bankomat Česká spořitelna 8.26 km
Konzum Chotěšov 8.37 km
Konzum Hrádek 8.39 km
Konzum Sušice 9.43 km
Konzum Ujčín 9.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 10.36 km
Konzum Malonice 10.62 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 10.85 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 10.97 km
Konzum Kašperské Hory 11.07 km
Bankomat Česká spořitelna 11.08 km
Konzum Kolinec 11.19 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 11.43 km
Konzum Čejkovy 12.11 km
čerpací stanice Srní 12.89 km
Konzum Srní 13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.06 km
Sluneční kavárna, Srní 13.15 km
Konzum Nezdice na Šumavě 13.66 km
Konzum Ústaleč 13.87 km
Konzum Běšiny 14.01 km
Konzum Budětice 14.73 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 14.81 km
Konzum Žihobce 14.88 km
Konzum Strašín 15.55 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 15.56 km
Bankomat Česká spořitelna 15.57 km
Konzum Víteň 15.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.72 km
Bankomat ČSOB 15.72 km
Konzum Železná Ruda 15.84 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 15.88 km
Konzum Žichovice 15.89 km
Konzum Zavlekov 15.98 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 16.03 km
Konzum Rabí 16.55 km
Konzum Hojsova Stráž 16.84 km
Konzum Myslív 17.02 km
Konzum Nalžovské Hory 17.02 km
Konzum Strážov 17.54 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 17.91 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 17.95 km
Konzum Hradešice 18.43 km
Konzum Soběšice 18.65 km
Konzum Mochtín 18.78 km
Konzum Nezamyslice 19.21 km
Konzum Velenovy 19.39 km

mohlo by Vás zajímat

Dobrá Voda

batoh
Dobrá Voda
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Hartmanice

batoh
Hartmanice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) byl založen v roce 1969 jako vůbec první Národní park v Německu o velikosti 13.000 ha. Zahrnoval oblast Roklanu a Luzného s přilehlými lesy až k Finsterau. Návštěvnicky nejoblíbenější je zoologická zahrada a návštěvnické středisko Hanse Eisenmanna u Neuschönau spolu se Stezkou v korunách stromů. V roce 1997 byl Národní park rozšířen od Roklanu přes Falkenstein až po Bayerisch Eisenstein a zahrnul vlastně území původní lesní správy Zwiesel. Jeho rozloha vzrostla na dnešních 24.250 ha. V Národním parku Bavorský les je naplňován slogan "přírodu ponechat přírodě". Příroda se zde vyvíjí bez zásahů člověka podle přírodních zákonů tak, aby zde vzniklo území bez hospodářského využívání. V novém území Národního parku vzniklo také informační centrum severně od Ludwigsthalu zaměřené na prezentaci "divočiny" (Haus zur Wildnis). V jeho okolí je ZOO ve volné přírodě. Spolu s dalšími informačními centry místních obcí je tak k dispozici síť informací s různým zaměřením. K poznávání Šumavy a Bavorského lesa vyberte z rozsáhlé nabídky ubytování na Šumavě - naleznete zde hotely a penziony, priváty a apartmány, chaty a chalupy a také kempy. Ubytování na Šumavě je úžasné v každém ročním období. Šumava to je levné ubytování, ubytování na samotě, luxusní ubytování. Síť šumavských webových kamer Vás přes net informuje o počasí, sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa. Pro oblast Bavorsko doporučujeme server o počasí wetteronline.de s radarovou mapou mraků. Renesanci obliby zažívá zejména Lipenská přehrada se svým skiareálem Lipno, kde došlo k prudkému rozvoji turistických služeb (Lipno servis). Turistické informace přináší náš nejstarší šumavský net http://www.sumava.cz/, nebo také šumavská rádia - Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Mluvil pevným hlasem, aby všichni mu porozuměli, oběma rukama chopil rameno svého starého druha. Z očí Krušného vytryskly slzy, jeho hlava sklesla na plece Potužákovy.

„Já... já... jsem ti rozuměl," zablábolil. „Ty se vracíš, ty... ty se nehněváš?... Buď Pánbůh pochválen! Už jsem myslil, že jsem... že jsem tě ztratil... a to bych byl nepřečkal.

