celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
první přečerpávací elektrárna v České republice z roku 1929 - Hamry zajímavosti ze Šumavy
největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy

Ždánov u Draženova

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°27'39.062"N, 12°51'14.499"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Obec Ždánov se nachází v okrese Domažlice, kraj Plzeňský. První zmínka o obci Ždánov pochází z doby kolem roku 1420, kdy byla majetkem Pivoňského kláštera. V 15. století zpustla a kolem roku 1579 měla být znovu osídlena. Podle Berní ruly z roku 1654 patřil Ždánov řádu sv. Augustina sídlícího v klášteře pivoňském, v mezidobí patřil obci Domažlické. V Tereziánském katastru po vyplnění berních přiznání, tzv. fassí, jež byl započat roku 1713 a dokončen roku 1756, náležela obec k dominikálu, byla majetkem stavu duchovního, a tak zde nebyli samostatní hospodáři. Zapsán byl v obci pouze mlýn, návesní rybník, farnost ve Štiboři a kaple sv. Kolomana. Historie obce je spojena s počátky výroby keramiky na Chodsku. V obci samotné byla založena první manufaktura dne 25.8.1814 Františkem Josefem Mayerem. Další významnou osobností obce byl páter František Lang, který se narodil dne 27.6. 1853 v rodině učitele Josefa Langa. Vedle zásluh o archeologický výzkum na Domažlicku a místopisných prací o dějinách farností regionu se podílel i na založení Muzea Chodska v Domažlicích. Mezi významné historické památky obce patří bývalý zámeček s hospodářským dvorem. Původní zámek byl postaven roku 1730 Pivoňskými Augustiniány, v jejichž držení zůstal až do roku 1787, kdy byl klášter zrušen. Proti hlavní budově klášterního dvora stojí socha sv. Augustina z roku 1763. Další významnou stavbou je kaple sv. Kolomana pocházející z roku 1684, jež byla vystavena v místní části Hrůbek pivoňským klášterem na počest ždánovského poustevníka Kolomana. Jedná se o raně barokní osmibokou stavbu (oktogon) s pětibokým chórkem, ale roku 1961 vyhořela a roku 1963 byla zcela zbořena. V sousedství obce je přírodní rezervace Postřekovské rybníky. Německý název Tannawa.

doplňující info

odkaz: http://www.zdanov.cz/

Ždánov u Draženova na mapě

Ždánov u Draženova na fotografiích

Ždánov u Draženova

Ždánov u Draženova

kategorie: města a obce
lokalita: domažlicko

zobrazit více

místa v okolí

zámek Ždánov

zámek Ždánov

kategorie: kultura a památky / zámky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°27'43.636"N, 12°51'20.137"E

zobrazit více
SDH Ždánov

SDH Ždánov

kategorie: instituce / hasičské sbory
lokalita: domažlicko
GPS: 49°27'43.606"N, 12°51'21.337"E

zobrazit více

další místa v okolí