druhý největší hrad v Čechách po Pražském hradu - Český Krumlov zajímavosti ze Šumavy
jediné znaky na náhrobnících z křižáckých výprav v ČR - Radomyšl zajímavosti ze Šumavy
po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy
největší vodní plocha v České republice - Lipno zajímavosti ze Šumavy

Domažlice

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'24.459"N, 12°55'41.418"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Domažlice jsou okresním městem a tradiční centrum regionu Chodsko. Sestávají z vlastního města, čtyř pojmenovaných předměstí (Dolejší, Hořejší, Bezděkovské a Týnské) a vsi Havlovice. Město se rozkládá na potoce Zubřina. Historicky cenné městské centrum je městskou památkovou rezervací. Nejstarší zmínky o městě se datují ke konci 10. století, kdy se jednalo o osadu, které později Přemysl Otakar II. udělil městská práva. Roku 1231 bylo město obehnáno hradbami, aby tak bylo zabezpečeno před vpády z Bavorska. V 60. letech 13. století byly Domažlice povýšeny na královské město a místní hrad se stal sídlem purkrabího, pod jehož pravomoc náležely i svobodné chodské vsi. Roku 1373 byly předměstí a okolní vsi vypáleny bavorskými vojsky. V období husitských válek se město přidalo na stranu Táboritů. V srpnu roku 1431 bylo obléháno vojsky čtvrté křížové výpravy v čele s markrabětem Fridrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim, které 14. srpna porazily spojené husitské svazy pod velením Prokopa Holého a do dějin vešla tzv. bitva u Domažlic. V období pozdní gotiky byl vylepšen městský obranný systém, přičemž došlo k výstavbě kruhové hlásky na náměstí, jež dodnes tvoří klasickou dominantu Domažlic. V 15. a 16. století vládlo městu několik rodů. Počátkem 17. století se Domažlice (stejně jako Horšovslý Týn) i přilehlé obce připojily ke stavovskému povstání, na které po Bílé hoře navázalo povstání Chodů. Celkově znamenalo 17. století pro město úpadek a situace se začíná zlepšovat až ve století 18. Tehdy se již začíná rozvíjet drobný průmysl a Domažlice se stávají významným trhovým městem. 19. století přináší české národní obrození. Národopisná oblast Chodska se tehdy stává velmi oblíbenou pro mnohé významné osobnosti. V této době však také dochází k další modernizaci města bourají se hradby a některé brány, hradební příkopy jsou zasypávány, a město se může rozšiřovat i za své původně jasně stanovené území. 13. srpna 1939 se při příležitosti Vavřinecké poutě, jako vyjádření odporu odstoupení československého pohraničí, konalo velké protestní shromáždění. Domažlice totiž, jako celé Chodsko, díky svému převažujícímu českému obyvatelstvu, zůstávají na území Protektorátu Čechy a Morava, zatímco mnohé obce v jejich okolí se podle procentuelního zastoupení Němců stávají součástí říše. Hranice Protektorátu byla vytvořena tak tvarově složitě, že například vlak z Plzně do Domažlic údajně sedmkrát přejížděl tehdejší státní hranici. V květnu 1945 je město osvobozeno americkou armádou. V roce 1960 Domažlice získají status okresního města. Mezi památky města patří novorenesanční radnice, Chodský hrad, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Arciděkanský kostel Narození Panny Marie, Dolní brána, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel Zvěstování Páně (U Svatých), kostel Sv. Vavřince (na Veselé Hoře), kaple sv. Anny (pod Vavřinečkem). Ve městě jsou i muzea a galerie: Muzeum Chodska, galerie Bratří Špillarů, muzeum Jindřicha Jindřicha. Německý název Taus.

doplňující info

odkaz: http://www.domazlice.info/

Domažlice na mapě

místa v okolí

pamětní deska Alois Jirásek

pamětní deska Alois Jirásek

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'23.858"N, 12°55'41.797"E

zobrazit více
pamětní deska Božena Němcová

pamětní deska Božena Němcová

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'24.760"N, 12°55'40.598"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

Bankomat Poštovní spořitelna

Bankomat Poštovní spořitelna

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'24.47"N, 12°55'47.31"E

zobrazit více
Bankomat ČSOB

Bankomat ČSOB

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'23.94"N, 12°55'47.83"E

zobrazit více

další firmy v okolí