nejstarší kamenný hrad v Čechách - Přimda zajímavosti ze Šumavy
nejstarší český tištěný kalendář z roku 1485 - Vimperk zajímavosti ze Šumavy
první dálniční kaple v ČR - na dálnici D5 poblíž Šlovic u Plzně zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy
první rakousko-uherská továrna na kolečka k dětským kočárkům - Watzlawick Rejštejn zajímavosti ze Šumavy
pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy

kostel sv. Mořice, Mouřenec

detailní info

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: sušicko
GPS: 49°10'19.758"N, 13°30'28.171"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Románská stavba z první poloviny 13. století se vypíná nad údolím Otavy u Annína na vrchu Mouřenec (617 m n. m.). Vznik původní svatyně je spojen s rýžováním zlata a poustevníkem Vintířem. Jednolodní stavba s dvoupatrovou věží nad chórem a apsidou z doby kolem roku 1230. Kostel byl stavebně upravován v 15., 18., a 19. století. V roce 1993 byly v kostele objeveny a následně restaurovány vzácné nástěnné malby ze 14. století. Na severní straně hřbitova se dochovala barokní kostnice z 18. století. Lidé k tomuto pahorku nad řekou Otavou měli vztah již od samotného osídlování podhůří Šumavy slovanskými kmeny. Pohanské obětní rituály nahradil malebný, původně románský kostelík sv. Mořice, údajně založený samotným sv. Vintířem. Někdy na konci 12. století nebo na počátku 13. století byl na místě bývalé svatyně, patrně malé a z velké části dřevěné, vybudován kamenný chrám s mohutnou hranolovou věží. Stavba z hlediska vnější podoby nedoznala od doby svého vzniku žádných velkých změn. A proč na zdánlivě odlehlém místě, samotě, byl kostel postaven? Při pokusných důlních pracích se nedaleko našly zlaté žíly. Horníci založili osadu, kterou pojmenovali Novým Městem - zdali pro porovnání s dvěma horními královskými městy Horním a Dolním Rejštejnem (dnes Kašperskými Horami a Rejštejnem), nebo blízkou Sušicí, těžko říci. Zlata se však vyskytovalo pramálo a horníci brzy práce zastavili. Z budoucího velkého města, které již mělo kostel, zůstalo pár domů a název Nové Městečko. Farní správa u kostela sv. Mořice měla ještě jedno důležité poslání. Poblíž vznikaly drobné vsi a byly k sv. Mořici přifařovány. Z doby první vrcholné slávy kostela pochází zvon, dochovaný díky faráři jménem Franz Andraschko do současnosti. Vyhnulo se mu dvojí „rekvírování" za obou světových válek. Zvon má na plášti dataci 1329. Farnost sv. Mořice byla v minulosti velmi rozsáhlá a lidé se na mši svatou scházeli až ze Stodůlek, Prášil, Hartmanic či Zhůří. Nebožtíci z Annína byly na Mouřenec dopravování koňským potahem po cestě známé jako „Toten-weg" (Cesta mrtvých). Malý hřbitov za mohutnou zdí skýtal jen omezený prostor pro pohřbívání, a proto byly ostatky zemřelých po několika letech vykopány, uloženy do kostnice a na místě starého hrobu byl uložen nový nebožtík. Odtud zřejmě vycházejí j pověsti o upírech, protože se občas podařilo vykopat nebožtíka ve velmi zachovalém, stavu. Na Mouřenci do nedávné minulosti stávalo kromě dodnes zachovalé školy i několik stavení. Šlo o stavení pana Geigera, stojící blíže ke kostelu, v kterém bylo malé pohostinství a druhý domek obýval do odsunu v roce 1946 pan Jandowski. Po pravé straně stávala původní německá škola, posléze stavení pana Lömbachera. Budova fary se nenacházela nahoře, ale duchovní správce na toto místo docházel z fary postavené v Rajsku. Dnes je toto zbořeniště nad cestou vedoucí do Annína (poblíž koupaliště) zarostlé olšemi. Za své vzaly i všechna stavení Mouřence. Buď vyhořely, nebo se zřítily během šedesátých let. Svědky dříve čirého ruchu jsou jen staré ovocné stromy, základy domů a zrekonstruovaná budova nové německé školy. Značně zchátral i kostel. V roce 1991 byl založen Podpůrný spolek sv. Mořice s cílem zachránit kostel před totálním zničením. Dílo se podařilo a 26. září 1993 byl obnovený kostel českobudějovickým biskupem Msgre. Antonínem Liškou znovu vysvěcen. Významnými duchovními správci byli jak děkan Kordík poslední farář, zcela nezaměnitelný a svébytný Franz Andraschko. Oba jsou pohřbeni při kostelní zdi. Franz Andraschko nosil typický dlouhý vous, což bylo v rozporu s tehdejší regulí, která určovala, jak má být římskokatolický kněz upraven. Nicméně Andraschko si z toho pranic nedělal a aby uklidnil své nadřízené, opatřil si doklad o omezené hybnosti rukou, díky čemuž se nemusel holit. Byl to velice oblíbený člověk v okolí a k jeho osobě se váže řada mýtů. Co je však nezpochybnitelné, že se zcela ztotožnil s tímto místem a v roce 1946 odmítl jít do odsunu a opustit tento malebný kraj. Další důkaz toho, že si dokázal stát za svým názorem i v takto pohnuté době. Přál si zde v klidu zemřít, což se mu splnilo ještě v témže roce a ve svých 71 letech byl pochován zde na hřbitově. Vzácnou kulturní památkou jsou mouřenecké kostelní fresky, pocházející přibližně z počátku 14. století, z doby, kdy byl pořízen také nejstarší dochovaný kostelní zvon. Fresky představuji několik křesťanských motivů. Poslední soud obohacuje málokde vídaná postava anděla, vážícího prohřešky lidských duší. Jiné ukazuje Krista mezi apoštoly. Neznámý autor část fresek věnoval mariánskému cyklu. V řadách Kristových bojovníků v další fresce nalezneme portrét patrona kostela sv. Mořice. Náhrobní desky patří šlechtickým, rodinám Dejmů, Boryňů ze Lhoty, Villaniů a zdejšímu duchovnímu Josefu Jakubu Gertovi. Dochovala se také místní kostnice, ossartum. Protože v suchém písčitém terénu hřbitova kosterní ostatky nezetlely, byly ukládány do kostnice. V ní mají také být ostatky švédských vojáků, uložené v době, kdy se mnoho hřbitovů rušilo.

kostel sv. Mořice, Mouřenec na mapě

kostel sv. Mořice, Mouřenec na fotografiích

místa v okolí

Andraschko Franz

Andraschko Franz

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: sušicko
GPS: 49°10'19.758"N, 13°30'28.171"E

zobrazit více
Moje místa (Stream.cz) - Začal advent

Moje místa (Stream.cz) - Začal advent

kategorie: kultura a památky / publicistické pořady
lokalita: sušicko
GPS: 49°10'20"N 13°30'28"E

zobrazit více

další místa v okolí