Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

první protikomunistická demonstrace - plzeňské povstání

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: pamětihodnosti
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°44'29.699"N, 13°22'20.024"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

V Plzni došlo dne 1. června 1953 vůbec k prvnímu protirežimnímu masovému vystoupení v celém sovětském bloku - tzv. východoněmecké červnové povstání vypuklo až o dva týdny později 17. června 1953. Jednalo se o první lidový protest proti komunismu jako důsledek hospodářské krize, do které zemi přivedla vláda KSČ a zejména měnové reformy. Ty byly schválené 30. května 1953 a zbavily obyvatele většiny úspor a omezily výhody doposud silně podporované dělnické třídy, která se následně zčásti postavila proti režimu. Proto se do demonstrace zapojili převážně dělníci Škodovky. Po únorovém puči v roce 1948 českoslovenští komunisté započali s přebudováváním Československa po sovětském vzoru. Země opustili tradiční lehký průmysl vyrábějící spotřební zboží a začali budovat těžký průmysl určený k vytvoření armády komunistického bloku pro novou válku. Ekonomika sice rostla velkým tempem (30%), ale útlum lehkého průmyslu a akutní nedostatek spotřebního zboží vedly k tomu, že příjmy obyvatel nebylo za co utratit... Tím došlo ke katastrofálnímu vnitřnímu zadlužení a především k velkému nárůstu nekryté kupní síly obyvatelstva. Nadále trval přídělový systém s potravinovými lístky, zbrojení a militarizace, kolektivizace zemědělství, politické procesy, nedostatek spotřebního zboží (dokonce potravin) – to všechno vedlo v letech 1951–1953 k hluboké ekonomické a sociální krizi komunistického režimu a hrozilo mu vnitřní zhroucení. A tak měnová reforma dne 31.května 1953 umožnila komunistickému režimu ovládnout to, co ještě neměl pod kontrolou a to byly peníze. Lidem sebral většinu úspor (vázané vklady, státní dluhopisy, životní pojistky, cenné papíry) a souběžně zvýšil ceny o 14% u spotřebního zboží a 27% u potravin. Měnová reforma se tak dotkla všech vrstev obyvatelstva, ale nejvíc těch, kterým měl režim sloužit, pro které byl určen, o které se opíral - dělnictva. Dělníci rázem přišli o většinu výhod, kterými si režim získával jejich loajalitu. Naproti tomu stát se výrazně obohatil (zisk je odhadován na více než 14 miliard korun). Ministerstvo vnitřního obchodu navíc zastavilo dodávky zboží určeného pro volný prodej v maloobchodní síti, aby lidé nemohli peníze utratit, když zprávy o reformě prosakovaly v průběhu května na veřejnost. Režim počítal s možnou reakcí veřejnosti a již 28. května uvedl do pohotovosti vybrané oddíly armády, Lidových milic. Večer dne 30. května v 17 hodin přinesl rozhlas o měnové reformě poprvé hlášení a následující den tato informace vyšla v tisku. Největší protesty začaly následujícího dne v plzeňské Škodovce, která tehdy nesla jméno Závody Vladimíra Iljiče Lenina! Ranní směna pobouřená reformou (Škodovka jim navíc vyplatila mzdy a platy úmyslně předčasně a tak i tu znehodnotila) začala vytvářet hloučky nespokojenců, které se před desátou hodinou spojily v dav zhruba tisíce osob. Tyto skupinky demonstrantů se tvořily i v jiných podnicích, například v Elektrotrakci Plzeň-Doudlevce. Již kolem jedenácté se hlavní skupiny spojily, vydaly se směrem do centra na náměstí Republiky, kde se již u radnice vytvořil mnohatisícový dav demonstrantů (k demonstracím se přidalo také mnoho studentů). Tak se sešlo na 20 000 osob a mezi demonstranty bylo velké množství členů samotné KSČ! Dav následně provolával protirežimní hesla a vyslal do budovy radnice své dva zástupce - ti zde ale byli okamžitě zatčení. Demonstranti poté radnici obsadili, vyhodili okny busty Gottwalda, Stalina a nahradili je portrétem Edvarda Beneše. Obsazen byl i městský rozhlas, budova soudu, kde ničili soudní spisy a proběhl i neúspěšný pokus o napadení věznice Bory a propuštění zde držených politických vězňů. Jeden ze soudců se pokusil bránit střelbou ze služební pistole a někteří ze soudců, spolupracujících na politických procesech byli také napadeni. Na Dukelském náměstí (dříve náměstí T.G. Masaryka) demonstranti zapálili dřevěný transparent o rozměrech 10x15 metrů, na kterém byla mapa Sovětského svazu a nápis: „Se SSSR na věčné časy“ a zasahujícím hasičům přeřezali hadice…  Zasahujícím Lidovým milicím a SNB se situace vymkla z rukou a během odpoledne demonstranti ovládli celé město. Dělali to s očekávání, že se povstání rozšíří do dalších měst… Plzeňské povstání bylo největší z více než 130 stávek a nepokojů, které se v Československu ve dnech 2.–5. června 1953 odehrály. K potlačení povstání byly do města povolány silné posily, které tvořily ozbrojené jednotky Pohraniční stráže, Československé lidové armády, Lidových milicí, StB a vojsk Ministerstva národní bezpečnosti. Tyto jednotky ještě během odpoledne postupně opět získaly kontrolu nad městem a večer již docházelo jen k ojedinělým potyčkám. Zraněno bylo na 248 osob (200 demonstrantů a 48 členů komunistických represivních složek), dalších 331 osob bylo následně odsouzeno v politických procesech a proběhla i vlna represí a čistek. Demonstrace se konala u památníku národního osvobození v Plzni jehož součástí byla i socha T.G. Masaryka a tak když režim odpoledne převzal nad městem opětovnou kontrolu, byla uspořádána odvetná demonstrace „pracujícího lidu", při níž byl památník TGM stržen a zničen. Akce byla prezentována jako spontánní akce rozhořčeného davu, ve skutečnosti ale šlo o připravenou akci, kdy byl pomník stržen jeřábem a rozbit koulí. Ještě téhož dne byla ve Škodových závodech roztavena. V davu však sehráli neblahou roli herci plzeňského divadla, zejména Josef Větrovec, který měl údajně Masarykovi navléknout oprátku, za kterou byl jeřábem vyzdvižen z pomníku. Pokus o