nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy
první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy
první česká vytištěná kniha byla „Kronika Trojánská“ roku 1468 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejstarší český tištěný kalendář z roku 1485 - Vimperk zajímavosti ze Šumavy
první veřejné pouliční osvětlení v Čechách - Fr. Křižík, Písek zajímavosti ze Šumavy

Javorník

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: kašpersko
GPS: 49°8'12.166"N, 13°39'47.509"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Javorník je vesnice v okrese Prachatice, spadající pod obec Vacov. Rozkládá se na úbočí stejnojmenného kopce. V obci jsou památky - kaple sv. Antonína, Klostermannova rozhledna na Javorníku, socha Karla Klostermanna. Bývalou samostatnou obec tvoří dnes dvě osady, Javorník a Tejmlov, který byl až  do roku 1923 součástí obce Stachy. Javorník měl též svoji školu, která byla postavena roku 1875. Školní budova v Tejmlově byla postavena roku 1878. Před otevřením javornické školy docházely děti do školy ve Stachách.  Roku 1884 škola měla 56 žáků a počet obyvatel Javorníku byl přibližně 350. Škola v Tejmlově byla později školou dvoutřídní a měla vždy jednu třídu v Tejmlově a jednu na Javorníku. Dvoutřídní školou zůstala do roku 1937. V roce 1935 byl v obci místní odbor Národní jednoty pošumavské, divadelní kroužek J.K. Tyla, místní osvětová komise, 4 politické spolky a 1 odborová organizace. V Javorníku i v Tejmlově jsou staré zvonice, postavené na střeše stavení asi roku 1797. Podle statistického sčítání byly napočteny 221 kusy dobytka, z toho 3 koně, 109 kusů hovězího dobytka, 56 kusů vepřového dobytka, 34 kozy a 19 ovcí. V roce 1922 Javorník s Tejmlovem vytvořily samostatnou obec, ale i po svém správním osamostatnění náležely stále do spádové oblasti velké stachovské obce. Nejen příslušností farní, poštovní, školní (měšťanka), četnické, lékařské, ale i příslušností plynoucí z bývalého tradičního spojení s Královským hvozdem. Postavením Klostermannovy rozhledny na Javorníku (1065 m n. m.) se značně zvýšil v obci turistický ruch. Otevřena byla dne 31.8.1938 a zanedlouho se Javorník stane nejvyšší horou v nově vzniklém, nacisty zřízeném protektorátu Čechy a Morava. V roce 1939 byla otevřena Švehlova chata (dnešní sanatorium), což byla vládní a poslanecká budova. Kaple sv. Antonína Paduánského byla vysvěcena 4. srpna 1940. Byla zasvěcena Antonínu Paduánskému, ale jednalo se o vlastenecký akt a připomínku na Antonína Švehlu. Jednalo se o připomenutí křestního jméno významného politika a státníka ČSR Antonína Švehly (1873-1933). Budova firmy Baťa - Baťův dům – byla dokončena roku 1941. Elektrifikace Javorníku proběhla v roce 1941 a ostatní vesnice na Vacovsku se dočkaly elektrifikace až po roce 1948. Tato pro šumavskou vesnici neobvyklá stavební činnost byla vyvolána především zásluhou a zájmem českého politika, poslance NS Rudolfa Berana, rodáka z Pracejovic u Strakonic a dalších tehdejších vlivných osobností, které byly pošumavskému kraji příznivě nakloněny a měly jej v oblibě.  Rudolf Beran byl v létech 1935 - 1938 byl předsedou významné agrární strany (Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu). Od 1.12. 1938 do 15.3.1939 zastával funkci předsedy vlády. Dne 27.4.1939 se stal předsedou první vlády Protektorátu Čechy a Morava. Všem stavebním akcím se dostalo značné finanční podpory ze státní pokladny. Byl to počátek snah ústředních vládních úřadů učinit z Javorníku reprezentativní šumavské letovisko a významné místo šumavského turistického ruchu. Javorník s lesnatým okolím je také stále významným a důležitým turistickým zázemím, které láká a přitahuje všechny jeho návštěvníky - hosty, svým nenarušeným a téměř původním přírodním prostředím kulturní krajiny, vzácnostmi lidové i novější architektury stavení a domů, krajinnými zvláštnostmi a krásami, nádherou jedinečných výhledů do dalekých dálek Šumavy a Pošumaví. Karel Klostermann, který považoval Javorník za nejkrásnější místo Šumavy, má v obci od roku 1968 svoji sochu. Nadmořské výšky částí obce jsou kolem jednoho tisíce metrů  - Javorník při silnici 960 m, Švehlova chata - 985 m, kaple sv. Antonína - 1010 m, Tejmlov - 900 - 960 m. V současné době je Javorník (od roku 1976) součástí obce Vacov. Německý název Ahornberg.

doplňující info

odkaz: http://www.javornik.cz/

Javorník na mapě

Javorník na fotografiích

Javorník (historické)

Javorník (historické)

kategorie: města a obce
lokalita: kašpersko

zobrazit více
Javorník

Javorník

kategorie: města a obce
lokalita: kašpersko

zobrazit více

místa v okolí

skiareál Javorník

skiareál Javorník

kategorie: sport a wellness / ski areály
lokalita: kašpersko
GPS: 49°8'10.794"N, 13°39'46.559"E

zobrazit více
roubenka Javorník

roubenka Javorník

kategorie: kultura a památky / architektura
lokalita: kašpersko
GPS: 49°8'10.245"N, 13°39'45.216"E

zobrazit více

další místa v okolí