Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

továrna stará papírna Hamry

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: technické
lokalita: špičácko
GPS: 49°12'25.459"N, 13°10'30.808"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

 

Podnik založil v letech 1882-84 Julius Otto Petzoldt jako brusírnu bílé dřevoviny. Předpokladem pro postavení podniku bylo množství lesů v okolí a možnost využít spádu řeky Úhlavy. Tři dlouhé kanály přiváděly vodu do tří turbín, které vyrábly elektřinu pro celý podnik a okolí. Tři brusy a dva odvodňovací lepenkové stroje vyráběly dřevovinu jen pro prodej, nikoli další zpracování, roku 1892 byla dřevovina vyvážena též do Saska. V roce 1901 přešla továrna do majetku Huga Fischera, který vlastnil ještě papírnu v pruském Slezsku. Roku 1905 byla továrna rozšířena o kotelnu s vysokým továrním komínem. Ing. Petzoldt založil podle smlouvy z 25.9.1911 společnost s ručením omezeným pod názvem Továrna na dřevovinu a elektrochemická továrna Gustavsthal (Holzstoff und elektrochemische Fabrik Gustavsthal) s kmenovým kapitálem 320 000 K. Předmětem podnikání byla výroba dřevoviny, kyslíku, vodíku a dalších chemických výrobků, opatřování k tomu potřebných hmot a pomocných látek a prodej výrobků. Podle kupní smlouvy z 30.10. a 9.11.1911 odkoupila pak společnost objekt papírny od Huga Fischera za 350 000 K. V letech 1912 a 1913 byly rozšiřovány provozní budovy přistavěním skladu na zařízení pro výrobu kyslíku a kompresní místnosti, dílny u kotelny, rozšířením čistírny dřeva a komory na dřevovinu. Byl taktéž postaven nový parní stroj. ro zlepšení dopravy byla v letech 1919-1922 vystavěna lanová dráha na nádraží Hamry-Hojsova Stráž, která byla obdobné konstrukce jako např. lanovka na Petřín a z které se dodnes zachovalo celé těleso s pražci a částí kovového vybavení. Kolem roku 1919 byla v Praze otevřena obchodní pobočka pro prodej výrobků ze dřeva a kožené lepenky, dále ruční a strojní lepenky a dalších výrobků lepenkového stroje. Svůj podíl na značně zadlužené firmě postoupil roku 1930 za odstupní cenu 50 000 Kčs ing. Petzoldt JUDr. Stanislavu Koutkovi, řediteli kartelu výrobců dřevoviny a lepenky Kartonia v Praze. JUDr. Koutek odkoupil od Státních lesů roku 1936 i pilu s obytným domem (č.p. 58 - Horník), jejímž správcem ustanovil zaměstnance továrny Josefa Leracha. Posléze roku 1937 získal za 20 000 Kčs podíl na papírně i od R. Engela. Na základě kartelových dohod byla v roce 1931 ukončena výroba chemikálií - kyslíku, vodíku a dusíku. Roku 1934 proběhl pokus o výrobu izolačních stavebních desek na strojích, zapůjčených firmou Hormanit v Praze. Rozšíření výroby o lepenku se projevilo v názvu až v roce 1937: Továrna na dřevovinu, lepenku a elektrochemické výrobky Gustavsthal. Po připojení pohraničí k hitlerovskému Německu byl správcem podniku ustanoven Josef Lerach. Dne 22.6.1939 došlo v Praze k podpisu smlouvy, podle níž JUDr. Koutek prodal papírnu Gustavsthal a k ní patřící pilu firmě Weiss za 600 000 Kčs, přičemž se firma Weiss zavázala převzít dluhy továrny ve výši 525 000 Kčs u živnostenské banky v Plzni. Ředitelem firmy byl Karel Weiss, prokuristou Josef Lerach. Po smrti Karla Weisse roku 1942 zůstaly jedinými společnicemi firmy C a W Weiss jeho manželka Eugenie Weissová a dcera Marie Wolfová. V majetku firmy Weiss byla továrna po celou dobu okupace. 8.5.1945 vydal ONV v Plzni zajišťovací příkaz, jímž veškeré nemovité i movité jmění firmy Weiss zajistil pro další opatření úřadů a správcem ustanovil Bedřich Chlupa. Továrna i její zařízení byly nalezeny v naprostém pořádku a předány dosavadním ředitelem Josefem Lerachem. Zároveň požádal o navrácení továrny předválečný majitel JUDr. Koutek s odůvodněním, že prodej firmě Weiss byl vynucen německými úřady. Ministerstvo průmyslu zavedlo do majetku a podniku firmy dočasnou národní správu a národním správcem byl ustanoven JUDr. Koutek. Název byl změněn na Úhlavský mlýn, továrna na dřevovinu a lepenky spol. s.r.o. Továrna byla posléze zkonfiskována jako bývalý německý majetek, proti čemuž se odvolal JUDr. Koutek s argumentem, že byl továrnu nucen prodat z národnostních důvodů pod nátlakem. Papírna s lesy a loukami mu byla navrácena, proti čemuž se odvolala národní správa firmy C a W Weiss s tím, že JUDr. Koutek prodal továrnu z vlastní vůle a bez nátlaku. Spor skončil zavedením národní správy Západočeských papíren a jmenováním zmocněnce Bedřicha Chlupa. Papírna byla uzavřena roku 1967 a převedena Západočeským státním lesům. Dva katry šíře 100 a 60 cm pořezávaly kulatinu na řezivo. Pro neekonomičnost provozu byl pořez ukončen 31.12.1975. Lesní závod vydal souhlas pro demontáž sušárny, ale nenechavými Čechy bylo odmontováno a odvezeno, co se dalo. Dalším vlastníkem se stalo JZD Janovice, ale k žádným opravám nedošlo. Po revoluci odkoupil objekt za směšnou cenu nový majitel, který vyřezal turbíny a další strojní vybavení, které ještě v továrně zůstalo a v současné době požaduje za papírnu cenu natolik vysokou, že ji nikdo není ochoten koupit. Proto stojí se zřícenou částí střechy.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Koutek Stanislav JUDr.

batoh
Koutek Stanislav JUDr.
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

MVE Gustavsthal

batoh
MVE Gustavsthal
Šumava A-Z: technické
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Stuiberova vila, Hamry

batoh
Stuiberova vila, Hamry
Šumava A-Z: architektura
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

poutní místo Křížkov – Kreutzwinkel...

batoh
poutní místo Křížkov – Kreutzwinkel
Šumava A-Z: zřícenina
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Koutek Stanislav JUDr. 0 km
MVE Gustavsthal 0.08 km
Stuiberova vila, Hamry 0.25 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 0.47 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 0.5 km
Cyklotoulky - Hamry 0.5 km
tovární vila papírny, Hamry 0.66 km
kaple Knížecí Dvůr 0.88 km
Knížecí Dvůr 0.95 km
Hamerský buk 0.95 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 1.25 km
vodní zámek Bílý potok 1.25 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 1.37 km
stavení Úhlavské údolí 1.37 km
MVE Bílý potok 1.38 km
Bílý potok 1.4 km
Hamry 1.41 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 1.43 km
PH 202, Hojsova Stráž 1.44 km
Pangerlhof 1.46 km
Úhlavské údolí 1.54 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 1.58 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 1.65 km
Mally Leo Hans 1.66 km
Štefanův Dvůr, Hamry 1.66 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 1.67 km
Hojsova Stráž 1.67 km
skiareál Hojsova Stráž 1.67 km
hřbitov Hojsova Stráž 1.74 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 1.75 km
infocentrum Hojsova Stráž 1.76 km
stromy v Hojsově Stráži 1.77 km
naučná stezka Hojsova Stráž 1.77 km
fara Hojsova Stráž 1.78 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 1.78 km
SDH Hojsova Stráž 1.81 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 1.85 km
Ostříž 2.02 km
zámek Hojsova Stráž 2.12 km
kaple Hamry 2.13 km
U Mužíku 2.26 km
studánka V lipách, Hamry 2.26 km
přírodní rezervace Bílá Strž 2.31 km
vodopád Bílá Strž 2.31 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 2.33 km
Tomášův Dvůr 2.36 km
kaple Hojsova Stráž 2.63 km
kaple Dolní Špátův dvůr 2.63 km
památník Společná cesta 2.65 km
Dolní Špátův dvůr 2.66 km
hřbitov Hamry 2.67 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 2.71 km
Stateček 2.71 km
pomník padlých WWI, Hamry 2.72 km
1. rota PS, Černé jezero 2.72 km
Denkův Dvůr 2.72 km
NS Úhlavským luhem 2.72 km
fara Hamry 2.73 km
pivovar Hojsova Stráž 2.76 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 2.8 km
Kámen doteku Hamry 2.8 km
pamětní deska Julius Hofmann 2.9 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 2.91 km
Oslí studánka 2.95 km
Na Sedle 3.03 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 3.14 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 3.15 km
Černé jezero (ledovcové) 3.15 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 3.15 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 3.15 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 3.15 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 3.15 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 3.15 km
Brčálnické údolí 3.17 km
hraniční kámen 27 3.18 km
Úhlavský luh 3.2 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 3.2 km
hraniční kámen 27 / 10 3.31 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 3.31 km
Čertův kámen 3.4 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 3.4 km
věštec Sepp Wudy 3.41 km
kaple Jižní Stráň 3.45 km
Jižní Stráň 3.48 km
Pramen svobody, Špičák 3.53 km
samoty Jižní Stráň 3.6 km
Brčálnické mokřady 3.66 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 3.68 km
Juránek Arna Arnošt 3.68 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 3.68 km
Juránkova chata 3.68 km
pamětní deska Arnyho Juránka 3.76 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 3.76 km
Brčálnický buk 3.76 km
Brčálnický jasan 3.83 km
dětské hřiště Brčálník 3.85 km
Pohádkové země Brčálník 3.85 km
Brčálnická lípa 3.85 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 3.87 km
mini ZOO Brčálník 3.87 km
Hamerský Dvůr 3.89 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 3.9 km
skiareál Brčálník 3.91 km
NS Brčálník 3.94 km
SDH Zelená Lhota 3.97 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 4 km
Svinský potok 4.01 km
evropské rozvodí 4.03 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 4.05 km
Prenet 1071 m n. m. 4.09 km
Rudolfovna 4.12 km
kaple Brčálník 4.15 km
Zelená Lhota 4.16 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 4.17 km
rybníček u Brčálníku 4.18 km
Röderova pila 4.25 km
Röderovský Dvorec 4.25 km
Brčálník 4.26 km
Bouřňák 4.28 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 4.33 km
pramen Na Sjezdovce 4.35 km
studánka Pod Malým Špičákem 4.35 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 4.37 km
hřbitov Zelená Lhota 4.37 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 4.38 km
památník Karl Teischl 4.4 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 4.48 km
rozhledna Špičák 4.5 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 4.52 km
Špičák 1202 m n. m. 4.52 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 4.53 km
Na Sjezdovce 4.55 km
jasany na Brčálníku 4.56 km
Komárkova jedle 4.69 km
nádraží Zelená Lhota 4.72 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 4.76 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 4.76 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 4.79 km
horská služba Osser (D) 4.83 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 4.84 km
Čertovo jezero (ledovcové) 4.96 km
Kámen doteku Osser (D) 5 km
Künische Kapelle, Osser (D) 5 km
hraniční kámen 123 5 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 5.01 km
Sruby 5.08 km
Můstek - rozcestí 5.09 km
Dámská cesta na Svaroh 5.09 km
ekobus na Černé jezero 5.13 km
NS historie obce Špičák 5.14 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 5.2 km
Můstek 1234 m n. m. 5.2 km
hotel Rixi, Špičák 5.2 km
kaple Gubrův Dvorec 5.23 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 5.25 km
Gubrův Dvorec 5.25 km
myslivna Bárta 5.26 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 5.27 km
pohádková stezka Brčálník 5.27 km
Křížový vrch 5.33 km
kaple Na Špirku 5.36 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 5.38 km
Špirkův Dvorec 5.39 km
Spirker 5.39 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 5.44 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 5.48 km
přehrada Nýrsko 5.48 km
Vajsova louka, Špičák 5.5 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 5.58 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 5.63 km
kamenné moře Jezerní Hora 5.72 km
Bikepark Špičák 5.73 km
skiareál Ski&Bike Špičák 5.73 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 5.73 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 5.74 km
sedačková lanovka Špičák 5.75 km
horská služba Špičák 5.77 km
hraniční kámen 33 5.78 km
železniční tunel Špičák 5.8 km
kaple Suché Studánky 5.81 km
sportoviště Špičák 5.84 km
kaple Matějovice 5.86 km
Matějovice 5.88 km
Habr 1203 m n. m. 5.93 km
Datelov 5.93 km
Hašek Dominik 5.95 km
roubenka Datelov 5.97 km
kaple Datelov 5.97 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 5.99 km
Pendl bus Špičák 6.06 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 6.06 km
nádraží Špičák 6.12 km
pivovar Späth-Bräu (D) 6.15 km
hřbitov Lohberg (D) 6.16 km
rozcestí Pod Švýcárnou 6.2 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 6.2 km
Tomandlův křížek 6.21 km
Na Lesní Louce 6.21 km
Lohberg (D) 6.21 km
kaple Lohberg (D) 6.22 km
fara Lohberg (D) 6.23 km
kaple sv. Jana, Dešenice 6.23 km
Na Drahách 6.24 km
Špičák 6.29 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 6.29 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 6.29 km
Datelovský mlýn 6.29 km
infocentrum Lohberg (D) 6.31 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 6.31 km
hamr Městiště 6.33 km
pramen Úhlavy 6.36 km
Městiště 6.38 km
kaple Městiště 6.38 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 6.43 km
kaple výklenková Lohberg (D) 6.47 km
parkoviště Kaskády, Špičák 6.47 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 6.5 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 6.53 km
sedačková lanovka Pancíř 6.53 km
strážní domek sv. Jan 6.54 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 6.55 km
motokáry Špičák 6.57 km
horská služba Železná Ruda 6.58 km
Pancíř 1214 m n. m. 6.58 km
Hofmanky 6.59 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 6.76 km
Stará Lhota 6.91 km
pramen Řezné (Regen) 6.92 km
horní zrcadlová huť 6.94 km
Suché Studánky 6.98 km
pomník padlých WWI, Špičák 7 km
Děpoltice 7.07 km
kaple Stará Lhota 7.08 km
Šmauzy 7.08 km
skiareál Šukačka 7.1 km
fara Děpoltice 7.1 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 7.12 km
Šukačka 7.19 km
2. rota PS, Svaroh 7.21 km
Zadní Chalupy 7.24 km
dětské hřiště Dešenice 7.32 km
pítko Dešenice 7.35 km
rybníky Dešenice 7.35 km
Lohberghütte (D) 7.35 km
kaple Dešeníčky 7.37 km
kaplička Milence 7.37 km
Kleine Arbersee Bahn 7.37 km
potok Bramersbach (D) 7.38 km
ZOO Lohberg (D) 7.4 km
FFW Lohberghütte (D) 7.41 km
Dešeníčky 7.43 km
kašna Dešenice 7.48 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 7.5 km
Kámen doteku Dešenice 7.5 km
pomník padlých WWI, Dešenice 7.52 km
pohřebiště Barabů 7.54 km
zámek Dešenice 7.54 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 7.55 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 7.55 km
Milence 7.56 km
fara Dešenice 7.58 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 7.58 km
katr Lambach (D) 7.59 km
památník dosídlení Milenců 7.59 km
SDH Milence 7.59 km
kaple Milence 7.6 km
Dešenice 7.61 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 7.62 km
památník Franz von Baader, Lambach... 7.62 km
kaple Lipplův Dvůr 7.65 km
NS Holzweg, Lambach (D) 7.67 km
žlab Lambach (D) 7.67 km
Lipplův Dvůr 7.7 km
kaple Lambach (D) 7.77 km
Horní Polánky 7.8 km
Fišerův Dvůr 7.82 km
vlaková zastávka Dešenice 7.83 km
hřbitov Dešenice 7.84 km
kaple Divišovice 7.87 km
Divišovice 7.88 km
U Kryštofů 7.88 km
kaple hřbitovní Dešenice 7.89 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 7.92 km
Grossmann Jiří 7.93 km
přírodní rezervace Prameniště 7.96 km
Lambach (D) 7.99 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 8 km
Nový Brunst 8.02 km
kaple U Kryštofů 8.04 km
rybník Dešenice 8.05 km
Pajrek 8.07 km
Suchý Kámen 8.08 km
pomník Adolfa Kašpara 8.08 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 8.11 km
lanové centrum Lam (D) 8.15 km
sáňkování Železná Ruda 8.16 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 8.17 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 8.17 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 8.24 km
Onen Svět 8.26 km
zřícenina Pajrek 8.26 km
bitva u Nýrska 8.26 km
vyhlídka Pajrek 8.28 km
muzeum minerálů, Lam (D) 8.32 km
koupaliště Železná Ruda 8.34 km
dětské hřiště Železná Ruda 8.34 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 8.36 km
Chřepice 8.37 km
slalomové káry Železná Ruda 8.37 km
lanové centrum Železná Ruda 8.37 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 8.37 km
U Obrázku 8.4 km
Pancířské stráně 8.4 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 8.42 km
Mooshütte (D) 8.43 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 8.44 km
Brennes (D) 8.44 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 8.45 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 8.46 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 8.5 km
stodola, Javorná 8.5 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 8.51 km
SDH Železná Ruda 8.53 km
silniční most přes železnici, Žele... 8.54 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 8.55 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 8.56 km
lesní divadlo Nýrsko 8.57 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 8.59 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 8.61 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 8.62 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 8.62 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 8.64 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 8.64 km
environmentální (návštěvnické) cen... 8.64 km
infocentrum Železná Ruda 8.64 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 8.65 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 8.66 km
mlýn Javorná 8.67 km
FFW Lam (D) 8.68 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 8.69 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 8.7 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 8.71 km
železniční tunel Železná Ruda 8.71 km
Pamferova huť 8.72 km
kaple Eisnerův Dvůr 8.72 km
přírodní rezervace Chřepice 8.74 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 8.74 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 8.75 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 8.75 km
hostinec Železná Ruda 8.76 km
Štaidl Ladislav 8.76 km
skiareál Javorná 8.78 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 8.79 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 8.79 km
historie lyžování na Železnorudsku... 8.81 km
motomuzeum Železná Ruda 8.81 km
Železnorudské slavnosti 8.82 km
židovský hřbitov Nýrsko 8.83 km
památník legionářům Železná Ruda... 8.83 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 8.83 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 8.83 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 8.84 km
Sperl Lothar 8.84 km
zámek Železná Ruda 8.84 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 8.84 km
Hejda Míra 8.85 km
závod Horsefeathers Iron Jam 8.86 km
pamětní deska osvobození Železná R... 8.86 km
dětské hřiště Železná Ruda 8.87 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 8.87 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 8.87 km
venkovní posilovna Železná Ruda 8.87 km
NS Utajená obrana železné opony 8.88 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 8.88 km
NS Sklářská 8.88 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 8.9 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 8.9 km
Jakš Martin 8.9 km
Ztracený Marek 8.9 km
Železná Ruda 8.9 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 8.9 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 8.9 km
Nový Pavel 8.9 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 8.9 km
NS poznávací okruh Nýrsko 8.92 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 8.93 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 8.93 km
fara Železná Ruda 8.95 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 8.95 km
Šimandlův Dvůr 8.96 km
Grádelský potok 8.96 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 8.99 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 9.01 km
kaplička Žiznětice 9.02 km
kaple Šimandlův Dvůr 9.03 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 9.04 km
koupaliště Nýrsko 9.04 km
hamr Želená Ruda 9.04 km
kaple Železná Ruda 9.04 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 9.06 km
lípa Alžbětín 9.06 km
Patraska 9.07 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 9.1 km
parkoviště Gerlova Huť 9.1 km
hřbitov Lam (D) 9.13 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 9.14 km
kaple Žiznětice 9.15 km
Žiznětice 9.15 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 9.15 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 9.15 km
studna Žiznětice 9.16 km
Lam (D) 9.16 km
fara Lam (D) 9.16 km
SDH Žiznětice 9.17 km
kaple Hamrlík 9.19 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 9.19 km
hrob rodiny Prokopů 9.19 km
infocentrum Lam (D) 9.19 km
hřbitov Železná Ruda 9.2 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 9.2 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 9.2 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 9.2 km
Hamrlík 9.21 km
stavení Bayerisch Eisenstein 9.22 km
Páteříková Huť 9.22 km
Gerlova Huť 9.23 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 9.23 km
hřbitov Nýrsko (nový) 9.23 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 9.23 km
SDH Skelná Huť 9.25 km
nádraží Lam 9.26 km
rybníky Skelná Huť 9.27 km
Skelná Huť 9.29 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 9.29 km
hřbitov Nýrsko (starý) 9.32 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 9.33 km
Blau Josef 9.35 km
lípa Krotějov 9.36 km
fara Nýrsko 9.36 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 9.37 km
Javorná 9.38 km
stavení Nýrsko 9.38 km
horská služba Lam (D) 9.4 km
kašna Nýrsko 9.4 km
Krotějov 9.4 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 9.41 km
Alžbětín 9.43 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 9.46 km
kostel sv. Anny, Javorná 9.48 km
hřbitov Javorná 9.48 km
javorová alej Debrník 9.51 km
Okula Nýrsko 9.55 km
Jak ukrást Dagmaru 9.57 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 9.61 km
infocentrum Nýrsko 9.62 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 9.62 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 9.63 km
Starý Brunst 9.64 km
Nutrie říční 9.65 km
U Bradenského křížku 9.66 km
Mladotice u Strážova 9.67 km
potok Svarožná 9.67 km
Bayerisch Eisenstein (D) 9.69 km
akvapark Lam (D) 9.72 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 9.74 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 9.74 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 9.74 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 9.74 km
parkoviště Velký Javor 9.75 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 9.76 km
Splž 9.76 km
skiareál Velký Javor (D) 9.76 km
Jesení 9.77 km
dětské hřiště Hodousice 9.78 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 9.79 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 9.79 km
Zejbišský Dvůr 9.79 km
kaple Zejbišský Dvůr 9.8 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 9.8 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 9.81 km
Železnorudské povstání 9.81 km
infocentrum Alžbětín 9.81 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 9.81 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 9.81 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 9.81 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 9.81 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 9.81 km
Hodousice 9.82 km
Malé Javorské jezero (ledovcové) (... 9.82 km
Hájek 9.82 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 9.83 km
NS Železná opona – protitanková př... 9.83 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 9.84 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 9.84 km
kaple Hodousice 9.84 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 9.84 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 9.87 km
horská služba Zwiesel (D) 9.87 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 9.88 km
kabinková lanovka Velký Javor (D)... 9.88 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 9.89 km
Multerer Hans 9.89 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 9.9 km
vodotrysk, Velký Javor (D) 9.92 km
SDH Nýrsko 9.92 km
Nýrsko 9.92 km
Holub Josef 9.92 km
Cyklotoulky - Nýrsko 9.92 km
SDH Hodousice 9.93 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 9.93 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 9.93 km
dětské hřiště Velký Javor (D)... 9.93 km
žlab, Velký Javor (D) 9.94 km
radnice Nýrsko 9.94 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 9.95 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 9.96 km
zámek (zaniklý) Debrník 9.97 km
Debrník 9.97 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 9.99 km
Velká jedle u Debrníku 9.99 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 10 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 10.01 km
3. rota PS, Debrník 10.01 km
naučná stezka Tetřeví stezka 10.04 km
kaple Nýrsko 10.07 km
kašna Debrník 10.07 km
kaple Nad Pilou 10.13 km
nádraží Nýrsko 10.16 km
Nad Pilou 10.18 km
Bradné 10.18 km
Horní Němčice 10.24 km
SDH Horní Němčice 10.24 km
Buchar 10.24 km
kaple Horní Němčice 10.26 km
Schott Anton 10.26 km
pomník padlých WWI, Uhliště 10.26 km
kaplička Bradné 10.33 km
fara Uhliště 10.39 km
Kámen doteku Uhliště 10.39 km
Rittsteig (D) 10.4 km
kaple Engelshütt 10.42 km
lípa Engelshütt (D) 10.44 km
památník první sklárny, Engelshütt... 10.45 km
bunkr KŽ-1, Debrník 10.48 km
FFW Engelshütt (D) 10.49 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 10.54 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 10.57 km
Blata 10.64 km
kaple Blata 10.65 km
studánka u Blat 10.71 km
hřbitov Svatá Kateřina 10.77 km
SDH Víteň 10.78 km
Víteň 10.79 km
Svatá Kateřina 10.8 km
Popelní domky 10.8 km
Gerlův Dvůr 10.82 km
stanoviště NATO NADGE, Velký Javor... 10.82 km
kaple Božtěšice 10.83 km
Božtěšice 10.83 km
kaple Panny Marie, Chudenín 10.84 km
mlýn Jesení 10.85 km
WetterOnline - předpověď Velký Jav... 10.89 km
Velký Javor - Großer Arber (D) 145... 10.89 km
Západ slunce nad Javorem - Josef V... 10.89 km
kaple sv. Bartoloměje, Velký Javor... 10.91 km
Chvalšovice 10.96 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 10.96 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 11.03 km
vápenka Svinná 11.05 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 11.08 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 11.1 km
Ferdinandovo údolí 11.14 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 11.15 km
Bystřice nad Úhlavou 11.15 km
Zámecký les 11.16 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 11.23 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 11.23 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 11.23 km
Čachrov 11.24 km
Starý Láz 11.25 km
SDH Čachrov 11.26 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 11.26 km
tvrz Čachrov 11.27 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 11.27 km
Dolejší Svinná 11.27 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 11.28 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 11.28 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 11.29 km
kaple Březí 11.3 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 11.31 km
Březí 11.32 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 11.38 km
Střední Svinná 11.38 km
fara Čachrov 11.41 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 11.41 km
Bláhovec František 11.41 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 11.41 km
kostel sv. Václava, Čachrov 11.42 km
kaple Svinná u Javorné 11.43 km
Malý Javor - Kleiner Arber (D) 1.3... 11.44 km
Svinná rozcestí 11.44 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 11.44 km
hřbitov Čachrov 11.45 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 11.54 km
Opálka 11.62 km
kaple sv. Anny, Opálka 11.78 km
Hanger (D) 11.82 km
kašna Strážov na Šumavě 11.83 km
SDH Strážov na Šumavě 11.83 km
Kepelské mokřady 11.84 km
tvrz Opálka 11.84 km
stavení Strážov na Šumavě 21 11.85 km
Polom 1295 m n. m. 11.86 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 11.86 km
fara Strážov na Šumavě 11.88 km
hrobka rodiny Kordíků 11.89 km
pamětní deska Václav Soušek 11.93 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 11.93 km
pomník Michal Růt 11.93 km
radnice Strážov na Šumavě 11.93 km
kaple Panny Marie, Keple 11.94 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 11.94 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 11.95 km
Strážov na Šumavě 11.95 km
zámek Kunkovice 11.95 km
Zhůří 11.97 km
4. rPS - Polom 11.98 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 11.99 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 12 km
bitva o Zhůří 12 km
kaple Kunkovice 12 km
Kunkovice 12.01 km
stavení Strážov na Šumavě 185 12.01 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 12.03 km
roubenka Kunkovice 12.04 km
Kříž smíření, Zhůří 12.04 km
pohádkový les Märchenwald (D) 12.04 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 12.05 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 12.06 km
pomník padlých WWI, Velké Javorské... 12.06 km
žlab Zhůří 12.07 km
Zhůřský potok 12.08 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 12.08 km
parkoviště Velké Javorské jezero... 12.09 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 12.1 km
stavení Kunkovice 12.14 km
park na jezeře Arrach (D) 12.14 km
Velké Javorské jezero (ledovcové) ... 12.16 km
javor mléč Zhůří 12.17 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 12.18 km
kaple pod Hořákovem 12.19 km
Kámen doteku Arrach (D) 12.19 km
Osina 12.28 km
rybník pod Hořákovem 12.31 km
hřbitov Strážov na Šumavě 12.31 km
V Rybníce 12.31 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 12.32 km
přírodní park Kochánov 12.32 km
Haibühl (D) 12.37 km
kaple sv. Anny, Čachrov 12.38 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 12.38 km
zámek Hořákov 12.39 km
Pláně - Alena Holá 12.4 km
Rameno 12.4 km
Hořákov 12.49 km
Jarkovice 12.49 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 12.5 km
kaple Dobřemilice 12.51 km
lípy Dobřemilice 12.51 km
kaple Jarkovice 12.51 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 12.54 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 12.58 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 12.64 km
Dobřemilice 12.64 km
Rovná u Strážova 12.65 km
kaple Rovná u Strážova 12.65 km
Dvorecký Mlýn 12.66 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 12.67 km
rybník Keply 12.7 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 12.71 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 12.71 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 12.72 km
Kepelská studánka 12.73 km
Petrovice nad Úhlavou 12.83 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 12.85 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 12.85 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 12.87 km
Keply 12.89 km
Drozdí potok 12.89 km
Ondřejovice 12.89 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 12.92 km
parkoviště Nová Hůrka 12.98 km
Zhůřská brusírna 12.98 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 12.99 km
Seebachschleife (D) 13.01 km
Nová Hůrka 13.08 km
Šrail Jan 13.08 km
U Soušků 13.1 km
Hvízdalka 13.11 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 13.17 km
infocentrum Arrach (D) 13.17 km
kašna Arrach (D) 13.17 km
Přední Fleky 13.17 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 13.18 km
Javoříčko 13.19 km
Petrovický mlýn 13.33 km
Skláři, Karel Klostermann 13.34 km
Radvanice 13.4 km
Slučí Tah 13.4 km
Toman Josef 13.4 km
Lukavice 13.4 km
Rajský mlýn 13.41 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 13.44 km
vlaková zastávka Úborsko 13.45 km
SDH Lukavice 13.52 km
Novohůrecká jedle 13.52 km
kaple Lukavice 13.56 km
stavení Čeletice 13.61 km
Pod Polomem 13.61 km
kaple Čeletice 13.62 km
Čeletice 13.63 km
roubenka Čeletice 13.63 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 13.66 km
stavení Braníčkov 13.71 km
Zwieslerwaldhaus (D) 13.72 km
Ruckowitzschachten (D) 13.72 km
Kuzovská lávka 13.74 km
vodopád Rissloch (D) 13.77 km
koupaliště Kozí 13.77 km
Rajské 13.77 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 13.78 km
rybníček Rajské 13.78 km
rybník Braníčkov 13.79 km
Lehom 13.79 km
parkoviště Staré Hutě 13.8 km
Braníčkov 13.81 km
Červené Dřevo 13.82 km
Lamberg (D) 13.83 km
Stará Huť 13.83 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 13.88 km
hřbitov Červené Dřevo 13.9 km
PP Svatý Bernard 13.92 km
Úborsko 13.92 km
lípy Úborsko 13.95 km
osvobození Běšiny 14 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 14.01 km
Paseka 14.02 km
Kozí 14.07 km
kostel sv. Josefa a čtrnácti pomoc... 14.1 km
Kochánov 14.12 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 14.13 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 14.13 km
SDH Chotešov 14.14 km
Rudská křižovatka 14.15 km
kaple Kozí 14.15 km
pomník padlých WWI, Kozí 14.16 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 14.17 km
parkoviště pod Zwieslerwaldhausem ... 14.2 km
parkoviště Zwieslerwaldhaus (D) 14.2 km
Chotěšov u Velhartic 14.22 km
Copak je to za vojáka 14.23 km
rybník Chotěšov 14.25 km
Eck (D) 14.27 km
lipová alej Stará Hůrka 14.28 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 14.28 km
Vajce Josef 14.31 km
parkoviště běžky Zwieslerwaldhaus ... 14.31 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 14.31 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 14.32 km
Ostrovský rybník Běšiny 14.32 km
běžecké lyžování Zwieslerwaldhaus ... 14.32 km
nádraží Běšiny 14.33 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 14.33 km
Nový rybník Běšiny 14.33 km
Javoříčko 14.37 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 14.37 km
hřbitov Stará Hůrka 14.37 km
Husův pomník, Běšiny 14.37 km
památník třem obětem Železné opony... 14.38 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 14.38 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 14.38 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 14.39 km
infocentrum Běšiny 14.39 km
koupaliště Běšiny 14.39 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 14.4 km
dětské hřiště Běšiny 14.4 km
Divá Bára 14.41 km
Stará Hůrka 14.41 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 14.41 km
zámek Běšiny 14.42 km
Abelové 14.42 km
památník obětem Železné opony 14.42 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 14.42 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 14.42 km
dřevěná plastika Věční milenci... 14.43 km
galerie Klenová 14.43 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 14.43 km
zámek a hrad Klenová 14.43 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 14.44 km
SDH Běšiny 14.44 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 14.44 km
Liščí hájovna 14.45 km
stavení Častonice 14.45 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 14.45 km
Běšiny 14.46 km
Sejdeme se v Eurocampu 14.46 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 14.47 km
Častonice 14.48 km
Tvrdoslav 14.49 km
muzeum vycpaných zvířat - Tiermuse... 14.5 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 14.5 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 14.5 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 14.51 km
pomník padlých WWI, Běšiny 14.52 km
Kotrbová Vilma Vrbová 14.55 km
vila Paula, manželů Kotrbových 14.55 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 14.55 km
fara Běšiny 14.55 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 14.56 km
Radkov 14.56 km
SDH Úloh 14.59 km
parkoviště Malý Bor 14.59 km
roubenka Sládečků, Běšiny 14.6 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 14.61 km
kaple Úloh 14.61 km
hamr Paseka 14.62 km
Malý Bor 14.63 km
Glashüttenmuseum Regenhütte (D) 14.64 km
Úloh 14.65 km
Šumná města - Klenová 14.67 km
Sokolovna Běšiny 14.68 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 14.69 km
hrob vězeň Plocienník 14.71 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 14.71 km
Regenhütte (D) 14.72 km
FFW Atzlern (D) 14.72 km
Zámyšl 14.73 km
památník Červený František, pplk. ... 14.73 km
hřbitov Běšiny 14.73 km
V zátočině 14.74 km
kaple sv. Felixe, Klenová 14.76 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 14.77 km
Klenová 14.77 km
Wildniscamp am Falkenstein (D) 14.79 km
Šálený mlýn, Běšiny 14.8 km
běžecké lyžování Bretterschachten ... 14.81 km
Jara příslib - Alena Holá 14.82 km
V Jamách 14.83 km
lípy Kochánov 14.83 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 14.84 km
Orlovická hora 14.86 km
parkoviště Bretterschachten (D) 14.86 km
mlýn Nemilkov 14.87 km
vodní kanál z jezera Laka 14.91 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 14.92 km
Liščí 14.93 km
přírodní rezervace Poustka 14.93 km
Jezvinec 14.93 km
Stojanovice 14.95 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 14.96 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 14.96 km
zámek Nemilkov 14.96 km
kašna Nemilkov 14.98 km
SDH Stojanovice 15 km
nádraží Nemilkov 15.01 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 15.02 km
U Adamců 15.02 km
monogram LK ze stromořadí 15.08 km
Zvíkov 15.09 km
Nemilkov 15.09 km
SDH Nemilkov 15.11 km
Orlovice 15.11 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 15.13 km
kaple Nemilkov 15.14 km
dub u Dvora, Nemilkov 15.15 km
Dolní Kochánov 15.15 km
Debrník 1337 m n. m. 15.16 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 15.17 km
Höllbachgespreng (D) 15.19 km
Chrástov 15.23 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 15.23 km
Kalvoda Alois 15.26 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 15.26 km
zámek Běhařov 15.27 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 15.27 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 15.27 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 15.29 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 15.32 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 15.34 km
Osamělý - Alena Holá 15.35 km
Běhařov 15.35 km
pítko Běhařov 15.36 km
Arnbruck (D) 15.36 km
dub Chrástov 15.38 km
hasičské muzeum Běhařov 15.4 km
hřbitov Pocinovice 15.4 km
SDH Pocinovice 15.41 km
kostel sv. Bartholomäus, Arnbruck 15.42 km
roubenka Pocinovice 47 15.43 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 15.43 km
Jezero Laka (ledovcové) 15.44 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 15.45 km
dětské hřiště Pocinovice 15.45 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 15.45 km
Pocinovice 15.45 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 15.46 km
SDH Běhařov 15.47 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 15.5 km
fara Pocinovice 15.5 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 15.51 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 15.52 km
SDH Janovice nad Úhlavou 15.54 km
rybník Běhařov 15.56 km
hřbitov Běhařov 15.56 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 15.57 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 15.57 km
pomník padlých WWI i II, Arnbruck ... 15.57 km
FFW Arnbruck (D) 15.57 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 15.58 km
radnice Janovice nad Úhlavou 15.62 km
pamětní deska osvobození Janovice... 15.62 km
parkoviště Deffernik (D) 15.62 km
Pazderna Javoří u Běšin 15.62 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 15.63 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 15.64 km
Pacner Karel 15.64 km
památník Kašpar Bosák 15.65 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 15.66 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 15.66 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 15.66 km
Janovice nad Úhlavou 15.66 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 15.68 km
kaple Panny Marie, Arnbruck (D) 15.71 km
říčka Jelenka 15.72 km
kaple Milínov 15.73 km
Mourková Pavlína 15.77 km
královácký dvorec Busil 15.77 km
zámek Hubenov 15.77 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 15.79 km
židovský hřbitov Velhartice 15.79 km
mlýn Jámy 15.81 km
Makov u Javoří (rozcestí) 15.81 km
Hubenov 15.82 km
železniční most Ludwigsthal (D) 15.82 km
Podolský mlýn 15.85 km
lípa Javoří u Běšin 15.85 km
roubenka Milínov 15.86 km
Javoří u Běšin 15.86 km
rybník Bušek 15.89 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 15.9 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 15.93 km
mlýn Milínov 15.93 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 15.93 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 15.94 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 15.94 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 15.97 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 15.97 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 15.98 km
Slatinný potok 15.99 km
koupaliště Pocinovice 16.03 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 16.04 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 16.04 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 16.04 km
rybník Veselí 16.05 km
akvapark Silberberg, Bodenmais (D) 16.06 km
SDH Hlavňovice 16.09 km
stavení Rovná 16.11 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 16.11 km
Radostice u Hlavňovic 16.12 km
nádraží Bodenmais (D) 16.12 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 16.12 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 16.14 km
hrob Marušky Klímové 16.14 km
parkoviště Skelná 16.14 km
Mochov 16.14 km
Skelná 16.14 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 16.14 km
infocentrum Bodenmais (D) 16.15 km
lípa Rovná 16.15 km
Mochovské modříny, Mochov 16.15 km
hřbitov Hlavňovice 16.15 km
Neznašovy 16.15 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 16.16 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 16.16 km
SDH Neznašovy 16.16 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 16.16 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 16.17 km
Jak ukrást Dagmaru 16.17 km
hřbitov Velhartice 16.17 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 16.19 km
Milada 16.19 km
Sterzmühle 16.19 km
Hrabánek Václav JUDr. 16.19 km
Obsluhoval jsem anglického krále 16.19 km
Šarlatán 16.19 km
Cesta pustým lesem 16.19 km
Tři životy 16.19 km
obrazárna galerie Leimberger, Bode... 16.19 km
Vzteklina, díl 5. 16.19 km
Rovná u Petrovic u Sušice 16.19 km
pivovar Adam-Bräu, Bodenmais (D) 16.2 km
kaple Neznašovy 16.21 km
Hlavňovice 16.22 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 16.22 km
kaple Hlavňovice 16.23 km
Čermákův jilm, Mochov 16.23 km
Žežulka 16.24 km
dřevěnice Hlavňovice 16.26 km
Zlatý stoleček 16.26 km
fara Hlavňovice 16.27 km
ranč Podolí 16.28 km
kostel sv. Aegidius, Drachselsried... 16.29 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 16.3 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 16.3 km
pomník padlých WWI, Drachselsried ... 16.3 km
mlýn Žežulka 16.31 km
Debrnický potok - Grosse Deffernik... 16.31 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 16.32 km
infocentrum Drachselsried (D) 16.32 km
Drachselsried (D) 16.34 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 16.35 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 16.36 km
zámek Podolí 16.36 km
Podolí u Kolince 16.36 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 16.37 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 16.39 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 16.4 km
hřbitov Bodenmais (D) 16.4 km
Pláně 16.42 km
Bodenmais (D) 16.42 km
SDH Radinovy 16.43 km
Muzikant 16.44 km
Radinovy 16.45 km
skiareál Hohen Bogen (D) 16.47 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 16.49 km
zámek Hlavňovice 16.5 km
fara Bodenmais (D) 16.51 km
FFW Bodenmais (D) 16.52 km
kašna Bodenmais (D) 16.53 km
pomník padlých WWI i II, Bodenmais... 16.55 km
kostel Nanebevzetí P. Marie, Boden... 16.55 km
alej Hlavňovice 16.57 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 16.6 km
Vysoké Lávky 16.6 km
SDH Miletice 16.6 km
Z aleje (1) - Alena Holá 16.61 km
Z aleje (2) - Alena Holá 16.61 km
památník Crhova silnice 16.61 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 16.61 km
skiareál Silberberg (D) 16.61 km
Miletice 16.62 km
hřbitov Týnec 16.62 km
dětské hřiště Silberberg (dolní st... 16.62 km
sedačková lanovka Silberberg (D) 16.63 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 16.64 km
roubenka Týnec 16.65 km
Týnecký Josef Hais 16.65 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 16.65 km
vlaková zastávka Ludwigsthal (D) 16.68 km
tvrz Kouskova Lhotka 16.68 km
Vzteklina, díl 6. 16.69 km
Černé Krávy 16.7 km
jilm v Mileticích 16.73 km
kaple Horní Lhota 16.74 km
bobová dráha, Silberberg 16.74 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 16.74 km
Jezerní potok jezera Laka 16.74 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 16.74 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 16.74 km
pamětní prkno Franty Šraita 16.75 km
SDH Horní Lhota 16.76 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 16.77 km
Silberberg, Bodenmais (D) 16.78 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 16.81 km
zámek Týnec 16.83 km
Horní Lhota 16.83 km
kašna Joska, Badenmais (D) 16.84 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 16.85 km
Týnec 16.85 km
starý mlýn Velhartice 16.87 km
park, hřiště, biergarten, galerie ... 16.88 km
dětské hřiště Joska, Bodenmais (D)... 16.88 km
dětské hřiště Silberberg (střední ... 16.88 km
parkoviště Haus zur Wildnis, Ludwi... 16.89 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 16.91 km
expozice historický důl, hora Silb... 16.91 km
SDH Velhartice 16.92 km
synagoga Velhartice 16.92 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 16.95 km
akce Let 16.95 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 16.95 km
židovský dům Velhartice 16.95 km
roubenka Velhartice 52 16.95 km
mlýn Velhartice 16.96 km
Velhartický betlém 16.98 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 16.99 km
Ždánidla 1308 m n. m. 17 km
historická kovárna, Velhartice 17 km
přírodní rezervace Borek 17 km
SDH Malonice 17 km
pomník padlých WWII, Velhartice 17.02 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 17.02 km
Borek 859 m n. m. 17.02 km
Haus zur Wildnis - Dům k divočině ... 17.03 km
FFW Ludwigsthal (D) 17.03 km
Velhartice 17.04 km
pouť s kulturním programem a řemes... 17.04 km
roubenka Velhartice 17.06 km
fara Velhartice 17.06 km
kašna Velhartice 17.06 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 17.06 km
Silberberg (D) 955 m n. m. 17.07 km
Dětský koutek, Haus zur Wildnis (D... 17.07 km
štola Velhartice 17.12 km
Prostřední rybník 17.14 km
Zadní Chalupy 17.16 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 17.17 km
Nový mlýn, Pocinovice 17.17 km
palebné postavení Boudovka 17.17 km
lípa na návsi Malonice 17.18 km
hřbitov Ludwigsthal (D) 17.18 km
pomník padlých WWI i II, Ludwigsth... 17.18 km
Boudovka 729 m n. m. 17.19 km
Javoří u Hartmanic 17.2 km
Pařezí 17.21 km
kostel Ježíšova srdce, Ludwigsthal... 17.22 km
Zimní - Alena Holá 17.22 km
hřbitov Dlažov 17.23 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 17.24 km
Malonice 17.27 km
fara Ludwigsthal (D) 17.27 km
pomník padlých WWI, Malonice 17.27 km
nádraží Malonice 17.28 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 17.28 km
Tržek 17.29 km
silniční most Úhlava, Rohozno 17.29 km
návesní rybník Tržek 17.3 km
mlýn Rohozno 17.32 km
Vzteklina, díl 2. 17.33 km
Král Šumavy 17.33 km
roubenka Tržek 17.33 km
kaple Malonice 17.34 km
Vzteklina, díl 2. 17.34 km
pítko u hradu Velhartice 17.36 km
parkoviště Vysoké Lávky 17.37 km
zámek Malonice 17.37 km
Boryně František 17.37 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 17.37 km
fara Dlažov 17.38 km
Prášilský potok 17.38 km
Ludwigsthal (D) 17.38 km
javorová alej u Busilu 17.38 km
Mittagstein 1034 m n. m. (D) 17.39 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 17.41 km
zámek Ludwigsthal (D) 17.44 km
Ota I. Bavorský 17.44 km
Štíty království českého, Hrady ne... 17.45 km
Velhartice - Josef Váchal 17.45 km
hrad Velhartice 17.45 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 17.45 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 17.45 km
Tři chlapi na cestách 17.45 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 17.45 km
Bušek z Velhartic 17.45 km
Vzteklina, díl 4. 17.45 km
Šerlův dvůr 17.45 km
Rohozno 17.46 km
skanzen Velhartice 17.47 km
Formberg 17.47 km
pomník padlých WWI, Rohozno 17.49 km
lidové stavení Dlažov 17.49 km
lípa Malonice 17.49 km
kaple Rohozno 17.5 km
pramen pod Borkem 17.54 km
rybník Libkov 17.55 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 17.57 km
Zbraslav 17.58 km
Maškův mlýn 17.59 km
Dlažov 17.61 km
SDH Dlažov 17.62 km
pamětní deska Alois Menza 17.63 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 17.63 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 17.64 km
Krásné údolí Ostružná 17.65 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 17.67 km
Na Šteflích 17.68 km
Hoher Bogen (D) 1080 m n. m. 17.68 km
Vrhaveč 17.73 km
kaple Vrhaveč 17.74 km
Frauenthal 17.77 km
SDH Libkov 17.8 km
Zimní nebe - Peter Balhar 17.81 km
Odešlá - Peter Balhar 17.81 km
stanoviště NATO Eckstein, Hohen Bo... 17.84 km
vlaková zastávka Böhmhof (D) 17.85 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 17.86 km
Podzim - Alena Holá 17.86 km
Bílé dny - Alena Holá 17.86 km
štola Horní Staňkov 17.87 km
Stébel gotika - Alena Holá 17.87 km
Pampelišky - Alena Holá 17.87 km
Za deště - Alena Holá 17.87 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 17.87 km
Brandl Petr Jan 17.88 km
Balhar Kopřivák Peter 17.88 km
Přestanice 17.88 km
Zahrádka - Alena Holá 17.88 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 17.88 km
Vacovy 17.89 km
Libkov 17.9 km
Z meze (1) - Alena Holá 17.91 km
Z meze (2) - Alena Holá 17.91 km
kaple Vacovy 17.91 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 17.91 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 17.92 km
Pích 17.94 km
roubenka Libkov 17.95 km
Kubíčkův Dvůr 17.97 km
Šárský rybník 17.97 km
První sníh - Peter Balhar 17.99 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 18.01 km
Střítež 18.03 km
Libětice 18.05 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 18.07 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 18.07 km
Sokol Chodská Lhota 18.08 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 18.1 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 18.12 km
Chodská Lhota 18.12 km
Heřmánková Hana 18.13 km
Střeziměř 18.14 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 18.14 km
SDH Chodská Lhota 18.14 km
hřbitov Chlistov 18.15 km
V Klapárně 18.16 km
vlaková zastávka Loučim 18.17 km
kaple s hrobkou Prášily 18.17 km
Werich Jan 18.23 km
vlaková zastávka Vrhaveč 18.24 km
Vzteklina, díl 2. 18.28 km
zámek Rabenstein (D) 18.28 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 18.29 km
lípy Loučim 18.29 km
lípa Dolejší Těšov 18.32 km
Vzteklina, díl 1. 18.33 km
dětské hřiště Loučim 18.33 km
hřbitov Loučim 18.33 km
rybník Přestanice 18.34 km
hájovna Loreta 18.34 km
o obrech v Loučimi 18.34 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 18.34 km
hrob Rudolfa Mayera 18.35 km
horní rybník Chlistov 18.37 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 18.37 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 18.38 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 18.39 km
Dolejší Těšov 18.39 km
fara Loučim 18.4 km
SDH Loučim 18.4 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 18.41 km
NS Velhartice 18.41 km
fara Chlistov 18.41 km
Schopfrův dvůr 18.42 km
štola Loreta 18.42 km
Vlastějov 18.43 km
Loučim 18.44 km
SDH Chlistov 18.44 km
krytá lávka Řezná (D) 18.45 km
NS Vlčí jámy 18.47 km
Chlistov 18.47 km
roubenka Chlistov 18.49 km
zámek Dolejší Těšov 18.51 km
kašna zámecká Horní Staňkov 18.51 km
koupaliště Chlistov 18.51 km
zámek Horní Staňkov 18.51 km
Schreiner Gustav 18.51 km
Vzteklina, díl 5. 18.52 km
Cestář, Jiří Straka 18.53 km
Švankmajer Jan 18.53 km
Horní Staňkov 18.54 km
Babí hora 606 m n. m. 18.54 km
pivovar Prášily 18.54 km
Malá Víska 18.54 km
hřbitov Prášily 18.55 km
Horní Ždánidla 18.55 km
jelení obora Scheuereck (D) 18.55 km
Dobrá Voda u Chlistova 18.57 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 18.57 km
Nová Víska 18.58 km
židovský kupecký dům, Chlistov 18.59 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 18.59 km
žhář v archeoparku Prášily 18.59 km
archeopark Prášily 18.59 km
Bílá Lucie 18.6 km
hájovna Prášily 18.6 km
stodola Prášily 18.6 km
Cyklotoulky - Prášily 18.6 km
skiareál Prášily 18.6 km
běžecké lyžování Prášily 18.6 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 18.6 km
Prášily 18.6 km
parkoviště Prášily 18.62 km
Brücknerův dům Prášily 18.63 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 18.63 km
Loreta 18.63 km
Vráž 18.64 km
Kreuziger Roman 18.64 km
Křištín 18.64 km
pomník padlých WWI i II, Rabenstei... 18.65 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 18.65 km
pítko Rabenstein (D) 18.66 km
Rabenstein (D) 18.66 km
kostel sv. Matouše, Křištín 18.67 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 18.67 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 18.67 km
pomník Josefa Váchala 18.68 km
kaple sv. Jiří, Rabenstein 18.68 km
stavení Křištín 18.68 km
lípa Vlastějov 18.68 km
roubenka se stodolou, Chlístov 18.69 km
Zámecký rybník Jindřichovice 18.7 km
železniční most Theresienthal (D)... 18.7 km
horská služba Prášily 18.71 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Raben... 18.72 km
Rovina 18.72 km
Tajanov u Kolince 18.72 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 18.72 km
koně Prášily 18.72 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 18.72 km
výlety s průvodcem 18.72 km
židovský hřbitov Loučim 18.73 km
infocentrum Prášily 18.74 km
dětské hřiště Prášily 18.74 km
Nové Chalupy u Kdyně 18.76 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 18.76 km
Oberlindbergmühle (D) 18.76 km
zámek (nový) Jindřichovice 18.77 km
zámek (starý) Jindřichovice 18.78 km
pramen Rovina 18.79 km
Hořejší Těšov 18.79 km
kaple Dolní Lhota 18.81 km
botanická zahrada Prášily 18.82 km
Prášilská papírna 18.82 km
návesní rybník Jindřichovice 18.84 km
bizoni Prášily 18.84 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 18.85 km
kaple Prášily 18.86 km
mlýn Tajanov 18.86 km
Zápotocký Antonín 18.87 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 18.87 km
Barunka, Antonín Zápotocký 18.87 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 18.87 km
Jindřichovice 18.89 km
SDH Jindřichovice 18.9 km
roubenka Jindřichovice 18.93 km
Gsenget 18.94 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 18.94 km
zámek Karlov 18.94 km
Vojetice 18.94 km
stavení Cihelna 18.95 km
Ruda Štěpán 18.95 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 18.95 km
hřbitov Křištín 18.96 km
kaple Karlov 18.98 km
kašna zámek Karlov 19 km
Nevděk 19.01 km
Cihelna 19.03 km
kaple u Jindřichovic 19.11 km
NS sv. Vintíře 19.18 km
Sluhovská lípa 19.2 km
Sluhov 19.21 km
židovský hřbitov Chlistov 19.21 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 19.22 km
Buková 19.23 km
Hejno 19.25 km
Maršovice 19.26 km
SDH Petrovice u Sušice 19.27 km
Strunkov 19.28 km
zámek Kněžice 19.3 km
Petrovice ART 19.3 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 19.3 km
Březník 1006 m n. m. 19.31 km
Vintíř svatý, Günther 19.31 km
Konín 19.31 km
Petrovice u Sušice 19.34 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 19.36 km
Štíty království českého, Bůh za h... 19.37 km
hraniční kámen 12 19.38 km
pamětní deska J. K. Haška 19.39 km
kaple sv. Vintíře, Březník 19.39 km
Stachesried (D) 19.39 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 19.39 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 19.43 km
hřbitov Petrovice u Sušice 19.43 km
Slunečná hora 996 m n.m. 19.45 km
NS Rýžování zlata 19.45 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 19.45 km
Pavilon umění Stachesried 19.46 km
parkoviště Slunečná 19.46 km
Drouhaveč 19.47 km
zámek Bezděkov 19.48 km
roubenka, Petrovice u Sušice 19.49 km
tanková střelnice Prášily 19.49 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 19.5 km
fara Petrovice u Sušice 19.51 km
zámek Horní Chlum 19.52 km
mlýn Poborovice 19.52 km
kaple Klautzenbach (D) 19.53 km
hospodářské budovy Bezděkov 19.54 km
Čech Svatopluk 19.54 km
rybníček v Pekle 19.57 km
přírodní rezervace Žežulka 19.57 km
Bernartice u Kolince 19.62 km
Gruberg 19.62 km
přehrada Gumpenried, Schwarzer Reg... 19.62 km
SDH Bezděkov 19.63 km
sv. Jan Nepomucký, Schwarzer Regen... 19.64 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 19.66 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 19.66 km
koně Jiřičná 19.67 km
kostel sv. Stephanus, Spiegelhütte... 19.67 km
Lehen (D) 19.69 km
Vlach Oldřich 19.69 km
Bezděkov 19.69 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 19.69 km
operace Argument 19.69 km
zámek Ujčín 19.7 km
Klautzenbach (D) 19.71 km
tvrz Jiřičná 19.72 km
pec Klautzenbach (D) 19.72 km
SDH Bernartice u Kolince 19.73 km
Spálený les 19.74 km
Jiřičná 19.76 km
jeskyně Peklo 19.77 km
kaple Ujčín 19.77 km
vlaková zastávka Bezděkov 19.77 km
kaple Stachesried (D) 19.77 km
Mlýnský rybník, Ujčín 19.78 km
Lindberg (D) 19.78 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 19.78 km
hájovna Pustina 19.79 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 19.79 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 19.79 km
mlýn Ujčín 19.79 km
Žďár u Velhartic 19.8 km
Theresienthal (D) 19.81 km
SDH Hluboká 19.83 km
kostel sv. Josefa, Lindberg (D) 19.84 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 19.84 km
VÚ Dobrá Voda 19.85 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 19.85 km
Dobrá Voda 19.85 km
Adler Šimon 19.85 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 19.85 km
Ujčín 19.86 km
koupaliště Bernartice 19.86 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 19.87 km
kaple Hluboká 19.89 km
Hluboká u Kdyně 19.9 km
selský skanzen Lindberg (D) 19.9 km
kaple Dolní Chlum 19.9 km
infocentrum Lindberg (D) 19.91 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 19.91 km
studánka Dobrá Voda 19.91 km
Tesařová Vladimíra 19.92 km
lípa Dobrá Voda 19.93 km
SDH Ujčín 19.93 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 19.94 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 19.94 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 19.94 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 19.94 km
Vzteklina, díl 4. 19.94 km
kaple Posobice 19.94 km
nádraží Luby u Klatov 19.95 km
hřbitov Dobrá Voda 19.95 km
Posobice 19.96 km
hřbitov Hory Matky Boží 19.96 km
Muzikant 19.96 km
sejpy Hory Matky Boží 19.97 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 19.98 km
SDH Hory Matky Boží 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Hojsova Stráž

  batoh
  Konzum Hojsova Stráž
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: špičácko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumav...

  batoh
  půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumava.cz
  Šumava A-Z: e-kola, e-sků...
  lokalita: špičácko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Dešenice

  batoh
  Konzum Dešenice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Železná Ruda...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Železná Ruda
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Hojsova Stráž 1.68 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 3.85 km
Konzum Dešenice 7.43 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 8.49 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 8.66 km
Konzum Železná Ruda 8.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.89 km
Bankomat ČSOB 8.89 km
Bankomat Česká spořitelna 8.9 km
Konzum Nýrsko 9.27 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 9.51 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 9.54 km
Bankomat Česká spořitelna 9.67 km
Bankomat Komerční banka 9.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.85 km
Bankomat ČSOB 9.86 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 9.96 km
COOP DISKONT - Nýrsko 10.11 km
Konzum Nýrsko 10.11 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 10.8 km
Konzum Víteň 10.83 km
Konzum Strážov 11.91 km
Konzum Chotěšov 14.16 km
Konzum Běšiny 14.31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 14.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.4 km
Bankomat ČSOB 15.41 km
Konzum Janovice 15.63 km
Konzum Hlavňovice 16.22 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 16.24 km
NKD, Bodenmais (D) 16.3 km
REWE, Bodenmais (D) 16.31 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 16.56 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 16.8 km
Konzum Velhartice 16.86 km
Konzum Malonice 17.29 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 18.72 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 18.74 km
Konzum Petrovice u Sušice 19.34 km
Konzum Bezděkov 19.66 km
Konzum Ujčín 19.8 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 20.7 km
Café 27, Hartmanice 20.7 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 20.73 km
Konzum Hartmanice 20.74 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 21.01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 21.14 km
Konzum Úsilov 21.2 km
Konzum Sobětice 21.32 km
Bankomat Česká spořitelna 21.36 km
Konzum Mochtín 21.41 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 21.64 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 21.75 km
Konzum Kolinec 21.81 km
Intersport, Zwiesel (D) 21.84 km
NKD, Zwiesel (D) 21.91 km
Bankomat ČSOB 21.92 km
Bankomat GE Money Bank 21.92 km
TEDi, Zwiesel (D) 21.92 km
Rossmann, Zwiesel (D) 21.92 km
Müller, Zwiesel (D) 21.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.94 km
Norma, Zwiesel (D) 21.97 km
Real, Zwiesel (D) 22.07 km
Netto, Zwiesel (D) 22.1 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 22.11 km
Bankomat Fio banka 22.17 km
Bankomat ČSOB 22.18 km
Bankomat Česká spořitelna 22.2 km
Deichmann, Zwiesel (D) 22.26 km
Kik, Zwiesel (D) 22.26 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 22.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.26 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 22.27 km
Penny Market, Zwiesel (D) 22.27 km
Bankomat Komerční banka 22.3 km
Edeka, Zwiesel (D) 22.33 km
Bankomat GE Money Bank 22.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.55 km
Bankomat Česká spořitelna 22.61 km
Bankomat Komerční banka 22.62 km
Konzum Kdyně 22.62 km
Bankomat UniCredit Bank 22.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.65 km
Bankomat Komerční banka 22.66 km
Lidl, Zwiesel (D) 22.66 km
Bankomat ČSOB 22.67 km
Bankomat Česká spořitelna 22.67 km
Bankomat ČSOB 22.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.68 km
Bankomat Česká spořitelna 22.7 km
Konzum Klatovy 22.86 km
Konzum Kdyně 22.9 km
Bankomat GE Money Bank 22.91 km
REWE, Zwiesel (D) 22.92 km
Bankomat Česká spořitelna 22.93 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 23.02 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 23.12 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 23.15 km
Konzum Hrádek 23.92 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 23.98 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 24.03 km
Konzum Dlouhá Ves 24.09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 24.13 km
Konzum Černíkov 24.21 km
Konzum Sušice 24.87 km
Konzum Kout na Šumavě 24.93 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 24.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 25.11 km
Bankomat ČSOB 25.11 km
Konzum Sušice 25.13 km
Bankomat Česká spořitelna 25.21 km
Bankomat GE Money Bank 25.22 km
Bankomat Komerční banka 25.27 km
čerpací stanice Shell, Sušice 25.36 km
Bankomat Česká spořitelna 25.37 km
Bankomat Česká spořitelna 25.48 km
Bankomat UniCredit Bank 25.61 km
Konzum Srní 25.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 25.93 km
čerpací stanice Srní 25.94 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 25.99 km
Sluneční kavárna, Srní 26.02 km
Takko Fashion, Regen (D) 26.19 km
Deichmann, Regen (D) 26.24 km
TEDi, Regen (D) 26.24 km
Konzum Bolešiny 26.3 km
NKD, Regen (D) 26.32 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 26.32 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 26.32 km
Konzum Ústaleč 26.34 km
Edeka center, Regen (D) 26.36 km
Esprit, Regen (D) 26.36 km
Konzum Starý Klíčov 26.44 km
Konzum Čejkovy 26.47 km
REWE, Regen (D) 26.56 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 26.59 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 26.6 km
Edeka, Regen (D) 26.61 km
Konzum Sušice 26.66 km
Norma, Regen (D) 26.73 km
Netto, Regen (D) 26.85 km
Aldi Süd, Regen (D) 26.9 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 27.04 km
Konzum Zavlekov 27.1 km
Konzum Mrákov 27.15 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 27.78 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 27.84 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 27.84 km
Konzum Zahořany 28.12 km
Konzum Tlumačov 28.18 km
Konzum Kašperské Hory 28.51 km
Bankomat Česká spořitelna 28.52 km
Konzum Folmava 28.64 km
Konzum Chudenice 28.9 km
Konzum Chocomyšl 29.1 km
Konzum Česká Kubice 29.17 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 29.25 km
Bankomat Česká spořitelna 29.74 km
Konzum Plánice 29.74 km
Konzum Předslav 29.8 km
Konzum Myslív 30.27 km
Konzum Nalžovské Hory 30.27 km
Konzum Domažlice 30.89 km
Konzum Budětice 30.93 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 31.01 km
Bankomat Komerční banka 31.14 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 31.3 km
Konzum Zborovy 31.33 km
Bankomat Raiffeisenbank 31.34 km
Bankomat ČSOB 31.42 km
Bankomat Česká spořitelna 31.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.43 km
Konzum Švihov 31.51 km
Konzum Velenovy 31.53 km
Bankomat GE Money Bank 31.58 km
Bankomat Česká spořitelna 31.6 km
Bankomat Komerční banka 31.72 km
Bankomat Komerční banka 31.72 km
Bankomat ČSOB 31.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.8 km
Bankomat Česká spořitelna 31.8 km
Konzum Domažlice 31.87 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 31.93 km
Konzum Nezdice na Šumavě 31.99 km
Konzum Milavče 32.08 km
Konzum Žichovice 33.05 km
Konzum Žihobce 33.18 km
Konzum Hradešice 33.21 km
Konzum Rabí 33.24 km
Konzum Srbice 33.9 km
Konzum Strašín 33.95 km
Konzum Trhanov 34.04 km
Konzum Měčín 34.66 km
Konzum Draženov 35.12 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 35.15 km
Konzum Blížejov 35.16 km
Konzum Hlohovčice 35.29 km
čerpací stanice OMV, Draženov 35.49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 35.51 km
Konzum Osvračín 35.52 km
Konzum Břežany 35.75 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 35.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 36.12 km
Bankomat ČSOB 36.13 km
Konzum Vřeskovice 36.21 km
Konzum Čermná u Staňkova 36.39 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 36.72 km
Konzum Nezamyslice 36.77 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 36.78 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 36.85 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 36.92 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 36.98 km
Konzum Malý Bor 37.02 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 37.02 km
Konzum Soběšice 37.04 km
Konzum Velké Hydčice 37.11 km
Konzum Hlohová 37.11 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 37.14 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 37.15 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 37.16 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 37.3 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 37.31 km
Konzum Nezdice u Přeštic 37.5 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 37.55 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 37.58 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 37.58 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 37.63 km
Jednota Stachy 37.7 km
Konzum Pačejov 37.96 km
Konzum Pačejov 38.3 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 38.51 km
Konzum Postřekov 38.73 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 38.79 km
Konzum Díly 38.81 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 38.88 km
Konzum Staňkov 38.9 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 39.14 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 39.17 km
Bankomat GE Money Bank 39.19 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 39.2 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 39.21 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 39.24 km
Konzum Třebomyslice 39.3 km
Bankomat Česká spořitelna 39.31 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 39.32 km
Bankomat Komerční banka 39.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.33 km
Bankomat ČSOB 39.33 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 39.36 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 39.36 km
Konzum Staňkov 39.38 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 39.38 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 39.41 km
Konzum Semošice 39.52 km
Bankomat Česká spořitelna 39.56 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 40.02 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 40.04 km
Konzum Horažďovice 40.13 km
Bankomat ČSOB 40.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40.13 km
Konzum Horšovský Týn 40.15 km
Konzum Nový Kramolín 40.19 km
Bankomat Komerční banka 40.19 km
Bankomat GE Money Bank 40.33 km
Jednota Zdíkov 40.33 km
Bankomat Česká spořitelna 40.33 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 40.74 km
Konzum Horažďovice 40.81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 41.01 km
Bankomat ČSOB 41.06 km
Jednota Vacov 41.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.06 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 41.13 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 41.55 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 41.57 km
Bankomat ČSOB 41.65 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 41.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.99 km
Konzum Velký Bor 42.05 km
Bankomat Komerční banka 42.09 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 42.15 km
Bankomat GE Money Bank 42.19 km
Bankomat Česká spořitelna 42.21 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 42.31 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 42.35 km
Burger King, Deggendorf (D) 42.39 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 42.57 km
Bankomat Česká spořitelna 42.65 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 42.66 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 42.71 km
Real, Deggendorf (D) 42.71 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 42.73 km
Bankomat Komerční banka 42.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.75 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 42.78 km
Bankomat ČSOB 42.81 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 42.9 km
Lidl, Deggendorf (D) 42.93 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 42.96 km
Norma, Deggendorf (D) 43.09 km
Jednota Štěchovice 43.21 km
Bankomat Česká spořitelna 43.23 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 43.29 km
Bankomat Komerční banka 43.31 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 43.32 km
Bankomat Česká spořitelna 43.32 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 43.33 km
Konzum Poběžovice 43.33 km
Jednota Střelské Hoštice 43.38 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 43.44 km
Bankomat ČSOB 43.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.62 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 43.72 km
Konzum Mnichov 43.84 km
Netto, Deggendorf (D) 43.87 km
NKD, Deggendorf (D) 44.16 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 44.37 km
Esprit, Deggendorf (D) 44.39 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 44.4 km
C&A, Deggendorf (D) 44.42 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 44.44 km
Rossmann, Deggendorf (D) 44.46 km
New Yorker, Deggendorf (D) 44.5 km
Kik, Deggendorf (D) 44.57 km
TEDi, Deggendorf (D) 44.59 km
Müller, Deggendorf (D) 44.59 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 44.62 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 44.63 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 44.64 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 44.72 km
Konzum Svéradice 44.85 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 44.86 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 44.95 km
Edeka, Deggendorf (D) 45 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 45.1 km
Konzum Chanovice 45.3 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 45.34 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 45.34 km
Jednota Čestice 45.95 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 45.97 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 45.97 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 46.29 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 46.31 km
Jednota Vimperk 46.61 km
Bankomat ČSOB 46.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.77 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 46.83 km
Bankomat Komerční banka 46.96 km
Bankomat Česká spořitelna 47 km
Bankomat ČSOB 47.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.02 km
Bankomat Komerční banka 47.03 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 47.06 km
Bankomat GE Money Bank 47.24 km
Jednota Vimperk 47.24 km
Jednota Vimperk 47.24 km
Jednota Vimperk 47.24 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 47.34 km
Konzum Miřkov 47.55 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 47.78 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 47.84 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 47.88 km
Jednota Vimperk 48.02 km
Bankomat Komerční banka 48.12 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 48.12 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 48.12 km
Bankomat ČSOB 48.13 km
Jednota Katovice 48.14 km
Jednota Bohumilice 48.18 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 48.23 km
Bankomat Česká spořitelna 48.3 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 48.46 km
Konzum Čečelovice 48.5 km
čerpací stanice Benzina, Stod 48.53 km
Jednota Čkyně 48.58 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 48.64 km
Jednota Mečíchov 48.71 km
Jednota Mnichov 48.77 km
čerpací stanice OMV, Katovice 48.78 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 48.93 km
Konzum Hostouň 48.98 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 49.12 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 49.2 km
Bankomat Česká spořitelna 49.31 km
Bankomat Komerční banka 49.33 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 49.4 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 49.45 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 49.53 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 49.87 km
Bankomat Česká spořitelna 49.87 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 50.03 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 50.05 km
Jednota Vimperk 50.27 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 50.45 km
Jednota Sousedovice 50.47 km
Bankomat GE Money Bank 50.49 km
Bankomat Komerční banka 50.51 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 50.52 km
Bankomat Česká spořitelna 50.57 km
Jednota Horní Vltavice 50.79 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 50.83 km
Konzum Dobřany 50.83 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 50.84 km
Konzum Vidice 51.43 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 51.45 km
Bankomat ČSOB 51.59 km
Jednota Volyně 51.68 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 51.73 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 51.77 km
Bankomat Česká spořitelna 51.81 km
Bankomat Komerční banka 52.01 km
Jednota Volyně 52.04 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 52.06 km
Bankomat GE Money Bank 52.1 km
Jednota Malenice 52.13 km
Jednota Lnáře 52.15 km
Bankomat GE Money Bank 52.2 km
Jednota Volyně 52.2 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 52.26 km
Jednota Buk 52.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.39 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 52.48 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 52.5 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 52.58 km
Jednota Strakonice 52.65 km
Jednota Strakonice 52.91 km
Fortna Strakonice 53.11 km
Jednota Strakonice 53.11 km
Bankomat Komerční banka 53.15 km
Bankomat Česká spořitelna 53.15 km
Jednota Strakonice 53.16 km
Bankomat GE Money Bank 53.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.29 km
Bankomat Česká spořitelna 53.3 km
Bankomat UniCredit Bank 53.3 km
Jednota Strakonice 53.31 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 53.31 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 53.32 km
Jednota Strakonice 53.34 km
Bankomat Fio banka 53.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.36 km
Bankomat ČSOB 53.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.42 km
Bankomat ČSOB 53.43 km
Bankomat ČSOB 53.53 km
Bankomat Česká spořitelna 53.55 km
Jednota Zálezly 53.6 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 53.61 km
Jednota Strakonice 53.62 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 53.63 km
Jednota Strakonice 53.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.63 km
Bankomat ČSOB 53.67 km
Supermarket Strakonice 53.72 km
Bankomat Česká spořitelna 53.75 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 53.82 km
Jednota Strakonice 53.84 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 53.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.02 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 54.02 km
Bankomat Komerční banka 54.07 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 54.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.17 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 54.23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 54.25 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 54.29 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 54.29 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 54.41 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 54.48 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 54.61 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 54.85 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 54.85 km
Bankomat Česká spořitelna 54.92 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 55.02 km
Jednota Lenora 55.33 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 55.41 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 55.53 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 55.59 km
Jednota Radomyšl 56.13 km
Jednota Bušanovice 56.21 km
Bankomat ČSOB 56.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.23 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 56.23 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 56.26 km
Bankomat Česká spořitelna 56.31 km
Bankomat GE Money Bank 56.38 km
Jednota Heřmanova Huť 56.45 km
Jednota Nýřany 56.46 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 56.46 km
Bankomat Komerční banka 56.47 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 56.65 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 56.67 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 56.68 km
Bankomat Česká spořitelna 56.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.77 km
Bankomat ČSOB 56.77 km
Jednota Blatná 56.77 km
Bankomat Komerční banka 56.78 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 56.83 km
Bankomat GE Money Bank 56.85 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 56.93 km
Bankomat Česká spořitelna 56.95 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 57.19 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 57.5 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 57.56 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 57.83 km
Jednota Kladruby 58.23 km
Jednota Tvrzice 58.37 km
Bankomat Česká spořitelna 58.5 km
Jednota Sedlice 58.51 km
Jednota Přeštovice 58.54 km
Bankomat Česká spořitelna 58.59 km
Bankomat GE Money Bank 58.61 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 58.64 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 58.65 km
Jednota Velká Turná 58.67 km
Jednota Vlachovo Březí 58.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.74 km
Bankomat ČSOB 58.75 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 58.77 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 58.8 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 58.85 km
Jednota Vlachovo Březí 58.87 km
Jednota Stráž u Tachova 58.95 km
Bankomat ČSOB 58.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.95 km
Bankomat ČSOB 58.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.98 km
Bankomat Fio banka 59.09 km
Bankomat GE Money Bank 59.09 km
Bankomat Česká spořitelna 59.16 km
Bankomat GE Money Bank 59.16 km
Bankomat Česká spořitelna 59.26 km
Bankomat Komerční banka 59.32 km
Bankomat Česká spořitelna 59.38 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 59.38 km
Bankomat Česká spořitelna 59.51 km
Bankomat ČSOB 59.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.54 km
Bankomat UniCredit Bank 59.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.58 km
Bankomat Komerční banka 59.59 km
Bankomat GE Money Bank 59.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 59.7 km
Bankomat ČSOB 59.73 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 59.74 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 59.75 km
Jednota Záblatí 59.78 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 59.83 km
Jednota Sytno 60.07 km
Jednota Škvořetice 60.12 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 60.33 km
Jednota Bělčice 60.42 km
čerpací stanice Benzina, Volary 60.57 km
Bankomat Komerční banka 60.67 km
Jednota Štěkeň 60.73 km
Bankomat Česká spořitelna 60.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.78 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60.78 km
Bankomat ČSOB 60.8 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60.97 km
Jednota Javornice 61 km
Jednota Stožec 61.01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 61.1 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 61.42 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 61.43 km
Jednota Husinec 61.47 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 61.57 km
Bankomat ČSOB 61.59 km
Jednota Čejetice 61.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.62 km
Jednota Volary 61.63 km
Jednota Úlice 61.64 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 61.67 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 61.71 km
Jednota Volary 61.71 km
Bankomat GE Money Bank 61.73 km
Jednota Volary 61.74 km
Bankomat Komerční banka 61.77 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 61.79 km
Jednota Dub 61.87 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 61.89 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 61.9 km
Bankomat ČSOB 61.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.93 km
Bankomat Česká spořitelna 61.95 km
Bankomat Česká spořitelna 61.96 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 61.97 km
Bankomat Komerční banka 61.98 km
Bankomat GE Money Bank 62 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 62.06 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 62.06 km
Jednota Cehnice 62.07 km
Bankomat Česká spořitelna 62.11 km
Jednota Stříbro 62.14 km
Bankomat Česká spořitelna 62.22 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 62.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.29 km
Jednota Kozolupy 62.34 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 62.51 km
Jednota Stříbro 62.59 km
Jednota Stříbro 62.6 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 62.65 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 62.67 km
Bankomat Česká spořitelna 62.79 km
Bankomat Komerční banka 62.79 km
Jednota Radčice 62.8 km
Bankomat ČSOB 62.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.83 km
Bankomat GE Money Bank 62.83 km
McDonalds, OC Plzeň 62.83 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 62.9 km
Bankomat ČSOB 62.94 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 63 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 63.06 km
Bankomat Česká spořitelna 63.08 km
Bankomat Česká spořitelna 63.08 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 63.08 km
Bankomat GE Money Bank 63.08 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 63.09 km
Bankomat GE Money Bank 63.12 km
Jednota Bor u Tachova 63.14 km
Bankomat Česká spořitelna 63.2 km
Bankomat Fio banka 63.23 km
Jednota Přimda 63.24 km
Bankomat ČSOB 63.24 km
Jednota Lom 63.27 km
Jednota Bor u Tachova 63.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.3 km
Bankomat ČSOB 63.33 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 63.4 km
Jednota Město Touškov 63.43 km
Bankomat Česká spořitelna 63.44 km
Bankomat GE Money Bank 63.49 km
Jednota Pňovany 63.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.58 km
Bankomat ČSOB 63.58 km
Jednota Prachatice 63.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.7 km
Bankomat GE Money Bank 63.74 km
Bankomat Česká spořitelna 63.82 km
Bankomat Česká spořitelna 63.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.84 km
Bankomat Komerční banka 63.84 km
Bankomat ČSOB 63.85 km
Bankomat Česká spořitelna 63.85 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 63.86 km
Jednota Prachatice 63.92 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 63.97 km
Bankomat ČSOB 63.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.02 km
Bankomat ČSOB 64.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.08 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 64.17 km
Bankomat Komerční banka 64.17 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 64.3 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 64.53 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 64.59 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 64.65 km
Bankomat Česká spořitelna 64.69 km
Bankomat Česká spořitelna 64.71 km
Bankomat ČSOB 64.71 km
Bankomat ČSOB 64.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.71 km
Bankomat GE Money Bank 64.71 km
Bankomat GE Money Bank 64.77 km
Bankomat Česká spořitelna 64.77 km
Bankomat Komerční banka 64.77 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 65.07 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 65.08 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 65.09 km
Bankomat Česká spořitelna 65.16 km
Bankomat Česká spořitelna 65.31 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 65.41 km
Jednota Kestřany 65.51 km
Jednota Drahonice 65.52 km
Bankomat Česká spořitelna 65.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 65.78 km
Bankomat Komerční banka 65.96 km
Jednota Chotíkov 65.97 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 66.04 km
Bankomat Česká spořitelna 66.05 km
Jednota Bavorov 66.43 km
Bankomat Komerční banka 66.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.65 km
Bankomat GE Money Bank 66.65 km
Bankomat UniCredit Bank 66.7 km
Bankomat Rokycany 66.72 km
Bankomat ČSOB 66.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.77 km
Bankomat Česká spořitelna 66.78 km
Bankomat UniCredit Bank 66.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.8 km
Bankomat Česká spořitelna 66.8 km
Bankomat GE Money Bank 66.81 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 66.84 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 66.85 km
Bankomat ČSOB 66.87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 67.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 67.3 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 67.44 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 67.69 km
Jednota Vitějovice 67.95 km
Bankomat UniCredit Bank 68.07 km
Bankomat ČSOB 68.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.21 km
Jednota Rozvadov 68.27 km
Bankomat Česká spořitelna 68.33 km
Jednota Hracholusky 68.39 km
Bankomat GE Money Bank 68.4 km
Market Zruč 68.51 km
Jednota Hošťka 68.53 km
Jednota Druztová 68.55 km
Jednota Nevřeň 68.92 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 69.08 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 69.09 km
Jednota Staré Sedliště 69.18 km
Jednota Líšťany 69.35 km
Bankomat Komerční banka 69.52 km
Market Třemošná 69.54 km
Jednota Třemošná 69.54 km
Jednota Dolany 69.89 km
Jednota Osek u Rokycan 70.26 km
Jednota Pernarec 70.47 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 70.55 km
McDonalds, Písek 70.62 km
Jednota Chroboly 70.65 km
Jednota Všeruby 70.69 km
čerpací stanice Shell, Písek 70.72 km
čerpací stanice Benzina, Písek 70.8 km
Bankomat Česká spořitelna 70.85 km
Jednota Čimelice 70.86 km
Jednota Černošín 70.89 km
Bankomat GE Money Bank 70.96 km
Jednota Staré Sedliště 71.03 km
Jednota Mirovice 71.15 km
Bankomat Česká spořitelna 71.22 km
Jednota Písek 71.24 km
Jednota Písek 71.25 km
Bankomat Komerční banka 71.28 km
Bankomat ČSOB 71.43 km
Jednota Písek 71.43 km
Jednota Písek 71.44 km
Bankomat Komerční banka 71.44 km
Bankomat Raiffeisenbank 71.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.47 km
Bankomat GE Money Bank 71.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.48 km
Bankomat ČSOB 71.49 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 71.54 km
Bankomat Česká spořitelna 71.54 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 71.55 km
Bankomat Oberbank AG 71.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.59 km
Jednota Horní Bříza 71.62 km
Bankomat Fio banka 71.66 km
Bankomat UniCredit Bank 71.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.79 km
Bankomat ČSOB 71.79 km
Jednota Písek 71.82 km
Jednota Vráž 71.91 km
Jednota Česká Bříza 71.95 km
Bankomat Česká spořitelna 71.98 km
Bankomat Komerční banka 71.99 km
Supermarket Horní Bříza 72.02 km
Bankomat Česká spořitelna 72.19 km
Real, Passau (D) 72.2 km
Jednota Písek 72.23 km
Bankomat Česká spořitelna 72.32 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 72.47 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 72.54 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 72.69 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 72.73 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 72.76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 72.8 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 72.86 km
Bankomat Česká spořitelna 72.99 km
Jednota Nová Pec 72.99 km
Jednota Vodňany 73 km
Bankomat Komerční banka 73.11 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 73.27 km
Jednota Žichlice 73.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.31 km
Bankomat ČSOB 73.31 km
Bankomat GE Money Bank 73.35 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 73.37 km
Bankomat GE Money Bank 73.4 km
Jednota Vodňany 73.46 km
COOP TUTY Nová Pec 73.47 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 73.51 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 73.69 km
Jednota Dlouhý Újezd 73.72 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 73.87 km
Jednota Libějovice 73.96 km
Edeka, Passau (D) 74.19 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 74.3 km
Jednota Lety 74.48 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 74.51 km
Jednota Stupno 74.65 km
Jednota Varvažov 74.83 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 75.03 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 75.18 km
Jednota Úněšov 75.2 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 75.3 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 75.44 km
Jednota Tachov 75.52 km
Jednota Břasy 75.65 km
Bankomat GE Money Bank 75.72 km
Bankomat Komerční banka 75.72 km
Bankomat Česká spořitelna 75.78 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 75.8 km
Burger King, Neutraubling (D) 75.87 km
COOP DISKONT - Tachov 76.04 km
Jednota Horní Bělá 76.14 km
Bankomat Česká spořitelna 76.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.19 km
Jednota Tachov 76.21 km
Jednota Tachov 76.21 km
Bankomat ČSOB 76.22 km
Bankomat ČSOB 76.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.24 km
Jednota Konstantinovy Lázně 76.28 km
Bankomat Česká spořitelna 76.28 km
Bankomat Česká spořitelna 76.3 km
Bankomat GE Money Bank 76.31 km
Jednota Netolice 76.37 km
Bankomat Komerční banka 76.42 km
Jednota Tachov 76.48 km
Bankomat Komerční banka 76.51 km
Bankomat Česká spořitelna 76.51 km
Bankomat ČSOB 76.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.56 km
Bankomat ČSOB 76.56 km
Jednota Tachov 76.61 km
Jednota Loza 76.72 km
Bankomat Česká spořitelna 76.72 km
Jednota Ktiš 76.73 km
Bankomat GE Money Bank 76.74 km
Jednota Záhoří 76.79 km
Jednota Tachov 76.84 km
Jednota Dolní Bělá 76.85 km
Jednota Čičenice 76.86 km
Jednota Tachov 76.92 km
Jednota Probulov 77.11 km
Jednota Mrtník 77.17 km
Market Kaznějov 77.75 km
Jednota Kaznějov 77.75 km
Bankomat Komerční banka 77.84 km
Jednota Krč 78.03 km
Market Kaznějov 78.03 km
Konzum Újezd sv. Kříže 78.04 km
Jednota Pláň 78.14 km
Jednota Dobříč 78.17 km
Jednota Lestkov 78.19 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 78.22 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 78.24 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 78.45 km
NKD, Regensburg (D) 78.6 km
Bankomat Česká spořitelna 78.65 km
Jednota Kluky 78.73 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 78.84 km
Jednota Orlík nad Vltavou 79.14 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 79.16 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 79.25 km
Jednota Bezdružice 79.27 km
Jednota Bezdružice 79.28 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 79.48 km
Jednota-potraviny Horní Planá 79.49 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 79.58 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 79.65 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 79.68 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 79.71 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 79.73 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 79.74 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 79.75 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 79.75 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 79.78 km
Jednota Planá 79.93 km
Bankomat Česká spořitelna 79.93 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 80.01 km
Bankomat GE Money Bank 80.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.12 km
Bankomat ČSOB 80.12 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 80.27 km
Kik, Regensburg (D) 80.27 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 80.35 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 80.4 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 80.43 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 80.99 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 81.08 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 81.13 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 81.14 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 81.18 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 81.25 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 81.26 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 81.32 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 81.34 km
C&A, Regensburg (D) 81.39 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 81.45 km
Jednota Halže 81.56 km
Jednota Kučeř 81.64 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 81.71 km
Jednota Hvozd 81.77 km
Jednota Kostelec 81.93 km
Bankomat Česká spořitelna 82.09 km
Jednota Plasy 82.16 km
Jednota-potraviny Brloh 82.2 km
Jednota Plasy 82.3 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 82.33 km
Jednota Albrechtice 82.4 km
Jednota Plasy 82.83 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 82.95 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 83.01 km
Jednota Chodová Planá 83.03 km
Jednota Květov 83.27 km
Jednota-potraviny Brloh 83.29 km
Jednota Babiná 83.37 km
Jednota Jetětice 83.44 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 83.89 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 84.08 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 84.11 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 84.16 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 84.23 km
Jednota Podolí 84.27 km
Jednota Přílepov 84.3 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 85 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 85.15 km
Jednota Nečtiny 85.36 km
Jednota Slabčice 85.43 km
Jednota Dříteň 85.45 km
Jednota Hrejkovice 86.04 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 86.06 km
Jednota Hadačka 86.6 km
Jednota Pechova Lhota 86.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.99 km
Jednota Kovářov 87.1 km
Jednota Olešník 87.33 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 87.38 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 87.38 km
Jednota-cukrárna Manětín 87.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.45 km
Bankomat ČSOB 87.45 km
Jednota Mladotice 87.64 km
Bankomat ČSOB 87.74 km
Jednota Zbelítov 88.1 km
Jednota Zliv 88.11 km
Bankomat Česká spořitelna 88.26 km
Jednota Pištín 88.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.81 km
Bankomat ČSOB 88.81 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 88.9 km
Jednota-potraviny Křemže 88.91 km
Jednota Kralovice 88.95 km
Supermarket Kralovice 89.06 km
Bankomat Česká spořitelna 89.08 km
Jednota Kralovice 89.12 km
Jednota Kralovice 89.15 km
Jednota Bernartice 89.26 km
Jednota Borovany 89.57 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 89.65 km
Bankomat ČSOB 89.93 km
Bankomat Komerční banka 89.97 km
Bankomat Česká spořitelna 89.98 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 90.01 km
Bankomat GE Money Bank 90.03 km
CENTRUM Milevsko 90.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90.08 km
Bankomat GE Money Bank 90.28 km
Bankomat Komerční banka 90.34 km
Jednota Týn nad Vltavou 90.35 km
Jednota-potraviny Kájov 90.4 km
Bety Týn nad Vltavou 90.44 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 90.44 km
Bankomat Česká spořitelna 90.45 km
Bankomat ČSOB 90.46 km
Bankomat Komerční banka 90.46 km
Bankomat Česká spořitelna 90.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90.47 km
Bankomat ČSOB 90.51 km
Bankomat Česká spořitelna 90.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90.55 km
Jednota Týn nad Vltavou 91.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.4 km
Bankomat ČSOB 91.41 km
Jednota-potraviny Světlík 92.33 km
Jednota Radětice 92.73 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 92.79 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 92.81 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 92.97 km
Bankomat Česká spořitelna 93.24 km
Bankomat ČSOB 93.26 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 93.31 km
Jednota Sepekov 93.43 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 93.74 km
Bankomat ČSOB 93.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93.85 km
Bankomat Komerční banka 94 km
Bankomat GE Money Bank 94.02 km
Bankomat Raiffeisenbank 94.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.08 km
Bankomat Oberbank AG 94.09 km
Bankomat ČSOB 94.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.09 km
Bankomat UniCredit Bank 94.12 km
Bankomat Citibank 94.14 km
Bankomat Citibank 94.14 km
Bankomat Česká spořitelna 94.16 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 94.17 km
Bankomat Citibank 94.18 km
Bankomat Citibank 94.18 km
Jednota Žihle 94.24 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 94.28 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 94.3 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 94.33 km
Jednota-potraviny Frymburk 94.41 km
Supermarket Zuzana Bechyně 94.42 km
Jednota-potraviny Větřní 94.42 km
Bankomat Česká spořitelna 94.44 km
Bankomat GE Money Bank 94.45 km
Bankomat ČSOB 94.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.46 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 94.47 km
Supermarket Český Krumlov 94.48 km
Bankomat Česká spořitelna 94.48 km
Bankomat Komerční banka 94.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.54 km
Bankomat ČSOB 94.55 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 94.6 km
Jednota Bechyně 94.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.62 km
Bankomat ČSOB 94.63 km
Bankomat GE Money Bank 94.65 km
Bankomat GE Money Bank 94.65 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 94.67 km
Bankomat Citibank 94.77 km
Bankomat Komerční banka 94.79 km
Bankomat Komerční banka 94.87 km
Bankomat Komerční banka 94.87 km
Jednota Bechyně 95.25 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 95.58 km
Bankomat ČSOB 95.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.76 km
Bankomat Česká spořitelna 95.77 km
Lužnice České Budějovice 95.92 km
Jednota Božetice 96.06 km
Vltava České Budějovice 96.27 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 96.59 km
Jednota-potraviny Frymburk 96.68 km
Jednota Opařany 96.95 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 97.2 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 97.21 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 97.27 km
Bankomat Česká spořitelna 97.3 km
Jednota Chyšky 97.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97.32 km
Jednota Stádlec 97.52 km
Družba České Budějovice 97.52 km
Jednota Lázně Kynžvart 97.57 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 97.57 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 97.75 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 97.9 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 97.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.01 km
Bankomat Oberbank AG 98.01 km
Bankomat Česká spořitelna 98.02 km
Bankomat Raiffeisenbank 98.06 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 98.09 km
Bankomat UniCredit Bank 98.11 km
Bankomat Fio banka 98.11 km
Bankomat ČSOB 98.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.13 km
Bankomat Česká spořitelna 98.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.14 km
Bankomat ČSOB 98.14 km
Bankomat Česká spořitelna 98.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.19 km
Bankomat GE Money Bank 98.19 km
Bankomat ČSOB 98.2 km
Bankomat ČSOB 98.2 km
Bankomat Sberbank CZ 98.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.2 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 98.23 km
Bankomat ČSOB 98.24 km
Rožnov České Budějovice 98.31 km
Bankomat Česká spořitelna 98.37 km
TREFA Ćeské Budějovice 98.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.46 km
Bankomat ČSOB 98.46 km
Bankomat ČSOB 98.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.47 km
Bankomat UniCredit Bank 98.48 km
Bankomat Komerční banka 98.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.57 km
Bankomat GE Money Bank 98.59 km
Bankomat Česká spořitelna 98.64 km
Bankomat Raiffeisenbank 98.67 km
Prior České Budějovice 98.75 km
Vesna České Budějovice 98.76 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 98.78 km
Jednota-potraviny Lipno 98.81 km
Bankomat Česká spořitelna 98.84 km
Bankomat UniCredit Bank 99 km
Bankomat Komerční banka 99.01 km
Jednota Kamenný Újezd 99.01 km
Bankomat Česká spořitelna 99.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.06 km
Bankomat ČSOB 99.06 km
Bankomat GE Money Bank 99.1 km
Bankomat Komerční banka 99.26 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 99.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.37 km
Bankomat ČSOB 99.37 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 99.39 km
TREFA České Budějovice 99.72 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 99.81 km
Bankomat Česká spořitelna 100.3 km
Jednota-potraviny Loučovice 102.18 km
Jednota Dolní Bukovsko 102.28 km
Bankomat Česká spořitelna 102.33 km
Jednota Adamov 102.4 km
Jednota-potraviny Loučovice 102.48 km
Jednota-potraviny Velešín 102.48 km
Jednota Jistebnice 102.76 km
Bankomat GE Money Bank 102.81 km
Bankomat Česká spořitelna 102.86 km
Jednota-potraviny Velešín 103 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 103.02 km
Jednota Malšice 103.27 km
Supermarket Malšice 103.39 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 103.81 km
Jednota Neplachov 104.13 km
Jednota-potraviny Velešín 104.29 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 104.95 km
Jednota Hlavatce 105.45 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 105.55 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 105.64 km
Bankomat Česká spořitelna 105.86 km
Jednota-potraviny Střítež 105.87 km
Bankomat Komerční banka 105.93 km
Bankomat GE Money Bank 106.1 km
Jednota-potraviny Kaplice 106.28 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 106.47 km
Bankomat Česká spořitelna 106.55 km
Bankomat GE Money Bank 106.63 km
Jednota Lišov 106.63 km
Jednota Borkovice 106.72 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 106.8 km
Jednota Slapy 106.88 km
Jednota-potraviny Bujanov 107.44 km
Jednota Želeč 107.5 km
Jednota Radkov 107.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108.83 km
Bankomat ČSOB 108.83 km
Jednota-potraviny Kaplice 108.93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 108.96 km
Jednota-potraviny Kaplice 109.11 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 109.13 km
Jednota Borotín 109.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 109.29 km
Bankomat GE Money Bank 109.29 km
Bankomat ČSOB 109.3 km
Bankomat Komerční banka 109.39 km
Jednota-potraviny Kaplice 109.4 km
Jednota-potraviny Kaplice 109.4 km
Bankomat Česká spořitelna 109.45 km
Jednota-potraviny Kaplice 109.54 km
Bankomat Česká spořitelna 109.56 km
Jednota Ledenice 109.56 km
Bankomat Raiffeisenbank 109.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 109.61 km
Bankomat ČSOB 109.61 km
Jednota Tábor 110.02 km
Bankomat Oberbank AG 110.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.12 km
Bankomat GE Money Bank 110.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.31 km
Bankomat ČSOB 110.31 km
Bankomat ČSOB 110.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.31 km
Bankomat Fio banka 110.33 km
Bankomat Česká spořitelna 110.62 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 110.65 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 110.7 km
Bankomat Česká spořitelna 110.74 km
Bankomat Komerční banka 110.76 km
Bankomat ČSOB 110.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.8 km
Bankomat GE Money Bank 110.8 km
Bankomat Komerční banka 110.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.84 km
Jednota-potraviny Besednice 110.89 km
Bankomat UniCredit Bank 110.91 km
Bankomat ČSOB 110.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 111 km
Jednota Tábor 111.04 km
Bankomat Raiffeisenbank 111.06 km
Bankomat Raiffeisenbank 111.06 km
Jednota Tábor 111.12 km
Bankomat Česká spořitelna 111.17 km
Bankomat Komerční banka 111.17 km
Bankomat GE Money Bank 111.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 111.28 km
Bankomat ČSOB 111.31 km
Bankomat Komerční banka 111.41 km
Bankomat Česká spořitelna 111.42 km
Bankomat GE Money Bank 111.48 km
Bankomat GE Money Bank 111.65 km
McDonalds, Tábor 111.67 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 111.67 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 111.67 km
Bankomat ČSOB 111.68 km
čerpací stanice Shell, Tábor 111.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 111.72 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 111.74 km
Jednota Tábor 111.76 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 111.8 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 111.84 km
Bankomat Česká spořitelna 111.87 km
Bankomat GE Money Bank 111.89 km
Bankomat Česká spořitelna 111.89 km
Bankomat Citibank 111.9 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 111.9 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 112.01 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 112.04 km
Jednota Klenovice 112.06 km
Bankomat Česká spořitelna 112.08 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 112.17 km
Bankomat Komerční banka 112.19 km
Bankomat Česká spořitelna 112.24 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 112.26 km
Supermarket Renta Soběslav 112.26 km
Bankomat Komerční banka 112.28 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 112.3 km
čerpací stanice OMV, Řípec 112.33 km
Bankomat Česká spořitelna 112.35 km
Bankomat ČSOB 112.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112.37 km
Bankomat GE Money Bank 112.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112.42 km
Bankomat ČSOB 112.44 km
Jednota Roudná 112.55 km
Jednota Soběslav 112.59 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 112.61 km
Jednota Sezimovo Ústí 112.7 km
Jednota Chotoviny 112.78 km
Jednota-potraviny Kaplice 112.8 km
Jednota Borovany 112.83 km
Jednota Měšice 112.85 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 112.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 113.32 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 113.33 km
Jednota Řípec 113.49 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 113.76 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 113.79 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 113.79 km
Bankomat Česká spořitelna 114.1 km
Bankomat Komerční banka 114.14 km
Bankomat GE Money Bank 114.28 km
Jednota Myslkovice 114.35 km
Jednota Trhové Sviny 114.54 km
Jednota Přehořov 114.96 km
Jednota Košice 114.99 km
Jednota Nemyšl 115.14 km
Jednota Zárybničná Lhota 115.82 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 116.62 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 116.97 km
Bankomat ČSOB 116.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.01 km
Tempo market Třeboň 117.35 km
Bankomat Komerční banka 117.61 km
Jednota-potraviny Malonty 117.68 km
Bankomat Česká spořitelna 117.68 km
Bankomat GE Money Bank 117.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.97 km
Bankomat ČSOB 118.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.35 km
Bankomat ČSOB 118.39 km
Bankomat Česká spořitelna 118.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.54 km
Bankomat ČSOB 118.54 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 118.54 km
Jednota Tučapy 118.59 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 118.73 km
Jednota Ratibořské Hory 119.08 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 119.41 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 119.98 km
Jednota Chýnov 120.75 km
Jednota Oldřichov 120.76 km
Jednota Budislav 121.07 km
Jednota Dírná 121.32 km
Jednota Krtov 121.43 km
Jednota Choustník 121.57 km
Bankomat Česká spořitelna 121.86 km
Jednota Mladá Vožice 123.7 km
Jednota Mladá Vožice 123.7 km
Supermarket Mladá Vožice 123.7 km
Jednota Dolní Hořice 124.08 km
Jednota Horní Stropnice 124.11 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 124.77 km
Jednota Pořín 125.55 km
Jednota Nové Hrady 125.85 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 126.23 km
Jednota Smilovy Hory 128.81 km
Bankomat Česká spořitelna 128.9 km
Bankomat GE Money Bank 128.99 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 129.04 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 130.4 km
Bankomat Česká spořitelna 130.98 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 138.88 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 140.22 km
Konzum Milčice 164.53 km

mohlo by Vás zajímat

přečerpávací elektrárna Černé jezero...

batoh
přečerpávací elektrárna Černé jezero
Šumava A-Z: technické
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hamr Městiště

batoh
hamr Městiště
Šumava A-Z: architektura
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Hrady, zámky, zámečky ovesných baronů a nekonečná zeleň protkaná sítí horských potoků, volný prostor a čerstvý vzduch – to je jedna z mnoha tváří Šumavy. Dlouhé horské pásmo, které se táhne podél jihozápadní hranice Čech s Německem a Rakouskem. Najdete zde také největší tuzemský park s rašeliništi, ledovcovými jezery a zbytky pralesových porostů a vodopádů. Příroda a lidové tradice lákají v každém ročním období. Lidské ruce na Šumavě dokázaly vyrobit zázračné kousky skla doložené trvalými výstavami ve zdejších muzeích. Řadu úžasných míst najdou na Šumavě milovníci dalekých výhledů – a spatřit můžete až Alpy. Za pozornost stojí návštěva technických památek, skanzenů lidové architektury či návštěva nejedné městské rezervace a vesnické památkové zóny. Jedno je zcela jisté - Šumava nabízí spousty romantických míst uprostřed historických měst, středověkých pevností a hradů. Láká Vás dovolená na Šumavě? Hledáte vhodné místo pro konání firemní akce, školení nebo pro rodinnou dovolenou s dětmi? Vybírat můžete z ohromné řady nabídky ubytovacích kapacit. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici kempy, horské chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmánové domy. K výbavě běžně patří zahrady s posezením u grilu, úschovny Vašich kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení. Pokud se nechcete zdržovat s vařením, je vám k dispozici celá řada restaurací, hospod a hospůdek ať již ve městech nebo výletních restaurací na osamělých horských chalupách a chatách. Samozřejmě Vám řada ubytovacích zařízení nabídne pobyt se snídaní a večeří (polopenze), nebo i s obědem (plná penze).

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Loudavě vlekly se hodiny odpolední. Co dělat nebylo, a čáka, že se vrátí Václav neb aspoň otec, jenž přinese o něm zprávu, udržovala celý dům v jakémsi nervózním rozechvění, jež nedalo pomýšlet na práci.

Déšť ustal úplně, ale obloha se nevyjasnila. Šedé mrtvé šero vládlo, doléhalo na ves kraj, skličovalo mysl, zachmuřovalo ducha, ubíralo mu dělné energie.

Přišel večer, byl ještě chmurnější dne. O slunci ani památky, jako by ho nikdy na nebi nebývalo.

„Táta nám nejde," zahořekovala matka; „je to strašné soužení... Nedej Pánbůh, aby se mu bylo přihodilo něco zlého..."

„Chcete-li mámo, vydám se mu naproti," ozvala se Apolena; „zajdu do Pašic; snad tam někdo o něm bude vědět."

„Doma buď ty, nikam nechoď!" odpověděla matka v samých slzách; „chybělo by ještě, abych se i o tebe musila strachovati. Co nevidět bude tu noc; tma a hrůza by tě pozřely..."

„Nebojím se, mámo..."

„Samotná jít nemůžeš."

„Půjde se mnou Vojta, nechcete-li, abych se sama vydávala..."

„Vojta tu není, kdovíkde se potlouká. A kdyby krásně tu byl, nesmíš s ním chodit, nejméně v noci. Nevěřím mu, klukovi!... Připadá mi, jako by byl synem té tmy a hrůzy. Doma budeš, vyčkat musíš. Nepřijde-li táta, ty taky ho nepřivedeš."

Přes tento zákaz matčin Apolena se vydala přece. Daleko nemínila zacházet, pouze za ves, kousek cesty za kapličku směrem k Pašicům. Nemohla si pomoci, nevydržela doma, COSI tajemného ji pudilo neodolatelně ven. Použila chvíle, kdy matka poodešla k dojení do stáje, a vyklouzla, nikým nebyvší viděna.

Šero vůkol, chladné, hluboké bláto, do něhož se bořily bosé nohy. Za vsí ještě hůř, cesta tak bezedná, že z ní vybočila a raději po mezích a po mokrém pažitě běžela. Vlevo Blata, za polními lány. Zapadala v mokrém šeru, nic o nich neviděla, ač mlhy prchly; rozlité po nich vody se neleskly. Vpravo dřímal Volešek rybník, naplněný do samého kraje. Jeho ohromná rozlitina se nehýbala, nečeřila, neleskla. Nesmírné, hrobové ticho nad nim leželo: nezaštěbetala kachna, nezalálo káně, nezašplouchal vymršťující se z vody kapr, pouze z kterés kalužiny nedaleko cesty ozývalo se střídavě několik kuněk jediné hlasy vod a zatopených, vlhkem zalehlých Blat i polních lánů. Nikde nikoho, všude na nebi totéž duši tísnící šero, ještě ponuřejší houstnoucím večerním soumrakem. Žádný strom, žádný keř donedohledna; zeleň pažitu ztrácela svou barvu; vysoké rákosí na kraji rybníka, vysílající tu úzké, onde široké výběžky daleko do hladiny vod, vrhalo černé stíny; žluť dozrávajícího mokrého žita zvrhla se ve špinavou hněď, žíhanou těmitéž černými stíny.

Tu jakoby jedním rázem šedý závoj na západě přioděl se růžovým nádechem, slabounkým zpočátku, ale rychle se stupňujícím v sytou, nachovou červeň, která se intenzívně rudými proudy počala šířiti, takže vbrzku zaujala téměř polovici obzoru, vysílajíc paprsky daleko přes zenit. Podobalo se, že ohromný požár se vzňal bezprostředně za šedou rouškou oblaků, že rouška sama zahořela bengálským ohněm. Rudá záře se dělila hladině rybniční i vzdáleným vodám po Blatech rozlitým: vítězný, a přece příšerný poslední boj slunce zapadajícího za dálný obzor, za neviditelnými horami skomírajícího, s příbojem mraků a mlh, jež po tak dlouhou dobu jeho záři odolávaly.

Vidouc tuto rudou záplavu, Apolena se zachvěla. Připadala jí hrozivou, příšernou, zlé a děsné věci věštící. Neurčitý strach se jí zmocnil: bylo jí, že vydá-li se vpřed, nenajde zpáteční cesty, že zář za ní planoucí ji požene v neznámou dál, a až zhasne, zůstaví ji kdesi samotnou, ode všech opuštěnou, v nepovědomých končinách, kde vládne věčná tma, bez konce noc. Litovala, že proti zákazu matčinu se ven vy¬dala. Obrátila se — tváří v zář tu hleděla, v zář tak nevýslovně strašnou, že při pohledu všecka strnula. Zdálo se jí, že každým krokem dopředu se požene do čehosi hrozného, do jakési zátopy krve a pekelné výhně, z níž nebude vyváznutí, a jako dříve zář do tmy, tak požene ji nyní v týle za ní přichvátající tma do těchto příšerných plamenů, které i duši stráví...

A rudá zář jako by už i Plástovice byla zachvátila. Viděla je před sebou, zdi, střechy, stromy sadů, všecky obrysy, vše jako by krví bylo zalito, vše jako by hořelo rudými plameny.

Vzpomněla na otce, vracejícího se z krušné cesty, na niž se byl vydal, a který nyní spěchal domů, tma za ním úporná a před ním tato děsná, příšerná záplava, jež vrhala svůj odlesk na jeho ustaraný obličej...

Nemohla z místa, stála, jako by do země byla zakořeněna, oblita tímže nachovým světlem; maně zabloudily oči vpravo, kde za Blaty, za zatopenými, za rovněž temně nachovými vodami vystupovala jakási vysoká hradba, zčásti taktéž rudě ozářená, ale posetá černými a fialovými rýhami: vysoké topoly u Zbudova a za nimi Zbudov sám, také napohled v plamenech. Tam je bába, vetchá, stařičká, jíž utekla dnes, odešla proti její vůli. Tohle je trest za tuto její neposlušnost... Přežila mžikem ještě jednou všecky události od včerejška od rána, svůj útěk ze Zbudova, svou cestu, setkání se s Vojtou, svůj návrat... a co předcházelo, své poselství ve Zlivi, děsný výjev s pěšákem na Blatech, strávené s Vojtou chvíle na břehu Soudného potoka, vášnivý výbuch jeho lásky, jemuž bezmála by byla podlehla a který se dnes ráno opakoval. Bylo jí, že vše, co učinila, bylo těžkým proviněním, snůškou smrtelných hříchů. Zavinila neštěstí, jež potkalo Václava, snad i otci přivodila záhubu; snad se nevracel, protože zhynul v kalných vodách, chtěje stůj co stůj se dostati nejbližší cestou na Hlubokou ... A nezahynul-li, co úzkosti, hanby, bolu, ztrát naň uvalila. A co včera bába vypravovala!... Velkým hrobem jsou Blata... Blata krvavá... a věci hrůzné se dějí, jež nikdo nedovede vyložiti, věci, ležící daleko za lidským rozumem... Och, Blata krvavá, kam oko se zadívá, nic nevidí než krev, krev na nebi, na zemi — a vody v krev se proměnily... A střed této krve ona tu stojí samotná, bez pomoci všem děsům vydána... O své ujmě, dobrovolně se sem vydala, vzdorujíc matčině vůli... Dobrovolně?... Ba nikoli!... Vyhnalo ji sem cosi neznámého, tajná, neodolatelná moc ji vypudila z domova... Trest za vinu spáchanou!

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky