Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

pomník obětem holocaustu, Klatovech

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: památníky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'49.241"N, 13°17'32.336"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Pomník klatovským obětem holocaustu z devítitunového žulového bloku v Klatovech je dílem místního sochaře (Václav Fiala) a stojí před bývalou synagogou. Byl odhalen dne 3. prosince. 2012 v 15 hodin (odhalení pomníku se kromě zástupců města, pamětníků a pozůstalých po obětech účastní i významní hosté, pomník odhalil zemský vrchní rabín Efraim Karol Sidon) a klatovská radnice nechala pomník zbudovat jako připomínku 70. výročí transportů, které na přelomu listopadu a prosince 1942 odvezly klatovské Židy do koncentračního tábora Terezín a pak do vyhlazovacích táborů. Transporty přežilo jen asi deset lidí. Při holokaustu zemřelo celkem 266 židovských obyvatel Klatov (nelze ovšem zcela vyloučit, že toto číslo není konečné a že se po dalším bádání ještě zvýší). První transport odjel z klatovského nádraží 21. listopadu 1942 a v něm šest místních Židů, převážnou většinu deportovaných pak odvezl druhý transport 30. listopadu. Poslední jednotlivci z Klatov odjeli 1. prosince. Celkem transporty odvezly z města více než 250 obyvatel židovského původu. Další Židé byli zadrženi jako rukojmí už na začátku války v září 1939 (František Kraus a Pavel Wiener byli zatčeni jako rukojmí a vzati do tzv. ochranné vazby už na samém počátku války, dne 1. 9. 1939 a zabiti v Buchenwaldu a Oranienburgu) nebo byli zatčeni při rozšiřování protinacistických letáků. Mezi oběti patří i žena (Selma Černá), která spáchala sebevraždu, aby ochránila svého nežidovského manžela. Z poměrně početné komunity zbylo po válce jen pár lidí. Oběti holokaustu dosud v Klatovech připomínal pomník na židovském hřbitově a pamětní deska na střední průmyslové škole, kde se Židé před odjezdem transportů shromažďovali. Pomník nazvaný Zmizelý svícen tvoří blok vahlovické žuly o rozměrech 80 80 x 130 x 300 cm, který z čelního pohledu nese strukturu odlomeného kamene s otisky pracovních nástrojů. Boční strany jsou naopak rovné. Z levé strany je celou hloubkou kamenného bloku proříznuta a odstraněna polovina sedmiramenného svícnu, který zde však chybí – odtud i název pomníku Zmizelý svícen. Pravou boční stranu pokrývá nepřerušovaná řada jmen obětí holokaustu. Tato jména jsou řazena abecedně a jsou vynechána veškerá interpunkční znaménka i mezery mezi jmény tak, aby byl potlačen dojem jednotlivostí, ale naopak zdůrazněna tragédie, jakou pro Židy přinesla promyšlená genocida – to je záměr autora. Pomník je situovaný tak, aby boční strana se jmény směřovala k synagoze, přístupový chodník je z velkých žulových dílů s fragmenty kolejnic. Nad jmény je hebrejský nápis, který se píše na pietní místa připomínající židovské mučedníky: Pamatujme a pod seznamem obětí Bůh pomstí jejich krev. Židé se v Klatovech usadili ve větší míře v druhé polovině 19. století. Založili ve městě židovský hřbitov, synagogu a školu. Postupně vybudovali a vedli řadu kožedělných a textilních podniků – v nich výroba pokračovala i dlouho po válce, kdy z kdysi poměrně početné klatovské komunity zbyla už jen hrstka Židů. Jejich podniky byly znárodněny a sloučeny pod novými názvy (například KOZAK či Šumavan).

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

synagoga Klatovy

batoh
synagoga Klatovy
Šumava A-Z: církevní
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Formánek Eduard

batoh
Formánek Eduard
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pamětní deska Kateřina Smetanová

batoh
pamětní deska Kateřina Smetanová
Šumava A-Z: památníky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pamětní deska Eduard Formánek

batoh
pamětní deska Eduard Formánek
Šumava A-Z: památníky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
synagoga Klatovy 0.06 km
Formánek Eduard 0.13 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 0.13 km
pamětní deska Eduard Formánek 0.14 km
pamětní deska Josef Klička 0.14 km
pamětní deska Lubor Niederle 0.15 km
Vočadlo Otakar 0.18 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 0.18 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 0.18 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 0.18 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 0.18 km
Jak ukrást Dagmaru 0.2 km
Policie Modrava 0.21 km
Katakomby Klatovy 0.21 km
Sokolovna Klatovy 0.22 km
kašna Klatovy 0.22 km
Klička Josef 0.22 km
Burian Vlasta 0.22 km
AccuWeather - Klatovy 0.22 km
folklórní festival Klatovy 0.22 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 0.22 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 0.22 km
Sázka na třináctku 0.23 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 0.23 km
prampouch, Klatovy 0.23 km
studna před klášterem, Klatovy 0.25 km
Šumná města - Klatovy 0.25 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 0.25 km
oslavy osvobození Klatovy 0.25 km
pamětní deska okupace Klatov 0.25 km
pamětní deska osvobození Klatov 0.25 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 0.25 km
fara Klatovy 0.25 km
Balbín Bohuslav 0.25 km
jezuitská kolej, Klatovy 0.26 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 0.26 km
fontána pěší zóna, Klatovy 0.26 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 0.26 km
Černá věž, Klatovy 0.26 km
radnice Klatovy 0.26 km
Bílá věž, Klatovy 0.26 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 0.26 km
Šesták Antonín, páter 0.26 km
Landovský Pavel 0.26 km
Klatovy 0.26 km
Kočičková Ester 0.26 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 0.26 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 0.26 km
Belfín František 0.26 km
Wiendl František 0.26 km
Suchý Jiří 0.26 km
Bílek Jiří JUDr. 0.26 km
Cyklotoulky - Klatovy 0.26 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 0.26 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 0.27 km
infocentrum Klatovy 0.27 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 0.28 km
Historic Vltava Rallye 0.28 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 0.28 km
Tři chlapi na cestách 0.28 km
NS Klatovský vycházkový okruh 0.29 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 0.29 km
Arcibiskupský dům Klatovy 0.29 km
Vlachův dům, Klatovy 0.31 km
Kramerius Václav Matěj 0.31 km
Pawlík Karel, MUDr. 0.32 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 0.33 km
cykloinfocentrum Klatovy 0.33 km
památník Pod Valy 0.33 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 0.35 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 0.35 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 0.35 km
studna pod Valy, Klatovy 0.36 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 0.36 km
Vrchlický Jaroslav 0.37 km
Vrba Karel PhDr. 0.37 km
Halíř Jan 0.37 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 0.37 km
Talich Václav 0.37 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 0.37 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 0.38 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 0.4 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 0.4 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 0.4 km
památník Dr. Jan Krejčí 0.41 km
Krejčí Jan Dr. 0.41 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 0.41 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 0.41 km
okrouhlice Klatovy 0.42 km
Fifka Gustav 0.45 km
Modrý tygr 0.46 km
pamětní deska J. Vančura 0.48 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 0.49 km
kostel Československé církve husit... 0.49 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 0.5 km
vila A. Salzmanna s ordinací 0.5 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 0.51 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 0.51 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 0.51 km
Šmilovský Alois Vojtěch 0.52 km
kostel sv. Michala, Klatovy 0.53 km
Dragounská kasárna, Klatovy 0.53 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 0.55 km
socha Spravedlnost, Klatovy 0.56 km
hřbitov Klatovy 0.56 km
pomník padlých WWI, Klatovy 0.57 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 0.57 km
studánka Klatovka, Klatovy 0.58 km
hrob Otakara Vočadla 0.58 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 0.58 km
budova soudu Klatovy 0.6 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 0.61 km
kaple hřbitovní Klatovy 0.63 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 0.64 km
památník umučeným, Klatovy 0.68 km
krematorium Klatovy 0.7 km
pamětní střepina bombardování Klat... 0.7 km
židovský hřbitov Klatovy 0.71 km
bytový dům "aeroplán&... 0.72 km
bombardování nádraží Klatovy 0.74 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 0.79 km
památník obětí WWII, Klatovy 0.8 km
vila továrníka Singera, Klatovy 0.82 km
Lindner Richard 0.82 km
Winkelhofer Heinrich 0.82 km
klatovské Gestapo 0.82 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 0.83 km
SDH Klatovy 0.89 km
Copak je to za vojáka 0.9 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 0.94 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 0.95 km
Masarykova základní škola Klatovy... 0.95 km
Ďurinda Maťo 0.98 km
kasárna u tanku, Klatovy 0.98 km
rybník s ostrovem v městském parku... 0.99 km
bruslení Klatovy 1.08 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 1.17 km
Milfort Martin 1.17 km
vlaková zastávka Klatovy město 1.18 km
kašna v městském parku, Klatovy 1.18 km
Kolonáda v parku, Klatovy 1.2 km
Fiala Václav 1.28 km
Bílek Jindřich 1.28 km
BMX dráha Klatovy 1.31 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 1.36 km
skatepark Klatovy 1.4 km
nádraží Klatovy 1.41 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 1.48 km
fara Hůrka 1.77 km
hřbitov Hůrka 1.78 km
kostel sv. Martina, Hůrka 1.78 km
NS Hůrka, Klatovy 1.92 km
bazén Klatovy 2.02 km
koupaliště Klatovy 2.05 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 2.06 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 2.12 km
Beňovská lípa 2.2 km
Luby 2.24 km
Červený mlýn pod Hůrkou 2.25 km
Beňovy 2.25 km
hřbitov Luby 2.26 km
obětem května 1945, Luby 2.27 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 2.28 km
Luby u Klatov 2.37 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 2.38 km
tvrz Beňovy 2.41 km
mlýn Beňovy 2.42 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 2.46 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 2.47 km
Čínov 2.47 km
dětské hřiště Luby 2.48 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 2.52 km
most Drnový potok, Luby 2.52 km
vila se zdobným štítem, Luby 2.53 km
tvrz Luby 2.53 km
SDH Tajanov 2.54 km
Tajanov 2.75 km
dětské hřiště Tajanov 2.75 km
Pihovice 2.98 km
Ailův mlýn, Úhlava 2.98 km
Slavošovice 2.99 km
koupaliště Beňovy 3.02 km
SDH Slavošovice 3.04 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 3.05 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 3.05 km
les Husín 3.06 km
Lažánky 3.07 km
kaple Sobětice 3.11 km
Sobětice 3.12 km
letiště Klatovy 3.19 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 3.26 km
Chaloupky 3.27 km
Drnový potok 3.38 km
SDH Štěpánovice 3.45 km
rybníček Štěpánovice 3.51 km
kruhový dům Štěpánovice 3.51 km
Štěpánovice 3.51 km
tvrz Štepánovice 3.61 km
hřbitov Štěpánovice 3.65 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 3.65 km
roubenka Štěpánovice 3.67 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 3.67 km
nádraží Luby u Klatov 3.7 km
vlaková zastávka Točník 3.81 km
Poborovice 3.82 km
lom Svrčovec 3.92 km
památník Spálený les 4.06 km
Kosmáčov 4.16 km
Loreta 4.23 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 4.23 km
Malá Strana 4.28 km
mlýn Malá Strana 4.31 km
Spálený les 4.36 km
Sekrýt 4.38 km
SDH Točník 4.43 km
Točník 4.44 km
tvrz Svrčovec 4.46 km
vlaková zastávka Bezděkov 4.47 km
mlýn Poborovice 4.48 km
štola Loreta 4.48 km
Tupadelské skály 4.49 km
Zápotocký Antonín 4.54 km
Barunka, Antonín Zápotocký 4.54 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 4.54 km
hájovna Loreta 4.55 km
kaple Točník 4.56 km
SDH Svrčovec 4.57 km
SDH Tupadly 4.61 km
kostel sv. Václava, Kydliny 4.64 km
SDH Bezděkov 4.66 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 4.67 km
Svrčovec 4.68 km
Kydliny 4.69 km
SDH Kydliny 4.69 km
roubenka Svrčovec 4.69 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 4.69 km
roubenka Kydliny 4.7 km
Tupadly 4.74 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 4.76 km
Malá Víska 4.82 km
dětské hřiště Ostřetice 4.82 km
kaple Dolní Lhota 4.83 km
Ostřetice 4.83 km
kaple Ostřetice 4.83 km
SDH Ostřetice 4.88 km
rybník Kydliny 4.92 km
Spiess Christian Heinrich 4.93 km
památník Melichar Tomáš, por. 4.93 km
hřbitov Bezděkov 4.94 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 4.96 km
kaple Vacovy 5 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 5 km
kaple na okraji Ostřetice 5.01 km
Vlach Oldřich 5.03 km
Bezděkov 5.03 km
Vacovy 5.04 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 5.05 km
Čech Svatopluk 5.11 km
Bolešiny 5.11 km
hospodářské budovy Bezděkov 5.13 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 5.15 km
Nový rybník u Točníka 5.18 km
Hejno 5.18 km
Újezdec u Mochtína 5.2 km
zámek Bezděkov 5.22 km
zámek Újezdec u Mochtína 5.24 km
SDH Bolešiny 5.26 km
kaple Bolešiny 5.3 km
vlaková zastávka Vrhaveč 5.31 km
Dolanský mlýn 5.38 km
kaple Vícenice 5.53 km
Makalovy 5.54 km
Vícenice 5.54 km
kaple výklenková Makalovy 5.55 km
SDH Dehtín 5.63 km
Dehtín 5.64 km
kaple Vrhaveč 5.71 km
SDH Vícenice 5.72 km
Vrhaveč 5.75 km
Hoštice u Mochtína 5.81 km
památník E. a V. Doubek 5.86 km
V Klapárně 5.9 km
tvrz Dolany 5.9 km
vlaková zastávka Dehtín 5.91 km
Týnec 5.92 km
zámek Obytce 5.94 km
zámek Týnec 5.94 km
Obytce 5.95 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 5.95 km
fara Dolany 5.98 km
pomník padlých WWI, Obytce 6 km
pomník padlých WWI, Dolany 6.04 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 6.05 km
Dolany u Klatov 6.06 km
Mochtín 6.08 km
rybník Mochtín 6.09 km
Týnecký Josef Hais 6.11 km
roubenka Týnec 6.12 km
Horní Lhota 6.14 km
hřbitov Týnec 6.15 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 6.15 km
SDH Mochtín 6.18 km
Hoštičky u Mochtína 6.19 km
SDH Hoštičky u Mochtína 6.19 km
SDH Dolany 6.2 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 6.2 km
dětské hřiště Mochtín 6.2 km
zámek Mochtín 6.21 km
SDH Srbice 6.21 km
tvrz Srbice 6.23 km
SDH Horní Lhota 6.23 km
Srbice u Mochtína 6.24 km
kaple Horní Lhota 6.26 km
kaple u Srbic 6.26 km
Řakom 6.27 km
Otín 6.36 km
koupaliště Dolany 6.36 km
mlýn Podhora 6.37 km
kaple Otín 6.38 km
zámek Otín 6.42 km
Palacký František 6.42 km
Měchura Leopold Eugen 6.42 km
kaple sv. Anny, Otín 6.51 km
hřbitov Dolany 6.52 km
kaple Rohozno 6.52 km
pomník padlých WWI, Rohozno 6.53 km
mlýn Rohozno 6.55 km
Rohozno 6.57 km
silniční most Úhlava, Rohozno 6.6 km
Újezdec u Bolešin 6.67 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 6.67 km
lipová alej Otín - Předslav 6.72 km
zámek Tětětice 6.82 km
Domažličky 6.82 km
tvrz Kouskova Lhotka 6.83 km
Černé Krávy 6.84 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 6.85 km
zámek Nový Čestín 6.85 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 6.88 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 6.88 km
Tětětice 6.88 km
Babí hora 606 m n. m. 6.93 km
SDH Malechov 6.94 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 6.95 km
Malechov 6.96 km
rybník Předslav 6.98 km
SDH Předslav 7.07 km
Myslovice 7.09 km
dětské hřiště Předslav 7.1 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 7.17 km
cihelna Malechov 7.19 km
kaple Myslovice 7.2 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 7.26 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 7.26 km
hřbitov Předslav 7.27 km
SDH Myslovice 7.27 km
kaple výklenková Předslav 7.28 km
Sokolovna Předslav 7.28 km
hrob Leopold Eugen Měchura 7.28 km
Tyršův dub, Předslav 7.31 km
Předslav 7.31 km
pomník padlých WWII, Předslav 7.33 km
kostel sv. Matouše, Křištín 7.41 km
tvrz Těšetiny 7.41 km
Křištín 7.42 km
stavení Křištín 7.43 km
Těšetiny 7.43 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 7.46 km
kaple Těšetiny 7.46 km
Balkovy 7.54 km
hřbitov Křištín 7.55 km
Doubrava 727 m n. m. 7.55 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 7.56 km
sýpka Měcholupy 7.58 km
rybník Kroměždice 7.6 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 7.64 km
Barák 706 m n. m. 7.66 km
koupaliště Kocourov 7.68 km
zámek Měcholupy 7.68 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 7.68 km
přírodní park Plánický hřeben... 7.71 km
Měcholupy 7.74 km
SDH Měcholupy 7.74 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 7.77 km
Neznašovy 7.77 km
Sad národní svobody, Měcholupy 7.79 km
roubenka Kroměždice 7.79 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 7.81 km
SDH Neznašovy 7.81 km
Kocourov 7.82 km
kaple Neznašovy 7.82 km
zřícenina Kokšínský hrádek 7.84 km
Kroměždice 7.85 km
Vesnický rybník, Měcholupy 7.85 km
Stará Úhlava 7.86 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 7.89 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 7.89 km
Janovice nad Úhlavou 7.89 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 7.89 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 7.89 km
kaple Kroměždice 7.89 km
Střeziměř 7.92 km
Radinovy 7.93 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 7.94 km
Pacner Karel 7.95 km
VÚ Poleň 7.97 km
pamětní deska osvobození Janovice... 7.97 km
radnice Janovice nad Úhlavou 7.97 km
SDH Janovice nad Úhlavou 7.99 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 8 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 8.02 km
SDH Radinovy 8.03 km
památník Kašpar Bosák 8.04 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 8.04 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 8.04 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 8.09 km
skiareál Kocourov 8.1 km
Klenová 8.12 km
Nový rybník, Petrovičky 8.15 km
říčka Jelenka 8.16 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 8.21 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 8.21 km
fara Habartice 8.22 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 8.23 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 8.27 km
kaple sv. Felixe, Klenová 8.27 km
koně Habartice 8.27 km
Habartice 8.28 km
rybník Veselí 8.3 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 8.32 km
Šumná města - Klenová 8.33 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 8.37 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 8.39 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 8.4 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 8.43 km
Petrovičky 8.43 km
vila Paula, manželů Kotrbových 8.44 km
Kotrbová Vilma Vrbová 8.44 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 8.49 km
SDH Petrovičky 8.5 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 8.54 km
nádraží Švihov 8.54 km
kaple Petrovičky 8.55 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 8.56 km
galerie Klenová 8.57 km
zámek a hrad Klenová 8.57 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 8.57 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 8.79 km
SDH Poleň 8.81 km
Dobrá Voda u Chlistova 8.81 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 8.83 km
Šumavský Josef Franta 8.86 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 8.86 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 8.86 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 8.87 km
kostel Všech Svatých, Poleň 8.9 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 8.9 km
fara Poleň 8.91 km
lípa Poleň 8.92 km
pamětní deska Karel Hostaš 8.94 km
pomník padlých WWI, Poleň 8.96 km
Poleň 8.98 km
hřbitov Poleň 9.05 km
Lehom 9.07 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 9.08 km
židovský hřbitov Švihov 9.11 km
Výprava za českými čerty - Únos pa... 9.12 km
hrad Švihov 9.12 km
Tři životy 9.12 km
Tři oříšky pro Popelku 9.12 km
Šašek a královna 9.12 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 9.15 km
letní kulturní festival České hrad... 9.16 km
pamětní deska František Šperl 9.17 km
Hubenov 9.19 km
SDH Švihov 9.19 km
zámek Hubenov 9.2 km
mlýn Švihov 9.21 km
dětské hřiště Švihov 9.23 km
NS Švihov 9.24 km
Třebýcina 9.24 km
Buková 9.26 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 9.27 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 9.28 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 9.28 km
Slatina u Klatov 9.29 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 9.29 km
studna kužel Švihov 9.29 km
Švihov 9.31 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 9.31 km
Vráž 9.32 km
studna válec Švihov 9.32 km
hřbitov Švihov 9.32 km
pamětní deska Antonín Špelda 9.32 km
radnice Švihov 9.32 km
studna polokoule Švihov 9.32 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 9.33 km
infocentrum Švihov 9.33 km
Trebíšov 9.35 km
kaple Chlumská 9.36 km
roubenka se stodolou, Chlístov 9.37 km
židovský hřbitov Chlistov 9.38 km
Chlumská 9.4 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 9.43 km
Třebíšovský rybník 9.53 km
Šálený mlýn, Běšiny 9.55 km
židovský kupecký dům, Chlistov 9.55 km
Boudovka 729 m n. m. 9.58 km
kostel sv. Václava, Švihov 9.61 km
fara Švihov 9.64 km
koupaliště Slatina u Klatov 9.66 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 9.67 km
Hradiště u Kolince 9.67 km
kaple Lukavice 9.69 km
palebné postavení Boudovka 9.7 km
Nedaničky 9.7 km
SDH Lukavice 9.73 km
SDH Dlažov 9.74 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 9.76 km
pamětní deska Alois Menza 9.77 km
roubenka Chlistov 9.77 km
Chlistov 9.77 km
Dlažov 9.79 km
Toman Josef 9.81 km
Lukavice 9.81 km
kaple Vítkovice 9.85 km
horní rybník Chlistov 9.85 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 9.87 km
lidové stavení Dlažov 9.87 km
Vítkovice 9.87 km
Tři oříšky pro Popelku 9.89 km
lom Krušec 9.89 km
pomník padlých WWI, Kozí 9.9 km
fara Dlažov 9.9 km
kaple Kozí 9.91 km
SDH Zbyslav 9.91 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 9.92 km
Jara příslib - Alena Holá 9.93 km
fara Chlistov 9.94 km
Zbyslav 9.95 km
SDH Chlistov 9.99 km
hřbitov Dlažov 10.02 km
Kozí 10.05 km
U Hradišťské hospody 10.05 km
jilm v Mileticích 10.11 km
SDH Miletice 10.12 km
Miletice 10.12 km
kaple Rovná u Strážova 10.12 km
Rovná u Strážova 10.13 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 10.13 km
Dvorecký Mlýn 10.21 km
hřbitov Slavíkovice 10.24 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 10.26 km
rybník Lotrov 10.26 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 10.28 km
nádraží Běšiny 10.28 km
Slavíkovice 10.28 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 10.28 km
hřbitov Chlistov 10.29 km
Ondřejovice 10.36 km
SDH Nedanice 10.38 km
pamětní prkno Franty Šraita 10.38 km
Nedanice 10.4 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 10.42 km
koupaliště Kozí 10.42 km
SDH Slavíkovice 10.43 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 10.44 km
Hvízdalka 10.45 km
Kuzovská lávka 10.46 km
Vílov 10.46 km
Boříkovy 10.46 km
Nová Víska 10.47 km
tvrz Boříkovy 10.47 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 10.49 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 10.49 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 10.49 km
hřbitov Němčice 10.51 km
V Rybníce 10.51 km
Copak je to za vojáka 10.52 km
kaple Mezihoří 10.54 km
hřbitov Strážov na Šumavě 10.55 km
hřbitov Běšiny 10.56 km
památník Červený František, pplk. ... 10.56 km
roubenka Tržek 10.56 km
Sokolovna Běšiny 10.56 km
Chudenická bažantnice 10.57 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 10.58 km
fara Němčice 10.58 km
hrob vězeň Plocienník 10.58 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 10.58 km
roubenka Sládečků, Běšiny 10.6 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 10.6 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 10.61 km
Rameno 10.62 km
fara Běšiny 10.62 km
Javoříčko 10.63 km
pomník padlých WWI, Běšiny 10.66 km
SDH Němčice 10.66 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 10.67 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 10.68 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 10.68 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 10.68 km
návesní rybník Tržek 10.69 km
tvrz Němčice 10.69 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 10.69 km
koupaliště Chlistov 10.71 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 10.72 km
Nový rybník Běšiny 10.72 km
zámek Běšiny 10.72 km
Tržek 10.74 km
koupaliště Bernartice 10.74 km
Běšiny 10.77 km
Nevděk 10.79 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 10.8 km
stavení Strážov na Šumavě 185 10.8 km
Husův pomník, Běšiny 10.8 km
Sejdeme se v Eurocampu 10.81 km
SDH Běšiny 10.82 km
Ostrovský rybník Běšiny 10.82 km
Lukoviště 10.82 km
Hořejší rybník Trnčí 10.83 km
osvobození Běšiny 10.84 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 10.85 km
Bernartice u Kolince 10.87 km
SDH Bernartice u Kolince 10.87 km
Strážov na Šumavě 10.89 km
Tři oříšky pro Popelku 10.9 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 10.9 km
Vajce Josef 10.9 km
radnice Strážov na Šumavě 10.9 km
pamětní deska Václav Soušek 10.91 km
rybník Běhařov 10.92 km
Trnčí 10.92 km
tvrz Opálka 10.93 km
fara Strážov na Šumavě 10.94 km
Chudenická lípa 10.94 km
kaple Trnčí 10.94 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 10.96 km
stavení Strážov na Šumavě 21 10.96 km
kaple sv. Anny, Opálka 10.99 km
kašna Strážov na Šumavě 11.01 km
SDH Strážov na Šumavě 11.02 km
kaple Pušperk 11.03 km
U Soušků 11.08 km
zřícenina Pušperk 11.08 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 11.08 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 11.11 km
hasičské muzeum Běhařov 11.14 km
Opálka 11.15 km
SDH Lučice 11.15 km
Lučice 11.17 km
SDH Běhařov 11.18 km
rybník Lučice 11.19 km
ranč Podolí 11.19 km
Běhařov 11.19 km
zámek Podolí 11.2 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 11.2 km
pítko Běhařov 11.2 km
hřbitov Běhařov 11.21 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 11.21 km
Podolí u Kolince 11.24 km
dub v Lučici 11.26 km
návesní rybník dolní Chudenice 11.26 km
zámek Běhařov 11.26 km
Kalvoda Alois 11.27 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 11.38 km
Petrovice nad Úhlavou 11.39 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 11.39 km
SDH Chudenice 11.4 km
Vrásky z lásky 11.43 km
zámek Lázeň, Chudenice 11.43 km
Podolský mlýn 11.43 km
pomník padlých WWI, Ježovy 11.43 km
dětské hřiště Běšiny 11.44 km
Ježovy 11.45 km
Sokolovna Chudenice 11.45 km
kaple Červené Poříčí 11.46 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 11.47 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 11.47 km
koupaliště Běšiny 11.48 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 11.48 km
infocentrum Běšiny 11.48 km
SDH Ježovy 11.49 km
Mariánský dům Chudenice 11.5 km
zámek Ježovy 11.51 km
stavení Ježovy 11.51 km
Roubal Jan, prof. 11.53 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 11.53 km
Chudenice 11.55 km
brány statků Petrovice u Měčína... 11.55 km
Petrovice u Měčína 11.55 km
Červené Poříčí 11.56 km
zámek Červené Poříčí 11.57 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 11.57 km
mlýn Červené Poříčí 11.57 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 11.57 km
Petrovický mlýn 11.58 km
Kvapil Jaroslav 11.59 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 11.6 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 11.61 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 11.61 km
Malinec 11.63 km
SDH Petrovice u Měčína 11.64 km
pivovar hraběcí Chudenice 11.65 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 11.65 km
zámecká lípa Chudenice 11.66 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 11.67 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 11.67 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 11.67 km
fara Chudenice 11.68 km
pomník padlých WWI, Malinec 11.68 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 11.68 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 11.68 km
rybník Libkov 11.69 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 11.71 km
Palackého skála 11.74 km
monogram LK ze stromořadí 11.75 km
Sluhovská lípa 11.76 km
Sluhov 11.77 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 11.78 km
kostel Všech svatých, Kbel 11.84 km
Libkov 11.88 km
Úsilov 11.89 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 11.89 km
SDH Libkov 11.9 km
SDH Kbel 11.95 km
fara Kbel 11.96 km
Lhovice 11.96 km
roubenka Libkov 11.97 km
pomník padlých WWI, Kbel 12 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 12.06 km
Osina 12.06 km
Americká zahrada Chudenice 12.08 km
Střítež 12.09 km
lípy Úborsko 12.1 km
Úborsko 12.1 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 12.11 km
traktoriáda Mlázovy 12.13 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 12.13 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 12.13 km
nádraží Malonice 12.17 km
Bezpravovice 12.19 km
fara Měčín 12.2 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 12.2 km
SDH Měčín 12.21 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 12.22 km
koně Měčín 12.22 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 12.24 km
Kámen 12.24 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 12.25 km
Měčín 12.25 km
radnice Měčín 12.26 km
Úloh 12.26 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 12.26 km
kaple Úloh 12.27 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 12.27 km
koupaliště Petrovice u Měčína 12.28 km
židovský hřbitov Loučim 12.28 km
Pazderna Javoří u Běšin 12.29 km
kaple sv. Floriána, Měčín 12.29 km
kaple Kámen 12.29 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 12.3 km
návesní rybník, Měčín 12.31 km
zámek Mlázovy 12.35 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 12.38 km
Víteň 12.41 km
fara Mlázovy 12.41 km
roubenka Mlázovy 12.41 km
vlaková zastávka Úborsko 12.44 km
SDH Úloh 12.44 km
SDH Víteň 12.45 km
studánka u Blat 12.46 km
Mlázovy 12.47 km
koupaliště Měčín 12.47 km
Hořákov 12.48 km
hřbitov Pocinovice 12.49 km
hřbitov Plánice 12.51 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 12.56 km
Křižík František 12.56 km
pamětní deska František Křižík... 12.56 km
zámek Hořákov 12.57 km
Javoří u Běšin 12.57 km
lípa Javoří u Běšin 12.58 km
Božtěšice 12.6 km
kaple Božtěšice 12.64 km
Blata 12.65 km
kaple Blata 12.65 km
SDH Plánice 12.67 km
koně Mlázovy 12.71 km
hřbitov Měčín 12.72 km
pohádková chalupa Mlázovy 12.73 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 12.75 km
fara Plánice 12.8 km
rybník pod Hořákovem 12.81 km
kaple u Jindřichovic 12.84 km
roubenka Pocinovice 47 12.88 km
Pozorka u Měčína 12.89 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 12.9 km
hřbitov Mlázovy 12.91 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 12.91 km
Zderaz 12.91 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 12.91 km
fara Pocinovice 12.92 km
Pocinovice 12.94 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 12.97 km
Plánice 12.97 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 12.98 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 12.99 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 13 km
kaple pod Hořákovem 13 km
nádraží Nemilkov 13.04 km
Zámecký rybník Jindřichovice 13.1 km
V Jamách 13.11 km
dětské hřiště Pocinovice 13.14 km
Starý Láz 13.17 km
Sokolovna Plánice 13.19 km
SDH Pocinovice 13.19 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 13.19 km
radnice Plánice 13.23 km
roubenka Jindřichovice 13.23 km
Hájek 13.25 km
návesní rybník Jindřichovice 13.27 km
vlaková zastávka Loučim 13.27 km
Splž 13.28 km
pamětní deska Vladimír Helfert 13.28 km
Mariánský sloup, Plánice 13.28 km
zámek (starý) Jindřichovice 13.28 km
kaple sv. Anny, Čachrov 13.3 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 13.3 km
koupaliště Pocinovice 13.3 km
zámek (nový) Jindřichovice 13.32 km
kaple Brod 13.33 km
SDH Brod 13.33 km
Jindřichovice 13.34 km
Makov u Javoří (rozcestí) 13.34 km
Krotějov 13.37 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 13.37 km
Rajské 13.41 km
lípa Krotějov 13.41 km
dětské hřiště Loučim 13.43 km
Loučim 13.43 km
Boryně František 13.44 km
zámek Malonice 13.44 km
Pastýřova hruška Únějovice 13.45 km
rybníček Rajské 13.45 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 13.46 km
hrobka rodiny Kordíků 13.46 km
lípa Malonice 13.46 km
Chrástov 13.46 km
SDH Loučim 13.47 km
kaple nad Chocomyšlí 13.48 km
kaple Březí 13.49 km
SDH Malonice 13.53 km
SDH Jindřichovice 13.53 km
kaple Malonice 13.54 km
pomník padlých WWI, Křenice 13.54 km
kaple Panny Marie, Křenice 13.54 km
pomník padlých WWI, Malonice 13.55 km
Křenice 13.55 km
Březí 13.56 km
Malonice 13.56 km
dub Chrástov 13.57 km
lípa na návsi Malonice 13.58 km
kaple Mezholezy 13.58 km
památník selských mučedníků Mezhol... 13.59 km
fara Loučim 13.6 km
hrob Rudolfa Mayera 13.61 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 13.61 km
o obrech v Loučimi 13.61 km
hřbitov Loučim 13.61 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 13.64 km
lípy Loučim 13.64 km
SDH Mezholezy 13.67 km
pomník padlých WWI, Vlčí 13.67 km
Horní Němčice 13.67 km
kaple Horní Němčice 13.68 km
SDH Horní Němčice 13.68 km
Nový mlýn, Pocinovice 13.69 km
kaple sv. Anny, Skránčice 13.72 km
Mezholezy 13.73 km
Skránčice 13.73 km
SDH Skránčice 13.75 km
lípa Skránčice 13.76 km
Patraska 13.78 km
Mladotice u Strážova 13.83 km
Chocomyšlský rybník 13.93 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 13.99 km
Chocomyšl 14.02 km
Mayer Rudolf 14.02 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 14.03 km
SDH Chocomyšl 14.03 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 14.03 km
stavení Chocomyšl 14.03 km
kaple Nová Hospoda 14.04 km
Rajský mlýn 14.05 km
dětské hřiště v Chocomyšl 14.06 km
roubenka Chocomyšl 14.06 km
zámek Chocomyšl 14.07 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 14.09 km
SDH Žiznětice 14.12 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 14.12 km
Tvrdoslav 14.13 km
studna Žiznětice 14.14 km
Žiznětice 14.14 km
kaple Žiznětice 14.15 km
Hnačov 14.15 km
památník Rudolf Mayer 14.16 km
Maškův mlýn 14.17 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 14.18 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 14.19 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 14.19 km
Borovská lípa 14.19 km
pamětní deska Václav Přerost 14.2 km
Přerost Václav, plukovník RAF 14.2 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 14.2 km
dětské hřiště Biřkov 14.21 km
SDH Hnačov 14.23 km
mlýn Prokop, Borovy 14.24 km
návesní rybník, Biřkov 14.25 km
SDH Hodousice 14.26 km
SDH Vřeskovice 14.26 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 14.26 km
Šašek Václav z Bířkova 14.26 km
Biřkov 14.27 km
SDH Biřkov 14.28 km
kaplička Žiznětice 14.29 km
Bystřice nad Úhlavou 14.29 km
Weinfurt Martin 14.29 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 14.31 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 14.31 km
kaple Hodousice 14.34 km
SDH Partoltice 14.34 km
Hodousice 14.34 km
Borovy 14.35 km
Mlýnský rybník, Ujčín 14.37 km
tvrz Únějovice 14.38 km
dětské hřiště Hodousice 14.4 km
kaple Partoltice 14.44 km
fara Vřeskovice 14.45 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 14.47 km
Partoltice 14.47 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 14.48 km
Vřeskovice 14.48 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 14.49 km
hřbitov Vřeskovice 14.5 km
Bláhovec František 14.5 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 14.5 km
fara Čachrov 14.5 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 14.5 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 14.5 km
hřbitov Čachrov 14.5 km
kostel sv. Václava, Čachrov 14.51 km
pomník padlých WWI, Únějovice 14.53 km
kaple Hnačov 14.53 km
Únějovice 14.54 km
Nové Chalupy u Kdyně 14.57 km
tvrz Čachrov 14.6 km
SDH Čachrov 14.65 km
rybník Hnačov 14.69 km
Šárský rybník 14.69 km
pramen Nicov u Plánice 14.69 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 14.69 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 14.71 km
Zichov 14.72 km
Čachrov 14.74 km
Radochovy 14.79 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 14.79 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 14.8 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 14.8 km
koupání Hnačov 14.82 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 14.85 km
Hora u Ptenína 14.86 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 14.94 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 14.94 km
kaple Újezdec u Křenice 14.96 km
Újezdec u Křenice 14.97 km
kaplička Bradné 14.98 km
nádraží Nýrsko 15 km
mlýn papírna Kolinec 15 km
kaple U Kryštofů 15.02 km
smírčí kámen, Kolinec 15.02 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 15.03 km
hřbitov Kolinec 15.04 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 15.06 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 15.06 km
pomník padlých WWI, Nezdice 15.07 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 15.07 km
Bradné 15.07 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 15.08 km
fara Kolinec 15.09 km
U Bradenského křížku 15.09 km
Nicov u Plánice 15.1 km
Divišovice 15.12 km
kaple Divišovice 15.13 km
kaple u Vřeskovic 15.13 km
památník páter Antonín Šesták... 15.14 km
hřbitov Nicov u Plánice 15.15 km
U Kryštofů 15.15 km
fara Nicov u Plánice 15.16 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 15.16 km
koupaliště Kolinec 15.18 km
mlýn Nezdice 15.18 km
památník manželé Burešovi 15.18 km
lípa Nicov u Plánice 15.18 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 15.22 km
Kolinec 15.23 km
kaplička Hnačov 15.23 km
SDH Kolinec 15.23 km
dětské hřiště Kolinec 15.24 km
rybník Dešenice 15.25 km
Suchá 15.25 km
Braníčkov 15.28 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 15.28 km
zámek Kolinec 15.31 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 15.31 km
Nemilkov 15.35 km
Vrásky z lásky 15.36 km
nádraží Kolinec 15.36 km
stavení Braníčkov 15.37 km
NS park Kolinec 15.4 km
rybník Braníčkov 15.4 km
studánka Kolinec 15.42 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 15.42 km
SDH Nemilkov 15.43 km
studánka Filipínka, Kolinec 15.43 km
rybníky Zavlekov 15.45 km
SDH Ujčín 15.49 km
kaple Nemilkov 15.5 km
kaple Ujčín 15.51 km
Dešeníčky 15.51 km
Ujčín 15.52 km
židovský hřbitov Kolinec 15.54 km
kaple Dešeníčky 15.56 km
Kalný potok 15.57 km
Tajanov u Kolince 15.59 km
zámek Ujčín 15.59 km
zřícenina tvrze Zavlekov 15.61 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 15.63 km
zámek Nemilkov 15.63 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 15.63 km
mlýn Ujčín 15.64 km
Bližanovy 15.64 km
kašna Nemilkov 15.66 km
radnice Nýrsko 15.67 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 15.68 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 15.69 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 15.69 km
fara Děpoltice 15.7 km
škola Bližanovy 15.71 km
mlýn Nemilkov 15.73 km
Děpoltice 15.73 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 15.73 km
lípy Bližanovy 15.73 km
dub u Dvora, Nemilkov 15.73 km
SDH Bližanovy 15.74 km
Cyklotoulky - Nýrsko 15.74 km
Holub Josef 15.74 km
Nýrsko 15.74 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 15.75 km
SDH Zavlekov 15.76 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 15.77 km
hřbitov Zavlekov 15.79 km
vlaková zastávka Dešenice 15.79 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 15.79 km
kaple hřbitovní Dešenice 15.79 km
Zavlekov 15.8 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 15.83 km
Dobřemilice 15.83 km
hřbitov Dešenice 15.83 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 15.83 km
kaple Nýrsko 15.84 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 15.85 km
Roupovský tis 15.87 km
koupaliště Zálesí 15.89 km
zámek Lovčice 15.89 km
zřícenina Roupov 15.89 km
Štíty království českého, Čas hojn... 15.89 km
kaple sv. Anny, Roupov 15.91 km
přírodní rezervace Chřepice 15.91 km
mlýn Tajanov 15.91 km
koupaliště Skašov 15.92 km
barokní sýpka Roupov 15.93 km
Skašovská lípa 15.96 km
SDH Nýrsko 15.96 km
Chodská Lhota 15.97 km
Lovčice 15.97 km
kaple Lovčice 15.97 km
pomník padlých WWI, Lovčice 15.97 km
Čepinec 15.97 km
Zálesí 15.99 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 15.99 km
Roupov 16.03 km
SDH Roupov 16.03 km
Dešenice 16.04 km
kaple Zálesí 16.05 km
kaple Roupov 16.05 km
Multerer Hans 16.06 km
zámek Dešenice 16.07 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 16.07 km
SDH Skašov 16.08 km
Skašov 16.08 km
skašovská výroba hraček 16.1 km
lípy Dobřemilice 16.11 km
kaple Dobřemilice 16.11 km
fara Dešenice 16.12 km
židovský hřbitov Nýrsko 16.13 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 16.14 km
Vidhošť 759 m n. m. 16.15 km
Nutrie říční 16.16 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 16.16 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 16.17 km
fara Velhartice 16.17 km
Sokol Chodská Lhota 16.17 km
pomník padlých WWI, Dešenice 16.18 km
kaple Neurazy 16.2 km
Kámen doteku Dešenice 16.2 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 16.2 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 16.2 km
SDH Chotešov 16.21 km
SDH Zborovy 16.21 km
SDH Chodská Lhota 16.21 km
kašna Dešenice 16.22 km
Chotěšov u Velhartic 16.23 km
pomník padlých WWII, Velhartice 16.24 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 16.24 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 16.24 km
Velhartice 16.24 km
hřbitov Zborovy 16.25 km
roubenka Velhartice 16.25 km
infocentrum Nýrsko 16.26 km
Okula Nýrsko 16.26 km
Chřepice 16.27 km
pouť s kulturním programem a řemes... 16.27 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 16.27 km
Orlovice 16.27 km
roubenka Velhartice 52 16.28 km
pomník padlých WWI, Zborovy 16.28 km
kašna Velhartice 16.28 km
SDH Hluboká 16.29 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 16.3 km
historická kovárna, Velhartice 16.3 km
Zborovy 16.3 km
koupaliště Nýrsko 16.3 km
památník Crhova silnice 16.31 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 16.32 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 16.32 km
kašna Nýrsko 16.33 km
synagoga Velhartice 16.34 km
SDH Velhartice 16.34 km
starý mlýn Velhartice 16.35 km
fara Nýrsko 16.35 km
stavení Nýrsko 16.35 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 16.36 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 16.36 km
hřbitov Nýrsko (nový) 16.37 km
židovský dům Velhartice 16.37 km
hřbitov Nýrsko (starý) 16.37 km
mlýn Jesení 16.4 km
mlýn Jámy 16.4 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 16.4 km
Muzikant 16.43 km
Prostřední rybník 16.44 km
stavení Kunkovice 16.45 km
pítko Dešenice 16.45 km
rybník Valcha 16.45 km
dětské hřiště Dešenice 16.46 km
rybníky Dešenice 16.47 km
NS poznávací okruh Nýrsko 16.47 km
Hluboká u Kdyně 16.48 km
roubenka Kunkovice 16.52 km
Konín 16.53 km
kaple Hluboká 16.54 km
hřbitov Velhartice 16.54 km
Velhartický betlém 16.54 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 16.54 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 16.54 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 16.55 km
mlýn Velhartice 16.56 km
Kunkovice 16.56 km
Mladice 16.57 km
zámek Kunkovice 16.57 km
židovský hřbitov Velhartice 16.57 km
kaple Kunkovice 16.58 km
Blau Josef 16.58 km
kaple Mladice 16.58 km
pamětní deska Václav Kalaš 16.61 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 16.61 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 16.63 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 16.63 km
Na Drahách 16.64 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 16.64 km
štola Velhartice 16.64 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 16.65 km
Valcha 16.65 km
Kožíšek Josef 16.65 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 16.65 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 16.65 km
zámek Ptenín 16.66 km
pamětní deska Josef Kožíšek 16.66 km
mlýn Lužany 16.66 km
pítko u hradu Velhartice 16.68 km
lesní divadlo Nýrsko 16.69 km
NS Ptenín - Újezdec 16.69 km
kaple Milence 16.69 km
pomník padlých WWI, Ptenín 16.7 km
Přírodní památka Lužany 16.7 km
rybník Chotěšov 16.71 km
přírodní rezervace Borek 16.72 km
hřbitov Neurazy 16.72 km
muzeum řemesel Koloveč 16.73 km
dětské hřiště Ptenín 16.73 km
skanzen Velhartice 16.73 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 16.73 km
Lužany 16.74 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 16.74 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 16.74 km
Ptenín 16.75 km
památník dosídlení Milenců 16.75 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 16.75 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 16.76 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 16.76 km
Jesení 16.76 km
Milence 16.76 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 16.76 km
Lužanská mše - Musis amicus, Valja... 16.78 km
Lužanská mše - Vita Brevis, Valja ... 16.78 km
Lužanská mše - Mecenáš v obnošené ... 16.78 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 16.78 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 16.78 km
Lužanská mše - Ars Longa, Valja St... 16.78 km
Já, Mattoni 16.79 km
Americké Dopisy 16.79 km
Výprava za českými čerty - Tanec d... 16.79 km
Rašín 16.79 km
zámek Lužany 16.79 km
Tikal Václav 16.79 km
lidová architektura Neurazy 16.79 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 16.8 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 16.8 km
SDH Milence 16.82 km
hrad Velhartice 16.82 km
Velhartice - Josef Váchal 16.82 km
Štíty království českého, Hrady ne... 16.82 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 16.82 km
Tři chlapi na cestách 16.82 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 16.82 km
Bušek z Velhartic 16.82 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 16.82 km
Krásné údolí Ostružná 16.83 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 16.84 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 16.85 km
Neurazy 16.86 km
Werich Jan 16.87 km
Heřmánková Hana 16.87 km
NS Živé paměti krajin Lužan 16.87 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 16.88 km
SDH Neurazy 16.89 km
vlaková zastávka Lužany 16.9 km
rybník Bušek 16.9 km
Puchverk 16.91 km
kaple Vojovice 16.91 km
pomník padlých WWI, Vojovice 16.91 km
Orlovická hora 16.92 km
Vojovice 16.92 km
NS Velhartice 16.93 km
Datelovský mlýn 16.97 km
kaplička Milence 16.97 km
pramen pod Borkem 17 km
kaple Městiště 17.1 km
tisy červené, Netřeb 17.11 km
Městiště 17.11 km
zřícenina hradu Netřeb 17.12 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 17.12 km
roubenka Datelov 17.13 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 17.13 km
kaple Datelov 17.13 km
Otěšice 17.15 km
Datelov 17.18 km
přírodní rezervace Netřeb 17.18 km
Na Šteflích 17.22 km
lipová alej Žinkovy 17.24 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 17.24 km
Žinkovy 17.31 km
Žinkovský rybník 17.33 km
strážní domek sv. Jan 17.36 km
Matějovice 17.36 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 17.38 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 17.38 km
SDH Stojanovice 17.4 km
infocentrum Žinkovy 17.4 km
kaple Matějovice 17.4 km
Stojanovice 17.42 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 17.44 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 17.45 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 17.46 km
Ústaleč 17.46 km
zřícenina Pajrek 17.47 km
bitva u Nýrska 17.47 km
sloup Immaculata, Žinkovy 17.48 km
hřbitov Hory Matky Boží 17.48 km
vyhlídka Pajrek 17.48 km
Křížový vrch 17.49 km
kaple Žinkovy 17.49 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 17.5 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 17.51 km
pamětní deska Jan Šilingr 17.51 km
Krutěnice 17.54 km
Drouhaveč 17.55 km
hřbitov Žinkovy 17.58 km
Borek 859 m n. m. 17.59 km
Pajrek 17.62 km
mlýn Žinkovy 17.63 km
Onen Svět 17.64 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 17.64 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 17.66 km
Brnířov 17.66 km
rybník Labuť 17.67 km
kaple sv. Jana, Dešenice 17.67 km
NS Hory Matky Boží 17.68 km
Říha Olda 17.68 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 17.68 km
židovský hřbitov Merklín 17.68 km
Rittstein Michael 17.68 km
návesní rybník, Brnířov 17.68 km
SDH Brnířov 17.69 km
kaple sv. Martina, Brnířov 17.69 km
Osamělý - Alena Holá 17.71 km
Jestřáb kontra hrdlička 17.71 km
Neberte nám princeznu 17.71 km
Pramen života - Der Lebensborn 17.71 km
Otčina - Fatherland 17.71 km
zámek Žinkovy 17.71 km
fara Kdyně 17.72 km
hamr Městiště 17.73 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 17.73 km
zámecká studna Žinkovy 17.76 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 17.77 km
Hory Matky Boží 17.77 km
SDH Hory Matky Boží 17.78 km
Radvanice 17.79 km
rekreační středisko Letiny 17.81 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 17.82 km
Čermná u Hrádku 17.82 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 17.82 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 17.84 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 17.85 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 17.85 km
hrob Josefa Wrbaty 17.85 km
hřbitov Kdyně 17.87 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 17.87 km
rybníky Skelná Huť 17.87 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 17.87 km
Bílé dny - Alena Holá 17.88 km
Podzim - Alena Holá 17.88 km
kaple u kostela, Kdyně 17.9 km
Chvalšovice 17.9 km
kaple Mokrosuky 17.93 km
zámek Mokrosuky 17.94 km
Zejbišský Dvůr 17.95 km
kaple Stará Lhota 17.96 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 17.96 km
Mokrosuky 17.96 km
kaple Zejbišský Dvůr 17.97 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 17.97 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 17.97 km
Dvorský rybník Žinkovy 17.98 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 17.99 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 17.99 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 17.99 km
chalupa Kanice 66 18 km
zámek Horní Staňkov 18.01 km
Schreiner Gustav 18.01 km
Švankmajer Jan 18.02 km
kašna zámecká Horní Staňkov 18.03 km
štola Horní Staňkov 18.03 km
Hamrlík 18.04 km
koupaliště Hory Matky Boží 18.05 km
Odešlá - Peter Balhar 18.05 km
Zimní nebe - Peter Balhar 18.05 km
kaple Hamrlík 18.05 km
Horní Staňkov 18.06 km
Stará Lhota 18.06 km
První sníh - Peter Balhar 18.07 km
zámek Kanice 18.09 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.09 km
roubenka Kanice 18.09 km
Kanice 18.09 km
Jezvinec 18.13 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 18.13 km
Sokol Kanice 18.15 km
kaple Panny Marie, Chudenín 18.16 km
Potštejn u Žinkov 18.17 km
Skelná Huť 18.17 km
kaple Milínov 18.19 km
chalupa Kanice 15 18.2 km
SDH Skelná Huť 18.21 km
Skočice u Přeštic 18.21 km
sejpy Hory Matky Boží 18.22 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 18.25 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 18.25 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 18.26 km
pamětní deska Obětem akce Kámen, K... 18.29 km
radnice Kdyně 18.3 km
Jandečková Václava 18.3 km
Kdyně 18.3 km
Tři muži proti totalitě, Václava J... 18.3 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 18.3 km
Suchý Kámen 18.3 km
pomník padlých WWI, Kdyně 18.32 km
Horní Polánky 18.35 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 18.35 km
infocentrum Kdyně 18.35 km
muzeum Příhraničí Kdyně 18.35 km
památník Lidé bděte 18.35 km
nádraží Zelená Lhota 18.36 km
kašna Kdyně 18.38 km
stavení Častonice 18.39 km
Z meze (2) - Alena Holá 18.39 km
Z meze (1) - Alena Holá 18.39 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 18.41 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 18.41 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 18.42 km
Za deště - Alena Holá 18.45 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 18.45 km
Pampelišky - Alena Holá 18.45 km
Stébel gotika - Alena Holá 18.45 km
Častonice 18.46 km
Radostice u Hlavňovic 18.46 km
SDH Kdyně 18.48 km
synagoga Kdyně 18.5 km
vlaková zastávka Mokrosuky 18.52 km
zámek Příchovice 18.52 km
Co vyprávěla Pstružná řeka, Milan ... 18.55 km
Sokolovna Kdyně 18.55 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 18.58 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 18.6 km
lípa pod Ticholovcem 18.6 km
SDH Příchovice 18.61 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 18.63 km
roubenka Milínov 18.63 km
mlýn Milínov 18.64 km
Příchovice 18.65 km
mlýn Javorná 18.65 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 18.66 km
Přestanice 18.66 km
Brandl Petr Jan 18.66 km
Balhar Kopřivák Peter 18.66 km
Zahrádka - Alena Holá 18.66 km
Nová Ves u Kdyně 18.66 km
zřícenina Kašovice 18.67 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 18.67 km
kaple Nová Ves 18.68 km
Suché Studánky 18.68 km
SDH Nová Ves 18.69 km
kaple Nad Pilou 18.72 km
Zimní - Alena Holá 18.72 km
dětské hřiště Nová Ves 18.73 km
Liščí hájovna 18.74 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 18.74 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 18.78 km
Nad Pilou 18.78 km
Z aleje (2) - Alena Holá 18.8 km
Z aleje (1) - Alena Holá 18.8 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 18.8 km
alej Hlavňovice 18.81 km
přehrada Nýrsko 18.82 km
kaple Jarkovice 18.82 km
SDH Hlavňovice 18.84 km
Jarkovice 18.84 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 18.85 km
Lázně Letiny 18.85 km
Letinská lípa 18.87 km
Kašovice 18.88 km
památník K. I. Těrentěvič 18.89 km
SDH Kašovice 18.89 km
nádraží Kdyně 18.9 km
Prenet 1071 m n. m. 18.91 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 18.91 km
zámek lázně Letiny 18.92 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 18.92 km
hřbitov Zelená Lhota 18.93 km
Zelená Lhota 18.94 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 18.97 km
dřevěnice Hlavňovice 18.98 km
koupaliště Lázně Letiny 18.98 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.98 km
zřícenina Rýzmberk 18.98 km
Consuela, George Sandová 18.98 km
kaple Kucíny 19 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 19 km
Cihelna 19 km
kaple Hlavňovice 19.03 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 19.05 km
Hlavňovice 19.05 km
hřbitov Přeštice 19.1 km
Pozorka u Lešišova 19.11 km
fara Hlavňovice 19.13 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 19.14 km
hřbitov Hlavňovice 19.14 km
Žďár u Velhartic 19.14 km
kaple Přeštice 19.15 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 19.15 km
hrob Marušky Klímové 19.16 km
kaple Ždár 19.17 km
Ticholovec 19.17 km
Žďár u Nalžovských Hor 19.19 km
Fišerův Dvůr 19.19 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 19.19 km
SDH Zelená Lhota 19.2 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 19.2 km
hrobka Josefa Hlávky 19.2 km
SDH Ždár 19.21 km
Kněz Karel 19.22 km
rybník Přestanice 19.23 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 19.23 km
stavení Cihelna 19.23 km
Na Lesní Louce 19.24 km
roubenka Čeletice 19.27 km
SDH Letovy 19.27 km
koupaliště Kucíny 19.28 km
Šukačka 19.28 km
Letovy 19.29 km
skiareál Šukačka 19.29 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 19.3 km
kaple Eisnerův Dvůr 19.3 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 19.34 km
Přeštické černostrakaté prase 19.34 km
stodola, Javorná 19.35 km
výstava Bonsai Merklín 19.36 km
zámek Merklín 19.36 km
roubenka, Prapořiště 19.36 km
stavení Čeletice 19.37 km
kaple sv. Martina, Lešišov 19.38 km
kaple Čeletice 19.38 km
Prapořiště 19.38 km
fara Přeštice 19.39 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 19.39 km
Lešišov 19.4 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 19.4 km
Sokolovna Merklín 19.4 km
Čeletice 19.41 km
Merklín 19.42 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 19.42 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 19.42 km
Kámen doteku Uhliště 19.42 km
fara Uhliště 19.42 km
památník Emil Tšída, Ráj 19.44 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 19.44 km
pomník padlých WWI, Uhliště 19.44 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 19.45 km
PP Svatý Bernard 19.45 km
Schott Anton 19.46 km
Dolejší Svinná 19.46 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 19.48 km
Spirker 19.48 km
Špirkův Dvorec 19.48 km
Dům historie Přešticka 19.48 km
Zbynice 19.49 km
kaple sv. Huberta, Hájek 19.49 km
zámek Hlavňovice 19.5 km
kaple Na Špirku 19.51 km
menhiry Lešišov 19.51 km
lípa Lešišov 19.53 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 19.55 km
Buchar 19.55 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 19.55 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 19.55 km
Hlávka Josef 19.55 km
SDH Přeštice 19.57 km
fara Merklín 19.58 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 19.63 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 19.63 km
hřbitov Letiny 19.64 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 19.65 km
Lešišovský rybník 19.65 km
fara Zbynice 19.66 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 19.66 km
Mariánský sloup, Přeštice 19.67 km
Ryba Jakub Jan 19.67 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 19.67 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 19.68 km
Sedlečko 19.69 km
fara Letiny 19.69 km
Čermná u Staňkova 19.69 km
Lambl Vilém Dušan 19.7 km
Svinná rozcestí 19.71 km
sv. Kilián, Přeštice 19.71 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 19.72 km
Nalžovské Hory 19.72 km
kaple Svinná u Javorné 19.72 km
Sedlečský rybník 19.72 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 19.73 km
vápenka Svinná 19.73 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 19.73 km
kaple Čermná u Staňkova 19.73 km
infocentrum Přeštice 19.74 km
Přeštice 19.74 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 19.74 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 19.75 km
Zámyšl 19.75 km
studna Letiny 19.75 km
roubenka Letiny 19.76 km
NS Čertovo břemeno 19.77 km
Preiss Jaroslav JUDr. 19.78 km
hřbitov Javorná 19.78 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 19.79 km
Letiny 19.79 km
SDH Letiny 19.79 km
pomník padlých WWI, Letiny 19.79 km
kostel sv. Anny, Javorná 19.8 km
Náš venkov - Kristián Přeštický... 19.81 km
hřbitov Nalžovské Hory 19.82 km
Lhota u Merklína 19.84 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 19.87 km
Javorná 19.88 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 19.89 km
Stříbrné Hory 19.89 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 19.91 km
Taaffe Eduard hrabě 19.91 km
Flor Jack Jakub 19.92 km
Stanětice 19.92 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 19.92 km
Šamberk František Ferdinand 19.92 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 19.92 km
nádraží Přeštice 19.94 km
přírodní park Kochánov 19.96 km
Svinský potok 19.98 km
U Adamců 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Konzum Klatovy 0.13 km
Bankomat UniCredit Bank 0.15 km
Bankomat Česká spořitelna 0.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.17 km
Bankomat ČSOB 0.18 km
Bankomat GE Money Bank 0.18 km
Bankomat Česká spořitelna 0.21 km
Bankomat Komerční banka 0.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.28 km
Bankomat Komerční banka 0.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.55 km
Bankomat Česká spořitelna 0.62 km
Bankomat Fio banka 0.66 km
Bankomat ČSOB 0.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.99 km
Bankomat GE Money Bank 0.99 km
Bankomat ČSOB 1.01 km
Bankomat Česká spořitelna 1.03 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 1.27 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 1.31 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 1.38 km
Bankomat Česká spořitelna 1.68 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 1.85 km
Konzum Sobětice 3.07 km
Konzum Bezděkov 4.78 km
Konzum Bolešiny 5.28 km
Konzum Mochtín 6 km
Konzum Předslav 7.29 km
Konzum Janovice 8.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.1 km
Bankomat ČSOB 8.11 km
Konzum Švihov 9.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 9.56 km
Konzum Strážov 10.92 km
Konzum Běšiny 10.94 km
Konzum Chudenice 11.54 km
Konzum Úsilov 12.03 km
Konzum Černíkov 12.08 km
Konzum Měčín 12.34 km
Konzum Víteň 12.43 km
Konzum Plánice 13.22 km
Bankomat Česká spořitelna 13.23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 13.24 km
Konzum Malonice 13.57 km
Konzum Chocomyšl 14.06 km
Konzum Vřeskovice 14.45 km
Konzum Nezdice u Přeštic 15.04 km
Konzum Nýrsko 15.26 km
COOP DISKONT - Nýrsko 15.26 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 15.28 km
Konzum Kolinec 15.28 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 15.59 km
Konzum Ujčín 15.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.81 km
Bankomat ČSOB 15.82 km
Konzum Zavlekov 15.92 km
Konzum Zborovy 15.99 km
Bankomat Komerční banka 16.01 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 16.02 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 16.07 km
Bankomat Česká spořitelna 16.09 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 16.14 km
Konzum Velhartice 16.2 km
Konzum Chotěšov 16.25 km
Konzum Dešenice 16.3 km
Konzum Nýrsko 16.57 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 16.76 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 17.02 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 17.08 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 17.19 km
Konzum Ústaleč 17.48 km
Konzum Srbice 17.7 km
Konzum Kdyně 18.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.27 km
Bankomat ČSOB 18.28 km
Bankomat Komerční banka 18.31 km
Bankomat Česká spořitelna 18.31 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 18.34 km
Konzum Kdyně 18.36 km
Bankomat GE Money Bank 18.53 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 18.81 km
Konzum Velenovy 18.88 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 18.97 km
Konzum Hlohovčice 18.98 km
Konzum Hlavňovice 19.01 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 19.08 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 19.15 km
Bankomat ČSOB 19.22 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 19.46 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 19.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.54 km
Bankomat Komerční banka 19.64 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.74 km
Bankomat Česká spořitelna 19.77 km
Bankomat GE Money Bank 19.77 km
Konzum Čermná u Staňkova 19.77 km
Konzum Myslív 19.82 km
Konzum Nalžovské Hory 19.82 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.91 km

mohlo by Vás zajímat

pomník obětí bombardování nádraží Klatov...

batoh
pomník obětí bombardování nádraží Klatovy
Šumava A-Z: památníky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník Pod Valy

batoh
památník Pod Valy
Šumava A-Z: památníky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Červencový večer se chýlil zvolna na široká Blata zbudovská, na žírné lány obilní, jež je vroubí ze všech stran. Slunce již se silně sklonilo k modravým horám staré Šumavy, které se halily v šedé závěje, jako by svá věkovitá čela chtěly chrániti před děsným úpalem, jenž sršel z nemilosrdných kleneb nebeských. Možná že se uchránily, že milý chládek vanul v hustých lesích vysoko se pnoucích nad nepřehlednými rovinami, rozkládajícími se podél řeky Blaníce a Podeřišťského potoka, jenž, přicházeje od Netolic, zpočátku teče směrem severovýchodním, pak, zahýbaje k jihovýchodu, mocným obloukem obepíná Blata i šest z devíti blatských vsí, Hlavatec, Selce, Zbudov, Plástovice, Pašice a Pištín, zůstavuje na svém levém boku pouze Nové Sedlo, Lhotu, dříve Prášlivou, nyní Českou zvanou, a Mydlovary, načež u Zlivi, přeměniv dříve svoje jméno v potok Soudný a potok Černý, pod baštou, řečenou Vomáčka, ústí do velkého Zlivského rybníka, kterým protéká, aby pak naplnil ohromnou pánev největšího po Rožmberském českého rybníka, obrovitou Bezdrev, z níž když vytekl, spěje rychlým tokem k Vltavě, do níž vpadá u Bavorovic nad Hlubokou.

 Kraj rovný jako stůl, vyplněný bohatými, žírnými lány, posetý nesčíslnými velkými i malými rybníky, pánev jakási, zalitá v dávnověku vodou, která tu tvořila, jak se zdá, obrovské jezero, z něhož tu a tam ostrůvek vystupoval a jehož břehy na severu a jihu sotva stanovití lze; na západě je tvořila pahorkatina šumavských výběžků, zponenáhla vystupující od Strčic k Netolicům, od Netolic pak k severu a k severozápadu k Nestanicům, Libějicům a k Svobodným horám žbánským, klonícím se svým druhým svahem k toku hořejší Blaníce; východní břeh tvořila hornatina, pokrytá hustými, krásnými lesy, vystupující podél levého břehu Vltavy od Hluboké až k Vltavotýnu, a pak dále k severu, pohoří to, které nyní protíná lokálka, vedená od Čičenic u Vodňan přes Temelín k druhému ze zde jmenovaných měst.

Blata, rozkládajíce se jižně velkého Zbudovského rybníka a sevřena polokruhem, jejž tvoří tok Podeřišťského (Soudného) potoka až k rybníku řečenému Volešek, a na jihovýchod od tohoto až k Zlivskému rybníku, k Bezdrevi a k císařské silnici, rovně běžící od Češňovic k Pištínu, bývala částí dna onoho jezera. Jak již jméno svědčí, byl to dojista ještě v dobách historických kraj močálovitý, čehož dokladem i to, že pod drnem se objevuje vezde lignit rázu dosti mladého. Jižní část Blat jest již od dávných věků proměněna v žírnou a ornou půdu; ne tak severní jich část, vlastní katastrální Blata, na níž se sice dnešního dne také už tráva seče a jež poskytuje pohled bohatých zelených lučin, ale která donedávna ještě sloužila ve výměru mnoha set hektarů výhradně za pastviska, na nichž se pásala ohromná stáda koňů, skotu, ovcí, vepřů a hus. Jsou ovšem i dnes ještě místa bahnitá, a rozvodní-li se Soudný potok, nebo v dobách delších jarních a podzimních dešťů, velká část těchto nížin stojí pod vodou.

Na podzim, když otava se sklidila, pase se vezde skot; i s velkými stády hus se shledáš, ale koní, ovcí a vepřů více neuvidíš, leda výjimkou. Zato po všecky doby roku pasou se tu hloučky srnců, a nesmírná hejna všelikého vodního a bahenního ptactva, kachny, divoké husy, čejky, rackové tu přelétají, onde na pastvu se snášejí, a láni bývá a křiku a křehotu, až uši zaléhají.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky