nejmodernější a největší stroj v roce 1911 na výrobu novinového rotačního papíru na světě - Větřní zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
první veřejné pouliční osvětlení v Čechách - Fr. Křižík, Písek zajímavosti ze Šumavy
jediný hradní most na skále ve střední Evropě - Velhartice zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy
první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy

von Baader, Franz Xaver Benedict

detailní info

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: Německo
GPS: 49°12'55.69"N 13°04'15.91"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Franz Xaver Benedict von Baader (27. března 1765, Mnichov – 23. května 1841, Mnichov) byl německý lékař, technik, romantický filosof a katolický teolog. Franz Baader se narodil v rodině lékaře, a proto také studoval medicinu a to v Ingolstadtu a ve Vídni. Lékařskou praxi v Mnichově ale nevykonával dlouho a začal studovat důlní inženýrství v saském Freibergu (spolu s A. Humboldtem a s romantickým básníkem Novalisem). Poté v letech 1792–1796 pracoval jako důlní inženýr v Anglii. Zde se setkává s několika filosofy a to ho vede k napsání řady filosofických textů. Po návratu se v Hamburgu seznámil s filosofem Jacobim, s nímž udržoval přátelské styky. Roku 1800 se v Praze oženil s Františkou von Reisky a v Mnichově se stal vrchním důlním inženýrem. Založil továrnu v Lambachu (u bavorského města Lam) na tabulové sklo podle vlastního vynálezu, za nějž dostal od rakouského císaře doživotní penzi a roku 1808 se stal členem Bavorské akademie věd. V roce 1822 napsal memorandum třem císařům (pruskému, rakouskému a ruskému), kde se je snažil přesvědčit o jejich křesťanských povinnostech, mezi něž počítal i obnovení Polska. Vydal se i do Petrohradu, ale car jeho návštěvu odmítl. Po penzionování byl od roku 1825 profesorem filosofie a spekulativní teologie na nově založené mnichovské univerzitě. Baader se velmi zasazoval o propojení vědy a náboženství, o ekumenické sjednocování křesťanských církví, o omezení papežské moci a demokratické uspořádání církve, ale postavil se proti jejímu zasahování do světských záležitostí. Roku 1835 vydal spis o bídě proletariátu a o možnostech, jak mu pomoci. Franz byl tradicionalista a romantik, odpůrce racionalismu a osvícenské filosofie, ale také empirismu Davida Huma. Byl velmi ovlivněn mystikou Jakoba Böhme a Mistra Eckharta i dlouholetým přátelstvím se Schellingem, jehož však v pozdějším věku sám velmi ovlivnil. Svou vlastní filosofii nazývá Baader dynamickou a staví ji proti mechanické. Lidský rozum je podle něho omezený a musí se opírat o Boží zjevení a o studium přírody, jež je pro něho velkým tajemstvím… Baader patřil mezi nejoriginálnější katolické myslitele 19. století. Měl velmi početné a nadšené žáky, kteří vydali jeho sebrané spisy v 16 svazcích v letech 1851–1860.

von Baader, Franz Xaver Benedict na mapě

místa v okolí

žlab Lambach (D)

žlab Lambach (D)

kategorie: kultura a památky / kašny, studny
lokalita: Německo
GPS: 49°12'56.14"N 13°04'13.55"E

zobrazit více
katr Lambach (D)

katr Lambach (D)

kategorie: kultura a památky / technické
lokalita: Německo
GPS: 49°12'53.95"N 13°04'17.45"E

zobrazit více

další místa v okolí