A ty tu prosíš za odpuštění?... Copak se svět zvrátil?..." Potužák se obrátil k hospodyni, podávaje jí ruku. „A vy se taky nehněvejte, kmotra!'

Krušná, s vytřeštěnýma očima, svému sluchu nevěříc, stála němá, nevědouc, co by odpověděla; teprve po chvíli rozvázal se jí jazyk.

„Ale kdeže bych se hněvala? Jen líto mi bylo, tuze líto, kmotře. Vidíte sám, že náš Ferda tak zle to nemyslil. Byla to řeč, která se mluví, nic víc!... A copak si myslíte, že bych mu tu rybu byla opatřila? Ale kdepak! Tak vy se taky nehněvejte. Sedněte, kmotře, pobuďte u nás, aby se neřeklo..."

V tom to bylo. Potužák to dobře vycítil. Lidských řečí se bála, ale ze srdce nepřicházela její smířlivost. Ale buďsi! Kvůli ní se nevrátil, kvůli ní také nelitoval svého přenáhlení, jen o Jakuba mu běželo, kvůli tomuto také zůstal. Ferdy, jenž stál opodál, zpočátku všecek užaslý, pak zamračený jako noc, ani jediným pohledem si nepovšiml; ten po nějaké chvíli ostatně se vytratil ze světnice.

Ženské také šly po své práci; vycházely, zase se vracely, na hovoru mužů, znovu se rozpřádajícím, účasti nebraly. Potužák mluvil klidně, jako by nic se nebylo přihodilo; zato Krušnej nestačil přemoci svoje pohnutí. Jevil se zaraženým, co chvíle klesala mu hlava na prsa a oči vždy zase se zalévaly slzami.

„Ty ses nepohněval, Jouzo, ty ses opravdu nepohněval?" vydrala se mu několikrát otázka, když samotni seděli.

„Nech toho již! — Nemluvme již o tom! Vina byla u mne," odvětil posléze Potužák, když byl dříve toliko rukou máchl. „Věc je odbyta, myslím. Tvé viny nebylo ani v nejmenším. Ale to ti řeknu: s tvým Ferdou jsem domluvil. Jeho furiantství mě pobouřilo do té míry, že jsem se zapomněl a tobě ublížil. Ten chlapec nemá srdce ani k tobě, ani k rodu, z něhož vyšel. Doufám, že Jakub je z tvého fládra, aspoň se nic zlého o něm neproslýchá."

„Jakub je v pořádku, jenže se zlobívá na druhé."

„Tomu se nic nedivím."

„Jouzo, řekni mi: po tom, co se tu přihodilo, ty bys ještě... Víš, co jsi řeld před obědem?"

„Nu, copak?"

„Ty bys i teď ještě se nebál dáti mu svou dceru?"

„Což bych se bál? Dal bych mu ji, ale s tím, bude-li sám vládnout na statku, jak jsem ti už řekl. Tys — odpusť mi, že ti to řeknu beze všeho obalu, pustil z niky otěže, s tebou žena a děti dělají, co chtějí. Než bych svolil, aby moje dcera se sem provdala, musel by se udělat přesný pořádek, a to bych udělal já. Každý by dostal, co mu patří, aby později žádný se nemohl vytasit s nějakými nároky. Také děvčata by se musila vybavit a provdat, ani jedna z nich by tu nesměla zůstat. Pak byste musili, ty a tvá žena, se odstěhovat ze stavení, a výminku jinde užívat. Však mi rozumíš: o tebe tu nejde, ale o kmotru. Sám nahlédneš, že by svárů a štvanic nebylo konce v domě, protože by chtěla i dále vládnout, a syni a dcery, všecko by se sem táhlo."

Krušnej svěsil hlavu, slza za slzou stékala po jeho rozbrázděných, osmahlých tvářích.

„Máš pravdu, svatou pravdu, Jouzo! Musí se to tak udělat," pravil, „a moudrý jsi, že to takhle zamýšlíš zařídit. Nelze jinak — a přece, vidíš, člověku je těžko u srdce, když pomyslí, že mu není souzeno zemřít pod střechou, pod níž dědové žili a umírali od nepaměti. Ať hospodářem nebo výminkářem, ale do smrti být a umřít jsem chtěl pod střechou, pod níž jsem se narodil. Nemůže to být, jakáž pomoc! Statek především dlužno zachovat rodu."

„Tak, tak! Statek napřed, potom člověk," přisvědčil Potužák; „tak tomu chce Pánbůh."

„A že to takhle přichází, je trest za to, že jsem neuposlechl rodičů. Neplnil jsem jejich vůli, děti mou taky neplní. Nesmím si naříkat. Zaplať ti Pánbůh, Jouzo!"

Podali si ruce, rozuměli si. Seděli drahnou chvíli, slova ne-promluvivše. Zachovávajíce selské tradice, jež pokládají za největší neštěstí, připadne-li rodná půda cizím rukám, konali nevědomky velkou národní povinnost, již plnili dávno na věčnost odešlí jejich předkové, kteří zachránili přes zlobu věků a těžkou porobu svému rodu i veškerému národu svatou půdu, zúrodněnou svým potem a posvěcenou tuhou prací svých tvrdých, mozolných rukou.

Mluvili pak zase o rozdělení Blat a čeho bude třeba učinit, aby získali všecky sousedy pro tuto svoji myšlenku. Hodiny ubíhaly, mlhy venku prchly, slunce, schylující se k západu, k modrým horám šumavským, zvítězilo nad mraky a jeho jasný svit zalil dvůr a zdiva naproti oknům, jako by rázem boží ráno se bylo rozbřesklo.

Potužák vstal.

„Dlouho jsem se zdržel," pravil, „ale bylo třeba si povědět. Řekli jsme si, teď budeme jednat. Buď zdráv, Jakube, a měj se dobře! Neuvidíme se teď asi po nějakou dobu, bude mnoho práce, žně nám nastanou, jen dej Pánbůh pohodu. Promluv, až se ti nahodí, s tvým Jakubem. Spěchu není, ale bude dobře připravit ho. Josef se ti taky vrátí z Prahy, prázdniny nastávají. Promluv i s ním vážně, aby už jednou dostudoval; stůj pevně na svém a nedávej se zase balamutit a konejšit; však jsi nezapomněl, cos mi onehda řekl, že mu dáváš lhůtu do půl roku."

„Buď bez starosti: za půl roku musí být doktorem, nebo ho ponechám jeho osudu. Tentokrát se ohnout už nedám. Děkuji ti, Jouzo! Že ses vrátil, do smrti ti nezapomenu."

Potužák se rozloučil krátce také s hospodyní a odešel. Když byl ze vrat, Krušná přistoupil ke svému muži a pravila:

„To jste si toho napovídali! Ten ti nalil asi zas té své moudrosti do hlavy! Radši jsem ani neposlouchala. Evangelium zrovna není, co povídá, ouvej! — Pro tu rybu se rozčertil, blázen! Jako by ten náš chlapec nesměl promluvit doma, když přišel navštívit rodiče! Jako by si nesměl říci o rybu, když má na ni chuť! To se podívejme na starého fanfára takového! To toho je, když si sní rybu zítra k obědu! To nám nejspíš statek prodají, když tu rybu koupím! Co je mu do toho ? Ať si spravuje doma své a my si budem spravovat zase své u nás... Že sem chce dostat svou holku, tomu ráda věřím. Jak by nechtěl ? — Statek se mu líbí! Nu, já proti tomu nejsem, dá-li holce peněz tolik, co lidé mluví. Ale myslí-li si, že naše děti před tou žábou ustoupí, to se mýlí, to zas ne! Ona jde k nám, a ne my k ní... A co se ostatního týče, toho rozdělení, a co snad ještě jiného zamýšlí, z toho nebude nic. Páslo se na Blatech společně, co Blata stojí, a dobře tak bylo; proč by se to mělo změnit?... Tys taky Blaťák a zakládáš si na tom, že jím jsi, a naparuješ se, jako by jiní byli méně, a pořade Blata v hubě máš, a Kubáta že za ně hlavu dal, povídáš! Nu, dal za ně hlavu, uchoval je, ale celá, jak jsou; za kousky by byl hlavu nedal."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky