první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy
ochranářský koutek Hamižná hora zapsán 16.6.1985 na seznam IUCN - první v ČSSR zajímavosti ze Šumavy
první přečerpávací elektrárna v České republice z roku 1929 - Hamry zajímavosti ze Šumavy
rozlohou 648 ha největší rybník na světě - rybník Rožmberk zajímavosti ze Šumavy
největší výrobce těstovin ve střední Evropě „Bratři Zátkové" - Boršov nad Vltavou zajímavosti ze Šumavy
první dálniční kaple v ČR - na dálnici D5 poblíž Šlovic u Plzně zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené nádraží v Česku 995 m n. m. - Kubova Huť zajímavosti ze Šumavy

Díly

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'47.024"N, 12°47'12.545"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Díly leží v nadmořské výšce 610 m v krásném prostředí na hranici CHKO Český les, v historické oblasti horního Chodska. Krásný výhled do krajiny na místa vzdálená vzdušnou čarou i 55km se vine od severovýchodu k jihovýchodu až k Šumavě. Obec byla původně dřevařská ves na úpatí Haltravy, založena roku 1788 jako Nový Postřekov na pastvinách, současný název Díly nese od roku 1952. Vznik obce byl podmíněn potřebou lesních dělníků pro práce v lesích panství Stadionů. Obec měla do roku 1946 - 740 obyvatel, dnes má téměř polovinu. Vysídlení v roce 1946 směřovalo do okolního pohraničí, které bylo opuštěno Němci. Česká dvoutřídní škola byla zrušena a nahrazena německým vyučovacím jazykem. V obci žili občané jen české národnosti. Díly jsou rekreační oblastí svojí polohou, rozhledem do širokého okolí, čistotou ovzduší a okolními lesy. Hluboké lesy, které obklopují Díly, jsou rájem houbařů i turistů, jsou plné divoké zvěře i přírodních zajímavostí. Tvoří krásné prostředí pro turistiku, cyklistiku, běžecké lyžování a další aktivity. Okolí je také bohaté na historické zajímavosti spojené zejména s minulostí Chodska. V prvním zápise o založení nové obce - osady Nový Postřekov v pozemkových knihách je uvedeno, že vrchnost souhlasí se založením a tím, "aby se zvětšila populace a opatřilo se více potravy poddaným". Skutečným důvodem byla však vítaná příležitost zvýšit počet robotou povinných poddaných a zhodnotit dosud neobdělávané pozemky. Již v roce 1781, nebo něco před tím začíná obec Postřekov se svolením vrchnosti odprodávat zájemcům malé parcely pro stavbu nových domků se zahrádkami a kousky polí na dosud neobdělávané částečně lesní půdě. Noví držitelé pozemků a majitelé domků byli povinni platit vrchnosti roční činži a konat ruční robotu 13 dnů v roce. Obci pak platili 35 krejcarů ročního poplatku a na ně připadající kontribuci. Obec dostala název Nový Postřekov, je součástí obce Postřekova, který je pak přejmenován na Starý Postřekov. Nová osada byla nejdříve nazývána Díly podle zápisu v pozemkových knihách a tento název se jí opět navrátil... Výstavba osady Nový Postřekov probíhala dost rychle a v roce 1840 je uváděno již 39 domků, v roce 1869 je zde 64 domků a 426 obyvatel. V dalších letech je vzrůst počtu domů i obyvatel již pozvolnější, v roce 1880 - 66 domů a 457 obyvatel a v roce 1890 - 69 domů a 447 obyvatel. Stavby byly prováděny z nejvíce dostupného materiálu - dřevo a kamení. V mnoha případech se stavěly společné chalupy pro dvě i více rodin, některé z nich se zachovaly dosud, proto se v obci rekreačního charakteru dochovalo několik roubených staveb. Důležitým mezníkem ve vývoji obce byla 1. světová válka. Místním občanům byla vyhláška o mobilizaci předána 26. července 1914 o postřekovské pouti… Podle této vyhlášky měli nastoupit ke svým útvarům do 48 hodin všichni muži ve stáří do 48 let. Převážná většina obce byla odvedena k 35. pěšímu pluku a k 7. zeměbraneckému pluku. Oba útvary, ke kterým občané Dílů narukovali, se zúčastnili bojů hned z počátku války na ruské a srbské frontě. Celkem padlo, nebo zemřelo na zranění 29 dílských občanů - což bylo téměř 10% dospělého obyvatelstva obce. Navíc válka zanechala trvalé následky na zdravotním stavu obyvatelstva, způsobené dlouhodobým strádáním na frontě a strádáním hladem u těch, kteří zůstali doma. Pak bohužel přišla válka druhá… Dne 24. listopadu 1938 byla obec Díly spolu s Postřekovem zabrána Němci. V 10 hodin dopoledne přijel od postřekova motocykl, osobní auto a dva autobusy, vše obsazené německou policií a ta se ubytovala ve škole. V červen 1942 byl zabaven a odvezen i místní zvon. Večer 28. duna 1945 byl vydán zákaz opouštět obec západním směrem. Němci se stahovali z lesa a zakopávali se na postřekovském vrchu. Večer a v noci 30. dubna byla obec Díly ostřelována dělostřelectvem americké armády. Na obec dopadlo celkem 63 granátů. Tuto noc byl zaznamenán ústup německých vojáků z lesa. Dne 1. května byla 1945 obec Nový Postřekov osvobozena americkou armádou. Na návsi vyrostla roku 1947 rázovitá kaple s pamětní deskou obětem okupace a osvoboditelům. Obec Díly zůstala osadou obce Postřekov až do osamostatnění v roce 1952. Jako součást obce Postřekov patřila k tehdy ke slavným jedenácti chodským obcím, které jako chodské zůstaly až do současnosti. Jižně od obce je vrch Sádek (854 m n. m.) s lyžařským areálem a upravené běžecké tratě. Obec je také známá paličkováním krajek.

doplňující info

odkaz: http://www.obec-dily.cz/

Díly na mapě

Díly na fotografiích

Díly

Díly

kategorie: města a obce
lokalita: domažlicko

zobrazit více

místa v okolí

pamětní deska obětem nacismu, Díly

pamětní deska obětem nacismu, Díly

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'47.708"N, 12°47'11.260"E

zobrazit více
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly

kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'47.716"N, 12°47'11.048"E

zobrazit více

další místa v okolí