Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Šumavský orloj, Hojsova Stráž

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: technické
lokalita: železnorudsko
GPS: 49°12'38.178"N, 13°11'50.863"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

První šumavský orloj se nachází v centru rekreačního střediska Hojsova Stráž na Železnorudsku, v jedné z nejmalebnějších obcí Šumavy. Součástí orloje je stroj s čtyřiadvacetihodinovým číselníkem, otočnými kruhy a rafijemi, které kromě středního slunečního času ukazují i čas hvězdný, datum a kalendářní měsíc, znázorňují pohyb Slunce znameními zvěrokruhu, aktuální fázi Měsíce, dny uplynulé od novu a vzájemné aspekty Slunce a Měsíce. V orloji je bicí stroj, který každé poledne odbije prvních osm tónů naší státní hymny a po jejich doznění smrťáček 12x zazvoní na zvon. V rámci orloje je i stroj pohánějící otočnou mapu hvězdné oblohy a takzvanou dračí rafiji, která predikuje zatmění Slunce a Měsíce (nikoliv pro danou oblast, ale pro kterékoliv místo na Zemi). Tento stroj zároveň pohání ručičky dvou menších číselníků, které ukazují časy východů a západů Slunce v daný den. Tento orloj je inspirován orloji italského typu, nikoliv tím staroměstským, se kterým má společnou pouze figuru Smrti, kterou je opatřena i řada dalších orlojů. Uvedení do provozu proběhlo 17. listopadu roku 2017, ovšem vše začalo v květnu roku 2014 nálezem kolečka ze šicího stroje a následným pokusem vyrobit z něj krokové kolo pro stroj věžních hodin. Podařilo se, potom následovala výroba kotvy, výpočty a výroba ozubených kol, hřídelí, rámu stroje, osazení do kuličkových ložisek… až vznikl funkční hodinový stroj, který na orloji ukazuje běžný občanský čas. Současně se zrodila myšlenka pokračovat ve výrobě dalších strojů a zhotovit tak orloj pro jednu z nejmalebnějších šumavských obcí. Byl vyroben stroj s čtyřiadvacetihodinovým číselníkem, otočnými kruhy a rafijemi, které kromě středního slunečního času ukazují i čas hvězdný, datum a kalendářní měsíc, znázorňují pohyb Slunce znameními zvěrokruhu, aktuální fázi Měsíce, dny uplynulé od novu a vzájemné aspekty Slunce a Měsíce. Následoval bicí stroj, který každé poledne odbije prvních osm tónů naší státní hymny a po jejich doznění smrťáček 12x zazvoní na zvon. Nakonec byl vyroben stroj pohánějící otočnou mapu hvězdné oblohy a takzvanou dračí rafiji, která predikuje zatmění Slunce a Měsíce (nikoliv pro danou oblast, ale pro kterékoliv místo na Zemi). Tento stroj zároveň pohání ručičky dvou menších číselníků, které ukazují časy východů a západů Slunce v daný den.

Kombinovaný velký číselník ve střední části orloje má uprostřed symbol Země na otočném modrém kruhu, v něm je kruhový výřez Měsíce, ve kterém se zobrazují jeho fáze. Pro vyznavače astrologie jsou znázorněny hlavní aspekty, ve kterých se právě Měsíc vůči Slunci nachází – opozice („činka“), trigon, kvadrant, sextil a konjunkce (malý kroužek u okraje Měsíce). Za kruhem Měsíce se otáčí větší kruh, který nese rafiji se symbolem Slunce. Na jeho obvodu jsou vyznačeny dny (1 až 29 + 1/2) rozdělené na čtvrtiny. Kolik dnů uplynulo od novu, ukazuje symbol konjunkce na kruhu Měsíce, aspekty ukazuje šipka na kruhu Slunce.

Za kruhem Slunce se otáčí zvěrokruh s dvanácti znameními a jejich znaky. Symbol Slunce projde během roku všemi znameními zvěrokruhu a ukazuje, v jakém znamení se Slunce právě nachází. Rafije Slunce ukazuje dále na kalendářní měsíc a datum. Jednotlivé dny vyznačují čárky na obvodu kruhu, pod nimi jsou data po pěti dnech.

Vnější pevný čtyřiadvacetník je na obvodu dělen po minutách (střídavě žluté a modré čárky) a rafije Slunce na něm ukazuje střední sluneční čas, a to během celého roku, protože Slunce prozatím úspěšně ignoruje ten bordel, který si lidé na Zemi v čase udělali. V období letního času je tedy třeba si hodinu připočítat. Střední sluneční den má přesně 24 hodin, což je 24 hodin, 3 minuty a 56,55 sekundy času hvězdného, který ukazuje symbol hvězdičky mezi znameními Panny a Vah. Hvězdný den má 23 hodin, 56 minut a 4,09 sekundy. Rozdíl v těchto časech vzniká tak, že Země během své jedné otáčky vůči hvězdám urazí na své dráze kolem Slunce cca 2,5 milionu kilometrů. Za jeden rok tak Země vykoná o jednu otáčku více proti hvězdám, než proti Slunci. Hvězdný a sluneční čas mají stejnou hodnotu jen jednou v roce – o podzimní rovnodennosti.

Ve spodní části orloje se nachází otočná mapa hvězdné oblohy a dračí rafije. Hvězdná obloha se ve skutečnosti otočí jednou za den, na orloji jednou za rok. Díky tomu ukazuje v elipsovitém výřezu (obzorník – hranice obzoru) aktuální postavení hvězd pro půlnoc daného dne. Na mapě jsou vyznačeny ekliptika, rovník, galaktický rovník a hvězdy do cca 5. hvězdné velikosti. Jedná se o zdánlivou hvězdnou velikost (magnituda, zkratka m), prakticky jasnost hvězdy při pozorování ze Země. Například Vega v souhvězdí Lyry (zkratka Lyr) má m = 0, u jasnějších hvězd se používá záporné znaménko, nejjasnější hvězda na obloze – Sirius v souhvězdí Velkého psa (CMa) má m = -1,45, Spica v souhvězdí Panny (Vir) má m = 1, Polárka v souhvězdí Malého medvěda, též Malého vozu (UMi) má m = 2. Z toho vyplývá, že čím zdánlivě menší hvězda, tím vyšší číslo magnitudy. Průměr hvězd na mapě odpovídá jejich jasnosti při pozorování. Na obzorníku jsou zkratky světových stran, ve středu jeho spodní části je jih, takže v mapě se orientujeme tak, jako bychom stáli čelem k jihu a drželi jí nad hlavou.

Dračí rafije se stejně jako hvězdná obloha otáčí doleva a slouží k predikci zatmění. Hlava draka znázorňuje vzestupný uzel Měsíce, ocas sestupný uzel, přičemž hlava draka je v postavení pro 00:00 hodin daného dne. Uzly Měsíce jsou dva průsečíky ekliptiky (dráhy Slunce) a dráhy Měsíce. Oběžná doba vzestupného uzlu je cca 18,61 roku, za tuto dobu vykoná dračí rafije o jednu otáčku více, než hvězdná obloha. K zatmění Slunce nebo Měsíce může na Zemi dojít jen tehdy, když se Slunce, Měsíc a měsíční uzel seřadí v jedné přímce. Pokud tedy na středním číselníku ukazuje šipka u rafije Slunce na Měsíc v úplňku, nebo v novu, tak k času, který ukazuje hlava draka na spodním číselníku přičteme čas, který ukazuje rafije Slunce a pokud se tyto časy shodují, dochází někde na Zemi (nikoliv pouze v daném místě) k zatmění Slunce, pokud je Měsíc v novu, nebo k zatmění Měsíce, pokud je Měsíc v úplňku.

Rozdíl v těchto časech může být asi 20 minut pro úplné a 45 minut pro částečné zatmění Měsíce a 35 minut pro úplné a 75 minut pro částečné zatmění Slunce.

Mezi středním a spodním číselníkem jsou po stranách dva malé číselníky, které ukazují časy východu a západu Slunce v daný den, opět ve středním slunečním čase, takže v období letního času je třeba připočítat jednu hodinu. Kovové body na nich vyznačují rovnodennosti a slunovraty.

Krokové kolo Amantova kolíčkového kroku je vyrobeno z kolečka šicího stroje upraveného na soustruhu, paprsky byly odlehčeny a kolo osazeno dvaceti mosaznými kolíčky. Ty jsou v kole zašroubovány, z druhé strany roznýtovány do zahloubení a ručně opilovány na polovinu průměru s tolerancí rozteče 0,02 mm. Amantův krok s malým počtem kolíčků byl zvolen proto, aby vyšly silnější a snesly větší namáhání při zvýšené hmotnosti závaží (dvě mají hmotnost 37 kg), které bylo nutné k tomu, aby jicí stroj měl vyšší kroutivý moment k pohonu a ovládání dalších strojů. Palety kotvy jsou vybroušeny z nástrojové oceli a následně zakaleny. Zřejmě vzhledem k tuhosti kolíčků i palet docházelo k odskakování krokového kola při každém kyvu. Tato závada byla odstraněna letmým uložením setrvačníku na hřídel krokového kola. Ten se pootáčí s krokovým kolem a po jeho zastavení o paletu pokračuje v pohybu a „přitlačí“ tak kolík k paletě. Kyvadlo je metrové – sekundové, jeho tyč je z invaru, válcová „čočka“ o hmotnosti 6 kg je v polovině své výšky zespodu podepřena mosaznou trubkou, která kompenzuje velmi nízkou teplotní roztažnost invarové tyče (nepřesnost chodu je maximálně 30 sekund za týden). Litinové ozubené kolo lanového bubnu je původně  z řezačky na slámu, zuby dopilovány, cévy lucernového pastorku zhotoveny z nástrojové oceli. Ostatní ozubená kola jsou vypálena laserem z uhlíkové oceli, zuby dopilovány a navzájem zalapovány. Třecí spojka na minutovém kole je vyrobena ze spojkové lamely osobního automobilu a brzdového kotouče z jízdního kola. Na hřídeli bubnu, který se otočí jednou za dvanáct hodin, je osazeno řetězové kolo se 48 zuby na pohon ukazovacího stroje. Buben má vysoustruženy drážky jako pravolevý závit, takže současně navíjí (odvíjí) dvě nerezová lanka, která jsou vytažena nahoru a do stran až pod střechu věže na výkyvné kladky a odtud vedou k závažím. Tímto prodloužením délky dráhy závaží a vložením mezilehlého kola do stroje je umožněn jeho nátah jednou za čtrnáct dnů. Čepy všech hřídelí jsou uloženy ve valivých kuličkových ložiskách, takže tření v čepech je minimální. Do vnějších kroužků ložisek jsou na obvodu vybroušeny tři půlkruhové drážky a jejich prostřednictvím jsou v rámu fixována třemi šrouby. Mazána jsou v intervalu 2 – 3 měsíců olejem s přísadou teflonu prostřednictvím mazniček uchycených na rámu stroje, jehož celkové rozměry jsou 50 x 65 x 50 cm.

Tento stroj se otáčí prostřednictvím závaží na válečkovém řetězu, který je podobně jako lanka na jicím stroji natažen od stroje nahoru ke kladce pod krovem věže a odtud dolů k závaží (6 kg) na volné kladce. Jicí stroj, který je s ukazovacím propojen řetězovým převodem v poměru 3:1, má sice dostatečný kroutivý moment na to, aby ukazovací stroj mohl pohánět sám, nicméně při umístění v exteriéru a hlavně v zimě na to nelze spoléhat. Počet zubů řetězového kola na jicím stroji je 48, na ukazovacím 16. Na společné hřídeli s tímto kolem jsou dvě spřažená ozubená kola se shodným počtem zubů (61), která zabírají do kola zvěrokruhu (365 zubů) a Slunce (366 zubů). Díky tomu vykoná zvěrokruh za rok o jednu otáčku více, než kruh s rafijí Slunce. Řetězové kolo na bubnu jicího stroje se 48 zuby se otočí jednou za 12 hodin, řetězové kolo se 16 a ozubená kola s 61 zuby se tudíž otočí jednou za 4 hodiny, kolo Slunce tedy jednou za 24 hodin. Otáčení kruhu Měsíce je řešeno diferenciálním převodem. Od ozubeného kola (59 zubů) na hřídeli Slunce je prostřednictvím dvou spřažených pastorků (shodně 24 zubů) poháněno ozubené kolo (57 zubů) na hřídeli Měsíce. Slunce se tak „sejde“ s Měsícem vždy za cca 29,5 dnů (synodický měsíc), tedy za dobu, která uplyne od novu k novu. Na hřídeli pastorků, uložené v kuličkových ložiskách, jsou zvenku osazena řetězová kola nátahu, v případě potřeby je možné zvolit silnější převod, stejně jako na jízdním kole. Všechna ozubená kola jsou na hřídelích osazena v nábojích se třemi šrouby s vnitřním šestihranem, po jejich povolení je možné provést korekci jednotlivých funkcí. Kruhy zvěrokruhu, Slunce i Měsíce jsou zvenku uchyceny na svých hřídelích, které mají společnou osu. Dutá hřídel zvěrokruhu je nejkratší, má největší průměr, vpředu je uložena ve valivém kuličkovém ložisku, vzadu v kluzném, obě ložiska jsou fixována v rámu stroje. V ní je vsunuta též dutá hřídel Slunce, její přední a střední ložisko je v hřídeli zvěrokruhu, zadní v rámu, všechna kluzná. V hřídeli Slunce je nejdelší, plná hřídel Měsíce, uložená ve třech kluzných ložiskách podobně jako hřídel Slunce. Všechna ložiska jsou mazána stejně jako u jicího stroje.

Stroj je poháněn závažím (24 kg) zavěšeným na válečkovém řetězu přes řetězové kolo. Na jeho hřídeli je osazeno další řetězové kolo, sloužící k pohonu mechanismu, který pohybuje figurou poustevníka. Stroj odbíjí v poledne nejprve prvních osm tónů naší státní hymny osmi kladívky na šest bicích tyčí, potom dalším kladívkem (spojeným s pohybem smrťáčka) dvanáct úderů na zvon. Hlavní součástí je ocelový válec, poháněný ozubeným soukolím, na němž jsou v osmi řadách vedle sebe přivařeny palce, které zdvihají a spouštějí kladívka na bicí tyče. Na zadní straně válce je dvanáct palců v jedné řadě za sebou, které ovládají kladívko zvonu. Stabilizace otáček je řešena klasicky větrníkem. Válec je v poloze před odbíjením zajištěn pomocí dvojzvratné páky, na jejímž horním konci je masivní mosazný kolík, zapadající do otvoru ve válci. Na její spodní konec vždy ve 12:00 hodin udeří kladívko, takže kolík vyskočí z otvoru ve válci a mechanismus se dá do pohybu. Kladívko je vzhledem k potřebné hmotnosti zdviháno nadvakrát, do poloviny své dráhy před půlnocí, do horní polohy před polednem. Zdvih kladívka probíhá přes hvězdici, pákou ovládanou kolíkem na ozubeném kole lanového bubnu jicího stroje, které se otočí jednou za dvanáct hodin. Před polednem je kladívko v horní poloze podepřeno druhou pákou, kterou přesně v poledne zdvihne kolík na minutovém kole jicího stroje, čímž je stroj spuštěn. Po odbití (jedna otáčka válce) mosazný kolík opět zapadne do otvoru ve válci. Všechna ložiska na tomto stroji jsou kluzná, ze samomazné mosazi, s možností přimazání.

