druhý největší hrad v Čechách po Pražském hradu - Český Krumlov zajímavosti ze Šumavy
pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
nejmodernější a největší stroj v roce 1911 na výrobu novinového rotačního papíru na světě - Větřní zajímavosti ze Šumavy
evropská rarita - nejmenší potok upraven k plavení palivového dřeva a i pro voroplavbu - Pohořský potok zajímavosti ze Šumavy
první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy

zámek Malonice

detailní info

kategorie: kultura a památky / zámky
lokalita: sušicko
GPS: 49°17'23.788"N, 13°22'41.032"E Zobrazit na mapy.cz

popis

V 15. století vlastnili ves Malonince Škorňové a právě za Bedřicha Škorně byl v Malonicích postaven renesanční zámek jehož původní podobu dnes neznáme. Důkazem je dnes jen klnák s letopočtem 1500 ve vstupní bráně do dnešního zámku. Od poloviny 16. století do roku 1636 vlastnili statek Štěnovští z Kadova. Před rokem 1636 dali na místě původního zámku postavit dnešní nejstarší střední část zámku, což opět připomíná nápis na klenáku na vstupní bráně. Ten nese jména Aleny (tj. Anny Ludmily) Kadovské z Robčic, Zikmunda z Kadova a Evy Kadovské z Vidršperka. Renesanční zámek byl jednopatrový, v přízemí se světnicí s velkou klenutou místností, pod níž je velký sklep. Roku 1636 byl statek prodán Annou Ludmilou Kadovskou z Robčic Evě Polyxeně Hájkové z Robčic, která se provdala za Tuněchodského. Ta roku 1662 prodala Malonice Ferdinandovi Vilémovi Boryněmu ze Lhoty, který statek brzy prodal. Do počátku 19. století statek vlastnilo ještě osm majitelů. Od roku 1693 do roku 1740 držel statek Jan Václav ze Svárova, který ho odkázal svému nevlastnímu bratru Františkovi Rochovi z Běšin. Roch postavil dnešní barokní část zámku se sedlovou střechou. V přízemí se nacházely tři menší místnosti. Jedna z nich fungovala jako domácí kaple. V prvním patře byly vybudovány dvě velké místnosti. Roku 1796 získal statek Josef Ennis z Atteru. Začal přistavovat severní křídlo zámku. Statek prodal roku 1800 pražskému obchodníkovi Benediktu Kohlerovi. Severní křídlo bylo před rokem 1807 dokončeno v empírovém slohu. Byla to zase patrová budova. V přízemí se nacházela kuchyně s příslušenstvím, v poschodí společenské místnosti. Benedikt Kohler postavil nad velkou klenutou místností nejstarší částí zámku, tedy na místě půdy, obytné patro o čtyřech místnostech. Benedikt Kohler byl zemědělským odborníkem. Dochovala se i jeho korespondence s K. K. Andréem, který vydával časopis Oekonomische Neuigheiten. Na zámku měl knihovnu o 8000 svazcích a založil anglický park, který přiléhal k severnímu křídlu. Park krášlilo mnoho exotických stromů, z nichž se dosud dochovalo pár kavkazských modřínů. Od roku 1817 vlastnil statek Kohlerův zeť Rudolf Fürstl a od roku 1846 Dr. Josef Lumbe. Lumbe byl profesorem a ředitelem pražské polytechniky a prezidentem Vlastenecké hospodářské společnosti. Roku 1879 dědil statek jeho syn Rudolf. Po roce 1867 bylo strženo empírové křídlo zámku a postavena nová jednopatrová pseudorenesanční zámecká budova. Půdorys zámku má tvar písmena L, hranolovou věžičku v nároží, fasády členěny vysokými pilastry, vstup zakončen půlkruhovým portálem. Místnosti s křížovými hřebínkovými klenbami s výsečemi, patro plochostropé. Zámek byl ve vlastnictví JZD Maloninkého a sloužil také jako kulturní dům, byty a kanceláře. Dnes je v majetku obce Kolinec.

zámek Malonice na mapě

zámek Malonice na fotografiích

zámek Malonice

zámek Malonice

kategorie: kultura a památky
lokalita: sušicko

zobrazit více

místa v okolí

kaple Malonice

kaple Malonice

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: sušicko
GPS: 49°17'20.511"N, 13°22'42.377"E

zobrazit více
lípa Malonice

lípa Malonice

kategorie: příroda / památné stromy
lokalita: sušicko
GPS: 49°17'24.743"N, 13°22'46.843"E

zobrazit více

další místa v okolí