nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
misionář z klatovska šířící křesťanství mezi indiány Boryně František – Malonice zajímavosti ze Šumavy
ochranářský koutek Hamižná hora zapsán 16.6.1985 na seznam IUCN - první v ČSSR zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy

Bošice

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: kašpersko
GPS: 49°8'4.69"N, 13°40'52.759"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Osídlení území, kde dnes leží obec Bošice, sahá do středověku, ale podle archeologického naleziště Věnec byla lokalita osídlena již v pozdní době halštatské a laténské. Hradiště na Věnci, které dnes leží na území Lčovic, Hradčan a Zálezlů se skládá ze tří částí: z vnitřního hradiště na vrcholu vrchu a ze dvou předhradí. Vnitřní hradiště je vytvořeno skalním masivem a mohutným kamenným valem. Hradiště Věnec patří k největším pravěkým hradištím v Čechách. Jde o keltské sídlo z 5. stol. př. n. l. které bylo začátkem 1. stol. př. n. l. opuštěno. Později oblast osídlili slované a první písemná zmínka je o nich jako o strážnících zemské hranice - „královácích“ - podřízených přímo králi a požívajících relativních svobod výměnou za ochranu hranic. Tyhle výsady ovšem postupně končí na sklonku 15. století, kdy se králováci dostávají pod vládu šlechty a stávají se z nich běžní poddaní, v 17. a 18. století pak nevolníci. V roce 1490 zastavil král Vladislav II. část volyňského újezdu Vilémovi z Pernštejna a roku 1585 koupil oblast Vilém z Rožmberka. Ovšem poslední z Rožmberků se dostali do finanční tísně a byli nuceni tyto vsi odprodávat. Z dalších feudálních vrchností se zde pak vystřídali Malovcové z Malovic, Thunové z Hohensteinu a ve druhé polovině 19. století Lumbové z Malonic. Kromě třicetileté války kdy byla vypálena ves Záhoří docházelo k relativnímu rozvoji obce, která se rozrůstala až do pohnutých osudů 20. století, kdy došlo k zabrání Sudet a následně odsunu německé obyvatelstva.

Bošice na mapě

Bošice na fotografiích

Bošice

Bošice

kategorie: města a obce
lokalita: kašpersko

zobrazit více

místa v okolí

golf Zahrádky

golf Zahrádky

kategorie: sport a wellness / golf
lokalita: churáňo-zadovsko
GPS: 49°7'26.793"N, 13°40'54.923"E

zobrazit více
poklad na Javorníku

poklad na Javorníku

kategorie: kultura a památky / pamětihodnosti
lokalita: kašpersko
GPS: 49°8'18.054"N, 13°39'51.989"E

zobrazit více

další místa v okolí