Hvězdná obloha na orloji má pomalý pohyb – jednu otáčku za rok. Ve skutečnosti se samozřejmě otočí jednou za necelých 24 hodin, ale účelem bylo, aby během dne zobrazovala aktuální postavení hvězd pro půlnoc tohoto dne. Dračí rafije je ještě pomalejší, vykoná jednu otáčku za cca 18,61 roků. Vzájemný poměr otáček zajišťuje diferenciální převod. Dutá hřídel dračí rafije je uložena v přední i zadní části ve valivých kuličkových ložiskách. Je na ní osazeno první kolo diferenciálního soukolí (93 zubů), spojené s řetězovým kolem, do něhož zabírá válečkový řetěz se závažím (8 kg). V této hřídeli se otáčí plná hřídel hvězdné oblohy, uložená vpředu a ve středu v kluzných ložiskách, vzadu na kuličkovém ložisku a je na ní osazeno druhé kolo diferenciálního soukolí (98 zubů) spolu s velkým kolem (365 zubů) s pilovým ozubením. Do obou kol diferenciálního soukolí zabírají dva spřažené pastorky (oba 24 zubů). Díky tomuto převodu vykoná dračí rafije za cca 18,61 roku o jednu otáčku více, než hvězdná obloha. Ta se jednou za 24 hodin pootočí o jeden zub velkého kola pohybem kotvy, kterou přes páku ovládá kolík na kole Slunce ukazovacího stroje. Umístění dračí rafije za kruh hvězdné oblohy není obvyklé, ale bylo zvoleno proto, aby rafije nezakrývala hlavně Polárku, ale ani ostatní hvězdy. Na malém čtyřiadvacetníku jsou tak vidět pouze hlava a ocas draka. Na zadním konci hřídele hvězdné oblohy je osazeno řetězové kolo. Válečkovým řetězem je od něj poháněna rafije východů Slunce a od ní, opět řetězovým převodem s napínacími kladkami, rafije západů Slunce.

odkaz: Šumavský orloj, Hojsova Stráž

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

skiareál Hojsova Stráž

batoh
skiareál Hojsova Stráž
Šumava A-Z: ski areály
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Hojsova Stráž

batoh
Hojsova Stráž
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

infocentrum Hojsova Stráž

batoh
infocentrum Hojsova Stráž
Šumava A-Z: infocentra
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

