nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy
nejmodernější a největší stroj v roce 1911 na výrobu novinového rotačního papíru na světě - Větřní zajímavosti ze Šumavy
misionář z klatovska šířící křesťanství mezi indiány Boryně František – Malonice zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy

Prostřední Krušec

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: sušicko
GPS: 49°11'5.448"N, 13°28'12.306"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Obec Prostřední Krušec je ve stínu svých sousedů - Horní Krušec a svého těsného jižního souseda Dolejší Krušec a vznikla pravděpodobně až někdy v 15. - 16. století, poprvé je však zmiňována až v době kolem poloviny 16. století. Tehdy podle tzv. plánských análů žil Sebastián ze Žeberka a Plané na Prostředním Krušci. Rod Plánských ze Žemberka se po rozrození počátkem 16. století zčásti vystěhoval před polovinou století do oblasti pomezí Klatovska a Prácheňska, kde členové tohoto rodu drželi různé majetky (např. Velhartice, Kněžice aj.). Sebastián se tak možná stal zakladatelem nové boční linie rodu, sídlící na Prostředním Krušci téměř jedno století. Sám Bartoloměj Paprocký připomíná, že za jeho života žil Sebastiánův nástupce Albrecht ze Žeberka - "z Egberka" - a na Prostředním Krušci. Po Albrechtovi nastoupil v držení Prostředního Krušce jeho syn Jiřík, píšící se z Eberka "a w prostržednim Krussczy". Nevíme sice přesně, kdy převzal otcovský statek, stalo se tak však jistě ještě před rokem 1603. Po Jiříkovi Prostřední Krušec vlastnil Jan Jiří ze Žeberka, snad jeho syn, majitel nedalekého statku Kněžice, který pak roku 1653 prodal svůj majetek s veškerým příslušenstvím, což vlastnil dříve Jiří ze Žeberka, Jiřímu Eichhornovi z Reichenbachu. Tímto datem tak skončilo vlastnictví této větve Žeberků nad krušeckým statkem. Až Vilém Alexandr a jeho nástupci, jmenovitě syn Maxmilián Václav, drželi oba statky delší dobu. Jan Kryštof byl dalším majitelem obou statků, který v jejich vlastnictví zůstal přes třicet let. Až roku 1794 uzavřel dohodu o jejich prodeji s manželi Janem a Barborou Medlingerovými, k čemuž došlo nakonec roku 1800. Manželé vlastnili statky společně do roku 1810, kdy Jan odprodal svou část majetku manželce Barboře a ta se tak nakonec stala samostatnou držitelkou krušeckého zboží. Nevlastnila je však nadlouho, neboť záhy po roce 1810 zemřela. Její dědicové pak prodali už roku 1817 Dolejší a Prostřední Krušec Mathiasovi Kremserovi. Mathias vše držel až do roku 1827, kdy vše prodal Ignáci - Hynkovi Schreinerovi. Hynek byl členem rozvětveného rodu, jehož příslušníci vlastnili řadu statků v okolí (tak např. Jiřičnou, Přestanice, Horní Staňkov a Nemilkov). Zemřel až roku 1860 a majetek po něm přešel na syna Františka. Již roku 1870 však tento nový majitel odprodal oba statky, tedy Dolejší a Prostřední Krušec, panu Theodoru Zvěřinovi. Tento majitel a jeho potomci pak vlastnili Prostřední Krušec ještě počátkem 20. století.

Prostřední Krušec na mapě

Prostřední Krušec na fotografiích

Prostřední Krušec

Prostřední Krušec

kategorie: města a obce
lokalita: sušicko

zobrazit více

místa v okolí

kaplička Prostřední Krušec

kaplička Prostřední Krušec

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: sušicko
GPS: 49°11'5.218"N, 13°27'58.652"E

zobrazit více
zámek Dolejší Krušec

zámek Dolejší Krušec

kategorie: kultura a památky / zámky
lokalita: sušicko
GPS: 49°10'53.841"N, 13°28'26.632"E

zobrazit více

další místa v okolí