Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Dolejší Těšov

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: sušicko
GPS: 49°11'17.618"N, 13°25'35.764"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Dolejší Těšov je malá vesnice, část města Hartmanice v okrese Klatovy. První zmínka o vsi Dolejší Těšov je z roku 1428, kdy patřila k Velhartickému panství. Ve druhé polovině 16. stol. vlastnil ves Jan Rendl z Úšavy a po něm Dětleb Koc z Dobrše. Ze druhé poloviny 16. stol. zřejmě také pochází renesanční tvrz, která je spojována právě s Dětlebem Kocem z Dobrše, jehož potomci ji měli v držení až do počátku 18. stol. Předpokládá se, že koncem 17. stol. kdy došlo za Václava Bartoloměje Koce k přestavbě poplužního dvora, vznikl i zámek přestavbou původní tvrze. Po roce 1737 přešel majetek na Annu Marii, která se provdala za Jana Václava Bořka Dohalského z Dohalic. Za Dohalských z Dohalic došlo v první pol. 18. stol. k dalším úpravám, kdy byla zřízena kaple Nanebevzetí Panny Marie, vysvěcená roku 1746. Pozdější majitelé zámek již jen udržovali. Naposledy rodina Zieglerů, která vlastnila statek až do poloviny 20. stol. Původně se severovýchodně od zámku nacházel park, který je dnes prakticky zaniklý. Stejně jako Hořejší Těšov vděčí tato obec za svůj vznik těžbě zlata. V pozdějším období se obec stala střediskem velkého zemědělského statku, který se nacházel v místě zdejšího zámku. V roce 1869 je zde uváděno 153 obyvatel, v roce 1930 149. Sčítání lidu v roce 2001 uvádí už jen 74 trvale bydlících obyvatel. Charakteristickým rysem osídleni tehdejší oblasti Hartmanicka byla malá šlechtická sídla, často o jedné nebo dvou vsích, s malým zámkem a tvrzí uprostřed. Takový byl vedle Dolejšího Těšova i Palvínov, Kundratice, Hořejší Krušec, Chlum, Loučová a jiné. Tím se zdejší vývoj značné odlišoval od vsi na "Královském". Tam dosud žili Králováci se všemi výsadami, které jim mohl závidět každý poddaný. Proslulost obci za první republiky přineslo těšovské žito, vyhledávané pro svou kvalitu nejen jako žito chlebové, nýbrž i jako osivo. Zejména známé bylo Rümkerovo zmíní žito. Z horského prostředí si žito odnášelo výraznou otužilost vůči povětrnostním vlivům, možným chorobám i vysokou plodivost. Další chloubou tehdejšího těšovského statkáře dr. Rudolfa Zieglera i rodiny Ellederovy bylo simmentálské stádo hovězího dobytka, zejména pak kráva "Prinz", která v roce 1928 dosáhla rekordního republikového výkonu v dojení - 11 738 kg mléka s 407,78 kg mléčného tuku. Produkce mléka, másla, sýrů a chov jatečního dobytka charakterizovaly přednosti zdejšího zemědělství. Na konci 18. století tvořila Šumava se svým podhůřím největší oblast zajištující maso zemi. Zajímavý byl i osud zdejší české menšinové školy. Až do roku 1920, kdy byla v Dolním Těšově otevřena jedna třída zemské české národní školy, chodila většina českých děti do zdejší německé školy. Třída byla provizorně umístěna v budově německé obecné Školy. Samostatné budovy státní menšinové školy se obec dočkala až v roce 1923. Za zmínku stoji, že těšovská škola byla první českou školou postavenou po vzniku samostatného československa na území Sudet. Byla postavena podle projektu, který byl tehdejším ministerstvem veřejných prací uznán jako vzorový pro stavby menšinových Skol. Škola byla uzavřena v září 1938 a znovu otevřena ve školním roce 1945/46. Počet žáků v těšovské škole však neustále klesal, až byla v roce 1978 zrušena. V souvislosti s tímto rozhodnutím byla značným nákladem upravena silnice a most, aby do Těšova mohl pro žáky zajíždět autobus a pravidelné je odvážet do školy v Hartmanicích. V současné době je budova školy v soukromém vlastnictví a nabízí ubytování na objednávku. Další možnost ubytování nabízí turistická ubytovna v budově bývalého zámku v centru obce. Obec je dobře dostupná po asfaltové silnici z Hartmanic. Díky své poloze je Dolejší Těšov jedním z nástupních míst Farmářské stezky.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Vzteklina, díl 1.

batoh
Vzteklina, díl 1.
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

lípa Dolejší Těšov

batoh
lípa Dolejší Těšov
Šumava A-Z: památné strom...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Vzteklina, díl 2.

batoh
Vzteklina, díl 2.
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

zámek Dolejší Těšov

batoh
zámek Dolejší Těšov
Šumava A-Z: zámky
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Vzteklina, díl 1. 0.07 km
lípa Dolejší Těšov 0.08 km
Vzteklina, díl 2. 0.12 km
zámek Dolejší Těšov 0.12 km
Vzteklina, díl 5. 0.13 km
Hořejší Těšov 0.61 km
zámek Horní Chlum 1.16 km
Vlastějov 1.2 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 1.38 km
Zadní Chalupy 1.4 km
Javoří u Hartmanic 1.46 km
kaple Dolní Chlum 1.58 km
mlýn Dolní Chlum 1.65 km
lípa Vlastějov 1.72 km
Chlum u Hartmanic 1.74 km
přírodní rezervace Žežulka 1.83 km
jeskyně Peklo 1.88 km
Světlá 1.91 km
javorová alej u Busilu 2.08 km
včelín Loučová 2.2 km
Čermákův jilm, Mochov 2.21 km
operace Argument 2.26 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 2.26 km
Mochovské modříny, Mochov 2.28 km
Mochov 2.29 km
Kubíčkův Dvůr 2.29 km
Schopfrův dvůr 2.36 km
tvrz Jiřičná 2.39 km
koně Jiřičná 2.42 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 2.42 km
mlýn Žežulka 2.44 km
Jiřičná 2.44 km
zámek Kojšice 2.47 km
Loučová 2.49 km
Kojšice 2.49 km
lípa Kojšice 2.5 km
Obsluhoval jsem anglického krále 2.5 km
Hrabánek Václav JUDr. 2.5 km
Tři životy 2.5 km
Cesta pustým lesem 2.5 km
Sterzmühle 2.5 km
Milada 2.5 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 2.5 km
rybníček v Pekle 2.5 km
zámek Hořejší Krušec 2.51 km
zámek Loučová 2.52 km
Žežulka 2.52 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 2.6 km
Hořejší Krušec 2.63 km
kašna zámek Karlov 2.75 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 2.76 km
Pekelské údolí 2.77 km
hřbitov Hartmanice 2.77 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 2.78 km
zámek Karlov 2.78 km
kaple Karlov 2.79 km
horská synagoga Hartmanice 2.79 km
Zmizelí sousedé 2.79 km
lípa s kaplí Hartmanice 2.82 km
Blochova kašna Hartmanice 2.84 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 2.85 km
koupaliště Hartmanice 2.85 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 2.85 km
královácký dvorec Busil 2.87 km
Mourková Pavlína 2.87 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 2.88 km
vila továrníka Isaaka S. Blocha, H... 2.88 km
horní kašna Hartmanice 2.88 km
městské informační stredisko Hartm... 2.88 km
lípa na náměstí Hartmanice 2.89 km
radnice Hartmanice 2.9 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 2.9 km
SDH Hartmanice 2.91 km
Ziegler August 2.91 km
Šumná Šumava - Hartmanice 2.91 km
Hartmanice 2.91 km
Cyklotoulky - Hartmanice 2.91 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 2.91 km
kaplička Prostřední Krušec 2.91 km
srub, Hartmanice 2.91 km
horská vila, Hartmanice 2.92 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 2.93 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 2.95 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 3.02 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 3.05 km
Pařezí 3.05 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 3.06 km
NS Hamižná 3.18 km
Prostřední Krušec 3.18 km
skiareál Hartmanice 3.19 km
Rovná u Petrovic u Sušice 3.19 km
Trpěšice 3.2 km
lípa Rovná 3.22 km
zámek Chamutice 3.27 km
stavení Rovná 3.28 km
rybník Hartmanice 3.31 km
lípa Chamutice 3.36 km
Chamutice 3.37 km
Hamižná hora 854 m n. m. 3.4 km
Stráž 755 m n. m. 3.44 km
pramen Rovina 3.44 km
Štíty království českého, Bůh za h... 3.45 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 3.47 km
rybník Chamutice 3.47 km
Rovina 3.47 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 3.48 km
Dolní Kochánov 3.49 km
Ruda Štěpán 3.5 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 3.5 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 3.5 km
zámek Dolejší Krušec 3.53 km
NS Rýžování zlata 3.54 km
Vojetice 3.54 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 3.54 km
roubenka, Petrovice u Sušice 3.54 km
Dolejší Krušec 3.54 km
Petrovice u Sušice 3.55 km
NS Vlčí jámy 3.55 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 3.55 km
Vzteklina, díl 2. 3.59 km
koupaliště Petrovice u Sušice 3.59 km
fara Petrovice u Sušice 3.6 km
SDH Petrovice u Sušice 3.61 km
Zbraslav 3.62 km
Vzteklina, díl 4. 3.63 km
Petrovice ART 3.63 km
lípy Dolejší Krušec 3.66 km
Dobrá Voda 3.67 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 3.67 km
Adler Šimon 3.67 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 3.67 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 3.69 km
lípy Kochánov 3.7 km
Tesařová Vladimíra 3.71 km
přírodní rezervace Poustka 3.72 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 3.72 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 3.73 km
studánka Dobrá Voda 3.73 km
lípa Dobrá Voda 3.73 km
VÚ Dobrá Voda 3.74 km
hřbitov Petrovice u Sušice 3.74 km
židovský hřbitov Hartmanice 3.74 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 3.75 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 3.75 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 3.75 km
hřbitov Dobrá Voda 3.76 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 3.82 km
Radkov 3.84 km
zámek Kněžice 3.87 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 3.9 km
parkoviště Dobrá Voda 3.93 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 3.94 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 3.96 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 3.98 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 4 km
Vzteklina, díl 6. 4.01 km
Kundratice 4.04 km
lípa Trsice 4.04 km
Trsice 4.05 km
Vzteklina, díl 1. 4.09 km
Nuzerov 4.1 km
Vzteklina, díl 6. 4.12 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 4.18 km
NS sv. Vintíře 4.19 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 4.2 km
zámek Kundratice 4.25 km
Beneš Edvard Dr. 4.25 km
Coolidge - Hašková Eliška 4.27 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 4.27 km
Kochánov 4.3 km
Vintíř svatý, Günther 4.34 km
Březník 1006 m n. m. 4.34 km
hájovna Pustina 4.36 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 4.36 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 4.38 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 4.4 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 4.45 km
pamětní deska J. K. Haška 4.48 km
kaple sv. Vintíře, Březník 4.48 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 4.53 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 4.63 km
Jak ukrást Dagmaru 4.64 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 4.65 km
Skelná 4.65 km
kaple Posobice 4.68 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 4.7 km
parkoviště Skelná 4.71 km
Posobice 4.71 km
Strunkov 4.72 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 4.72 km
Stará Huť 4.73 km
Palvínov 4.76 km
zámek Palvínov 4.76 km
Štěpanice 4.77 km
Palvínovská lípa 4.78 km
Palvínovská alej 4.78 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 4.81 km
Františkova Ves 4.86 km
Vzteklina, díl 5. 4.87 km
parkoviště Staré Hutě 4.88 km
Zvíkov 4.92 km
Odpověď vody - Peter Balhar 4.92 km
Pích 4.92 km
rybník Žíkovy 4.93 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 4.94 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 4.94 km
akce Let 4.94 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 4.97 km
MVE Dlouhá Ves 5 km
Vatětický klen 5.08 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 5.1 km
Vatětický jasan 5.16 km
most Otava, Dlouhá Ves 5.18 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 5.22 km
lípy Staré Volšovy 5.23 km
alej památných stromů Vatětice 5.25 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 5.25 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 5.25 km
Malý Bor 5.25 km
Staré Volšovy 5.26 km
parkoviště Malý Bor 5.27 km
Brzobohatý Ondřej 5.29 km
Nové Městečko 5.29 km
usedlost Dolní Staňkov 7 5.3 km
Dolní Staňkov 5.3 km
kaple Dolní Staňkov 5.3 km
zámek Žíkovy 5.34 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 5.36 km
SDH Volšovy 5.36 km
Žíkovy 5.36 km
Javoříčko 5.44 km
U Adamců 5.45 km
dřevěná plastika Věční milenci... 5.46 km
Libětice 5.46 km
zámek Volšovy 5.47 km
Vatětice 5.48 km
Volšovská lípa 5.48 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 5.5 km
U Malého Babylonu 5.51 km
Zálužice 5.53 km
Volšovy 5.53 km
hrušeň Dlouhá Ves 5.56 km
zámek zaniklý Vatětice 5.56 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 5.56 km
Švédské hroby, Hartmanice 5.57 km
Keply 5.57 km
Frauenthal 5.59 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 5.6 km
Vatětická lípa 5.61 km
Rajsko 5.61 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 5.61 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 5.61 km
kaple Dohaličky 5.63 km
Dohaličky 5.64 km
lávka Otava, kemp Annín 5.65 km
Kepelská studánka 5.67 km
zámek Hlavňovice 5.68 km
koupaliště Annín 5.72 km
Malý Babylon 5.76 km
rybník Keply 5.76 km
Zámyšl 5.77 km
Částkov 5.81 km
SDH Dlouhá Ves 5.84 km
lávka Otava, Annín 5.85 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 5.85 km
stavení Částkov 5.86 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 5.94 km
Maršovice 5.96 km
hrob Marušky Klímové 6.03 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 6.04 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 6.04 km
hřbitov Hlavňovice 6.05 km
fara Hlavňovice 6.05 km
dětské hřiště na Pátečku 6.07 km
Dlouhá Ves 6.08 km
Pláně - Alena Holá 6.1 km
lávka Otava, na Pátečku 6.11 km
Šerlův dvůr 6.11 km
parkoviště Vysoké Lávky 6.12 km
Hlavňovice 6.13 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 6.13 km
zámek Dlouhá Ves 6.15 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 6.16 km
kaple Hlavňovice 6.16 km
Slatinný potok 6.16 km
NS Radešovské skály 6.16 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 6.17 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 6.17 km
Anděl Páně 6.17 km
Andraschko Franz 6.17 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 6.17 km
Malý Radkov 6.19 km
kašna Dlouhá Ves 6.19 km
dřevěnice Hlavňovice 6.21 km
vyhlídka Velký Babylon 6.21 km
hřbitov Dlouhá Ves 6.21 km
Velký Babylon 6.24 km
Vzteklina, díl 2. 6.24 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 6.26 km
kaple Dlouhá Ves 6.26 km
Vzteklina, díl 4. 6.28 km
fara Dlouhá Ves 6.3 km
rybník Svojšice 6.31 km
rybník Dlouhá Ves 6.32 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 6.33 km
Červené Dvorce 6.33 km
Jezerní potok jezera Laka 6.33 km
kaple Annín 6.34 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 6.35 km
SDH Hlavňovice 6.35 km
smolná pec Radkov 6.36 km
studánka Nad Stimlingem 6.37 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 6.38 km
alej Hlavňovice 6.38 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 6.39 km
Svojšice 6.39 km
pramen U Michla 6.39 km
Z aleje (2) - Alena Holá 6.4 km
Z aleje (1) - Alena Holá 6.4 km
tvrz Svojšice 6.41 km
rybník Přestanice 6.41 km
studánka U Michla 6.42 km
lípa Svojšice 6.45 km
hřbitov Svojšice 6.46 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 6.46 km
SDH Svojšice 6.48 km
Kocíkův statek, Svojšice 6.48 km
Annín 6.5 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 6.54 km
Velký Radkov 6.54 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 6.54 km
Kepelské mokřady 6.55 km
mlýn Milínov 6.56 km
roubenka Milínov 6.56 km
Zimní - Alena Holá 6.57 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 6.57 km
Čeletice 6.57 km
sklářské muzeum Annín 6.58 km
Prášilský potok 6.6 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 6.6 km
kaple Čeletice 6.6 km
Král Šumavy 6.6 km
kaple u Bohdašic 6.6 km
koně Divišov u Sušice 6.61 km
stavení Čeletice 6.62 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 6.62 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 6.62 km
kaple Panny Marie, Keple 6.67 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 6.68 km
roubenka Čeletice 6.68 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 6.68 km
Stimling 6.69 km
studánka Na Stimlingu 6.69 km
smrk na Stimlingu 6.69 km
jezírko na Stimlingu 6.7 km
javor mléč Zhůří 6.7 km
hamr Paseka 6.71 km
Sněžné jámy na Křemelné 6.71 km
stavení Cihelna 6.71 km
Radostice u Hlavňovic 6.72 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 6.76 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 6.77 km
Zhůří 6.77 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 6.79 km
žlab Zhůří 6.8 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 6.8 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 6.8 km
Přestanice 6.81 km
Zahrádka - Alena Holá 6.81 km
Brandl Petr Jan 6.81 km
Balhar Kopřivák Peter 6.81 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 6.81 km
Kříž smíření, Zhůří 6.81 km
Paseka 6.83 km
silniční most Otava, Annín 6.84 km
bitva o Zhůří 6.85 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 6.85 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 6.85 km
Svatobor 845 m n. m. 6.87 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 6.87 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 6.87 km
Zhůřský potok 6.89 km
Radešov 6.9 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 6.91 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 6.94 km
Cihelna 6.99 km
Jaglmühle 6.99 km
kaple Milínov 7.01 km
peřeje, řeka Křemelná 7.01 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 7.01 km
Stébel gotika - Alena Holá 7.02 km
Za deště - Alena Holá 7.02 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 7.02 km
Pampelišky - Alena Holá 7.02 km
Častonice 7.02 km
přírodní park Kochánov 7.04 km
kaple Bohdašice 7.04 km
kaple nad Velkým Radkovem 7.06 km
Bohdašice 7.07 km
Stodůlky 7.09 km
Zettl Zephyrin 7.09 km
Z meze (2) - Alena Holá 7.09 km
Z meze (1) - Alena Holá 7.09 km
stavení Častonice 7.1 km
Odolenka - Peter Balhar 7.14 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 7.14 km
památník umučeným, Sušice 7.16 km
Odolenka 7.18 km
MVE Radešov 7.19 km
kaple Panny Marie, Odolenka 7.2 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 7.2 km
Radešovská lípa 7.2 km
Vzteklina, díl 2. 7.2 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 7.22 km
pomník Michal Růt 7.27 km
Žďár u Velhartic 7.32 km
Odolenov 7.35 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 7.36 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 7.36 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 7.37 km
Zimní nebe - Peter Balhar 7.41 km
Odešlá - Peter Balhar 7.41 km
lípa Břetětice 7.44 km
štola Horní Staňkov 7.45 km
První sníh - Peter Balhar 7.45 km
Břetětice 7.47 km
skatepark Sušice 7.47 km
Křemelná 1125 m n. m. 7.47 km
koupaliště Sušice 7.5 km
Osamělý - Alena Holá 7.53 km
Kočandrle Vladimír 7.55 km
Fischer Ivo 7.55 km
Matuška Waldemar 7.55 km
kaple Karlů, Sušice 7.56 km
studánka U Scheinostovo zátiší 7.57 km
Zhůřská brusírna 7.58 km
Vrabcov 7.58 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 7.59 km
lávka na ostrov Santos, Otava 7.59 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 7.6 km
Bílé dny - Alena Holá 7.6 km
Podzim - Alena Holá 7.6 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 7.61 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 7.61 km
dětské hřiště Santos, Sušice 7.63 km
Střední Svinná 7.64 km
kaple Platoř 7.64 km
lípa Platoř 7.64 km
Platoř 7.66 km
Drozdí potok 7.67 km
Borek 859 m n. m. 7.67 km
Horní Staňkov 7.68 km
kaple Jarkovice 7.7 km
kašna zámecká Horní Staňkov 7.7 km
Jarkovice 7.7 km
Švankmajer Jan 7.72 km
zámek Horní Staňkov 7.72 km
Schreiner Gustav 7.72 km
Babí hněv - Petr Faltus 7.74 km
Vzteklina, díl 6. 7.75 km
Vzteklina, díl 2. 7.77 km
Vzteklina, díl 4. 7.77 km
Vzteklina, díl 5. 7.77 km
lípa na Wunderbachu 7.79 km
Staré Hutě – Althütten 7.82 km
Svatoš Michal nstržm. 7.82 km
SDH Sušice 7.82 km
klasicistní vila Klášterský Mlýn... 7.84 km
most Křemelná, Stodůlky 7.85 km
Svinná rozcestí 7.87 km
kaple Svinná u Javorné 7.88 km
Žižkův kalich 7.88 km
Stojanovice 7.89 km
SDH Stojanovice 7.89 km
bazén Sušice 7.9 km
PAP Sušice 7.9 km
Bystrá - Wunderbach 7.93 km
Vysoké Lávky 7.93 km
Slučí Tah 7.94 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 7.95 km
MVE Klášterský Mlýn 7.95 km
důl sv. Panny Doroty, Paště 7.96 km
Haratnův mlýn, Bystrá - Wunderbach... 7.96 km
Zmizelá Šumava, Poklad na Wunderba... 7.96 km
bruslení Sušice 7.97 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 7.99 km
Klášterský Mlýn 8 km
Bergl - Na Kopečku 8.01 km
buk na Berglu 8.01 km
Šumná Šumava - Klášterský mlýn... 8.02 km
secesní vila Maxmiliana Spauna, Kl... 8.03 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 8.03 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 8.04 km
kaple sv. Antonína, Sušice 8.04 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 8.05 km
kaple Panny Marie Pomocné u štol, ... 8.06 km
Radvanice 8.07 km
sportoviště Sušice 8.07 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 8.07 km
Offpark Sušice 8.07 km
Pozorka u Lešišova 8.07 km
vikariát Sušice 8.08 km
Gerlův Dvůr 8.09 km
Skláři, Karel Klostermann 8.1 km
Vzteklina, díl 5. 8.14 km
galerie Sirkus 8.14 km
Dolejší Svinná 8.16 km
mlýn Pelant, Sušice 8.16 km
pramen Pod Křemelnou 8.16 km
kostel sv. Václava, Sušice 8.17 km
pomník padlých WWI i II, Rejštejn... 8.18 km
vápenka Svinná 8.18 km
pamětní deska Tomáš Beránek 8.19 km
Vzteklina, díl 3. 8.19 km
Rýžovní potok 8.2 km
Vzteklina, díl 2. 8.21 km
most Otava, Rejštejn 8.21 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 8.23 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 8.23 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 8.24 km
řeka Losenice 8.25 km
pstruhová líheň Sušice 8.26 km
řeka Volšovka 8.26 km
kamenné patníky při cestě z Paští ... 8.26 km
pamětní deska osvobození Sušice... 8.26 km
pamětní deska J. Holík 8.26 km
kašna Sušice 8.27 km
Lízátko - Petr Faltus 8.27 km
Voprchovský dům, Sušice 8.28 km
Kámen neštěstí 8.28 km
oslavy osvobození Sušice 8.28 km
kašna u hřbitova, Sušice 8.28 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 8.28 km
Mlýnský potok (Křemelná) 8.28 km
pamětní deska páter František Ferd... 8.29 km
Ferda František, páter 8.29 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 8.29 km
rybník Bušek 8.29 km
lípa Svobody Sušice 8.29 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 8.29 km
silniční most Otava, Sušice 8.29 km
Paště 8.29 km
muzeum Šumavy, Sušice 8.29 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 8.29 km
Seitz Jan 8.3 km
pomník Josef Kieslinger 8.3 km
SDH Rejštejn 8.3 km
Sušice 8.31 km
AccuWeather - Sušice 8.31 km
Pojar Břetislav 8.31 km
Rush Daniella 8.31 km
Holý Roman 8.31 km
Hledání ztraceného času - americké... 8.31 km
Faltus Petr 8.31 km
Josef Ambrož Gabriel 8.31 km
Polanka Jakub 8.31 km
Scheinost Jan 8.31 km
Scheinost Vojtěch 8.31 km
infocentrum Sušice 8.31 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 8.31 km
Čelakovský Miloslav 8.31 km
památník nábřeží Karla Houry 8.31 km
Čech Přemysl PhDr. 8.31 km
Cyklotoulky - Sušice 8.31 km
NS Sušická pavučina 8.31 km
radnice Sušice 8.32 km
Pěkný potok - Wundebach 8.32 km
Zadní Paště 8.32 km
rýžovní kámen, Rejštejn 8.32 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 8.32 km
most Losenice, Rejštejn 8.32 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 8.33 km
hřbitov Sušice 8.33 km
Gabrielův dům 8.33 km
sejpy Hory Matky Boží 8.34 km
Přední Paště 8.34 km
Cyklotoulky - Rejštejn 8.34 km
Rejštejn 8.35 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 8.35 km
Paštěcká lípa 8.35 km
Pirner Maxmilián 8.35 km
pamětní deska M. Pirner 8.35 km
socha světce Rejštejn 8.36 km
kaple Panny Marie Pomocné, Přední... 8.36 km
Spořitelna Sušice 8.36 km
kašna Rejštejn 8.36 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 8.37 km
kostel Panny Marie, Sušice 8.37 km
Šumná Šumava - Sušice 8.37 km
pamětní deska F. Stupka 8.38 km
infocentrum Rejštejn 8.38 km
pramen pod Borkem 8.38 km
Myší domky - Maushäusel 8.39 km
Slunečná hora 996 m n.m. 8.42 km
kostel sv. Bartoloměje, Rejštejn 8.42 km
hrobka sklářské rodiny Lötz a Spau... 8.42 km
náhrobky Klostermannů 8.43 km
galerie Branka 8.43 km
pivovar u Švelchů, Sušice 8.43 km
lípa Lešišov 8.44 km
fara Rejštejn 8.44 km
I. zóna NP U Kapličky 8.44 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 8.45 km
hřbitov Rejštejn 8.45 km
Prostřední Paště 8.47 km
Zmizelá Šumava, Návrat paštěckých ... 8.5 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 8.51 km
dětské hřiště Rejštejn 8.51 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 8.52 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 8.53 km
kašna u školy, Sušice 8.53 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 8.54 km
Štíty království českého, Hrady ne... 8.54 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 8.54 km
Bušek z Velhartic 8.54 km
Tři chlapi na cestách 8.54 km
Velhartice - Josef Váchal 8.54 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 8.54 km
hrad Velhartice 8.54 km
hřiště pro seniory, Sušice 8.54 km
Vrásky z lásky 8.55 km
hotel Svatobor, Sušice 8.55 km
přírodní rezervace Borek 8.55 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 8.57 km
most Otava, Paštěcký most 8.57 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 8.57 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 8.58 km
Bárta Dan 8.58 km
Krásné údolí Ostružná 8.58 km
Vzteklina, díl 3. 8.59 km
Sokolovna Sušice 8.6 km
gymnázium Sušice 8.6 km
pamětní deska Vaníčkové 8.61 km
vila Františka Sládka, Sušice 8.62 km
židovský hřbitov Velhartice 8.62 km
parkoviště Nová Hůrka 8.63 km
skanzen Velhartice 8.64 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 8.64 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 8.64 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 8.64 km
Vzteklina, díl 6. 8.64 km
Milčice 8.64 km
štola Velhartice 8.65 km
hřbitov Velhartice 8.65 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 8.66 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 8.66 km
pítko u hradu Velhartice 8.66 km
Drouhaveč 8.66 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 8.67 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 8.67 km
Lešišov 8.67 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 8.67 km
kaple sv. Martina, Lešišov 8.67 km
Šrail Jan 8.7 km
Nová Hůrka 8.7 km
Heřmánková Hana 8.7 km
mlýn Velhartice 8.7 km
Velhartický betlém 8.72 km
Werich Jan 8.74 km
lípy Zadní Paště 8.75 km
kaple sv. Martina, Zadní Paště 8.75 km
NS Velhartice 8.75 km
koupaliště Hory Matky Boží 8.75 km
Starý Brunst 8.75 km
rybník Chotěšov 8.76 km
Paštěcký vodopád 8.76 km
vila manželů Skálových, Sušice... 8.76 km
SDH Hory Matky Boží 8.77 km
mlýn Jámy 8.79 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 8.82 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 8.84 km
Hory Matky Boží 8.85 km
vila Daliborka, Sušice 8.85 km
Tuškov 8.86 km
křížová cesta, Sušice 8.87 km
židovský dům Velhartice 8.89 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 8.9 km
starý mlýn Velhartice 8.9 km
památník Crhova silnice 8.9 km
Novohůrecká jedle 8.91 km
synagoga Velhartice 8.91 km
SDH Velhartice 8.91 km
Říha Olda 8.93 km
ocelový most Otava, Sušice 8.93 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 8.94 km
NS Hory Matky Boží 8.94 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 8.96 km
historická kovárna, Velhartice 8.97 km
Buchar 8.98 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 8.98 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 8.98 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 8.98 km
roubenka Velhartice 52 8.98 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 8.99 km
kašna Velhartice 9 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 9 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 9 km
pouť s kulturním programem a řemes... 9 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 9.01 km
roubenka Velhartice 9.02 km
Velhartice 9.03 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 9.03 km
pomník padlých WWII, Velhartice 9.03 km
hřbitov Hory Matky Boží 9.04 km
továrna SOLO 9.04 km
Svatý Mikuláš 9.05 km
Fikáčková Marie 9.05 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 9.05 km
kostel sv. Mikuláše, Kašperské Hor... 9.07 km
hřbitov Kašperské Hory 9.08 km
kaple sv. Anny, Kašperské Hory 9.1 km
fara Velhartice 9.1 km
bytové domy SOLO, Sušice 9.11 km
kaple nad Rejštejnem 9.12 km
Lešišovský rybník 9.14 km
kaple výklenková, Kašperské Hory... 9.16 km
Záluží u Sušice 9.16 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 9.16 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 9.23 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 9.23 km
Chotěšov u Velhartic 9.23 km
kaple nad Sušicí 9.24 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 9.25 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 9.27 km
Formberg 9.28 km
Páteříková Huť 9.28 km
SDH Chotešov 9.29 km
žhář v archeoparku Prášily 9.29 km
archeopark Prášily 9.29 km
lípa nad Sušicí 9.36 km
kaple sv. Šebestiána, Kašperské Ho... 9.39 km
lipová alej Stará Hůrka 9.41 km
Dračí skály 9.42 km
Copak je to za vojáka 9.45 km
nádraží Hrádek u Sušice 9.46 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 9.47 km
pamětní deska František Pravda 9.47 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 9.47 km
Nad Pilou 9.5 km
kaple U Gabriela 9.5 km
tanková střelnice Prášily 9.51 km
Velký Bor 9.51 km
dub u Dvora, Nemilkov 9.52 km
U Gabriela 9.52 km
Chvalšovice 9.52 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 9.52 km
parkoviště Velký Bor 9.52 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 9.52 km
hřbitov Javorná 9.53 km
kostel sv. Anny, Javorná 9.53 km
mlýn Hrádek u Sušice 9.56 km
Konín 9.56 km
mlýn Nemilkov 9.57 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 9.58 km
Javorná 9.58 km
Hrádecký dub 9.58 km
kaple Nad Pilou 9.58 km
kašna Nemilkov 9.62 km
Vchynicko-tetovský plavební kanál... 9.62 km
7. brigáda PS, Sušice 9.62 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 9.62 km
zámek Hrádek u Sušice 9.63 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 9.63 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 9.63 km
Pravda František 9.63 km
zámek Nemilkov 9.65 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 9.66 km
Abelové 9.66 km
památník obětem Železné opony 9.66 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 9.66 km
Stará Hůrka 9.66 km
Divá Bára 9.66 km
Hrádek u Sušice 9.66 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 9.68 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 9.68 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 9.68 km
lípa Hrádek u Sušice 9.68 km
hřbitov Stará Hůrka 9.68 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 9.69 km
horská služba Prášily 9.69 km
památník třem obětem Železné opony... 9.69 km
parkoviště Slunečná 9.7 km
Gruberg 9.71 km
SDH Hrádek u Sušice 9.72 km
skupina stromů, Kleny na Novém Sed... 9.72 km
infocentrum Prášily 9.75 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 9.75 km
kaple Nemilkov 9.76 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 9.76 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 9.76 km
zaniklá továrna Bohemia-Werke, Rej... 9.76 km
kaple Šimandlův Dvůr 9.78 km
dětské hřiště Prášily 9.79 km
hřbitov Prášily 9.79 km
Šimandlův Dvůr 9.79 km
výlety s průvodcem 9.81 km
koně Prášily 9.81 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 9.81 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 9.81 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 9.81 km
bizoni Prášily 9.82 km
parkoviště Prášily 9.82 km
SDH Nemilkov 9.83 km
stodola Prášily 9.83 km
pomník padlých WWI, Nemilkov 9.84 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 9.84 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 9.84 km
botanická zahrada Prášily 9.85 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 9.86 km
Brücknerův dům Prášily 9.87 km
kaple s hrobkou Prášily 9.88 km
Kreuziger Roman 9.88 km
pomník Josefa Váchala 9.89 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 9.9 km
běžecké lyžování Prášily 9.9 km
Prášily 9.9 km
skiareál Prášily 9.9 km
Cyklotoulky - Prášily 9.9 km
hájovna Prášily 9.9 km
Bílá Lucie 9.9 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 9.9 km
Mokrosuky 9.91 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 9.91 km
pivovar Prášily 9.91 km
Nemilkov 9.92 km
řeka Křemelná 9.92 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 9.92 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 9.92 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 9.92 km
kaple Mokrosuky 9.93 km
mlýn Tajanov 9.93 km
Zmizelá Šumava, Poslední plavení d... 9.94 km
zámek Mokrosuky 9.94 km
soutok Vydra - Křemelná 9.95 km
Popelní domky 9.96 km
kaple Kunkovice 9.96 km
Šumná Šumava - Čeňkova pila 9.96 km
Kunkovice 9.97 km
řeka Vydra 9.98 km
roubenka Kunkovice 9.99 km
zámek Kunkovice 9.99 km
stavení Kunkovice 9.99 km
kaple Prášily 10 km
roubenka Svojše 10.01 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 10.01 km
kaple Svojše 10.01 km
pomník padlých WWI, Svojše 10.01 km
Svojše 10.02 km
U Obrázku 10.02 km
skiareál Javorná 10.02 km
Smetana Bedřich 10.04 km
Smetanův smrk 10.04 km
žlab Čeňkova Pila 10.06 km
Vzteklina, díl 4. 10.08 km
lípy Dobřemilice 10.1 km
kaple Dobřemilice 10.1 km
javor klen, Sedlo u Srní 10.1 km
Anděl Páně 10.13 km
Sedlo u Srní 10.13 km
vlaková zastávka Mokrosuky 10.13 km
Zlatý potok 10.15 km
památník K. I. Těrentěvič 10.18 km
infocentrum NP Kašperské Hory 10.2 km
Z mého života 10.2 km
Čeňkova pila 10.2 km
rybník Braníčkov 10.21 km
parkoviště Čeňkova Pila 10.24 km
hřbitov Albrechtice 10.25 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 10.25 km
lípa Albrechtice 10.26 km
Albrechtice u Sušice 10.26 km
klostermannovské stavení Sedlo u S... 10.27 km
stavení Braníčkov 10.27 km
SDH Kašovice 10.27 km
hřbitov Zdouň 10.28 km
hrad Kašperk 10.29 km
Zimní prohlídky na hradě Kašperk... 10.29 km
Toulavá kamera ČT - hrad Kašperk... 10.29 km
Zmizelá Šumava, Legendy hradu Kašp... 10.29 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 10.29 km
Dobřemilice 10.3 km
lípy Zdouň 10.31 km
dětské hřiště, Kašperské Hory... 10.31 km
Braníčkov 10.33 km
Kašovice 10.34 km
pranýř, Kašperské Hory 10.36 km
zřícenina Kašovice 10.36 km
Již nikdy Mnichov 10.37 km
zřícenina Sedlo 10.39 km
Jelenov 10.41 km
vodní elektrárny Čeňkova pila 10.42 km
expozice Šumavská energie, Čeňkova... 10.42 km
kaple Zejbišský Dvůr 10.43 km
Zejbišský Dvůr 10.45 km
Gerlova Huť 10.45 km
vodní zámek Sedlo u Srní 10.48 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 10.48 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 10.48 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 10.49 km
infocentrum Kašperské Hory 10.5 km
kaple nad Kašperskými Horami 10.5 km
kaple Eisnerův Dvůr 10.5 km
radnice Kašperské Hory 10.52 km
horské městské domy Kašperské Hory... 10.52 km
pamětní deska osvobození Kašperské... 10.52 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 10.52 km
Klostermannova vyhlídka 810 m n. m... 10.54 km
pomník Karla Klostermanna 10.54 km
Vůně vanilky 10.55 km
akumulační nádrž Sedlo u Srní 10.55 km
kaple Panny Marie Klatovské, Kašpe... 10.58 km
NS Cesta zlatokopů 10.59 km
Policie Modrava 10.59 km
kostel Panny Marie Sněžné, Kašpers... 10.59 km
nádraží Sušice 10.59 km
kostel sv. Markéty, Kašperské Hory... 10.6 km
Novák František, páter 10.6 km
Kintzl Emil 10.61 km
Kohoutí kříž, Kašperské Hory 10.62 km
NS Strážců hranice 10.62 km
sv. Jan Nepomucký, Kašperské Hory... 10.63 km
kašna Kašperské Hory 10.63 km
zámek Ujčín 10.67 km
mlýn Ujčín 10.67 km
stodola, Javorná 10.67 km
Kašperské Hory 10.69 km
Cyklotoulky - Kašperské Hory 10.69 km
Toulavá kamera ČT - Kašperské Hory... 10.69 km
Zmizelá Šumava, Hadry, kosti, papí... 10.69 km
Zmizelá Šumava, Karla IV. jsem oso... 10.69 km
běžecké lyžování Kašperské Hory... 10.69 km
AccuWeather - Kašperské Hory 10.69 km
Ruppert Matěj 10.69 km
vodáctví Sušice 10.69 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 10.69 km
zřícenina Pustý hrádek 10.71 km
motomuzeum, dřevěná hračka, Kašper... 10.72 km
pivovarnické muzeum, Kašperské Hor... 10.72 km
Rudská křižovatka 10.75 km
štola na úpatí vrchu Friedlholz 10.76 km
muzeum Šumavy, Kašperské Hory 10.78 km
kaple Ujčín 10.79 km
Ujčín 10.83 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 10.86 km
pomník padlých WWI i II, Kašperské... 10.86 km
Grossmann Jiří 10.89 km
SDH Ujčín 10.9 km
Hamrlík 10.9 km
vodní kanál z jezera Laka 10.9 km
kaple Hamrlík 10.91 km
Slunečná (turistické rozcestí) 10.91 km
mlýn Jesení 10.94 km
Tedražice 10.94 km
Galušková Karolína 10.94 km
mlýn Javorná 10.95 km
V zátočině 10.95 km
parkoviště Gerlova Huť 10.96 km
zaniklá výrobna zápalek Amálino úd... 11.03 km
Ždánidla 1308 m n. m. 11.05 km
Lipplův Dvůr 11.06 km
skiareál Srní 11.07 km
Nový Brunst 11.09 km
kaple Lipplův Dvůr 11.11 km
přírodní rezervace Prameniště 11.11 km
Vydra - Josef Váchal 11.14 km
Rozvodněná Vydra - Josef Váchal 11.14 km
Údolí 11.15 km
pila U Štroubů 11.17 km
Vzteklina, díl 5. 11.19 km
Spálený 1013 m n. m. 11.2 km
Jezero Laka (ledovcové) 11.2 km
pověst o Spáleném vrchu u Srní 11.21 km
Žlíbek 11.26 km
koryto Žlíbek 11.27 km
Tvrdoslav 11.29 km
kaple Žlíbek 11.31 km
Holidayinfo - Kašperské Hory 11.31 km
skiareál Kašperské Hory 11.32 km
Klostermanova chalupa Srní 9 11.37 km
Pod Jezevčí skálou 11.38 km
Na pytlácké stezce 11.38 km
Za trnkovým keřem 11.38 km
Zlatý stoleček 11.38 km
Šmauzy 11.39 km
Fišerův Dvůr 11.44 km
Nová Studnice 11.46 km
Jesení 11.5 km
Puchverk 11.54 km
bunkr (řopík) H-40/6/A-140 11.55 km
Čermná u Hrádku 11.56 km
štola Amálino údolí 11.64 km
dub Chrástov 11.67 km
lípa na návsi Malonice 11.68 km
mlýn papírna Kolinec 11.7 km
SDH Malonice 11.7 km
bunkr (řopík) H-40/5/A-160 11.7 km
Malonice 11.71 km
regulační nádrže na Zlatém potoce... 11.71 km
pomník padlých WWI, Malonice 11.72 km
kaple Malonice 11.75 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 11.78 km
Rajský mlýn 11.78 km
dětské hřiště Kolinec 11.78 km
Liščí díry 11.8 km
parkoviště Srní 11.8 km
Chrástov 11.81 km
koupaliště Kolinec 11.83 km
V ráji šumavském, Karel Klosterman... 11.83 km
Mlýnský rybník, Ujčín 11.84 km
lípa Malonice 11.85 km
Boryně František 11.85 km
zámek Malonice 11.85 km
štola 216 Amálino údolí 11.85 km
Makov u Javoří (rozcestí) 11.86 km
Toulavá kamera ČT - jelení obora, ... 11.87 km
pozorovací místo Velký Bor 11.87 km
pozorovací místo Beranky 11.87 km
bunkr (řopík) H-40/4/A-220 11.87 km
Policie Modrava 11.89 km
Soukup Jaroslav 11.89 km
Cyklotoulky - Srní 11.9 km
vyjížďky kočárem po Šumavě, Srní... 11.9 km
Srní 11.9 km
běžecké lyžování Srní 11.9 km
AccuWeather - Srní 11.9 km
infocentrum Srní 11.91 km
dětské hřiště Podmokly 11.92 km
SDH Srní 11.92 km
štola 8 Amálino údolí 11.93 km
Vrásky z lásky 11.93 km
nádraží Kolinec 11.93 km
Pod Polomem 11.94 km
fara Srní 11.95 km
kostel Nejsvětější Trojice, Srní... 11.97 km
Polom 1295 m n. m. 11.97 km
pomník padlých WWI, Podmokly 11.97 km
Zelenohorské Chalupy 11.98 km
kaple Podmokly 11.98 km
kašna Podmokly 11.98 km
studánka Podmokly 11.99 km
Zmizelá Šumava, Útěk za čáru 12 km
SDH Podmokly 12 km
Podmokly 12 km
synagoga Podmokly 12.01 km
kašna Srní 12.02 km
Šukačka 12.02 km
Kopta Václav 12.02 km
Dvořák Antonín 12.02 km
Toulavá kamera ČT - Klostermannov... 12.02 km
hřbitov bývalý Srní 12.02 km
pomník padlých WWI, Srní 12.02 km
stavení u Pretlů, Ostružno 12.02 km
kaple Ostružno 12.03 km
Jak ukrást Dagmaru 12.04 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 12.04 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 12.06 km
bunkr (řopík) H-40/3/B1-100 12.11 km
skiareál Šukačka 12.11 km
SDH Ostružno 12.12 km
Kalný potok 12.13 km
Ostružno 12.14 km
parkoviště Mechov 12.16 km
Onen Svět 12.16 km
kaple Staré Srní 12.18 km
Mechov 12.2 km
SDH Jindřichovice 12.21 km
fara Zbynice 12.21 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 12.24 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 12.25 km
rybníček Rajské 12.25 km
V Jamách 12.26 km
židovský hřbitov Kolinec 12.26 km
Velká Chmelná 12.27 km
nádraží Nemilkov 12.3 km
Rajské 12.3 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 12.33 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 12.33 km
Zbynice 12.33 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 12.34 km
zámek (nový) Jindřichovice 12.36 km
Kolinec 12.36 km
Zmizelá Šumava, Vogelsang – Osada,... 12.37 km
Jindřichovice 12.38 km
zámek (starý) Jindřichovice 12.39 km
Čachrov 12.39 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 12.4 km
NS park Kolinec 12.4 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 12.4 km
zámek Kolinec 12.4 km
studánka Filipínka, Kolinec 12.41 km
bunkr (řopík) H-40/2/A-160 12.41 km
Horní Ždánidla 12.42 km
návesní rybník Jindřichovice 12.43 km
studánka Kolinec 12.43 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 12.43 km
koupaliště Čejkovy 12.44 km
SDH Čachrov 12.48 km
roubenka Jindřichovice 12.49 km
hřbitov Čachrov 12.5 km
SDH Kolinec 12.5 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 12.51 km
kostel sv. Václava, Čachrov 12.51 km
řeka Ostružná 12.52 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 12.52 km
4. rPS - Polom 12.52 km
Zámecký rybník Jindřichovice 12.53 km
Debrník 1337 m n. m. 12.53 km
fara Čachrov 12.54 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 12.54 km
Bláhovec František 12.54 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 12.54 km
hřbitov Kolinec 12.54 km
tvrz Čachrov 12.54 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 12.54 km
Tomandlův křížek 12.55 km
fara Kolinec 12.57 km
ranch Vogelsang, Kašperské Hory – ... 12.58 km
Staré Srní 12.59 km
Habr 1203 m n. m. 12.6 km
Pancíř 1214 m n. m. 12.62 km
lípa Javoří u Běšin 12.64 km
Javoří u Běšin 12.64 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 12.65 km
Suché Studánky 12.66 km
Zmizelá Šumava, Utopenec na jezeře... 12.67 km
Prášilské jezero (ledovcové) 12.67 km
Truhlářský mlýn, Dolní Hrádky... 12.68 km
pamětní deska Ottokar Kareis 12.68 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 12.7 km
Dobršín 12.71 km
Čermák Antonín Josef, starosta Chi... 12.73 km
javory Ždánov 12.74 km
bunkr (řopík) H-40/1/A-140 12.74 km
pramen Řezné (Regen) 12.75 km
štola Kristýna, seismologická stan... 12.75 km
Zmizelá Šumava, Bílá tma na Zelené... 12.78 km
Dolní Hrádky 12.9 km
Gsenget 12.9 km
pramen Úhlavy 12.91 km
kaplička Bradné 12.92 km
kaple u Jindřichovic 12.93 km
Amálino údolí 12.95 km
Bradné 12.96 km
Pazderna Javoří u Běšin 12.96 km
štola Naděje 12.97 km
Karlina pila 12.99 km
kaple Suché Studánky 13.02 km
Zmizelá Šumava, Tragédie na Ždánov... 13.02 km
Podhrázský dražovický rybník 13.03 km
SDH Úloh 13.04 km
Ždánov u Nezdic na Šumavě 13.05 km
nádraží Malonice 13.06 km
kaple u Červené 13.1 km
Čejkovy 13.12 km
Pamferova huť 13.13 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 13.2 km
Můstek 1234 m n. m. 13.2 km
kaple sv. Anny, Čachrov 13.22 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 13.22 km
kaple Úloh 13.23 km
Úloh 13.23 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 13.23 km
Střítež 13.27 km
Červená 13.29 km
Záhady Josefa Klímy - Kam až může ... 13.29 km
hraniční kámen 12 13.29 km
dětské hřiště Rozsedly 13.29 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 13.31 km
koupaliště Rozsedly 13.31 km
kaple Panny Marie Pomocné, Červená... 13.32 km
koupaliště Nezdice na Šumavě 13.38 km
SDH Rozsedly 13.39 km
hrobka rodiny Kordíků 13.41 km
kaple sv. Antonína, Rozsedly 13.42 km
Rozsedly 13.43 km
Můstek - rozcestí 13.43 km
Pod Kostelním vrchem 13.44 km
Vydrýsek - O vydřím setkání 13.45 km
Turnerova chata 13.45 km
U Bradenského křížku 13.49 km
Hofmanky 13.5 km
SDH Nezdice na Šumavě 13.5 km
Chřepice 13.5 km
přírodní rezervace Chřepice 13.5 km
Toulavá kamera ČT - korálky, Nezdi... 13.53 km
výroba korálků a páteříků Wudy, Ne... 13.53 km
bunkr (řopík) 194a/88/A-200Z 13.53 km
bunkr (řopík) 194a/87/A-180Z 13.55 km
kaple Nezdice na Šumavě 13.58 km
Toulavá kamera ČT - Karel Klosterm... 13.58 km
Hauswaldská kaple 13.58 km
Zmizelá Šumava, S dynamitem na kap... 13.58 km
pramen u Hauswaldské kaple 13.59 km
pamětní deska Jožko Strnad a Georg... 13.59 km
bunkr (řopík) 194a/89/A-140Z 13.59 km
dům nižší šlechty, Nezdice na Šuma... 13.59 km
Nezdice na Šumavě 13.61 km
monogram LK ze stromořadí 13.65 km
trasy pro vozíčkáře, Povydří 13.67 km
Povydří 13.67 km
bunkr (řopík) 194a/91/A-140Z 13.67 km
rozcestí Pod Švýcárnou 13.69 km
viklany Panna, Baba, Mnich a Posl... 13.7 km
bunkr (řopík) 194a/90/A-140Z 13.71 km
Vidhošť 759 m n. m. 13.72 km
kaple sv. Václava, Dražovice 13.72 km
pamětní deska obce Dražovice 13.73 km
kaple pod Hořákovem 13.74 km
bunkr (řopík) 194a/85/A-140Z 13.74 km
skiareál Nezdice na Šumavě 13.75 km
nouzové nocoviště Poledník 13.75 km
Dražovice 13.77 km
koloběžky Nezdice na Šumavě 13.78 km
Březí 13.79 km
hřbitov Mlázovy 13.8 km
Touha potoční - Peter Balhar 13.8 km
bunkr (řopík) 194a/86/B1-80Z 13.82 km
stavení Nezdice na Šumavě 13.84 km
rybník pod Hořákovem 13.89 km
kaple Březí 13.9 km
koně Mlázovy 13.94 km
pohádková chalupa Mlázovy 13.94 km
Sluhov 13.95 km
Sluhovská lípa 13.95 km
koupaliště Železná Ruda 13.96 km
Podolí u Kolince 13.96 km
fotopoint Poledník 13.96 km
pomník padlých WWI, Dražovice 13.96 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna Pole... 13.97 km
Poledník 1315 m n. m. 13.97 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Polední... 13.99 km
zámek Podolí 14 km
Kamenný dům, Horní Hrádky 14.01 km
Horní Hrádky 14.01 km
ranč Podolí 14.02 km
fara Mlázovy 14.03 km
bunkr (řopík) 194a/84/B2-80Z 14.04 km
Mlázovy 14.04 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 14.04 km
roubenka Mlázovy 14.07 km
zámek Mlázovy 14.08 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 14.08 km
Zámecký les 14.12 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 14.13 km
zámek Hořákov 14.15 km
Hašek Dominik 14.15 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 14.15 km
Hořákov 14.19 km
traktoriáda Mlázovy 14.2 km
Buzošná 14.2 km
Klostermannův most, Vydra 14.21 km
Zmizelá Šumava, Smrt v plamenech 14.21 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 14.21 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 14.22 km
infocentrum Běšiny 14.22 km
koupaliště Běšiny 14.22 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 14.23 km
dětské hřiště Běšiny 14.25 km
myslivna Bárta 14.26 km
hamr Městiště 14.37 km
Sruby 14.37 km
Zuklínský potok 14.39 km
Zmizelá Šumava, Štědrovečerní kata... 14.43 km
jasany na Brčálníku 14.44 km
Na Sjezdovce 14.45 km
Tržek 14.46 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 14.49 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 14.5 km
Krutěnice 14.5 km
Vzteklina, díl 3. 14.51 km
návesní rybník Tržek 14.51 km
Pancířské stráně 14.52 km
Bouřňák 14.54 km
Brčálník 14.55 km
Zhůří 1160 m n. m. 14.57 km
fotopoint Zhůří 14.57 km
studená válka Mi-24 vs. Cobra 14.58 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 14.58 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 14.59 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 14.59 km
památník Karl Teischl 14.6 km
koupaliště Žihobce 14.61 km
Čepičná 671 m n. m. 14.62 km
kaple Brčálník 14.63 km
roubenka Tržek 14.64 km
Lomecký mlýn 14.64 km
rybníček u Brčálníku 14.64 km
Vajsova louka, Špičák 14.65 km
Ruckowitzschachten (D) 14.67 km
mini ZOO Brčálník 14.67 km
skiareál Brčálník 14.69 km
Pohádkové země Brčálník 14.69 km
koupaliště Chlistov 14.69 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 14.7 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 14.71 km
pohádková stezka Brčálník 14.71 km
NS Brčálník 14.71 km
pramen Na Sjezdovce 14.72 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 14.72 km
Brčálnický buk 14.73 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 14.73 km
Ano, šéfe! - 6. řada, 2. díl - hot... 14.75 km
Brčálnický jasan 14.76 km
dětské hřiště Brčálník 14.78 km
sedačková lanovka Pancíř 14.78 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 14.78 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 14.78 km
ekobus na Černé jezero 14.79 km
Brčálnická lípa 14.79 km
kaple Panny Marie, Řetenice 14.79 km
Řetenice 14.79 km
NS historie obce Špičák 14.79 km
Strašínská jeskyně 14.81 km
pomník Franty Šraita 14.81 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 14.81 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 14.83 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 14.83 km
horská služba Železná Ruda 14.83 km
Pendl bus Špičák 14.84 km
kaple Horní Němčice 14.84 km
SDH Horní Němčice 14.87 km
Grádelský potok 14.88 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 14.88 km
Horní Němčice 14.88 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 14.9 km
Bernartice u Kolince 14.92 km
pomník padlých WWI, Pohorsko 14.94 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 14.94 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 14.94 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 14.94 km
Vajce Josef 14.95 km
parkoviště Kaskády, Špičák 14.95 km
samoty Jižní Stráň 14.96 km
železniční tunel Železná Ruda 14.96 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 14.96 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 14.96 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 14.96 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 14.96 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 14.96 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 14.97 km
SDH Bernartice u Kolince 14.97 km
Höllbachgespreng (D) 14.97 km
Pohorsko 14.98 km
motokáry Špičák 14.98 km
SDH Běšiny 14.98 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 14.99 km
přírodní rezervace Čepičná 14.99 km
Sejdeme se v Eurocampu 14.99 km
hostinec Železná Ruda 14.99 km
hřbitov Chlistov 14.99 km
kaple sv. Prokopa, Pohorsko 15 km
Rokyta 15 km
Sedlečko 15 km
Špičák 15 km
věštec Sepp Wudy 15.01 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 15.02 km
Nový Pavel 15.02 km
Železná Ruda 15.02 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 15.02 km
Jakš Martin 15.02 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 15.02 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 15.02 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 15.02 km
Ztracený Marek 15.02 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 15.03 km
Běšiny 15.04 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 15.04 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 15.04 km
fara Železná Ruda 15.04 km
Husův pomník, Běšiny 15.04 km
Strašínský klen u kostela Narození... 15.04 km
kaple výklenková u kostela Narozen... 15.04 km
nejmenší studánka na světě ve Stra... 15.04 km
Ostrovský rybník Běšiny 15.05 km
sáňkování Železná Ruda 15.06 km
sportoviště Špičák 15.06 km
kaple sv. Barbory, Strašín 15.06 km
motomuzeum Železná Ruda 15.07 km
historie lyžování na Železnorudsku... 15.07 km
pamětní deska osvobození Železná R... 15.07 km
zimní splouvání Otavy 15.08 km
most Otava, Čepice 15.08 km
zámek Železná Ruda 15.08 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 15.08 km
Čepice 15.08 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 15.08 km
NS Utajená obrana železné opony 15.08 km
NS Sklářská 15.08 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 15.08 km
Strašínská madona - Petr Faltus 15.08 km
kostel Narození Panny Marie, Straš... 15.08 km
zjevení Panny Marie ve Strašíně... 15.08 km
Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách... 15.08 km
legenda o stavbě Strašínského kost... 15.08 km
horská služba Špičák 15.09 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 15.09 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 15.1 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 15.1 km
závod Horsefeathers Iron Jam 15.1 km
hotel Rixi, Špičák 15.1 km
Oblík 1224 m n. m. 15.1 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 15.1 km
kaple Čepice 15.1 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 15.11 km
nádraží Špičák 15.11 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 15.11 km
zámek Běšiny 15.11 km
silniční most přes železnici, Žele... 15.11 km
Merth František Daniel, Msgre. 15.12 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 15.13 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 15.13 km
fara Strašín 15.13 km
sedačková lanovka Špičák 15.13 km
Brabec Lubomír 15.13 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 15.13 km
Méďové II - Šumavské klouzání... 15.13 km
hrob vězeň Plocienník 15.13 km
parkoviště Rokyta u Srní 15.14 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 15.14 km
pomník padlých WWI, Běšiny 15.14 km
Žihobce 15.15 km
památník Červený František, pplk. ... 15.15 km
hřbitov Běšiny 15.15 km
Sedlečský rybník 15.15 km
koupaliště Bernartice 15.15 km
pomník padlých WWI, Špičák 15.15 km
památník legionářům Železná Ruda... 15.15 km
SDH Čepice 15.15 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 15.16 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 15.16 km
Bikepark Špičák 15.16 km
skiareál Ski&Bike Špičák 15.16 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 15.16 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 15.16 km
Doblba 15.16 km
Klostermannova stezka 15.16 km
fara Běšiny 15.17 km
lanové centrum Železná Ruda 15.17 km
slalomové káry Železná Ruda 15.17 km
Sokolovna Běšiny 15.17 km
Nový rybník Běšiny 15.17 km
fara Žihobce 15.17 km
roubenka Sládečků, Běšiny 15.17 km
sv. Jan Nepomucký, Žihobce 15.18 km
Sperl Lothar 15.18 km
železniční tunel Špičák 15.18 km
dětské hřiště Železná Ruda 15.18 km
kostel Proměnění Páně, Žihobce... 15.18 km
Ústaleč 15.19 km
Komárkova jedle 15.19 km
infocentrum Žihobce 15.19 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce 15.19 km
geologická expozice Rokyta 15.2 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 15.2 km
pamětní deska František Procházka... 15.21 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 15.21 km
Městiště 15.21 km
pamětní deska Karel Orlt 15.21 km
Rudolfovna 15.21 km
osvobození Běšiny 15.22 km
kaple Městiště 15.22 km
zámek Žihobce 15.22 km
naučná stezka Netopýřím parkem, Ži... 15.23 km
pomník padlých WWI, Žihobce 15.23 km
Toulavá kamera ČT - Lamberská stez... 15.23 km
lípa svobody Žihobce 15.24 km
kaple Železná Ruda 15.25 km
roubenka Lazny 15.25 km
hřbitov Žihobce 15.26 km
zřícenina Obří hrad 15.26 km
Lazny 15.26 km
Brčálnické mokřady 15.26 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 15.26 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 15.26 km
alej ke kostelu Narození Panny Mar... 15.27 km
hamr Želená Ruda 15.27 km
dětské hřiště Žihobce 15.27 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 15.28 km
infocentrum Železná Ruda 15.28 km
environmentální (návštěvnické) cen... 15.28 km
infocentrum NP Rokyta 15.28 km
zámecký park Žihobce 15.29 km
hřbitov Strašín 15.33 km
Štaidl Ladislav 15.34 km
SDH Chlistov 15.34 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 15.35 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 15.35 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 15.36 km
hrob rodiny Prokopů 15.37 km
hřbitov Železná Ruda 15.38 km
SDH Strašín 15.38 km
fara Chlistov 15.38 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 15.39 km
SDH Železná Ruda 15.39 km
pohřebiště Barabů 15.4 km
horní rybník Chlistov 15.45 km
palebné postavení Boudovka 15.49 km
Copak je to za vojáka 15.49 km
Mladotice u Strážova 15.5 km
Hamerský potok 15.5 km
pomník padlých WWI, Strašín 15.51 km
NS Povydří 15.53 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 15.54 km
Jižní Stráň 15.54 km
Chlistov 15.55 km
roubenka Chlistov 15.55 km
roubenka Strašín 15.56 km
kaple Jižní Stráň 15.56 km
pamětní deska Josef Jungmann 15.56 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 15.57 km
Úhlavský luh 15.58 km
Hostinný dům, Karel Klostermann 15.58 km
Strašín 15.58 km
kaple Panny Marie, Budětice 15.58 km
kašna Strašín 15.58 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 15.59 km
Železnorudské slavnosti 15.59 km
SDH Brod 15.59 km
hřbitov Budětice 15.6 km
Mrazové srázy u Lazen 15.6 km
Pinkas Jakub 15.6 km
Budětice 15.6 km
kaple Brod 15.6 km
dětské hřiště Železná Ruda 15.61 km
Boudovka 729 m n. m. 15.61 km
Brčálnické údolí 15.61 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 15.62 km
fara Budětice 15.63 km
přírodní park Buděticko 15.63 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 15.63 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 15.63 km
U Soušků 15.63 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 15.64 km
Boříkovy 15.65 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 15.65 km
venkovní posilovna Železná Ruda 15.65 km
Datelovský mlýn 15.66 km
tvrz Boříkovy 15.66 km
javorová alej Debrník 15.66 km
kašna Debrník 15.69 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 15.7 km
kaple Nicov 15.7 km
fara Nicov 15.71 km
naučná stezka Tetřeví stezka 15.72 km
roubenka Nicov 15.72 km
Kolja 15.72 km
hřbitov Nicov 15.73 km
NS Železná opona – protitanková př... 15.73 km
SDH Nicov 15.73 km
Nicov 15.74 km
kostel sv. Martina, Nicov 15.74 km
pomník padlých WWI, Nicov 15.75 km
nádraží Běšiny 15.76 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 15.76 km
Velká jedle u Debrníku 15.76 km
Antýgl (Horní a Dolní) 15.76 km
pivovar Hojsova Stráž 15.76 km
židovský kupecký dům, Chlistov 15.78 km
kaple Antýgl 15.78 km
Královský kámen 1045 m n. m. 15.8 km
Raději zešílet v divočině: Setkání... 15.84 km
Události v regionech ČT - Život mi... 15.84 km
NS Vchynicko-Tetovský plavební kan... 15.86 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 15.86 km
parkoviště Antýgl 15.87 km
kaple Božtěšice 15.89 km
Jara příslib - Alena Holá 15.89 km
kaple Hojsova Stráž 15.89 km
bunkr KŽ-1, Debrník 15.9 km
3. rota PS, Debrník 15.9 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 15.92 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 15.93 km
pamětní deska Julius Hofmann 15.93 km
Valcha 15.94 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 15.94 km
Špičák 1202 m n. m. 15.94 km
rozhledna Špičák 15.95 km
NS Obří hrad - Keltové na Šumavě... 15.96 km
Pramen svobody, Špičák 15.96 km
roubenka se stodolou, Chlístov 15.97 km
Kuzovská lávka 15.97 km
Božtěšice 15.98 km
koupaliště Kozí 15.99 km
Datelov 16.01 km
Vývraty ve Schrollenhaidě - Josef ... 16.03 km
Tomášův Dvůr 16.03 km
kaple Datelov 16.05 km
roubenka Datelov 16.07 km
zámek (zaniklý) Debrník 16.07 km
Debrník 16.07 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 16.07 km
U Hradišťské hospody 16.1 km
rybník Valcha 16.1 km
židovský hřbitov Chlistov 16.1 km
Ferdinandovo údolí 16.1 km
Lukoviště 16.1 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 16.12 km
Kohoutí kříž, Nicov 16.12 km
Podolí u Bílenice 16.14 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 16.18 km
hájovna Podzuklín 16.21 km
Podzuklín 16.21 km
Vaice Matěj 16.25 km
pamětní deska Matěj Vaice 16.25 km
Javoříčko 16.26 km
Suchá 16.27 km
Kozí 16.29 km
Hradiště u Kolince 16.3 km
pomník Adolfa Kašpara 16.31 km
Hubenov 16.32 km
zámek Hojsova Stráž 16.32 km
zámek Hubenov 16.32 km
Rábí - Josef Váchal 16.34 km
jelení obora Scheuereck (D) 16.36 km
lom Rabí 16.37 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 16.41 km
SDH Víteň 16.42 km
kaple Kozí 16.42 km
Šálený mlýn, Běšiny 16.43 km
kaple Divišovice 16.43 km
pomník padlých WWI, Kozí 16.43 km
Divišovice 16.44 km
nádraží Žichovice 16.45 km
Kavale Jan 16.45 km
Dobrá Voda u Chlistova 16.46 km
studánka Pod Malým Špičákem 16.48 km
SDH Bílenice 16.5 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 16.5 km
Víteň 16.5 km
Prenet 1071 m n. m. 16.51 km
Hájek 16.57 km
Mladice 16.61 km
Bílenice 16.61 km
SDH Žichovice 16.61 km
menhiry Manželé / Dvojčata, Javorn... 16.62 km
Ostříž 16.64 km
kaple Mladice 16.65 km
Javoří Pila 16.65 km
Tmavý potok 16.65 km
SDH Hojsova Stráž 16.65 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 16.66 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 16.66 km
NS Tříjezerní slať 16.66 km
Tříjezerní slať 16.66 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 16.67 km
fara Hojsova Stráž 16.67 km
stromy v Hojsově Stráži 16.68 km
naučná stezka Hojsova Stráž 16.68 km
Splž 16.68 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 16.7 km
hřbitov Hojsova Stráž 16.7 km
Tmavý potok 16.71 km
infocentrum Hojsova Stráž 16.71 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 16.73 km
Zwieslerwaldhaus (D) 16.74 km
Zuklín 16.75 km
Hájek Petr 16.75 km
evropské rozvodí 16.76 km
SDH Letovy 16.76 km
Na Drahách 16.76 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 16.77 km
Javoří pila 16.77 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 16.79 km
zámecký park Žichovice 16.79 km
Letovy 16.8 km
Čertovo jezero (ledovcové) 16.84 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 16.84 km
skiareál Hojsova Stráž 16.84 km
Hojsova Stráž 16.85 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 16.85 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 16.87 km
lípa Alžbětín 16.88 km
zámek Žichovice 16.89 km
lípa zámek Žichovice 16.89 km
pivovar Žichovice 16.92 km
pamětní deska Bedřich Klepš 16.93 km
Klepš Bedřich 16.93 km
most Otava, Žichovice 16.93 km
kaple Rabí 16.96 km
přírodní rezervace Na Volešku 16.97 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 16.99 km
PH 202, Hojsova Stráž 17.01 km
barokní horní most, Žichovice 17.01 km
barokní dolní most, Žichovice 17.01 km
Alžbětín 17.01 km
Úhlavské údolí 17.05 km
Žichovice 17.05 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 17.06 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 17.09 km
infocentrum NP Kvilda 17.11 km
expozice NP Šumava, Kvilda 17.11 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 17.11 km
židovský hřbitov Rabí 17.13 km
kaple Vlkonice 17.13 km
parkoviště Zwieslerwaldhaus (D) 17.14 km
parkoviště pod Zwieslerwaldhausem ... 17.14 km
kaple návesní Vlkonice 17.14 km
Denkův Dvůr 17.15 km
Vlkonice u Budětic 17.16 km
statek Vlkonice 9 17.16 km
Zavlekov 17.17 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 17.17 km
stavení Úhlavské údolí 17.18 km
sýpka a špýchar, Žichovice 17.19 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 17.19 km
Štíty království českého, Co všech... 17.19 km
zřícenina hradu Rabí 17.19 km
Štíty království českého, Hrady do... 17.19 km
Štíty království českého, Jak rost... 17.19 km
pomník padlých WWI, Žichovice 17.19 km
Vích Josef 17.2 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 17.21 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 17.21 km
zřícenina tvrze Zavlekov 17.22 km
hřbitov Zavlekov 17.22 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 17.23 km
dobití Rábí 17.23 km
studna Rabí 17.24 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 17.26 km
SDH Zavlekov 17.26 km
Patraska 17.27 km
Střeziměř 17.27 km
fara Děpoltice 17.29 km
rybníky Zavlekov 17.3 km
Děpoltice 17.31 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 17.31 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 17.33 km
fotopoint Roklanský potok - Rybárn... 17.33 km
empírová sýpka, Žichovice 17.33 km
Tejmlov 17.33 km
Cyklotoulky - Horská Kvilda 17.34 km
Benda František 17.34 km
Horská Kvilda 17.34 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 17.36 km
Popelná hora 1075 m n. m. 17.36 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 17.38 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 17.38 km
běžecké lyžování Zwieslerwaldhaus ... 17.38 km
kašna Rabí 17.38 km
Rabí 17.39 km
pomník padlých WWI, Rabí 17.4 km
Zmizelá Šumava, Šumavský obr Sepp ... 17.4 km
Rankl Sepp - L. Pavel, Horská Kvil... 17.4 km
Jak ukrást Dagmaru 17.4 km
parkoviště běžky Zwieslerwaldhaus ... 17.41 km
Javorník 1089 m n. m. 17.41 km
Vedle tebe - Peter Balhar 17.42 km
Spící snící kameny - Peter Balhar... 17.42 km
rechle Vchynice-Tetov 17.42 km
trasy pro vozíčkáře, Rechle 17.42 km
fotopoint Rechle u Modravy 17.44 km
Pangerlhof 17.45 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 17.45 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 17.45 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 17.45 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 17.45 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 17.45 km
infocentrum Alžbětín 17.45 km
Železnorudské povstání 17.45 km
Nezdický potok 17.45 km
Měsíční menhir, Javorník 17.46 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 17.46 km
hájovna Rybárna 17.46 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 17.46 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 17.47 km
SDH Radinovy 17.48 km
kostel sv. Stephanus, Spiegelhütte... 17.48 km
parkoviště Hradlový most 17.48 km
Bukovník 17.5 km
kostel sv. Václava, Bukovník 17.51 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 17.51 km
SDH Lukavice 17.56 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 17.56 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 17.57 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 17.57 km
1. rota PS, Černé jezero 17.58 km
Lukavice 17.59 km
Toman Josef 17.59 km
pravěké, mezolitické sídliště na M... 17.59 km
Radinovy 17.59 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 17.6 km
kaple Lukavice 17.6 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 17.61 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 17.62 km
Šebestov 17.65 km
Wildniscamp am Falkenstein (D) 17.66 km
potok Svarožná 17.68 km
hřbitov Křištín 17.7 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 17.71 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 17.72 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 17.73 km
hřbitov Rabí 17.74 km
Bayerisch Eisenstein (D) 17.76 km
tovární vila papírny, Hamry 17.77 km
Stále spolu 17.77 km
Rankelské rašeliniště - Josef Vách... 17.77 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 17.77 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 17.77 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 17.77 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 17.77 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 17.77 km
Černé jezero (ledovcové) 17.77 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 17.77 km
stavení Křištín 17.78 km
Křištín 17.78 km
kostel sv. Matouše, Křištín 17.8 km
sýpka Bukovník 17.8 km
hřbitov Bukovník 17.84 km
Na pytlácké stezce 17.84 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Ja... 17.87 km
Chalupy 17.88 km
stavení Chalupy 101 17.89 km
kaple Neznašovy 17.89 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 17.89 km
hřbitov Nalžovské Hory 17.9 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 17.9 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 17.9 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 17.91 km
roubenka s balkonem Chalupy 17.93 km
SDH Neznašovy 17.93 km
Švehlova chata, Javorník 17.94 km
roubenka Chalupy 190 17.96 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 17.99 km
Neznašovy 17.99 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 18 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 18 km
Mayer Rudolf 18 km
infocentrum Horská Kvilda 18.01 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 18.01 km
lípa Krotějov 18.02 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 18.02 km
Hlaváčová Jana 18.02 km
Krotějov 18.03 km
mlýn Šebestov 18.03 km
kaple Nová Hospoda 18.04 km
Nalžovské Hory 18.05 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 18.05 km
Karel Klostermann, Javorník 18.1 km
Hornokvildské slatě 18.11 km
Dámská cesta na Svaroh 18.11 km
roubenka Javorník 18.11 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 18.11 km
SDH Strážov na Šumavě 18.12 km
památník Rudolf Mayer 18.12 km
pomník padlých WWII, Javorník 18.13 km
skiareál Javorník 18.13 km
pomník padlých WWI, Javorník 18.13 km
naučná stezka Měsíční kámen, Javor... 18.13 km
usedlost Černíč 10 18.14 km
Javorník 18.14 km
žlab Javorník 18.14 km
Černíč 18.15 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 18.16 km
poklad na Javorníku 18.16 km
pomník padlých WWI, Černíč 18.17 km
kaple Černíč 18.17 km
chata Baťovna, Javorník 18.17 km
kašna Strážov na Šumavě 18.17 km
Ráno na Rankelské pláni - Josef Vá... 18.18 km
stavení Bayerisch Eisenstein 18.19 km
Štěpnička Jiří 18.22 km
radnice Strážov na Šumavě 18.22 km
Strážov na Šumavě 18.23 km
pamětní deska Václav Soušek 18.23 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 18.24 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 18.25 km
Babí hora 606 m n. m. 18.25 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 18.26 km
hřbitov Strážov na Šumavě 18.26 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 18.26 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 18.28 km
Taaffe Eduard hrabě 18.29 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 18.29 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 18.29 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 18.29 km
Boží muka, Mačice 18.29 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 18.3 km
2. rota PS, Svaroh 18.31 km
MVE Gustavsthal 18.31 km
SDH Nalžovské Hory 18.32 km
Stuiberova vila, Hamry 18.33 km
fara Strážov na Šumavě 18.33 km
pověst o bitvě na vrchu Bitovín 18.34 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 18.34 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 18.35 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 18.36 km
Křížový vrch 18.38 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 18.38 km
továrna stará papírna Hamry 18.39 km
Koutek Stanislav JUDr. 18.39 km
horní zrcadlová huť 18.39 km
Těšetiny 18.41 km
stavení Strážov na Šumavě 21 18.41 km
stavení Strážov na Šumavě 185 18.44 km
kaple Těšetiny 18.45 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 18.45 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 18.46 km
Cyklotoulky - Hamry 18.46 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 18.46 km
tvrz Těšetiny 18.48 km
Stříbrné Hory 18.5 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 18.54 km
kamenné moře Jezerní Hora 18.56 km
Skránčice 18.57 km
lokalita Úbislav 18.58 km
kaple sv. Anny, Skránčice 18.59 km
lípa Skránčice 18.6 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 18.61 km
SDH Skránčice 18.62 km
Mlynářská slať 18.71 km
zámek Mačice 18.75 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 18.75 km
Juránek Arna Arnošt 18.75 km
Juránkova chata 18.75 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 18.75 km
hraniční kámen 33 18.76 km
sv. Jan Nepomucký, Mačice 18.77 km
kaple Mačice 18.78 km
Úbislav 18.79 km
Kohoutí kříž, Úbislav 18.81 km
Zlatá Studna 18.82 km
Policie Modrava 18.83 km
Panský nezamyslický rybník 18.84 km
nouzové nocoviště Modrava 18.86 km
obývák u Modravského potoka 18.86 km
Roklanský potok 18.86 km
Modravský potok 18.86 km
skiareál Modrava 18.89 km
Mačice 18.9 km
Lehom 18.92 km
centrum dřevařství - Dřevák Modrav... 18.93 km
Bienertova pila, Modrava 18.93 km
Zmizelá Šumava, Vraždy na Filipově... 18.93 km
Cyklotoulky - Modrava 18.94 km
Cyklotoulky - Modrava, zimní 18.94 km
pivovar Modrava 18.94 km
Černé Krávy 18.98 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 18.99 km
pamětní deska Arnyho Juránka 18.99 km
Šumná Šumava - Modrava 19 km
Parýzek 19 km
Modrava 19 km
běžecké lyžování Modrava 19 km
AccuWeather - Modrava 19 km
Klostermannova chata 19.01 km
SDH Modrava 19.01 km
tvrz Kouskova Lhotka 19.02 km
infocentrum Modrava 19.02 km
SDH Úbislav 19.03 km
kaple Knížecí Dvůr 19.03 km
lanové centrum Modrava 19.06 km
Filipova Huť 19.06 km
pomník padlých WWI, Úbislav 19.07 km
Hamerský buk 19.07 km
Knížecí Dvůr 19.07 km
Churáňov 19.07 km
Dolíškův mlýn, Mačice 19.11 km
Srbice u Mochtína 19.13 km
SDH Srbice 19.15 km
Šimek Miloslav 19.15 km
kaple Dešeníčky 19.16 km
Churáňov 1118 m n. m. 19.16 km
Bakala Zdeněk 19.16 km
památník Miloslav Šimek 19.17 km
skiareál Kocourov 19.18 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 19.18 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 19.18 km
tvrz Srbice 19.18 km
Opálka 19.21 km
kaple u Srbic 19.23 km
Dešeníčky 19.23 km
Zelená Lhota 19.25 km
Holidayinfo - Zadov, Churáňov 19.25 km
NS Churáňov 19.25 km
SDH Hradešice 19.26 km
rybník Hnačov 19.26 km
kaple Dolní Špátův dvůr 19.26 km
nádraží Zelená Lhota 19.26 km
Bojanovice 19.27 km
tvrz Opálka 19.28 km
kaple sv. Anny, Opálka 19.29 km
Kocourov 19.3 km
Na Sedle 19.3 km
Dolní Špátův dvůr 19.32 km
koupaliště Kocourov 19.32 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 19.33 km
Rokytská slať 19.35 km
Slať Weitfällernská - Josef Váchal... 19.35 km
parkoviště Deffernik (D) 19.37 km
SDH Zelená Lhota 19.37 km
vodní zámek Bílý potok 19.38 km
dům s ateliérem architekta V. Hoda... 19.39 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 19.42 km
Zmizelá Šumava, Zánik samoty Torfs... 19.43 km
Bošice 19.46 km
SDH Stachy 19.46 km
kaple Hradešice 19.47 km
Ranč u Zelené sedmy 38. díl 19.48 km
Haus zur Wildnis - Dům k divočině ... 19.49 km
Oberlindbergmühle (D) 19.49 km
lanové centrum Zadov 19.49 km
pošumavské hasičské muzeum Stachy... 19.49 km
Toulavá kamera ČT - Pošumavské has... 19.49 km
Dětský koutek, Haus zur Wildnis (D... 19.5 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 19.51 km
Ranč u Zelené sedmy 37. díl 19.52 km
Neumannová Kateřina 19.55 km
rybník Stachy 19.57 km
železniční most Ludwigsthal (D) 19.57 km
U Mužíku 19.57 km
koupání Hnačov 19.58 km
Hamry 19.58 km
fara Hradešice 19.58 km
přírodní rezervace Bílá Strž 19.58 km
vodopád Bílá Strž 19.58 km
U Kryštofů 19.59 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 19.59 km
Holidayinfo - Zadov 19.6 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 19.6 km
hřbitov Nezamyslice 19.61 km
Hradešice 19.61 km
studánka V lipách, Hamry 19.61 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 19.61 km
Přerost Václav, plukovník RAF 19.61 km
MVE Bílý potok 19.62 km
Bílý potok 19.62 km
AccuWeather - Zadov 19.62 km
Zadov 19.62 km
zámek Nový Čestín 19.62 km
pamětní deska Václav Přerost 19.62 km
infocentrum Zadov 19.63 km
dětské hřiště Mochtín 19.63 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 19.64 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 19.64 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 19.65 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 19.65 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 19.65 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 19.65 km
Hnačov 19.66 km
škola Hradešice 19.66 km
SDH Hnačov 19.66 km
hřbitov Zelená Lhota 19.67 km
běžecké lyžování Zadov - Churáňov... 19.68 km
hřbitov Hradešice 19.69 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 19.69 km
Rovná u Strážova 19.69 km
kaple U Kryštofů 19.69 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 19.7 km
kaplička Hnačov 19.7 km
kaple Rovná u Strážova 19.71 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 19.72 km
sedačkové lanovky Zadov - Churáňov... 19.72 km
vlaková zastávka Ludwigsthal (D) 19.72 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 19.73 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 19.74 km
Matějovice 19.75 km
kaple Hamry 19.75 km
trasy pro vozíčkáře, Jezerní slať... 19.75 km
Jezerní slať 19.75 km
Toulavá kamera ČT - Kvilda, Horská... 19.75 km
kaple Hnačov 19.77 km
rybník Mochtín 19.78 km
zámek Mochtín 19.78 km
SDH Mochtín 19.8 km
kaple Matějovice 19.8 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 19.81 km
hřbitov Hamry 19.84 km
památník Společná cesta 19.84 km
Mochtín 19.84 km
skiareál Zadov - Churáňov 19.86 km
parkoviště Haus zur Wildnis, Ludwi... 19.86 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 19.87 km
Vrhaveč 19.87 km
Nezamyslice 19.87 km
fara Hamry 19.87 km
NS Úhlavským luhem 19.88 km
FFW Ludwigsthal (D) 19.89 km
pomník padlých WWI, Hamry 19.89 km
golf Zahrádky 19.89 km
parkoviště U Jezerní slati 19.89 km
NS Jezerní slať 19.9 km
kaple Vrhaveč 19.91 km
Debrnický potok - Grosse Deffernik... 19.91 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 19.92 km
Kámen doteku Hamry 19.92 km
pamětní deska osvobození Stachy 19.92 km
pamětní deska Bartík - Kalina, Sta... 19.92 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 19.93 km
Stachy 19.93 km
Světák z Podlesí, Karel Klosterman... 19.93 km
Cirkus Humberto - Eduard Bass 19.93 km
fara Stachy 19.94 km
roubenka Stachy 240 19.94 km
Mally Leo Hans 19.94 km
Štefanův Dvůr, Hamry 19.95 km
Tetřevská slať 19.95 km
pamětní deska F. Foltýna, Stachy... 19.96 km
Seebachschleife (D) 19.97 km
V Rybníce 19.99 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

apartmány Stará Pošta, Hartmanice

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: sušicko
šumavská obec: Hartmanice

ubytování s kapacitou: 18
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Voda - o...

  batoh
  muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Voda - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • brusírna křišťálového skla Rajský dvůr -...

  batoh
  brusírna křišťálového skla Rajský dvůr - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • interaktivní muzem skla Rajský dvůr - ot...

  batoh
  interaktivní muzem skla Rajský dvůr - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 3.67 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 5.6 km
interaktivní muzem skla Rajský dvů... 5.61 km
sklářské muzeum Annín - otevírací ... 6.58 km
muzeum Šumavy, Sušice - otevírací ... 8.29 km
Prohlídky města Sušice 8.31 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 8.64 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 8.72 km
zámek Hrádek u Sušice - otevírací ... 9.63 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda ... 14.23 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce -... 15.19 km
environmentální (návštěvnické) cen... 15.28 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda - otev... 15.36 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 17.45 km
centrum dřevařství - Dřevák Modrav... 18.93 km
Tiermuseum Pfeiffer - Regenhütte -... 20.2 km
muzeum skla, zámek Theresienthal -... 22.56 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 23.5 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 23.71 km
Galerie kávy, Zwiesel - otevírací ... 24.02 km
muzeum lesa a hraček, Zwiesel - ot... 24.03 km
muzeum skla Frauenau - otevírací d... 24.15 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 24.67 km
Muzeum dětem Klatovy 24.72 km
parní pivovar Zwiesel - otevírací ... 24.81 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 24.98 km
Wi Wa Du Kinderland, Indoorspielpa... 25.55 km
skanzen Finsterau - otevírací doba... 30.56 km
Mineralienmuseum, Arrach - otevíra... 30.84 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 30.89 km
Destillenmuseum, Arrach 30.89 km
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 32.47 km
muzeum zemědělství Regen - otevíra... 32.71 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 34.05 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk -... 35.05 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk -... 35.05 km
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 35.97 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - ... 39.03 km
firmy v okolí
 • restaurace Vintíř, Hartmanice

  batoh
  restaurace Vintíř, Hartmanice
  Šumava A-Z: restaurace
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumav...

  batoh
  půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumava.cz
  Šumava A-Z: e-kola, e-sků...
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Hartmanice

  batoh
  Konzum Hartmanice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Café 27, Hartmanice

  batoh
  Café 27, Hartmanice
  Šumava A-Z: kavárny, cukr...
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
restaurace Vintíř, Hartmanice 2.83 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 2.91 km
Konzum Hartmanice 2.91 km
Café 27, Hartmanice 2.92 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 3.15 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 3.29 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 3.48 km
Konzum Petrovice u Sušice 3.52 km
Konzum Dlouhá Ves 5.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 5.96 km
Konzum Hlavňovice 6.18 km
Konzum Sušice 7.98 km
Konzum Sušice 8.23 km
Bankomat ČSOB 8.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.24 km
Bankomat Česká spořitelna 8.36 km
Bankomat Komerční banka 8.37 km
Bankomat GE Money Bank 8.38 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 8.59 km
Bankomat UniCredit Bank 8.77 km
Bankomat Česká spořitelna 8.85 km
čerpací stanice Shell, Sušice 8.89 km
Konzum Velhartice 9.05 km
Bankomat Česká spořitelna 9.1 km
Konzum Chotěšov 9.24 km
Konzum Hrádek 9.47 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 9.81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 9.85 km
Konzum Sušice 10.24 km
Konzum Kašperské Hory 10.58 km
Bankomat Česká spořitelna 10.59 km
Konzum Ujčín 10.69 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 11.68 km
Konzum Malonice 11.7 km
čerpací stanice Srní 11.81 km
Konzum Srní 11.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.97 km
Sluneční kavárna, Srní 12.06 km
Konzum Kolinec 12.39 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 12.63 km
Konzum Čejkovy 13.2 km
Konzum Nezdice na Šumavě 13.59 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 14.69 km
Konzum Běšiny 14.9 km
Bankomat Česká spořitelna 14.96 km
Konzum Ústaleč 15.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.11 km
Bankomat ČSOB 15.11 km
Konzum Žihobce 15.21 km
Konzum Železná Ruda 15.24 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 15.29 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 15.45 km
Konzum Strašín 15.57 km
Konzum Budětice 15.61 km
Konzum Víteň 16.38 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 16.46 km
Konzum Žichovice 16.61 km
Konzum Hojsova Stráž 16.85 km
Konzum Zavlekov 17.17 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 17.27 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 17.31 km
Konzum Rabí 17.35 km
Konzum Myslív 18.12 km
Konzum Nalžovské Hory 18.12 km
Konzum Strážov 18.25 km
Konzum Soběšice 18.89 km
Bankomat Komerční banka 19.02 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 19.12 km
Konzum Hradešice 19.42 km
Konzum Nezamyslice 19.8 km
Konzum Mochtín 19.89 km

mohlo by Vás zajímat

Dobrá Voda

batoh
Dobrá Voda
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Hartmanice

batoh
Hartmanice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava (německy Böhmerwald) nabízí svým návštěvníkům především svou téměř nedotčenou přírodu, ve které se mohou zotavit, načerpat nových sil a duševní pohody. Pro toulání krajem, poznávání přírody, jejích zákonitostí, ale i kulturních, technických památek Šumavy slouží síť značených turistických tras, cyklotras a vodáckých tras spojujících zajímavá místa. Zajímavá místa upřesňují a doplňují i tématické naučné okruhy nebo naučné stezky. V místě přítomné zastávky „Zelených autobusů“ lze zde odstavit svůj automobil a využít jejich služeb k dosažení vzdálenějších cílů a následně k opětovnému návratu. „Zelené autobusy“ zajišťují v letním období ekologickou hromadnou dopravu po území Národního parku Šumava s možným propojením na obdobný systém v sousedním Národním parku Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) . Zelené autobusy Vás dopraví i s kolem. Alternativní forma dopravy pro méně pohyblivé starší občany je „Dostupná Šumava“ - autobusové zájezdy s průvodcem mimo hlavní turistickou sezonu přiblíží místa, kam není vjezd osobním automobilem povolen. Síť označených tras celým územím národního parku nabízí návštěvu řady zajímavých míst jak pro náročnější turisty, tak i méně zdatné návštěvníky. Pomoc turistům, kteří prochází Šumavu především po páteřní, červené turisticky značené trase vedené v blízkosti státní hranice, nabízí také vyznačená nouzová nocoviště. Cyklotrasy vedou po zpevněných komunikacích a nabídnou zájemcům atraktivní terén i řadu okružních tras. V zimě je Šumava rájem hlavně pro běžecké lyžování s bohatou nabídkou udržovaných lyžařských stop – Bílá stopa na Šumavě. Program Národního parku Šumava nabízí možnost zaparkovat automobil na malém parkovišti a odtud, blíže k šumavské přírodě, vyrazit na pěší, cyklo, či lyžařský výlet do okolí. Malá parkoviště rozšiřují nabídku odstavných parkovišť v obcích. Pro poznávání Šumavy také využijte široké nabídky levného ubytování na horách, v horských městečkách, osadách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a jiné druhy ubytovacích kapacit. Ubytování na Šumavě je vhodné nejen jak pro dovolenou a relaxaci tak nevšední zážitky z okouzlující šumavské přírody.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Nu? Povídal jsem vám, že přijde!" chlubil se Polda Kar­houn, „tu ho máte! Ať žijete na sto let, pantáto!... Ale mordy-je, jsme o suchu! Ta pijavice nám už nechce nalít!"

Při těchto slovech mával ve vzduchu prázdným „tuplákem".

„Nalejte jim!" velel Potužák vcházejícímu hostinskému: „každému po tupláku a mně přineste sklenici. Pak mi udě­lejte účet! Pospíchám domů."

„Snad byste nám neutek — to by tak bylo!" vece Polda.

„Neuteku vám, Poldo, ale dlouho se pozdržet nemohu. Především vám děkuju, dobře to dopadlo..."

„Pustili..."

„Proč jste nám ho nepřived?"

„Nu — není mu do společnosti, tomu rozumíte." Řeči sem, řeči tam. Přinesli pivo. Všickni si zavdali s Potužákem, který si se všemi připil.

„Doufám, že jste taky něco snědli?" tázal se Potužák.

„To si myslím," odpověděl Honza Karhoun, „ale tolik toho nebylo, kolik obnáší ta šunka a to uzené, co mi ten chlap ukrad. Potom že je to bratr! Neřád je to..."

„Drž hubu, ty!" — následovala neomalená, kousavá pře­zdívka. „Styď se tuhle před pantátou! Co si o nás pomyslí!"

„Třicet dva cerbuláty snědli, všecky, co jsem jich tu měl," pravil hostinský, strkaje účet Potužákovi, „a padesát housek..."

„Poldo," Potužák se obrátil na tohoto, „Poldo, dáte něco na mé slovo ?"

„To dám, ať jsem setsakramentský, že dám!" odpověděl tento; „vy jste mužák, a viďte, já vám pomoh! Já mu dal, tomu správci! Jen jim ukázat zuby, pánům! To je má řeč! Já se nikoho nebojím!..."

„Dobře, Poldo, nebojte se! — Ale na mé slovo dáte, jste řekl..."

„Dám, mordyje, dám!" řval Polda, „ale na Krušnýho ne­dám, to je šmarhola. Škoda, že tu není..."

„Nechte Krušného, ten odešel domů..."

„Protože má strachu deset mandelů přede mnou — taky ví proč, škoda, že je sedlák — takovej škudla!... Ale na vás dám!"

Potužák mu podal ruku.

„Poldo," pravil, „hleďte, máte toho dnes dost. Člověk, který vykonal tak dobrý skutek jako vy dnes ráno, se neopije pod obraz boží! Dáte-li na moje slovo, jako jste řekl, dopijte teď a půjdete domů a druzí taky. Ne, že bych vám nepřál, Pánbůh uchovej! — ale, jak jsem pravil, dost budete mít. Uposlechnete-li, dám každému z vás po zlatém a zítra nebo kdy se vám zlíbí, sejdete se tu nebo kdekoliv jindy a zavdáte si ještě jednou. Co tomu říkáte?"

„Co tomu říkám?" — Polda Karhoun udeřil pěstí na stůl, až sklenice a okna řinčely — „že jste muž, jemuž se nikdo na světě nevyrovná, ani sám kníže pán! To říkám, a ať se propadnu, není-li to pravda! — Kamarádi!" — obrátil se ke svým soudruhům — „víte co! — Pojďme všichni, jak jsme tu, a vyprovoďme tuhle pantátu až do Plástovic! Jemu ke cti a slávě půjdeme, aby svět viděl, že vyhrál!"

Tato zamýšlená pocta se Potužákovi ovšem málo zamlou­vala; než, čím více odmítal, uváděje, že cesta je daleká a že tak okázalými a hlučnými projevy by se mu neposloužilo, tím úporněji Polda na svém stál, že vděčnost jej nutí, aby při svém úmyslu trval, a jeho kamarádi mu přizvukovali. Nezbý­valo tedy pantátovi než poseděti s nimi a vyčkati, že účinky nově nalitých tupláků jim beztak znemožní provedení jich úmyslu.

Bylo mu svrchovaně nevolno v této společnosti pěti zpitých chlapů, jichž divé, každou chvíli v hádku se přiostřující řeči jej naplňovaly hrůzou a odporem. Posléze hostinský mu po­mohl z nesnáze: znamenaje vhodný okamžik, poradil mu, aby se nepozorován vytratil, a slíbil, že v dané chvíli je, možno-li, po dobrém z hospody vyklidí, za kterýmžto účelem Potužák mu strčil připověděných jim pět zlatých, aby je, uposlechnou-li ho, mezi ně rozdělil.

Zosnovaný plán se také šťastně povedl. Když Potužák, použiv vhodného okamžiku, z hospody unikl, pětilístek byl pivem a kořalkou tou měrou zmožen, že jeho zmizení ani ne­postřehl. Hostinský je ponechal ještě asi půl hodiny, načež se mu podařilo příměti je k odchodu.

„To byl, mordyje, den!" liboval si Polda, strčiv do kapsy zlatku; „kdybych byl dvacet kaprů vytáhl pod Bezdreví, nebyl bych tolik peněz vydělal. Ať žije Potužák!" —

Odchod Potužákův s jeho synem a s Krušným z Hluboké podobal se opravdovému útěku, tou měrou měli naspěch, aby se dostali z dosahu bratří Karhounů a jich družiny. Brali se zase cestou, kterou ráno šli Potužák a Krušnej, šli opačným směrem, nemajíce těch chvil pilnější myšlenky a starosti než uniknouti Karhounům; zvláště Krušnej jevil se velmi roz­čileným a uháněl, že druzí mu jedva stačili.

Nepršelo již, ale pod mraky bylo neustále a soumrak večerní počínal padat. Když došli bezdrevské hráze a nikoho za sebou neviděli ani neslyšeli, pokládali se v bezpečí. Pusto bylo na hrázi, ohromná hladina rybníka ležela před nimi jako nesmír­ná rozlitina jakés šeré hmoty, bez nejmenšího lesku a pohybu. Mrtvo vůkol a ticho až příšerné jak na vodě, tak i ve stro­mech borku pod hrází, ledaže tu a tam zakrákoral havran, zakvílela čejka, zachechtal se lichý racek. Mlhy, jež ráno tvo­řily neprůhledný závoj, halící všechny předměty, prořídly značně, už jen v nesouvislých chuchvalech kroužily nad voda­mi...

Tu náhle vzplanula na západě ona rudá zář, již viděla Apolena, když vyběhla otci v ústrety, a která se jí zdála ohni­vou jako výheň samého pekla. Zář se sdělila vodám Bezdrevi, v roztok nachu je proměnila a ohnivé pruhy a paprsky, jež na nebi vzplály, i na nepřezírné hladině se vznítily, a žlutá, modrá i fialová světla po nich přebíhala...

Než, duši Potužákovu tato záplava ohnivých barev na nebi i na vodě nepoděsila, ani příšernou se mu nezdála býti jako téže chvíli jeho dceři na lánech blíže Volešku. Jemu naopak se podobala blahověstnou duhou nad vodami potopy. Vždyť slunko za ní stálo a hřálo, teplé slunko červencové, pod jehož požehnanými paprsky dozrává v zlatém klase boží obilíčko, teplé slunko, jež vyráží nadbytek vláhy, a co promoklo, vy­sušuje. I v největších mukách duše své, ve strachu o svého jediného syna, rva se s hrozící mu potupou a hanbou, ani na okamžik nezapomněl na plod celoroční své lopoty, na ohro­ženou úrodu na svých lánech; ač se již vzdával vší naděje na sklizeň, přece ještě myšlenky jeho zalétaly k Tomu, jenž řídí osudy všehomíra i lidstva i každého červíčka, a s oddanou v Jeho vůli prosbou se k Němu modlil, aby se slitoval nad dílem mozolných jeho rukou. A hle! Syn jeho, v předvečer mu vyrvaný, kráčel podle něho, s ním zavítá radost a útěcha v srdce mateřino; na západě, za modrými, dosud v mraky a mlhy zahalenými horami, zapadává na čistém již nebi zdroj všeho světla a tepla, a jeho krvavý západ věští nazejtří krásný den. Úroda snad přece nebude zcela zničena...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky