prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejkratší mezinárodní železnice na světě 105 m - Nové Údolí zajímavosti ze Šumavy
nejstarší autokemp v České republice - Annín zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy

Město Touškov

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°46'31.161"N, 13°15'4.033"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Město Touškov je město v okrese Plzeň-sever, kraj Plzeňský a leží cca 10 km na západ od Plzně. První písemná zmínka o osadě Touškov pochází z falza o založení benediktinského kláštera v Kladrubech z roku 1115. Podle této listiny daroval rytíř Vojtěch v Touškově Kladrubskému klášteru jeden újezd. Další zmínka pochází z roku 1186, když český kníže Bedřich potvrzuje předání klášteru dva čeledíny ze vsi Touškov. V správě z roku 1231 je Touškov nazýván trhovou vsí (městečkem), v roce 1288 již trhovým městem a patří k nejvýnosnějším majetkům kladrubského kláštera. V těchto letech prožívá Touškov velký rozkvět a největším městem v širokém dalekém okolí. Tomu udělá přítrž založení královského města Plzně Václavem II. v roce 1295. Místní proboštství sice zůstalo důležitým ekonomickým prvkem v oblasti a nejvýnosnějším majetkem kladrubského kláštera, ale jeho politický význam výrazně klesl. Do roku 1424 se v Touškově začala rozvíjet kamenná zástavba, město mělo pravděpodobně jednoduché opevnění, tvrz a kamenný střed města s dřevěnou zástavbou na periferii - zástavba byla do šířky směrem do dvora. Éru rozmachu Touškova ukončily až husitské války - Jan Žižka rozzuřený neúspěchem při obléhání Plzně si vybral Touškov jako místo, kdy by si alespoň částečně vynahradil neúspěch a sehnal prostředky na zaplacení svého tažení – dne 20. května 1424 město dobyl a prakticky zcela zničil, zanikla budova klášterní správy, tvrz a téměř veškerá zástavba. Touškov už nikdy nezískal svůj dřívější význam… Dne 12. srpna 1543 král Ferdinand I. Habsburský povýšil Touškov na město. Touškov obdržel privilegia, která mu umožňovala svobodné rozvíjení řemesel a udělovala pečeť a městský znak. V posledním desetiletí XVI. století se v Touškově zdržoval známý český cestovatel a umělec, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který v Touškově vlastnil několik domů. Před třicetiletou válkou byl Touškov převážně český, avšak v důsledku války a morových epidemií tehdy počet obyvatel celého Česka klesl o 60 %, přičemž těžce zasažen byl i Touškov. Proto do něj v druhé polovině 17. století přišlo hodně nových, převážně německých obyvatel, hlavně řemeslníků. Touškov během té doby postupně rostl, byť jej postihlo několik katastrof, včetně velkých požárů. V 18. století většina obyvatel mluvila německy. V roce 1776 bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela, starý kostel stávající o něco jižněji byl zbořen a o kousek dál vyrostl nový, pozdně barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele od architekta Antonína Haffeneckera. V roce 1746 se zde postavila nová budova proboštství kladrubského kláštera, to zároveň sloužilo jako letní sídlo kladrubských opatů. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Ve městě se nachází základní škola a též i zvláštní škola. Na jihu podél města teče řeka Mže. V latinských textech město nazýváno Tuscowe, německy Stadt Tuschkau.

doplňující info

odkaz: http://www.touskov.cz/

Město Touškov na mapě

Město Touškov na fotografiích

Město Touškov

Město Touškov

kategorie: města a obce
lokalita: plzeňsko

zobrazit více

místa v okolí

sousoší Nejsvětější Trojice, Město Touškov

sousoší Nejsvětější Trojice, Město Touškov

kategorie: kultura a památky / církevní
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°46'27.219"N, 13°14'57.650"E

zobrazit více
fara Město Touškov

fara Město Touškov

kategorie: kultura a památky / fary
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°46'28.885"N, 13°14'53.765"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

Jednota Město Touškov

Jednota Město Touškov

kategorie: obchody / smíšené
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°46'30.643"N, 13°15'4.655"E

zobrazit více
Bankomat Poštovní spořitelna

Bankomat Poštovní spořitelna

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°46'35.84"N, 13°15'3.79"E

zobrazit více

další firmy v okolí