obnovení pomníku se objevil už v roce 1968, ale definitivně k němu došlo až po listopadu 1989. Režim tedy vyhrál, ale hrozilo vnitřní zhroucení a byl donucen k určitým ústupkům vedoucím ke zlepšení životní úrovně obyvatelstva, které v konečném důsledku stabilizovaly jeho vládu. Ovšem ihned po potlačení povstání začala vlna zatýkání a příprava politických procesů a to nejen v Plzni, ale ve všech místech, kde demonstrace propukly. Jen v Plzni bylo zatčeno na 650 osob, v Praze 61, ve Strakonicích 18, ve Vimperku 9 osob. V červenci 1953 se pak v Plzni konalo 14 politických procesů, ve kterých bylo odsouzeno 331 osob. Ovšem časté byly i mimosoudní perzekuce, ve kterých si režim liboval - propouštění ze zaměstnání, nucené vystěhování atp. Režim sice ohrožen nebyl, ale nečekal, že se na odporu bude podílet řada členů samotné KSČ a tak došlo k očištění od členů se sociálně-demokratickým smýšlením, s nízkou loajalitou. Komunistický prezident Antonín Zápotocký také ve svém projevu napadl dělníky slovy - nelze vytvářet kult dělníka, kterému je vše dovoleno. Výsledkem nepokojů byla změna priorit režimu - ten začal podnikat pragmatické kroky k tomu, aby ve společnosti obnovil podporu pro svou vládu – zejména aby zvýšil životní úroveň obyvatel (částečné omezení militarizace, zrušení výrazné podpory těžkého průmyslu. Po plzeňském povstání následovaly další nepokoje i v ostatních komunistických satelitech. O dva týdny později, dne 17. června 1953, došlo k dnes známějšímu protikomunistickému povstání v NDR. O tři roky později došlo k dělnickému povstání v polské Poznani (Poznaňské povstání) a k Národnímu povstání v Maďarsku, ale pro ústupky režimu se již obyvatelé Československa nepřipojili. Z dobového hlášení předsedovi KNV v Plzni o demonstraci v Plzni 1.6.1953 odpoledne V Plzni dne 4. června 1953: soudruh Gustav Rada, předseda KNV, Plzeň. - Demonstrace v Plzni dne 1.června 1953 - dodatek ke zprávě z 1.6.t.r. Ve 14.30 hod. dne 1.června 1953 začalo se plzeňské náměstí ve své severní části před budovou radnice rychle naplňovat znovu demonstranty, kteří znovu v počtu cca 5.000 lidé zaplnili Náměstí republiky.- Jejich nálada byla bojovnější než v dopoledních hodinách.- Připravovali se znovu vtrhnout do budovy radnice.- Ve vestibulu radnice byl již shromážděn značný počet příslušníků ozbrojených složek především lidových milicí, příslušníků SNB a STB.- Budova radnice byla uzavřena železnými vraty, avšak demonstranti se přesto pokusili dostat do budovy stůj co stůj.- Protože se nechtělo použít zbraní, byl povolán hasičský sbor a třemi proudy vody byli demonstranti udržováni v polovině ulice před radnicí.- Pokud ovšem nebylo použito vody spílali a plivali po obráncích radnice, přičemž znovu vykřikovali hesla tak, jako v dopoledních hodinách.- /"Chceme nové volby", "Pryč s vládou", dále "Propusťte uvězněné z radnice" atd./.- Když viděli, že se do radnice těžko dostanou, používali drobných mincí, které házeli do budovy radnice, dále kamenů a různých jiných předmětů, kterými rozbili značné množství radničních oken.- Ještě dříve než byla uzavřena železná vrata radnice a dokud bezpečnostní orgány a lidové milice stály před budovou radnice a snažili se demonstranty zatlačit a nepustit je do budovy, bylo jimi několik příslušníků ozbrojených sil zraněno.- Tak na př. jednomu příslušníku SNB byla proražena lebeční kost, jednomu příslušníku vnitřní stráže roztržena tvář, jednomu příslušníku Lidových milicí natrženo ucho, jiný byl pošlapán a pod. Byla dána do pohotovosti zdravotní služba CO, jejíž lékaři zraněné ihned ošetřili a uložili je v improvisované ošetřovně. Demonstranti dále pokřikovali a házeli kamením, do radniční budovy byl také hozen závěr z pušky, kterou pravděpodobně odcizili některému příslušníku lidových milicí. Tato situace trvala přibližně asi do 17 hod. Asi kolem 16.30 hod. mluvil do místního rozhlasu k demonstrantům předseda JNV s. Mainzer, který je vyzýval k rozchodu a odhaloval vedoucí a iniciátory těchto událostí. Kolem 17 hodiny nastoupily složky armády, SNB, lidových milicí k postupnému vyklizení náměstí a asi do 18 hodiny bylo náměstí od demonstrantů úplně vyklizeno. Při demonstraci v dopoledních hodinách bylo v budově radnice několik příslušníků civilní bezpečnosti a 4-6 příslušníků uniformované bezpečnosti,. V odpoledních hodinách jak je již vpředu uvedeno bylo zde větší množství příslušníků ozbrojených složek. Celá akce postrádala však jednotného velení a tříštila se tím, že každá z ozbrojených složek si dělala akce sama. Teprve po příjezdu s.pplk.Kuchaře - to bylo ovšem již na závěr celé akce - dostaly události jiný směr proto, že s.pplk.Kuchař vydal jasné rozkazy a zkoordinoval činnost všech ozbrojených složek,. Tyto pak nastoupily na plzeňské náměstí a úplně je od demonstrantů vyklidily. Po 18 hodině nastupovali již na náměstí pod rudými prapory komunisté z plzeňských organizací za současného provolávání hesel "Ať žije KSČ", "Ať žije naše armáda", "Ať žije s.Zápotocký", "Masaryka dolů" atd.- Tato manifestace byla protestem plzeňských pracujících proti předcházejícím událostem.- Manifestanti vyslali deputaci do budovy radnice s žádostí, aby byl ihned odstraněn pomník T.G.Masaryka na Dukelském náměstí. Rada Jednotného národního výboru, která se hned sešla, jednomyslně schválila tento požadavek plzeňských pracujících.- Průvod se pak odebral na Dukelské náměstí, kde bylo celé sousoší, tvořící Masarykův pomník, strženo a ihned odvezeno do hutí Leninových závodů. V noci pak za pomoci komunální služby CO byl zbytek pomníku rozbourán a odvezen. Večerní i noční hodiny proběhly již v naprostém klidu a pořádku. Rozhlasem bylo vyhlášeno rozhodnutí ministra národní bezpečnosti o zákazu zdržování se na ulicích v době od 24 hod. noční do 4 hodiny raní.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Hlavatý Josef

batoh
Hlavatý Josef
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník národního osvobození se sochou ...

batoh
památník národního osvobození se sochou TGM, Plzeň
Šumava A-Z: památníky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kraj Plzeňský

batoh
kraj Plzeňský
Šumava A-Z: krajský úřad...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Rašínův dům, Plzeň

batoh
Rašínův dům, Plzeň
Šumava A-Z: architektura
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Hlavatý Josef 0 km
památník národního osvobození se s... 0 km
kraj Plzeňský 0.2 km
Rašínův dům, Plzeň 0.2 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 0.22 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 0.27 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 0.29 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 0.36 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 0.37 km
synagoga (stará) Plzeň 0.37 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 0.38 km
most Ivana Magora Jirouse 0.4 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 0.41 km
památník pozemních jednotek na záp... 0.41 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 0.42 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 0.43 km
Větrovec Josef 0.43 km
památník 16. obrněné divize US arm... 0.44 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 0.47 km
pamětní deska Bohumil Polan 0.47 km
Polan Bohumil 0.47 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 0.48 km
pomník generála George Pattona, Pl... 0.53 km
zahrada Miroslava Horníčka 0.53 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 0.55 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 0.56 km
synagoga (velká) Plzeň 0.57 km
vlaková zastávka Plzeň 0.57 km
Západočeské muzeum v Plzni 0.61 km
muzeum loutek Plzeň 0.62 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 0.62 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 0.69 km
Discopříběh 0.7 km
pamětní deska Marie Uchytilová 0.7 km
Slavnosti svobody, Plzeň 0.72 km
Jančařík Michal 0.72 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 0.72 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 0.72 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 0.72 km
Barták Bedřich 0.72 km
Plzeň 0.72 km
Roučka Zdeněk 0.72 km
Platzer Ignác František 0.72 km
Zikmund Miroslav 0.72 km
Preissová Jana 0.72 km
Stárek František Čuňas 0.72 km
Lindauer Gottfried 0.72 km
Chovanec Milan 0.72 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 0.72 km
Entropa - David Černý, Techmania 0.72 km
Techmania Science Center 0.73 km
Plzeňská diecéze 0.75 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 0.75 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 0.76 km
Kreativní zóna DEPO2015 0.78 km
morový sloup, Plzeň 0.79 km
infocentrum Plzeň 0.81 km
radnice Plzeň 0.84 km
Masné krámy, Plzeň 0.87 km
požární stanice Plzeň - střed 0.89 km
Vítr v kapse 0.89 km
Západočeská galerie v Plzni 0.91 km
vodárenská věž, Plzeň 0.92 km
Škoda Plzeň 0.93 km
kaple U Ježíška, Plzeň 0.94 km
pamětní deska na pěší pluk 35, Plz... 0.94 km
Patton Memorial Pilsen 0.94 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 0.98 km
Plzeňské historické podzemí 0.99 km
pivovarské muzeum, Plzeň 1 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 1.01 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 1.11 km
Vejprnický potok 1.15 km
nádraží hlavní Plzeň 1.17 km
Sokolovna Plzeň 1.2 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 1.2 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 1.22 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 1.23 km
památník Květnového povstání 1945,... 1.25 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 1.25 km
studna na nádvoří, Plzeňský prazdr... 1.27 km
artézské studny, Plzeňský Prazdroj... 1.28 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 1.29 km
FC Viktoria Plzeň, a.s. 1.33 km
Pivní putování - 12. díl - Západní... 1.41 km
pivovar Plzeňský Prazdroj 1.41 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 1.74 km
Mže 1.81 km
řeka Radbuza 1.89 km
řeka Berounka 1.89 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 1.95 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 1.95 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 1.95 km
ZOO Plzeň 2.01 km
Borský park 2.19 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 2.25 km
Cibulka Petr 2.25 km
Kácha Miroslav, generálmajor 2.25 km
Rašín Alois 2.25 km
Dienstbier Jiří 2.25 km
Havel Václav 2.25 km
Modrý Bohumil, Ing. 2.25 km
věznice Plzeň Bory 2.25 km
Neumann Stanislav Kostka 2.25 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 2.25 km
Wonka Pavel 2.25 km
Jáchymov, Josef Haslinger 2.25 km
Toussaint Rudolf 2.25 km
Zahrádka František 2.25 km
Píka Heliodor, generál 2.25 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 2.26 km
Dinopark Plzeň 2.28 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 2.34 km
pomník rodiny Fürthových 2.35 km
Koza Vladimír, MUDr. 2.43 km
řeka Úhlava 2.68 km
Hruška Luboš, plk. 2.8 km
Památník obětem zla 2.8 km
hřbitov Doudlevce 3.25 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 3.4 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 3.41 km
soutok Berounka - Úslava 3.76 km
řeka Úslava 3.76 km
kaple Božkov 3.84 km
kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)... 3.84 km
Vařečka rytíře Žumbery 3.84 km
Božkov 3.86 km
hrob Stanko Vodička 3.86 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 3.87 km
kaple sv. Václava, centrální hřbit... 4.22 km
památník umučeným, Plzeň 4.3 km
židovský hřbitov Plzeň 4.31 km
pomník padlých WWII, centrální hřb... 4.36 km
centrální hřbitov Plzeň 4.39 km
hrob generál Heliodor Píka 4.41 km
Čvančara Jaroslav 5.33 km
Koranda Václav starší 5.42 km
mlýn Radobyčice 5.57 km
lom Koterov 5.76 km
Pilčík Hubert 5.77 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 5.84 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 5.99 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 6.23 km
projev v Miloše Jakeše v Červeném ... 6.29 km
nádraží Vejprnice 6.44 km
v železničním tunelu u Ejpovic sra... 6.63 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 6.8 km
Husník Jakub 6.92 km
Vejprnice 6.92 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 6.93 km
dětské hřiště Vejprnice 6.98 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 6.98 km
krytá lávka Vejprnice 6.99 km
památník osovobození Vejprnice 7.01 km
fara Vejprnice 7.02 km
SDH Vejprnice 7.02 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 7.03 km
hřbitov Vejprnice 7.07 km
památník Suchý důl 7.13 km
hřbitov Starý Plzenec 7.55 km
vlaková zastávka Dobřany 7.56 km
zámek Štěnovice 7.78 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 7.82 km
židovský hřbitov Štěnovice 7.93 km
Záluží u Třemošné 7.99 km
Air park, Zruč u Plzně 8.08 km
fara Starý Plzenec 8.17 km
kostel Narození Panny Marie, Starý... 8.2 km
rotunda sv. Petra a Pavla, Starý P... 8.52 km
Třemošná 8.52 km
zřícenina kostela sv. Vavřince, St... 8.63 km
hradiště Hůrka, Starý Plzenec 8.65 km
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý... 8.73 km
kostel sv. Jana Křtitele, Starý Pl... 8.74 km
Mariánský sloup, Starý Plzenec 8.75 km
PP Černá stráň 8.75 km
nádraží Třemošná u Plzně 8.76 km
NS Stará Plzeň a kupci 8.76 km
NS kolem Starého Plzence 8.76 km
pomník padlých WWI i II, Starý Plz... 8.76 km
Starý Plzenec 8.78 km
radnice Starý Plzenec 8.8 km
kostel sv. Štěpána, Kozolupy 8.83 km
vyhlídka Hůrka 8.94 km
mohylové pohřebiště Hůrka 9.03 km
Kozolupy 9.19 km
Bohemia Sekt Centrum 9.23 km
kaple Třemošná 9.26 km
studna pod věží, Radyně 9.46 km
studna jižní, Radyně 9.47 km
Město Touškov 9.47 km
Štíty království českého, Můj hrad... 9.49 km
hrad Radyně 9.49 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Město... 9.55 km
SDH Město Touškov 9.55 km
sv. Jan Nepomucký, Město Touškov... 9.56 km
Brožík Václav 9.6 km
fara Město Touškov 9.63 km
kostel sv. Jana Křtitele, Město To... 9.67 km
Losiná 9.82 km
kaple Město Touškov 9.85 km
hřbitov Město Touškov 10.06 km
Tymákov 10.28 km
kaple sv. Floriána, Bdeněves 10.35 km
Bdeněves 10.38 km
židovský hřbitov Město Touškov... 10.51 km
nádraží Dobřany 10.69 km
pamětní deska František Noha (rumb... 10.76 km
pomník padlých WWI i II, Horní Bří... 11 km
Nebílovský Borek 11.01 km
Horní Bříza 11.15 km
Štěpánek Patrik, desátník / štábní... 11.31 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 11.8 km
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy 11.92 km
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy... 12.01 km
Šťáhlavy 12.02 km
pamětní deska osvobození Šťáhlavy... 12.02 km
zámek Šťáhlavy 12.03 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 12.05 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 12.06 km
hřbitov Nezbavětice 12.06 km
muzeum Horní Bříza 12.09 km
pomník padlých WWII, Horní Bříza... 12.1 km
pamětní deska Josef Sporka 12.1 km
naučná stezka Horní Bříza 12.14 km
Krvavá léta - Dojemný čin občanů H... 12.16 km
nádraží Horní Bříza 12.16 km
keramika Horní Bříza 12.26 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 12.39 km
SDH Zbůch 12.65 km
Zbůch 12.69 km
radnice Zbůch 12.71 km
kaple sv. Josefa, Zbůch 12.71 km
kaple Nebílovy 13.06 km
Nebílovy 13.07 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 13.07 km
NS Nebílovy 13.08 km
SDH Nebílovy 13.1 km
zámek Nebílovy 13.11 km
Předenice 13.12 km
kašna Nebílovy 13.13 km
SDH Předenice 13.15 km
kaple Předenice 13.17 km
kaple Vísky (Trnová) 13.17 km
pomník padlých WWI, Doubrava u Nýř... 13.18 km
Doubrava u Nýřan 13.19 km
zámek Vísky (Trnová) 13.21 km
kaple Doubrava u Nýřan 13.22 km
hřbitov Prusiny 13.39 km
fara Prusiny 13.41 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 13.41 km
studna Prusiny 13.42 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 13.75 km
kašna zámek Kozel 13.82 km
zámek Kozel 13.83 km
kaple Navštívení Panny Marie na Vr... 13.97 km
Lopatský rybník, Kozel 14 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 14.01 km
rybník Netunice 14.08 km
Štáhlavice 14.11 km
Netunice 14.24 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 14.24 km
Převedu vás... na onen svět!, Emil... 14.25 km
Vězněná, Pavel Renčín 14.25 km
kaple Lišice 14.27 km
Lišice 14.28 km
vražda v hájence Lipovka, Nekmír... 14.29 km
SDH Lišice 14.31 km
Horní Lukavice 14.8 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 15.03 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 15.04 km
hřbitov Dolní Lukavice 15.09 km
nádraží Plešnice 15.15 km
Heber František Alexander 15.22 km
hřbitov Chotěšov 15.34 km
Háje u Řenče 15.36 km
kasárna raketového pluku Rokycany... 15.49 km
Vojenské muzeum na demarkační lini... 15.49 km
Nová Jezná 15.51 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 15.55 km
letiště Plešnice 15.59 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 15.6 km
kasárna stará Rokycany 15.6 km
fontána v parku U Plzeňské brány... 15.6 km
fara Dolní Lukavice 15.6 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 15.62 km
park U Plzeňské brány, Rokycany 15.63 km
hřbitov starý Rokycany 15.63 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rokyca... 15.63 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 15.65 km
Dolní Lukavice 15.66 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 15.66 km
hrobka Fitzova, Rokycany 15.66 km
pivovar Dolní Lukavice 15.68 km
Chotěšov u Stoda 15.72 km
pomník Mistra Jana Husa, Rokycany 15.73 km
zámek Dolní Lukavice 15.74 km
fara Chotěšov 15.75 km
Haydn Joseph 15.76 km
Haydnovy hudební slavnosti 15.76 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 15.76 km
pomník padlých WWI, Rokycany 15.78 km
kostel Narození Panny Marie, Chotě... 15.79 km
kaple sv. Diviše, Hracholusky 15.79 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 15.8 km
nádraží Rokycany 15.81 km
secesní litinová pumpa, Rokycany 15.81 km
pomník padlých WWII, Rokycany 15.83 km
pomník padlých komunistů WWII, Rok... 15.85 km
kašna klasicistní novější Rokycany... 15.89 km
Rokycanův sbor 15.9 km
D´Artagnan a tři mušketýři 15.9 km
Zjevení (Revelations) 15.9 km
Žert 15.9 km
Česká spojka 15.9 km
Bez domova (Sans famille) 15.9 km
Hodina duchů, klip Lucie Vondráčko... 15.9 km
Borgiové 15.9 km
Magické stěstí, videoklip skupiny ... 15.9 km
Muž, který se směje 15.9 km
tisovec Dolní Lukavice 15.9 km
Dobrodružství kriminalistiky - Jed... 15.91 km
klášter Chotěšov 15.91 km
Královská aféra 15.91 km
kašna klášter Chotěšov 15.94 km
secesní vila, Rokycany 15.94 km
Andělská tvář 15.95 km
3 sezóny v pekle 15.95 km
kašna klasicistní Rokycany 16.04 km
zatčení K.H. Franka, Rokycany 16.06 km
Pehe Jiří 16.06 km
Budweiserová Irena 16.06 km
Rokycany 16.06 km
Rokycana Jan 16.06 km
Laub Alois, brig. gen. 16.06 km
Horák Bohuslav, PhDr. 16.06 km
Řanda Čestmír 16.06 km
Fitz Johann 16.07 km
Mariánský sloup, Rokycany 16.1 km
děkanství Rokycany 16.11 km
kostel Panny Marie Sněžné, Rokycan... 16.13 km
muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokyc... 16.13 km
Dumetovský dům, Rokycany 16.14 km
Očenášek Ludvík 16.34 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 16.52 km
Zastávka u Přeštic 16.59 km
hvězdárna Rokycany 16.59 km
Vodokrty 16.88 km
kaple Vodokrty 16.9 km
Kaznějov 16.91 km
nádraží Kaznějov 17 km
westernový areál Halter Valley 17.06 km
SDH Dnešice 17.07 km
rozvodna Přeštice 17.1 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 17.11 km
Dnešice 17.11 km
kostel sv. Václava, Dnešice 17.15 km
fara Dnešice 17.16 km
Kroc Raymond Ray Albert 17.2 km
Zakladatel 17.2 km
lípy u demarkační čáry, Rokycany... 17.21 km
Bartovský Josef 17.23 km
Stupno 17.23 km
památník Demarkační čáry, Rokycany... 17.24 km
kostel sv. Vavřince, Stupno 17.24 km
hřbitov Dnešice 17.38 km
přehrada Hracholusky 17.4 km
pomník Jiří Potůček, Břasy 18.06 km
zámek Přestavlky 18.22 km
Renče 18.25 km
Přestavlky 18.28 km
pamětní deska Jiří Potůček Tolar, ... 18.36 km
Potůček Jiří 18.38 km
hřbitov Přestavlky 18.47 km
kostel sv. Petra a Pavla, Přestavl... 18.48 km
židovský hřbitov Přeštice 18.59 km
kaple Rybnice 18.65 km
Rybnice 18.69 km
nádraží Přeštice 18.85 km
Preiss Jaroslav JUDr. 18.98 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 19.01 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 19.02 km
Přeštice 19.02 km
infocentrum Přeštice 19.02 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 19.04 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 19.04 km
sv. Kilián, Přeštice 19.05 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 19.08 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 19.09 km
Ryba Jakub Jan 19.09 km
Mariánský sloup, Přeštice 19.09 km
SDH Přeštice 19.19 km
Hlávka Josef 19.21 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 19.21 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 19.21 km
Dům historie Přešticka 19.28 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 19.28 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 19.34 km
fara Přeštice 19.38 km
Přeštické černostrakaté prase 19.42 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 19.43 km
hrobka Josefa Hlávky 19.57 km
kaple Přeštice 19.62 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 19.63 km
hřbitov Přeštice 19.67 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 19.69 km
Ticholovec 19.77 km
koupaliště Kucíny 19.9 km
Levý Václav 19.98 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Západočeské muzeum v Plzni - otevírací d...

  batoh
  Západočeské muzeum v Plzni - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum loutek Plzeň - otevírací doba

  batoh
  muzeum loutek Plzeň - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Techmania Science Center - otevírací dob...

  batoh
  Techmania Science Center - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Západočeské konz. družstvo Plzeň

  batoh
  Západočeské konz. družstvo Plzeň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Západočeské konz. družstvo Plzeň

  batoh
  Západočeské konz. družstvo Plzeň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • McDonalds, Mrakodrap, Plzeň

  batoh
  McDonalds, Mrakodrap, Plzeň
  Šumava A-Z: fast food
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Západočeské konz. družstvo Plzeň

  batoh
  Západočeské konz. družstvo Plzeň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 0.38 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 0.39 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 0.55 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 0.77 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 0.86 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 1.38 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 1.42 km
Bankomat ČSOB 1.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.47 km
Bankomat GE Money Bank 1.5 km
Bankomat Komerční banka 1.54 km
Bankomat ČSOB 1.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.59 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 1.59 km
Bankomat ČSOB 1.6 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 1.62 km
Bankomat Česká spořitelna 1.65 km
Bankomat Česká spořitelna 1.66 km
Bankomat Česká spořitelna 1.75 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 1.81 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 2.04 km
Bankomat GE Money Bank 2.05 km
Bankomat Česká spořitelna 2.05 km
Bankomat Česká spořitelna 2.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2.16 km
Bankomat UniCredit Bank 2.25 km
Bankomat Fio banka 2.34 km
Bankomat GE Money Bank 2.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2.41 km
Bankomat ČSOB 2.42 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 2.42 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 2.43 km
Bankomat Komerční banka 2.44 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 2.48 km
Bankomat Komerční banka 2.48 km
Bankomat Česká spořitelna 2.53 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 2.58 km
Bankomat Česká spořitelna 2.61 km
Bankomat Fio banka 2.66 km
Bankomat GE Money Bank 2.66 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 2.77 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 2.77 km
Bankomat Česká spořitelna 2.82 km
Bankomat ČSOB 2.98 km
Bankomat Česká spořitelna 2.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2.99 km
Bankomat Česká spořitelna 3.14 km
Bankomat ČSOB 3.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.17 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 3.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.24 km
Bankomat ČSOB 3.24 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 3.31 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 3.33 km
Bankomat GE Money Bank 3.33 km
Bankomat Česká spořitelna 3.33 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 3.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.49 km
Bankomat ČSOB 3.51 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 3.63 km
Bankomat Česká spořitelna 3.81 km
Bankomat Komerční banka 3.81 km
Bankomat GE Money Bank 3.81 km
Bankomat Česká spořitelna 3.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.97 km
Bankomat ČSOB 3.97 km
Bankomat Česká spořitelna 3.97 km
Bankomat Česká spořitelna 4.19 km
Bankomat Česká spořitelna 4.19 km
Jednota Radčice 4.2 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 4.28 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 4.32 km
Bankomat Česká spořitelna 4.36 km
Bankomat ČSOB 4.36 km
Bankomat ČSOB 4.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.36 km
Bankomat GE Money Bank 4.36 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 4.42 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 4.65 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 4.65 km
Bankomat Česká spořitelna 4.67 km
McDonalds, OC Plzeň 4.68 km
Bankomat GE Money Bank 4.68 km
Bankomat Komerční banka 4.68 km
Bankomat ČSOB 4.74 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 4.77 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 4.87 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 5.02 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 5.15 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 6.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 6.1 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 6.54 km
Jednota Chotíkov 6.92 km
Bankomat Komerční banka 6.92 km
Bankomat Česká spořitelna 7.01 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 7.1 km
Market Zruč 7.54 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 7.64 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 7.96 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 8 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 8.1 km
Jednota Druztová 8.28 km
Bankomat Komerční banka 8.39 km
Jednota Třemošná 8.42 km
Market Třemošná 8.42 km
Bankomat Česká spořitelna 8.67 km
Bankomat GE Money Bank 8.76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 8.78 km
Jednota Kozolupy 9.43 km
Jednota Město Touškov 9.46 km
Bankomat ČSOB 9.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.53 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 9.55 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 10 km
Jednota Dolany 10.03 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 10.04 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 10.44 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 10.5 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 10.8 km
Konzum Dobřany 10.8 km
Jednota Česká Bříza 10.84 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 10.96 km
Jednota Horní Bříza 11.04 km
Bankomat Komerční banka 11.23 km
Bankomat Česká spořitelna 11.25 km
Bankomat Česká spořitelna 11.3 km
Bankomat GE Money Bank 11.31 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 11.31 km
Supermarket Horní Bříza 11.34 km
Jednota Nevřeň 11.43 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 11.89 km
Bankomat Komerční banka 11.91 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 12.04 km
Bankomat GE Money Bank 12.25 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 12.3 km
Bankomat Česká spořitelna 12.33 km
Jednota Žichlice 12.54 km
Bankomat ČSOB 12.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.99 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 12.99 km
Jednota Nýřany 13.04 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 13.05 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 13.18 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 13.35 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 14.14 km
Bankomat Komerční banka 14.54 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 14.55 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 14.64 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 14.84 km
Jednota Všeruby 15.11 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 15.56 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 15.59 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.62 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.62 km
Bankomat Komerční banka 15.86 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.89 km
Bankomat UniCredit Bank 15.92 km
Bankomat Česká spořitelna 15.94 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 15.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.96 km
Bankomat Česká spořitelna 15.96 km
Bankomat GE Money Bank 16.01 km
Bankomat ČSOB 16.17 km
Jednota Úlice 16.22 km
Bankomat Česká spořitelna 16.22 km
Jednota Osek u Rokycan 16.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.4 km
Bankomat GE Money Bank 16.4 km
Bankomat Rokycany 16.46 km
Bankomat ČSOB 16.46 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.75 km
Market Kaznějov 16.85 km
Jednota Kaznějov 16.85 km
Jednota Líšťany 16.87 km
Bankomat Komerční banka 16.99 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 16.99 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.02 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 17.07 km
Market Kaznějov 17.16 km
Jednota Dobříč 17.24 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 17.41 km
Jednota Stupno 17.41 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 17.42 km
Jednota Mrtník 17.63 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 17.71 km
Jednota Loza 17.87 km
Jednota Horní Bělá 18.13 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 18.22 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 18.23 km
čerpací stanice Benzina, Stod 18.34 km
Jednota Břasy 18.38 km
Jednota Pňovany 18.42 km
Jednota Dolní Bělá 18.45 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 18.47 km
Bankomat Česká spořitelna 18.61 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 18.79 km
Bankomat Komerční banka 18.79 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 18.79 km
Bankomat Česká spořitelna 19 km
Bankomat GE Money Bank 19 km
Bankomat Komerční banka 19.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.22 km
Konzum Újezd sv. Kříže 19.39 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.41 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.43 km
Bankomat ČSOB 19.55 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.82 km

mohlo by Vás zajímat

plzeňský úkryt paraskupiny Anthropoid

batoh
plzeňský úkryt paraskupiny Anthropoid
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

radobyčický úkryt paraskupiny Anthropoid...

batoh
radobyčický úkryt paraskupiny Anthropoid
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Charakteristickým reliéfem Šumavy je střídání rozsáhlých hřbetů s neméně rozsáhlými pláněmi. V jejich nejnižších částech bývají rašeliniště - slatě - s reliktní ledovcovou květenou. Původní smrčiny hlubokých šumavských hvozdů byly poničeny již v 19. století během větrných a kůrovcových kalamit. Nově vysázené monokultury smrku nebyly dobře adaptovány na horské prostředí, a když se kůrovcové kalamity vrátily v 90. letech 20. Století, zdecimovaly velké plochy lesů. Mimo kůrovec zničil les vítr (jen v říjnu 2002 padlo téměř 200 000 stromů za jediný den!) nebo člověk (neuvážené zákroky při těžbě dřeva a následná eroze). I přes to všechno je Šumava největším lesním komplexem střední Evropy, zařazeným do sítě biosférických rezervací UNESCO. Výchozími místy pro poznávání Šumavy jsou střediska přímo v nitru hor - například Kašperské Hory, Hartmanice, Vyšší Brod, Volary, Vimperk, Železná Ruda. Šumava je ideálním místem pro Vaši rodinnou dovolenou na horách, s dětmi, plnou sportu, odpočinku, rekreace, poznávání přírody a historie kraje. Využijte široké nabídky levného ubytování - v nabídce jsou apartmány, apartmánové domy, farmy, horské chaty, hotely, chaty a chalupy k pronajmutí, kempy, rodinné penziony, rekreační střediska, ubytování v soukromí. Síť webových kamer vás přes net informuje o počasí, množství sněhu, sněhových podmínkách pro sjezdové lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa (odkaz i na jiné hory jako Beskydy). Znovuoblibu v posledních letech zažívá Lipenská přehrada, zmodernizovaný skiareál Lipno, kde došlo k prudkému rozvoji turistických služeb Lipno servis. Rozmanité informace přináší nejstarší šumavský net sumava.cz. Mezi nejznámější místní rádia patří Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy. Šumavu proslavil i pašerák, o němž vznikl film Král Šumavy. Králem Šumavy se dnes rozumí ale i Author Král Šumavy – vítěz cyklo maratonu MTB, ROAD.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Uběhlo asi pět neděl. Bylo po žních na Blatsku a sklizeň vcelku nebyla špatná. Po osudné velké vodě v červenci na­stalo počasí tak příznivé, že odčinilo mnohou škodu, již voda na polích způsobila; i žito, o němž se soudilo, že vzalo největší pohromu, utrpělo jen v nejnižších polohách, kde stály lány delší dobu pod vodou; pšenice také tu a tam slaběji sypaly, ale ječmene a ovsa byla velká úroda a kvalita ukázala se přímo výbornou. Brambory, o nichž se předpovídalo, že shnijí do­čista, zotavily se úplně a bylo lze očekávati bohatou sklizeň, také jetele a polní pícniny stály dobře, dokud vůbec ještě sklizeny nebyly, a v příčině otav naděje byly nejlepší. Vody potoku Soudného jevily se býti jakýmsi miniaturním Ni­lem; sebraly ohromné spousty ornice a mrvních látek v hořej­ším svém toku a složily je na blatských lučinách, jež zavlažily, a když pak se vytratily a paprsky blatského slunce zapřály do pažitů, vybujela na těchto bohatá tráva. „To je pastva!" libo­vali si hříbkové a hospodyně litovaly, že nesvěřily Blatům dvojnásobný počet hus. Než, mezi hospodáři dostala se do proudu otázka rozdělení Blat. Ve všech vesnicích se o něm už rozjímalo a mluvilo a domácí vzpoury a rozepře následo­valy vzápětí. Hospodyně jevily se většinou daleko konzervativ­nějšími hospodářů a málo přály této novotě. V Pašicích u Kruš­ných bylo boží dopuštění: hospodář a nejstarší jeho syn Ja­kub zasazovali se o pokud možno rychlé provedení dělby, Krušná zase ze všech sil se mu stavěla na odpor a všecky její děti, pokud byly doma, nevyjímajíc nastávajícího pana dok­tora a nejmladšího, ve čtvrté třídě německé reálky budějovické propadlého Frantíka, kteří oba přišli zavítat na prázdniny do Pašic, se přidaly na její stranu. Jakuba se všichni báli — vědě-liť, že s ním nejsou žerty; zato si zchlazovali zlost na starém, zvláště nebylo-li Jakuba doma. Konec těchto šrůtek a slovních bitek býval ten, že Krušnej se uchyloval k svému příteli Potu-žákovi do Plástovic. Tam jako by nových sil byl čerpal: když se vrátil — a vracel se pravidelně, když věděl, že Jakub je do­ma —, on to byl, který útočil najmě na děti.

„Ty věčně nedopečený doktore!" osopil se kdys na Josefa, „ty, počkej, uhlídáš, jak s tebou zatočím a do jaké výšky ti pověsím žlab! Ty se zadívej do svých lejster a uč se, abys do listopadu byl hotov! Co se ty pleteš tady do našich věcí a zastá­váš se mámy, která nemá za krejcar rozumu?"

„Je to, mordyje, pravda!" přisvědčil mu Jakub, „ty nás jen okrádáš. Já být tátou, hnůj bys nakládal. Za tvou učenost nedám fajfku tabáku!"

Otci by se byl Josef vysmál, neboť věděl, že nikoli tento, nýbrž matka mu bude posílat peníze do Prahy, ale staršího bratra se bál jako ohně; tomu odmlouval vždy jenom šetrně a skrovně. Ani tentokrát jinak učinit se neosmělil.

„Bratře," pravil vlídně, „ty mluvíš, jak tomu rozumíš. Kdybys měl tušení, jak těžce hlava pracuje, nemluvil bys takhle. Kdybys přišel do Prahy a viděl, jaké úctě a vážnos­ti se tam těším, věru, že bys byl hrdým na svého brat­ra..."

„Tak to dodělej a já budu mluvit jinak," vpadl mu do řeči Jakub; „nejsi jediný selský synek, který se dal na studie, ale tolik času na studie žádný ze všech, co jich znám, nepotřebo­val. Ostatně, to je tvá věc, já se ti do toho nepletu, já tě vy­držovat nebudu, nepochodíš-li! A teď nás nech na pokoji a svého si hleď! Co ty tu budeš plísnit tátu, že je pro rozdělení Blat? O máminy husy ti jde, viď? — aby i nadále cpala do tvých děravých kapes všecky peníze, které za ně trží! Ba, zlatky trží a desítky z hospodářství ubírá! Člověk ti to musí jednou strčit pod nos, abys nemyslil, že jsme tak hloupí! Jdi se podívat, co je trávy všude, kam se ty potvory nedostanou, a kde jsou, všecko je po nich jakoby spáleno. Pět až deset kusů dobytka víc by každý sedlák odchoval, kdyby se Blata roz­dělila a každý si své spravoval. Nevěříš-li tátovi, jdi se zeptat Potužáka a ten není marný, rozumíš!"

„Tak! Tak!" přisvědčil Krušnej.

Zočiv pak Frantíka, který se povaloval na lavici v samé zahálce, zle se na něho obořil. „A ty, co tu lelkuješ, darmožroute! Jedeš mi na vodr rovnat snopy! Zapřáhnu tě teď, kluku, a oficíra ti vyženu z hlavy. Učit ses nechtěl, dři se tedy!"

Výrostek se klackovitě zvedl s lavice a hodil po otci vzdoro-vitým, urputným pohledem.

„Však řeknu mámě, jak se mnou nakládáte, táto!" zabru­čel. „Já..."

Nedomluvil. Jakub přiskočil, chytil ho levicí za pačesy a tvrdá jeho pravice ráz na ráz třeskně dopadala na tváře, šíji i záda hochova, který se jal řvát, jako by na noži visel.

„Já ti dám, zmetku smělý!" opakoval několikrát po sobě, neustávaje bušit do kluka, načež ho vystrčil ze dveří.

„Uvidíte, táto, že ho jednou zabiju," pravil, když kluk byl venku, „ať mě potom třeba oběsí. Nevycepoval-li jste ho vy, dohoním já, co jste zameškal."

„Pomoz Bože, to zas bude rámus!" vece s povzdechem Krušnej; „co cepovat ho, když máma zase všecko pokazí."

„Jen nechte, s mámou si promluvím já," odpověděl Ja­kub.

Tomuto podobné výjevy byly u Krušných na denním po­řádku. U Potužáků bylo jinak; tam zajisté bylo ticho a vše bez křiku a nevůle se obcházelo. A přece cosi viselo ve vzduchu, cosi neviditelného, tísnivého, něco jako skrytě působící otrava. Vycházelo to z Václava. Tento hoch, zajisté přírodou již značně nesmělý a váhavý, z času svého vězení na Hluboké stal se ještě daleko plašším a zádumčivějším. Všickni v domě záhy to zpozorovali a otec i matka nejednou se ho ptali, chybí-li mu něco, ale pokaždé se jim dostávalo krátké odpo­vědi, že nic, co by věděl. Konal svou práci jako dříve a tě­lesně vcelku nescházel, ale nápadno bylo, jak často se zadíval do prázdna, jako by jeho oči bloudily jinými světy.

„Ten chlapec se mi nelíbí," zasteskla si kteréhos večera matka, rozmlouvajíc s hospodářem, „připadá mi jako ztracený, jako by pořád přemýšlel a hloubal o něčem, co před námi tají."

Potužák pokrčil ramenoma.

„Nevěděl bych, co by mohl tajit. Nemocen není, to je jisto; tož myslím, že mu to přejde." Selka potřásla hlavou.

„Uchovej nás Pánbůh!" pravila a slzy se jí vkradly do očí, „ale chvílemi se mi vkrádá myšlenka, že to dítě se nám zblázní. Ta věc tenkrát ho tak poděsila, mozkem mu pohnula, není to jinaké, z toho času je to."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky