poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položenou zříceninou v České republice - Vítkův kámen zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená synagoga v Česku a střední Evropě - Hartmanice zajímavosti ze Šumavy
nejstarší český tištěný kalendář z roku 1485 - Vimperk zajímavosti ze Šumavy
jediné znaky na náhrobnících z křižáckých výprav v ČR - Radomyšl zajímavosti ze Šumavy

Stimling

detailní info

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: sušicko
GPS: 49°8'11.148"N, 13°28'23.977"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Samota Stimling je zaniklá osada, která stávala uprostřed pastvin zvaných Waldflur (česky Mýtiny) nad levým břehem Pěkného potoka. Samota nikdy neměla český název, na starších mapách byla psána i Stimmling. Na rozdíl od většiny osad na svazích hory Křemelné náležela již do katastru Velkého Radkova (Rogau), stejně jako severní část Wunderbachu. Původně se skládala ze tří objektů a to domu č.p.17 na stavební parcele číslo 34, dále obytného domu na stavební parcele č.37 (bez čísla popisného) a stodoly na stavební parcele č.35. Rok vzniku hlavní usedlosti není znám, ale na mapě Stabilního katastru z roku 1837 je již zaznamenán dům č.p. 17. Zato víme, že v roce 1904 byly objekty na st.p.35 a 37 demolovány, st.p.37 byla sloučena do pozemkové parcely číslo 298 a zůstala pouze stavební parcela č.34 s domem č.p.17.a stavební parcela č.35 bez stavby. Nemovitosti byly zapsány v knihovní vložce číslo 17 pro k.ú. Velký Radkov,následně v době druhé světové války pak v Seznamu III. pozemkové knihy pro k. ú. Štěpanice., zapsaný vlastník v roce 1945 - Z.Muller. Po roce 1945 přešel objekt do majetku státu, odstraněn byl po zřízení VVP Dobrá Voda (přesný termín není znám). Majitelem všech domů, přilehlých pastvin i řady drobných pasek v okolních lesích byl v roce pan Hasenöhrl. Dalšími známými obyvateli Stimmlingu byla rodina Hofmannů - šafáře na Velkém Babylonu. Jejich příběh je znám díky vzpomínkám pravnučky Prokopa Hofmanna, které sepsala paní Malá ve své knize Šumava, putování časem. Do dnešních dnů se dochovaly ruiny domů památný smrk. Na haldách ruin jsou vystavené různé předměty, pod ruinami je dochovaný klenutý sklep.

Stimling na mapě

místa v okolí

jezírko na Stimlingu

jezírko na Stimlingu

kategorie: příroda / voda - rybníky
lokalita: sušicko
GPS: 49°8'10.921"N, 13°28'24.576"E

zobrazit více
studánka Na Stimlingu

studánka Na Stimlingu

kategorie: kultura a památky / kašny, studny
lokalita: sušicko
GPS: 49°8'10.706"N, 13°28'23.272"E

zobrazit více

další místa v okolí