Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

akce Let

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: pamětihodnosti
lokalita: sušicko
GPS: 49°13'49.664"N, 13°24'20.356"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Dne 13. května 1949 za mlhy letoun Sokol s osádkou toužící po svobodě ztratil orientaci a díky nízké základně mraků byl nucen k přízemnímu letu. Do cesty se jim postavily pohraniční hory... Mlha vehnala stroj do úzkého údolí u obce Suchá a tady ve snaze zabránit střetu s protisvahem letoun minul stavení rodiny Jarolímových, křídlem zavadil o zem a havaroval. Sokol pilotoval Jaroslav Valášek (vyvázl s frakturou ruky), Miroslav Nový se zlomeninou nohy a Jan Horníček byl bez zranění. Místní obyvatelé zřícené posádce letounu poskytli pomoc: Valáškovi a Horníčkovi dal Vojtěch Chalupský (1919) ze Suché mapu a na jeho přímluvu je mlynář Jan Luhan (1909) z Puchverku doprovodil k obci Keply a ukázal další cestu k hranicím. Novému rodina Jarolímových poskytla první pomoc a po vzájemné dohodě zavolali lékaře, což ale zároveň obnášelo jeho prozrazení bezpečnostním orgánům. Definitivní konec cesty pro uprchlíky nastal u dnes již bývalé Staré Hutě mezi obcemi Keply a Zhůří. Jan Luhan, který je doprovázel k hranicím, dostal cestou strach z následků, ukázal jim směr a opustil je. Nedaleko dnes již nestojící hájovny Jaroslava Valáška přemohly bolesti ruky a šel poprosit o pomoc. Tady je hajný jménem Zadák pozdržel a předal SNB…


Tomu to letu předcházela touha po svobodě skupiny osob. Vlastimil Klenovský (1927), Zdeněk Mikš (1926), Jan Horníček (1926), Miroslav Nový (1927) a Jaroslav Valášek (1927) byli od roku 1946 posluchači letecké vojenské akademie v Hradci Králové, ale z té byli 22.prosince 1948 propuštěni z důvodu stání nespolehlivosti. Po té byli převeleni k pomocnému leteckému vojenskému útvaru ve Vysokém Mýtě a tam vyčkávali na konečné kádrové rozhodnutí ministerstva obrany. Východisko ze stávající situace našli. Vlastimil Klenovský a Jan Horníček se proto rozhodli pro emigraci a informovali o tom své kolegy. Ti souhlasili a před vlastní demobilizací se dohodli, že přes Jaroslava Valáška budou společně v korespondenčním styku a každý z nich bude intenzivně hledat možnosti odchodu do zahraničí a seznámí s nimi i ostatní. Vlatimil Klenovský nastoupil už jako civilní mechanik do národního podniku Let v Chocni, kde se seznámil s poměry na podnikovém letišti a začal se zabývat plánem zcizit letadlo, kterým by odletěl do západní okupační zóny v Německu. Proto se detailně seznámil s ostrahou letiště, leteckým parkem, spojením, palivovými zásobami, vypracoval náčrty a společně s Janem Horníčkem, který rovněž pracoval jako mechanik v LETu, začali plánovat přepadení ostrahy a odlet s odcizenými letadly do zahraničí. Ve dnech 8. a 10. května 1949 Klenovský seznámil se svým plánem letecké akademiky, a do snahy o útěk začlenil i svoji dívku, konzervatoristku Hedu Prokopovou (1931) z Brna. Datum samotné akce stanovili na 13. května. A tak se dne 12. května 1949 všichni sešli v bytě Klenovského, který je seznámil se svými nákresy, cílem byly hangáry s letadly typu Sokol. Věděli, že objekt hlídali dva příslušníci Sboru národní bezpečnosti ozbrojení dlouhými palnými zbraněmi a pistolemi. Jeden z nich vždy konal obchůzku kolem letiště, zatímco druhý odpočíval na strážnici. Klenovský měl následující plán - na určeném místě přeruší telefonní vedení z letiště, pod pohrůžkou pistolí odzbrojí a spoutají příslušníky SNB střežící letiště, z hangáru vytlačí dva letouny typu Sokol a odletí s nimi směr Frankfurt nad Mohanem… A tak se dne 12.května 1949 ve 23.00 hod. vydali se zavazadly na podnikové letiště. Asi po hodině chůze se dostali do blízkosti letiště, na určeném místě přerušili telefonické vedení a došli k hangárům. Valášek a Horníček se odplížili ke strážnici, zbylí se chystali na službu konajícího příslušníka. Heda Prokopová měla přijít na letiště s legendou, že zabloudila a rozptýlit příslušníkovu pozornost. Klenovský poslal Mikše a Nového s pokynem k zahájení přepadu, avšak Mikš a Nový Prokopovou u zavazadel nenašli, rozhodli se na ní počkat. Mezitím Klenovský zjistil, že příslušník SNB nekoná nařízenou obchůzku, ale sedí v letadle typu Čáp stojícím před hangárem… Plán se začínal rozpadat. Protože Mikš, Nový a Prokopová nešli, Klenovský se rozhodl provést přepadení příslušníka bez z nich. Syknutím přivolal Valáška a s ním za zády zabušil na dveře letadla. Po otevření dvířek přepadl překvapeného příslušníka praporčíka SNB Josefa Bernarda (1898) - začali se tahat o jeho služební pušku a během potyčky postřelil na ukazováku levé ruky Klenovský Bernarda. Na volání Bernarda o pomoc přispěchal Valášek, kterého jen šťastnou náhodou minul výstřel z pušky, v další potyčce vyšel výstřel z Valáškovi pistole, projektil zasáhl lučík služební pušky a skončil v boku letadla. Údery pažbou pistole nakonec přemohli Josefa Bernarda a vyvedli jej z letadla. Mezitím během zápasu přišla na letiště i Prokopová, která sehnala zbylé členy skupiny. Společně se zajatým příslušníkem zamířili ke strážnici. K odzbrojení příslušníka Václava Pochobradského (1903) stačil výkřik „ruce vzhůru“, odpočívající příslušník měl již zanedlouho opustit řady SNB a neměl zájem vynakládat odpor. Pochobradského odzbrojili a připoutali na strážnici k židli. Bernard si neustále stěžoval na zranění ruky a tak jej Prokopová provizorně ošetřila a na jeho žádost jej odvedli k hangáru č. 1 a spoutali na letištní ploše. To proto, aby nebyl později stíhán za nedbalý výkon služby, nechali opodál ležet i jeho služební pušku. Protože si trvale stěžoval na bolesti ruky se střeleným zranění, neutahovali mu pouta. Následně skupina otevřela hangár, vytlačila dvě letadla typu Sokol a začala je chystat k odletu. První letadlo pilotoval Nový, vedle něho Valášek, místo vzadu obsadil Horníček. Do druhého letadla nasedli vedle pilota Klenovského Mikš a dozadu Prokopová. Klenovský startoval motor déle než posádka prvního stroje a mezitím měl Bernard čas se snadno osvobodit z volných pout a zmocnit0 se pohozené služební zbraně. Přistoupil k nejbližšímu letadlu, ve kterém již seděli Klenovský, Mikš a Prokopová a střelbou z bezprostřední blízkosti smrtelně zasáhl Klenovského a Prokopovou (ti vzápětí zemřeli), Mikše, který sebou v poslední chvíli trhl, projektil „pouze“ vážně zranil. Mikš se hroutil se do letadla a předstíral smrt. Zdeněk Mikš na ten okamžik vzpomíná: „Najednou slyším ránu, jako když práskne výfuk. Slyším Hedu říkat: ‚Vlastíku, on tě střelil?‘ Podíval jsem se na něj a už mu jen klesla hlava a zůstal viset v popruzích. Jak jsem se pootočil, vidím koutkem oka, že za kabinou stojí esenbák a míří na mě puškou. Prudce jsem se sehnul, a protože jsem nebyl připoután, mohl jsem se ohnout. V důsledku toho mám prostřelený obratel. Kulka se v ramenním kloubu otočila, roztrhla mi plíce a dodnes ji mám nad bránicí v plicích.“ Bernard po střelbě viděl, že druhý stroj již pojíždí na startovací dráhu, avšak v jeho odletu se mu nepokoušel nijak zabránit a odešel na strážnici telefonovat o pomoc. Této chvíle využil Mikš - zraněný doběhl druhý rolující stroj a prosil své kolegy, aby jej naložili… Ti ho ale do plně zatíženého stroje odmítli vzít. S úsvitem letadlo startovalo směrem na Sušici a zanechalo zraněného Mikše na letišti. Ten z posledních sil z letiště uprchl, avšak vážné zranění ho donutilo vyhledat lékařskou pomoc, což znamenalo jeho následné zatčení… Za čin odporu proti nastupujícímu komunismu zaplatili Prokopová a Klenovský cenu nejvyšší! Ostatní členové skupiny byli odsouzeni k trestu odnětí svobody v rozmezí od třiceti let až doživotí. Z vězení se dostali na amnestii v roce 1962. Bez trestu nevyvázli ani šumavští občané Vojtěch Chalupský a Jan Luhan, jež soud za pomoc uprchlíkům odsoudil na 8 měsíců odnětí svobody a k peněžitému trestu. Praporčík SNB Josef Bernard, který bezohledně zastřelil Prokopovou a Klenovského byl následně vyšetřován kriminální policií pro podezření z vraždy, protože vyšetřování prokázalo, že místo toho, aby obcházel a střežil letiště, seděl v letadle a jedl. Při této činnosti jej překvapil Klenovský a v letounu, kde proti předpisům odpočíval, nalezli zaměstnanci projektil z pistole zavrtaný do boku letadla a nedojedený řízek. Podle vyšetřovací hypotézy kriminalistů postupoval chybně i poté, co se nepozorovaně osvobodil z pout. Zbraně měl použít k tomu, aby poškodil oba letouny a učinil je neprovozuschopnými a zamezil tak odletu osob a krádeži strojů. Místo toho se střelbou pokusil zavraždit potencionální svědky své nedbalosti, přičemž o druhý letoun, o kterém předpokládal, že odletí, se již nestaral. Tato vyšetřovací hypotéza však brzo zapadla a Josef Bernard po události odmítal zařazení ve výkonné službě a žil v neustálém strachu z odplaty. Na vlastní žádost byl převelen na vyšší služební místo do Hradce Králové, obavy ho však pronásledovaly i nadále. Druhý příslušník SNB Pochobradský, který střežil letiště společně s Bernardem, odešel, podle svého původního plánu, zanedlouho po přepadení do civilu. Po hajném Zadákovy údajně někdo střílel a tak se ze strachu se nechal přeložit na jiné místo… Po roce 1990 byli strůjci přepadu rehabilitováni.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Krvavá léta - Chladnokrevná vražda dvou ...

batoh
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda dvou aktérů Choceňského případu
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Akce Let, Jaroslav Klenovský

batoh
Akce Let, Jaroslav Klenovský
Šumava A-Z: literatura
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

zámek Hlavňovice

batoh
zámek Hlavňovice
Šumava A-Z: zámky
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Pích

