Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Brčálnické údolí

Šumava

kategorie: příroda
podkategorie: přírodní krásy, úkazy
lokalita: špičácko
GPS: 49°11'30.070"N, 13°12'42.665"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Brčálnické údolí je nejhlubším údolím Šumavy a považováno za jedno z nejkrásnějších údolí a míst vůbec. Jde o rozlehlé údolí s prameništěm horní Úhlavy (která pramení na západním svahu Pancíře) mezi svahy Můstku, Pancíře, Špičáku a Svarohu s několika samotami a chatami. Toto údolí odděluje Pancířský (Můstecký) hřeben a hřeben Královského hvozdu. Nachází se zde přírodní rezervace Brčálnické mokřady a prochází tudy NS Brčálník. Na Brčálníku je vlaková zastávka Hojsova Stráž - Brčálník železniční tratě 183 z Klatov do Železné Rudy. Před vjezdem do špičáckého tunelu stával rozáhlý Stornův dvorec - Storngut. Nedaleko železniční zastávky Hojsova Stráž - Brčálník stávaly budovy bývalého skautského střediska Dakota. Na cestě k chatě Rudolfovna stojí umrlčí prkno skauta Šedého Vlka.V sedmdesátých letech minulého století zde byl vybudován rekreační komplex Svazu družstevních rolníků, dnes hotelové komplexy. Technické památky: Elektrárna Černé jezero, železniční tunel pod Špičákem, železniční propustky z ručně tesaných kamenných kvádrů. Chata Rudolfovna dostala své jméno v polovině minulého století podle svého obyvatele - lesního pana Rudolfa. Nachází se zde také několik památných stromů, například Jasany na Brčálníku či Brčálnický buk. České jméno osady Brčálník (jméno pro oba svahy údolí kolem Úhlavy) se začalo užívat koncem devatenáctého století, kdy sem přicházeli první turisté z vnitrozemí. Jméno se však vžilo až po druhé světové válce. Do té doby tady bylo odpradávna téměř stoprocentní německé osídlení a byla používána německá jména. Pro oblast nad tratí, bylo vžité jméno Frischwinkl a pro oblast od Srubů kolem Rudolfovny dolů k elektrárně se užíval název Storn. Osada nikdy nebyla uzavřenou vsí, ale sestávala z usedlostí a samot roztroušených po svazích hor, tak, jak to v Královském hvozdu bývalo zvykem. První osídlené místo bylo v místech, kde bývala usedlost Frischhof, která vznikla zhruba kolem roku 1400. Později se osídlení rozrostlo na deset usedlostí roztroušených v údolí. Na nich hospodařili v drsných klimatických podmínkách se svými rodinami svobodní královští sedláci – Králováci. Frischwinkel a Storn patřil ke svobodné rychtě Eisenstrass (Hojsova Stráž). Oblast Královského hvozdu se dělila na osm rychet. Králováci měli od českých králů privilegia, která jim zaručovala určité svobody a právo volit si v každé rychtě vlastního rychtáře a rovněž jednoho vrchního rychtáře, který je zastupoval v jednání s vrchností a hájil jejich práva. Velký rozmach údolí nastal po třicetileté válce, kdy v údolí vznikaly především sklářské provozy (Fürstenhütte, Stornské sklárny). V té době se významně využívala k výrobě síla vodních toků – ve sklárnách byly mlýny, pily, hamry. Na začátku 19. století veškeré místní sklárny zanikly a lidé se živili zemědělstvím a dřevařstvím. V roce 1849 se změnilo obecní zřízení – z rychty vznikla obec a poslední Eisenstrasský rychtář Adam Oberhofer se stal starostou. Hospodářská situace pohraničních oblastí nebyla nejlepší a koncem 19. století se odtud vystěhovalo několik tisíc lidí do Ameriky.  Kolem roku 1860 byly postaveny dvě nové silnice. Silnice Špičák - Hojsova Stráž (tehdy Spitzberg, nebo také Dorf Eisenstein - Eisestrass) a silnice Špičák – Hamry (Dorf Eisenstein – Hammern). V roce 1877 byla dostavěna železnice  a také tunel pod Špičákem - na svou dobu unikátní dílo, které nemělo v obdoby v celém Rakousku – Uhersku.  Do údolí začali proudit první turisté - převážně čeští lidé z vnitrozemí. V okolí vznikaly penziony a hospody a místní lidé dostali nový zdroj obživy.  V roce 1936 byla postavena kasárna Sruby pro složky Stráže obrany státu, jako reakce na politiku Německa. V údolí žilo poměrně velké množství lidí, v roce 1939 tu bylo chováno 26 koní, 626 kusů hovězího dobytka a 1100 slepic. Po Mnichovu byla oblast zabrána Německem a místní muži museli narukovat do Německé armády a policejních složek. V květnu 1945 byla oblast Železnorudska osvobozena Americkou armádou pod vedením generála Pattona. Německé obyvatelstvo bylo omezeno v pohybu, nemělo dostupné sdělovací prostředky a v roce 1946 bylo odsunuto do Německa. Po nástupu socialismu v únoru 1948 byla hranice neprodyšně uzavřena nejdříve elektrickými zátarasy a hraniční pásmo sahalo téměř až k železniční trati. Opuštěné usedlosti v pásmu byly převážně strženy, Frischof byl přeměněn na kravín Státních statků Dešenice, vše chátralo a život se tu zastavil. Elektriku na hranicích v roce 1965 nahradily elektronické signální stěny a atmosféra v údolí se částečně uvolnila (hraniční pásmo začínalo nad hamerskou silnicí). Po roce 1970 bylo umožněno kupovat pozemky a na místech základů starých usedlostí si postavit chaty a chalupy. Průvodce po Šumavě z roku 1878 popisuje údolí takto: „Za Eisenstrassem súžuje se údolí Úhlavky v úžlabinu, po jejíž východní straně v úžasné výši nad hučivým potokem vedena jest dráha ,odkuž arci krásný máme pohled dolu do úžlabiny a na mlýn na potoce ležící, na strmé stráně, vysoko nad námi témě své povznášející Jezerní Stěnu u Černého jezera a nad touristům známou myslivnou pod jezerem, kolem níž běží silnice do Eisensteina. „Za úžlabinou touto spatřujeme kotlinu Frischvinkl zvanou, kterouž tvoří svahy hor Brückel(Můstek) a Panzer, pak sedlo Ostrohorské a Ostrá hora (Spitzberg -Špičák), které pak ji uzavírají, že se maně ptáme: Jak se odtud dostaneme? Parostroj však nalezne si cestu a táhne vlak do dlouhého tunelu středem vrchu prokopaného…“ Německý název Frischwinkel, Höllwinker, Hollgut.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Úhlavský luh

batoh
Úhlavský luh
Šumava A-Z: pěší - naučné...
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

přečerpávací elektrárna Černé jezero...

batoh
přečerpávací elektrárna Černé jezero
Šumava A-Z: technické
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pamětní deska Julius Hofmann

batoh
pamětní deska Julius Hofmann
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Brčálnické mokřady

batoh
Brčálnické mokřady
Šumava A-Z: přírodní krás...
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Úhlavský luh 0.04 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 0.31 km
pamětní deska Julius Hofmann 0.32 km
Brčálnické mokřady 0.5 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 0.79 km
Brčálnická lípa 0.83 km
dětské hřiště Brčálník 0.84 km
Brčálnický jasan 0.89 km
NS Brčálník 0.9 km
skiareál Brčálník 0.95 km
Pohádkové země Brčálník 1 km
Pramen svobody, Špičák 1.01 km
mini ZOO Brčálník 1.01 km
kaple Brčálník 1.01 km
rybníček u Brčálníku 1.03 km
Brčálnický buk 1.06 km
Rudolfovna 1.1 km
Brčálník 1.12 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 1.12 km
Bouřňák 1.13 km
Ostříž 1.15 km
věštec Sepp Wudy 1.16 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 1.3 km
jasany na Brčálníku 1.39 km
Tomášův Dvůr 1.46 km
Úhlavské údolí 1.63 km
stavení Úhlavské údolí 1.8 km
Komárkova jedle 1.83 km
Sruby 1.96 km
zámek Hojsova Stráž 1.98 km
rozhledna Špičák 2.09 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 2.11 km
Špičák 1202 m n. m. 2.12 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 2.12 km
naučná stezka Hojsova Stráž 2.14 km
stromy v Hojsově Stráži 2.14 km
hřbitov Hojsova Stráž 2.14 km
myslivna Bárta 2.15 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 2.15 km
fara Hojsova Stráž 2.16 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 2.16 km
1. rota PS, Černé jezero 2.16 km
ekobus na Černé jezero 2.17 km
pivovar Hojsova Stráž 2.17 km
kaple Hojsova Stráž 2.17 km
NS historie obce Špičák 2.18 km
SDH Hojsova Stráž 2.18 km
infocentrum Hojsova Stráž 2.21 km
evropské rozvodí 2.26 km
PH 202, Hojsova Stráž 2.29 km
pohádková stezka Brčálník 2.31 km
studánka Pod Malým Špičákem 2.33 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 2.35 km
skiareál Hojsova Stráž 2.38 km
hotel Rixi, Špičák 2.39 km
Hojsova Stráž 2.39 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 2.4 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 2.43 km
samoty Jižní Stráň 2.45 km
tovární vila papírny, Hamry 2.52 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 2.55 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 2.55 km
Černé jezero (ledovcové) 2.55 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 2.55 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 2.55 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 2.55 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 2.55 km
Vajsova louka, Špičák 2.55 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 2.75 km
Můstek 1234 m n. m. 2.75 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 2.75 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 2.85 km
Hašek Dominik 2.91 km
Habr 1203 m n. m. 3.01 km
skiareál Ski&Bike Špičák 3.02 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 3.02 km
Bikepark Špičák 3.02 km
sedačková lanovka Špičák 3.03 km
horská služba Špičák 3.04 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 3.05 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 3.06 km
rozcestí Pod Švýcárnou 3.08 km
MVE Gustavsthal 3.09 km
sportoviště Špičák 3.1 km
Pangerlhof 3.11 km
železniční tunel Špičák 3.11 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 3.13 km
Tomandlův křížek 3.13 km
Čertovo jezero (ledovcové) 3.14 km
továrna stará papírna Hamry 3.17 km
Koutek Stanislav JUDr. 3.17 km
pramen Úhlavy 3.19 km
Můstek - rozcestí 3.19 km
kaple Jižní Stráň 3.2 km
Stuiberova vila, Hamry 3.23 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 3.23 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 3.24 km
Jižní Stráň 3.24 km
Pendl bus Špičák 3.26 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 3.34 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 3.38 km
Pancíř 1214 m n. m. 3.42 km
nádraží Špičák 3.43 km
Cyklotoulky - Hamry 3.47 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 3.47 km
Hofmanky 3.49 km
památník Karl Teischl 3.55 km
Špičák 3.57 km
pramen Na Sjezdovce 3.61 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 3.61 km
Na Sjezdovce 3.63 km
Juránkova chata 3.64 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 3.64 km
Juránek Arna Arnošt 3.64 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 3.64 km
parkoviště Kaskády, Špičák 3.75 km
pramen Řezné (Regen) 3.76 km
sedačková lanovka Pancíř 3.76 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 3.76 km
horská služba Železná Ruda 3.82 km
motokáry Špičák 3.86 km
pamětní deska Arnyho Juránka 3.86 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 3.86 km
vodní zámek Bílý potok 3.86 km
přírodní rezervace Bílá Strž 3.98 km
vodopád Bílá Strž 3.98 km
Denkův Dvůr 4 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 4.01 km
kaple Knížecí Dvůr 4.02 km
Dámská cesta na Svaroh 4.05 km
Hamerský buk 4.08 km
Knížecí Dvůr 4.08 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 4.1 km
kaple Suché Studánky 4.21 km
Šmauzy 4.22 km
pomník padlých WWI, Špičák 4.38 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 4.54 km
MVE Bílý potok 4.54 km
Bílý potok 4.57 km
Hamry 4.57 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 4.6 km
Čertův kámen 4.72 km
kamenné moře Jezerní Hora 4.77 km
hraniční kámen 27 / 10 4.79 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 4.82 km
Mally Leo Hans 4.82 km
Štefanův Dvůr, Hamry 4.83 km
přírodní rezervace Prameniště 4.84 km
Prenet 1071 m n. m. 4.86 km
Nový Brunst 4.9 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 4.91 km
hraniční kámen 33 4.93 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 4.94 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 4.97 km
hraniční kámen 27 4.97 km
pohřebiště Barabů 5.01 km
kaple Hamry 5.16 km
U Mužíku 5.18 km
studánka V lipách, Hamry 5.2 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 5.27 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 5.29 km
kaple Dolní Špátův dvůr 5.3 km
Dolní Špátův dvůr 5.35 km
Stateček 5.41 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 5.43 km
koupaliště Železná Ruda 5.46 km
skiareál Šukačka 5.52 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 5.53 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 5.53 km
sáňkování Železná Ruda 5.54 km
památník Společná cesta 5.57 km
hřbitov Hamry 5.58 km
Šukačka 5.6 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 5.6 km
Na Sedle 5.6 km
kaple Lipplův Dvůr 5.6 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 5.61 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 5.61 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 5.62 km
horní zrcadlová huť 5.63 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 5.63 km
NS Úhlavským luhem 5.63 km
pomník padlých WWI, Hamry 5.63 km
fara Hamry 5.64 km
Lipplův Dvůr 5.64 km
Pancířské stráně 5.65 km
Oslí studánka 5.69 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 5.7 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 5.71 km
Kámen doteku Hamry 5.71 km
Pamferova huť 5.71 km
Suché Studánky 5.73 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 5.73 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 5.75 km
dětské hřiště Železná Ruda 5.76 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 5.76 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 5.77 km
lanové centrum Železná Ruda 5.78 km
slalomové káry Železná Ruda 5.78 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 5.79 km
2. rota PS, Svaroh 5.81 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 5.81 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 5.83 km
pomník Adolfa Kašpara 5.83 km
U Obrázku 5.84 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 5.84 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 5.85 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 5.85 km
Grossmann Jiří 5.89 km
parkoviště Gerlova Huť 5.93 km
silniční most přes železnici, Žele... 5.94 km
hamr Městiště 5.96 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 5.98 km
SDH Železná Ruda 6 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 6.02 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 6.05 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 6.07 km
železniční tunel Železná Ruda 6.07 km
Gerlova Huť 6.07 km
environmentální (návštěvnické) cen... 6.09 km
infocentrum Železná Ruda 6.09 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 6.09 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 6.11 km
Fišerův Dvůr 6.13 km
hostinec Železná Ruda 6.13 km
historie lyžování na Železnorudsku... 6.2 km
motomuzeum Železná Ruda 6.2 km
Štaidl Ladislav 6.21 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 6.23 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 6.23 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 6.23 km
zámek Železná Ruda 6.23 km
památník legionářům Železná Ruda... 6.24 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 6.24 km
pamětní deska osvobození Železná R... 6.25 km
závod Horsefeathers Iron Jam 6.25 km
Sperl Lothar 6.25 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 6.26 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 6.26 km
Hejda Míra 6.27 km
NS Utajená obrana železné opony 6.27 km
NS Sklářská 6.27 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 6.27 km
Železná Ruda 6.27 km
Ztracený Marek 6.27 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 6.27 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 6.27 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 6.27 km
Nový Pavel 6.27 km
Jakš Martin 6.27 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 6.27 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 6.3 km
Grádelský potok 6.31 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 6.31 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 6.31 km
fara Železná Ruda 6.33 km
SDH Zelená Lhota 6.33 km
Železnorudské slavnosti 6.34 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 6.34 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 6.35 km
dětské hřiště Železná Ruda 6.39 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 6.4 km
venkovní posilovna Železná Ruda 6.41 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 6.41 km
Datelov 6.42 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 6.42 km
Zelená Lhota 6.42 km
Městiště 6.46 km
kaple Datelov 6.47 km
kaple Městiště 6.47 km
kaple Železná Ruda 6.47 km
roubenka Datelov 6.48 km
hamr Želená Ruda 6.48 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 6.58 km
Datelovský mlýn 6.6 km
skiareál Javorná 6.63 km
stodola, Javorná 6.64 km
hrob rodiny Prokopů 6.65 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 6.65 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 6.65 km
hřbitov Železná Ruda 6.66 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 6.68 km
Hamerský Dvůr 6.74 km
Šimandlův Dvůr 6.75 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 6.75 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 6.75 km
hřbitov Zelená Lhota 6.76 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 6.76 km
Páteříková Huť 6.77 km
Svinský potok 6.82 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 6.82 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 6.83 km
kaple Eisnerův Dvůr 6.85 km
kaple Šimandlův Dvůr 6.86 km
nádraží Zelená Lhota 6.87 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 6.88 km
Starý Brunst 6.92 km
lípa Alžbětín 6.93 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 6.94 km
Křížový vrch 6.98 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 6.99 km
mlýn Javorná 7.03 km
javorová alej Debrník 7.03 km
Na Drahách 7.08 km
Onen Svět 7.1 km
Röderovský Dvorec 7.19 km
Röderova pila 7.19 km
Javorná 7.26 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 7.29 km
Alžbětín 7.31 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 7.36 km
NS Železná opona – protitanková př... 7.36 km
kostel sv. Anny, Javorná 7.38 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 7.38 km
hřbitov Javorná 7.39 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 7.45 km
stavení Bayerisch Eisenstein 7.48 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 7.51 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 7.51 km
Velká jedle u Debrníku 7.52 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 7.54 km
Jak ukrást Dagmaru 7.55 km
naučná stezka Tetřeví stezka 7.56 km
zámek (zaniklý) Debrník 7.57 km
Debrník 7.57 km
horská služba Osser (D) 7.57 km
3. rota PS, Debrník 7.58 km
kašna Debrník 7.59 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 7.6 km
Popelní domky 7.63 km
kaple Hamrlík 7.67 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 7.68 km
Hamrlík 7.69 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 7.7 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 7.7 km
potok Svarožná 7.72 km
Künische Kapelle, Osser (D) 7.73 km
hraniční kámen 123 7.73 km
Kámen doteku Osser (D) 7.73 km
Bayerisch Eisenstein (D) 7.76 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 7.77 km
Železnorudské povstání 7.78 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 7.78 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 7.78 km
infocentrum Alžbětín 7.78 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 7.78 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 7.78 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 7.78 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 7.78 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 7.78 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 7.78 km
Chřepice 7.81 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 7.84 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 7.85 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 7.85 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 7.85 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 7.86 km
pivovar Späth-Bräu (D) 7.88 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 7.88 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 7.9 km
hřbitov Lohberg (D) 7.92 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 7.94 km
fara Lohberg (D) 7.95 km
kaple Lohberg (D) 7.95 km
infocentrum Lohberg (D) 7.97 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 7.97 km
Matějovice 7.98 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 7.98 km
kaple Matějovice 7.99 km
Lohberg (D) 7.99 km
bunkr KŽ-1, Debrník 8.02 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 8.03 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 8.05 km
Děpoltice 8.06 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 8.06 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 8.07 km
fara Děpoltice 8.08 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 8.08 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 8.08 km
Brennes (D) 8.09 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 8.09 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 8.09 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 8.15 km
Buchar 8.16 km
přehrada Nýrsko 8.16 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 8.17 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 8.18 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 8.19 km
kaple výklenková Lohberg (D) 8.19 km
přírodní rezervace Chřepice 8.21 km
kaple Gubrův Dvorec 8.21 km
kaple Zejbišský Dvůr 8.21 km
kaple Na Špirku 8.21 km
Zejbišský Dvůr 8.22 km
Gubrův Dvorec 8.24 km
Špirkův Dvorec 8.24 km
Spirker 8.24 km
kaple Nad Pilou 8.28 km
Nad Pilou 8.31 km
Zámecký les 8.35 km
kaple Divišovice 8.46 km
Divišovice 8.47 km
Mooshütte (D) 8.5 km
Gerlův Dvůr 8.54 km
Jesení 8.59 km
kaple sv. Jana, Dešenice 8.65 km
Ferdinandovo údolí 8.69 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 8.76 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 8.76 km
Polom 1295 m n. m. 8.81 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 8.82 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 8.86 km
vápenka Svinná 8.9 km
strážní domek sv. Jan 8.92 km
4. rPS - Polom 8.98 km
kaple Dešeníčky 8.99 km
Zhůří 9.01 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 9.01 km
bitva o Zhůří 9.01 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 9.04 km
Kříž smíření, Zhůří 9.05 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 9.06 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 9.07 km
Zhůřský potok 9.07 km
žlab Zhůří 9.08 km
Dešeníčky 9.08 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 9.08 km
Na Lesní Louce 9.08 km
Střední Svinná 9.1 km
Lohberghütte (D) 9.1 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 9.11 km
Kepelské mokřady 9.12 km
Kleine Arbersee Bahn 9.13 km
U Bradenského křížku 9.17 km
Dolejší Svinná 9.17 km
javor mléč Zhůří 9.18 km
ZOO Lohberg (D) 9.18 km
FFW Lohberghütte (D) 9.2 km
potok Bramersbach (D) 9.23 km
kaple Svinná u Javorné 9.26 km
Chvalšovice 9.26 km
parkoviště Velký Javor 9.27 km
Svinná rozcestí 9.28 km
skiareál Velký Javor (D) 9.29 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 9.35 km
horská služba Zwiesel (D) 9.37 km
kabinková lanovka Velký Javor (D)... 9.38 km
vodotrysk, Velký Javor (D) 9.39 km
dětské hřiště Velký Javor (D)... 9.4 km
žlab, Velký Javor (D) 9.42 km
kaple Panny Marie, Keple 9.43 km
Bradné 9.53 km
Pláně - Alena Holá 9.53 km
dětské hřiště Dešenice 9.55 km
U Kryštofů 9.57 km
pítko Dešenice 9.57 km
Stará Lhota 9.58 km
rybníky Dešenice 9.59 km
mlýn Jesení 9.6 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 9.64 km
kašna Dešenice 9.65 km
zámek Dešenice 9.66 km
Kámen doteku Dešenice 9.67 km
kaplička Bradné 9.67 km
pomník Michal Růt 9.68 km
pomník padlých WWI, Dešenice 9.69 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 9.71 km
fara Dešenice 9.73 km
kaple U Kryštofů 9.74 km
Dešenice 9.74 km
Drozdí potok 9.74 km
kaple Stará Lhota 9.75 km
kaplička Milence 9.8 km
parkoviště Nová Hůrka 9.81 km
Mladotice u Strážova 9.84 km
Zhůřská brusírna 9.84 km
Patraska 9.85 km
Malé Javorské jezero (ledovcové) (... 9.87 km
Šrail Jan 9.91 km
Nová Hůrka 9.91 km
vlaková zastávka Dešenice 9.92 km
rybník Dešenice 9.93 km
hřbitov Dešenice 9.96 km
Milence 9.97 km
kaple Milence 9.99 km
památník dosídlení Milenců 9.99 km
kaple hřbitovní Dešenice 10 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 10 km
SDH Milence 10.02 km
Kepelská studánka 10.03 km
rybník Keply 10.07 km
přírodní park Kochánov 10.09 km
Skláři, Karel Klostermann 10.18 km
SDH Horní Němčice 10.18 km
Horní Němčice 10.19 km
kaple Horní Němčice 10.19 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 10.21 km
Slučí Tah 10.24 km
Keply 10.24 km
Splž 10.29 km
Hájek 10.31 km
stanoviště NATO NADGE, Velký Javor... 10.33 km
lípa Krotějov 10.35 km
Novohůrecká jedle 10.36 km
kaple sv. Bartoloměje, Velký Javor... 10.38 km
Krotějov 10.39 km
Západ slunce nad Javorem - Josef V... 10.39 km
WetterOnline - předpověď Velký Jav... 10.39 km
Velký Javor - Großer Arber (D) 145... 10.39 km
Zadní Chalupy 10.4 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 10.42 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 10.42 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 10.44 km
Čachrov 10.44 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 10.44 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 10.48 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 10.48 km
SDH Čachrov 10.48 km
Jarkovice 10.49 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 10.5 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 10.5 km
tvrz Čachrov 10.51 km
kaple Jarkovice 10.52 km
zámek Kunkovice 10.52 km
katr Lambach (D) 10.53 km
kaple Kunkovice 10.56 km
Kunkovice 10.57 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 10.57 km
památník Franz von Baader, Lambach... 10.57 km
Pod Polomem 10.57 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 10.58 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 10.59 km
roubenka Kunkovice 10.61 km
NS Holzweg, Lambach (D) 10.61 km
Horní Polánky 10.61 km
žlab Lambach (D) 10.62 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 10.65 km
Bláhovec František 10.65 km
fara Čachrov 10.65 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 10.65 km
kostel sv. Václava, Čachrov 10.66 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 10.68 km
hřbitov Čachrov 10.68 km
stavení Kunkovice 10.72 km
kaple Lambach (D) 10.74 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 10.76 km
Pajrek 10.77 km
kaplička Žiznětice 10.81 km
Paseka 10.88 km
parkoviště Staré Hutě 10.88 km
Suchý Kámen 10.91 km
Březí 10.91 km
Žiznětice 10.92 km
kaple Žiznětice 10.92 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 10.93 km
kaple Březí 10.93 km
studna Žiznětice 10.93 km
lanové centrum Lam (D) 10.93 km
Lambach (D) 10.94 km
SDH Žiznětice 10.94 km
muzeum minerálů, Lam (D) 10.95 km
zřícenina Pajrek 10.95 km
bitva u Nýrska 10.95 km
Stará Huť 10.95 km
pohádkový les Märchenwald (D) 10.95 km
Ruckowitzschachten (D) 10.95 km
vyhlídka Pajrek 10.97 km
pomník padlých WWI, Velké Javorské... 10.99 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 10.99 km
parkoviště Velké Javorské jezero... 11 km
Rudská křižovatka 11.03 km
kaple Božtěšice 11.05 km
Božtěšice 11.07 km
lesní divadlo Nýrsko 11.11 km
lipová alej Stará Hůrka 11.12 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 11.13 km
kaple Dobřemilice 11.14 km
lípy Dobřemilice 11.14 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 11.14 km
Velké Javorské jezero (ledovcové) ... 11.15 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 11.15 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 11.15 km
SDH Víteň 11.16 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 11.17 km
FFW Lam (D) 11.19 km
Víteň 11.19 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 11.19 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 11.2 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 11.21 km
hřbitov Stará Hůrka 11.22 km
památník třem obětem Železné opony... 11.23 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 11.23 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 11.24 km
Zwieslerwaldhaus (D) 11.26 km
Divá Bára 11.26 km
Stará Hůrka 11.26 km
židovský hřbitov Nýrsko 11.26 km
památník obětem Železné opony 11.27 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 11.27 km
Abelové 11.27 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 11.27 km
Seebachschleife (D) 11.27 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 11.3 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 11.31 km
Dobřemilice 11.33 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 11.35 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 11.35 km
hrobka rodiny Kordíků 11.37 km
Malý Javor - Kleiner Arber (D) 1.3... 11.42 km
Kochánov 11.43 km
NS poznávací okruh Nýrsko 11.46 km
hamr Paseka 11.48 km
stavení Čeletice 11.49 km
kaple Čeletice 11.5 km
Čeletice 11.5 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 11.5 km
roubenka Čeletice 11.53 km
parkoviště Malý Bor 11.53 km
koupaliště Nýrsko 11.55 km
Malý Bor 11.57 km
Radvanice 11.59 km
V zátočině 11.63 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 11.64 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 11.66 km
hřbitov Lam (D) 11.73 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 11.74 km
kaple pod Hořákovem 11.75 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 11.75 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 11.76 km
nádraží Lam 11.77 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 11.77 km
Radkov 11.77 km
parkoviště pod Zwieslerwaldhausem ... 11.77 km
parkoviště Zwieslerwaldhaus (D) 11.77 km
fara Lam (D) 11.77 km
hřbitov Nýrsko (nový) 11.78 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 11.8 km
kaple sv. Anny, Čachrov 11.8 km
vodní kanál z jezera Laka 11.81 km
Lam (D) 11.81 km
infocentrum Lam (D) 11.83 km
hřbitov Nýrsko (starý) 11.87 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 11.88 km
dětské hřiště Hodousice 11.89 km
rybník pod Hořákovem 11.9 km
Hodousice 11.91 km
fara Nýrsko 11.92 km
parkoviště běžky Zwieslerwaldhaus ... 11.92 km
běžecké lyžování Zwieslerwaldhaus ... 11.92 km
stavení Nýrsko 11.93 km
kaple Hodousice 11.93 km
Blau Josef 11.94 km
kašna Nýrsko 11.95 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 11.96 km
horská služba Lam (D) 11.97 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 12.01 km
SDH Hodousice 12.02 km
přírodní rezervace Poustka 12.04 km
zámek Hořákov 12.05 km
Javoříčko 12.07 km
rybníky Skelná Huť 12.09 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 12.1 km
Okula Nýrsko 12.11 km
SDH Skelná Huť 12.11 km
Skelná Huť 12.14 km
Debrník 1337 m n. m. 12.15 km
Hořákov 12.15 km
dřevěná plastika Věční milenci... 12.15 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 12.16 km
infocentrum Nýrsko 12.18 km
lípy Kochánov 12.18 km
Nutrie říční 12.19 km
studánka u Blat 12.28 km
Blata 12.28 km
kaple Blata 12.29 km
Jezero Laka (ledovcové) 12.35 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 12.37 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 12.37 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 12.38 km
Wildniscamp am Falkenstein (D) 12.4 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 12.4 km
Cyklotoulky - Nýrsko 12.41 km
Holub Josef 12.41 km
Nýrsko 12.41 km
radnice Nýrsko 12.41 km
Höllbachgespreng (D) 12.41 km
stavení Braníčkov 12.41 km
akvapark Lam (D) 12.42 km
Multerer Hans 12.43 km
SDH Nýrsko 12.45 km
Rajský mlýn 12.46 km
rybník Braníčkov 12.48 km
nádraží Nýrsko 12.5 km
stavení Častonice 12.51 km
Častonice 12.53 km
Braníčkov 12.53 km
Dolní Kochánov 12.53 km
Zámyšl 12.54 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 12.55 km
SDH Strážov na Šumavě 12.57 km
kaple Nýrsko 12.58 km
kašna Strážov na Šumavě 12.58 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 12.61 km
muzeum vycpaných zvířat - Tiermuse... 12.62 km
SDH Chotešov 12.63 km
rybník Chotěšov 12.64 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 12.65 km
stavení Strážov na Šumavě 21 12.66 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 12.67 km
fara Strážov na Šumavě 12.67 km
Opálka 12.67 km
pamětní deska Václav Soušek 12.69 km
radnice Strážov na Šumavě 12.69 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 12.69 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 12.7 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 12.7 km
Strážov na Šumavě 12.7 km
Chotěšov u Velhartic 12.71 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 12.75 km
Glashüttenmuseum Regenhütte (D) 12.77 km
Zvíkov 12.77 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 12.8 km
U Adamců 12.8 km
stavení Strážov na Šumavě 185 12.81 km
kaple sv. Anny, Opálka 12.83 km
Slatinný potok 12.85 km
Regenhütte (D) 12.86 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 12.86 km
tvrz Opálka 12.88 km
Mourková Pavlína 12.89 km
královácký dvorec Busil 12.89 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 12.9 km
rybníček Rajské 12.93 km
Rajské 12.93 km
hřbitov Strážov na Šumavě 13.03 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 13.06 km
parkoviště Skelná 13.06 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 13.07 km
Skelná 13.07 km
U Soušků 13.09 km
Jak ukrást Dagmaru 13.1 km
Vzteklina, díl 5. 13.1 km
Zlatý stoleček 13.17 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 13.18 km
Stojanovice 13.18 km
kaple Engelshütt 13.2 km
lípa Engelshütt (D) 13.21 km
památník první sklárny, Engelshütt... 13.23 km
SDH Stojanovice 13.23 km
Schott Anton 13.27 km
vodopád Rissloch (D) 13.27 km
pomník padlých WWI, Uhliště 13.27 km
FFW Engelshütt (D) 13.28 km
Starý Láz 13.28 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 13.28 km
Obsluhoval jsem anglického krále 13.31 km
Milada 13.31 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 13.31 km
Šarlatán 13.31 km
Hrabánek Václav JUDr. 13.31 km
Tři životy 13.31 km
Sterzmühle 13.31 km
Cesta pustým lesem 13.31 km
Javoříčko 13.32 km
Mochov 13.33 km
Mochovské modříny, Mochov 13.34 km
Žežulka 13.35 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 13.35 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 13.38 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 13.38 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 13.39 km
fara Uhliště 13.4 km
Kámen doteku Uhliště 13.4 km
Tvrdoslav 13.41 km
Čermákův jilm, Mochov 13.42 km
mlýn Žežulka 13.42 km
mlýn Nemilkov 13.43 km
Vysoké Lávky 13.43 km
Bystřice nad Úhlavou 13.45 km
parkoviště Deffernik (D) 13.46 km
V Rybníce 13.47 km
Osamělý - Alena Holá 13.53 km
zámek Nemilkov 13.54 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 13.55 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 13.55 km
Rittsteig (D) 13.55 km
kašna Nemilkov 13.55 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 13.56 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 13.57 km
Jezerní potok jezera Laka 13.6 km
stavení Rovná 13.6 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 13.6 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 13.61 km
lípa Rovná 13.63 km
Vzteklina, díl 6. 13.64 km
běžecké lyžování Bretterschachten ... 13.66 km
Rovná u Petrovic u Sušice 13.68 km
železniční most Ludwigsthal (D) 13.68 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 13.68 km
Rovná u Strážova 13.69 km
parkoviště Bretterschachten (D) 13.69 km
kaple Rovná u Strážova 13.7 km
dub u Dvora, Nemilkov 13.7 km
Nemilkov 13.72 km
SDH Nemilkov 13.72 km
kaple Panny Marie, Chudenín 13.73 km
kaple Nemilkov 13.74 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 13.74 km
Rameno 13.75 km
Kuzovská lávka 13.76 km
koupaliště Kozí 13.79 km
kaple Milínov 13.82 km
osvobození Běšiny 13.82 km
Toman Josef 13.84 km
Lukavice 13.84 km
Dvorecký Mlýn 13.87 km
roubenka Milínov 13.88 km
Ždánidla 1308 m n. m. 13.88 km
SDH Úloh 13.88 km
hřbitov Svatá Kateřina 13.9 km
Svatá Kateřina 13.93 km
SDH Lukavice 13.94 km
V Jamách 13.94 km
kaple Úloh 13.95 km
mlýn Milínov 13.95 km
infocentrum Běšiny 13.95 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 13.95 km
koupaliště Běšiny 13.95 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 13.96 km
dětské hřiště Běšiny 13.98 km
kaple Lukavice 13.98 km
Úloh 13.98 km
Vajce Josef 14.04 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 14.06 km
hrob Marušky Klímové 14.07 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 14.07 km
SDH Hlavňovice 14.08 km
Ostrovský rybník Běšiny 14.08 km
hřbitov Hlavňovice 14.09 km
Copak je to za vojáka 14.1 km
Nový rybník Běšiny 14.11 km
Husův pomník, Běšiny 14.12 km
nádraží Nemilkov 14.13 km
Kozí 14.13 km
Radostice u Hlavňovic 14.17 km
židovský hřbitov Velhartice 14.17 km
Hlavňovice 14.17 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 14.17 km
Král Šumavy 14.17 km
SDH Běšiny 14.18 km
Debrnický potok - Grosse Deffernik... 14.18 km
zámek Běšiny 14.18 km
kaple Hlavňovice 14.19 km
Sejdeme se v Eurocampu 14.19 km
Vzteklina, díl 2. 14.19 km
Osina 14.19 km
Běšiny 14.2 km
fara Hlavňovice 14.21 km
rybník Bušek 14.21 km
mlýn Jámy 14.21 km
dřevěnice Hlavňovice 14.22 km
parkoviště Vysoké Lávky 14.22 km
Prášilský potok 14.23 km
Chrástov 14.24 km
kaple Kozí 14.24 km
nádraží Běšiny 14.24 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 14.24 km
pomník padlých WWI, Kozí 14.25 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 14.25 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 14.26 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 14.26 km
pomník padlých WWI, Běšiny 14.28 km
Vzteklina, díl 2. 14.29 km
Vzteklina, díl 4. 14.31 km
Šerlův dvůr 14.31 km
Formberg 14.31 km
fara Běšiny 14.32 km
Zadní Chalupy 14.33 km
Ondřejovice 14.35 km
dub Chrástov 14.36 km
roubenka Sládečků, Běšiny 14.36 km
zámek Hlavňovice 14.39 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 14.4 km
Sokolovna Běšiny 14.44 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 14.45 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 14.45 km
hrob vězeň Plocienník 14.46 km
javorová alej u Busilu 14.46 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 14.48 km
monogram LK ze stromořadí 14.48 km
památník Červený František, pplk. ... 14.48 km
hřbitov Běšiny 14.48 km
vlaková zastávka Ludwigsthal (D) 14.48 km
Lehom 14.5 km
Javoří u Hartmanic 14.51 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 14.53 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 14.53 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 14.54 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 14.54 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 14.54 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 14.54 km
hřbitov Velhartice 14.55 km
alej Hlavňovice 14.57 km
Z aleje (1) - Alena Holá 14.61 km
Z aleje (2) - Alena Holá 14.61 km
Frauenthal 14.65 km
Petrovice nad Úhlavou 14.66 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 14.68 km
parkoviště Haus zur Wildnis, Ludwi... 14.7 km
Hvízdalka 14.7 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 14.71 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 14.73 km
akce Let 14.73 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 14.73 km
Jara příslib - Alena Holá 14.73 km
Pařezí 14.74 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 14.74 km
Haus zur Wildnis - Dům k divočině ... 14.76 km
park na jezeře Arrach (D) 14.78 km
Dětský koutek, Haus zur Wildnis (D... 14.79 km
Makov u Javoří (rozcestí) 14.8 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 14.81 km
Kámen doteku Arrach (D) 14.83 km
Šálený mlýn, Běšiny 14.83 km
FFW Ludwigsthal (D) 14.83 km
Muzikant 14.84 km
Pazderna Javoří u Běšin 14.85 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 14.96 km
Hanger (D) 14.98 km
pomník padlých WWI i II, Ludwigsth... 14.99 km
lípa Javoří u Běšin 15 km
hřbitov Ludwigsthal (D) 15 km
Javoří u Běšin 15.01 km
Kubíčkův Dvůr 15.01 km
kaple s hrobkou Prášily 15.01 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 15.01 km
památník Crhova silnice 15.02 km
kostel Ježíšova srdce, Ludwigsthal... 15.04 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 15.06 km
Haibühl (D) 15.06 km
fara Ludwigsthal (D) 15.08 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 15.12 km
Zbraslav 15.19 km
Ludwigsthal (D) 15.2 km
Borek 859 m n. m. 15.22 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 15.23 km
Podolský mlýn 15.23 km
zámek Ludwigsthal (D) 15.24 km
Ota I. Bavorský 15.24 km
Zimní - Alena Holá 15.24 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 15.28 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 15.28 km
starý mlýn Velhartice 15.28 km
Petrovický mlýn 15.28 km
synagoga Velhartice 15.32 km
SDH Velhartice 15.32 km
mlýn Velhartice 15.33 km
přírodní rezervace Borek 15.35 km
Velhartický betlém 15.35 km
židovský dům Velhartice 15.35 km
Cestář, Jiří Straka 15.36 km
roubenka Velhartice 52 15.37 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 15.38 km
pivovar Prášily 15.38 km
hřbitov Prášily 15.39 km
historická kovárna, Velhartice 15.41 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 15.41 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 15.42 km
žhář v archeoparku Prášily 15.43 km
archeopark Prášily 15.43 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 15.44 km
stodola Prášily 15.44 km
Bílá Lucie 15.44 km
hájovna Prášily 15.44 km
pomník padlých WWII, Velhartice 15.44 km
Prášily 15.45 km
běžecké lyžování Prášily 15.45 km
Cyklotoulky - Prášily 15.45 km
skiareál Prášily 15.45 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 15.45 km
Schopfrův dvůr 15.46 km
Velhartice 15.46 km
pouť s kulturním programem a řemes... 15.46 km
parkoviště Prášily 15.46 km
štola Velhartice 15.47 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 15.47 km
Brücknerův dům Prášily 15.48 km
Horní Ždánidla 15.48 km
roubenka Velhartice 15.48 km
kašna Velhartice 15.48 km
Kreuziger Roman 15.49 km
Vzteklina, díl 2. 15.5 km
fara Velhartice 15.5 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 15.5 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 15.51 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 15.51 km
pomník Josefa Váchala 15.52 km
lípa Dolejší Těšov 15.54 km
Vzteklina, díl 1. 15.55 km
horská služba Prášily 15.55 km
koně Prášily 15.56 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 15.56 km
výlety s průvodcem 15.56 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 15.56 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 15.57 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 15.57 km
infocentrum Prášily 15.58 km
dětské hřiště Prášily 15.58 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 15.58 km
vlaková zastávka Úborsko 15.61 km
Dolejší Těšov 15.61 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 15.62 km
Prášilská papírna 15.66 km
botanická zahrada Prášily 15.66 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 15.66 km
akvapark Silberberg, Bodenmais (D) 15.66 km
zámek a hrad Klenová 15.66 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 15.66 km
galerie Klenová 15.66 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 15.67 km
ranč Podolí 15.67 km
bizoni Prášily 15.68 km
zámek Hubenov 15.69 km
Rovina 15.69 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 15.69 km
kaple Prášily 15.7 km
pítko u hradu Velhartice 15.71 km
nádraží Bodenmais (D) 15.71 km
Pích 15.71 km
infocentrum Bodenmais (D) 15.72 km
Hubenov 15.73 km
zámek Dolejší Těšov 15.73 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 15.73 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 15.74 km
Podolí u Kolince 15.74 km
pivovar Adam-Bräu, Bodenmais (D) 15.74 km
Vzteklina, díl 5. 15.74 km
kašna Arrach (D) 15.74 km
infocentrum Arrach (D) 15.74 km
zámek Podolí 15.75 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 15.75 km
Kotrbová Vilma Vrbová 15.76 km
vila Paula, manželů Kotrbových 15.76 km
pramen Rovina 15.76 km
Vlastějov 15.76 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 15.77 km
Tři chlapi na cestách 15.77 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 15.77 km
Bušek z Velhartic 15.77 km
Velhartice - Josef Váchal 15.77 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 15.77 km
hrad Velhartice 15.77 km
Štíty království českého, Hrady ne... 15.77 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 15.77 km
jelení obora Scheuereck (D) 15.77 km
obrazárna galerie Leimberger, Bode... 15.78 km
skanzen Velhartice 15.81 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 15.83 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 15.83 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 15.84 km
pramen pod Borkem 15.84 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 15.85 km
Gsenget 15.88 km
Šumná města - Klenová 15.89 km
Libětice 15.9 km
SDH Malonice 15.9 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 15.9 km
Klenová 15.9 km
skiareál Silberberg (D) 15.9 km
sedačková lanovka Silberberg (D) 15.92 km
dětské hřiště Silberberg (dolní st... 15.92 km
Přestanice 15.93 km
Balhar Kopřivák Peter 15.93 km
Zahrádka - Alena Holá 15.93 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 15.93 km
Brandl Petr Jan 15.93 km
Odešlá - Peter Balhar 15.95 km
Zimní nebe - Peter Balhar 15.95 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 15.95 km
zámek Karlov 15.95 km
Stébel gotika - Alena Holá 15.95 km
Za deště - Alena Holá 15.95 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 15.95 km
Pampelišky - Alena Holá 15.95 km
Hořejší Těšov 15.97 km
Krásné údolí Ostružná 15.98 km
kaple sv. Felixe, Klenová 15.99 km
kaple Karlov 16 km
Z meze (2) - Alena Holá 16 km
Z meze (1) - Alena Holá 16 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 16 km
Silberberg, Bodenmais (D) 16.01 km
štola Horní Staňkov 16.01 km
kašna zámek Karlov 16.02 km
Bílé dny - Alena Holá 16.02 km
Podzim - Alena Holá 16.02 km
bobová dráha, Silberberg 16.02 km
Bodenmais (D) 16.03 km
FFW Bodenmais (D) 16.04 km
hřbitov Bodenmais (D) 16.05 km
Úborsko 16.06 km
lípa na návsi Malonice 16.06 km
NS Vlčí jámy 16.06 km
lípa Vlastějov 16.06 km
fara Bodenmais (D) 16.08 km
lípy Úborsko 16.08 km
kašna Bodenmais (D) 16.11 km
dětské hřiště Silberberg (střední ... 16.11 km
NS sv. Vintíře 16.11 km
kostel Nanebevzetí P. Marie, Boden... 16.12 km
pomník padlých WWI i II, Bodenmais... 16.12 km
První sníh - Peter Balhar 16.13 km
expozice historický důl, hora Silb... 16.14 km
Malonice 16.15 km
pomník padlých WWI, Malonice 16.16 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 16.22 km
kaple Malonice 16.23 km
Vintíř svatý, Günther 16.24 km
Březník 1006 m n. m. 16.24 km
Silberberg (D) 955 m n. m. 16.25 km
pamětní prkno Franty Šraita 16.27 km
Slunečná hora 996 m n.m. 16.28 km
zámek Malonice 16.28 km
Boryně František 16.28 km
Přední Fleky 16.29 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 16.3 km
parkoviště Slunečná 16.3 km
rybník Přestanice 16.31 km
pamětní deska J. K. Haška 16.31 km
kaple sv. Vintíře, Březník 16.31 km
tanková střelnice Prášily 16.32 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 16.33 km
hraniční kámen 12 16.33 km
Oberlindbergmühle (D) 16.35 km
SDH Neznašovy 16.38 km
Neznašovy 16.38 km
krytá lávka Řezná (D) 16.39 km
lípa Malonice 16.39 km
Eck (D) 16.4 km
kaple Neznašovy 16.41 km
nádraží Malonice 16.41 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 16.43 km
Heřmánková Hana 16.45 km
Gruberg 16.46 km
zámek Rabenstein (D) 16.46 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 16.49 km
Vojetice 16.52 km
SDH Radinovy 16.52 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 16.53 km
Ruda Štěpán 16.53 km
Werich Jan 16.56 km
Radinovy 16.57 km
kašna Joska, Badenmais (D) 16.61 km
rybníček v Pekle 16.61 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 16.61 km
Šárský rybník 16.65 km
železniční most Theresienthal (D)... 16.65 km
dětské hřiště Joska, Bodenmais (D)... 16.66 km
park, hřiště, biergarten, galerie ... 16.66 km
kašna zámecká Horní Staňkov 16.66 km
Schreiner Gustav 16.67 km
zámek Horní Staňkov 16.67 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 16.67 km
přírodní rezervace Žežulka 16.68 km
Švankmajer Jan 16.69 km
Tržek 16.69 km
Horní Staňkov 16.69 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 16.7 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 16.71 km
návesní rybník Tržek 16.71 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 16.72 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 16.72 km
hájovna Pustina 16.72 km
NS Velhartice 16.73 km
zámek Horní Chlum 16.76 km
operace Argument 16.76 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 16.76 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 16.76 km
roubenka Tržek 16.76 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 16.78 km
palebné postavení Boudovka 16.79 km
VÚ Dobrá Voda 16.82 km
Boudovka 729 m n. m. 16.83 km
Dobrá Voda 16.83 km
Adler Šimon 16.83 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 16.83 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 16.83 km
SDH Petrovice u Sušice 16.84 km
pomník padlých WWI i II, Rabenstei... 16.84 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 16.84 km
pítko Rabenstein (D) 16.85 km
Rabenstein (D) 16.85 km
kaple sv. Jiří, Rabenstein 16.86 km
Petrovice ART 16.87 km
Arnbruck (D) 16.88 km
jeskyně Peklo 16.88 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 16.89 km
studánka Dobrá Voda 16.89 km
peřeje, řeka Křemelná 16.89 km
Tesařová Vladimíra 16.9 km
zámek Kněžice 16.9 km
lípa Dobrá Voda 16.9 km
Petrovice u Sušice 16.9 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Raben... 16.91 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 16.91 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 16.91 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 16.91 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 16.91 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 16.92 km
PP Svatý Bernard 16.92 km
Červené Dřevo 16.92 km
Štíty království českého, Bůh za h... 16.92 km
Vzteklina, díl 4. 16.92 km
Lamberg (D) 16.92 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 16.93 km
hřbitov Dobrá Voda 16.93 km
stavení Cihelna 16.94 km
Muzikant 16.94 km
SDH Janovice nad Úhlavou 16.95 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 16.95 km
kostel sv. Stephanus, Spiegelhütte... 16.95 km
kostel sv. Bartholomäus, Arnbruck 16.96 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 16.97 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 16.97 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 16.98 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 16.98 km
Strunkov 16.99 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 17 km
NS Rýžování zlata 17 km
hřbitov Červené Dřevo 17 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 17.01 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 17.01 km
hřbitov Petrovice u Sušice 17.01 km
radnice Janovice nad Úhlavou 17.04 km
pamětní deska osvobození Janovice... 17.04 km
roubenka, Petrovice u Sušice 17.04 km
Cihelna 17.05 km
Pacner Karel 17.07 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 17.07 km
fara Petrovice u Sušice 17.07 km
Janovice nad Úhlavou 17.07 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 17.07 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 17.07 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 17.07 km
FFW Arnbruck (D) 17.07 km
pomník padlých WWI i II, Arnbruck ... 17.07 km
tvrz Kouskova Lhotka 17.07 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 17.07 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 17.08 km
kaple Dolní Chlum 17.08 km
koně Jiřičná 17.08 km
Pekelské údolí 17.08 km
Černé Krávy 17.08 km
kostel sv. Josefa a čtrnácti pomoc... 17.11 km
památník Kašpar Bosák 17.11 km
tvrz Jiřičná 17.12 km
Maršovice 17.13 km
Střítež 17.15 km
Jiřičná 17.16 km
vlaková zastávka Böhmhof (D) 17.17 km
kaple Panny Marie, Arnbruck (D) 17.18 km
říčka Jelenka 17.22 km
mlýn Dolní Chlum 17.23 km
Tajanov u Kolince 17.26 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 17.27 km
Světlá 17.33 km
Lehen (D) 17.34 km
Kalvoda Alois 17.35 km
Chlum u Hartmanic 17.35 km
mlýn Tajanov 17.35 km
kaple Horní Lhota 17.35 km
zámek Běhařov 17.36 km
kostel sv. Aegidius, Drachselsried... 17.37 km
SDH Horní Lhota 17.38 km
pomník padlých WWI, Drachselsried ... 17.38 km
infocentrum Drachselsried (D) 17.39 km
Liščí hájovna 17.39 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 17.39 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 17.39 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 17.4 km
parkoviště Dobrá Voda 17.4 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 17.4 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 17.41 km
Drachselsried (D) 17.41 km
NS Hamižná 17.42 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 17.43 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 17.43 km
Běhařov 17.44 km
pítko Běhařov 17.44 km
Kojšice 17.44 km
lípa Kojšice 17.45 km
Horní Lhota 17.46 km
Lindberg (D) 17.47 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 17.47 km
hasičské muzeum Běhařov 17.47 km
zámek Kojšice 17.48 km
hřbitov Týnec 17.48 km
roubenka Týnec 17.51 km
Týnecký Josef Hais 17.51 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 17.52 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 17.53 km
koupaliště Petrovice u Sušice 17.53 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 17.54 km
kostel sv. Josefa, Lindberg (D) 17.54 km
Stodůlky 17.56 km
Zettl Zephyrin 17.56 km
SDH Běhařov 17.56 km
kaple Klautzenbach (D) 17.58 km
hřbitov Chlistov 17.58 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 17.59 km
kaple Posobice 17.61 km
rybník Běhařov 17.62 km
selský skanzen Lindberg (D) 17.62 km
infocentrum Lindberg (D) 17.62 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 17.63 km
Posobice 17.63 km
Zámecký rybník Jindřichovice 17.63 km
včelín Loučová 17.64 km
Orlovická hora 17.64 km
rybník Veselí 17.65 km
srub, Hartmanice 17.66 km
hřbitov Běhařov 17.66 km
zámek Týnec 17.66 km
zámek (nový) Jindřichovice 17.67 km
lípa Chamutice 17.67 km
hřbitov Pocinovice 17.68 km
zámek (starý) Jindřichovice 17.68 km
Týnec 17.7 km
Theresienthal (D) 17.7 km
Konín 17.71 km
most Křemelná, Stodůlky 17.71 km
Drouhaveč 17.72 km
Klautzenbach (D) 17.72 km
pec Klautzenbach (D) 17.73 km
horská vila, Hartmanice 17.74 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 17.74 km
návesní rybník Jindřichovice 17.74 km
SDH Hartmanice 17.74 km
Hamižná hora 854 m n. m. 17.75 km
U Malého Babylonu 17.75 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 17.76 km
SDH Jindřichovice 17.76 km
roubenka Pocinovice 47 17.77 km
Slunečná (turistické rozcestí) 17.77 km
horní kašna Hartmanice 17.77 km
Zmizelí sousedé 17.78 km
horská synagoga Hartmanice 17.78 km
Jindřichovice 17.78 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 17.78 km
SDH Pocinovice 17.78 km
lípa na náměstí Hartmanice 17.78 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 17.78 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 17.78 km
městské informační stredisko Hartm... 17.79 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 17.79 km
Pocinovice 17.8 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 17.8 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 17.8 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 17.81 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 17.81 km
Ziegler August 17.82 km
Cyklotoulky - Hartmanice 17.82 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 17.82 km
Šumná Šumava - Hartmanice 17.82 km
Hartmanice 17.82 km
Blochova kašna Hartmanice 17.82 km
Jezvinec 17.83 km
dětské hřiště Pocinovice 17.83 km
Žďár u Velhartic 17.83 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 17.83 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 17.83 km
roubenka Jindřichovice 17.84 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 17.84 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 17.84 km
hřbitov Hartmanice 17.84 km
Orlovice 17.84 km
fara Pocinovice 17.84 km
radnice Hartmanice 17.85 km
koupaliště Chlistov 17.85 km
FFW Atzlern (D) 17.86 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 17.86 km
horní rybník Chlistov 17.87 km
Bloch Isak Simon 17.87 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 17.87 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 17.87 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 17.88 km
fara Chlistov 17.89 km
zámek Hořejší Krušec 17.9 km
SDH Chlistov 17.91 km
zámek Chamutice 17.91 km
koupaliště Hartmanice 17.93 km
Loučová 17.94 km
Liščí 17.96 km
Chlistov 17.98 km
zámek Loučová 17.99 km
pomník padlých WWII, Theresienthal... 17.99 km
lípa s kaplí Hartmanice 17.99 km
roubenka Chlistov 17.99 km
Hořejší Krušec 18 km
Chamutice 18 km
Střeziměř 18.01 km
skiareál Hartmanice 18.01 km
muzeum skla, zámek Theresienthal (... 18.01 km
rybník Chamutice 18.04 km
Malý Babylon 18.07 km
kaple u Jindřichovic 18.09 km
Částkov 18.11 km
židovský kupecký dům, Chlistov 18.12 km
sejpy Hory Matky Boží 18.14 km
Trsice 18.15 km
lípa Trsice 18.15 km
stavení Částkov 18.15 km
Vrhaveč 18.17 km
Odpověď vody - Peter Balhar 18.17 km
rybník Žíkovy 18.17 km
kaple Vrhaveč 18.19 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 18.21 km
Mlýnský potok (Křemelná) 18.21 km
SDH Hory Matky Boží 18.23 km
hřbitov Hory Matky Boží 18.24 km
Dobrá Voda u Chlistova 18.24 km
zámek Ujčín 18.25 km
roubenka se stodolou, Chlístov 18.25 km
rybník Svojšice 18.27 km
rybník Hartmanice 18.28 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 18.29 km
Hory Matky Boží 18.32 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 18.33 km
mlýn Ujčín 18.33 km
kaple Ujčín 18.33 km
Říha Olda 18.33 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 18.34 km
Sluhovská lípa 18.34 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 18.35 km
NS Hory Matky Boží 18.35 km
Sluhov 18.35 km
tvrz Svojšice 18.35 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 18.36 km
Svojšice 18.37 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 18.37 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 18.38 km
SDH Svojšice 18.39 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 18.4 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 18.4 km
Žíkovy 18.4 km
zámek Žíkovy 18.41 km
Ujčín 18.42 km
koupaliště Pocinovice 18.44 km
Kocíkův statek, Svojšice 18.44 km
hřbitov Svojšice 18.45 km
V Klapárně 18.46 km
Trpěšice 18.48 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 18.48 km
SDH Ujčín 18.49 km
lípa Svojšice 18.5 km
kaplička Prostřední Krušec 18.51 km
Mlýnský rybník, Ujčín 18.51 km
akvapark Zwiesel (D) 18.51 km
dětské hřiště, akvapark Zwiesel (D... 18.52 km
koupaliště Hory Matky Boží 18.53 km
Liščí díry 18.56 km
Babí hora 606 m n. m. 18.56 km
Křištín 18.56 km
kostel sv. Matouše, Křištín 18.59 km
Saunová vesnička, ZEB Zwiesel (D)... 18.59 km
SDH Miletice 18.59 km
stavení Křištín 18.59 km
Sněžné jámy na Křemelné 18.6 km
Miletice 18.6 km
Kundratice 18.61 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 18.63 km
Velký Bor 18.65 km
Stráž 755 m n. m. 18.68 km
vlaková zastávka Vrhaveč 18.68 km
silniční most Úhlava, Rohozno 18.69 km
Beneš Edvard Dr. 18.71 km
zámek Kundratice 18.71 km
mlýn Rohozno 18.71 km
Coolidge - Hašková Eliška 18.71 km
jilm v Mileticích 18.72 km
parkoviště Velký Bor 18.72 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 18.73 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 18.73 km
židovský hřbitov Chlistov 18.75 km
Prostřední Krušec 18.79 km
Prášilské jezero (ledovcové) 18.82 km
hřbitov Křištín 18.82 km
Křemelná 1125 m n. m. 18.83 km
Pozorka u Lešišova 18.84 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 18.86 km
Rohozno 18.87 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 18.88 km
pomník padlých WWI, Rohozno 18.9 km
Bernartice u Kolince 18.9 km
židovský hřbitov Hartmanice 18.9 km
Zmizelá Šumava, Utopenec na jezeře... 18.91 km
kaple Rohozno 18.91 km
pamětní deska Ottokar Kareis 18.91 km
Vacovy 18.93 km
kaple Vacovy 18.94 km
Františkova Ves 18.97 km
SDH Bernartice u Kolince 19 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 19.01 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 19.01 km
studánka U Michla 19.01 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 19.02 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 19.02 km
pramen U Michla 19.02 km
nádraží Zwiesel (D) 19.03 km
hájovna Loreta 19.03 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 19.05 km
Malá Víska 19.05 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 19.05 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 19.05 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 19.06 km
vyhlídka Velký Babylon 19.08 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 19.09 km
zámek Dolejší Krušec 19.09 km
Dohaličky 19.09 km
Štěpanice 19.1 km
Dolejší Krušec 19.11 km
štola Loreta 19.11 km
kaple Dohaličky 19.15 km
mlýn papírna Kolinec 19.16 km
koupaliště Bernartice 19.16 km
Velký Babylon 19.18 km
hřbitov Dlažov 19.24 km
lípy Dolejší Krušec 19.25 km
nouzové nocoviště Poledník 19.28 km
lípa Břetětice 19.31 km
kostel sv. Kříže, Zwiesel (D) 19.31 km
Břetětice 19.32 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 19.32 km
Muzikant 19.34 km
Loreta 19.35 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 19.35 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 19.36 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 19.36 km
fara Dlažov 19.37 km
Zápotocký Antonín 19.37 km
Barunka, Antonín Zápotocký 19.37 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 19.37 km
studená válka Mi-24 vs. Cobra 19.41 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna Pole... 19.44 km
Poledník 1315 m n. m. 19.44 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 19.45 km
FFW Unterzwieselau (D) 19.46 km
Pláně 19.46 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Polední... 19.47 km
Pozor! Státní hranice - Nepřítel n... 19.47 km
traktoriáda Mlázovy 19.47 km
lidové stavení Dlažov 19.48 km
fotopoint Poledník 19.48 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 19.49 km
kostel Unterzwieselau (D) 19.5 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 19.5 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 19.5 km
hřbitov Unterzwieselau (D) 19.5 km
pomník padlých WWII, Unterzwiesela... 19.51 km
skiareál Hohen Bogen (D) 19.51 km
Zálužice 19.51 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 19.52 km
Hejno 19.53 km
kostel Jména Mariina, Zwiesel (D) 19.53 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 19.53 km
dětské hřiště Unterzwieselau (D)... 19.53 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 19.55 km
fara Mlázovy 19.56 km
zámek Mlázovy 19.57 km
koupaliště Kolinec 19.57 km
dětské hřiště Kolinec 19.57 km
Zwieseler Glastage - Zwieselské dn... 19.58 km
skleněná křišťálová pyramida, Zwie... 19.58 km
Nacht fiel über Gotenhafen (D) 19.59 km
zámek Oberzwieselau (D) 19.59 km
Dlažov 19.59 km
SDH Dlažov 19.6 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 19.6 km
Schwarzach (D) 19.6 km
pamětní deska Alois Menza 19.61 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 19.62 km
roubenka Mlázovy 19.63 km
Vzteklina, díl 1. 19.63 km
Nový mlýn, Pocinovice 19.63 km
Nuzerov 19.64 km
studánka Nad Stimlingem 19.64 km
kašna malá Zwiesel (D) 19.65 km
menhiry Lešišov 19.65 km
Vzteklina, díl 6. 19.65 km
Mlázovy 19.65 km
Außenried (D) 19.67 km
kaple Zwiesel (D) 19.68 km
usedlost Dolní Staňkov 7 19.68 km
vlaková zastávka Außenried (D) 19.69 km
kaple Dolní Staňkov 19.69 km
lípa Lešišov 19.69 km
kostel sv. Mikuláše, Zwiesel (D) 19.69 km
Dolní Staňkov 19.69 km
hřbitov Zwiesel (D) 19.71 km
Boříkovy 19.72 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 19.72 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 19.72 km
Zwieselská noc skla 19.74 km
Zwiesel (D) 19.74 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 19.75 km
dětské hřiště Zwiesel (D) 19.75 km
tvrz Boříkovy 19.76 km
Mittagstein 1034 m n. m. (D) 19.77 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 19.77 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 19.77 km
rybník Libkov 19.79 km
Hradiště u Kolince 19.79 km
Spielende Kinder - M. Killinger, Z... 19.79 km
koně Mlázovy 19.8 km
muzeum lesa a hraček, Zwiesel (D) 19.8 km
kašna na nádvoří muzea, Zwiesel (D... 19.81 km
kaple sv. Martina, Lešišov 19.83 km
pomník padlých WWI i II, Zwiesel (... 19.83 km
Reisachmühle (D) 19.83 km
hřbitov Mlázovy 19.84 km
Nová Studnice 19.84 km
pohádková chalupa Mlázovy 19.84 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 19.85 km
Lešišov 19.85 km
infocentrum Zwiesel (D) 19.86 km
Flösser - S.Schriml, Zwiesel (D) 19.86 km
Palvínov 19.86 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 19.86 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 19.86 km
Galerie kávy, Zwiesel (D) 19.87 km
Prostřední rybník 19.87 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Zwie... 19.87 km
golf Oberzwieselau (D) 19.88 km
Palvínovská lípa 19.88 km
náměstní kašna Zwiesel (D) 19.89 km
Roj havranů - Sebastian Roser, Zwi... 19.89 km
zámek Palvínov 19.89 km
Weissbierbräuhaus, Zwiesel (D) 19.9 km
Palvínovská alej 19.9 km
nádraží Kolinec 19.92 km
Vrásky z lásky 19.92 km
železniční most Reisachmühle (D)... 19.93 km
Regenbogen - Oswald Faber, Zwiesel... 19.94 km
Vzteklina, díl 5. 19.94 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 19.94 km
kaple Mokrosuky 19.96 km
U Hradišťské hospody 19.96 km
Mokrosuky 19.97 km
studánka Na Stimlingu 19.97 km
smrk na Stimlingu 19.97 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 19.98 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 19.98 km
kašna Zwiesel (D) 19.98 km
Stimling 19.98 km
zámek Mokrosuky 19.98 km
Jaglmühle 19.99 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 19.99 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 19.99 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 19.99 km
jezírko na Stimlingu 20 km
kašna s kaskádami, Zwiesel 20 km
pomník oběti bombardování Zwiesel ... 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumav...

  batoh
  půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumava.cz
  Šumava A-Z: e-kola, e-sků...
  lokalita: špičácko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Hojsova Stráž

  batoh
  Konzum Hojsova Stráž
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: špičácko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Železná Ruda...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Železná Ruda
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Železná Ruda

  batoh
  Konzum Železná Ruda
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 1 km
Konzum Hojsova Stráž 2.41 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 5.98 km
Konzum Železná Ruda 6.11 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 6.11 km
Bankomat Česká spořitelna 6.26 km
Bankomat ČSOB 6.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.28 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 7.47 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 7.49 km
Konzum Dešenice 9.61 km
Konzum Víteň 11.19 km
Konzum Nýrsko 11.86 km
Bankomat Česká spořitelna 12.2 km
Bankomat Komerční banka 12.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.34 km
Bankomat ČSOB 12.35 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 12.41 km
Konzum Nýrsko 12.51 km
COOP DISKONT - Nýrsko 12.51 km
Konzum Chotěšov 12.64 km
Konzum Strážov 12.68 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 13.92 km
Konzum Běšiny 14.03 km
Konzum Hlavňovice 14.18 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 14.77 km
Konzum Velhartice 15.29 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 15.56 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 15.71 km
NKD, Bodenmais (D) 15.93 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 15.95 km
REWE, Bodenmais (D) 15.98 km
Konzum Malonice 16.17 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 16.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.81 km
Bankomat ČSOB 16.82 km
Konzum Petrovice u Sušice 16.9 km
Konzum Janovice 17.09 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 17.65 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 17.77 km
Café 27, Hartmanice 17.78 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 17.82 km
Konzum Hartmanice 17.82 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 18.07 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 18.23 km
Konzum Ujčín 18.34 km
Intersport, Zwiesel (D) 19.78 km
NKD, Zwiesel (D) 19.86 km
Rossmann, Zwiesel (D) 19.88 km
TEDi, Zwiesel (D) 19.88 km
Müller, Zwiesel (D) 19.9 km
Netto, Zwiesel (D) 19.91 km
Norma, Zwiesel (D) 19.93 km

mohlo by Vás zajímat

přírodní rezervace Bílá Strž

batoh
přírodní rezervace Bílá Strž
Šumava A-Z: přírodní krás...
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Brčálnické mokřady

batoh
Brčálnické mokřady
Šumava A-Z: přírodní krás...
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava (německý název Böhmerwald) je rozsáhlé pohoří na hranicích Česka, Rakouska a německého Bavorska. První historicky doložený název pro toto pohoří je keltský název Gabreta (přeloženo Pohoří kozorohů) a ve své mapě jej takto uvedl Klaudios Ptolemaios. V češtině bylo pohoří označováno Les či Bavorský les. Jméno Šumava patrně jako první použil Antonio Bonfini v roce 1565 ve svém díle Rerum Hungaricum a pochází od praslovanského slova šuma, což znamená hvozd nebo hustý les. Pohořím prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Německá jižní strana pohoří má ostřejší sklon než severní, česká. Z podunajské roviny se prudce zvedá a tato část je nazývána Bayerischer Wald (Bavorský les) - Hinterer Bayerischer Wald a Vorderer Bayerischer Wald (Přední a Zadní bavorský les), jehož součástí je křemenný val Pfahl, leží o něco jižněji v německém vnitrozemí, od Šumavy je oddělen údolím řeky Řezná (Regen). K ochraně přírody zde slouží Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald), Přírodní park Horní Bavorský les (Naturpark Oberer Bayerischer Wald), Chráněná krajinná oblast Šumava a Národní park Šumava. Na území Šumavy se nachází mimo jiné Lipenská přehrada, která je stále populárnější díky službám Lipno servis a skiareálu Lipno. K dispozici jsou Vám kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, internetové připojení k netu Wi Fi signálem. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště. K vnitřnímu pak společenské místnosti, restaurace, bary. O množství sněhu, o počasí na Šumavě se můžete informovat prostřednictvím netu pomocí šumavských web kamer. O upravenosti běžeckých tratí informuje Bílá stopa. Na Šumavě si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy a projít se po místech kudy chodil Král Šumavy, nebo spisovatel Šumavy Karel Klostermann, který miloval horu Javorník na Šumavě. Na našem nejstarším šumavském netu http://www.sumava.cz/ najdete řadu turistických informací, nejen nabídku levného ubytování.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

 „Hrom aby tu bandu zabil!" zaskuhral.

„Ba! Čert nám je byl dlužen," vece mládek. „Dnes v pravé poledne střelili za Vondrovem zcela nablízku Ohradského zámku po hajném. Rána ho sice minula, ale můžete si představit jeho leknutí. Jde to do živého, jak vidíte. Mne a Žemličku vyslal pan porybí semhle na Volešek, abychom tu hlídali. Včera nějací chlapi lovili ve Zvolenovu, dnes, jak se zdá, jsou zde při práci. Ještě v noci máme dát raport, viděli-li jsme co. Picinský hajný se k nám přidal a také baštýř z Vomáčky; jdou dolem po druhé straně a výhjavský baštýř s jedním pěšákem se drží na císařské silnici, aby je dopadl, kdyby snad tamtudy utéci chtěli. Nesmím se omeškat. Dobrou noc, pantáto!"

Kývnul hlavou, usmál se trochu, takže se zaleskly ve světle měsíce jeho pěkné bílé zuby, a již odcházel svým lehkým, rychlým a pružným krokem.

Krušnej stál jako přimražen, obličejem obrácen k rybníku, dívaje se upřeně ve stranu, kde byl spatřil plápolající ohně. Viděl je tam dosud. Napadlo ho, že loví-li tam bratři Karhounové, na něho číhat nebudou. Bůh jim naděl hojné kořisti! Aspoň nebudou mít pokdy s ním se obírati. Ještě lépe by bylo ovšem, kdyby se lajdáci dostali zase za pevnou závoru. Ale kdo ví, jsou-li to zrovna Karhounové, kteří loví; mohli by to být i jiní... Snad by se doporučovalo spustit se za mládkem a vrátiti se do Plástovic; čekají-li ho u Pašic, utrou hubu a s nepořízenou se vrátí... Již již se chtěl vydat za mládkem, který zatím už takový kus cesty urazil, že by jej sotva byl dohonil, a zahouknout naň, aby počkal, se mu přece jen příčilo, samotnému pak jiti se mu nechtělo: strach tou měrou mu vjel do těla, že pojednou vše ho děsilo, vše naň působilo příšerně, stíny, světlo, houštiny, stromy, hlasy ptactva, jichž si do té chvíle hrubě ani nebyl povšiml; připadalo mu též, že páry, jež obestíraly obzor na západě, houstnou v hrozivé mraky, a Blata na severu jako by se vlnila, jako by dlouhé, příšerné stíny, jimž fantazie jeho dodávala tvary nevídaných, nemožných oblud, němým rejem se přes ně převalovaly. Zachvěl se; pot, jenž stál na jeho čele, stydnul, zuby jektaly, rty šeptaly slova, zažehnávající zlé duchy noční, která rázem mu přišla na paměť, ač dávno, snad z útlého dětství, jich nevyslovil, ani vyšlo viti neslýchal. V Pašicích, jichž bílé omítěné domy viděl zcela blízko před sebou, ozval se ponocný: jedenáctkrát zazněl pronikavý zvuk jeho píšťaly. Jedenáct hodin! — Že se jen tak omeškal! — Vzpomněl si, že málo let tomu, jeho soused Matouškovský, bera se touže cestou, kterou on nyní šel, ošálen byv kterousi příšernou vidinou, zabloudil v těchto místech, a bezmála by se byl dostal do rybníka, ač znal jako on sám, každý keř, každý kámen, každou louži po celých Blatech, nadto u samých Pašic; tvrdilo se sice, že Matoušovský, bera se touže cestou, kterou on nyní šel, nechtěl přiznat, stoje na svém, že ho zničehonic šedá mlha obestřela a že jakási tajemná síla, jíž si uvědomiti nemohl, jej neustále vpravo popoháněla, až stál u samého rybníka. Píšťala ponocného, která v tom okamžiku k němu dozněla, zahnala mlhu i nečistou sílu, pohánějící ho vpřed, a zachránila jej. Dostal se domů bez nejmenších obtíží a z vděčnosti poslal nazejtří ponocnému pytel pšenice a zaplatil zaň deset mázů piva. On, Krušnej, nic jinak než celé Pašice a celá Blata se smál tehda Matoušovskému a nevěřil jeho vypravování, ale kdo ví, neměl-li přece pravdu. Vzpomněl si i na jiné, této podobné události, zřejmě tomu nasvědčující, že na Blatech se dějí někdy věci, jichž nelze vysvětliti přirozeným způsobem...

Uslyšev zvuk píšťaly a připomenuv sobě zachránění Matoušovského, Krušnej se poněkud vzpamatoval ze svého náhlého strachu, aspoň pokud tento mu byl nahnán nadpřirozenými příšerami. Neviděl již oblud, těkajících po Blatech, ale zato tím zřetelněji Pašice a v nich i střechu svého rodného domu a kus jeho bílého zdiva, měsícem jasně ozářeného, jiného ničeho nic než širokou rovinu, již daleko přehlédl a na níž rozpoznával každý keř, každou vyvýšenou mez i stříbrným světlem oblité cestičky; pouze kratičký úvoz, kudy se mu bylo brati, byl skryt před jeho zraky. Ale právě tam třeba číhali bratři Karhounové... Není možná... Nebylo jich tam, neboť mládek, jenž tudy přicházel, by je tam byl viděl. Vrátila se mu klidná rozvaha, zastyděl se přímo, že se tak dal postrašit, a pak mu přišla myšlenka, že si mládek třeba naschvál z něho šašky chtěl ztropit připomenuv mu návrat této zlodějské dvojice. Takový knížecí necamour je všeho schopen !...

„Počkej, kluku!" zabručel, „já ti tohle splatím, až se zase sejdeme! Na zloděje jdeš, bodejž ti vaz zakroutili!"

Opakuje si několikrát toto zbožné přání, Krušnej se dal zase v pochod a za dvě minuty dorazil k úvozu. Prošel jím skoro veskrz, když pojednou mu bylo, že slyší kroky a tlumený hovor. Stanul prudce a naslouchal. Co to jen bylo? Kroků více neslyšel, ale zato zcela zřetelně tlumené hlasy lidské, najmě jakýs hluboký mužský bas. Ulekl se, div nohy se mu nepodkosily. Skrčil, přitiskl se ke stěně úvozu, a pokud strach připouštěl vůbec nějakého uvažování, jal se přemýšleti, jak by hrozícím nástrahám unikl. Nejvhodnějším se mu zdálo vyjít z úvozu, dáti se k samému rybníku, obejiti cestu širokým polokruhem podél břehu a otevřenými drahami a dostati se takto zadem do Pašic. Tam byly ovšem bahnité louže a mokré, sítím a ostřicí porostlé plochy, ale lépe přece zmočiti si nohy nežli vběhnouti do rukou pomstylačných Karhounů...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky