největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy
jediný mokřad v ČR na celosvětovém seznamu na ochranu mokřadů - Modravské slatě zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená horská obec v Čechách 1062 m n.m. - Kvilda zajímavosti ze Šumavy
nejstarší lyžařská škola založena 1975 - sportovní areál Špičák zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy

Halík Tomáš, Mons.

detailní info

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'24.459"N, 12°55'41.418"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Tomáš Halík (1. června 1948, Praha) Mons. prof. PhDr. Th.D je český katolický kněz, teolog, religionista, sociolog náboženství a politický aktivista. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je farářem akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil čestný titul monsignore – prelát Jeho Svatosti. V kruhu svých známých používal krycí jméno Kalypton. Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (1948) je profesorem Filozofické fakulty UK (přednáší filozofii a sociologii náboženství), od r. 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a rektorem kostela Nejsvětějšího Salvátora, od 1.10.2004 farářem nově zřízené pražské akademické farnosti. Věnuje se rovněž mezináboženskému dialogu. Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu, po r. 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty po všech 6 kontinentech, byl mj. hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Jeho knihy vycházejí rovněž v angličtině, němčině, polštině, italštině, francouzštině, španělštině, portugalštině, maďarštině, ukrajinštině a slovinštině; chystají se vydání i v nizozemštině, turečtině a čínštině. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990), Benedikt XVI. čestným papežským prelátem (2008). Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí včetně Ceny kardinála Königa (2003) a Ceny Romano Guardiniho „za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby“ (2010), Ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy (2011), čestného titulu „Člověk smíření“ za zásluhy o křesťansko-židovský dialog (2011) a Rytířského kříže řádu za zásluhy, udělené prezidentem Polské republiky (2012). V roce 2014 bylo jeho celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou (oznámeno 13.3., slavnostní ceremoniál 14.5., Londýn). Pochází po meči i po přeslici ze dvou starých chodských rodů. Oba přišly ve středověku z Bavorska a téměř všichni jeho předkové - až do sňatku jeho rodičů - sídlili v městě Domažlicích blízko bavorských hranic. Praze však daly oba tyto rody také několik zajímavých lidí: z jedné větve pocházel filozof a přírodovědec Emanuel Rádl a z druhé Antonín rytíř Randa, Jeho Veličenstva císaře skutečný tajný rada a ministr, prezident České akademie věd a umění, rektor Univerzity Karlovy a zakladatel české právní vědy. Pradědeček Jan Halík bojoval za revoluce roku 1848 ve studentských legiích na barikádách na Karlově mostě proti vojskům generála Windischgrätze. Poté se vrátil do rodných Domažlic a stal se cukrářem, zakladatelem jedné z nejstarších firem v Domažlicích; stal se váženým měšťanem a otcem deseti dětí. Ovšem styky s vlastenci a revolucionáři udržoval až do smrti. Po porážce varšavského povstání pomáhal polským vlastencům utíkat přes hranice. Byl přítelem a mecenášem spisovatele Josefa Tyla, autora textu české národní hymny. Otec dr. Miroslav Halík celé své mládí – než odešel do Prahy, kde se pak stal vydavatelem díla Karla Čapka - věnoval kulturní práci v Domažlicích (mimo jiné inicioval řadu pamětních desek a mluvil při jejich odhalení), znal se J. Š. Baarem, byl nejlepším přítelem Jindřicha Jindřicha atd.; v roce 1972 se stal čestným občanem Domažlic. Tomáš celé dětství trávil prázdniny u babičky v Domažlicích.

doplňující info

odkaz: http://halik.cz/

Halík Tomáš, Mons. na mapě

místa v okolí

pamětní deska Alois Jirásek

pamětní deska Alois Jirásek

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'23.858"N, 12°55'41.797"E

zobrazit více
pamětní deska Božena Němcová

pamětní deska Božena Němcová

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'24.760"N, 12°55'40.598"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

Bankomat Poštovní spořitelna

Bankomat Poštovní spořitelna

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'24.47"N, 12°55'47.31"E

zobrazit více
Bankomat ČSOB

Bankomat ČSOB

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'23.94"N, 12°55'47.83"E

zobrazit více

další firmy v okolí