batoh
Pích
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 0 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 0 km
zámek Hlavňovice 0.81 km
Pích 0.99 km
fara Hlavňovice 1.21 km
Libětice 1.24 km
hrob Marušky Klímové 1.25 km
hřbitov Hlavňovice 1.26 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 1.26 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 1.3 km
Hlavňovice 1.3 km
kaple Hlavňovice 1.32 km
dřevěnice Hlavňovice 1.35 km
Zbraslav 1.39 km
alej Hlavňovice 1.45 km
Z aleje (2) - Alena Holá 1.47 km
Z aleje (1) - Alena Holá 1.47 km
SDH Hlavňovice 1.54 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 1.63 km
Zimní - Alena Holá 1.67 km
mlýn Milínov 1.77 km
roubenka Milínov 1.8 km
Radostice u Hlavňovic 1.86 km
Pařezí 1.9 km
U Adamců 1.93 km
rybník Přestanice 2.01 km
Zvíkov 2.02 km
NS Vlčí jámy 2.03 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 2.04 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 2.04 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 2.1 km
Přestanice 2.1 km
Balhar Kopřivák Peter 2.1 km
Brandl Petr Jan 2.1 km
Zahrádka - Alena Holá 2.1 km
Zámyšl 2.22 km
kaple Milínov 2.24 km
Za deště - Alena Holá 2.28 km
Stébel gotika - Alena Holá 2.28 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 2.28 km
Pampelišky - Alena Holá 2.28 km
stavení Rovná 2.33 km
Rovná u Petrovic u Sušice 2.35 km
lípa Rovná 2.36 km
Z meze (1) - Alena Holá 2.36 km
Z meze (2) - Alena Holá 2.36 km
Strunkov 2.37 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 2.42 km
Maršovice 2.45 km
Vojetice 2.47 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 2.5 km
Ruda Štěpán 2.5 km
dřevěná plastika Věční milenci... 2.58 km
stavení Cihelna 2.58 km
Odešlá - Peter Balhar 2.62 km
Zimní nebe - Peter Balhar 2.62 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 2.62 km
zámek Kněžice 2.66 km
štola Horní Staňkov 2.67 km
Javoříčko 2.67 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 2.69 km
První sníh - Peter Balhar 2.71 km
Borek 859 m n. m. 2.74 km
SDH Petrovice u Sušice 2.76 km
Petrovice ART 2.78 km
Bílé dny - Alena Holá 2.81 km
Podzim - Alena Holá 2.81 km
Cihelna 2.81 km
Osamělý - Alena Holá 2.82 km
Častonice 2.84 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 2.86 km
hřbitov Petrovice u Sušice 2.86 km
Petrovice u Sušice 2.87 km
stavení Častonice 2.91 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 2.95 km
Štíty království českého, Bůh za h... 2.95 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 2.96 km
NS Rýžování zlata 2.98 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 2.99 km
fara Petrovice u Sušice 3.02 km
roubenka, Petrovice u Sušice 3.03 km
kaple Posobice 3.07 km
Posobice 3.08 km
kašna zámecká Horní Staňkov 3.11 km
Horní Staňkov 3.11 km
Schreiner Gustav 3.13 km
zámek Horní Staňkov 3.13 km
Švankmajer Jan 3.13 km
SDH Stojanovice 3.26 km
Stojanovice 3.27 km
Čeletice 3.33 km
kaple Čeletice 3.34 km
roubenka Čeletice 3.34 km
stavení Čeletice 3.36 km
Částkov 3.39 km
rybník Bušek 3.41 km
stavení Částkov 3.43 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 3.47 km
pramen pod Borkem 3.49 km
Žďár u Velhartic 3.49 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 3.53 km
Dolní Kochánov 3.54 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 3.55 km
rybník Svojšice 3.55 km
koupaliště Petrovice u Sušice 3.58 km
lípa Vlastějov 3.6 km
přírodní rezervace Borek 3.61 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 3.63 km
Velhartice - Josef Váchal 3.63 km
Tři chlapi na cestách 3.63 km
hrad Velhartice 3.63 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 3.63 km
Bušek z Velhartic 3.63 km
Štíty království českého, Hrady ne... 3.63 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 3.63 km
Odpověď vody - Peter Balhar 3.63 km
rybník Žíkovy 3.64 km
tvrz Svojšice 3.64 km
Svojšice 3.65 km
SDH Svojšice 3.69 km
Krásné údolí Ostružná 3.7 km
štola Velhartice 3.71 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 3.72 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 3.73 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 3.73 km
skanzen Velhartice 3.73 km
Kocíkův statek, Svojšice 3.73 km
hřbitov Velhartice 3.73 km
hřbitov Svojšice 3.74 km
pítko u hradu Velhartice 3.75 km
židovský hřbitov Velhartice 3.75 km
mlýn Velhartice 3.76 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 3.76 km
Žíkovy 3.77 km
Javoří u Hartmanic 3.77 km
Velhartický betlém 3.78 km
lípa Svojšice 3.78 km
zámek Žíkovy 3.79 km
Muzikant 3.84 km
Vlastějov 3.89 km
Heřmánková Hana 3.9 km
mlýn Jámy 3.92 km
lípy Kochánov 3.92 km
lípa Chamutice 3.93 km
židovský dům Velhartice 3.95 km
starý mlýn Velhartice 3.96 km
Werich Jan 3.96 km
památník Crhova silnice 3.96 km
SDH Velhartice 3.97 km
synagoga Velhartice 3.97 km
koně Jiřičná 4 km
NS Velhartice 4.01 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 4.02 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 4.02 km
historická kovárna, Velhartice 4.03 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 4.03 km
roubenka Velhartice 52 4.04 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 4.06 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 4.06 km
kašna Velhartice 4.06 km
Trsice 4.06 km
pouť s kulturním programem a řemes... 4.06 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 4.07 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 4.07 km
lípa Trsice 4.07 km
tvrz Jiřičná 4.08 km
roubenka Velhartice 4.08 km
Velhartice 4.09 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 4.09 km
Jiřičná 4.09 km
pomník padlých WWII, Velhartice 4.09 km
Radvanice 4.11 km
fara Velhartice 4.17 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 4.23 km
sejpy Hory Matky Boží 4.25 km
rybník Chotěšov 4.26 km
Drouhaveč 4.27 km
zámek Chamutice 4.35 km
rybník Chamutice 4.37 km
Chamutice 4.4 km
Kojšice 4.44 km
lípa Kojšice 4.45 km
Dohaličky 4.5 km
zámek Kojšice 4.52 km
kaple Jarkovice 4.52 km
Pozorka u Lešišova 4.52 km
Jarkovice 4.54 km
kaple Dohaličky 4.56 km
SDH Hory Matky Boží 4.57 km
Kochánov 4.6 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 4.65 km
přírodní park Kochánov 4.65 km
lípa Břetětice 4.66 km
Hory Matky Boží 4.66 km
Františkova Ves 4.67 km
Břetětice 4.68 km
Chotěšov u Velhartic 4.69 km
Muzikant 4.69 km
koupaliště Hory Matky Boží 4.71 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 4.71 km
Říha Olda 4.73 km
dub u Dvora, Nemilkov 4.73 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 4.74 km
NS Hory Matky Boží 4.74 km
hřbitov Hory Matky Boží 4.76 km
SDH Chotešov 4.76 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 4.78 km
mlýn Nemilkov 4.84 km
kašna Nemilkov 4.86 km
Mochovské modříny, Mochov 4.88 km
Mochov 4.88 km
zámek Nemilkov 4.9 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 4.9 km
Vzteklina, díl 2. 4.91 km
Vzteklina, díl 1. 4.92 km
lípa Dolejší Těšov 4.94 km
Dolejší Těšov 4.94 km
Čermákův jilm, Mochov 4.95 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 4.96 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 4.96 km
zámek Dolejší Těšov 4.96 km
Konín 4.97 km
kaple Nemilkov 4.97 km
Vzteklina, díl 5. 4.99 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 5.03 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 5.05 km
SDH Nemilkov 5.05 km
Světlá 5.05 km
pomník Michal Růt 5.05 km
Radkov 5.07 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 5.07 km
Nemilkov 5.13 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 5.13 km
Keply 5.14 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 5.15 km
mlýn Tajanov 5.19 km
Zadní Chalupy 5.21 km
menhiry Lešišov 5.22 km
včelín Loučová 5.24 km
rybník Keply 5.25 km
zámek Horní Chlum 5.25 km
lípa Lešišov 5.26 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 5.3 km
Tajanov u Kolince 5.4 km
usedlost Dolní Staňkov 7 5.4 km
Loučová 5.42 km
kaple Dolní Staňkov 5.42 km
Dolní Staňkov 5.43 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 5.44 km
kaple sv. Martina, Lešišov 5.45 km
Lešišov 5.46 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 5.46 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 5.47 km
kaple Panny Marie, Keple 5.47 km
zámek Loučová 5.49 km
Stráž 755 m n. m. 5.49 km
Svinná rozcestí 5.51 km
kaple Svinná u Javorné 5.52 km
Hořejší Těšov 5.54 km
Kepelská studánka 5.54 km
Hrabánek Václav JUDr. 5.6 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 5.6 km
Tři životy 5.6 km
Milada 5.6 km
Cesta pustým lesem 5.6 km
Šarlatán 5.6 km
Obsluhoval jsem anglického krále 5.6 km
Sterzmühle 5.6 km
královácký dvorec Busil 5.6 km
Mourková Pavlína 5.6 km
Střední Svinná 5.63 km
Dolejší Svinná 5.67 km
mlýn Žežulka 5.69 km
Odolenov 5.69 km
rybník Braníčkov 5.7 km
Chlum u Hartmanic 5.71 km
Žežulka 5.74 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 5.76 km
stavení Braníčkov 5.78 km
Braníčkov 5.8 km
Šárský rybník 5.87 km
přírodní rezervace Poustka 5.9 km
vápenka Svinná 5.9 km
Odolenka 5.92 km
Odolenka - Peter Balhar 5.95 km
kaple Panny Marie, Odolenka 5.96 km
Svatobor 845 m n. m. 5.97 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 5.97 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 5.97 km
mlýn Dolní Chlum 5.98 km
kaple Dobřemilice 6.01 km
lípy Dobřemilice 6.01 km
zámek Ujčín 6.04 km
mlýn Ujčín 6.06 km
stavení Kunkovice 6.07 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 6.09 km
kaple Kunkovice 6.1 km
Kunkovice 6.1 km
roubenka Kunkovice 6.11 km
kaple Dolní Chlum 6.11 km
Dobřemilice 6.14 km
Stará Huť 6.14 km
Mokrosuky 6.14 km
zámek Kunkovice 6.15 km
kaple Mokrosuky 6.15 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 6.15 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 6.15 km
Lešišovský rybník 6.15 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 6.16 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 6.16 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 6.16 km
kaple Ujčín 6.16 km
zámek Mokrosuky 6.17 km
Gerlův Dvůr 6.19 km
SDH Volšovy 6.22 km
Ujčín 6.22 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 6.27 km
paragliding Sušice 6.27 km
SDH Ujčín 6.29 km
Kepelské mokřady 6.29 km
Volšovská lípa 6.32 km
javorová alej u Busilu 6.33 km
zámek Volšovy 6.34 km
Chvalšovice 6.35 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 6.38 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 6.38 km
Volšovy 6.44 km
parkoviště Staré Hutě 6.47 km
Tvrdoslav 6.58 km
lípy Staré Volšovy 6.61 km
Staré Volšovy 6.63 km
vlaková zastávka Mokrosuky 6.68 km
Buchar 6.71 km
Pláně - Alena Holá 6.71 km
kaplička Prostřední Krušec 6.73 km
lípa na návsi Malonice 6.73 km
jeskyně Peklo 6.73 km
přírodní rezervace Žežulka 6.74 km
SDH Malonice 6.76 km
Malonice 6.76 km
pomník padlých WWI, Malonice 6.77 km
Nuzerov 6.79 km
Vzteklina, díl 1. 6.8 km
kaple Malonice 6.8 km
Vzteklina, díl 6. 6.81 km
dub Chrástov 6.84 km
Nad Pilou 6.85 km
Kubíčkův Dvůr 6.88 km
studánka U Scheinostovo zátiší 6.89 km
lípa Malonice 6.9 km
Boryně František 6.9 km
zámek Malonice 6.9 km
Prostřední Krušec 6.91 km
kaple Nad Pilou 6.92 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 6.92 km
památník K. I. Těrentěvič 6.92 km
zámek Hořejší Krušec 6.95 km
Makov u Javoří (rozcestí) 6.98 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 6.99 km
Chrástov 6.99 km
zřícenina Kašovice 7.02 km
SDH Kašovice 7.02 km
Co vyprávěla Pstružná řeka, Milan ... 7.07 km
Hořejší Krušec 7.08 km
Kašovice 7.09 km
Copak je to za vojáka 7.1 km
Mlýnský rybník, Ujčín 7.11 km
Schopfrův dvůr 7.12 km
nádraží Hrádek u Sušice 7.12 km
mlýn papírna Kolinec 7.13 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 7.17 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 7.19 km
operace Argument 7.19 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 7.24 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 7.26 km
Rajský mlýn 7.27 km
dětské hřiště Kolinec 7.31 km
mlýn Jesení 7.32 km
dětské hřiště na Pátečku 7.33 km
lípy Dolejší Krušec 7.33 km
SDH Jindřichovice 7.34 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 7.34 km
koupaliště Kolinec 7.34 km
Červené Dvorce 7.35 km
lávka Otava, na Pátečku 7.35 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 7.35 km
pamětní deska František Pravda 7.36 km
zámek Dolejší Krušec 7.37 km
Hrádecký dub 7.37 km
Dolejší Krušec 7.38 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 7.39 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 7.4 km
lípa s kaplí Hartmanice 7.42 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 7.43 km
mlýn Hrádek u Sušice 7.44 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 7.44 km
rybníček v Pekle 7.45 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 7.45 km
hřbitov Hartmanice 7.45 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 7.46 km
hřbitov Javorná 7.46 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 7.47 km
zámek (nový) Jindřichovice 7.47 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 7.47 km
kostel sv. Anny, Javorná 7.47 km
zámecký park Hrádek u Sušice 7.48 km
památník umučeným, Sušice 7.49 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 7.49 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 7.49 km
kaple Zejbišský Dvůr 7.5 km
V Jamách 7.5 km
Jindřichovice 7.5 km
zámek (starý) Jindřichovice 7.5 km
nádraží Nemilkov 7.51 km
Zejbišský Dvůr 7.51 km
koupaliště Hartmanice 7.51 km
horská synagoga Hartmanice 7.52 km
Zmizelí sousedé 7.52 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 7.52 km
zámek Hrádek u Sušice 7.52 km
Pravda František 7.52 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 7.52 km
nádraží Kolinec 7.53 km
Vrásky z lásky 7.53 km
návesní rybník Jindřichovice 7.54 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 7.55 km
Hrádek u Sušice 7.56 km
Blochova kašna Hartmanice 7.56 km
lípa Hrádek u Sušice 7.57 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 7.57 km
Javorná 7.57 km
SDH Hrádek u Sušice 7.59 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 7.59 km
Bloch Isak Simon 7.59 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 7.59 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 7.6 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 7.61 km
roubenka Jindřichovice 7.61 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 7.62 km
Puchverk 7.62 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 7.62 km
kašna zámek Karlov 7.62 km
radnice Hartmanice 7.63 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 7.63 km
Zámecký rybník Jindřichovice 7.63 km
městské informační stredisko Hartm... 7.64 km
horní kašna Hartmanice 7.64 km
zámek Karlov 7.64 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 7.64 km
Trpěšice 7.65 km
lípa na náměstí Hartmanice 7.65 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 7.66 km
Šumná Šumava - Hartmanice 7.66 km
Ziegler August 7.66 km
Cyklotoulky - Hartmanice 7.66 km
Hartmanice 7.66 km
rybníček Rajské 7.66 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 7.66 km
kaple Karlov 7.66 km
MVE Dlouhá Ves 7.67 km
Zhůří 7.67 km
SDH Hartmanice 7.69 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 7.69 km
Pekelské údolí 7.69 km
Babí hněv - Petr Faltus 7.7 km
horská vila, Hartmanice 7.71 km
Rajské 7.71 km
kaple sv. Antonína, Sušice 7.72 km
srub, Hartmanice 7.73 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 7.73 km
lípa Javoří u Běšin 7.76 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 7.76 km
Javoří u Běšin 7.77 km
PAP Sušice 7.77 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 7.79 km
kaple Karlů, Sušice 7.81 km
skatepark Sušice 7.81 km
javor mléč Zhůří 7.83 km
Vzteklina, díl 2. 7.83 km
Kalný potok 7.84 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 7.85 km
koupaliště Sušice 7.86 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 7.86 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 7.87 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 7.87 km
Kříž smíření, Zhůří 7.87 km
žlab Zhůří 7.88 km
bitva o Zhůří 7.88 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 7.88 km
Svatoš Michal nstržm. 7.88 km
SDH Sušice 7.88 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 7.91 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 7.91 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 7.92 km
kaple Šimandlův Dvůr 7.94 km
Vzteklina, díl 6. 7.94 km
skiareál Hartmanice 7.94 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 7.95 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 7.96 km
rybník Hartmanice 7.96 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 7.97 km
kaple sv. Anny, Hrádek u Sušice 7.97 km
Páteříková Huť 7.97 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 7.98 km
židovský hřbitov Kolinec 7.98 km
lávka na ostrov Santos, Otava 7.99 km
Kolinec 7.99 km
Čermná u Hrádku 8 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 8.01 km
Malý Bor 8.02 km
dětské hřiště Santos, Sušice 8.02 km
parkoviště Malý Bor 8.02 km
Šimandlův Dvůr 8.03 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 8.04 km
bazén Sušice 8.04 km
kaple u Jindřichovic 8.05 km
koně Divišov u Sušice 8.06 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 8.07 km
zámek Kolinec 8.07 km
Hamrlík 8.08 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 8.08 km
Zhůřský potok 8.08 km
NS Hamižná 8.09 km
kaple Hamrlík 8.1 km
NS park Kolinec 8.1 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 8.1 km
lípa nad Sušicí 8.11 km
bruslení Sušice 8.11 km
galerie Sirkus 8.11 km
studánka Filipínka, Kolinec 8.11 km
Pazderna Javoří u Běšin 8.11 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 8.11 km
nádraží Malonice 8.12 km
vikariát Sušice 8.14 km
Starý Brunst 8.14 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 8.14 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 8.14 km
studánka Kolinec 8.14 km
hřbitov Kolinec 8.15 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 8.16 km
SDH Kolinec 8.16 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 8.17 km
skiareál Javorná 8.18 km
Jesení 8.19 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 8.19 km
Vzteklina, díl 5. 8.19 km
židovský hřbitov Hartmanice 8.2 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 8.2 km
hrušeň Dlouhá Ves 8.2 km
fara Kolinec 8.2 km
Offpark Sušice 8.21 km
sportoviště Sušice 8.21 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 8.21 km
pramen Rovina 8.22 km
Rovina 8.23 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 8.24 km
Vzteklina, díl 2. 8.24 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 8.24 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 8.25 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 8.25 km
kaple Eisnerův Dvůr 8.25 km
pamětní deska Tomáš Beránek 8.27 km
kostel sv. Václava, Sušice 8.27 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 8.28 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 8.28 km
Hamižná hora 854 m n. m. 8.28 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 8.29 km
Lízátko - Petr Faltus 8.29 km
kašna Sušice 8.29 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 8.29 km
oslavy osvobození Sušice 8.29 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 8.3 km
Kámen neštěstí 8.3 km
lípa Svobody Sušice 8.3 km
mlýn Pelant, Sušice 8.3 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 8.31 km
Skelná 8.31 km
Seitz Jan 8.31 km
NS Sušická pavučina 8.31 km
radnice Sušice 8.31 km
most Otava, Dlouhá Ves 8.31 km
Spořitelna Sušice 8.31 km
Jak ukrást Dagmaru 8.31 km
pamětní deska osvobození Sušice... 8.32 km
pamětní deska J. Holík 8.32 km
Pokorný Milan 8.32 km
Polanka Jakub 8.32 km
infocentrum Sušice 8.32 km
Scheinost Vojtěch 8.32 km
památník nábřeží Karla Houry 8.32 km
Josef Ambrož Gabriel 8.32 km
Scheinost Jan 8.32 km
Faltus Petr 8.32 km
Čelakovský Miloslav 8.32 km
Sušice 8.32 km
Holý Roman 8.32 km
Hledání ztraceného času - americké... 8.32 km
Cyklotoulky - Sušice 8.32 km
Rush Daniella 8.32 km
Houra Karel 8.32 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 8.32 km
AccuWeather - Sušice 8.32 km
Čech Přemysl PhDr. 8.32 km
Pojar Břetislav 8.32 km
SDH Úloh 8.32 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 8.32 km
Voprchovský dům, Sušice 8.32 km
SDH Dlouhá Ves 8.32 km
Šumná Šumava - Sušice 8.33 km
muzeum Šumavy, Sušice 8.33 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 8.33 km
Střítež 8.33 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 8.34 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 8.35 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 8.35 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 8.35 km
Pirner Maxmilián 8.35 km
pamětní deska M. Pirner 8.35 km
pamětní deska F. Stupka 8.36 km
parkoviště Skelná 8.37 km
řeka Volšovka 8.37 km
Bárta Dan 8.37 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 8.39 km
Svatý Mikuláš 8.4 km
Fikáčková Marie 8.4 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 8.4 km
gymnázium Sušice 8.4 km
silniční most Otava, Sušice 8.4 km
Čachrov 8.4 km
zámek Dlouhá Ves 8.41 km
pstruhová líheň Sušice 8.41 km
galerie Branka 8.42 km
Vrásky z lásky 8.43 km
hotel Svatobor, Sušice 8.43 km
kašna Dlouhá Ves 8.43 km
mlýn Javorná 8.43 km
Dlouhá Ves 8.43 km
pamětní deska páter František Ferd... 8.43 km
Ferda František, páter 8.43 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 8.43 km
hřbitov Čachrov 8.44 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 8.45 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 8.45 km
kaple Dlouhá Ves 8.45 km
kostel sv. Václava, Čachrov 8.46 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 8.46 km
Sokolovna Sušice 8.46 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 8.46 km
stodola, Javorná 8.47 km
Úhoři mají nabito 8.47 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 8.47 km
hřbitov Zdouň 8.47 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 8.47 km
pamětní deska Vaníčkové 8.48 km
SDH Čachrov 8.48 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 8.49 km
Bláhovec František 8.49 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 8.49 km
fara Čachrov 8.49 km
Úloh 8.5 km
kaple Úloh 8.5 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 8.5 km
rybník Dlouhá Ves 8.52 km
lípy Zdouň 8.52 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 8.52 km
kašna u hřbitova, Sušice 8.52 km
Žižkův kalich 8.53 km
tvrz Čachrov 8.53 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 8.53 km
Gabrielův dům 8.54 km
vila Daliborka, Sušice 8.54 km
kostel Panny Marie, Sušice 8.54 km
hřiště pro seniory, Sušice 8.56 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 8.56 km
vila manželů Skálových, Sušice... 8.56 km
Vzteklina, díl 4. 8.57 km
Vzteklina, díl 2. 8.57 km
Vzteklina, díl 5. 8.57 km
kašna u školy, Sušice 8.57 km
vila Františka Sládka, Sušice 8.58 km
Dobrá Voda 8.6 km
Adler Šimon 8.6 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 8.6 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 8.6 km
pivovar u Švelchů, Sušice 8.62 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 8.62 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 8.62 km
továrna SOLO 8.63 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 8.64 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 8.64 km
Tesařová Vladimíra 8.65 km
hřbitov Sušice 8.65 km
studánka Dobrá Voda 8.67 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 8.67 km
VÚ Dobrá Voda 8.67 km
lípa Dobrá Voda 8.67 km
ocelový most Otava, Sušice 8.67 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 8.68 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 8.68 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 8.68 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 8.68 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 8.69 km
hřbitov Dobrá Voda 8.7 km
Muzikant 8.71 km
hřbitov Dlouhá Ves 8.71 km
křížová cesta, Sušice 8.72 km
fara Dlouhá Ves 8.72 km
bytové domy SOLO, Sušice 8.72 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 8.73 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 8.74 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 8.75 km
Vrabcov 8.75 km
Kundratice 8.79 km
Vzteklina, díl 6. 8.8 km
Nové Městečko 8.81 km
Brzobohatý Ondřej 8.81 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 8.83 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 8.83 km
monogram LK ze stromořadí 8.86 km
parkoviště Dobrá Voda 8.87 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 8.9 km
kaple sv. Anny, Čachrov 8.9 km
U Obrázku 8.93 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 8.94 km
Podolský mlýn 8.97 km
NS sv. Vintíře 8.99 km
Beneš Edvard Dr. 9.02 km
zámek Kundratice 9.02 km
Grossmann Jiří 9.02 km
Coolidge - Hašková Eliška 9.04 km
Sluhov 9.05 km
Sluhovská lípa 9.05 km
Podolí u Kolince 9.06 km
hřbitov Mlázovy 9.08 km
zámek Palvínov 9.09 km
zámek Podolí 9.11 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 9.11 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 9.11 km
Palvínov 9.12 km
Palvínovská alej 9.12 km
ranč Podolí 9.13 km
Palvínovská lípa 9.13 km
kaplička Bradné 9.14 km
Vintíř svatý, Günther 9.16 km
Březník 1006 m n. m. 9.16 km
lávka Otava, kemp Annín 9.18 km
hrobka rodiny Kordíků 9.19 km
Tedražice 9.19 km
Galušková Karolína 9.19 km
koně Mlázovy 9.2 km
Fišerův Dvůr 9.2 km
smírčí kámen, Kolinec 9.2 km
7. brigáda PS, Sušice 9.2 km
pohádková chalupa Mlázovy 9.21 km
Bradné 9.22 km
fara Mlázovy 9.24 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 9.25 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 9.25 km
hájovna Pustina 9.25 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 9.25 km
Lipplův Dvůr 9.26 km
Mlázovy 9.27 km
Rajsko 9.28 km
zámek Mlázovy 9.29 km
roubenka Mlázovy 9.29 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 9.29 km
kaple Lipplův Dvůr 9.3 km
kaple sv. Vintíře, Březník 9.31 km
pamětní deska J. K. Haška 9.31 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 9.31 km
Onen Svět 9.31 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 9.33 km
koupaliště Annín 9.36 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 9.37 km
fara Zbynice 9.39 km
traktoriáda Mlázovy 9.39 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 9.41 km
Vatětický klen 9.43 km
kaple pod Hořákovem 9.44 km
lávka Otava, Annín 9.45 km
Zbynice 9.45 km
Vatětický jasan 9.51 km
Paseka 9.52 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 9.53 km
infocentrum Běšiny 9.53 km
koupaliště Běšiny 9.53 km
Tržek 9.53 km
Štěpanice 9.54 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 9.54 km
dětské hřiště Běšiny 9.56 km
rybník pod Hořákovem 9.56 km
návesní rybník Tržek 9.58 km
Švédské hroby, Hartmanice 9.58 km
alej památných stromů Vatětice 9.59 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 9.59 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 9.66 km
kaple u Bohdašic 9.66 km
Březí 9.69 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 9.69 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 9.69 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 9.7 km
roubenka Tržek 9.7 km
hamr Paseka 9.71 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 9.73 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 9.73 km
koupaliště Chlistov 9.75 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 9.76 km
kaple Březí 9.79 km
Slatinný potok 9.79 km
Zhůřská brusírna 9.8 km
zámek Hořákov 9.8 km
Vidhošť 759 m n. m. 9.8 km
Hořákov 9.82 km
Vatětice 9.83 km
Šukačka 9.83 km
U Bradenského křížku 9.84 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 9.85 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 9.85 km
Drozdí potok 9.85 km
Anděl Páně 9.85 km
Andraschko Franz 9.85 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 9.85 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 9.85 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 9.87 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 9.87 km
kaple Annín 9.88 km
NS Radešovské skály 9.89 km
lípa Platoř 9.9 km
zámek zaniklý Vatětice 9.9 km
kaple Platoř 9.9 km
pamětní prkno Franty Šraita 9.91 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 9.91 km
Platoř 9.91 km
Frauenthal 9.91 km
kaple nad Sušicí 9.93 km
skiareál Šukačka 9.93 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 9.95 km
Vatětická lípa 9.96 km
Annín 10.01 km
Bernartice u Kolince 10.02 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 10.04 km
nádraží Sušice 10.05 km
hřbitov Chlistov 10.05 km
SDH Bernartice u Kolince 10.07 km
koupaliště Čejkovy 10.09 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 10.1 km
sklářské muzeum Annín 10.11 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 10.11 km
přírodní rezervace Chřepice 10.14 km
kaple Bohdašice 10.16 km
vodáctví Sušice 10.22 km
Bohdašice 10.23 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 10.23 km
Suché Studánky 10.25 km
koupaliště Bernartice 10.25 km
Jezerní potok jezera Laka 10.26 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 10.26 km
Chřepice 10.26 km
parkoviště Vysoké Lávky 10.27 km
Vajce Josef 10.29 km
Šerlův dvůr 10.3 km
SDH Běšiny 10.3 km
Sejdeme se v Eurocampu 10.31 km
Zálužice 10.33 km
Běšiny 10.35 km
Husův pomník, Běšiny 10.37 km
Vzteklina, díl 2. 10.38 km
Matuška Waldemar 10.38 km
Fischer Ivo 10.38 km
Kočandrle Vladimír 10.38 km
Ostrovský rybník Běšiny 10.39 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 10.39 km
SDH Chlistov 10.4 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 10.42 km
hrob vězeň Plocienník 10.42 km
silniční most Otava, Annín 10.43 km
fara Chlistov 10.44 km
hřbitov Běšiny 10.44 km
památník Červený František, pplk. ... 10.44 km
zámek Běšiny 10.44 km
U Malého Babylonu 10.44 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 10.44 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 10.44 km
Slučí Tah 10.45 km
Vzteklina, díl 4. 10.45 km
pomník padlých WWI, Běšiny 10.45 km
Sokolovna Běšiny 10.46 km
Čejkovy a Zbynice, Milan Pokorný 10.47 km
Čejkovy 10.47 km
fara Běšiny 10.47 km
roubenka Sládečků, Běšiny 10.48 km
horní rybník Chlistov 10.51 km
Nový rybník Běšiny 10.51 km
palebné postavení Boudovka 10.57 km
Skláři, Karel Klostermann 10.6 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 10.6 km
Chlistov 10.6 km
osvobození Běšiny 10.61 km
roubenka Chlistov 10.61 km
Záluží u Sušice 10.65 km
Milčice 10.67 km
Boudovka 729 m n. m. 10.7 km
Malý Babylon 10.7 km
Král Šumavy 10.71 km
Prášilský potok 10.73 km
Šmauzy 10.74 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 10.74 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 10.75 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 10.75 km
Boříkovy 10.76 km
tvrz Boříkovy 10.78 km
židovský kupecký dům, Chlistov 10.83 km
Copak je to za vojáka 10.85 km
Malý Radkov 10.93 km
kaple Horní Němčice 10.94 km
SDH Horní Němčice 10.97 km
smolná pec Radkov 10.98 km
Horní Němčice 10.99 km
parkoviště Nová Hůrka 11 km
roubenka se stodolou, Chlístov 11.02 km
Krutěnice 11.03 km
Velký Radkov 11.09 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 11.11 km
nádraží Běšiny 11.11 km
Radešov 11.11 km
Nová Hůrka 11.13 km
Šrail Jan 11.13 km
vyhlídka Velký Babylon 11.14 km
kaple Suché Studánky 11.15 km
židovský hřbitov Chlistov 11.16 km
U Soušků 11.16 km
Gerlova Huť 11.16 km
Velký Babylon 11.17 km
SDH Brod 11.17 km
Jara příslib - Alena Holá 11.18 km
kaple Brod 11.18 km
přírodní rezervace Prameniště 11.21 km
U Hradišťské hospody 11.21 km
Nový Brunst 11.24 km
studánka Nad Stimlingem 11.26 km
Lukoviště 11.31 km
pramen U Michla 11.33 km
studánka U Michla 11.36 km
MVE Radešov 11.39 km
Hradiště u Kolince 11.4 km
Kuzovská lávka 11.41 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 11.42 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 11.42 km
Radešovská lípa 11.42 km
koupaliště Kozí 11.43 km
Popelní domky 11.44 km
Dobrá Voda u Chlistova 11.52 km
Hubenov 11.52 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 11.52 km
zámek Hubenov 11.52 km
Novohůrecká jedle 11.55 km
Stimling 11.56 km
studánka Na Stimlingu 11.57 km
smrk na Stimlingu 11.57 km
jezírko na Stimlingu 11.57 km
kaple nad Velkým Radkovem 11.6 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 11.64 km
Sněžné jámy na Křemelné 11.64 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 11.65 km
hamr Městiště 11.67 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 11.67 km
Kozí 11.69 km
Ústaleč 11.7 km
Mladotice u Strážova 11.72 km
Vysoké Lávky 11.74 km
Šálený mlýn, Běšiny 11.74 km
peřeje, řeka Křemelná 11.75 km
parkoviště Gerlova Huť 11.77 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 11.77 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 11.78 km
Dobršín 11.78 km
Javoříčko 11.79 km
kaple Kozí 11.82 km
pomník padlých WWI, Kozí 11.82 km
kaple Božtěšice 11.84 km
řeka Ostružná 11.84 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 11.86 km
Můstek - rozcestí 11.88 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 11.89 km
Habr 1203 m n. m. 11.89 km
Jaglmühle 11.89 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 11.91 km
Stodůlky 11.92 km
Zettl Zephyrin 11.92 km
Božtěšice 11.93 km
Velká Chmelná 11.98 km
Můstek 1234 m n. m. 12 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 12 km
Albrechtice u Sušice 12.09 km
Tomandlův křížek 12.1 km
Sedlečko 12.14 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 12.19 km
lípa Albrechtice 12.2 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 12.21 km
hřbitov Albrechtice 12.22 km
klasicistní vila Klášterský Mlýn... 12.24 km
Valcha 12.26 km
Suchá 12.29 km
Sedlečský rybník 12.3 km
Městiště 12.34 km
kaple Městiště 12.34 km
Střeziměř 12.34 km
MVE Klášterský Mlýn 12.35 km
lipová alej Stará Hůrka 12.36 km
rybník Valcha 12.38 km
SDH Víteň 12.38 km
Křemelná 1125 m n. m. 12.4 km
Klášterský Mlýn 12.43 km
Šumná Šumava - Klášterský mlýn... 12.45 km
secesní vila Maxmiliana Spauna, Kl... 12.46 km
Víteň 12.47 km
Pancíř 1214 m n. m. 12.5 km
dětské hřiště Podmokly 12.51 km
Na Sjezdovce 12.51 km
studánka Podmokly 12.52 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 12.53 km
synagoga Podmokly 12.54 km
kaple Podmokly 12.55 km
Vzteklina, díl 6. 12.56 km
kašna Podmokly 12.56 km
pomník padlých WWI, Podmokly 12.56 km
Tuškov 12.56 km
Kopta Václav 12.57 km
Dvořák Antonín 12.57 km
Vzteklina, díl 2. 12.58 km
Podmokly 12.58 km
SDH Podmokly 12.58 km
Vzteklina, díl 4. 12.58 km
Vzteklina, díl 5. 12.58 km
lípa na Wunderbachu 12.59 km
most Otava, Rejštejn 12.64 km
most Křemelná, Stodůlky 12.66 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 12.66 km
památník obětem Železné opony 12.66 km
Abelové 12.66 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 12.66 km
SDH Radinovy 12.66 km
Divá Bára 12.66 km
Stará Hůrka 12.66 km
památník Karl Teischl 12.66 km
hřbitov Stará Hůrka 12.67 km
řeka Losenice 12.67 km
památník třem obětem Železné opony... 12.68 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 12.68 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 12.69 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 12.71 km
Staré Hutě – Althütten 12.71 km
zřícenina Sedlo 12.72 km
Bystrá - Wunderbach 12.73 km
Hájek 12.73 km
pomník padlých WWI i II, Rejštejn... 12.74 km
Datelovský mlýn 12.75 km
most Losenice, Rejštejn 12.75 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 12.75 km
pramen Na Sjezdovce 12.75 km
Zmizelá Šumava, Poklad na Wunderba... 12.76 km
Haratnův mlýn, Bystrá - Wunderbach... 12.76 km
hřbitov Křištín 12.76 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 12.77 km
pomník Josef Kieslinger 12.77 km
SDH Rejštejn 12.77 km
Radinovy 12.78 km
rýžovní kámen, Rejštejn 12.78 km
pramen Úhlavy 12.79 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 12.79 km
Rejštejn 12.79 km
Cyklotoulky - Rejštejn 12.79 km
socha světce Rejštejn 12.81 km
kašna Rejštejn 12.81 km
důl sv. Panny Doroty, Paště 12.81 km
infocentrum Rejštejn 12.82 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 12.83 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 12.83 km
Vzteklina, díl 3. 12.84 km
stavení Křištín 12.84 km
Křištín 12.85 km
kostel sv. Bartoloměje, Rejštejn 12.86 km
hrobka sklářské rodiny Lötz a Spau... 12.86 km
náhrobky Klostermannů 12.86 km
Splž 12.86 km
kostel sv. Matouše, Křištín 12.87 km
fara Rejštejn 12.88 km
pramen Řezné (Regen) 12.89 km
hřbitov Rejštejn 12.89 km
Rýžovní potok 12.91 km
kaple Panny Marie Pomocné u štol, ... 12.91 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 12.91 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 12.92 km
Mladice 12.92 km
dětské hřiště Rejštejn 12.92 km
Slunečná hora 996 m n.m. 12.93 km
Bergl - Na Kopečku 12.93 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 12.93 km
buk na Berglu 12.93 km
kaple Mladice 12.96 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 13.02 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 13.04 km
kaple Divišovice 13.05 km
Divišovice 13.06 km
Pěkný potok - Wundebach 13.06 km
SDH Lukavice 13.08 km
Myší domky - Maushäusel 13.08 km
pramen Pod Křemelnou 13.1 km
kaple Neznašovy 13.1 km
kamenné patníky při cestě z Paští ... 13.12 km
kaple Lukavice 13.12 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 13.12 km
Mlýnský potok (Křemelná) 13.12 km
Toman Josef 13.12 km
Lukavice 13.12 km
kostel sv. Mikuláše, Kašperské Hor... 13.13 km
hřbitov Kašperské Hory 13.14 km
SDH Neznašovy 13.15 km
kaple sv. Anny, Kašperské Hory 13.15 km
Datelov 13.17 km
kaple Datelov 13.19 km
roubenka Datelov 13.21 km
Neznašovy 13.21 km
kaple výklenková, Kašperské Hory... 13.22 km
Paště 13.23 km
Přední Paště 13.24 km
Paštěcká lípa 13.24 km
Formberg 13.25 km
I. zóna NP U Kapličky 13.25 km
Zadní Paště 13.26 km
kaple Panny Marie Pomocné, Přední... 13.26 km
Cestář, Jiří Straka 13.3 km
Zavlekov 13.32 km
Babí hora 606 m n. m. 13.33 km
zřícenina tvrze Zavlekov 13.34 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 13.34 km
samoty Jižní Stráň 13.35 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 13.35 km
most Otava, Paštěcký most 13.36 km
hřbitov Zavlekov 13.37 km
rybníky Zavlekov 13.38 km
Vzteklina, díl 3. 13.38 km
Prostřední Paště 13.39 km
SDH Zavlekov 13.41 km
Anděl Páně 13.41 km
Zmizelá Šumava, Návrat paštěckých ... 13.42 km
kaple nad Rejštejnem 13.42 km
kaple sv. Šebestiána, Kašperské Ho... 13.46 km
Těšetiny 13.48 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 13.51 km
kaple Těšetiny 13.52 km
žhář v archeoparku Prášily 13.54 km
archeopark Prášily 13.54 km
hrad Kašperk 13.55 km
Zmizelá Šumava, Legendy hradu Kašp... 13.55 km
Toulavá kamera ČT - hrad Kašperk... 13.55 km
Zimní prohlídky na hradě Kašperk... 13.55 km
tvrz Těšetiny 13.55 km
Patraska 13.59 km
Čepičná 671 m n. m. 13.6 km
Rudská křižovatka 13.63 km
Jižní Stráň 13.64 km
kaple Jižní Stráň 13.67 km
Hofmanky 13.68 km
kaple sv. Martina, Zadní Paště 13.69 km
lípy Zadní Paště 13.69 km
Paštěcký vodopád 13.7 km
Brčálnický buk 13.7 km
mini ZOO Brčálník 13.72 km
SDH Letovy 13.73 km
Pohádkové země Brčálník 13.73 km
rozcestí Pod Švýcárnou 13.73 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 13.75 km
Letovy 13.76 km
Na Drahách 13.77 km
kaple U Gabriela 13.78 km
skiareál Brčálník 13.78 km
U Gabriela 13.79 km
Brčálník 13.83 km
Mayer Rudolf 13.83 km
Bouřňák 13.83 km
věštec Sepp Wudy 13.84 km
Brčálnický jasan 13.84 km
NS Brčálník 13.86 km
jasany na Brčálníku 13.87 km
kaple Nová Hospoda 13.88 km
kaple Brčálník 13.89 km
dětské hřiště Brčálník 13.89 km
Vzteklina, díl 4. 13.91 km
Brčálnická lípa 13.91 km
rybníček u Brčálníku 13.92 km
horská služba Prášily 13.93 km
tanková střelnice Prášily 13.93 km
SDH Strážov na Šumavě 13.93 km
Prášilská papírna 13.95 km
zřícenina Pustý hrádek 13.96 km
přírodní rezervace Čepičná 13.97 km
kaple s hrobkou Prášily 13.97 km
Podhrázský dražovický rybník 13.98 km
památník Rudolf Mayer 13.98 km
hřbitov Prášily 13.98 km
infocentrum Prášily 13.99 km
kašna Strážov na Šumavě 13.99 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 13.99 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 13.99 km
hřbitov Strážov na Šumavě 14 km
myslivna Bárta 14 km
V zátočině 14.02 km
vodní kanál z jezera Laka 14.02 km
radnice Strážov na Šumavě 14.02 km
Strážov na Šumavě 14.02 km
dětské hřiště Prášily 14.02 km
pamětní deska Václav Soušek 14.03 km
parkoviště Prášily 14.03 km
stodola Prášily 14.03 km
výlety s průvodcem 14.04 km
koně Prášily 14.04 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 14.04 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 14.04 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 14.04 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 14.05 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 14.05 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 14.06 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 14.06 km
Sruby 14.06 km
Polom 1295 m n. m. 14.07 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 14.07 km
fara Děpoltice 14.07 km
Brücknerův dům Prášily 14.08 km
bizoni Prášily 14.08 km
zaniklá továrna Bohemia-Werke, Rej... 14.08 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 14.08 km
Kreuziger Roman 14.09 km
pivovar Prášily 14.09 km
běžecké lyžování Prášily 14.09 km
Cyklotoulky - Prášily 14.09 km
skiareál Prášily 14.09 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 14.09 km
Prášily 14.09 km
Děpoltice 14.09 km
botanická zahrada Prášily 14.09 km
Bílá Lucie 14.09 km
hájovna Prášily 14.09 km
parkoviště Slunečná 14.1 km
pomník Josefa Váchala 14.11 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 14.12 km
Pamferova huť 14.13 km
Prenet 1071 m n. m. 14.14 km
fara Strážov na Šumavě 14.14 km
Gruberg 14.14 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 14.14 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 14.16 km
infocentrum NP Kašperské Hory 14.16 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 14.16 km
Čermák Antonín Josef, starosta Chi... 14.17 km
pamětní deska Josef Jungmann 14.17 km
Hašek Dominik 14.18 km
Srbice u Mochtína 14.19 km
kaple Panny Marie, Budětice 14.19 km
Černé Krávy 14.19 km
pivovar Hojsova Stráž 14.19 km
Dračí skály 14.2 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 14.2 km
hřbitov Budětice 14.21 km
SDH Srbice 14.21 km
fara Budětice 14.22 km
tvrz Kouskova Lhotka 14.23 km
Budětice 14.23 km
Pinkas Jakub 14.23 km
stavení Strážov na Šumavě 185 14.23 km
stavení Strážov na Šumavě 21 14.24 km
tvrz Srbice 14.24 km
kaple Prášily 14.25 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 14.25 km
přírodní park Buděticko 14.27 km
kaple u Srbic 14.29 km
lípa Krotějov 14.29 km
Krotějov 14.3 km
dětské hřiště, Kašperské Hory... 14.31 km
Velký Bor 14.32 km
skiareál Kocourov 14.32 km
kaple Hojsova Stráž 14.32 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 14.32 km
Již nikdy Mnichov 14.33 km
most Otava, Čepice 14.33 km
zimní splouvání Otavy 14.33 km
kaple Čepice 14.33 km
parkoviště Velký Bor 14.34 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 14.34 km
Čepice 14.34 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 14.34 km
Skránčice 14.36 km
Brabec Lubomír 14.38 km
kaple sv. Anny, Skránčice 14.39 km
lípa Skránčice 14.4 km
SDH Čepice 14.41 km
pranýř, Kašperské Hory 14.42 km
SDH Skránčice 14.42 km
Kocourov 14.43 km
koupaliště Kocourov 14.45 km
infocentrum Kašperské Hory 14.45 km
Zlatý potok 14.45 km
Lehom 14.46 km
Jezero Laka (ledovcové) 14.46 km
radnice Kašperské Hory 14.47 km
pamětní deska osvobození Kašperské... 14.48 km
Vůně vanilky 14.5 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 14.5 km
Brčálnické mokřady 14.51 km
pomník Karla Klostermanna 14.52 km
Žlíbek 14.52 km
koryto Žlíbek 14.53 km
Policie Modrava 14.53 km
NS Cesta zlatokopů 14.53 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 14.54 km
Novák František, páter 14.55 km
kostel sv. Markéty, Kašperské Hory... 14.55 km
V Klapárně 14.55 km
horské městské domy Kašperské Hory... 14.56 km
kaple Žlíbek 14.56 km
Vchynicko-tetovský plavební kanál... 14.56 km
NS Strážců hranice 14.56 km
Kintzl Emil 14.56 km
kašna Kašperské Hory 14.57 km
Kohoutí kříž, Kašperské Hory 14.57 km
pohádková stezka Brčálník 14.57 km
sv. Jan Nepomucký, Kašperské Hory... 14.57 km
mlýnské kameny ze zlatorudných mlý... 14.57 km
kaple nad Kašperskými Horami 14.58 km
Vajsova louka, Špičák 14.59 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 14.6 km
ekobus na Černé jezero 14.6 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 14.6 km
motomuzeum, dřevěná hračka, Kašper... 14.61 km
pivovarnické muzeum, Kašperské Hor... 14.61 km
NS historie obce Špičák 14.61 km
Pod Polomem 14.61 km
kaple sv. Václava, Dražovice 14.62 km
pamětní deska obce Dražovice 14.63 km
kaple Panny Marie Klatovské, Kašpe... 14.63 km
kostel Panny Marie Sněžné, Kašpers... 14.63 km
Zmizelá Šumava, Karla IV. jsem oso... 14.65 km
Cyklotoulky - Kašperské Hory 14.65 km
Zmizelá Šumava, Hadry, kosti, papí... 14.65 km
Toulavá kamera ČT - Kašperské Hory... 14.65 km
běžecké lyžování Kašperské Hory... 14.65 km
Ruppert Matěj 14.65 km
Kašperské Hory 14.65 km
AccuWeather - Kašperské Hory 14.65 km
4. rPS - Polom 14.66 km
skupina stromů, Kleny na Novém Sed... 14.67 km
Rudolfovna 14.68 km
Tomášův Dvůr 14.69 km
Úhlavský luh 14.69 km
dětské hřiště Mochtín 14.69 km
Lomecký mlýn 14.7 km
Dražovice 14.7 km
stavení u Pretlů, Ostružno 14.7 km
zámek Nový Čestín 14.71 km
kaple Ostružno 14.72 km
muzeum Šumavy, Kašperské Hory 14.73 km
Brčálnické údolí 14.73 km
pomník padlých WWI i II, Kašperské... 14.73 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 14.74 km
Ždánidla 1308 m n. m. 14.74 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 14.78 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 14.79 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 14.8 km
roubenka Svojše 14.8 km
pomník padlých WWI, Svojše 14.8 km
kaple Svojše 14.8 km
Svojše 14.8 km
řeka Křemelná 14.81 km
SDH Ostružno 14.82 km
Zmizelá Šumava, Poslední plavení d... 14.82 km
zámek Hojsova Stráž 14.83 km
soutok Vydra - Křemelná 14.83 km
Ostružno 14.84 km
Šumná Šumava - Čeňkova pila 14.84 km
rybník Mochtín 14.84 km
zámek Mochtín 14.85 km
Zlatý stoleček 14.86 km
řeka Vydra 14.86 km
SDH Mochtín 14.87 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 14.88 km
koupaliště Železná Ruda 14.88 km
Komárkova jedle 14.9 km
pomník padlých WWI, Dražovice 14.91 km
Mochtín 14.91 km
štola na úpatí vrchu Friedlholz 14.91 km
Smetanův smrk 14.92 km
Smetana Bedřich 14.92 km
bunkr (řopík) H-40/6/A-140 14.93 km
žlab Čeňkova Pila 14.94 km
dětské hřiště Rozsedly 14.94 km
hřbitov Nalžovské Hory 14.94 km
koupaliště Rozsedly 14.95 km
hotel Rixi, Špičák 14.99 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 15.02 km
Pendl bus Špičák 15.02 km
SDH Rozsedly 15.03 km
kaple sv. Antonína, Rozsedly 15.03 km
pamětní deska Julius Hofmann 15.03 km
Vrhaveč 15.03 km
javor klen, Sedlo u Srní 15.05 km
bunkr (řopík) H-40/5/A-160 15.05 km
Nalžovské Hory 15.06 km
Sedlo u Srní 15.07 km
Rozsedly 15.07 km
kaple Vrhaveč 15.08 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 15.08 km
Čeňkova pila 15.09 km
Z mého života 15.09 km
zámek Újezdec u Mochtína 15.09 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 15.09 km
Denkův Dvůr 15.09 km
Hejno 15.1 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 15.1 km
Opálka 15.1 km
památník E. a V. Doubek 15.11 km
Hlaváčová Jana 15.11 km
parkoviště Čeňkova Pila 15.12 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 15.13 km
sedačková lanovka Pancíř 15.13 km
SDH Hojsova Stráž 15.14 km
Újezdec u Mochtína 15.14 km
tvrz Opálka 15.14 km
kaple sv. Anny, Opálka 15.16 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 15.16 km
fara Hojsova Stráž 15.16 km
naučná stezka Hojsova Stráž 15.18 km
stromy v Hojsově Stráži 15.18 km
infocentrum Hojsova Stráž 15.19 km
sportoviště Špičák 15.19 km
horská služba Špičák 15.19 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 15.19 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 15.2 km
horská služba Železná Ruda 15.2 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 15.2 km
hřbitov Hojsova Stráž 15.21 km
klostermannovské stavení Sedlo u S... 15.21 km
rybník Hnačov 15.22 km
zaniklá výrobna zápalek Amálino úd... 15.22 km
sedačková lanovka Špičák 15.23 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 15.23 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 15.25 km
skiareál Ski&Bike Špičák 15.26 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 15.26 km
Bikepark Špičák 15.26 km
Holidayinfo - Kašperské Hory 15.26 km
bunkr (řopík) H-40/4/A-220 15.26 km
skiareál Kašperské Hory 15.27 km
Jelenov 15.28 km
skiareál Hojsova Stráž 15.28 km
Špičák 15.28 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 15.29 km
Hojsova Stráž 15.29 km
parkoviště Kaskády, Špičák 15.29 km
vlaková zastávka Vrhaveč 15.3 km
železniční tunel Špičák 15.31 km
vodní elektrárny Čeňkova pila 15.31 km
expozice Šumavská energie, Čeňkova... 15.31 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 15.32 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 15.33 km
Taaffe Eduard hrabě 15.33 km
nádraží Špičák 15.34 km
kaple Vlkonice 15.34 km
kaple návesní Vlkonice 15.35 km
motokáry Špičák 15.35 km
Pramen svobody, Špičák 15.35 km
Vlkonice u Budětic 15.36 km
statek Vlkonice 9 15.37 km
kaple Horní Lhota 15.37 km
SDH Nalžovské Hory 15.39 km
SDH Horní Lhota 15.41 km
vodní zámek Sedlo u Srní 15.41 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 15.42 km
Rovná u Strážova 15.44 km
kaple Rovná u Strážova 15.46 km
Klostermannova vyhlídka 810 m n. m... 15.47 km
Slunečná (turistické rozcestí) 15.47 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 15.48 km
bunkr (řopík) H-40/3/B1-100 15.49 km
Horní Lhota 15.49 km
Pancířské stráně 15.49 km
akumulační nádrž Sedlo u Srní 15.49 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 15.49 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 15.5 km
Přerost Václav, plukovník RAF 15.5 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 15.5 km
pamětní deska Václav Přerost 15.51 km
PH 202, Hojsova Stráž 15.51 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 15.51 km
Stříbrné Hory 15.53 km
Hnačov 15.53 km
pila U Štroubů 15.54 km
SDH Hnačov 15.55 km
Ostříž 15.55 km
koupání Hnačov 15.56 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 15.56 km
Křížový vrch 15.58 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 15.6 km
lom Rabí 15.6 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 15.61 km
Debrník 1337 m n. m. 15.62 km
pomník padlých WWI, Špičák 15.68 km
rozhledna Špičák 15.69 km
Špičák 1202 m n. m. 15.7 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 15.7 km
kaple Hnačov 15.7 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 15.71 km
Pangerlhof 15.73 km
štola Amálino údolí 15.74 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 15.75 km
kaplička Hnačov 15.75 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 15.76 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 15.78 km
V Rybníce 15.81 km
pamětní deska Matěj Vaice 15.82 km
Vaice Matěj 15.82 km
regulační nádrže na Zlatém potoce... 15.82 km
bunkr (řopík) H-40/2/A-160 15.83 km
Malá Víska 15.83 km
Rábí - Josef Váchal 15.84 km
Úhlavské údolí 15.86 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 15.87 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 15.88 km
kaple Dešeníčky 15.9 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 15.91 km
Spálený les 15.92 km
štola 216 Amálino údolí 15.92 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 15.93 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 15.93 km
nádraží Žichovice 15.94 km
Kavale Jan 15.95 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 15.95 km
koupaliště Žihobce 15.95 km
sáňkování Železná Ruda 15.95 km
Zámecký les 15.96 km
stavení Úhlavské údolí 15.96 km
Dešeníčky 15.96 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 15.97 km
štola 8 Amálino údolí 15.99 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 15.99 km
skiareál Srní 16.01 km
Zápotocký Antonín 16.01 km
Barunka, Antonín Zápotocký 16.01 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 16.01 km
kaple Rabí 16.03 km
Grádelský potok 16.03 km
železniční tunel Železná Ruda 16.03 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 16.03 km
Vydra - Josef Váchal 16.05 km
Rozvodněná Vydra - Josef Váchal 16.05 km
hostinec Železná Ruda 16.08 km
usedlost Černíč 10 16.08 km
Údolí 16.08 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 16.08 km
koupaliště Nezdice na Šumavě 16.1 km
pohřebiště Barabů 16.1 km
Černíč 16.11 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 16.11 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 16.12 km
Vzteklina, díl 5. 16.12 km
pomník padlých WWI, Černíč 16.13 km
kaple Černíč 16.13 km
silniční most přes železnici, Žele... 16.13 km
lanové centrum Železná Ruda 16.13 km
slalomové káry Železná Ruda 16.13 km
dětské hřiště Železná Ruda 16.14 km
Spálený 1013 m n. m. 16.14 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 16.14 km
pověst o Spáleném vrchu u Srní 16.15 km
Železná Ruda 16.15 km
Nový Pavel 16.15 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 16.15 km
Ztracený Marek 16.15 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 16.15 km
Jakš Martin 16.15 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 16.15 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 16.15 km
SDH Žichovice 16.15 km
bunkr (řopík) H-40/1/A-140 16.16 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 16.16 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 16.17 km
Dvorecký Mlýn 16.17 km
historie lyžování na Železnorudsku... 16.17 km
motomuzeum Železná Ruda 16.17 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 16.17 km
fara Železná Ruda 16.18 km
zámek Železná Ruda 16.19 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 16.19 km
pamětní deska osvobození Železná R... 16.19 km
výroba korálků a páteříků Wudy, Ne... 16.19 km
Toulavá kamera ČT - korálky, Nezdi... 16.19 km
NS Utajená obrana železné opony 16.2 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 16.2 km
NS Sklářská 16.2 km
javory Ždánov 16.2 km
památník Spálený les 16.21 km
závod Horsefeathers Iron Jam 16.21 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 16.21 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 16.21 km
Hoštice u Mochtína 16.22 km
studánka Pod Malým Špičákem 16.22 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 16.23 km
židovský hřbitov Rabí 16.24 km
SDH Nezdice na Šumavě 16.24 km
U Kryštofů 16.24 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 16.24 km
most Otava, Žichovice 16.25 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 16.25 km
památník legionářům Železná Ruda... 16.26 km
Nová Studnice 16.26 km
kaple Nezdice na Šumavě 16.28 km
Sperl Lothar 16.29 km
Hejda Míra 16.29 km
Klostermanova chalupa Srní 9 16.31 km
kaple U Kryštofů 16.31 km
Pod Jezevčí skálou 16.32 km
Na pytlácké stezce 16.32 km
Za trnkovým keřem 16.32 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 16.32 km
dům nižší šlechty, Nezdice na Šuma... 16.32 km
environmentální (návštěvnické) cen... 16.33 km
infocentrum Železná Ruda 16.33 km
Nezdice na Šumavě 16.34 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 16.34 km
Štíty království českého, Hrady do... 16.34 km
zřícenina hradu Rabí 16.34 km
Štíty království českého, Co všech... 16.34 km
Štíty království českého, Jak rost... 16.34 km
Na cestě po Plzeňsku 16.34 km
zámecký park Žichovice 16.35 km
studna Rabí 16.35 km
Horní Ždánidla 16.36 km
dobití Rábí 16.36 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 16.36 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 16.37 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 16.39 km
SDH Železná Ruda 16.4 km
tovární vila papírny, Hamry 16.41 km
Liščí díry 16.41 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 16.41 km
kaple Železná Ruda 16.42 km
Štaidl Ladislav 16.42 km
evropské rozvodí 16.42 km
Žihobce 16.44 km
hamr Želená Ruda 16.44 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 16.45 km
zámek Žichovice 16.45 km
Doblba 16.46 km
lípa zámek Žichovice 16.46 km
stavení Nezdice na Šumavě 16.47 km
fara Žihobce 16.47 km
kostel Proměnění Páně, Žihobce... 16.47 km
pamětní deska Bedřich Klepš 16.48 km
Klepš Bedřich 16.48 km
sv. Jan Nepomucký, Žihobce 16.49 km
Rabí 16.49 km
kašna Rabí 16.49 km
pivovar Žichovice 16.5 km
pomník padlých WWI, Rabí 16.5 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce 16.5 km
infocentrum Žihobce 16.5 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 16.51 km
zámek Týnec 16.51 km
pamětní deska František Procházka... 16.52 km
Týnecký Josef Hais 16.52 km
Zmizelá Šumava, Tragédie na Ždánov... 16.52 km
roubenka Týnec 16.52 km
hřbitov Týnec 16.52 km
pamětní deska Karel Orlt 16.52 km
pomník padlých WWI, Žihobce 16.52 km
zámek Žihobce 16.53 km
lípa svobody Žihobce 16.53 km
Toulavá kamera ČT - Lamberská stez... 16.53 km
naučná stezka Netopýřím parkem, Ži... 16.54 km
skiareál Nezdice na Šumavě 16.54 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 16.55 km
Ždánov u Nezdic na Šumavě 16.55 km
Hoštičky u Mochtína 16.56 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 16.56 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 16.57 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 16.57 km
barokní dolní most, Žichovice 16.57 km
dětské hřiště Žihobce 16.57 km
Zuklínský potok 16.57 km
Týnec 16.58 km
hrob rodiny Prokopů 16.58 km
barokní horní most, Žichovice 16.59 km
hřbitov Železná Ruda 16.59 km
koloběžky Nezdice na Šumavě 16.6 km
Šimek Miloslav 16.61 km
SDH Hoštičky u Mochtína 16.61 km
nádraží Luby u Klatov 16.61 km
zámecký park Žihobce 16.62 km
nádraží Zelená Lhota 16.63 km
Žichovice 16.63 km
hřbitov Žihobce 16.64 km
památník Miloslav Šimek 16.64 km
V ráji šumavském, Karel Klosterman... 16.65 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 16.65 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 16.65 km
Rameno 16.66 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 16.66 km
hájovna Loreta 16.68 km
Železnorudské slavnosti 16.68 km
štola Loreta 16.68 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 16.7 km
dětské hřiště Železná Ruda 16.72 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 16.74 km
parkoviště Srní 16.75 km
Zelená Lhota 16.75 km
venkovní posilovna Železná Ruda 16.76 km
Čertovo jezero (ledovcové) 16.77 km
štola Kristýna, seismologická stan... 16.78 km
Úhoři mají nabito 16.78 km
Podolí u Bílenice 16.78 km
pomník padlých WWI, Žichovice 16.78 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 16.79 km
Vích Josef 16.8 km
sýpka a špýchar, Žichovice 16.8 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 16.81 km
Toulavá kamera ČT - jelení obora, ... 16.81 km
pozorovací místo Velký Bor 16.81 km
pozorovací místo Beranky 16.81 km
Stuiberova vila, Hamry 16.82 km
studánka u Blat 16.82 km
Klenová 16.83 km
hřbitov Rabí 16.83 km
Policie Modrava 16.83 km
Soukup Jaroslav 16.83 km
běžecké lyžování Srní 16.84 km
Srní 16.84 km
vyjížďky kočárem po Šumavě, Srní... 16.84 km
AccuWeather - Srní 16.84 km
Cyklotoulky - Srní 16.84 km
Zmizelá Šumava, Vogelsang – Osada,... 16.85 km
infocentrum Srní 16.86 km
Zelenohorské Chalupy 16.86 km
Matějovice 16.86 km
SDH Srní 16.87 km
MVE Gustavsthal 16.87 km
1. rota PS, Černé jezero 16.88 km
Gsenget 16.88 km
Cyklotoulky - Hamry 16.88 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 16.88 km
Barák 706 m n. m. 16.89 km
fara Srní 16.89 km
empírová sýpka, Žichovice 16.91 km
kostel Nejsvětější Trojice, Srní... 16.91 km
kaple Matějovice 16.92 km
SDH Zelená Lhota 16.93 km
Zmizelá Šumava, Útěk za čáru 16.94 km
rybník Dešenice 16.94 km
přírodní park Plánický hřeben... 16.94 km
Nezdický potok 16.95 km
štola Naděje 16.95 km
továrna stará papírna Hamry 16.95 km
Koutek Stanislav JUDr. 16.95 km
Amálino údolí 16.95 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 16.95 km
Žiznětice 16.95 km
kašna Srní 16.96 km
javorová alej Debrník 16.96 km
SDH Žiznětice 16.96 km
hřbitov bývalý Srní 16.96 km
pomník padlých WWI, Srní 16.96 km
Toulavá kamera ČT - Klostermannov... 16.96 km
kaple Žiznětice 16.97 km
studna Žiznětice 16.97 km
Loreta 16.97 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 16.97 km
Jak ukrást Dagmaru 16.98 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 16.99 km
kaplička Žiznětice 16.99 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 17.06 km
parkoviště Mechov 17.08 km
ranch Vogelsang, Kašperské Hory – ... 17.08 km
Kosmáčov 17.08 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 17.09 km
Blata 17.09 km
Na Sedle 17.09 km
SDH Bílenice 17.09 km
vila Paula, manželů Kotrbových 17.1 km
Kotrbová Vilma Vrbová 17.1 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 17.1 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 17.11 km
kaple Blata 17.11 km
galerie Klenová 17.11 km
zámek a hrad Klenová 17.11 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 17.11 km
NS Železná opona – protitanková př... 17.11 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 17.12 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 17.12 km
kaple Staré Srní 17.12 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 17.12 km
SDH Hradešice 17.13 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 17.13 km
Mechov 17.14 km
hřbitov Zelená Lhota 17.14 km
kaple Dolní Špátův dvůr 17.15 km
kašna Debrník 17.15 km
Strašínská jeskyně 17.16 km
naučná stezka Tetřeví stezka 17.16 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 17.16 km
pomník Adolfa Kašpara 17.17 km
Bílenice 17.17 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 17.17 km
Velká jedle u Debrníku 17.19 km
Šumná města - Klenová 17.19 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 17.19 km
Černé jezero (ledovcové) 17.19 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 17.19 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 17.19 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 17.19 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 17.19 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 17.19 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 17.19 km
kaple u Červené 17.2 km
Ruckowitzschachten (D) 17.21 km
Dolní Špátův dvůr 17.21 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 17.21 km
Sobětice 17.23 km
Prášilské jezero (ledovcové) 17.23 km
kaple Sobětice 17.24 km
Zmizelá Šumava, Utopenec na jezeře... 17.24 km
pamětní deska Ottokar Kareis 17.25 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 17.26 km
bunkr (řopík) 194a/88/A-200Z 17.28 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 17.29 km
bunkr (řopík) 194a/91/A-140Z 17.29 km
kaple sv. Felixe, Klenová 17.29 km
kaple Hradešice 17.3 km
Karlina pila 17.3 km
bunkr (řopík) 194a/89/A-140Z 17.32 km
hraniční kámen 12 17.32 km
3. rota PS, Debrník 17.33 km
bunkr (řopík) 194a/87/A-180Z 17.35 km
Ondřejovice 17.37 km
bunkr (řopík) 194a/90/A-140Z 17.37 km
fara Hradešice 17.4 km
kaple Knížecí Dvůr 17.4 km
Hamerský buk 17.42 km
Knížecí Dvůr 17.42 km
Hradešice 17.43 km
Červená 17.45 km
Záhady Josefa Klímy - Kam až může ... 17.45 km
bunkr KŽ-1, Debrník 17.46 km
Debrník 17.48 km
zámek (zaniklý) Debrník 17.48 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 17.48 km
škola Hradešice 17.48 km
hřbitov Hradešice 17.49 km
kaple Panny Marie Pomocné, Červená... 17.49 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 17.51 km
Strašínský klen u kostela Narození... 17.53 km
Staré Srní 17.54 km
kaple výklenková u kostela Narozen... 17.54 km
nejmenší studánka na světě ve Stra... 17.54 km
zámek Dešenice 17.55 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 17.55 km
kaple sv. Barbory, Strašín 17.55 km
vlaková zastávka Dešenice 17.57 km
legenda o stavbě Strašínského kost... 17.58 km
kostel Narození Panny Marie, Straš... 17.58 km
zjevení Panny Marie ve Strašíně... 17.58 km
Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách... 17.58 km
Strašínská madona - Petr Faltus 17.58 km
bunkr (řopík) 194a/85/A-140Z 17.6 km
U Mužíku 17.6 km
Truhlářský mlýn, Dolní Hrádky... 17.62 km
Dešenice 17.62 km
Merth František Daniel, Msgre. 17.62 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 17.62 km
fara Strašín 17.63 km
Zmizelá Šumava, Bílá tma na Zelené... 17.63 km
studánka V lipách, Hamry 17.64 km
bunkr (řopík) 194a/86/B1-80Z 17.66 km
hřbitov Dešenice 17.66 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 17.66 km
kaple hřbitovní Dešenice 17.67 km
koně Habartice 17.68 km
Kámen doteku Dešenice 17.69 km
fara Dešenice 17.69 km
kašna Dešenice 17.69 km
pomník padlých WWI, Dešenice 17.71 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 17.72 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 17.72 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 17.72 km
alej ke kostelu Narození Panny Mar... 17.74 km
tvrz Luby 17.74 km
fara Habartice 17.75 km
roubenka Kydliny 17.76 km
most Drnový potok, Luby 17.77 km
hřbitov Strašín 17.77 km
hřbitov Hamry 17.78 km
památník Společná cesta 17.79 km
vila se zdobným štítem, Luby 17.79 km
fara Hamry 17.8 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 17.8 km
dětské hřiště Luby 17.8 km
NS Úhlavským luhem 17.81 km
rybník Kydliny 17.81 km
SDH Strašín 17.82 km
pomník padlých WWI, Hamry 17.82 km
Ferdinandovo údolí 17.83 km
Habartice 17.83 km
Lažánky 17.84 km
dětské hřiště Dešenice 17.84 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 17.84 km
Kámen doteku Hamry 17.84 km
Dolní Hrádky 17.84 km
kaple Hamry 17.84 km
roubenka Lazny 17.84 km
pítko Dešenice 17.85 km
Lazny 17.86 km
SDH Kydliny 17.86 km
Höllbachgespreng (D) 17.86 km
pomník padlých WWI, Pohorsko 17.88 km
rybníky Dešenice 17.89 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 17.89 km
Kydliny 17.89 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 17.9 km
Pohorsko 17.9 km
Hamry 17.9 km
kaple sv. Prokopa, Pohorsko 17.92 km
kostel sv. Václava, Kydliny 17.92 km
bunkr (řopík) 194a/84/B2-80Z 17.92 km
Luby u Klatov 17.93 km
pomník padlých WWI, Strašín 17.94 km
roubenka Strašín 17.94 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 17.96 km
Bílý potok 17.96 km
kašna Strašín 17.97 km
MVE Bílý potok 17.97 km
lípa Alžbětín 17.98 km
Hostinný dům, Karel Klostermann 17.98 km
Strašín 17.98 km
strážní domek sv. Jan 18 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 18.01 km
kaple sv. Jana, Dešenice 18.01 km
obětem května 1945, Luby 18.02 km
hřbitov Luby 18.03 km
Dámská cesta na Svaroh 18.05 km
Hvízdalka 18.05 km
Luby 18.06 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 18.07 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 18.1 km
vodní zámek Bílý potok 18.1 km
kaple Vacovy 18.13 km
památník páter Antonín Šesták... 18.15 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 18.16 km
Vacovy 18.17 km
Svinský potok 18.18 km
hřbitov Nicov u Plánice 18.18 km
pramen Nicov u Plánice 18.19 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 18.19 km
hřbitov Plánice 18.2 km
Mrazové srázy u Lazen 18.2 km
Alžbětín 18.21 km
Bojanovice 18.22 km
Hamerský Dvůr 18.26 km
památník manželé Burešovi 18.26 km
zámek Obytce 18.26 km
Juránek Arna Arnošt 18.27 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 18.27 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 18.27 km
Juránkova chata 18.27 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 18.27 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 18.28 km
nouzové nocoviště Poledník 18.28 km
Mally Leo Hans 18.3 km
pomník padlých WWI, Obytce 18.3 km
Štefanův Dvůr, Hamry 18.3 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 18.31 km
lípa Nicov u Plánice 18.31 km
fara Nicov u Plánice 18.32 km
Obytce 18.32 km
Vydrýsek - O vydřím setkání 18.33 km
Turnerova chata 18.33 km
Nicov u Plánice 18.34 km
SDH Plánice 18.34 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 18.35 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 18.35 km
Plánice 18.35 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 18.36 km
Mariánský sloup, Plánice 18.36 km
fara Plánice 18.36 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 18.36 km
radnice Plánice 18.37 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 18.37 km
Křižík František 18.37 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 18.37 km
pamětní deska Vladimír Helfert 18.37 km
pamětní deska František Křižík... 18.37 km
Pod Kostelním vrchem 18.38 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 18.38 km
hrad u Strašína 18.38 km
hřbitov Zborovy 18.45 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 18.45 km
Ano, šéfe! - 6. řada, 2. díl - hot... 18.46 km
Řetenice 18.48 km
kaple Panny Marie, Řetenice 18.49 km
SDH Zborovy 18.5 km
Toulavá kamera ČT - Karel Klosterm... 18.5 km
Zmizelá Šumava, S dynamitem na kap... 18.5 km
Hauswaldská kaple 18.5 km
pamětní deska Arnyho Juránka 18.5 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 18.5 km
fotopoint Poledník 18.5 km
Poledník 1315 m n. m. 18.5 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna Pole... 18.5 km
pramen u Hauswaldské kaple 18.5 km
pamětní deska Jožko Strnad a Georg... 18.51 km
Sokolovna Plánice 18.52 km
Hodousice 18.52 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Polední... 18.52 km
Pozor! Státní hranice - Nepřítel n... 18.52 km
pomník padlých WWI, Zborovy 18.54 km
přehrada Nýrsko 18.54 km
Zborovy 18.55 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 18.55 km
kaple Hodousice 18.55 km
Buzošná 18.56 km
dětské hřiště Hodousice 18.56 km
Zmizelá Šumava, Smrt v plamenech 18.57 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 18.57 km
kaple Milence 18.57 km
trasy pro vozíčkáře, Povydří 18.57 km
Povydří 18.57 km
SDH Janovice nad Úhlavou 18.57 km
SDH Hodousice 18.57 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 18.59 km
kostel sv. Václava, Bukovník 18.6 km
Bukovník 18.6 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 18.6 km
Jak ukrást Dagmaru 18.61 km
viklany Panna, Baba, Mnich a Posl... 18.61 km
přírodní rezervace Bílá Strž 18.61 km
vodopád Bílá Strž 18.61 km
Milence 18.61 km
památník dosídlení Milenců 18.62 km
kaplička Milence 18.62 km
kamenné moře Jezerní Hora 18.63 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 18.64 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 18.65 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 18.65 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 18.65 km
Janovice nad Úhlavou 18.65 km
Panský nezamyslický rybník 18.69 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 18.7 km
pamětní deska osvobození Janovice... 18.7 km
Touha potoční - Peter Balhar 18.71 km
radnice Janovice nad Úhlavou 18.71 km
Pacner Karel 18.71 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 18.71 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 18.71 km
infocentrum Alžbětín 18.71 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 18.71 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 18.71 km
Železnorudské povstání 18.71 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 18.71 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 18.71 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 18.72 km
SDH Milence 18.72 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 18.73 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 18.74 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 18.77 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 18.77 km
Röderovský Dvorec 18.78 km
Röderova pila 18.78 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 18.79 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 18.79 km
2. rota PS, Svaroh 18.81 km
horní zrcadlová huť 18.81 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 18.83 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 18.83 km
hraniční kámen 33 18.83 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 18.87 km
památník Kašpar Bosák 18.87 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 18.88 km
potok Svarožná 18.89 km
sýpka Bukovník 18.9 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 18.91 km
hřbitov Bukovník 18.92 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 18.93 km
Kamenný dům, Horní Hrádky 18.95 km
Horní Hrádky 18.95 km
Bayerisch Eisenstein (D) 18.96 km
Čínov 18.97 km
Bílek Jindřich 19 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 19 km
Petrovice nad Úhlavou 19.01 km
přírodní rezervace Na Volešku 19.02 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 19.02 km
Starý Láz 19.04 km
studená válka Mi-24 vs. Cobra 19.04 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 19.05 km
Kolonáda v parku, Klatovy 19.06 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 19.06 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 19.07 km
kašna v městském parku, Klatovy 19.09 km
Osina 19.09 km
Zwieslerwaldhaus (D) 19.09 km
Zmizelá Šumava, Štědrovečerní kata... 19.1 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 19.1 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 19.1 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 19.11 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 19.11 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 19.11 km
Klostermannův most, Vydra 19.12 km
vlaková zastávka Klatovy město 19.14 km
kaple Na Špirku 19.14 km
Špirkův Dvorec 19.15 km
Spirker 19.15 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 19.15 km
říčka Jelenka 19.16 km
kaple Vítkovice 19.18 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 19.19 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 19.2 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 19.21 km
hájovna Podzuklín 19.24 km
Podzuklín 19.24 km
stavení Bayerisch Eisenstein 19.24 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 19.24 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 19.25 km
Zhůří 1160 m n. m. 19.26 km
fotopoint Zhůří 19.26 km
rybník s ostrovem v městském parku... 19.27 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 19.28 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 19.3 km
Masarykova základní škola Klatovy... 19.33 km
Stará Lhota 19.33 km
Královský kámen 1045 m n. m. 19.35 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 19.35 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 19.36 km
Boží muka, Mačice 19.36 km
Vítkovice 19.37 km
kaple Stará Lhota 19.41 km
skatepark Klatovy 19.42 km
Vzteklina, díl 3. 19.43 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 19.43 km
židovský hřbitov Nýrsko 19.44 km
Čertův kámen 19.44 km
BMX dráha Klatovy 19.45 km
kaple Nicov 19.46 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 19.48 km
fara Nicov 19.48 km
roubenka Nicov 19.48 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 19.49 km
památník obětí WWII, Klatovy 19.49 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 19.49 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 19.5 km
Winkelhofer Heinrich 19.5 km
klatovské Gestapo 19.5 km
Lindner Richard 19.5 km
vila továrníka Singera, Klatovy 19.5 km
hřbitov Nicov 19.5 km
hraniční kámen 27 / 10 19.5 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 19.5 km
SDH Nicov 19.5 km
kostel sv. Martina, Nicov 19.51 km
Nicov 19.51 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 19.52 km
Oukropec Petr 19.52 km
pomník padlých WWI, Nicov 19.52 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 19.54 km
zřícenina Obří hrad 19.55 km
parkoviště Zwieslerwaldhaus (D) 19.56 km
parkoviště pod Zwieslerwaldhausem ... 19.56 km
hřbitov Nezamyslice 19.57 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 19.58 km
mlýn Rohozno 19.6 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 19.6 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 19.6 km
kaple Gubrův Dvorec 19.61 km
rybník Kroměždice 19.61 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 19.61 km
silniční most Úhlava, Rohozno 19.61 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 19.62 km
hraniční kámen 27 19.63 km
Gubrův Dvorec 19.64 km
Hájek Petr 19.64 km
Zuklín 19.64 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 19.64 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 19.65 km
kaple Myslovice 19.65 km
Stateček 19.65 km
SDH Myslovice 19.67 km
Myslovice 19.68 km
roubenka Kroměždice 19.69 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 19.74 km
Kroměždice 19.74 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 19.74 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 19.74 km
lesní divadlo Nýrsko 19.75 km
Copak je to za vojáka 19.75 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 19.75 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 19.75 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 19.76 km
Na Lesní Louce 19.76 km
kaple Dolní Lhota 19.76 km
pověst o bitvě na vrchu Bitovín 19.78 km
kaple Kroměždice 19.78 km
zámek Mačice 19.78 km
Fiala Václav 19.79 km
nádraží Nýrsko 19.79 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 19.79 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 19.79 km
Šmilovský Alois Vojtěch 19.8 km
Modrý tygr 19.8 km
menhiry Manželé / Dvojčata, Javorn... 19.8 km
vila A. Salzmanna s ordinací 19.81 km
běžecké lyžování Zwieslerwaldhaus ... 19.81 km
sv. Jan Nepomucký, Mačice 19.81 km
pamětní deska J. Vančura 19.82 km
pomník padlých WWI, Rohozno 19.82 km
kaple Rohozno 19.82 km
Rohozno 19.82 km
kaple Mačice 19.83 km
parkoviště běžky Zwieslerwaldhaus ... 19.83 km
Ďurinda Maťo 19.83 km
kasárna u tanku, Klatovy 19.83 km
Kohoutí kříž, Nicov 19.85 km
rybník Veselí 19.85 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 19.85 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 19.85 km
památník Dr. Jan Krejčí 19.86 km
Krejčí Jan Dr. 19.86 km
okrouhlice Klatovy 19.87 km
koupaliště Nýrsko 19.88 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 19.88 km
Dragounská kasárna, Klatovy 19.88 km
Žďár u Nalžovských Hor 19.88 km
Slavošovice 19.88 km
jelení obora Scheuereck (D) 19.88 km
kaple Ždár 19.88 km
Oslí studánka 19.9 km
Nezamyslice 19.9 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 19.9 km
SDH Slavošovice 19.9 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 19.91 km
Halíř Jan 19.92 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 19.92 km
Vrba Karel PhDr. 19.92 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 19.92 km
Vrchlický Jaroslav 19.92 km
Talich Václav 19.92 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 19.92 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 19.92 km
NS poznávací okruh Nýrsko 19.92 km
Petrovický mlýn 19.93 km
Mačice 19.93 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 19.93 km
Rokyta 19.94 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 19.94 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 19.94 km
Oblík 1224 m n. m. 19.95 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 19.95 km
studna pod Valy, Klatovy 19.95 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 19.96 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 19.96 km
Kramerius Václav Matěj 19.96 km
Vlachův dům, Klatovy 19.96 km
památník Pod Valy 19.97 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 19.98 km
infocentrum Klatovy 19.99 km
SDH Ždár 20 km
Pawlík Karel, MUDr. 20 km
SDH Klatovy 20 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

apartmány Stará Pošta, Hartmanice

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: sušicko
šumavská obec: Hartmanice

ubytování s kapacitou: 18
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Hlavňovice

  batoh
  Konzum Hlavňovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Petrovice u Sušice

  batoh
  Konzum Petrovice u Sušice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Velhartice

  batoh
  Konzum Velhartice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Chotěšov

  batoh
  Konzum Chotěšov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Hlavňovice 1.34 km
Konzum Petrovice u Sušice 2.88 km
Konzum Velhartice 4.1 km
Konzum Chotěšov 4.71 km
Konzum Ujčín 6.08 km
Konzum Malonice 6.76 km
Konzum Hrádek 7.26 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 7.55 km
Konzum Hartmanice 7.65 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 7.68 km
Café 27, Hartmanice 7.69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 7.76 km
Konzum Sušice 7.99 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 8.04 km
Konzum Kolinec 8.05 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 8.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 8.18 km
Bankomat ČSOB 8.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.22 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 8.24 km
Konzum Sušice 8.24 km
Bankomat Česká spořitelna 8.31 km
Konzum Dlouhá Ves 8.32 km
Bankomat GE Money Bank 8.33 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 8.33 km
Bankomat Komerční banka 8.38 km
čerpací stanice Shell, Sušice 8.42 km
Bankomat Česká spořitelna 8.43 km
Bankomat Česká spořitelna 8.54 km
Bankomat UniCredit Bank 8.7 km
Konzum Sušice 9.71 km
Konzum Běšiny 10.24 km
Konzum Čejkovy 10.5 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 10.92 km
Konzum Ústaleč 11.55 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 11.78 km
Konzum Víteň 12.34 km
Konzum Zavlekov 13.34 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 13.73 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 13.86 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 14.04 km
Konzum Strážov 14.06 km
Konzum Budětice 14.27 km
Konzum Kašperské Hory 14.53 km
Bankomat Česká spořitelna 14.54 km
Konzum Mochtín 14.95 km
Konzum Nalžovské Hory 15.15 km
Konzum Myslív 15.15 km
Konzum Hojsova Stráž 15.28 km
Bankomat Česká spořitelna 16.09 km
Konzum Žichovice 16.15 km
Bankomat ČSOB 16.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.23 km
Konzum Železná Ruda 16.3 km
Konzum Nezdice na Šumavě 16.31 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 16.34 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 16.45 km
Konzum Rabí 16.45 km
Konzum Žihobce 16.5 km
čerpací stanice Srní 16.75 km
Konzum Srní 16.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.91 km
Sluneční kavárna, Srní 17 km
Konzum Velenovy 17.21 km
Konzum Hradešice 17.27 km
Konzum Sobětice 17.28 km
Konzum Dešenice 17.73 km
Konzum Strašín 17.99 km
Bankomat Česká spořitelna 18.4 km
Konzum Plánice 18.41 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 18.43 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 18.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.5 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 18.51 km
Bankomat ČSOB 18.53 km
Bankomat Česká spořitelna 18.63 km
Konzum Zborovy 18.67 km
Konzum Janovice 18.86 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 18.91 km
Bankomat ČSOB 19.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.3 km
Bankomat GE Money Bank 19.31 km
Konzum Nezamyslice 19.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.99 km

mohlo by Vás zajímat

pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda

batoh
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pamětní deska páter František Ferda

batoh
pamětní deska páter František Ferda
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava je jedním z nejstarších pohoří Evropy, tvoří ji horniny předprvohorního až prvohorního původu (žuly, ruly, svory, migmatity, granulity, vápence). Po plochých šumavských hřbetech probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Šumavské pohoří je prameništěm několika významných řek - Vltavy, Otavy, Úhlavy, Blanice, Volyňky odtékajících do Severního moře a Řezné, Ilzu, Grosse Mühl do Černého moře. Specifickým a atraktivním jevem jsou na Šumavě přirozená ledovcová jezera (5 na české straně a 3 na německé), která se vyskytují v nadmořské výšce kolem 1000 m. V oblasti Šumavy se průměrné roční teploty pohybují v závislosti na nadmořské výšce od 6 °C (v 750 m n. m.) do 3 °C (ve 1200 – 1300 m n. m.). Výjimku ovšem tvoří některé inverzní lokality - např. údolí Vltavy od Horní Vltavice až k Lipnu a lokality v oblasti Plání (Jezerní slať, Horská Kvilda, slatě jihozápadně od Modravy) . Průměrná roční teplota oblasti Jezerní slatě tak činí pouhé 2 °C! Absolutní šumavské teplotní minimum činí -41,6 °C (Jezerní slať roku 1987) a maximum činilo 36,8 °C (ve Vyšším Brodě v roce 1983). Relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v průměru kolem 80 %. Po celý rok převládá západní až jihozápadní směr větru. V nejvíce exponovaných místech vrcholů hor na hraničním hřebenu (Březník) dosahují roční úhrny srážek až 1600 mm. Nejnižší úhrn srážek 800 - 900 mm mají severovýchodní okraje pohoří. Šumava je díky tomu jedním z nejoblíbenějších turistických a rekreačních cílů Čech. Její kouty jsou protkány více než pětisty kilometry značených turistických stezek a cyklotras. Pro milovníky vodních sportů je zde mnoho možností surfingu, raftingu a jachtingu a pro ty, které vyhledávají spíše zimní sporty, zase nespočet lyžařských středisek (Železná Ruda, Špičák, Velký Javor, Zadov, Churáňov, Nová Huť, Kvilda, Lipno) a tras pro běžecké lyžování (Bílá stopa). Na své si zde bez pochyby přijdou i vášniví houbaři či sportovní nadšenci. Ubytovat se můžete v celé škále ubytovacích kapacit podle potřeb a cenových rozsahů od kempů, privátů, apartmánů, penzionů, rodinných hotelů, pronájmu chat a chalup od levných po luxusní hotely.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„To jsem neřekla já, tatínku," obrátivši se k němu a spustivši ruce; „chraň mě Bůh, abych vám takovéhle slovo řekla..."

Viděl, že krev se jí řinula z úst a z nosu, i bílá košilka, jež kryla její ňadra, byla všecka krví potřísněná. Poranila se pádem.

„Ty nebo jiná!... Jste všecky stejné!..."

„Zapomněla jsem se, tatínku — spravedlivě mě trestáte! — Ale v tomhle mi křivdíte, to jsem neřekla."

Mluvila klidně, nezaškytla více a pevně se mu do očí dívala.

On přestal ji biti, stalo se mu jí najednou líto.

„Já jsem tě do obličeje neuhodil," pravil tónem naskrze změněným, jako by se omlouval, „to sis udělala, jaks padla. Žes mi jen tuhle hanbu připravila!"

Neodpověděla, odvrátila se od něho, a stírajíc si rukávem krev s obličeje, dala se v pochod pevnými, spěšnými kroky, takže jí v chůzi nestačil a za ní zůstal.

Došli vsi, ona napřed, dobrých sto kroků před ním. Pašice spaly tvrdým snem, nikde človíčka venku, žádné okno nebylo osvětleno. Ticho všude, nic se nehýbalo, leda četní netopýři, kteří, honíce za můrami, neslyšně vzduchem rejdili, a dvojice velkých sov, jež slídíce z výše, občas zahoukly, jako by na sebe volaly. Anka vklouzla dvířkami podle vrat do otcovského statku, přeběhla rychlým krokem dvůr a zmizela v obytném stavení. Když malou minutku po ní otec vkročil, neviděl ji více a jen velký žlutý pes přiběhl kňuče a radostnými skoky pána uvítal.

„Ty jediný mě máš tady rád, Vořechu!" pravil tento tlumeným hlasem, hladě mourovatou hlavu zvířete. „Buď tu a hlídej! Však ty bys ho sem nebyl pustil, toho knížecího lajdáka! Proto moje dítě za ním vyšlo!..."

Postál chvíli prostřed dvora a poohlédl se, jak byl zvyklý činit, kdykoli se v noci domů vrátil, načež šel zvolna k maštali, jejíž dvéře otevřel a dovnitř se podíval. Neviděl ničeho, v černou tmoucí tmu zaběhl pohled jeho, ale hříbata i koně, jeden po druhém, lehounce zaržáli, osmeronásobný řehot.

Zavřel zase dvéře a zamířil k stodole, jejíž vrata také pootevřel. Zavrzala, zaskřípěla těžká vrata, zapadla bouchajíc za ním, když vešel. Šáral se potmě prázdným mlatem, otevřel i zadní vrata, vedoucí na humna, kde stálo několik starých ovocných stromů. Zde stanul zase, zalomil rukama a usedl pak do trávy pod vetchou hruškou, jejíž koruna jej pokryla svým černým stínem... A starý člověk zaplakal...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky