jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
první film natočený v České republice - Hořice na Šumavě zajímavosti ze Šumavy
největší restaurace v ČR - Na Spilce, Plzeňský prazdroj zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položenou zříceninou v České republice - Vítkův kámen zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
největší výrobce těstovin ve střední Evropě „Bratři Zátkové" - Boršov nad Vltavou zajímavosti ze Šumavy

Merth František Daniel, Msgre.

detailní info

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: kašpersko
GPS: 49°10'36.985"N, 13°38'1.952"E Zobrazit na mapy.cz

popis

František Daniel Merth (18.října 1915, Jindřichův Hradec – 11.dubna 1995, Strašín) byl český katolický kněz, básník, prozaik. Narodil se v Jindřichově Hradci, otec byl klempíř, matka pletařka v místní Singrovce. V roce 1934 maturoval na jindřichohradeckém gymnáziu. Na umístěnku přestoupil do Sušilových kolejí na Univerzitu Tomáše G. Masaryka v Brně. Zde do roku 1936 absolvoval čtyři semestry jazykových studií (francouzština, čeština), poté přešel na teologické učilišti v Českých Budějovicích, které ukončil absolutoriem v roce 1942. V Brně spolu redigoval literární arch revue Akord, kde také otiskl první verše (báseň Smutek). Po něm redakční práci přejímá Jan Zahradníček. Básně postupně otiskované v Akordu měly vyjít v Typosu Brno, avšak okupace znamenala odklad na rok 1947, kdy vyšla jeho první sbírka básní Refrigerium. Po přijetí kněžského svěcení (14. června 1942), působil v letech 1942 - 1944 jako kaplan v Pelhřimově, poté byl přeložen do Českých Budějovic. Dne 30. srpna 1948 v ranních hodinách byl ve zpovědnici tamní katedrály zatčen a obviněn z protistátní činnosti. Pět let strávil v pracovních táborech na dolech v Dolním Jiřetině a zejména v táboře Č. XII na uranových dolech v Horním Slavkově a Jáchymova. Z vezení se dostal přes Mladou Boleslav v roce 1953. Dostal zákaz působit v duchovní správě a obtížně hledal jiné uplatnění. Nakonec získal místo v malé provozovně na výrobu ochranných brýlí v Jindřichově Hradci, kde pracoval jedenáct let Po úrazu byl potom zaměstnán jako vychovatel mentálně postižené mládeže v Ústavu sociální péče v Černovicích na Pelhřimovsku. Tam pracoval do roku 1970, kdy dostal tzv. státní souhlas a byl mu umožněn návrat do kněžské služby. Jako duchovní působil krátce znovu v Českých Budějovicích. Na začátku tzv. normalizace byl od 1. září 1970 přeložen do Strašína na Sušičku, kde vykonával kněžskou službu 25 let ve dvou farnostech - ve Strašíně a v Albrechticích u Sušice - až do své smrti roku 1995. Jeho kněžská činnost na Strašínsku byla výjimečná. Měl dar vlídnosti a byl dobrým kazatelem. Za jeho působení ve Strašíně byla provedena renovace celého kostela i fary, včetně venkovního i vnitřního osvětlení kostela. Uspořádal farní archiv, vedl farní kroniku. Každé manuální práce se zúčastnil. Lidé ho milovali a vážili si ho. Obdivovali jeho inteligencí, píli a skromnost - protože jak kázal, tak také žil. Od papeže Pavla VI. se mu dostalo ocenění - byl jmenován kaplanem Jeho Svatosti - monsignorem. P. František Daniel Merth psal lyrickou poezii. Jeho poměrně rozsáhlá tvorba je hodnotná. Přírodní motivy a zpodobnění krásy nejsou vžitým náboženským veršováním. Na dně jeho trpkých meditací á bolestných vzpomínek je radost z tajemství směrujícího k Bohu v pokoře a síle myšlenky. Protože jeho poezie vznikala v prostředí Šumavských lesů, čtenář ž ní vycítí zvláštní velebnost přírody, symboly krásna a duchovního zasvěcení... Psal i básně v próze! duchovni úvahy a zápisy. Byl žádaným exercitátorem - dával duchovní cvičení kněžím, řeholním sestrám, bohoslovcům a jiným. Některé jeho literární práce, úvahy a básně byly publikovány v náboženském tisku. Jeho básně vycházely nejdříve v samizdatu. V roce 1992 již veřejně vydal hymnickou knihu Ne krví býků. V lednu 1995 mu byla udělena Cena J. Zahradníčka. Strašínský kněz F. D. Merth i pres útisky a ponižování byl člověk vnitřně nesmírně svobodný. Jeho svoboda vycházela z přesvědčení, že i zlý prožitek pocházející ze špatně chápané lidské svobody, je na misce vah vyvážený jinými lidskými vlastnostmi - čistotou a spravedlností. Msgre. F. Daniel Merth zemřel 11. dubna 1995 ve strašínské faře. Pohřeb se konal ve Strašíně ve čtvrtek 20. dubna. V 10 hodin se sloužilo requiem a pak se šlo průvodem z farního a poutního kostela Narození Panny Marie na místní hřbitov, kde byly jeho tělesné pozůstatky uloženy v kněžském hrobě. Pohřbíval českobudějovický biskup ThDr. Antonín Liška.

Merth František Daniel, Msgre. na mapě

místa v okolí

fara Strašín

fara Strašín

kategorie: kultura a památky / fary
lokalita: kašpersko
GPS: 49°10'37.299"N, 13°38'2.536"E

zobrazit více
kostel Narození Panny Marie, Strašín

kostel Narození Panny Marie, Strašín

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: kašpersko
GPS: 49°10'37.741"N, 13°38'0.227"E

zobrazit více

další místa v okolí