SDH Hojsova Stráž

batoh
SDH Hojsova Stráž
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
skiareál Hojsova Stráž 0.03 km
Hojsova Stráž 0.05 km
infocentrum Hojsova Stráž 0.15 km
SDH Hojsova Stráž 0.2 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 0.2 km
fara Hojsova Stráž 0.21 km
hřbitov Hojsova Stráž 0.21 km
naučná stezka Hojsova Stráž 0.22 km
stromy v Hojsově Stráži 0.22 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 0.24 km
PH 202, Hojsova Stráž 0.26 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 0.5 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 0.53 km
zámek Hojsova Stráž 0.53 km
Pangerlhof 0.78 km
kaple Hojsova Stráž 0.97 km
Tomášův Dvůr 0.99 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 1.08 km
pivovar Hojsova Stráž 1.1 km
tovární vila papírny, Hamry 1.22 km
stavení Úhlavské údolí 1.24 km
Úhlavské údolí 1.3 km
Stuiberova vila, Hamry 1.53 km
Ostříž 1.55 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 1.57 km
MVE Gustavsthal 1.59 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 1.63 km
Cyklotoulky - Hamry 1.63 km
továrna stará papírna Hamry 1.67 km
Koutek Stanislav JUDr. 1.67 km
Denkův Dvůr 1.77 km
kaple Jižní Stráň 1.84 km
Jižní Stráň 1.88 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 1.93 km
samoty Jižní Stráň 1.94 km
věštec Sepp Wudy 2.05 km
kaple Knížecí Dvůr 2.19 km
pamětní deska Julius Hofmann 2.21 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 2.22 km
Knížecí Dvůr 2.23 km
Hamerský buk 2.23 km
Brčálnické údolí 2.35 km
Úhlavský luh 2.36 km
Brčálnický buk 2.5 km
Pohádkové země Brčálník 2.64 km
mini ZOO Brčálník 2.67 km
Brčálnický jasan 2.68 km
pramen Na Sjezdovce 2.71 km
dětské hřiště Brčálník 2.73 km
Hamry 2.75 km
skiareál Brčálník 2.75 km
Brčálnická lípa 2.75 km
památník Karl Teischl 2.75 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 2.77 km
MVE Bílý potok 2.78 km
Bílý potok 2.78 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 2.81 km
Brčálnické mokřady 2.83 km
NS Brčálník 2.83 km
vodní zámek Bílý potok 2.88 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 2.89 km
Na Sjezdovce 2.9 km
Prenet 1071 m n. m. 2.93 km
U Mužíku 3 km
kaple Dolní Špátův dvůr 3 km
studánka V lipách, Hamry 3.03 km
Dolní Špátův dvůr 3.05 km
kaple Hamry 3.07 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 3.09 km
Mally Leo Hans 3.11 km
Štefanův Dvůr, Hamry 3.11 km
kaple Brčálník 3.12 km
Pramen svobody, Špičák 3.13 km
1. rota PS, Černé jezero 3.15 km
rybníček u Brčálníku 3.17 km
Brčálník 3.24 km
Bouřňák 3.26 km
Na Sedle 3.28 km
památník Společná cesta 3.36 km
hřbitov Hamry 3.37 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 3.4 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 3.41 km
NS Úhlavským luhem 3.42 km
fara Hamry 3.42 km
pomník padlých WWI, Hamry 3.42 km
Rudolfovna 3.45 km
Můstek - rozcestí 3.45 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 3.47 km
Kámen doteku Hamry 3.49 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 3.49 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 3.54 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 3.58 km
jasany na Brčálníku 3.62 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 3.66 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 3.66 km
Černé jezero (ledovcové) 3.66 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 3.66 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 3.66 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 3.66 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 3.66 km
Můstek 1234 m n. m. 3.67 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 3.67 km
přírodní rezervace Bílá Strž 3.72 km
vodopád Bílá Strž 3.72 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 3.96 km
SDH Zelená Lhota 3.99 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 4.04 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 4.07 km
Zelená Lhota 4.08 km
evropské rozvodí 4.09 km
kaple Suché Studánky 4.15 km
Komárkova jedle 4.16 km
rozhledna Špičák 4.26 km
Sruby 4.28 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 4.28 km
Špičák 1202 m n. m. 4.28 km
studánka Pod Malým Špičákem 4.31 km
Stateček 4.38 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 4.41 km
hřbitov Zelená Lhota 4.42 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 4.42 km
myslivna Bárta 4.46 km
Hamerský Dvůr 4.46 km
ekobus na Černé jezero 4.52 km
NS historie obce Špičák 4.52 km
Svinský potok 4.53 km
Juránek Arna Arnošt 4.53 km
Juránkova chata 4.53 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 4.53 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 4.53 km
nádraží Zelená Lhota 4.54 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 4.55 km
Habr 1203 m n. m. 4.57 km
Oslí studánka 4.62 km
pohádková stezka Brčálník 4.65 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 4.66 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 4.66 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 4.68 km
pamětní deska Arnyho Juránka 4.68 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 4.69 km
hraniční kámen 27 4.69 km
hotel Rixi, Špičák 4.71 km
Datelov 4.72 km
hraniční kámen 27 / 10 4.73 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 4.75 km
kaple Datelov 4.77 km
Křížový vrch 4.77 km
roubenka Datelov 4.77 km
Čertův kámen 4.77 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 4.78 km
hamr Městiště 4.83 km
Vajsova louka, Špičák 4.9 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 4.91 km
Röderova pila 4.94 km
Röderovský Dvorec 4.94 km
Tomandlův křížek 4.96 km
Datelovský mlýn 5.02 km
Městiště 5.02 km
kaple Městiště 5.03 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 5.05 km
Čertovo jezero (ledovcové) 5.07 km
Na Drahách 5.21 km
Hašek Dominik 5.25 km
pramen Úhlavy 5.32 km
Suché Studánky 5.33 km
skiareál Ski&Bike Špičák 5.33 km
Bikepark Špičák 5.33 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 5.33 km
sedačková lanovka Špičák 5.34 km
horská služba Špičák 5.36 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 5.36 km
rozcestí Pod Švýcárnou 5.38 km
železniční tunel Špičák 5.42 km
sportoviště Špičák 5.42 km
skiareál Šukačka 5.43 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 5.46 km
Pancíř 1214 m n. m. 5.48 km
Šukačka 5.53 km
Pendl bus Špičák 5.59 km
Dámská cesta na Svaroh 5.59 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 5.64 km
Šmauzy 5.65 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 5.66 km
Matějovice 5.67 km
kaple Matějovice 5.67 km
nádraží Špičák 5.74 km
Hofmanky 5.79 km
přehrada Nýrsko 5.83 km
Špičák 5.89 km
kaple Na Špirku 5.92 km
Spirker 5.95 km
Špirkův Dvorec 5.95 km
pramen Řezné (Regen) 5.95 km
kaple Gubrův Dvorec 5.97 km
kaple Lipplův Dvůr 6 km
Gubrův Dvorec 6 km
Lipplův Dvůr 6.04 km
parkoviště Kaskády, Špičák 6.08 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 6.09 km
sedačková lanovka Pancíř 6.09 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 6.11 km
Děpoltice 6.13 km
horská služba Železná Ruda 6.15 km
Fišerův Dvůr 6.15 km
fara Děpoltice 6.16 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 6.17 km
motokáry Špičák 6.18 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 6.27 km
Grossmann Jiří 6.27 km
kamenné moře Jezerní Hora 6.3 km
kaple sv. Jana, Dešenice 6.31 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 6.35 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 6.39 km
hraniční kámen 33 6.41 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 6.41 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 6.41 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 6.44 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 6.48 km
horská služba Osser (D) 6.48 km
strážní domek sv. Jan 6.57 km
Onen Svět 6.64 km
Künische Kapelle, Osser (D) 6.66 km
hraniční kámen 123 6.66 km
Kámen doteku Osser (D) 6.66 km
pomník padlých WWI, Špičák 6.68 km
přírodní rezervace Prameniště 6.72 km
kaple Divišovice 6.76 km
Divišovice 6.76 km
Na Lesní Louce 6.79 km
Nový Brunst 6.8 km
kaple Dešeníčky 6.82 km
U Obrázku 6.82 km
stodola, Javorná 6.84 km
Chřepice 6.86 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 6.89 km
Dešeníčky 6.9 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 6.91 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 6.92 km
mlýn Javorná 7.01 km
kaple Eisnerův Dvůr 7.06 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 7.07 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 7.13 km
skiareál Javorná 7.13 km
dětské hřiště Dešenice 7.23 km
přírodní rezervace Chřepice 7.24 km
Stará Lhota 7.24 km
pítko Dešenice 7.25 km
rybníky Dešenice 7.26 km
pohřebiště Barabů 7.29 km
Šimandlův Dvůr 7.31 km
kašna Dešenice 7.33 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 7.34 km
Kámen doteku Dešenice 7.35 km
zámek Dešenice 7.36 km
pomník padlých WWI, Dešenice 7.38 km
U Kryštofů 7.38 km
kaple Šimandlův Dvůr 7.38 km
horní zrcadlová huť 7.39 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 7.4 km
kaple Stará Lhota 7.41 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 7.42 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 7.42 km
fara Dešenice 7.42 km
Dešenice 7.43 km
kaplička Milence 7.46 km
kaple Hamrlík 7.53 km
kaple U Kryštofů 7.55 km
Hamrlík 7.56 km
Páteříková Huť 7.61 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 7.61 km
2. rota PS, Svaroh 7.62 km
vlaková zastávka Dešenice 7.62 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 7.63 km
Milence 7.63 km
kaple Milence 7.65 km
památník dosídlení Milenců 7.65 km
hřbitov Dešenice 7.65 km
SDH Milence 7.68 km
rybník Dešenice 7.69 km
kaple hřbitovní Dešenice 7.7 km
pivovar Späth-Bräu (D) 7.72 km
Javorná 7.72 km
hřbitov Lohberg (D) 7.74 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 7.77 km
kaple Lohberg (D) 7.79 km
fara Lohberg (D) 7.79 km
Lohberg (D) 7.79 km
koupaliště Železná Ruda 7.81 km
kostel sv. Anny, Javorná 7.82 km
hřbitov Javorná 7.83 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 7.83 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 7.85 km
sáňkování Železná Ruda 7.86 km
infocentrum Lohberg (D) 7.86 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 7.87 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 7.87 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 7.91 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 7.93 km
Pancířské stráně 7.99 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 8.01 km
parkoviště Gerlova Huť 8.03 km
pomník Adolfa Kašpara 8.03 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 8.04 km
kaple výklenková Lohberg (D) 8.04 km
Pamferova huť 8.04 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 8.05 km
dětské hřiště Železná Ruda 8.06 km
Patraska 8.06 km
Gerlova Huť 8.07 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 8.08 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 8.08 km
slalomové káry Železná Ruda 8.09 km
lanové centrum Železná Ruda 8.09 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 8.1 km
Starý Brunst 8.1 km
Zejbišský Dvůr 8.13 km
kaple Zejbišský Dvůr 8.14 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 8.14 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 8.16 km
Jesení 8.16 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 8.18 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 8.18 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 8.18 km
U Bradenského křížku 8.19 km
silniční most přes železnici, Žele... 8.25 km
Horní Polánky 8.29 km
SDH Železná Ruda 8.3 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 8.31 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 8.34 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 8.37 km
Zadní Chalupy 8.37 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 8.39 km
železniční tunel Železná Ruda 8.39 km
infocentrum Železná Ruda 8.39 km
environmentální (návštěvnické) cen... 8.39 km
Mladotice u Strážova 8.41 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 8.41 km
Pajrek 8.43 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 8.43 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 8.44 km
hostinec Železná Ruda 8.45 km
lípa Krotějov 8.46 km
kaple Nad Pilou 8.46 km
Krotějov 8.5 km
Nad Pilou 8.51 km
Štaidl Ladislav 8.51 km
motomuzeum Železná Ruda 8.52 km
historie lyžování na Železnorudsku... 8.52 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 8.53 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 8.54 km
památník legionářům Železná Ruda... 8.55 km
zámek Železná Ruda 8.55 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 8.55 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 8.55 km
pamětní deska osvobození Železná R... 8.56 km
Sperl Lothar 8.56 km
závod Horsefeathers Iron Jam 8.57 km
Hejda Míra 8.58 km
Buchar 8.58 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 8.58 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 8.58 km
NS Sklářská 8.58 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 8.58 km
NS Utajená obrana železné opony 8.58 km
Suchý Kámen 8.59 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 8.59 km
Jakš Martin 8.59 km
Nový Pavel 8.59 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 8.59 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 8.59 km
Ztracený Marek 8.59 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 8.59 km
Železná Ruda 8.59 km
kaplička Žiznětice 8.6 km
bitva u Nýrska 8.6 km
zřícenina Pajrek 8.6 km
Železnorudské slavnosti 8.62 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 8.62 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 8.63 km
vyhlídka Pajrek 8.63 km
Grádelský potok 8.63 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 8.64 km
Splž 8.64 km
fara Železná Ruda 8.65 km
dětské hřiště Železná Ruda 8.67 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 8.67 km
Bradné 8.67 km
venkovní posilovna Železná Ruda 8.69 km
Hájek 8.69 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 8.71 km
Žiznětice 8.72 km
kaple Žiznětice 8.72 km
studna Žiznětice 8.73 km
SDH Žiznětice 8.74 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 8.74 km
lesní divadlo Nýrsko 8.76 km
kaple Železná Ruda 8.78 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 8.78 km
hamr Želená Ruda 8.79 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 8.79 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 8.81 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 8.81 km
kaplička Bradné 8.82 km
SDH Horní Němčice 8.9 km
Horní Němčice 8.9 km
kaple Horní Němčice 8.92 km
židovský hřbitov Nýrsko 8.92 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 8.93 km
Lohberghütte (D) 8.94 km
hrob rodiny Prokopů 8.95 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 8.95 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 8.95 km
Kleine Arbersee Bahn 8.96 km
hřbitov Železná Ruda 8.96 km
potok Bramersbach (D) 8.99 km
ZOO Lohberg (D) 8.99 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 9 km
FFW Lohberghütte (D) 9 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 9.05 km
lípa Alžbětín 9.1 km
NS poznávací okruh Nýrsko 9.11 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 9.13 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 9.16 km
katr Lambach (D) 9.17 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 9.17 km
Gerlův Dvůr 9.17 km
koupaliště Nýrsko 9.2 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 9.2 km
památník Franz von Baader, Lambach... 9.2 km
mlýn Jesení 9.23 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 9.23 km
NS Holzweg, Lambach (D) 9.25 km
žlab Lambach (D) 9.25 km
Chvalšovice 9.29 km
javorová alej Debrník 9.32 km
kaple Lambach (D) 9.34 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 9.35 km
Brennes (D) 9.36 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 9.39 km
vápenka Svinná 9.39 km
hřbitov Nýrsko (nový) 9.43 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 9.47 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 9.48 km
Alžbětín 9.48 km
stavení Bayerisch Eisenstein 9.49 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 9.5 km
Mooshütte (D) 9.52 km
hřbitov Nýrsko (starý) 9.52 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 9.53 km
Lambach (D) 9.56 km
fara Nýrsko 9.57 km
stavení Nýrsko 9.59 km
Blau Josef 9.6 km
dětské hřiště Hodousice 9.6 km
kaple Božtěšice 9.6 km
kašna Nýrsko 9.6 km
Božtěšice 9.61 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 9.61 km
Dolejší Svinná 9.61 km
SDH Víteň 9.62 km
Hodousice 9.62 km
Víteň 9.64 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 9.65 km
kaple Hodousice 9.65 km
NS Železná opona – protitanková př... 9.65 km
Jak ukrást Dagmaru 9.68 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 9.7 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 9.7 km
Čachrov 9.7 km
SDH Čachrov 9.73 km
Popelní domky 9.73 km
SDH Hodousice 9.73 km
Střední Svinná 9.73 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 9.74 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 9.74 km
tvrz Čachrov 9.74 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 9.74 km
Okula Nýrsko 9.76 km
rybníky Skelná Huť 9.76 km
kaple Svinná u Javorné 9.77 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 9.78 km
lanové centrum Lam (D) 9.78 km
Svinná rozcestí 9.78 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 9.79 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 9.79 km
SDH Skelná Huť 9.8 km
Velká jedle u Debrníku 9.81 km
potok Svarožná 9.83 km
Skelná Huť 9.83 km
infocentrum Nýrsko 9.83 km
Debrník 9.84 km
zámek (zaniklý) Debrník 9.84 km
Nutrie říční 9.84 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 9.85 km
naučná stezka Tetřeví stezka 9.85 km
3. rota PS, Debrník 9.85 km
Bayerisch Eisenstein (D) 9.86 km
kaple Březí 9.88 km
kašna Debrník 9.88 km
Bláhovec František 9.88 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 9.88 km
fara Čachrov 9.88 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 9.88 km
Březí 9.88 km
kostel sv. Václava, Čachrov 9.9 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 9.9 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 9.91 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 9.91 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 9.91 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 9.91 km
Železnorudské povstání 9.91 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 9.91 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 9.91 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 9.91 km
infocentrum Alžbětín 9.91 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 9.91 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 9.92 km
hřbitov Čachrov 9.92 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 9.93 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 9.93 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 9.95 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 9.96 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 9.96 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 9.97 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 9.98 km
muzeum minerálů, Lam (D) 9.98 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 9.98 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 10.02 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 10.02 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 10.03 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 10.06 km
Nýrsko 10.06 km
Cyklotoulky - Nýrsko 10.06 km
Holub Josef 10.06 km
radnice Nýrsko 10.06 km
Multerer Hans 10.09 km
SDH Nýrsko 10.1 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 10.12 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 10.13 km
Blata 10.13 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 10.13 km
kaple Blata 10.14 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 10.15 km
studánka u Blat 10.16 km
nádraží Nýrsko 10.17 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 10.19 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 10.2 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 10.22 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 10.23 km
kaple Nýrsko 10.23 km
pomník Michal Růt 10.28 km
Kepelské mokřady 10.28 km
bunkr KŽ-1, Debrník 10.31 km
zámek Kunkovice 10.32 km
kaple Panny Marie, Keple 10.33 km
FFW Lam (D) 10.35 km
kaple Kunkovice 10.36 km
Kunkovice 10.37 km
roubenka Kunkovice 10.4 km
hrobka rodiny Kordíků 10.43 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 10.45 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 10.46 km
stavení Kunkovice 10.5 km
Zhůří 10.53 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 10.58 km
bitva o Zhůří 10.58 km
Kříž smíření, Zhůří 10.62 km
parkoviště Velký Javor 10.64 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 10.64 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 10.64 km
žlab Zhůří 10.65 km
skiareál Velký Javor (D) 10.65 km
přírodní park Kochánov 10.67 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 10.68 km
Zhůřský potok 10.68 km
Zámecký les 10.7 km
javor mléč Zhůří 10.75 km
kaple pod Hořákovem 10.75 km
horská služba Zwiesel (D) 10.76 km
kabinková lanovka Velký Javor (D)... 10.76 km
Opálka 10.78 km
hřbitov Lam (D) 10.79 km
vodotrysk, Velký Javor (D) 10.79 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 10.8 km
dětské hřiště Velký Javor (D)... 10.8 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 10.81 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 10.81 km
žlab, Velký Javor (D) 10.81 km
Lam (D) 10.82 km
Jarkovice 10.82 km
fara Lam (D) 10.82 km
SDH Strážov na Šumavě 10.84 km
kašna Strážov na Šumavě 10.84 km
infocentrum Lam (D) 10.85 km
kaple Jarkovice 10.85 km
rybník pod Hořákovem 10.88 km
lípy Dobřemilice 10.88 km
kaple Dobřemilice 10.88 km
stavení Strážov na Šumavě 21 10.88 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 10.89 km
Pláně - Alena Holá 10.9 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 10.91 km
kaple sv. Anny, Čachrov 10.91 km
fara Strážov na Šumavě 10.91 km
Malé Javorské jezero (ledovcové) (... 10.92 km
nádraží Lam 10.92 km
kaple sv. Anny, Opálka 10.94 km
pamětní deska Václav Soušek 10.94 km
radnice Strážov na Šumavě 10.94 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 10.94 km
Strážov na Šumavě 10.96 km
Ferdinandovo údolí 10.98 km
zámek Hořákov 10.99 km
tvrz Opálka 10.99 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 11 km
Starý Láz 11.01 km
Schott Anton 11.02 km
pomník padlých WWI, Uhliště 11.02 km
Dobřemilice 11.02 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 11.03 km
stavení Strážov na Šumavě 185 11.04 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 11.05 km
horská služba Lam (D) 11.06 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 11.06 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 11.07 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 11.07 km
Hořákov 11.08 km
Polom 1295 m n. m. 11.11 km
rybník Keply 11.11 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 11.12 km
Bystřice nad Úhlavou 11.13 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 11.15 km
fara Uhliště 11.15 km
Kámen doteku Uhliště 11.15 km
Kepelská studánka 11.17 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 11.23 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 11.23 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 11.25 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 11.26 km
Keply 11.3 km
4. rPS - Polom 11.31 km
hřbitov Strážov na Šumavě 11.31 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 11.33 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 11.36 km
akvapark Lam (D) 11.36 km
kaple Panny Marie, Chudenín 11.42 km
V Rybníce 11.53 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 11.56 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 11.61 km
Drozdí potok 11.66 km
stanoviště NATO NADGE, Velký Javor... 11.72 km
Rameno 11.73 km
Rittsteig (D) 11.73 km
Radvanice 11.73 km
Zhůřská brusírna 11.75 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 11.77 km
hřbitov Svatá Kateřina 11.78 km
WetterOnline - předpověď Velký Jav... 11.79 km
Západ slunce nad Javorem - Josef V... 11.79 km
Velký Javor - Großer Arber (D) 145... 11.79 km
kaple sv. Bartoloměje, Velký Javor... 11.79 km
Svatá Kateřina 11.8 km
Rovná u Strážova 11.81 km
U Soušků 11.81 km
kaple Rovná u Strážova 11.81 km
Rajský mlýn 11.85 km
parkoviště Nová Hůrka 11.86 km
Dvorecký Mlýn 11.91 km
stavení Čeletice 11.94 km
Javoříčko 11.94 km
kaple Čeletice 11.96 km
Osina 11.97 km
Čeletice 11.97 km
roubenka Čeletice 11.97 km
Šrail Jan 11.97 km
Nová Hůrka 11.97 km
kaple Engelshütt 12.05 km
lípa Engelshütt (D) 12.06 km
památník první sklárny, Engelshütt... 12.08 km
stavení Braníčkov 12.09 km
FFW Engelshütt (D) 12.12 km
rybník Braníčkov 12.17 km
Skláři, Karel Klostermann 12.19 km
Braníčkov 12.2 km
Slučí Tah 12.23 km
Rajské 12.24 km
rybníček Rajské 12.25 km
Ondřejovice 12.28 km
Toman Josef 12.28 km
Lukavice 12.28 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 12.32 km
parkoviště Staré Hutě 12.32 km
Stará Huť 12.34 km
SDH Lukavice 12.39 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 12.41 km
kaple Lukavice 12.43 km
Novohůrecká jedle 12.46 km
Petrovice nad Úhlavou 12.46 km
Kuzovská lávka 12.46 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 12.48 km
koupaliště Kozí 12.49 km
SDH Chotešov 12.5 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 12.51 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 12.53 km
Malý Javor - Kleiner Arber (D) 1.3... 12.53 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 12.53 km
Kochánov 12.55 km
Chotěšov u Velhartic 12.58 km
Hvízdalka 12.58 km
rybník Chotěšov 12.6 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 12.6 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 12.65 km
osvobození Běšiny 12.65 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 12.67 km
pohádkový les Märchenwald (D) 12.68 km
pomník padlých WWI, Velké Javorské... 12.71 km
Javoříčko 12.71 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 12.73 km
parkoviště Velké Javorské jezero... 12.73 km
Paseka 12.76 km
dřevěná plastika Věční milenci... 12.78 km
stavení Častonice 12.78 km
Lehom 12.79 km
Kozí 12.81 km
Častonice 12.82 km
Velké Javorské jezero (ledovcové) ... 12.84 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 12.85 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 12.87 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 12.87 km
Pod Polomem 12.87 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 12.89 km
kaple Kozí 12.9 km
Copak je to za vojáka 12.9 km
pomník padlých WWI, Kozí 12.91 km
Tvrdoslav 12.91 km
Vajce Josef 12.93 km
Ostrovský rybník Běšiny 12.96 km
koupaliště Běšiny 12.96 km
infocentrum Běšiny 12.96 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 12.96 km
Nový rybník Běšiny 12.97 km
dětské hřiště Běšiny 12.98 km
Husův pomník, Běšiny 13.01 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 13.01 km
nádraží Běšiny 13.01 km
Radkov 13.02 km
Petrovický mlýn 13.05 km
zámek Běšiny 13.06 km
Zámyšl 13.07 km
SDH Běšiny 13.07 km
Sejdeme se v Eurocampu 13.08 km
Běšiny 13.09 km
SDH Úloh 13.09 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 13.12 km
kaple Úloh 13.13 km
Hanger (D) 13.13 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 13.14 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 13.14 km
pomník padlých WWI, Běšiny 13.16 km
Úloh 13.16 km
fara Běšiny 13.19 km
parkoviště Malý Bor 13.22 km
mlýn Nemilkov 13.24 km
roubenka Sládečků, Běšiny 13.24 km
lípy Kochánov 13.24 km
Malý Bor 13.26 km
lipová alej Stará Hůrka 13.27 km
Rudská křižovatka 13.28 km
Stojanovice 13.29 km
V Jamách 13.29 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 13.3 km
Ruckowitzschachten (D) 13.3 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 13.31 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 13.31 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 13.31 km
Seebachschleife (D) 13.31 km
vlaková zastávka Úborsko 13.32 km
Sokolovna Běšiny 13.32 km
zámek Nemilkov 13.33 km
SDH Stojanovice 13.34 km
hrob vězeň Plocienník 13.34 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 13.34 km
kašna Nemilkov 13.35 km
U Adamců 13.36 km
památník Červený František, pplk. ... 13.36 km
hřbitov Běšiny 13.36 km
hamr Paseka 13.37 km
hřbitov Stará Hůrka 13.4 km
památník třem obětem Železné opony... 13.4 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 13.41 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 13.42 km
přírodní rezervace Poustka 13.43 km
Zvíkov 13.44 km
Stará Hůrka 13.44 km
Divá Bára 13.44 km
Abelové 13.44 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 13.44 km
památník obětem Železné opony 13.44 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 13.44 km
Nemilkov 13.47 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 13.48 km
nádraží Nemilkov 13.48 km
SDH Nemilkov 13.49 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 13.49 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 13.5 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 13.5 km
Jara příslib - Alena Holá 13.51 km
kaple Nemilkov 13.51 km
dub u Dvora, Nemilkov 13.52 km
Šálený mlýn, Běšiny 13.53 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 13.54 km
Zwieslerwaldhaus (D) 13.55 km
Dolní Kochánov 13.56 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 13.57 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 13.59 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 13.6 km
monogram LK ze stromořadí 13.61 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 13.63 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 13.66 km
Chrástov 13.67 km
Osamělý - Alena Holá 13.69 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 13.7 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 13.7 km
galerie Klenová 13.7 km
zámek a hrad Klenová 13.7 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 13.71 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 13.75 km
Úborsko 13.77 km
park na jezeře Arrach (D) 13.79 km
lípy Úborsko 13.8 km
vila Paula, manželů Kotrbových 13.81 km
Kotrbová Vilma Vrbová 13.81 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 13.82 km
dub Chrástov 13.82 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 13.83 km
Kámen doteku Arrach (D) 13.85 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 13.88 km
V zátočině 13.89 km
Šumná města - Klenová 13.94 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 13.95 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 13.96 km
Klenová 13.99 km
Haibühl (D) 14.01 km
kaple sv. Felixe, Klenová 14.03 km
vodní kanál z jezera Laka 14.06 km
kaple Milínov 14.06 km
parkoviště Zwieslerwaldhaus (D) 14.06 km
parkoviště pod Zwieslerwaldhausem ... 14.06 km
Pazderna Javoří u Běšin 14.12 km
Přední Fleky 14.13 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 14.14 km
židovský hřbitov Velhartice 14.14 km
mlýn Jámy 14.16 km
roubenka Milínov 14.2 km
parkoviště běžky Zwieslerwaldhaus ... 14.2 km
běžecké lyžování Zwieslerwaldhaus ... 14.21 km
rybník Bušek 14.24 km
Makov u Javoří (rozcestí) 14.25 km
Mourková Pavlína 14.26 km
královácký dvorec Busil 14.26 km
mlýn Milínov 14.27 km
lípa Javoří u Běšin 14.33 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 14.33 km
Javoří u Běšin 14.34 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 14.37 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 14.37 km
Podolský mlýn 14.38 km
SDH Hlavňovice 14.42 km
Radostice u Hlavňovic 14.45 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 14.46 km
Debrník 1337 m n. m. 14.46 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 14.47 km
zámek Hubenov 14.47 km
hrob Marušky Klímové 14.47 km
stavení Rovná 14.48 km
hřbitov Hlavňovice 14.48 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 14.51 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 14.51 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 14.51 km
Hubenov 14.51 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 14.52 km
lípa Rovná 14.53 km
hřbitov Velhartice 14.53 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 14.55 km
Hlavňovice 14.55 km
kaple Hlavňovice 14.56 km
Rovná u Petrovic u Sušice 14.57 km
dřevěnice Hlavňovice 14.59 km
Mochov 14.6 km
fara Hlavňovice 14.6 km
Mochovské modříny, Mochov 14.61 km
Jezero Laka (ledovcové) 14.61 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 14.62 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 14.62 km
PP Svatý Bernard 14.65 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 14.67 km
Tři životy 14.68 km
Cesta pustým lesem 14.68 km
Sterzmühle 14.68 km
Šarlatán 14.68 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 14.68 km
Hrabánek Václav JUDr. 14.68 km
Obsluhoval jsem anglického krále 14.68 km
Milada 14.68 km
Wildniscamp am Falkenstein (D) 14.68 km
vodopád Rissloch (D) 14.69 km
Čermákův jilm, Mochov 14.7 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 14.7 km
muzeum vycpaných zvířat - Tiermuse... 14.73 km
Červené Dřevo 14.73 km
Slatinný potok 14.73 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 14.74 km
Žežulka 14.74 km
Höllbachgespreng (D) 14.75 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 14.77 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 14.78 km
Skelná 14.78 km
parkoviště Skelná 14.79 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 14.79 km
Muzikant 14.79 km
mlýn Žežulka 14.8 km
Jak ukrást Dagmaru 14.81 km
ranč Podolí 14.82 km
hřbitov Červené Dřevo 14.82 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 14.82 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 14.82 km
infocentrum Arrach (D) 14.83 km
kašna Arrach (D) 14.83 km
zámek Hlavňovice 14.84 km
Vzteklina, díl 5. 14.85 km
Glashüttenmuseum Regenhütte (D) 14.87 km
Podolí u Kolince 14.9 km
zámek Podolí 14.9 km
alej Hlavňovice 14.9 km
SDH Janovice nad Úhlavou 14.91 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 14.94 km
Z aleje (2) - Alena Holá 14.94 km
Z aleje (1) - Alena Holá 14.94 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 14.94 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 14.96 km
Regenhütte (D) 14.96 km
Neznašovy 14.96 km
památník Crhova silnice 14.96 km
SDH Neznašovy 14.97 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 14.97 km
radnice Janovice nad Úhlavou 15 km
pamětní deska osvobození Janovice... 15 km
kaple Neznašovy 15.01 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 15.02 km
Pacner Karel 15.03 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 15.03 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 15.03 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 15.03 km
Janovice nad Úhlavou 15.03 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 15.03 km
památník Kašpar Bosák 15.05 km
Kalvoda Alois 15.08 km
zámek Běhařov 15.09 km
Liščí hájovna 15.09 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 15.14 km
říčka Jelenka 15.15 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 15.15 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 15.15 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 15.16 km
Běhařov 15.17 km
pítko Běhařov 15.17 km
SDH Radinovy 15.19 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 15.2 km
hasičské muzeum Běhařov 15.21 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 15.21 km
Radinovy 15.22 km
starý mlýn Velhartice 15.23 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 15.26 km
Lamberg (D) 15.27 km
SDH Velhartice 15.27 km
synagoga Velhartice 15.27 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 15.29 km
akce Let 15.29 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 15.29 km
SDH Běhařov 15.29 km
Vzteklina, díl 6. 15.3 km
Orlovická hora 15.31 km
židovský dům Velhartice 15.31 km
roubenka Velhartice 52 15.31 km
mlýn Velhartice 15.32 km
pamětní prkno Franty Šraita 15.33 km
Velhartický betlém 15.33 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 15.35 km
přírodní rezervace Borek 15.35 km
historická kovárna, Velhartice 15.35 km
rybník Běhařov 15.36 km
Borek 859 m n. m. 15.36 km
hřbitov Pocinovice 15.37 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 15.37 km
pomník padlých WWII, Velhartice 15.37 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 15.38 km
hřbitov Běhařov 15.39 km
Velhartice 15.39 km
pouť s kulturním programem a řemes... 15.4 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 15.41 km
roubenka Velhartice 15.41 km
kašna Velhartice 15.42 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 15.42 km
fara Velhartice 15.42 km
SDH Malonice 15.43 km
Zlatý stoleček 15.44 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 15.44 km
běžecké lyžování Bretterschachten ... 15.44 km
roubenka Pocinovice 47 15.45 km
SDH Pocinovice 15.46 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 15.46 km
štola Velhartice 15.47 km
Pocinovice 15.48 km
parkoviště Bretterschachten (D) 15.48 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 15.48 km
Vysoké Lávky 15.48 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 15.48 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 15.48 km
Orlovice 15.5 km
dětské hřiště Pocinovice 15.5 km
Jezerní potok jezera Laka 15.51 km
Jezvinec 15.51 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 15.52 km
fara Pocinovice 15.52 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 15.52 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 15.53 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 15.54 km
rybník Veselí 15.54 km
Zimní - Alena Holá 15.56 km
tvrz Kouskova Lhotka 15.56 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 15.57 km
Pařezí 15.58 km
Černé Krávy 15.58 km
lípa na návsi Malonice 15.6 km
Javoří u Hartmanic 15.62 km
kostel sv. Josefa a čtrnácti pomoc... 15.62 km
Zadní Chalupy 15.63 km
parkoviště Deffernik (D) 15.68 km
Malonice 15.69 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 15.7 km
pomník padlých WWI, Malonice 15.7 km
hřbitov Týnec 15.71 km
Liščí 15.71 km
kaple Horní Lhota 15.71 km
pítko u hradu Velhartice 15.71 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 15.74 km
SDH Horní Lhota 15.74 km
roubenka Týnec 15.74 km
Týnecký Josef Hais 15.74 km
nádraží Malonice 15.76 km
kaple Malonice 15.77 km
palebné postavení Boudovka 15.78 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 15.78 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 15.79 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 15.79 km
Tři chlapi na cestách 15.79 km
Štíty království českého, Hrady ne... 15.79 km
Bušek z Velhartic 15.79 km
Velhartice - Josef Váchal 15.79 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 15.79 km
hrad Velhartice 15.79 km
Boudovka 729 m n. m. 15.8 km
zámek Malonice 15.8 km
Boryně František 15.8 km
Horní Lhota 15.81 km
skanzen Velhartice 15.82 km
Tržek 15.83 km
návesní rybník Tržek 15.85 km
roubenka Tržek 15.88 km
pramen pod Borkem 15.89 km
železniční most Ludwigsthal (D) 15.89 km
javorová alej u Busilu 15.9 km
zámek Týnec 15.9 km
lípa Malonice 15.92 km
Vzteklina, díl 2. 15.92 km
Eck (D) 15.93 km
Týnec 15.93 km
Zbraslav 15.94 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 15.97 km
Krásné údolí Ostružná 16 km
FFW Atzlern (D) 16.09 km
Vzteklina, díl 2. 16.1 km
Král Šumavy 16.11 km
koupaliště Pocinovice 16.11 km
parkoviště Vysoké Lávky 16.11 km
Ždánidla 1308 m n. m. 16.13 km
Zimní nebe - Peter Balhar 16.15 km
Odešlá - Peter Balhar 16.15 km
Prášilský potok 16.16 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 16.19 km
Bílé dny - Alena Holá 16.2 km
Podzim - Alena Holá 16.2 km
Šerlův dvůr 16.2 km
štola Horní Staňkov 16.21 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 16.21 km
Stébel gotika - Alena Holá 16.21 km
Za deště - Alena Holá 16.21 km
Pampelišky - Alena Holá 16.21 km
Vzteklina, díl 4. 16.21 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 16.22 km
Zahrádka - Alena Holá 16.22 km
Brandl Petr Jan 16.22 km
Balhar Kopřivák Peter 16.22 km
Přestanice 16.22 km
Z meze (2) - Alena Holá 16.24 km
Z meze (1) - Alena Holá 16.24 km
Pích 16.28 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 16.28 km
První sníh - Peter Balhar 16.33 km
SDH Miletice 16.35 km
Šárský rybník 16.36 km
Miletice 16.37 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 16.38 km
Debrnický potok - Grosse Deffernik... 16.38 km
Libětice 16.39 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 16.39 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 16.4 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 16.42 km
Formberg 16.45 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 16.47 km
Heřmánková Hana 16.47 km
jilm v Mileticích 16.48 km
Frauenthal 16.49 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 16.49 km
Kubíčkův Dvůr 16.5 km
Střítež 16.5 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 16.55 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 16.57 km
Werich Jan 16.58 km
Vrhaveč 16.63 km
kaple Vrhaveč 16.65 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 16.66 km
silniční most Úhlava, Rohozno 16.66 km
rybník Přestanice 16.67 km
mlýn Rohozno 16.69 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 16.69 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 16.7 km
hřbitov Chlistov 16.7 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 16.71 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 16.71 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 16.71 km
vlaková zastávka Ludwigsthal (D) 16.72 km
Vzteklina, díl 2. 16.72 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 16.72 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 16.72 km
NS Velhartice 16.76 km
lípa Dolejší Těšov 16.77 km
Vzteklina, díl 1. 16.77 km
NS Vlčí jámy 16.82 km
Střeziměř 16.82 km
Dolejší Těšov 16.84 km
Vlastějov 16.84 km
Rohozno 16.84 km
kašna zámecká Horní Staňkov 16.85 km
Schreiner Gustav 16.85 km
zámek Horní Staňkov 16.85 km
Švankmajer Jan 16.87 km
pomník padlých WWI, Rohozno 16.87 km
Horní Staňkov 16.88 km
kaple Rohozno 16.88 km
parkoviště Haus zur Wildnis, Ludwi... 16.93 km
Arnbruck (D) 16.93 km
horní rybník Chlistov 16.94 km
zámek Dolejší Těšov 16.95 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 16.96 km
Schopfrův dvůr 16.96 km
Vzteklina, díl 5. 16.97 km
fara Chlistov 16.98 km
hřbitov Dlažov 16.99 km
kostel sv. Bartholomäus, Arnbruck 17 km
SDH Chlistov 17 km
V Klapárně 17.01 km
Haus zur Wildnis - Dům k divočině ... 17.01 km
akvapark Silberberg, Bodenmais (D) 17.03 km
koupaliště Chlistov 17.04 km
Dětský koutek, Haus zur Wildnis (D... 17.05 km
Chlistov 17.05 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 17.06 km
roubenka Chlistov 17.06 km
FFW Ludwigsthal (D) 17.06 km
Vacovy 17.07 km
lípa Vlastějov 17.07 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 17.08 km
kaple Vacovy 17.09 km
nádraží Bodenmais (D) 17.09 km
Tajanov u Kolince 17.09 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 17.1 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 17.1 km
infocentrum Bodenmais (D) 17.11 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 17.12 km
fara Dlažov 17.13 km
Zámecký rybník Jindřichovice 17.14 km
FFW Arnbruck (D) 17.14 km
pomník padlých WWI i II, Arnbruck ... 17.14 km
vlaková zastávka Vrhaveč 17.14 km
pivovar Adam-Bräu, Bodenmais (D) 17.15 km
obrazárna galerie Leimberger, Bode... 17.16 km
židovský kupecký dům, Chlistov 17.17 km
kaple s hrobkou Prášily 17.17 km
Dobrá Voda u Chlistova 17.19 km
zámek (nový) Jindřichovice 17.2 km
zámek (starý) Jindřichovice 17.21 km
Pláně 17.22 km
pomník padlých WWI i II, Ludwigsth... 17.22 km
hřbitov Ludwigsthal (D) 17.23 km
mlýn Tajanov 17.23 km
lidové stavení Dlažov 17.24 km
Hořejší Těšov 17.25 km
kostel Ježíšova srdce, Ludwigsthal... 17.26 km
návesní rybník Jindřichovice 17.27 km
kaple Panny Marie, Arnbruck (D) 17.27 km
stavení Cihelna 17.28 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 17.28 km
Babí hora 606 m n. m. 17.28 km
roubenka se stodolou, Chlístov 17.28 km
Nový mlýn, Pocinovice 17.29 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 17.29 km
Vojetice 17.3 km
Rovina 17.31 km
Ruda Štěpán 17.31 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 17.31 km
fara Ludwigsthal (D) 17.31 km
Jindřichovice 17.32 km
SDH Jindřichovice 17.32 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 17.33 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 17.33 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 17.34 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 17.34 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 17.35 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 17.35 km
Křištín 17.35 km
hájovna Loreta 17.36 km
Dlažov 17.36 km
roubenka Jindřichovice 17.36 km
SDH Dlažov 17.36 km
Cihelna 17.36 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 17.37 km
pramen Rovina 17.37 km
pamětní deska Alois Menza 17.38 km
kostel sv. Matouše, Křištín 17.38 km
stavení Křištín 17.38 km
hřbitov Bodenmais (D) 17.4 km
Bodenmais (D) 17.4 km
Ludwigsthal (D) 17.42 km
štola Loreta 17.44 km
skiareál Silberberg (D) 17.46 km
FFW Bodenmais (D) 17.46 km
Cestář, Jiří Straka 17.46 km
dětské hřiště Silberberg (dolní st... 17.46 km
sedačková lanovka Silberberg (D) 17.47 km
fara Bodenmais (D) 17.47 km
Ota I. Bavorský 17.47 km
zámek Ludwigsthal (D) 17.47 km
Malá Víska 17.48 km
rybník Libkov 17.49 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 17.49 km
zámek Karlov 17.49 km
kašna Bodenmais (D) 17.5 km
pomník padlých WWI i II, Bodenmais... 17.51 km
kostel Nanebevzetí P. Marie, Boden... 17.51 km
Prostřední rybník 17.52 km
kaple Karlov 17.54 km
hřbitov Prášily 17.54 km
pivovar Prášily 17.54 km
žhář v archeoparku Prášily 17.54 km
archeopark Prášily 17.54 km
kašna zámek Karlov 17.55 km
kaple u Jindřichovic 17.56 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 17.57 km
bobová dráha, Silberberg 17.58 km
Maršovice 17.59 km
stodola Prášily 17.59 km
Silberberg, Bodenmais (D) 17.6 km
hájovna Prášily 17.6 km
Bílá Lucie 17.6 km
běžecké lyžování Prášily 17.6 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 17.6 km
skiareál Prášily 17.6 km
Cyklotoulky - Prášily 17.6 km
Prášily 17.6 km
parkoviště Prášily 17.62 km
Strunkov 17.62 km
SDH Petrovice u Sušice 17.62 km
Brücknerův dům Prášily 17.63 km
Kreuziger Roman 17.64 km
hřbitov Křištín 17.64 km
zámek Kněžice 17.65 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 17.65 km
Petrovice ART 17.65 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 17.66 km
Loreta 17.66 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 17.66 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 17.66 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 17.66 km
Konín 17.67 km
pomník Josefa Váchala 17.67 km
Sluhovská lípa 17.68 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 17.68 km
Sluhov 17.69 km
horská služba Prášily 17.7 km
dětské hřiště Silberberg (střední ... 17.7 km
Petrovice u Sušice 17.7 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 17.71 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 17.71 km
koně Prášily 17.71 km
výlety s průvodcem 17.71 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 17.71 km
infocentrum Prášily 17.72 km
dětské hřiště Prášily 17.73 km
expozice historický důl, hora Silb... 17.73 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 17.73 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 17.73 km
Štíty království českého, Bůh za h... 17.73 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 17.75 km
SDH Libkov 17.75 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 17.76 km
Horní Ždánidla 17.76 km
Maškův mlýn 17.76 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 17.76 km
kostel sv. Aegidius, Drachselsried... 17.76 km
pomník padlých WWI, Drachselsried ... 17.78 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 17.79 km
hřbitov Petrovice u Sušice 17.79 km
infocentrum Drachselsried (D) 17.79 km
Prášilská papírna 17.79 km
NS sv. Vintíře 17.8 km
Zápotocký Antonín 17.8 km
Barunka, Antonín Zápotocký 17.8 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 17.8 km
židovský hřbitov Chlistov 17.8 km
botanická zahrada Prášily 17.81 km
NS Rýžování zlata 17.81 km
Drachselsried (D) 17.81 km
Drouhaveč 17.81 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 17.81 km
bizoni Prášily 17.83 km
roubenka, Petrovice u Sušice 17.85 km
Libkov 17.85 km
kaple Prášily 17.86 km
Silberberg (D) 955 m n. m. 17.86 km
fara Petrovice u Sušice 17.87 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 17.87 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 17.87 km
kašna Joska, Badenmais (D) 17.89 km
roubenka Libkov 17.91 km
Březník 1006 m n. m. 17.93 km
Vintíř svatý, Günther 17.93 km
dětské hřiště Joska, Bodenmais (D)... 17.93 km
park, hřiště, biergarten, galerie ... 17.93 km
zámek Horní Chlum 17.95 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 17.95 km
skiareál Hohen Bogen (D) 17.96 km
kaple sv. Vintíře, Březník 18.02 km
pamětní deska J. K. Haška 18.02 km
koně Jiřičná 18.06 km
přírodní rezervace Žežulka 18.07 km
zámek Ujčín 18.08 km
Hejno 18.09 km
kaple Dolní Lhota 18.09 km
rybníček v Pekle 18.09 km
tvrz Jiřičná 18.1 km
jelení obora Scheuereck (D) 18.12 km
Na Šteflích 18.13 km
Žďár u Velhartic 18.13 km
Bernartice u Kolince 18.14 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 18.14 km
Jiřičná 18.15 km
kaple Ujčín 18.15 km
mlýn Ujčín 18.16 km
Gsenget 18.17 km
Mlýnský rybník, Ujčín 18.18 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 18.2 km
operace Argument 18.2 km
Ujčín 18.24 km
SDH Bernartice u Kolince 18.24 km
vlaková zastávka Loučim 18.25 km
jeskyně Peklo 18.26 km
kaple Posobice 18.29 km
Posobice 18.3 km
SDH Ujčín 18.3 km
hřbitov Hory Matky Boží 18.31 km
sejpy Hory Matky Boží 18.31 km
Slunečná hora 996 m n.m. 18.32 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 18.32 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 18.34 km
SDH Hory Matky Boží 18.34 km
kaple Dolní Chlum 18.36 km
Vráž 18.36 km
koupaliště Petrovice u Sušice 18.37 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 18.39 km
koupaliště Bernartice 18.39 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 18.4 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 18.4 km
hájovna Pustina 18.4 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 18.41 km
lípy Loučim 18.41 km
Nová Víska 18.41 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 18.42 km
parkoviště Slunečná 18.42 km
Sokol Chodská Lhota 18.43 km
VÚ Dobrá Voda 18.43 km
Říha Olda 18.43 km
dětské hřiště Loučim 18.43 km
Adler Šimon 18.43 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 18.43 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 18.43 km
Dobrá Voda 18.43 km
Hory Matky Boží 18.43 km
tanková střelnice Prášily 18.44 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 18.44 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 18.45 km
Světlá 18.45 km
NS Hory Matky Boží 18.45 km
hřbitov Loučim 18.45 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 18.45 km
Kojšice 18.45 km
Chodská Lhota 18.45 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 18.45 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 18.45 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 18.45 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 18.46 km
o obrech v Loučimi 18.46 km
lípa Kojšice 18.46 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 18.46 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 18.47 km
hrob Rudolfa Mayera 18.47 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 18.47 km
mlýn Dolní Chlum 18.48 km
zámek Kojšice 18.49 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 18.49 km
studánka Dobrá Voda 18.49 km
SDH Chodská Lhota 18.49 km
Tesařová Vladimíra 18.5 km
SDH Loučim 18.5 km
lípa Dobrá Voda 18.5 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 18.51 km
Vzteklina, díl 4. 18.51 km
fara Loučim 18.51 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 18.51 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 18.51 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 18.51 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 18.51 km
hřbitov Dobrá Voda 18.53 km
Loučim 18.53 km
Muzikant 18.54 km
lípa Chamutice 18.55 km
Chlum u Hartmanic 18.55 km
zámek Rabenstein (D) 18.56 km
Pekelské údolí 18.56 km
krytá lávka Řezná (D) 18.58 km
Gruberg 18.58 km
Spálený les 18.63 km
hraniční kámen 12 18.63 km
Oberlindbergmühle (D) 18.64 km
Částkov 18.66 km
koupaliště Hory Matky Boží 18.67 km
stavení Částkov 18.69 km
vlaková zastávka Böhmhof (D) 18.71 km
židovský hřbitov Loučim 18.72 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 18.73 km
včelín Loučová 18.75 km
rybník Svojšice 18.75 km
SDH Srbice 18.79 km
Srbice u Mochtína 18.79 km
peřeje, řeka Křemelná 18.8 km
mlýn Poborovice 18.83 km
tvrz Svojšice 18.83 km
zámek Chamutice 18.83 km
železniční most Theresienthal (D)... 18.83 km
Svojšice 18.85 km
Odpověď vody - Peter Balhar 18.85 km
zámek Bezděkov 18.85 km
rybník Žíkovy 18.86 km
SDH Svojšice 18.86 km
traktoriáda Mlázovy 18.87 km
Nevděk 18.87 km
nádraží Luby u Klatov 18.88 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 18.88 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 18.89 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 18.89 km
Hradiště u Kolince 18.9 km
mlýn papírna Kolinec 18.9 km
hospodářské budovy Bezděkov 18.91 km
Čech Svatopluk 18.91 km
Kocíkův statek, Svojšice 18.91 km
Boříkovy 18.92 km
NS Hamižná 18.92 km
Chamutice 18.92 km
tvrz Srbice 18.92 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 18.92 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 18.92 km
hřbitov Svojšice 18.93 km
zámek Újezdec u Mochtína 18.93 km
pomník padlých WWI i II, Rabenstei... 18.93 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 18.94 km
Rabenstein (D) 18.95 km
pítko Rabenstein (D) 18.95 km
rybník Chamutice 18.95 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 18.95 km
Nové Chalupy u Kdyně 18.96 km
kaple sv. Jiří, Rabenstein 18.96 km
tvrz Boříkovy 18.96 km
Buková 18.96 km
SDH Bezděkov 18.96 km
Trsice 18.97 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 18.97 km
lípa Trsice 18.97 km
lípa Svojšice 18.98 km
zámek Mlázovy 18.99 km
fara Mlázovy 18.99 km
parkoviště Dobrá Voda 19 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Raben... 19 km
Újezdec u Mochtína 19 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 19.03 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 19.03 km
Žíkovy 19.04 km
Loučová 19.04 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 19.05 km
roubenka Mlázovy 19.05 km
zámek Žíkovy 19.05 km
Bezděkov 19.06 km
Vlach Oldřich 19.06 km
Mittagstein 1034 m n. m. (D) 19.06 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 19.08 km
Mlázovy 19.09 km
vlaková zastávka Bezděkov 19.09 km
zámek Loučová 19.1 km
Pozorka u Lešišova 19.1 km
srub, Hartmanice 19.1 km
U Hradišťské hospody 19.12 km
kaple u Srbic 19.15 km
památník Spálený les 19.15 km
horská vila, Hartmanice 19.17 km
SDH Hartmanice 19.17 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 19.18 km
Zmizelí sousedé 19.18 km
horská synagoga Hartmanice 19.18 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 19.19 km
horní kašna Hartmanice 19.2 km
lípa na náměstí Hartmanice 19.21 km
městské informační stredisko Hartm... 19.21 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 19.21 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 19.21 km
Hoher Bogen (D) 1080 m n. m. 19.22 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 19.23 km
zámek Hořejší Krušec 19.23 km
Blochova kašna Hartmanice 19.23 km
hřbitov Hartmanice 19.23 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 19.24 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 19.24 km
Hartmanice 19.24 km
Cyklotoulky - Hartmanice 19.24 km
Ziegler August 19.24 km
Šumná Šumava - Hartmanice 19.24 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 19.25 km
Hamižná hora 854 m n. m. 19.25 km
radnice Hartmanice 19.26 km
koně Mlázovy 19.26 km
Bloch Isak Simon 19.28 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 19.28 km
kostel sv. Stephanus, Spiegelhütte... 19.3 km
pohádková chalupa Mlázovy 19.3 km
hřbitov Mlázovy 19.32 km
koupaliště Hartmanice 19.32 km
koupaliště Kolinec 19.33 km
Hořejší Krušec 19.33 km
dětské hřiště Kolinec 19.34 km
lípa s kaplí Hartmanice 19.37 km
stanoviště NATO Eckstein, Hohen Bo... 19.38 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 19.42 km
Stodůlky 19.45 km
Zettl Zephyrin 19.45 km
skiareál Hartmanice 19.45 km
Těšetiny 19.46 km
hřbitov Bezděkov 19.47 km
památník Melichar Tomáš, por. 19.47 km
Spiess Christian Heinrich 19.47 km
U Malého Babylonu 19.49 km
Poborovice 19.5 km
tvrz Těšetiny 19.57 km
kaple Těšetiny 19.58 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 19.59 km
Lehen (D) 19.62 km
most Křemelná, Stodůlky 19.66 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 19.68 km
Vrásky z lásky 19.69 km
nádraží Kolinec 19.69 km
Stráž 755 m n. m. 19.7 km
lípa Břetětice 19.7 km
rybník Hartmanice 19.71 km
Břetětice 19.72 km
vila se zdobným štítem, Luby 19.72 km
Ailův mlýn, Úhlava 19.72 km
kaple Klautzenbach (D) 19.73 km
Lindberg (D) 19.74 km
Muzikant 19.74 km
Františkova Ves 19.75 km
kaplička Prostřední Krušec 19.75 km
Dohaličky 19.76 km
kostel sv. Josefa, Lindberg (D) 19.81 km
kaple Dohaličky 19.82 km
most Drnový potok, Luby 19.82 km
Malý Babylon 19.82 km
Trpěšice 19.84 km
SDH Slavíkovice 19.84 km
tvrz Luby 19.85 km
dětské hřiště Luby 19.88 km
selský skanzen Lindberg (D) 19.88 km
infocentrum Lindberg (D) 19.88 km
Luby u Klatov 19.88 km
Klautzenbach (D) 19.88 km
pec Klautzenbach (D) 19.9 km
Theresienthal (D) 19.91 km
Slunečná (turistické rozcestí) 19.93 km
menhiry Lešišov 19.93 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 19.93 km
Slavíkovice 19.94 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 19.95 km
dětské hřiště Mochtín 19.95 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 19.97 km
lípa Lešišov 19.97 km
Luby 19.99 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Hojsova Stráž

  batoh
  Konzum Hojsova Stráž
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: špičácko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumav...

  batoh
  půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumava.cz
  Šumava A-Z: e-kola, e-sků...
  lokalita: špičácko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Dešenice

  batoh
  Konzum Dešenice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Železná Ruda...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Železná Ruda
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Hojsova Stráž 0.07 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 2.64 km
Konzum Dešenice 7.3 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 8.27 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 8.41 km
Konzum Železná Ruda 8.41 km
Bankomat Česká spořitelna 8.58 km
Bankomat ČSOB 8.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.6 km
Konzum Nýrsko 9.52 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 9.6 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 9.63 km
Konzum Víteň 9.65 km
Bankomat Česká spořitelna 9.85 km
Bankomat Komerční banka 9.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10 km
Bankomat ČSOB 10 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 10.07 km
Konzum Nýrsko 10.17 km
COOP DISKONT - Nýrsko 10.17 km
Konzum Strážov 10.93 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 11.77 km
Konzum Chotěšov 12.52 km
Konzum Běšiny 12.93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 13.46 km
Konzum Hlavňovice 14.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.78 km
Bankomat ČSOB 14.78 km
Konzum Janovice 15.03 km
Konzum Velhartice 15.22 km
Konzum Malonice 15.71 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 17.26 km
NKD, Bodenmais (D) 17.29 km
REWE, Bodenmais (D) 17.31 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 17.33 km
Konzum Petrovice u Sušice 17.7 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 17.71 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 17.72 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 18.04 km
Konzum Ujčín 18.18 km
Konzum Bezděkov 19 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 19.2 km
Café 27, Hartmanice 19.2 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 19.23 km
Konzum Hartmanice 19.24 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 19.52 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 19.63 km
Konzum Mochtín 20.15 km
Konzum Kolinec 20.2 km
Konzum Sobětice 20.23 km
Bankomat Česká spořitelna 20.38 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 20.5 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 20.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 20.73 km
Bankomat ČSOB 20.97 km
Bankomat GE Money Bank 20.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.99 km
Konzum Úsilov 21.15 km
Bankomat Fio banka 21.26 km
Bankomat Česká spořitelna 21.29 km
Bankomat ČSOB 21.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.35 km
Bankomat Komerční banka 21.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.62 km
Bankomat UniCredit Bank 21.7 km
Bankomat Česká spořitelna 21.7 km
Bankomat Komerční banka 21.72 km
Bankomat ČSOB 21.74 km
Bankomat Česká spořitelna 21.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.75 km
Konzum Klatovy 21.93 km
Intersport, Zwiesel (D) 21.98 km
Bankomat GE Money Bank 21.98 km
NKD, Zwiesel (D) 22.05 km
Rossmann, Zwiesel (D) 22.07 km
TEDi, Zwiesel (D) 22.07 km
Bankomat Česká spořitelna 22.07 km
Müller, Zwiesel (D) 22.08 km
Norma, Zwiesel (D) 22.11 km
Netto, Zwiesel (D) 22.15 km
Konzum Hrádek 22.26 km
Real, Zwiesel (D) 22.29 km
Kik, Zwiesel (D) 22.38 km
Deichmann, Zwiesel (D) 22.38 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 22.38 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 22.39 km
Edeka, Zwiesel (D) 22.45 km
Penny Market, Zwiesel (D) 22.46 km
Konzum Dlouhá Ves 22.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 22.53 km
Lidl, Zwiesel (D) 22.85 km
Bankomat GE Money Bank 22.9 km
Bankomat Komerční banka 23.03 km
Konzum Kdyně 23.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.06 km
Bankomat ČSOB 23.07 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 23.08 km
Bankomat Česká spořitelna 23.11 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 23.12 km
REWE, Zwiesel (D) 23.13 km
Konzum Sušice 23.22 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 23.23 km
Konzum Kdyně 23.29 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 23.33 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 23.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.46 km
Bankomat ČSOB 23.46 km
Konzum Sušice 23.48 km
Bankomat Česká spořitelna 23.56 km
Bankomat GE Money Bank 23.57 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 23.6 km
Bankomat Komerční banka 23.62 km
čerpací stanice Shell, Sušice 23.7 km
Bankomat Česká spořitelna 23.72 km
Bankomat Česká spořitelna 23.82 km
Bankomat UniCredit Bank 23.96 km
Konzum Černíkov 24.1 km
Konzum Ústaleč 24.72 km
Konzum Srní 24.76 km
čerpací stanice Srní 24.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.77 km
Konzum Čejkovy 24.82 km
Sluneční kavárna, Srní 24.86 km
Konzum Sušice 25 km
Konzum Bolešiny 25.16 km
Konzum Kout na Šumavě 25.45 km
Konzum Zavlekov 25.53 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 26.17 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 26.31 km
Takko Fashion, Regen (D) 26.8 km
Deichmann, Regen (D) 26.84 km
TEDi, Regen (D) 26.85 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 26.93 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 26.94 km
NKD, Regen (D) 26.94 km
Edeka center, Regen (D) 26.98 km
Esprit, Regen (D) 26.98 km
Konzum Kašperské Hory 27.05 km
Bankomat Česká spořitelna 27.06 km
Konzum Starý Klíčov 27.12 km
REWE, Regen (D) 27.18 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 27.23 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 27.24 km
Edeka, Regen (D) 27.25 km
Norma, Regen (D) 27.33 km
Netto, Regen (D) 27.46 km
Aldi Süd, Regen (D) 27.5 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 27.57 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 27.64 km
Konzum Mrákov 27.84 km
Bankomat Česká spořitelna 28.3 km
Konzum Plánice 28.31 km
Konzum Zahořany 28.54 km
Konzum Chudenice 28.56 km
Konzum Nalžovské Hory 28.66 km
Konzum Myslív 28.66 km
Konzum Předslav 28.77 km
Konzum Tlumačov 28.94 km
Konzum Chocomyšl 28.94 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 29.03 km
Konzum Budětice 29.26 km
Konzum Folmava 29.77 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 29.83 km
Konzum Zborovy 29.83 km
Konzum Velenovy 29.95 km
Bankomat Komerční banka 30.2 km
Konzum Česká Kubice 30.22 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 30.35 km
Konzum Nezdice na Šumavě 30.43 km
Konzum Švihov 30.76 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 30.9 km
Konzum Žichovice 31.38 km
Konzum Domažlice 31.52 km
Konzum Žihobce 31.55 km
Konzum Hradešice 31.56 km
Konzum Rabí 31.58 km
Bankomat Raiffeisenbank 31.97 km
Bankomat ČSOB 32.05 km
Bankomat Česká spořitelna 32.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.07 km
Bankomat GE Money Bank 32.2 km
Bankomat Česká spořitelna 32.24 km
Bankomat Komerční banka 32.37 km
Bankomat Komerční banka 32.37 km
Konzum Strašín 32.37 km
Bankomat Česká spořitelna 32.44 km
Bankomat ČSOB 32.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.44 km
Konzum Milavče 32.47 km
Konzum Domažlice 32.54 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 32.62 km
Konzum Měčín 33.56 km
Konzum Srbice 33.74 km
Konzum Břežany 34.13 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 34.75 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 34.96 km
Konzum Trhanov 34.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.04 km
Bankomat ČSOB 35.05 km
Konzum Nezamyslice 35.11 km
Konzum Hlohovčice 35.15 km
Konzum Malý Bor 35.37 km
Konzum Soběšice 35.42 km
Konzum Velké Hydčice 35.44 km
Konzum Blížejov 35.45 km
Konzum Vřeskovice 35.54 km
Konzum Osvračín 35.6 km
Konzum Draženov 35.85 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 35.98 km
Konzum Čermná u Staňkova 36.23 km
čerpací stanice OMV, Draženov 36.24 km
Jednota Stachy 36.29 km
Konzum Pačejov 36.35 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 36.43 km
Konzum Nezdice u Přeštic 36.71 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 36.72 km
Konzum Pačejov 36.73 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 36.83 km
Konzum Hlohová 37.09 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 37.14 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 37.41 km
Konzum Třebomyslice 37.66 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 37.7 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 37.75 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 37.78 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 37.83 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 38.37 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 38.38 km
Bankomat ČSOB 38.47 km
Konzum Horažďovice 38.47 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 38.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.47 km
Bankomat Komerční banka 38.53 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 38.54 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 38.59 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 38.64 km
Bankomat GE Money Bank 38.67 km
Bankomat Česká spořitelna 38.67 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 38.73 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 38.74 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 38.76 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 38.78 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 38.84 km
Konzum Staňkov 38.86 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 38.94 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 38.94 km
Jednota Zdíkov 38.94 km
Konzum Horažďovice 39.15 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 39.18 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 39.21 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 39.21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 39.24 km
Bankomat Česká spořitelna 39.27 km
Konzum Staňkov 39.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 39.35 km
Bankomat GE Money Bank 39.54 km
Jednota Vacov 39.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.55 km
Bankomat ČSOB 39.55 km
Konzum Postřekov 39.59 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 39.6 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 39.63 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 39.67 km
Bankomat Komerční banka 39.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.7 km
Bankomat ČSOB 39.7 km
Konzum Díly 39.74 km
Konzum Semošice 39.76 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 39.76 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 39.78 km
Bankomat Česká spořitelna 39.93 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 40.3 km
Konzum Velký Bor 40.42 km
Konzum Horšovský Týn 40.54 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 40.62 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 40.73 km
Bankomat ČSOB 40.87 km
Konzum Nový Kramolín 40.99 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 41 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 41.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.21 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 41.26 km
Bankomat Česká spořitelna 41.26 km
Bankomat Komerční banka 41.31 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 41.34 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 41.34 km
Bankomat Komerční banka 41.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.36 km
Bankomat GE Money Bank 41.42 km
Bankomat ČSOB 41.43 km
Bankomat Česká spořitelna 41.43 km
Jednota Štěchovice 41.55 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 41.57 km
Jednota Střelské Hoštice 41.72 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 41.94 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 42.06 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 43.15 km
Bankomat Komerční banka 43.16 km
Bankomat Česká spořitelna 43.17 km
Konzum Svéradice 43.21 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 43.33 km
Burger King, Deggendorf (D) 43.37 km
Bankomat ČSOB 43.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.45 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 43.55 km
Real, Deggendorf (D) 43.7 km
Konzum Chanovice 43.7 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 43.7 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 43.76 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 43.82 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 43.88 km
Lidl, Deggendorf (D) 43.91 km
Bankomat Česká spořitelna 43.96 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 43.99 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 44.04 km
Norma, Deggendorf (D) 44.05 km
Konzum Poběžovice 44.07 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 44.13 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 44.14 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 44.3 km
Jednota Čestice 44.38 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 44.41 km
Konzum Mnichov 44.68 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 44.69 km
Netto, Deggendorf (D) 44.85 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 44.86 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 44.91 km
NKD, Deggendorf (D) 45.11 km
Jednota Vimperk 45.24 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 45.32 km
Esprit, Deggendorf (D) 45.35 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 45.36 km
Bankomat ČSOB 45.37 km
C&A, Deggendorf (D) 45.37 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 45.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.41 km
Rossmann, Deggendorf (D) 45.42 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 45.44 km
New Yorker, Deggendorf (D) 45.45 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 45.47 km
Kik, Deggendorf (D) 45.53 km
Müller, Deggendorf (D) 45.54 km
TEDi, Deggendorf (D) 45.54 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 45.55 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 45.58 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 45.59 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 45.6 km
Bankomat Česká spořitelna 45.64 km
Bankomat ČSOB 45.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.66 km
Bankomat Komerční banka 45.67 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 45.82 km
Bankomat GE Money Bank 45.86 km
Jednota Vimperk 45.86 km
Jednota Vimperk 45.87 km
Jednota Vimperk 45.87 km
Edeka, Deggendorf (D) 45.96 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 45.97 km
Bankomat Komerční banka 46.33 km
Bankomat ČSOB 46.47 km
Jednota Katovice 46.48 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 46.5 km
Jednota Vimperk 46.64 km
Jednota Bohumilice 46.72 km
Konzum Čečelovice 46.85 km
Jednota Mečíchov 47.05 km
Jednota Čkyně 47.08 km
Jednota Mnichov 47.1 km
čerpací stanice OMV, Katovice 47.12 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 47.19 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 47.53 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 47.56 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 47.61 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 47.7 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 47.79 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 47.79 km
Bankomat Komerční banka 47.79 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 47.82 km
Konzum Miřkov 47.95 km
Bankomat Česká spořitelna 47.96 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 48.01 km
Bankomat Česká spořitelna 48.12 km
Bankomat Komerční banka 48.15 km
čerpací stanice Benzina, Stod 48.19 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 48.2 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 48.24 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 48.32 km
Bankomat Česká spořitelna 48.32 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 48.36 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 48.4 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 48.48 km
Jednota Sousedovice 48.83 km
Jednota Vimperk 48.86 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 49.59 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 49.63 km
Konzum Hostouň 49.65 km
Jednota Horní Vltavice 49.66 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 49.82 km
Bankomat GE Money Bank 49.86 km
Bankomat Komerční banka 49.88 km
Bankomat Česká spořitelna 49.94 km
Jednota Volyně 50.11 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 50.18 km
Konzum Dobřany 50.18 km
Bankomat Česká spořitelna 50.23 km
Bankomat Komerční banka 50.43 km
Jednota Volyně 50.46 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 50.49 km
Bankomat GE Money Bank 50.52 km
Bankomat GE Money Bank 50.54 km
Jednota Lnáře 50.58 km
Jednota Malenice 50.61 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 50.61 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 50.62 km
Jednota Volyně 50.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 50.74 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 50.88 km
Jednota Buk 50.9 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 50.95 km
Jednota Strakonice 51 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 51.01 km
Jednota Strakonice 51.26 km
Fortna Strakonice 51.45 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 51.46 km
Jednota Strakonice 51.46 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 51.49 km
Bankomat Komerční banka 51.49 km
Bankomat Česká spořitelna 51.5 km
Jednota Strakonice 51.51 km
Bankomat GE Money Bank 51.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51.54 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 51.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51.64 km
Bankomat UniCredit Bank 51.64 km
Bankomat Česká spořitelna 51.64 km
Jednota Strakonice 51.65 km
Jednota Strakonice 51.68 km
Bankomat Fio banka 51.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51.77 km
Bankomat ČSOB 51.77 km
Bankomat ČSOB 51.77 km
Bankomat ČSOB 51.88 km
Konzum Vidice 51.89 km
Bankomat Česká spořitelna 51.89 km
Jednota Strakonice 51.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51.98 km
Jednota Strakonice 51.98 km
Bankomat ČSOB 52.02 km
Supermarket Strakonice 52.07 km
Jednota Zálezly 52.1 km
Bankomat Česká spořitelna 52.1 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 52.17 km
Jednota Strakonice 52.19 km
Bankomat ČSOB 52.28 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 52.29 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 52.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.36 km
Bankomat Komerční banka 52.41 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 52.53 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 52.57 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 52.59 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 52.63 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 52.92 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 53.13 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 53.22 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 53.22 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 53.36 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 53.39 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 53.63 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 53.63 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 53.68 km
Bankomat Česká spořitelna 53.7 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 53.96 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 54.06 km
Jednota Lenora 54.23 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 54.35 km
Jednota Radomyšl 54.47 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 54.59 km
Jednota Bušanovice 54.68 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 54.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.88 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 54.95 km
Bankomat Česká spořitelna 55.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.14 km
Bankomat ČSOB 55.14 km
Jednota Blatná 55.14 km
Bankomat Komerční banka 55.16 km
Bankomat GE Money Bank 55.22 km
Bankomat Česká spořitelna 55.33 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 55.41 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 55.49 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 55.53 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 55.64 km
Bankomat ČSOB 55.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.81 km
Bankomat Česká spořitelna 55.88 km
Bankomat GE Money Bank 55.95 km
Bankomat Komerční banka 56.02 km
Jednota Nýřany 56.05 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 56.19 km
Jednota Heřmanova Huť 56.27 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 56.64 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 56.7 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 56.7 km
Jednota Tvrzice 56.84 km
Jednota Sedlice 56.85 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 56.86 km
Jednota Přeštovice 56.88 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 56.89 km
Jednota Velká Turná 57 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 57.14 km
Jednota Vlachovo Březí 57.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.26 km
Bankomat ČSOB 57.27 km
Jednota Vlachovo Březí 57.39 km
Bankomat Česká spořitelna 57.56 km
Bankomat GE Money Bank 57.67 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 57.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 57.69 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 57.95 km
Bankomat Česká spořitelna 58.02 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 58.13 km
Bankomat ČSOB 58.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.27 km
Jednota Kladruby 58.27 km
Bankomat ČSOB 58.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.3 km
Bankomat Fio banka 58.4 km
Bankomat GE Money Bank 58.4 km
Bankomat Česká spořitelna 58.41 km
Bankomat GE Money Bank 58.41 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 58.43 km
Jednota Záblatí 58.44 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 58.46 km
Jednota Škvořetice 58.47 km
Bankomat Česká spořitelna 58.57 km
Bankomat Komerční banka 58.63 km
Bankomat Česká spořitelna 58.65 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 58.69 km
Bankomat Česká spořitelna 58.78 km
Bankomat ČSOB 58.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.85 km
Jednota Bělčice 58.85 km
Bankomat UniCredit Bank 58.85 km
Bankomat Komerční banka 58.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 58.93 km
Bankomat GE Money Bank 58.94 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 58.99 km
Bankomat ČSOB 59 km
Jednota Štěkeň 59.07 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 59.16 km
Jednota Stráž u Tachova 59.43 km
čerpací stanice Benzina, Volary 59.43 km
Jednota Javornice 59.47 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 59.52 km
Bankomat Komerční banka 59.87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 59.95 km
Jednota Čejetice 59.95 km
Jednota Sytno 59.96 km
Jednota Stožec 60.01 km
Jednota Husinec 60.02 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60.04 km
Bankomat Česká spořitelna 60.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.12 km
Bankomat ČSOB 60.14 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60.14 km
Jednota Dub 60.34 km
Jednota Cehnice 60.45 km
Jednota Volary 60.48 km
Jednota Volary 60.56 km
Bankomat GE Money Bank 60.57 km
Jednota Volary 60.59 km
Bankomat Komerční banka 60.62 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 60.68 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60.68 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 60.69 km
Bankomat ČSOB 60.82 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.85 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 60.92 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 60.95 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 61.09 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 61.09 km
Bankomat Česká spořitelna 61.16 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 61.17 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 61.21 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 61.29 km
Jednota Úlice 61.32 km
Bankomat Česká spořitelna 61.34 km
Bankomat Česká spořitelna 61.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.51 km
Jednota Lom 61.62 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 61.77 km
Bankomat ČSOB 61.84 km
Jednota Kozolupy 61.84 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 61.86 km
Bankomat ČSOB 61.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.88 km
Bankomat Česká spořitelna 61.92 km
Bankomat Komerční banka 61.94 km
Bankomat Česká spořitelna 61.95 km
Bankomat Komerční banka 61.95 km
Bankomat GE Money Bank 61.96 km
McDonalds, OC Plzeň 61.99 km
Bankomat GE Money Bank 61.99 km
Bankomat ČSOB 62.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.03 km
Bankomat Česká spořitelna 62.04 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 62.06 km
Bankomat ČSOB 62.1 km
Jednota Stříbro 62.14 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 62.15 km
Jednota Radčice 62.15 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 62.18 km
Jednota Prachatice 62.2 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 62.26 km
Bankomat GE Money Bank 62.27 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 62.27 km
Bankomat Česká spořitelna 62.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.31 km
Bankomat GE Money Bank 62.35 km
Bankomat Česká spořitelna 62.38 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 62.39 km
Bankomat Česká spořitelna 62.43 km
Bankomat Komerční banka 62.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.49 km
Bankomat Fio banka 62.52 km
Jednota Prachatice 62.52 km
Bankomat ČSOB 62.53 km
Jednota Stříbro 62.54 km
Jednota Stříbro 62.57 km
Bankomat ČSOB 62.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.63 km
Bankomat ČSOB 62.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.69 km
Bankomat GE Money Bank 62.76 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 62.77 km
Bankomat Komerční banka 62.78 km
Jednota Město Touškov 62.92 km
Bankomat Česká spořitelna 63.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.07 km
Bankomat ČSOB 63.07 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 63.07 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 63.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.13 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 63.13 km
Bankomat ČSOB 63.15 km
Bankomat Česká spořitelna 63.15 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 63.19 km
Jednota Pňovany 63.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 63.43 km
Bankomat GE Money Bank 63.53 km
Jednota Bor u Tachova 63.56 km
Bankomat Česká spořitelna 63.62 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 63.69 km
Jednota Bor u Tachova 63.7 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 63.78 km
Jednota Kestřany 63.86 km
Jednota Přimda 63.86 km
Jednota Drahonice 63.9 km
Bankomat Česká spořitelna 64 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 64.02 km
Bankomat ČSOB 64.03 km
Bankomat ČSOB 64.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.03 km
Bankomat Česká spořitelna 64.03 km
Bankomat GE Money Bank 64.03 km
Bankomat Komerční banka 64.06 km
Bankomat GE Money Bank 64.06 km
Bankomat Česká spořitelna 64.06 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 64.39 km
Bankomat Česká spořitelna 64.45 km
Bankomat Česká spořitelna 64.51 km
Bankomat Česká spořitelna 64.58 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 64.7 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 64.79 km
Jednota Bavorov 64.88 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 64.91 km
Bankomat Česká spořitelna 64.98 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 65.04 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 65.27 km
Bankomat Komerční banka 65.35 km
Jednota Chotíkov 65.35 km
Bankomat Komerční banka 65.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.58 km
Bankomat GE Money Bank 65.58 km
Bankomat ČSOB 65.65 km
Bankomat Rokycany 65.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.7 km
Bankomat Česká spořitelna 65.71 km
Bankomat UniCredit Bank 65.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.73 km
Bankomat Česká spořitelna 65.73 km
Bankomat GE Money Bank 65.75 km
Bankomat ČSOB 65.8 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 65.84 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 66.36 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 66.48 km
Jednota Vitějovice 66.49 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 66.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.66 km
Bankomat ČSOB 66.66 km
Bankomat Česká spořitelna 66.78 km
Bankomat GE Money Bank 66.85 km
Jednota Hracholusky 66.91 km
Bankomat UniCredit Bank 67.4 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 67.55 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 67.57 km
Jednota Druztová 67.72 km
Market Zruč 67.74 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 68.01 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 68.35 km
Jednota Nevřeň 68.38 km
Bankomat Komerční banka 68.79 km
Jednota Třemošná 68.81 km
Market Třemošná 68.81 km
Bankomat UniCredit Bank 68.85 km
McDonalds, Písek 68.96 km
Jednota Líšťany 68.97 km
Jednota Dolany 69.04 km
Jednota Rozvadov 69.05 km
čerpací stanice Shell, Písek 69.06 km
čerpací stanice Benzina, Písek 69.14 km
Bankomat Česká spořitelna 69.21 km
Jednota Hošťka 69.22 km
Jednota Čimelice 69.22 km
Jednota Osek u Rokycan 69.23 km
Bankomat GE Money Bank 69.3 km
Jednota Chroboly 69.31 km
Jednota Mirovice 69.54 km
Bankomat Česká spořitelna 69.56 km
Jednota Písek 69.58 km
Jednota Písek 69.59 km
Bankomat Komerční banka 69.61 km
Jednota Staré Sedliště 69.67 km
Bankomat ČSOB 69.77 km
Jednota Písek 69.77 km
Jednota Písek 69.77 km
Bankomat Komerční banka 69.78 km
Bankomat Raiffeisenbank 69.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.81 km
Bankomat GE Money Bank 69.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.82 km
Bankomat ČSOB 69.82 km
Bankomat Česká spořitelna 69.88 km
Bankomat Oberbank AG 69.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.93 km
Bankomat Fio banka 70 km
Bankomat UniCredit Bank 70.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.13 km
Bankomat ČSOB 70.13 km
Jednota Písek 70.15 km
Jednota Pernarec 70.22 km
Jednota Všeruby 70.23 km
Jednota Vráž 70.24 km
Bankomat Komerční banka 70.33 km
Bankomat Česká spořitelna 70.52 km
Jednota Písek 70.57 km
Bankomat Česká spořitelna 70.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 70.66 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 70.81 km
Jednota Horní Bříza 70.96 km
Jednota Černošín 71.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 71.08 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 71.14 km
Jednota Česká Bříza 71.2 km
Bankomat Česká spořitelna 71.31 km
Supermarket Horní Bříza 71.35 km
Bankomat Česká spořitelna 71.41 km
Jednota Vodňany 71.42 km
Bankomat Komerční banka 71.53 km
Jednota Staré Sedliště 71.53 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 71.55 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 71.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.73 km
Bankomat ČSOB 71.73 km
Bankomat GE Money Bank 71.77 km
Bankomat GE Money Bank 71.82 km
Jednota Vodňany 71.88 km
Jednota Nová Pec 72.03 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 72.07 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 72.11 km
Real, Passau (D) 72.22 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 72.26 km
Jednota Libějovice 72.41 km
COOP TUTY Nová Pec 72.47 km
Jednota Žichlice 72.47 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 72.53 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 72.7 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 72.87 km
Jednota Lety 72.87 km
Jednota Varvažov 73.18 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 73.2 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 73.31 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 73.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 73.57 km
Jednota Stupno 73.68 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 73.69 km
Edeka, Passau (D) 74.1 km
Bankomat GE Money Bank 74.1 km
Bankomat Komerční banka 74.11 km
Bankomat Česká spořitelna 74.16 km
Jednota Dlouhý Újezd 74.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 74.28 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 74.3 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 74.51 km
Jednota Břasy 74.67 km
Bankomat Česká spořitelna 74.79 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 74.83 km
Jednota Úněšov 74.87 km
Jednota Netolice 74.88 km
Bankomat Komerční banka 74.93 km
Jednota Záhoří 75.12 km
Bankomat Česká spořitelna 75.13 km
Jednota Čičenice 75.27 km
Jednota Ktiš 75.42 km
Jednota Probulov 75.47 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 75.52 km
Jednota Horní Bělá 75.64 km
Jednota Tachov 76.02 km
Bankomat ČSOB 76.17 km
Jednota Loza 76.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.18 km
Jednota Konstantinovy Lázně 76.21 km
Jednota Dolní Bělá 76.33 km
Jednota Krč 76.41 km
COOP DISKONT - Tachov 76.55 km
Jednota Mrtník 76.59 km
Bankomat Česká spořitelna 76.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.7 km
Jednota Tachov 76.72 km
Jednota Tachov 76.72 km
Bankomat ČSOB 76.72 km
Bankomat GE Money Bank 76.82 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 76.82 km
Jednota Tachov 76.97 km
Bankomat Komerční banka 77.01 km
Bankomat Česká spořitelna 77.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.04 km
Bankomat ČSOB 77.04 km
Jednota Kluky 77.06 km
Bankomat ČSOB 77.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.07 km
Jednota Kaznějov 77.07 km
Market Kaznějov 77.07 km
Konzum Újezd sv. Kříže 77.1 km
Jednota Tachov 77.12 km
Bankomat Komerční banka 77.17 km
Bankomat Česká spořitelna 77.21 km
Bankomat GE Money Bank 77.23 km
Jednota Tachov 77.34 km
Market Kaznějov 77.36 km
Jednota Dobříč 77.37 km
Jednota Tachov 77.43 km
Jednota Orlík nad Vltavou 77.51 km
Burger King, Neutraubling (D) 77.53 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 77.56 km
Bankomat Česká spořitelna 77.67 km
Jednota Pláň 77.92 km
Jednota Lestkov 78.29 km
Jednota-potraviny Horní Planá 78.46 km
Jednota Bezdružice 79.2 km
Jednota Bezdružice 79.21 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 79.47 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 79.78 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 79.9 km
Jednota Kučeř 79.98 km
Jednota Planá 80.22 km
Bankomat Česká spořitelna 80.22 km
NKD, Regensburg (D) 80.26 km
Jednota Kostelec 80.3 km
Bankomat GE Money Bank 80.37 km
Bankomat ČSOB 80.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.41 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 80.51 km
Jednota Albrechtice 80.76 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 80.83 km
Jednota-potraviny Brloh 80.85 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 80.92 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 81.24 km
Jednota Hvozd 81.28 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 81.32 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 81.35 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 81.37 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 81.4 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 81.4 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 81.41 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 81.42 km
Bankomat Česká spořitelna 81.43 km
Jednota Plasy 81.49 km
Jednota Květov 81.61 km
Jednota Plasy 81.62 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 81.68 km
Jednota Jetětice 81.78 km
Jednota-potraviny Brloh 81.9 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 81.93 km
Kik, Regensburg (D) 81.94 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 82.02 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 82.07 km
Jednota Halže 82.1 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 82.1 km
Jednota Plasy 82.17 km
Jednota Podolí 82.61 km
Jednota Babiná 82.65 km
Jednota Přílepov 82.66 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 82.66 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 82.75 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 82.8 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 82.8 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 82.84 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 82.91 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 82.92 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 82.99 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 83 km
C&A, Regensburg (D) 83.06 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 83.12 km
Jednota Chodová Planá 83.31 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 83.38 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 83.74 km
Jednota Slabčice 83.77 km
Jednota Dříteň 83.87 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 83.99 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 84.3 km
Jednota Hrejkovice 84.39 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 84.61 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 84.67 km
Jednota Nečtiny 85 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 85 km
Jednota Pechova Lhota 85.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.38 km
Jednota Kovářov 85.46 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 85.56 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 85.74 km
Jednota Olešník 85.77 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 85.78 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 85.82 km
Jednota Hadačka 85.86 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 85.89 km
Bankomat ČSOB 86.13 km
Jednota Zbelítov 86.44 km
Jednota Zliv 86.59 km
Bankomat Česká spořitelna 86.73 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 86.92 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 86.92 km
Jednota-cukrárna Manětín 86.96 km
Bankomat ČSOB 87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87 km
Jednota Mladotice 87.01 km
Jednota Pištín 87.1 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 87.54 km
Jednota-potraviny Křemže 87.55 km
Jednota Bernartice 87.6 km
Jednota Borovany 87.91 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 87.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.04 km
Bankomat ČSOB 88.04 km
Jednota Kralovice 88.17 km
Bankomat ČSOB 88.26 km
Supermarket Kralovice 88.28 km
Bankomat Komerční banka 88.31 km
Bankomat Česká spořitelna 88.31 km
Bankomat Česká spořitelna 88.31 km
Jednota Kralovice 88.35 km
Bankomat GE Money Bank 88.37 km
CENTRUM Milevsko 88.37 km
Jednota Kralovice 88.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.41 km
Bankomat GE Money Bank 88.65 km
Bankomat Komerční banka 88.71 km
Jednota Týn nad Vltavou 88.72 km
Bankomat ČSOB 88.8 km
Bankomat Komerční banka 88.8 km
Bety Týn nad Vltavou 88.81 km
Bankomat Česká spořitelna 88.81 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 88.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.81 km
Bankomat Česká spořitelna 88.82 km
Bankomat ČSOB 88.88 km
Bankomat Česká spořitelna 88.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.92 km
Jednota-potraviny Kájov 89.17 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 89.24 km
Jednota Týn nad Vltavou 89.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.74 km
Bankomat ČSOB 89.74 km
Jednota Radětice 91.07 km
Jednota-potraviny Světlík 91.22 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 91.26 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 91.45 km
Bankomat Česká spořitelna 91.72 km
Bankomat ČSOB 91.74 km
Jednota Sepekov 91.77 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 91.79 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 92.08 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 92.47 km
Bankomat ČSOB 92.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92.6 km
Bankomat Komerční banka 92.75 km
Supermarket Zuzana Bechyně 92.76 km
Bankomat GE Money Bank 92.77 km
Bankomat Česká spořitelna 92.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92.82 km
Bankomat Raiffeisenbank 92.83 km
Bankomat ČSOB 92.84 km
Bankomat Oberbank AG 92.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92.84 km
Bankomat UniCredit Bank 92.86 km
Bankomat Citibank 92.89 km
Bankomat Citibank 92.89 km
Bankomat Česká spořitelna 92.91 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 92.92 km
Bankomat Citibank 92.93 km
Bankomat Citibank 92.93 km
Jednota Bechyně 92.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92.97 km
Bankomat ČSOB 92.98 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 93.03 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 93.06 km
Bankomat Komerční banka 93.14 km
Bankomat GE Money Bank 93.17 km
Supermarket Český Krumlov 93.2 km
Bankomat Česká spořitelna 93.21 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 93.22 km
Bankomat Komerční banka 93.22 km
Jednota-potraviny Větřní 93.22 km
Bankomat ČSOB 93.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93.26 km
Bankomat ČSOB 93.28 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 93.32 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 93.33 km
Bankomat GE Money Bank 93.37 km
Bankomat GE Money Bank 93.37 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 93.39 km
Jednota-potraviny Frymburk 93.42 km
Bankomat Citibank 93.5 km
Jednota Bechyně 93.59 km
Bankomat Komerční banka 93.62 km
Bankomat Komerční banka 93.62 km
Jednota Žihle 93.63 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 94.12 km
Jednota Božetice 94.4 km
Lužnice České Budějovice 94.44 km
Vltava České Budějovice 94.79 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 95.12 km
Jednota Opařany 95.28 km
Bankomat ČSOB 95.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.62 km
Bankomat Česká spořitelna 95.62 km
Jednota Chyšky 95.66 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 95.72 km
Jednota-potraviny Frymburk 95.72 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 95.73 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 95.82 km
Bankomat Česká spořitelna 95.84 km
Jednota Stádlec 95.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.86 km
Družba České Budějovice 96.05 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 96.11 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 96.34 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 96.42 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 96.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.55 km
Bankomat Oberbank AG 96.55 km
Bankomat Česká spořitelna 96.55 km
Bankomat Raiffeisenbank 96.6 km
Bankomat UniCredit Bank 96.65 km
Bankomat Fio banka 96.65 km
Bankomat ČSOB 96.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.67 km
Bankomat Česká spořitelna 96.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.67 km
Bankomat ČSOB 96.67 km
Bankomat Česká spořitelna 96.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.71 km
Bankomat GE Money Bank 96.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.73 km
Bankomat Sberbank CZ 96.74 km
Bankomat ČSOB 96.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.74 km
Bankomat ČSOB 96.74 km
Bankomat ČSOB 96.79 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 96.79 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 96.85 km
Rožnov České Budějovice 96.87 km
Bankomat Česká spořitelna 96.92 km
TREFA Ćeské Budějovice 96.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.99 km
Bankomat ČSOB 96.99 km
Bankomat ČSOB 97.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97.01 km
Bankomat UniCredit Bank 97.01 km
Bankomat Komerční banka 97.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97.1 km
Bankomat GE Money Bank 97.12 km
Bankomat Česká spořitelna 97.17 km
Bankomat Raiffeisenbank 97.21 km
Prior České Budějovice 97.28 km
Vesna České Budějovice 97.3 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 97.31 km
Bankomat UniCredit Bank 97.53 km
Bankomat Komerční banka 97.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97.59 km
Bankomat ČSOB 97.59 km
Bankomat Česká spořitelna 97.59 km
Jednota Kamenný Újezd 97.63 km
Bankomat GE Money Bank 97.63 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 97.74 km
Jednota-potraviny Lipno 97.8 km
Bankomat Česká spořitelna 97.83 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 97.84 km
Jednota Lázně Kynžvart 97.87 km
Bankomat Komerční banka 98.25 km
TREFA České Budějovice 98.27 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 98.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.36 km
Bankomat ČSOB 98.36 km
Bankomat Česká spořitelna 98.83 km
Jednota Dolní Bukovsko 100.67 km
Bankomat Česká spořitelna 100.76 km
Jednota Adamov 100.91 km
Jednota Jistebnice 101.1 km
Jednota-potraviny Velešín 101.15 km
Jednota-potraviny Loučovice 101.18 km
Jednota-potraviny Loučovice 101.47 km
Bankomat GE Money Bank 101.49 km
Bankomat Česká spořitelna 101.53 km
Jednota Malšice 101.61 km
Jednota-potraviny Velešín 101.68 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 101.71 km
Supermarket Malšice 101.73 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 102.15 km
Jednota Neplachov 102.54 km
Jednota-potraviny Velešín 103.01 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 103.78 km
Jednota Hlavatce 103.8 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 104.04 km
Jednota-potraviny Střítež 104.6 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 104.61 km
Bankomat Česká spořitelna 104.83 km
Bankomat Komerční banka 104.9 km
Bankomat Česká spořitelna 105.04 km
Jednota-potraviny Kaplice 105.06 km
Bankomat GE Money Bank 105.08 km
Jednota Borkovice 105.1 km
Jednota Lišov 105.11 km
Bankomat GE Money Bank 105.11 km
Jednota Slapy 105.21 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 105.43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 105.7 km
Jednota Želeč 105.84 km
Jednota-potraviny Bujanov 106.26 km
Jednota Radkov 106.28 km
Bankomat ČSOB 107.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107.59 km
Jednota Borotín 107.62 km
Jednota-potraviny Kaplice 107.69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 107.73 km
Jednota-potraviny Kaplice 107.87 km
Bankomat Česká spořitelna 107.9 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 107.9 km
Bankomat Raiffeisenbank 107.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107.94 km
Bankomat ČSOB 107.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108.05 km
Bankomat GE Money Bank 108.05 km
Bankomat ČSOB 108.06 km
Jednota Ledenice 108.11 km
Bankomat Komerční banka 108.15 km
Jednota-potraviny Kaplice 108.16 km
Jednota-potraviny Kaplice 108.16 km
Bankomat Česká spořitelna 108.21 km
Jednota-potraviny Kaplice 108.3 km
Jednota Tábor 108.35 km
Bankomat Oberbank AG 108.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108.46 km
Bankomat GE Money Bank 108.62 km
Bankomat ČSOB 108.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108.65 km
Bankomat ČSOB 108.65 km
Bankomat Fio banka 108.66 km
Bankomat Česká spořitelna 108.96 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 108.98 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 109.08 km
Bankomat Komerční banka 109.09 km
Bankomat Česká spořitelna 109.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 109.17 km
Bankomat ČSOB 109.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 109.18 km
Bankomat GE Money Bank 109.18 km
Bankomat Komerční banka 109.19 km
Bankomat UniCredit Bank 109.24 km
Bankomat ČSOB 109.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 109.33 km
Jednota Tábor 109.38 km
Bankomat Raiffeisenbank 109.39 km
Bankomat Raiffeisenbank 109.39 km
Jednota Tábor 109.46 km
Bankomat Česká spořitelna 109.5 km
Bankomat GE Money Bank 109.5 km
Bankomat Komerční banka 109.5 km
Jednota-potraviny Besednice 109.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 109.61 km
Bankomat ČSOB 109.65 km
Bankomat Komerční banka 109.74 km
Bankomat Česká spořitelna 109.75 km
Bankomat GE Money Bank 109.82 km
Bankomat GE Money Bank 109.99 km
McDonalds, Tábor 110 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 110.01 km
Bankomat ČSOB 110.01 km
čerpací stanice Shell, Tábor 110.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.05 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 110.07 km
Jednota Tábor 110.09 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 110.16 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 110.18 km
Bankomat Česká spořitelna 110.21 km
Bankomat Česká spořitelna 110.22 km
Bankomat GE Money Bank 110.22 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 110.24 km
Bankomat Citibank 110.26 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 110.39 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 110.4 km
Jednota Klenovice 110.42 km
Bankomat Česká spořitelna 110.42 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 110.51 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 110.52 km
Bankomat Komerční banka 110.53 km
Supermarket Renta Soběslav 110.62 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 110.64 km
Bankomat Komerční banka 110.64 km
čerpací stanice OMV, Řípec 110.7 km
Bankomat Česká spořitelna 110.71 km
Bankomat ČSOB 110.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.71 km
Bankomat GE Money Bank 110.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.78 km
Bankomat ČSOB 110.8 km
Bankomat Česká spořitelna 110.81 km
Jednota Roudná 110.9 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 110.95 km
Jednota Soběslav 110.95 km
Jednota Sezimovo Ústí 111.04 km
Jednota Chotoviny 111.11 km
Jednota Měšice 111.18 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 111.19 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 111.29 km
Jednota Borovany 111.41 km
Jednota-potraviny Kaplice 111.63 km
Jednota Řípec 111.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 111.94 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 111.95 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 112.1 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 112.13 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 112.13 km
Jednota Myslkovice 112.7 km
Bankomat Česká spořitelna 112.72 km
Bankomat Komerční banka 112.76 km
Bankomat GE Money Bank 112.9 km
Jednota Trhové Sviny 113.16 km
Jednota Přehořov 113.32 km
Jednota Košice 113.33 km
Jednota Nemyšl 113.48 km
Jednota Zárybničná Lhota 114.16 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 115.1 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 115.44 km
Bankomat ČSOB 115.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.49 km
Tempo market Třeboň 115.82 km
Bankomat Komerční banka 116.09 km
Bankomat Česká spořitelna 116.16 km
Bankomat GE Money Bank 116.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.45 km
Jednota-potraviny Malonty 116.46 km
Bankomat ČSOB 116.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.83 km
Bankomat ČSOB 116.87 km
Bankomat Česká spořitelna 116.94 km
Jednota Tučapy 116.94 km
Bankomat ČSOB 117.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.01 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 117.08 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 117.26 km
Jednota Ratibořské Hory 117.41 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 117.89 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 118.32 km
Jednota Chýnov 119.09 km
Jednota Oldřichov 119.1 km
Jednota Budislav 119.42 km
Jednota Dírná 119.69 km
Jednota Krtov 119.77 km
Jednota Choustník 119.91 km
Bankomat Česká spořitelna 120.25 km
Jednota Mladá Vožice 122.04 km
Jednota Mladá Vožice 122.04 km
Supermarket Mladá Vožice 122.04 km
Jednota Dolní Hořice 122.41 km
Jednota Horní Stropnice 122.78 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 123.75 km
Jednota Pořín 123.89 km
Jednota Nové Hrady 124.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 124.85 km
Jednota Smilovy Hory 127.15 km
Bankomat Česká spořitelna 127.44 km
Bankomat GE Money Bank 127.53 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 127.58 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 128.89 km
Bankomat Česká spořitelna 129.48 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 137.49 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 138.82 km
Konzum Milčice 163.01 km

mohlo by Vás zajímat

vápenka Svinná

batoh
vápenka Svinná
Šumava A-Z: technické
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Zhůřská brusírna

batoh
Zhůřská brusírna
Šumava A-Z: technické
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Národní park Šumava je biosférická rezervace pod patronací UNESCO, má rozlohu 69030 ha a je největším národním parkem v České republice. Národní park Šumava spolu s německým národním parkem Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) představují největší lesní komplex ve střední Evropě, často se o nich mluví jako o zelené střeše Evropy. V blízkosti Národního parku se nachází několik velkoplošných chráněných krajinných oblastí (CHKO). Tyto CHKO mají nižší stupeň ochrany než, který platí pro Národní park, nicméně se jich také týká omezení pro turisty na ochranu přírody. Národní park Bavorský les je prvním a zároveň nejstarším mezinárodně uznávaným přírodním parkem Německa. Rozkládá se na ploše 24.300 hektarů. Najdete zde 320 km výborně značených turistických cest, více než 200 km cyklistických stezek a 170 km běžkařských tras. To vše uprostřed nádherné přírody. Tento park se rozprostírá v srdci největšího zalesněného pohoří střední Evropy, uprostřed Bavorského lesa, na hranici České republiky a Německa, mezi Bavorskou Rudou a Finsterau. Vydejte se na průzkum přírodou. Ať už si chcete odpočinout nebo zasportovat. Využijte možnosti získat velké množství informací a poznatků týkajících se celé oblasti. Pro nic za nic nepatří Národní park Bavorský les mezi nejoblíbenější cíle pro pěší turisty, příznivce cyklistiky a ostatní návštěvníky. Při hledání ubytování na Šumavě máte možnost výběru z široké nabídky chat, penzionů, hotelů, ubytování v soukromí, chalup, apartmánů, apartmánových domů, horských chat, rekreačních středisek, ubytoven. K výbavě patří samozřejmě vlastní sociální zařícení, vybavená kuchyně, společenská místnost, zahrada s posezením, úschovna lyží a kol, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. Obvyklé je i připojení k netu wi-fi signálem. To vše při vzrůstajících cenách energií a inflace za několik let nezměněné ceny a tedy velmi levně. Počasí sledujte na šumavských webových kamerách, stav upravenosti běžeckých tras na Bílé stopě, novinky z regionu poslouchejte na Rock Radiu Šumava, Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Plul tiše po nebes modré báni šedý mráček, pohltil skvělou desku měsíce, překazil bujnou hru jeho rozdováděných paprsků, vrhl temný stín na bílé omítěné zdi, na střechy stavení, na sad, palouk i hladinu rybníčku...

Dívka se obrátila a odběhla do své komůrky.

Asi pět dní po právě vylíčené noční schůzi v sadě Potužákově kráčela zrána Apolena, přicházejíc od Pašic, po úzké hrázi, jež dělí rybník Zlivský, čili jak mu ve Zlivi říkají, Horní, od Bezdrevi, pod samou Zliví. Ač slunko se na ni nesmálo — v noci pršelo a bouřilo a po nebi dosud uháněly trhané, vlnité šedé mraky — ač oděna byla ve všední slátaninu, která, Bohu budiž žalováno! počínala nahražovati vkusný lidový kroj blatských žen a dívek, přece každý, kdo ji potkal, musil doznat, že i bez pestrých výšivek na zástěře, bez kvítkovaného živůtku, bez bělostných rukávů, bez zvláštního úboru hlavinky, pod jednoduchým červeně a černě kostkovaným šátkem, uvázaným pod bradou, byla neobyčejně hezké a švarné děvče. Nebylo člověka, ani mladého, ani starého, jemuž příznivý osud s ní potkati se dal, aby se za ní nebyl ohlédl. Avšak její zraky tu vpřed ubíhající, onde k zemi se upírající, jedva o koho zavadily; šinula se zajisté vpřed spěšnými kroky, pohroužená ve své myšlenky, nevšímajíc si ani Zlivského rybníku, jehož hladina, silným větrem zmítaná a rozvlněná, vroubená širokou stuhou zeleného, neustále se pohybujícího a ševelícího rákosí, se rozbíhala vlevo od ní, k severu, ani vpravo Bezdrevi, která jen úzkým hrdlem svým omývá jižní svah hráze, načež se rozstoupá, rozšiřuje v ohromnou šedou rozlitinu, ubíhající k jihu do nedozírných, mlhavých dálav, lemována k západu klikatě sbíhající hrází, nízkým vrbím porostlou, za níž se rozkládají močály rákosím a sítím porostlé, za těmito zelené louky, obilní lány a nízké borové remízy, vcelku na první pohled jednotvárný, rovný kraj, ale přece, blíže-li přihlédneš, plný barev a zvláštního půvabu;

k východní straně ční, téměř z vod vystupujíc, řada domků zlivských, v pozadí nízká pahorkatina, dále ostrov, zvaný Králičí vršek, jenž brání dalšímu rozhledu k Hluboké, pak pruhy černých, omšelých lesů, jež v dáli splývají s obzorem ...

Než, toho všeho, jak už praveno, Apolena sobě nevšímala; neviděla hloučky divokých kachen, plujících po Zlivském rybníku, ani lysek, ani dvojici skvostných roháčů, potápějících se, lovících drobné rybky, nesledovala očima bílých racků, kroužících nad vodami Bezdrevi, hlučně povykujících, ni přemetů nádherně se vznášejících čejek. Přešla hráz i můstek přes potok, vylévající se kalným proudem ze Zlivského rybníka, zahnula vpravo, přeběhla železniční trať, vedoucí podle samé Bezdrevi, a zahýbala už do vsi, když pojednou se potkala s mladým člověkem, oděným v zánovnou uniformu železničních zřízenců.

„Aj hleďme!" zvolal, zočiv ji a stanuv, „potom že nemám štěstí! Ubírám se na dovolenou a první rodačkou, kterou potkávám, jsi zrovna ty... jste zrovna vy" — opravil se — „Pánbůh vás poslal, Apoleno! Koukám na vás už hezkou chvíli, věděl jsem, že vás znám, ale kdo by vás hned poznal, když vás dva roky nespatřil? Tenkrát jste byla hubené, vytáhlé hůdě, a v takovou švarnou dívčinu jste vyrostla! Pozdrav vás Bůh, má zlatá!"

Podívala se na něj, jak tu stál před ní, pěkně urostlý, růžový v obličeji, modré oči jen mu hrály, tmavorusé knírky, do ostrých hrotů zakroucené, dodávaly mu výraz sebevědomé kurážnosti; nicméně se nepodobalo, že by byl působil na ni uchvacujícím dojmem, neboť nedotkla se podávané jí ruky, ba, čílko se zakabonilo a uhnout se hleděla.

„Já vás neznám," odsekla krátce.

„Ale, ale, má panenko — není možná, abyste mne nepoznávala ! Já jsem se přece tolik nezměnil z těch dvou let, co jsme se neviděli... Víte, tenkrát o pouti v Selci!"

„Já vás jistě neznám," opakovala.

„I dobře mě znáte, jen pamatovat se nechcete! Vždyť jste ze mne oči nespouštěla, když jsem byl u vás na návštěvě ve vojenském mundúru, s šavlenkou po boku! Ovšem, tenkrát jste byla malá ještě. Přece nebudete povídat, že neznáte Ferdu Krušnejch? — Co?"

Uchopil ji za ruku, která držela řilec.

„A — pravda — vy jste Ferda Krušnejch," odpověděla. „Teď se pamatuju. Pozdrav vás Pánbůh taky..."

„Nu, tak vidíte! Už mi nepopřete, že bychom nebyli staří známí."

Přesto bylo zjevno, že obnovení staré známosti jí nezpůsobilo přílišné radosti; ještě méně se vůčihledě potěšila, když se jí tázal, kam jde, a nevyčkav ani odpovědi, jedním dechem se jí nabízel, že ji doprovodí, že počká, až si vyřídí svoje záležitosti, a že pak s ní půjde až do Plástovic.

„Vy se mnou jít nemůžete,"pravila, „nedočkal byste se mám tu mnoho obchůzek..."

„Aj! To by tak bylo! Třeba do večera počkám. Máte to marné, už se mne nezbavíte, moje růžičko! Vždyť jsme staří známí, tak říkajíc příbuzní. Což mi nestál kmotrem váš pantáta! Sluší se, abych ho navštívil..."

„První cesta je přece k rodičům," vpadla mu do řeči; „přijďte k nám zítra... kdykoli... budete vítán..."

„Proč mě odháníte? Sám Pánbůh mi vás přivedl do cesty. S vámi půjdu, budu vám povídat, aby vám nebylo smutno samotné."

„Děkuju vám za dobrou vůli, ale mně smutno není nikdy. Až si tu své věci vyřídím, dám se do Zbudova k bábě. Možná že tam pobudu do večera, možná taky až do rána. Přijďte k nám zítra, chcete-li navštívit tátu."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky