první film natočený v České republice - Hořice na Šumavě zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
druhý největší hrad v Čechách po Pražském hradu - Český Krumlov zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položený rybník v Čechách - Olšina zajímavosti ze Šumavy
přední evropská seismologická stanice v počtu záznamů – štola Kristýna zajímavosti ze Šumavy

kaple sv. Hildegardy, Horní Staňkov

detailní info

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: sušicko
GPS: 49°15'20.808"N, 13°24'45.047"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Kapli sv. Hildegardy na okraji lesa nad Horním Staňkovem nechal koncem 19. století postavit tehdejší majitel tohoto panství v Horním Staňkově, JUDr. Gustav Schreiner, po předčasné smrti své osmnáctileté dcery Hildy. Kaple byla zasvěcena její patronce, svaté Hildegardě a byla postavena na místě, kde si dcera majitelů jako dítě ráda hrávala. Po 2. světové válce v rámci vysídlení Sudetských Němců na základě Benešových dekretů byla nucena odejít i rodina Georga Schreinera, posledního vlastníka panství v Horním Staňkově. Lesní pozemky byly přídělovou listinou z července 1949 převedeny do vlastnictví tehdejších Československých státních lesů. Následně byla kaple sv. Hildegardy byla přidělena do vlastnictví Antonína a Amélie Javorských z Horního Staňkova. Počátkem 60. let nastalo chátrání kaple - byl zničen a zcizen inventář, časem se propadla střecha a klenutý strop. Postupem času zbylo z kaple jen torzo obvodových zdí. V létě roku 2014 začala lesní správa Železná Ruda v jednání s paní Evou Jiráskovou, vnučkou manželů Javorských a nynější majitelkou kaple a pozemku pod ní. Cílem jednání bylo získání stavby a pozemku do majetku státu za účelem následného obnovení kaple. Stavba i pozemek se na základě darovací smlouvy s paní Evou Jiráskovou staly 18.3.2016 majetkem státu, čímž bylo umožněno Lesům ČR zahájit další kroky pro obnovu zničené kaple. Na obnově kaple se podíleli také současní obyvatelé osady Horní Staňkov, kterým se podařilo sehnat historické materiály a fotografie původní stavby. Projektová dokumentace tak byla zhotovena podle dobových fotografií. Vlastní stavba byla zahájena v květnu a dokončena v červenci roku 2017. Financování obnovy bylo zajištěno z vlastních zdrojů Lesů ČR s.p. v rámci tzv. Programu 2020. Poděkování patří také řezbáři panu Karlu Tittlovi z Velhartic, který zhotovil nový inventář, jelikož ze starého se nic nedochovalo. Kaple byla slavnostně posvěcena dne 17.9.2017 v 10:30 českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Vlastimilem Kročilem, Ph.D. a správcem farnosti Velhartice P. Vendelínem Zboroněm.

kaple sv. Hildegardy, Horní Staňkov na mapě

místa v okolí

První sníh - Peter Balhar

První sníh - Peter Balhar

kategorie: kultura a památky / výtvarná díla
lokalita: sušicko
GPS: 49°15'16.286"N, 13°24'43.158"E

zobrazit více
Bílé dny - Alena Holá

Bílé dny - Alena Holá

kategorie: kultura a památky / výtvarná díla
lokalita: sušicko
GPS: 49°15'20.056"N, 13°24'34.726"E

zobrazit více

další místa v okolí