Guinnessova kniha rekordů: v duté lípě bylo 51 osob - lípa Jana Gurreho, Římov zajímavosti ze Šumavy
první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy

Čejkovy

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: sušicko
GPS: 49°17'24.998"N, 13°31'1.458"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Čejkovy je vesnice, část obce Hrádek v okrese Klatovy. Čejkovy byly původně církevním zbožím, ze kterých byl přibližně v polovině 14. stol. vyčleněn světský statek. V této době byla také pravděpodobně založena i tvrz. Statek byl v držení Vintíře z Čejkov a jeho potomci drželi statek až do 15. stol. Tvrz je ovšem prvně připomínána až za Švihovských v 16. stol. V 17. stol. byly Čejkovy připojeny ke statku Nalžovské Hory a tvrz začala ztrácet na významu a pustla. V polovině 19. stol. byly zbytky tvrze strženy (zbytky tvrziště, stopy po valu a příkopy). Vhled tvrze je odvozován od jejího vyobrazení z 19. století. Asi 300 m na jih od obce Čejkovy se nachází Přírodní památka - Volské dráhy. Je zbytkem původních obecních drah určených k pasení dobytka. Na drahách se bylo množství velkých žulových balvanů. Podstatná část drah byla zrekultivována a balvany byly odstraněny. Byl ponechán pouze okrajový prostor o délce 100 m a šířce 25 m. Zůstalo tam okolo 50 velkých balvanů. Největší z nich má délku 4 m a výšku 1,5 m. V obci Čejkovy byl zachován původní špýchar (součástí tvrze), selské zemědělské stavení č.p. 21 a stavení řezníka v č.p.7. Na území katastru Čejkovy jsou 4 lesní studánky. Zajímavým místem je i železný kříž na skále v lese nad poli nad rybníkem Cukovákem. Obec do roku 1976 samostatná, 15.4.1976 připojena i s částí Zbynice k MNV Hrádek. Památky - návesní kaple sv. Jana Nepomuckého. Přírodní zajímavosti - Rybníky Dalovák, Cukovák, Malá a Velká strana.

Čejkovy na mapě

Čejkovy na fotografiích

Čejkovy

Čejkovy

kategorie: města a obce
lokalita: sušicko

zobrazit více

místa v okolí

kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkovy

kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkovy

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: sušicko
GPS: 49°17'32.184"N, 13°31'0.768"E

zobrazit více
koupaliště Čejkovy

koupaliště Čejkovy

kategorie: sport a wellness / koupaliště
lokalita: sušicko
GPS: 49°16'54.344"N, 13°31'13.249"E

zobrazit více

další místa v okolí