Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Rajský mlýn

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: mlýny
kategorie 2: kultura a památky
podkategorie 2: krimi
lokalita: klatovsko
GPS: 49°16'23.256"N, 13°19'46.822"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Rajský mlýn na Ostružné sloužil i jako katr na řezání dřeva. Dnešní podoba mlýna pochází z přestavby v roce 1929, kdy byl ve vlastnictví rodiny Majdlovy. Čtyři roky před tím se stal mlýn dějištěm tragedie, která vzbudila velkou pozornost tehdejšího lokálního tisku. Udála se v něm totiž trojnásobná vražda, jejíž obětí se stala stará mlynářka, její vnuk Emil a čtrnáctiletý čeledín Ignác Jonáš. Za počátek tragedie lze považovat 16. leden roku 1925, kdy v Rajském mlýně požádal o práci mladík sotva dvacetiletý, který se vydával za mlynářského pomocníka. Jak vyplynulo z pozdějších výslechů a procesu, již tehdy měl nekalé úmysly, přinejmenším plánoval krádež peněz. V malém mlýně, i když spojeném s pilou, však byla práce jen pro členy rodiny. Po poskytnutém obědě se mladík rozloučil, popřál mlynářce, své budoucí oběti, vše dobré a odešel. Osudová chvíle se přibližovala, ale jak se později ukázalo, nemuselo k trojnásobné vraždě dojít. Její pachatel Bedřich Krása, vyučený lakýrníka natěrač, domovskou obcí Česká Třebová, toho měl na svědomí mnohem více. Několikrát se pokusil o nedokonanou vraždu a provedl řadu loupeží a krádeží. Před Vánocemi se nedaleko Prahy v noci vloupal k jednomu kováři, který ho však přitom přistihl. Kovář povolal obecního strážníka, který zloděje svázal provazy na rukou a vedl ho na četnickou stanici. Spoutaný Bedřich Krása ale cestou utekl a strážníkovi zůstal jen browning a čtyři paklíče. Z archivních záznamů vyplývá, že Krása při výsleších neustále lhal, vymýšlel si a měnil výpovědi a teprve později se přiznal. Přispělo k tomu i zjištění, že mu vzhledem k jeho věku nehrozí trest smrti, v den vraždy nebyl totiž plnoletý. Tehdejší noviny napsaly: „Utěšuje se tím, že není plnoletý a že vrah ministra Rašína, který byl téhož věku, také provaz nedostal." (Zmíněný Rašínův vrah zemřel až v roce 1950, konec Bedřicha Krásy je zatím neznámý.) V neděli 1. února 1925 odešel mlynář Martin Majdl se svou ženou Marií na mši do čachrovského kostela. Ve mlýně byla ještě mlynářova sestra Terezie, která později odešla vyřizovat zakoupení usedlosti v blízké osadě Zahrádka. Ve mlýně zanechala v péči staré mlynářky (vdovy po mlynáři Janu Majdlovi - Martinově otci) svého devítiměsíční ho synka Emila. Doma zůstal také čtrnáctiletý čeledín Ignác Jonáš. Do mlýna brzy poté přišel budoucí vrah. Sekerou, kterou sebral na dvoře, udeřil starou mlynářku, když mu před chystanou loupeží zkřížila cestu. V síni pak touže sekerou těžce smrtelně poranil čeledína. Když pak začal v kolébce plakat malý Emil, neminuly rány sekyrou ani jeho. Teprve když ho umlčel, vypáčil loupežný vrah zásuvky a odcizil tři tisíce sedm set korun. Pak si obul mlynářovy nové boty a své staré schoval do otrub. Tam byly později nalezeny a posloužily i jako předmět doličný. Když si obžalovaný tyto boty na pokyn soudu při přelíčení musel obout, řekl, že mu sedí akorát. U soudu se také ukázalo, že Krása si za uloupené peníze koupil nový kabát a zbytek prohýřil s lehkými ženami v Praze. Vraždu objevily jako první mlynářova sestra Terezie a žena Marie, když se před polednem vrátily do mlýna. Mlynář Martin Majdl se ještě po mši stavěl v místním hostinci. Když se o něco později vracel domů, běžel mu naproti obuvník z Velhartic, shodou okolností jménem Švec se strašnou zvěstí. Když se totiž vracel z Čachrova do Velhartic, vyběhla ze mlýna mlynářova žena Marie se strašnou zprávou o třech mrtvých. Mlynář se okamžitě vrátil do Čachrova a vše ohlásil četníkům. Ti se neprodleně dostavili do mlýna a zanedlouho dojela i soudní komise z Klatov. Po všech nezbytných úkonech se rozběhlo pátrání po neúprosném vrahovi. Z počátku byl podezírán jistý K. Ortman příslušný do Domažlic, ale tato stopa se ukázala jako falešná. Pátrání se osobně ujal klatovský četnický velitel. S přispěním čachrovských četníků byli nalezeni dva důležití svědci, dvanáctiletí chlapci z Březí, kteří si osudného dne šli do mlýna pro prkénka. Na cestě přitom potkali mlynáře jdoucího na mši, ale hlavně u mlýna viděli asi dvacetiletého muže. U soudu ho pak pomohli alespoň zčásti identifikovat. Čachrovský četnický velitel si při čtení policejních zpráv povšiml popisu pachatele jiného trestného činu a zjistil velkou shodu s popisem pachatele vraždy v Rajském mlýně. Oba pachatele se pak podařilo ztotožnit. V obou případech se jednalo o již zmiňovaného nebezpečného lupiče a podvodníka Bedřicha Krásu. Zanedlouho 24. února 1925 byl pak trojnásobný vrah zatčen a 24. dubna 1926 byl porotním soudem v Kutné Hoře odsouzen těsně pod hranicí sazby na devatenáct roků, jedenáct měsíců a sedm dní těžkého žaláře. Trest by mu tedy měl skončit na začátku roku 1945. Ovšem dokumenty ukazují na něco jiného. Dva z nich z dubna roku 1940 jsou zatím poslední zmínkou o Bedřichu Krásovi. Německá kriminální policie projevila o trojnásobného vraha poněkud nepochopitelný zájem a vyžádala si od české policejní úřadovny v Kutné Hoře jeho spis. Zároveň se dotázala, zda je známo něco bližšího o současném Krasově pobytu. Spis byl německé kriminálce na dobu dvou měsíců zapůjčen, a jak vyplynulo z odpovědí, česká policie o současném pobytu Krásy nic nevěděla, pouze uvedla, na jak dlouho byl odsouzen. Tady se otevírá pole pro nejrůznější spekulace. Je možné, že německá kriminální policie pracovala na objednávku gestapa. Pokud by to byla pravda, pak je možné, že by hodlalo využít cynického vraha, podvodníka a notorického lháře jako svého agenta nasazeného proti domácímu odboji. Jak jinak lze vysvětlit poslední větu dopisu: „S ohledem na naléhavost případu prosím o co nejrychlejší vyřízení mé žádosti.“ Originál dalšího dokumentu odeslala čachrovská četnická stanice v prosinci 1925 soudu v Kutné Hoře. Sděluje v něm vyžádané místopisné údaje a připojuje náčrtek místa činu a ručně nakreslenou mapku okolí Rajského mlýna. Závěr si zaslouží citaci: „Ohledně zhotovení fotografických snímků v oznamuji, že naše četnická stanice žádný fotografický aparát nemá a nebyly by nám výlohy za fotografování mlýna od četn. úč. skup. hrazeny.“ Nutno dodat, že četnická stanice neměla tehdy ani psací stroj. Ostatní dokumenty jsou zdrojem některých podrobností. Bedřich Krása narozený 6.3.1905 v Žamberku okres Dobruška byl zadržen a zatčen 24.2.1925 o třetí hodině odpolední v Praze VII. Četnická stanice v Dobrušce pak soudu sdělovala: „Bedřich Krása měl celkem 9 sourozenců, z nichž není žádný nijak duševně chorý a neb zatížený a vůbec z těchto dětí nebyl nikdo nikdy nemocen.“ Dědičné zatížení bylo za Rakouska- Uherska polehčující okolností, to zřejmě věděl i obžalovaný Krása a před soudem si kromě jiného vymyslel moravského strýčka faráře, který měl být dán do blázince. Jak dále zjistili dobrušští četníci strýček farář, nevlastní bratr již nežijícího muže Krasový matky, zemřel na Moravě stářím bez toho, aby byl na duchu chorý. Mlynář Martin Majdl, jehož matka se ve svých šedesáti pěti letech stala obětí vraždy, žil na mlýně až do své smrti v roce 1953. Jeho žena Marie pak zůstala na mlýně dlouhých dvacet dva let sama. Pokud mohla, chovala ke své obživě krávu, pro kterou sušila seno na přilehlých loukách. S okolním světem se stýkala málo, s výjimkou chatařů a příbuzných. Věrným společníkem jí byli psi, kteří mlýn hlídali. Bělina a poté Cikán se stali přáteli chatařů, od kterých každý víkend dostávali něco na přilepšenou. Svůj život skončila paní mlynářka v říčce Pstružné, kde byla mrtva nalezena až za několik dnů. Naplnila se tak její slova, že dopadne jako její věrný pes Cikán. Sekera je podle vyprávění příbuzných zazděna u vchodu do mlýnice. Marie a Martin Majdlovi neměli děti, a tak mlýn přešel dědictvím do majetku příbuzných, kteří jej zanedlouho prodali.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

rybníček Rajské

batoh
rybníček Rajské
Šumava A-Z: voda - rybník...
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Rajské

batoh
Rajské
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Tvrdoslav

batoh
Tvrdoslav
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Braníčkov

batoh
Braníčkov
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
rybníček Rajské 0.61 km
Rajské 0.65 km
Tvrdoslav 1.17 km
Braníčkov 1.47 km
V Jamách 1.49 km
stavení Braníčkov 1.51 km
rybník Braníčkov 1.59 km
nádraží Nemilkov 1.68 km
SDH Úloh 1.71 km
kaple sv. Anny, Čachrov 1.74 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 1.74 km
Dobřemilice 1.8 km
Chrástov 1.82 km
kaple Úloh 1.85 km
Úloh 1.88 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 1.89 km
dub Chrástov 1.98 km
hřbitov Čachrov 2.02 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 2.03 km
kostel sv. Václava, Čachrov 2.04 km
Bláhovec František 2.07 km
fara Čachrov 2.07 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 2.07 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 2.07 km
lípy Dobřemilice 2.08 km
kaple Dobřemilice 2.08 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 2.13 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 2.15 km
hrobka rodiny Kordíků 2.17 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 2.19 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 2.19 km
SDH Čachrov 2.19 km
Čachrov 2.2 km
tvrz Čachrov 2.2 km
kaple pod Hořákovem 2.27 km
rybník pod Hořákovem 2.36 km
Makov u Javoří (rozcestí) 2.4 km
monogram LK ze stromořadí 2.43 km
Nemilkov 2.44 km
Pazderna Javoří u Běšin 2.45 km
stavení Kunkovice 2.46 km
SDH Nemilkov 2.51 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 2.51 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 2.52 km
SDH Chotešov 2.52 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 2.54 km
lípa Javoří u Běšin 2.54 km
zámek Nemilkov 2.55 km
mlýn Nemilkov 2.55 km
roubenka Kunkovice 2.55 km
Javoří u Běšin 2.56 km
zámek Hořákov 2.57 km
Hořákov 2.57 km
koupaliště Běšiny 2.58 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 2.58 km
infocentrum Běšiny 2.58 km
kašna Nemilkov 2.58 km
kaple Nemilkov 2.58 km
Chotěšov u Velhartic 2.59 km
Kunkovice 2.6 km
kaple Kunkovice 2.61 km
dětské hřiště Běšiny 2.61 km
zámek Kunkovice 2.61 km
dub u Dvora, Nemilkov 2.76 km
Březí 2.81 km
kaple Březí 2.9 km
mlýn Jesení 2.96 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 3 km
rybník Chotěšov 3.04 km
Podolský mlýn 3.05 km
kaplička Bradné 3.15 km
Vajce Josef 3.24 km
Bradné 3.29 km
SDH Běšiny 3.3 km
Sejdeme se v Eurocampu 3.31 km
Ostrovský rybník Běšiny 3.34 km
Husův pomník, Běšiny 3.34 km
Běšiny 3.35 km
zámek Běšiny 3.41 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 3.42 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 3.44 km
Nový rybník Běšiny 3.45 km
osvobození Běšiny 3.46 km
ranč Podolí 3.46 km
pomník padlých WWI, Běšiny 3.46 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 3.47 km
Podolí u Kolince 3.49 km
fara Běšiny 3.49 km
hrob vězeň Plocienník 3.5 km
roubenka Sládečků, Běšiny 3.51 km
zámek Podolí 3.51 km
hřbitov Běšiny 3.52 km
památník Červený František, pplk. ... 3.52 km
Sokolovna Běšiny 3.53 km
SDH Malonice 3.61 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 3.64 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 3.64 km
mlýn Jámy 3.72 km
Copak je to za vojáka 3.75 km
lípa na návsi Malonice 3.79 km
židovský hřbitov Velhartice 3.83 km
Radvanice 3.83 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 3.84 km
Jesení 3.87 km
Malonice 3.88 km
pomník padlých WWI, Malonice 3.89 km
U Soušků 3.89 km
U Bradenského křížku 3.91 km
kaple Malonice 3.95 km
nádraží Malonice 3.96 km
Boryně František 3.98 km
zámek Malonice 3.98 km
Stojanovice 4.01 km
nádraží Běšiny 4.01 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 4.01 km
SDH Stojanovice 4.02 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 4.07 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 4.07 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 4.07 km
hřbitov Velhartice 4.08 km
Chvalšovice 4.09 km
lípa Malonice 4.1 km
rybník Bušek 4.14 km
Kuzovská lávka 4.19 km
Muzikant 4.2 km
koupaliště Kozí 4.22 km
Jara příslib - Alena Holá 4.22 km
pamětní prkno Franty Šraita 4.22 km
kaple Horní Němčice 4.26 km
památník Crhova silnice 4.26 km
SDH Horní Němčice 4.29 km
Horní Němčice 4.3 km
Tržek 4.42 km
návesní rybník Tržek 4.45 km
Osamělý - Alena Holá 4.46 km
starý mlýn Velhartice 4.49 km
roubenka Velhartice 52 4.51 km
Kozí 4.52 km
Javoříčko 4.52 km
SDH Velhartice 4.52 km
synagoga Velhartice 4.52 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 4.53 km
roubenka Tržek 4.53 km
pomník padlých WWII, Velhartice 4.55 km
fara Velhartice 4.55 km
historická kovárna, Velhartice 4.56 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 4.57 km
Velhartice 4.57 km
židovský dům Velhartice 4.57 km
pouť s kulturním programem a řemes... 4.58 km
roubenka Velhartice 4.59 km
Zejbišský Dvůr 4.59 km
kaple Zejbišský Dvůr 4.61 km
kašna Velhartice 4.61 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 4.63 km
kaple Kozí 4.65 km
pomník padlých WWI, Kozí 4.66 km
stavení Častonice 4.68 km
mlýn Velhartice 4.68 km
Velhartický betlém 4.68 km
Střítež 4.69 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 4.7 km
Šálený mlýn, Běšiny 4.72 km
přírodní rezervace Chřepice 4.73 km
Častonice 4.76 km
kaple Jarkovice 4.78 km
Šárský rybník 4.78 km
Jarkovice 4.79 km
přírodní rezervace Borek 4.81 km
zámek Hubenov 4.84 km
štola Velhartice 4.85 km
kaple Božtěšice 4.85 km
Hubenov 4.86 km
palebné postavení Boudovka 4.88 km
Božtěšice 4.93 km
Hamrlík 4.96 km
Boudovka 729 m n. m. 4.97 km
kaple Hamrlík 4.98 km
kaple Milínov 5.05 km
pítko u hradu Velhartice 5.06 km
Chřepice 5.07 km
kaple Nad Pilou 5.09 km
Nad Pilou 5.12 km
Mladotice u Strážova 5.13 km
skanzen Velhartice 5.17 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 5.21 km
Velhartice - Josef Váchal 5.21 km
Tři chlapi na cestách 5.21 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 5.21 km
Bušek z Velhartic 5.21 km
Štíty království českého, Hrady ne... 5.21 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 5.21 km
hrad Velhartice 5.21 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 5.22 km
Zámecký rybník Jindřichovice 5.29 km
hřbitov Chlistov 5.3 km
roubenka Čeletice 5.33 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 5.33 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 5.33 km
Onen Svět 5.35 km
Borek 859 m n. m. 5.37 km
zámek (nový) Jindřichovice 5.37 km
SDH Víteň 5.37 km
Krásné údolí Ostružná 5.37 km
pramen pod Borkem 5.37 km
zámek (starý) Jindřichovice 5.38 km
stavení Čeletice 5.41 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 5.42 km
kaple Čeletice 5.43 km
návesní rybník Jindřichovice 5.43 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 5.45 km
Víteň 5.45 km
Čeletice 5.46 km
Radostice u Hlavňovic 5.46 km
roubenka Milínov 5.47 km
koupaliště Chlistov 5.47 km
Jindřichovice 5.48 km
SDH Jindřichovice 5.5 km
Dolejší Svinná 5.51 km
mlýn Milínov 5.51 km
roubenka Jindřichovice 5.52 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 5.61 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 5.65 km
fara Chlistov 5.66 km
SDH Chlistov 5.66 km
horní rybník Chlistov 5.67 km
mlýn Javorná 5.68 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 5.71 km
kaple u Jindřichovic 5.71 km
Svinná rozcestí 5.73 km
kaple Svinná u Javorné 5.74 km
Tajanov u Kolince 5.74 km
SDH Hlavňovice 5.74 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 5.75 km
Heřmánková Hana 5.76 km
Chlistov 5.78 km
roubenka Chlistov 5.79 km
vápenka Svinná 5.8 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 5.81 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 5.81 km
Buchar 5.81 km
SDH Lukavice 5.82 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 5.82 km
Werich Jan 5.85 km
Lukavice 5.86 km
Toman Josef 5.86 km
kaple Lukavice 5.86 km
Sluhovská lípa 5.89 km
Sluhov 5.9 km
přírodní park Kochánov 5.91 km
dřevěnice Hlavňovice 5.94 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 5.95 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 5.96 km
Hájek 5.96 km
kaple Hlavňovice 5.96 km
židovský kupecký dům, Chlistov 5.97 km
alej Hlavňovice 5.97 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 5.97 km
Z aleje (2) - Alena Holá 5.97 km
Z aleje (1) - Alena Holá 5.97 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 5.98 km
Hlavňovice 5.98 km
mlýn Tajanov 5.98 km
NS Velhartice 6.01 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 6.01 km
hřbitov Hlavňovice 6.02 km
SDH Radinovy 6.02 km
Zámyšl 6.02 km
hrob Marušky Klímové 6.03 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 6.03 km
pomník Michal Růt 6.05 km
fara Hlavňovice 6.06 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 6.08 km
Splž 6.1 km
Podzim - Alena Holá 6.12 km
Bílé dny - Alena Holá 6.12 km
Radinovy 6.13 km
roubenka se stodolou, Chlístov 6.13 km
kaple Eisnerův Dvůr 6.14 km
Zimní nebe - Peter Balhar 6.19 km
Odešlá - Peter Balhar 6.19 km
štola Horní Staňkov 6.22 km
Střední Svinná 6.25 km
hřbitov Javorná 6.26 km
Zimní - Alena Holá 6.26 km
kostel sv. Anny, Javorná 6.27 km
stodola, Javorná 6.28 km
Dobrá Voda u Chlistova 6.3 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 6.31 km
kaple Neznašovy 6.32 km
První sníh - Peter Balhar 6.32 km
U Adamců 6.33 km
SDH Neznašovy 6.35 km
Javorná 6.38 km
Neznašovy 6.4 km
Gerlův Dvůr 6.4 km
dřevěná plastika Věční milenci... 6.46 km
Mlýnský rybník, Ujčín 6.46 km
Bernartice u Kolince 6.47 km
Z meze (1) - Alena Holá 6.47 km
Z meze (2) - Alena Holá 6.47 km
zámek Hlavňovice 6.47 km
Pampelišky - Alena Holá 6.48 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 6.48 km
Za deště - Alena Holá 6.48 km
Stébel gotika - Alena Holá 6.48 km
Fišerův Dvůr 6.51 km
Javoříčko 6.51 km
Střeziměř 6.55 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 6.55 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 6.55 km
židovský hřbitov Chlistov 6.56 km
SDH Bernartice u Kolince 6.57 km
Konín 6.59 km
Balhar Kopřivák Peter 6.62 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 6.62 km
Zahrádka - Alena Holá 6.62 km
Brandl Petr Jan 6.62 km
Přestanice 6.62 km
zámek Ujčín 6.64 km
Schreiner Gustav 6.66 km
zámek Horní Staňkov 6.66 km
kašna zámecká Horní Staňkov 6.66 km
Švankmajer Jan 6.67 km
kaple Ujčín 6.68 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 6.69 km
Horní Staňkov 6.7 km
mlýn Ujčín 6.73 km
Suché Studánky 6.73 km
SDH Strážov na Šumavě 6.73 km
koupaliště Bernartice 6.74 km
hřbitov Strážov na Šumavě 6.76 km
Ujčín 6.77 km
kaple Šimandlův Dvůr 6.77 km
kašna Strážov na Šumavě 6.79 km
Strážov na Šumavě 6.81 km
radnice Strážov na Šumavě 6.81 km
SDH Ujčín 6.82 km
pamětní deska Václav Soušek 6.82 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 6.84 km
skiareál Javorná 6.85 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 6.86 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 6.87 km
Zvíkov 6.89 km
Šimandlův Dvůr 6.92 km
Šukačka 6.92 km
fara Strážov na Šumavě 6.94 km
kaple Divišovice 6.94 km
Divišovice 6.95 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 6.96 km
Patraska 6.98 km
skiareál Šukačka 6.99 km
stavení Strážov na Šumavě 185 7.02 km
traktoriáda Mlázovy 7.04 km
stavení Strážov na Šumavě 21 7.04 km
hamr Městiště 7.09 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 7.1 km
Grossmann Jiří 7.12 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 7.13 km
Křištín 7.14 km
fara Mlázovy 7.14 km
zámek Mlázovy 7.14 km
Drouhaveč 7.15 km
stavení Křištín 7.15 km
kostel sv. Matouše, Křištín 7.16 km
Lehom 7.19 km
roubenka Mlázovy 7.21 km
Mlázovy 7.24 km
hřbitov Křištín 7.25 km
mlýn papírna Kolinec 7.26 km
Městiště 7.26 km
kaple Městiště 7.26 km
rybník Přestanice 7.27 km
akce Let 7.27 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 7.27 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 7.27 km
Boříkovy 7.3 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 7.31 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 7.31 km
Lipplův Dvůr 7.32 km
tvrz Boříkovy 7.34 km
kaple Lipplův Dvůr 7.34 km
kaple Panny Marie, Keple 7.39 km
Černé Krávy 7.39 km
Babí hora 606 m n. m. 7.41 km
koně Mlázovy 7.41 km
tvrz Kouskova Lhotka 7.42 km
pohádková chalupa Mlázovy 7.45 km
hřbitov Mlázovy 7.47 km
Hradiště u Kolince 7.47 km
hřbitov Hory Matky Boží 7.51 km
Datelovský mlýn 7.52 km
Krotějov 7.56 km
lípa Krotějov 7.57 km
Cihelna 7.57 km
U Hradišťské hospody 7.59 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 7.59 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 7.59 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 7.6 km
Páteříková Huť 7.63 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 7.64 km
Libětice 7.64 km
stavení Cihelna 7.66 km
SDH Hory Matky Boží 7.67 km
Říha Olda 7.69 km
koupaliště Kolinec 7.7 km
NS Hory Matky Boží 7.7 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 7.72 km
dětské hřiště Kolinec 7.72 km
Hory Matky Boží 7.73 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 7.75 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 7.76 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 7.82 km
sejpy Hory Matky Boží 7.84 km
Pích 7.93 km
Opálka 7.95 km
tvrz Opálka 7.96 km
kaple Datelov 7.97 km
Datelov 7.97 km
roubenka Datelov 7.98 km
kaple sv. Anny, Opálka 7.99 km
koupaliště Hory Matky Boží 8.04 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 8.07 km
nádraží Kolinec 8.07 km
Vrásky z lásky 8.07 km
fara Děpoltice 8.1 km
Děpoltice 8.13 km
V Klapárně 8.15 km
Žďár u Velhartic 8.18 km
rybník Keply 8.18 km
Rovná u Strážova 8.2 km
kaple Rovná u Strážova 8.21 km
Na Drahách 8.22 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 8.23 km
kaple Suché Studánky 8.25 km
Keply 8.26 km
U Obrázku 8.36 km
Vrhaveč 8.39 km
Maršovice 8.41 km
kaple Vrhaveč 8.43 km
kaple Horní Lhota 8.43 km
hřbitov Kolinec 8.44 km
Kolinec 8.44 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 8.47 km
SDH Horní Lhota 8.47 km
Lukoviště 8.49 km
stavení Rovná 8.51 km
fara Kolinec 8.53 km
Horní Lhota 8.56 km
lípa Rovná 8.57 km
Kalný potok 8.59 km
Rovná u Petrovic u Sušice 8.59 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 8.6 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 8.6 km
zámek Kolinec 8.6 km
V Rybníce 8.6 km
Kepelské mokřady 8.6 km
SDH Kolinec 8.62 km
Kepelská studánka 8.62 km
Zbraslav 8.62 km
NS park Kolinec 8.7 km
židovský hřbitov Kolinec 8.7 km
Srbice u Mochtína 8.71 km
Těšetiny 8.71 km
Starý Brunst 8.71 km
SDH Srbice 8.72 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 8.73 km
studánka Filipínka, Kolinec 8.74 km
studánka Kolinec 8.75 km
vlaková zastávka Vrhaveč 8.77 km
tvrz Srbice 8.81 km
kaple Těšetiny 8.81 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 8.81 km
Dolní Kochánov 8.81 km
tvrz Těšetiny 8.81 km
Pozorka u Lešišova 8.85 km
Pařezí 8.88 km
lípy Kochánov 8.89 km
Dvorecký Mlýn 8.94 km
Kochánov 8.94 km
kaple u Srbic 8.95 km
Hejno 8.97 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 8.97 km
Na Sjezdovce 9.05 km
kaple Mokrosuky 9.09 km
Mokrosuky 9.11 km
zámek Mokrosuky 9.11 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 9.13 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 9.13 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 9.15 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 9.15 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 9.15 km
památník Karl Teischl 9.17 km
pramen Na Sjezdovce 9.18 km
Strunkov 9.23 km
Můstek - rozcestí 9.28 km
NS Vlčí jámy 9.29 km
Malá Víska 9.29 km
zámek Újezdec u Mochtína 9.33 km
Újezdec u Mochtína 9.4 km
rybník Svojšice 9.44 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 9.44 km
hřbitov Týnec 9.45 km
Týnecký Josef Hais 9.45 km
roubenka Týnec 9.45 km
SDH Svojšice 9.46 km
Rameno 9.46 km
tvrz Svojšice 9.46 km
zámek Týnec 9.47 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 9.48 km
smírčí kámen, Kolinec 9.48 km
Svojšice 9.49 km
Puchverk 9.49 km
Kocíkův statek, Svojšice 9.51 km
Týnec 9.53 km
Zápotocký Antonín 9.54 km
Barunka, Antonín Zápotocký 9.54 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 9.54 km
hřbitov Svojšice 9.54 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 9.56 km
Klenová 9.56 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 9.57 km
Prenet 1071 m n. m. 9.57 km
lípa Svojšice 9.6 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 9.61 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 9.61 km
dětské hřiště Mochtín 9.63 km
Částkov 9.63 km
stavení Částkov 9.63 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 9.63 km
menhiry Lešišov 9.64 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 9.65 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 9.65 km
lípa Lešišov 9.68 km
kaple Dešeníčky 9.7 km
Pláně - Alena Holá 9.7 km
kaple sv. Martina, Lešišov 9.7 km
Vojetice 9.71 km
Lešišov 9.72 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 9.72 km
Dešeníčky 9.74 km
Ruda Štěpán 9.75 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 9.75 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 9.75 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 9.76 km
Spálený les 9.76 km
rybník Mochtín 9.78 km
Radkov 9.78 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 9.78 km
zámek Kněžice 9.82 km
vila Paula, manželů Kotrbových 9.82 km
Kotrbová Vilma Vrbová 9.82 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 9.83 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 9.83 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 9.83 km
zámek a hrad Klenová 9.84 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 9.84 km
galerie Klenová 9.84 km
studánka u Blat 9.84 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 9.85 km
Mochtín 9.86 km
zámek Mochtín 9.87 km
SDH Mochtín 9.88 km
lípa Břetětice 9.88 km
Břetětice 9.88 km
U Kryštofů 9.89 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 9.9 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 9.9 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 9.91 km
kaple U Kryštofů 9.92 km
Šumná města - Klenová 9.92 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 9.92 km
Muzikant 9.93 km
hájovna Loreta 9.93 km
Posobice 9.94 km
kaple Posobice 9.94 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 9.95 km
Můstek 1234 m n. m. 9.95 km
vlaková zastávka Mokrosuky 9.95 km
štola Loreta 9.96 km
SDH Petrovice u Sušice 9.97 km
Jižní Stráň 9.97 km
Šmauzy 9.98 km
Petrovice ART 9.98 km
kaple Jižní Stráň 10.01 km
památník E. a V. Doubek 10.02 km
kaple sv. Felixe, Klenová 10.03 km
hřbitov Petrovice u Sušice 10.04 km
Křížový vrch 10.08 km
Petrovice u Sušice 10.08 km
zámek Nový Čestín 10.12 km
Blata 10.13 km
Ondřejovice 10.15 km
kaple Blata 10.16 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 10.16 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 10.17 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 10.17 km
památník Spálený les 10.18 km
Štíty království českého, Bůh za h... 10.18 km
NS Rýžování zlata 10.2 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 10.2 km
fara Petrovice u Sušice 10.22 km
SDH Brod 10.23 km
samoty Jižní Stráň 10.23 km
kaple Brod 10.23 km
roubenka, Petrovice u Sušice 10.24 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 10.25 km
Loreta 10.25 km
Stará Huť 10.26 km
Co vyprávěla Pstružná řeka, Milan ... 10.27 km
Žiznětice 10.29 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 10.29 km
SDH Žiznětice 10.3 km
koupaliště Kocourov 10.3 km
kaple Žiznětice 10.31 km
studna Žiznětice 10.31 km
zřícenina Kašovice 10.31 km
Žíkovy 10.34 km
Javoří u Hartmanic 10.36 km
nádraží Luby u Klatov 10.36 km
kaplička Žiznětice 10.36 km
Kocourov 10.36 km
zámek Žíkovy 10.38 km
Lešišovský rybník 10.38 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 10.39 km
památník K. I. Těrentěvič 10.39 km
skiareál Kocourov 10.4 km
Zhůří 10.41 km
Odpověď vody - Peter Balhar 10.42 km
rybník Žíkovy 10.42 km
Čermná u Hrádku 10.47 km
SDH Kašovice 10.47 km
Kašovice 10.52 km
rybník Dešenice 10.55 km
parkoviště Staré Hutě 10.56 km
Habr 1203 m n. m. 10.63 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 10.64 km
bitva o Zhůří 10.65 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 10.65 km
Kříž smíření, Zhůří 10.67 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 10.67 km
Mochov 10.67 km
Mochovské modříny, Mochov 10.68 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 10.68 km
žlab Zhůří 10.7 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 10.71 km
javor mléč Zhůří 10.72 km
lípa Vlastějov 10.76 km
koupaliště Petrovice u Sušice 10.77 km
Čermákův jilm, Mochov 10.79 km
přírodní rezervace Poustka 10.8 km
Vidhošť 759 m n. m. 10.83 km
Hvízdalka 10.84 km
Denkův Dvůr 10.88 km
Zhůřský potok 10.92 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 10.93 km
Vlastějov 10.94 km
pivovar Hojsova Stráž 10.94 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 10.95 km
Dohaličky 11.04 km
kaple Hojsova Stráž 11.04 km
královácký dvorec Busil 11.06 km
Mourková Pavlína 11.06 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 11.08 km
kaple Vacovy 11.11 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 11.11 km
Matějovice 11.11 km
kaple Dohaličky 11.12 km
Vacovy 11.15 km
lípa Chamutice 11.16 km
Trsice 11.16 km
lípa Trsice 11.18 km
Tomandlův křížek 11.18 km
kaple Matějovice 11.18 km
vlaková zastávka Dešenice 11.26 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 11.27 km
koně Jiřičná 11.27 km
nádraží Zelená Lhota 11.28 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 11.29 km
Tři životy 11.29 km
Hrabánek Václav JUDr. 11.29 km
Cesta pustým lesem 11.29 km
Obsluhoval jsem anglického krále 11.29 km
Milada 11.29 km
Šarlatán 11.29 km
Sterzmühle 11.29 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 11.29 km
Sobětice 11.3 km
SDH Janovice nad Úhlavou 11.31 km
kaple Sobětice 11.31 km
věštec Sepp Wudy 11.31 km
zámek Dešenice 11.32 km
tvrz Jiřičná 11.35 km
hřbitov Dešenice 11.35 km
kaple hřbitovní Dešenice 11.36 km
Jiřičná 11.36 km
Dešenice 11.37 km
přírodní rezervace Prameniště 11.38 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 11.39 km
Janovice nad Úhlavou 11.39 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 11.39 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 11.39 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 11.39 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 11.41 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 11.42 km
mlýn Žežulka 11.43 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 11.43 km
pamětní deska osvobození Janovice... 11.44 km
Žežulka 11.44 km
Brčálnický buk 11.44 km
radnice Janovice nad Úhlavou 11.44 km
Pacner Karel 11.45 km
fara Dešenice 11.46 km
Nový Brunst 11.46 km
Hoštice u Mochtína 11.48 km
Zadní Chalupy 11.48 km
Kámen doteku Dešenice 11.48 km
Odolenov 11.49 km
kašna Dešenice 11.49 km
pomník padlých WWI, Dešenice 11.49 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 11.5 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 11.5 km
vila se zdobným štítem, Luby 11.52 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 11.52 km
tvrz Luby 11.53 km
most Drnový potok, Luby 11.53 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 11.53 km
Pohádkové země Brčálník 11.56 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 11.56 km
mini ZOO Brčálník 11.57 km
Františkova Ves 11.57 km
zámek Hojsova Stráž 11.58 km
dětské hřiště Luby 11.58 km
rybník Chamutice 11.58 km
zámek Chamutice 11.59 km
Zelená Lhota 11.59 km
památník Kašpar Bosák 11.61 km
Chamutice 11.63 km
Luby u Klatov 11.67 km
dětské hřiště Dešenice 11.68 km
pítko Dešenice 11.69 km
skiareál Brčálník 11.69 km
Tomášův Dvůr 11.7 km
Vzteklina, díl 2. 11.71 km
Brčálnický jasan 11.72 km
Kojšice 11.72 km
lípa Kojšice 11.72 km
rybníky Dešenice 11.73 km
Vzteklina, díl 1. 11.74 km
Copak je to za vojáka 11.74 km
Kosmáčov 11.75 km
lípa Dolejší Těšov 11.75 km
nádraží Hrádek u Sušice 11.76 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 11.78 km
Dolejší Těšov 11.78 km
SDH Hojsova Stráž 11.78 km
obětem května 1945, Luby 11.79 km
zámek Kojšice 11.79 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 11.79 km
hřbitov Luby 11.8 km
Hodousice 11.8 km
dětské hřiště Brčálník 11.81 km
Luby 11.81 km
infocentrum Hojsova Stráž 11.82 km
fara Hojsova Stráž 11.82 km
NS Brčálník 11.82 km
zámek Dolejší Těšov 11.83 km
kaple Hodousice 11.83 km
Hojsova Stráž 11.83 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 11.83 km
skiareál Hojsova Stráž 11.83 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 11.84 km
SDH Hodousice 11.84 km
Brčálnická lípa 11.84 km
SDH Zelená Lhota 11.84 km
stromy v Hojsově Stráži 11.84 km
naučná stezka Hojsova Stráž 11.84 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 11.84 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 11.84 km
dětské hřiště Hodousice 11.85 km
Petrovice nad Úhlavou 11.85 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 11.85 km
Vzteklina, díl 5. 11.86 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 11.86 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 11.87 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 11.87 km
hřbitov Hojsova Stráž 11.87 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 11.88 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 11.89 km
říčka Jelenka 11.89 km
hřbitov Zelená Lhota 11.91 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 11.92 km
Odolenka 11.94 km
Pancíř 1214 m n. m. 11.95 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 11.96 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 11.96 km
Pangerlhof 11.96 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 11.96 km
kaple Panny Marie, Odolenka 11.98 km
Odolenka - Peter Balhar 11.99 km
Osina 12 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 12 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 12.01 km
kaple Brčálník 12.02 km
Brčálník 12.03 km
Bouřňák 12.04 km
Hoštičky u Mochtína 12.05 km
Hrádecký dub 12.08 km
rybníček u Brčálníku 12.08 km
strážní domek sv. Jan 12.09 km
Starý Láz 12.09 km
SDH Hoštičky u Mochtína 12.11 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 12.11 km
PH 202, Hojsova Stráž 12.12 km
pramen Úhlavy 12.14 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 12.17 km
pamětní deska František Pravda 12.19 km
Gerlova Huť 12.19 km
kaple sv. Jana, Dešenice 12.19 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 12.19 km
Svatobor 845 m n. m. 12.2 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 12.2 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 12.2 km
Lažánky 12.2 km
mlýn Hrádek u Sušice 12.21 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 12.24 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 12.25 km
usedlost Dolní Staňkov 7 12.25 km
kaple Dolní Staňkov 12.27 km
jasany na Brčálníku 12.28 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 12.28 km
Světlá 12.28 km
Dolní Staňkov 12.28 km
zámecký park Hrádek u Sušice 12.29 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 12.29 km
Pravda František 12.29 km
zámek Hrádek u Sušice 12.29 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 12.29 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 12.29 km
kaple sv. Anny, Hrádek u Sušice 12.3 km
SDH Hrádek u Sušice 12.31 km
lípa Hrádek u Sušice 12.32 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 12.32 km
Hrádek u Sušice 12.32 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 12.33 km
Na Sedle 12.34 km
zámek Horní Chlum 12.36 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 12.37 km
Hořejší Těšov 12.39 km
kaple Milence 12.39 km
mlýn Rohozno 12.4 km
silniční most Úhlava, Rohozno 12.41 km
Úhlavský luh 12.43 km
parkoviště Malý Bor 12.44 km
Suchá 12.44 km
Milence 12.45 km
památník dosídlení Milenců 12.45 km
Brčálnické údolí 12.46 km
Malý Bor 12.46 km
javorová alej u Busilu 12.47 km
Brčálnické mokřady 12.49 km
včelín Loučová 12.49 km
kaplička Milence 12.51 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 12.52 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 12.54 km
paragliding Sušice 12.54 km
kaple Dolní Špátův dvůr 12.55 km
SDH Milence 12.56 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 12.56 km
rybník Veselí 12.58 km
pramen Řezné (Regen) 12.6 km
Dolní Špátův dvůr 12.61 km
Zbynice 12.62 km
pomník padlých WWI, Rohozno 12.62 km
Rohozno 12.62 km
kaple Rohozno 12.63 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 12.66 km
pamětní deska Julius Hofmann 12.67 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 12.67 km
fara Zbynice 12.68 km
Loučová 12.68 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 12.68 km
Krutěnice 12.7 km
kaple Dolní Lhota 12.72 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 12.73 km
parkoviště Gerlova Huť 12.73 km
Stráž 755 m n. m. 12.75 km
zámek Loučová 12.76 km
Petrovický mlýn 12.77 km
roubenka Kydliny 12.78 km
Ostříž 12.79 km
Sruby 12.81 km
myslivna Bárta 12.85 km
Bílek Jindřich 12.87 km
vlaková zastávka Klatovy město 12.87 km
Chlum u Hartmanic 12.88 km
SDH Kydliny 12.88 km
Kolonáda v parku, Klatovy 12.89 km
Úhlavské údolí 12.9 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 12.9 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 12.9 km
kašna v městském parku, Klatovy 12.91 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 12.92 km
Kydliny 12.92 km
rybník Kydliny 12.92 km
stavení Úhlavské údolí 12.92 km
kostel sv. Václava, Kydliny 12.93 km
Rudolfovna 12.96 km
přehrada Nýrsko 13 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 13.01 km
židovský hřbitov Nýrsko 13.02 km
studánka U Scheinostovo zátiší 13.03 km
Barák 706 m n. m. 13.04 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 13.05 km
tovární vila papírny, Hamry 13.07 km
rybník s ostrovem v městském parku... 13.08 km
rozcestí Pod Švýcárnou 13.09 km
mlýn Dolní Chlum 13.09 km
Drozdí potok 13.09 km
Zhůřská brusírna 13.1 km
nádraží Nýrsko 13.1 km
Svinský potok 13.12 km
přírodní park Plánický hřeben... 13.12 km
Mayer Rudolf 13.14 km
Cyklotoulky - Hamry 13.15 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 13.15 km
Kubíčkův Dvůr 13.15 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 13.16 km
U Mužíku 13.16 km
kaple Dolní Chlum 13.18 km
SDH Volšovy 13.18 km
Masarykova základní škola Klatovy... 13.18 km
rybník Valcha 13.19 km
kaple Nová Hospoda 13.19 km
Ústaleč 13.19 km
fara Hamry 13.19 km
hřbitov Hamry 13.19 km
Valcha 13.19 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 13.2 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 13.2 km
Kámen doteku Hamry 13.2 km
Stuiberova vila, Hamry 13.2 km
NS Úhlavským luhem 13.2 km
studánka V lipách, Hamry 13.2 km
památník Společná cesta 13.21 km
pomník padlých WWI, Hamry 13.22 km
Hamerský Dvůr 13.25 km
Hofmanky 13.25 km
Volšovská lípa 13.27 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 13.29 km
zámek Volšovy 13.29 km
hřbitov Zdouň 13.3 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 13.31 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 13.31 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 13.33 km
Čínov 13.33 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 13.33 km
památník Rudolf Mayer 13.33 km
lípy Zdouň 13.34 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 13.34 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 13.35 km
památník obětí WWII, Klatovy 13.35 km
MVE Gustavsthal 13.35 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 13.36 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 13.36 km
vila továrníka Singera, Klatovy 13.36 km
klatovské Gestapo 13.36 km
Lindner Richard 13.36 km
Winkelhofer Heinrich 13.36 km
Bystřice nad Úhlavou 13.37 km
Pramen svobody, Špičák 13.38 km
Popelní domky 13.39 km
Volšovy 13.39 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 13.39 km
Ailův mlýn, Úhlava 13.4 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 13.4 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 13.4 km
Koutek Stanislav JUDr. 13.41 km
továrna stará papírna Hamry 13.41 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 13.41 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 13.41 km
mlýn Poborovice 13.41 km
Paseka 13.41 km
ekobus na Černé jezero 13.42 km
Hašek Dominik 13.42 km
Stará Lhota 13.42 km
lesní divadlo Nýrsko 13.42 km
NS historie obce Špičák 13.43 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 13.43 km
Vzteklina, díl 6. 13.44 km
koupaliště Nýrsko 13.45 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 13.45 km
Skránčice 13.46 km
pohádková stezka Brčálník 13.46 km
kaple Stará Lhota 13.46 km
kaple sv. Anny, Skránčice 13.47 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 13.47 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 13.47 km
Skelná 13.47 km
kaple Hamry 13.48 km
rybníky Zavlekov 13.49 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 13.49 km
skatepark Klatovy 13.49 km
Jak ukrást Dagmaru 13.49 km
lípa Skránčice 13.5 km
BMX dráha Klatovy 13.5 km
Komárkova jedle 13.5 km
Knížecí Dvůr 13.51 km
Hamerský buk 13.51 km
Schopfrův dvůr 13.52 km
SDH Skránčice 13.52 km
kaple Knížecí Dvůr 13.52 km
parkoviště Skelná 13.52 km
NS poznávací okruh Nýrsko 13.53 km
zřícenina tvrze Zavlekov 13.53 km
lípa nad Sušicí 13.54 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 13.54 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 13.57 km
Dragounská kasárna, Klatovy 13.59 km
Modrý tygr 13.6 km
SDH Klatovy 13.6 km
Vajsova louka, Špičák 13.6 km
přírodní rezervace Žežulka 13.61 km
Zavlekov 13.62 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 13.63 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 13.63 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 13.63 km
Vzteklina, díl 2. 13.63 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 13.63 km
radnice Nýrsko 13.64 km
vila A. Salzmanna s ordinací 13.65 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 13.65 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 13.65 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 13.65 km
Šmilovský Alois Vojtěch 13.65 km
pamětní deska J. Vančura 13.65 km
jeskyně Peklo 13.65 km
hřbitov Zavlekov 13.66 km
lípy Staré Volšovy 13.67 km
SDH Zavlekov 13.67 km
Krejčí Jan Dr. 13.67 km
památník Dr. Jan Krejčí 13.67 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 13.68 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 13.68 km
Staré Volšovy 13.68 km
Mladice 13.69 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 13.69 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 13.69 km
okrouhlice Klatovy 13.7 km
Röderova pila 13.7 km
Röderovský Dvorec 13.7 km
studna pod Valy, Klatovy 13.7 km
Nýrsko 13.71 km
Cyklotoulky - Nýrsko 13.71 km
Holub Josef 13.71 km
Vzteklina, díl 5. 13.71 km
Spirker 13.71 km
Špirkův Dvorec 13.71 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 13.71 km
SDH Bezděkov 13.71 km
kaple Na Špirku 13.71 km
Copak je to za vojáka 13.71 km
hřbitov Nýrsko (nový) 13.72 km
památník Pod Valy 13.72 km
kaple Mladice 13.73 km
Čejkovy a Zbynice, Milan Pokorný 13.73 km
Čejkovy 13.73 km
vlaková zastávka Bezděkov 13.73 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 13.73 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 13.73 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 13.73 km
Talich Václav 13.74 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 13.74 km
Vrchlický Jaroslav 13.74 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 13.74 km
Vrba Karel PhDr. 13.74 km
Halíř Jan 13.74 km
Poborovice 13.74 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 13.75 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 13.75 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 13.75 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 13.75 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 13.76 km
zámek Obytce 13.76 km
NS Klatovský vycházkový okruh 13.76 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 13.76 km
Kramerius Václav Matěj 13.77 km
Vlachův dům, Klatovy 13.77 km
infocentrum Klatovy 13.77 km
radnice Klatovy 13.78 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 13.79 km
Černá věž, Klatovy 13.79 km
jezuitská kolej, Klatovy 13.79 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 13.79 km
pamětní deska okupace Klatov 13.8 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 13.8 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 13.8 km
oslavy osvobození Klatovy 13.8 km
pamětní deska osvobození Klatov 13.8 km
Šumná města - Klatovy 13.8 km
hřbitov Nýrsko (starý) 13.8 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 13.8 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 13.8 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 13.81 km
Sázka na třináctku 13.82 km
Balbín Bohuslav 13.82 km
Tři chlapi na cestách 13.82 km
Obytce 13.82 km
prampouch, Klatovy 13.82 km
pomník padlých WWI, Obytce 13.82 km
fara Nýrsko 13.82 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 13.83 km
Pawlík Karel, MUDr. 13.83 km
Klička Josef 13.83 km
folklórní festival Klatovy 13.83 km
kašna Klatovy 13.83 km
Burian Vlasta 13.83 km
AccuWeather - Klatovy 13.83 km
kasárna u tanku, Klatovy 13.83 km
Ďurinda Maťo 13.83 km
kašna Nýrsko 13.83 km
Katakomby Klatovy 13.83 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 13.84 km
stavení Nýrsko 13.84 km
Landovský Pavel 13.84 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 13.84 km
Belfín František 13.84 km
Kočičková Ester 13.84 km
Šesták Antonín, páter 13.84 km
Klatovy 13.84 km
Cyklotoulky - Klatovy 13.84 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13.84 km
Suchý Jiří 13.84 km
Bílek Jiří JUDr. 13.84 km
Wiendl František 13.84 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 13.85 km
hotel Rixi, Špičák 13.85 km
Jak ukrást Dagmaru 13.85 km
Bílá věž, Klatovy 13.85 km
Policie Modrava 13.86 km
vlaková zastávka Úborsko 13.86 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 13.86 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 13.86 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 13.86 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 13.86 km
koupaliště Čejkovy 13.86 km
Fiala Václav 13.87 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 13.87 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 13.87 km
Hamry 13.87 km
hamr Paseka 13.88 km
Tedražice 13.88 km
Galušková Karolína 13.88 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 13.88 km
Vočadlo Otakar 13.88 km
Slučí Tah 13.89 km
Nutrie říční 13.89 km
fara Klatovy 13.89 km
Arcibiskupský dům Klatovy 13.9 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 13.9 km
pamětní deska Josef Klička 13.9 km
tvrz Beňovy 13.91 km
Okula Nýrsko 13.91 km
kaple sv. Antonína, Sušice 13.91 km
Beňovská lípa 13.92 km
pamětní deska Eduard Formánek 13.92 km
Formánek Eduard 13.93 km
Sokolovna Klatovy 13.94 km
SDH Nýrsko 13.95 km
studna před klášterem, Klatovy 13.95 km
kaple Nýrsko 13.95 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 13.95 km
Bílý potok 13.95 km
kaplička Prostřední Krušec 13.96 km
infocentrum Nýrsko 13.97 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 13.97 km
Beňovy 13.98 km
Čech Svatopluk 13.98 km
Skláři, Karel Klostermann 13.99 km
MVE Bílý potok 13.99 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 13.99 km
hospodářské budovy Bezděkov 13.99 km
Pajrek 13.99 km
zámek Bezděkov 13.99 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 14 km
operace Argument 14 km
mlýn Beňovy 14 km
pamětní deska Lubor Niederle 14.01 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 14.01 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 14.01 km
bitva u Nýrska 14.01 km
zřícenina Pajrek 14.01 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 14.02 km
Historic Vltava Rallye 14.02 km
Úborsko 14.02 km
Multerer Hans 14.02 km
synagoga Klatovy 14.03 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 14.04 km
vyhlídka Pajrek 14.04 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 14.05 km
lípy Úborsko 14.05 km
Nuzerov 14.05 km
Blau Josef 14.05 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 14.05 km
Babí hněv - Petr Faltus 14.06 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 14.06 km
Vzteklina, díl 1. 14.06 km
bruslení Klatovy 14.06 km
památník umučeným, Sušice 14.06 km
Vzteklina, díl 6. 14.06 km
PAP Sušice 14.06 km
koupaliště Beňovy 14.07 km
zámek Hořejší Krušec 14.08 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 14.08 km
koně Habartice 14.08 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 14.08 km
Bezděkov 14.08 km
Vlach Oldřich 14.08 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 14.09 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 14.09 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 14.12 km
zámek Karlov 14.12 km
fara Habartice 14.12 km
kašna zámek Karlov 14.12 km
Na Lesní Louce 14.13 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 14.13 km
fontána pěší zóna, Klatovy 14.14 km
kaple Karlov 14.15 km
parkoviště Nová Hůrka 14.15 km
Prostřední Krušec 14.16 km
rybníček v Pekle 14.17 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 14.17 km
rozhledna Špičák 14.19 km
Hořejší Krušec 14.2 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 14.21 km
Špičák 1202 m n. m. 14.21 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 14.22 km
Habartice 14.22 km
Červené Dvorce 14.22 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 14.24 km
Svatý Mikuláš 14.24 km
Fikáčková Marie 14.24 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 14.25 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 14.25 km
SDH Sušice 14.26 km
Svatoš Michal nstržm. 14.26 km
Mally Leo Hans 14.28 km
Štefanův Dvůr, Hamry 14.28 km
dětské hřiště na Pátečku 14.29 km
kaple Gubrův Dvorec 14.3 km
Pendl bus Špičák 14.3 km
lávka Otava, na Pátečku 14.3 km
kaple Karlů, Sušice 14.3 km
cykloinfocentrum Klatovy 14.3 km
Nová Hůrka 14.3 km
Šrail Jan 14.3 km
fara Hůrka 14.31 km
hřbitov Hůrka 14.31 km
Gubrův Dvorec 14.32 km
horská služba Špičák 14.32 km
kostel sv. Martina, Hůrka 14.32 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 14.33 km
NS Hůrka, Klatovy 14.34 km
sedačková lanovka Špičák 14.35 km
skatepark Sušice 14.35 km
sportoviště Špičák 14.35 km
Bikepark Špičák 14.36 km
skiareál Ski&Bike Špičák 14.36 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 14.36 km
pamětní střepina bombardování Klat... 14.39 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 14.39 km
koupaliště Sušice 14.4 km
galerie Sirkus 14.41 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 14.42 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 14.42 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 14.42 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 14.42 km
Slavošovice 14.43 km
železniční tunel Špičák 14.44 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 14.44 km
bazén Sušice 14.45 km
pomník padlých WWI, Klatovy 14.45 km
Milfort Martin 14.46 km
SDH Slavošovice 14.46 km
kostel Československé církve husit... 14.46 km
Spiess Christian Heinrich 14.47 km
památník Melichar Tomáš, por. 14.47 km
vikariát Sušice 14.47 km
Fifka Gustav 14.47 km
hřbitov Bezděkov 14.47 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 14.48 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 14.49 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 14.49 km
1. rota PS, Černé jezero 14.49 km
hřbitov Hartmanice 14.49 km
bruslení Sušice 14.5 km
lípa s kaplí Hartmanice 14.5 km
kaple hřbitovní Klatovy 14.5 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 14.5 km
Rovina 14.5 km
kostel sv. Michala, Klatovy 14.5 km
hřbitov Klatovy 14.51 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 14.51 km
Pekelské údolí 14.51 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 14.51 km
židovský hřbitov Klatovy 14.52 km
Bárta Dan 14.52 km
Horní Polánky 14.52 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 14.52 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 14.52 km
pramen Rovina 14.52 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 14.52 km
Vzteklina, díl 5. 14.52 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 14.53 km
lávka na ostrov Santos, Otava 14.53 km
socha Spravedlnost, Klatovy 14.53 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 14.54 km
Zmizelí sousedé 14.54 km
horská synagoga Hartmanice 14.54 km
Červený mlýn pod Hůrkou 14.54 km
gymnázium Sušice 14.54 km
dětské hřiště Santos, Sušice 14.55 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 14.55 km
Vzteklina, díl 2. 14.55 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 14.55 km
hrob Otakara Vočadla 14.56 km
Spořitelna Sušice 14.56 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 14.56 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 14.57 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 14.57 km
koupaliště Hartmanice 14.57 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 14.57 km
budova soudu Klatovy 14.57 km
Šumná Šumava - Sušice 14.57 km
krematorium Klatovy 14.57 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 14.58 km
sportoviště Sušice 14.58 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 14.58 km
Offpark Sušice 14.58 km
radnice Sušice 14.58 km
Blochova kašna Hartmanice 14.58 km
oslavy osvobození Sušice 14.58 km
bombardování nádraží Klatovy 14.59 km
památník umučeným, Klatovy 14.59 km
NS Sušická pavučina 14.59 km
lípa Svobody Sušice 14.59 km
Lízátko - Petr Faltus 14.59 km
kašna Sušice 14.59 km
lípy Dolejší Krušec 14.59 km
vila Daliborka, Sušice 14.59 km
továrna SOLO 14.59 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 14.59 km
pamětní deska Tomáš Beránek 14.59 km
Seitz Jan 14.59 km
Kámen neštěstí 14.6 km
Pojar Břetislav 14.6 km
Cyklotoulky - Sušice 14.6 km
Pokorný Milan 14.6 km
AccuWeather - Sušice 14.6 km
Faltus Petr 14.6 km
infocentrum Sušice 14.6 km
Scheinost Vojtěch 14.6 km
Čelakovský Miloslav 14.6 km
Polanka Jakub 14.6 km
Rush Daniella 14.6 km
Holý Roman 14.6 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 14.6 km
Čech Přemysl PhDr. 14.6 km
Sušice 14.6 km
památník nábřeží Karla Houry 14.6 km
Josef Ambrož Gabriel 14.6 km
Scheinost Jan 14.6 km
Hledání ztraceného času - americké... 14.6 km
Houra Karel 14.6 km
Slatinný potok 14.6 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 14.6 km
kostel sv. Václava, Sušice 14.6 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 14.61 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 14.61 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 14.61 km
zámek Dolejší Krušec 14.61 km
rybník Běhařov 14.62 km
studánka Pod Malým Špičákem 14.62 km
Bloch Isak Simon 14.62 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 14.62 km
pamětní deska F. Stupka 14.62 km
hotel Svatobor, Sušice 14.62 km
Vrásky z lásky 14.62 km
pamětní deska J. Holík 14.62 km
pamětní deska osvobození Sušice... 14.62 km
nádraží Špičák 14.62 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 14.62 km
sedačková lanovka Pancíř 14.62 km
Dolejší Krušec 14.63 km
pamětní deska M. Pirner 14.63 km
Pirner Maxmilián 14.63 km
Sokolovna Sušice 14.63 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 14.63 km
muzeum Šumavy, Sušice 14.63 km
Voprchovský dům, Sušice 14.63 km
studánka Klatovka, Klatovy 14.63 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 14.63 km
zámek Běhařov 14.63 km
Kalvoda Alois 14.63 km
horní kašna Hartmanice 14.64 km
městské informační stredisko Hartm... 14.64 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 14.64 km
radnice Hartmanice 14.65 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 14.65 km
hasičské muzeum Běhařov 14.65 km
pamětní deska Vaníčkové 14.65 km
Špičák 14.65 km
Běhařov 14.65 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 14.65 km
lípa na náměstí Hartmanice 14.65 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 14.65 km
evropské rozvodí 14.66 km
rybník Hnačov 14.66 km
vodní zámek Bílý potok 14.66 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 14.66 km
pítko Běhařov 14.66 km
mlýn Pelant, Sušice 14.66 km
Šumná Šumava - Hartmanice 14.67 km
Cyklotoulky - Hartmanice 14.67 km
Ziegler August 14.67 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 14.67 km
Hartmanice 14.67 km
Přerost Václav, plukovník RAF 14.67 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 14.67 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 14.67 km
Hnačov 14.67 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 14.67 km
galerie Branka 14.67 km
SDH Hartmanice 14.67 km
pamětní deska Václav Přerost 14.67 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 14.68 km
bytový dům "aeroplán&... 14.68 km
vila manželů Skálových, Sušice... 14.68 km
bytové domy SOLO, Sušice 14.69 km
srub, Hartmanice 14.69 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 14.69 km
horská vila, Hartmanice 14.69 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 14.69 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 14.69 km
řeka Volšovka 14.7 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 14.7 km
Sedlečko 14.7 km
horská služba Železná Ruda 14.71 km
Suchý Kámen 14.71 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 14.71 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 14.72 km
SDH Hnačov 14.72 km
ocelový most Otava, Sušice 14.73 km
Úhoři mají nabito 14.73 km
silniční most Otava, Sušice 14.73 km
parkoviště Kaskády, Špičák 14.75 km
SDH Běhařov 14.76 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 14.76 km
pstruhová líheň Sušice 14.76 km
Pamferova huť 14.77 km
Ferda František, páter 14.78 km
pamětní deska páter František Ferd... 14.78 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 14.78 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 14.79 km
Trpěšice 14.79 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 14.79 km
vila Františka Sládka, Sušice 14.79 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 14.79 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 14.8 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 14.81 km
hřiště pro seniory, Sušice 14.81 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 14.81 km
Pihovice 14.82 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 14.82 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 14.83 km
nádraží Klatovy 14.83 km
kašna u školy, Sušice 14.83 km
křížová cesta, Sušice 14.83 km
Sedlečský rybník 14.84 km
motokáry Špičák 14.84 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 14.88 km
hřbitov Běhařov 14.88 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 14.88 km
Novohůrecká jedle 14.88 km
kostel Panny Marie, Sušice 14.88 km
Gabrielův dům 14.9 km
MVE Dlouhá Ves 14.9 km
kašna u hřbitova, Sušice 14.91 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 14.91 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 14.91 km
NS Hamižná 14.93 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 14.94 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 14.94 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 14.95 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 14.95 km
Černé jezero (ledovcové) 14.95 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 14.95 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 14.95 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 14.95 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 14.95 km
skiareál Hartmanice 14.95 km
pivovar u Švelchů, Sušice 14.95 km
SDH Miletice 14.98 km
Miletice 14.99 km
kaple Hnačov 14.99 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 14.99 km
koupání Hnačov 15.01 km
koně Divišov u Sušice 15.01 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 15.02 km
rybník Hartmanice 15.02 km
hřbitov Sušice 15.06 km
7. brigáda PS, Sušice 15.06 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 15.08 km
jilm v Mileticích 15.09 km
Vzteklina, díl 6. 15.09 km
bazén Klatovy 15.09 km
Žižkův kalich 15.11 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 15.11 km
koupaliště Klatovy 15.16 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 15.16 km
Hamižná hora 854 m n. m. 15.18 km
Vzteklina, díl 4. 15.18 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 15.18 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 15.18 km
Adler Šimon 15.18 km
Dobrá Voda 15.18 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 15.2 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 15.22 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 15.23 km
VÚ Dobrá Voda 15.23 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 15.24 km
SDH Tajanov 15.24 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 15.24 km
Tesařová Vladimíra 15.24 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 15.25 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 15.25 km
studánka Dobrá Voda 15.25 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 15.25 km
koupaliště Železná Ruda 15.26 km
lípa Dobrá Voda 15.26 km
NS sv. Vintíře 15.26 km
rybníky Skelná Huť 15.26 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 15.27 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 15.27 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 15.27 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 15.27 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 15.27 km
hřbitov Dobrá Voda 15.29 km
Jezerní potok jezera Laka 15.3 km
Muzikant 15.3 km
pomník padlých WWI, Špičák 15.34 km
Bolešiny 15.34 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 15.34 km
židovský hřbitov Hartmanice 15.34 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 15.35 km
kaplička Hnačov 15.35 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 15.35 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 15.37 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 15.37 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 15.37 km
Tajanov 15.37 km
Čertovo jezero (ledovcové) 15.37 km
SDH Bolešiny 15.4 km
kaple Bolešiny 15.41 km
hrušeň Dlouhá Ves 15.42 km
Vintíř svatý, Günther 15.44 km
Březník 1006 m n. m. 15.44 km
Vzteklina, díl 2. 15.44 km
dětské hřiště Tajanov 15.45 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 15.45 km
Frauenthal 15.46 km
hřbitov Dlažov 15.5 km
SDH Dlouhá Ves 15.51 km
Myslovice 15.51 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 15.52 km
kaple Myslovice 15.52 km
Vrabcov 15.54 km
fara Dlažov 15.54 km
zámek Dlouhá Ves 15.55 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 15.55 km
Skelná Huť 15.55 km
SDH Skelná Huť 15.56 km
SDH Myslovice 15.56 km
kašna Dlouhá Ves 15.57 km
vodopád Bílá Strž 15.57 km
přírodní rezervace Bílá Strž 15.57 km
parkoviště Dobrá Voda 15.57 km
most Otava, Dlouhá Ves 15.57 km
kaple Dlouhá Ves 15.58 km
parkoviště Vysoké Lávky 15.58 km
pamětní deska J. K. Haška 15.58 km
kaple sv. Vintíře, Březník 15.58 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 15.59 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 15.59 km
Dlouhá Ves 15.59 km
rybník Kroměždice 15.62 km
lidové stavení Dlažov 15.63 km
Šerlův dvůr 15.63 km
rybník Dlouhá Ves 15.64 km
SDH Dlažov 15.65 km
Vzteklina, díl 2. 15.65 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 15.65 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 15.67 km
Dlažov 15.67 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 15.68 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 15.68 km
hájovna Pustina 15.68 km
SDH Letovy 15.68 km
pamětní deska Alois Menza 15.68 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 15.68 km
nádraží Sušice 15.69 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 15.69 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 15.71 km
Letovy 15.71 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 15.72 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 15.73 km
Vzteklina, díl 4. 15.75 km
roubenka Kroměždice 15.76 km
Kundratice 15.8 km
hřbitov Pocinovice 15.81 km
Pancířské stráně 15.81 km
Kroměždice 15.82 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 15.85 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 15.86 km
les Husín 15.87 km
kaple Kroměždice 15.88 km
fara Dlouhá Ves 15.88 km
vodáctví Sušice 15.88 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 15.88 km
hřbitov Dlouhá Ves 15.88 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 15.89 km
lipová alej Stará Hůrka 15.9 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 15.9 km
Král Šumavy 15.9 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 15.9 km
Tupadelské skály 15.91 km
Prášilský potok 15.94 km
pohřebiště Barabů 15.94 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 15.95 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 15.96 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 15.96 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 15.98 km
Stateček 15.99 km
Juránkova chata 16.01 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 16.01 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 16.01 km
Juránek Arna Arnošt 16.01 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 16.01 km
zámek Kundratice 16.02 km
Beneš Edvard Dr. 16.02 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 16.03 km
Coolidge - Hašková Eliška 16.04 km
kaple Vítkovice 16.04 km
Nové Městečko 16.09 km
Brzobohatý Ondřej 16.09 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 16.09 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 16.09 km
sáňkování Železná Ruda 16.09 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 16.1 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 16.1 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 16.1 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 16.1 km
roubenka Pocinovice 47 16.15 km
letiště Klatovy 16.16 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 16.17 km
Oslí studánka 16.18 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 16.18 km
hřbitov Stará Hůrka 16.18 km
Polom 1295 m n. m. 16.19 km
památník třem obětem Železné opony... 16.19 km
Divá Bára 16.2 km
Stará Hůrka 16.2 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 16.2 km
Abelové 16.2 km
památník obětem Železné opony 16.2 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 16.2 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 16.2 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 16.21 km
pamětní deska Arnyho Juránka 16.21 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 16.21 km
Pocinovice 16.22 km
Vítkovice 16.22 km
hřbitov Plánice 16.23 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 16.23 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 16.24 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 16.24 km
fara Pocinovice 16.24 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 16.24 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 16.25 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 16.25 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 16.26 km
Vráž 16.26 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 16.26 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 16.26 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 16.27 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 16.27 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 16.27 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 16.28 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 16.29 km
zámek Palvínov 16.29 km
SDH Tupadly 16.3 km
Palvínov 16.3 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 16.31 km
Palvínovská alej 16.31 km
Palvínovská lípa 16.32 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 16.32 km
dětské hřiště Železná Ruda 16.33 km
slalomové káry Železná Ruda 16.34 km
lanové centrum Železná Ruda 16.34 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 16.34 km
kaple nad Sušicí 16.38 km
SDH Pocinovice 16.38 km
dětské hřiště Pocinovice 16.38 km
Tupadly 16.39 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 16.4 km
železniční tunel Železná Ruda 16.4 km
Křižík František 16.4 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 16.4 km
Chaloupky 16.4 km
pamětní deska František Křižík... 16.4 km
Vysoké Lávky 16.41 km
silniční most přes železnici, Žele... 16.41 km
SDH Plánice 16.42 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 16.44 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 16.45 km
lávka Otava, kemp Annín 16.45 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 16.46 km
hostinec Železná Ruda 16.46 km
Dámská cesta na Svaroh 16.46 km
fara Plánice 16.49 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 16.5 km
Grádelský potok 16.51 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 16.54 km
hraniční kámen 27 16.54 km
Štěpanice 16.55 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 16.55 km
Plánice 16.55 km
Rajsko 16.56 km
historie lyžování na Železnorudsku... 16.56 km
motomuzeum Železná Ruda 16.56 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 16.57 km
hraniční kámen 27 / 10 16.58 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 16.58 km
Železná Ruda 16.58 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 16.58 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 16.58 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 16.58 km
Jakš Martin 16.58 km
Ztracený Marek 16.58 km
Nový Pavel 16.58 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 16.58 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 16.59 km
zámek Železná Ruda 16.59 km
pamětní deska osvobození Železná R... 16.6 km
mlýn Podhora 16.6 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 16.6 km
Čertův kámen 16.61 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 16.61 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 16.61 km
závod Horsefeathers Iron Jam 16.62 km
NS Sklářská 16.62 km
NS Utajená obrana železné opony 16.62 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 16.62 km
infocentrum Železná Ruda 16.62 km
environmentální (návštěvnické) cen... 16.62 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 16.62 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 16.62 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 16.62 km
Vatětický klen 16.63 km
SDH Železná Ruda 16.63 km
dětské hřiště Ostřetice 16.63 km
fara Železná Ruda 16.63 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 16.63 km
koupaliště Annín 16.64 km
památník legionářům Železná Ruda... 16.64 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 16.64 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 16.65 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 16.65 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 16.66 km
Domažličky 16.66 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 16.66 km
kaple Ostřetice 16.66 km
radnice Plánice 16.67 km
Sperl Lothar 16.67 km
Hejda Míra 16.68 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 16.68 km
Ostřetice 16.68 km
Mariánský sloup, Plánice 16.68 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 16.69 km
SDH Ostřetice 16.69 km
pamětní deska Vladimír Helfert 16.69 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 16.7 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 16.7 km
Vatětický jasan 16.7 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 16.71 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 16.72 km
lávka Otava, Annín 16.72 km
4. rPS - Polom 16.73 km
kaple Panny Marie, Chudenín 16.73 km
Buková 16.73 km
Štaidl Ladislav 16.74 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 16.76 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 16.77 km
Sokolovna Plánice 16.78 km
alej památných stromů Vatětice 16.79 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 16.8 km
kaple na okraji Ostřetice 16.81 km
Drnový potok 16.81 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 16.82 km
Dobršín 16.83 km
Švédské hroby, Hartmanice 16.84 km
hřbitov Nalžovské Hory 16.84 km
Rudská křižovatka 16.86 km
kaple Železná Ruda 16.86 km
Nalžovské Hory 16.88 km
hamr Želená Ruda 16.88 km
kaple u Bohdašic 16.9 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 16.91 km
U Malého Babylonu 16.95 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 16.95 km
lípa Platoř 16.97 km
kaple Platoř 16.97 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 16.98 km
Železnorudské slavnosti 16.98 km
Platoř 16.98 km
koupaliště Pocinovice 16.99 km
Vatětice 17.03 km
dětské hřiště Železná Ruda 17.03 km
Nová Víska 17.03 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 17.03 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 17.05 km
rybník Libkov 17.05 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 17.05 km
pomník Adolfa Kašpara 17.05 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 17.05 km
hrob rodiny Prokopů 17.06 km
venkovní posilovna Železná Ruda 17.06 km
hřbitov Železná Ruda 17.07 km
Hlaváčová Jana 17.07 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 17.08 km
zámek zaniklý Vatětice 17.1 km
řeka Ostružná 17.11 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 17.12 km
pramen Nicov u Plánice 17.12 km
Zadní Chalupy 17.12 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 17.12 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 17.12 km
Anděl Páně 17.13 km
Andraschko Franz 17.13 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 17.13 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 17.13 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 17.14 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 17.14 km
kaple Annín 17.16 km
Vatětická lípa 17.16 km
NS Radešovské skály 17.16 km
Taaffe Eduard hrabě 17.17 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 17.17 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 17.17 km
kamenné moře Jezerní Hora 17.17 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 17.2 km
Malý Babylon 17.25 km
SDH Nalžovské Hory 17.27 km
památník páter Antonín Šesták... 17.27 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 17.27 km
Annín 17.28 km
hřbitov Nicov u Plánice 17.3 km
Zálužice 17.3 km
Stříbrné Hory 17.31 km
pomník padlých WWI, Uhliště 17.33 km
Schott Anton 17.34 km
hraniční kámen 33 17.34 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 17.36 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 17.36 km
památník manželé Burešovi 17.38 km
sklářské muzeum Annín 17.38 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 17.38 km
kaple Bohdašice 17.4 km
SDH Libkov 17.4 km
Pod Polomem 17.41 km
Nicov u Plánice 17.41 km
fara Uhliště 17.41 km
Kámen doteku Uhliště 17.41 km
Zámecký les 17.41 km
fara Nicov u Plánice 17.41 km
V zátočině 17.41 km
Záluží u Sušice 17.41 km
lípa Nicov u Plánice 17.42 km
vlaková zastávka Točník 17.45 km
zámek Tětětice 17.46 km
Libkov 17.47 km
Bohdašice 17.47 km
vodní kanál z jezera Laka 17.49 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 17.49 km
SDH Štěpánovice 17.49 km
javorová alej Debrník 17.5 km
Zbyslav 17.5 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 17.52 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 17.53 km
SDH Zbyslav 17.55 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 17.55 km
kruhový dům Štěpánovice 17.55 km
lom Svrčovec 17.56 km
Štěpánovice 17.56 km
Velká Chmelná 17.56 km
rybníček Štěpánovice 17.56 km
Tětětice 17.56 km
roubenka Libkov 17.57 km
Matuška Waldemar 17.57 km
Kočandrle Vladimír 17.57 km
Fischer Ivo 17.57 km
Nevděk 17.6 km
Újezdec u Bolešin 17.64 km
Milčice 17.64 km
tvrz Štepánovice 17.65 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 17.67 km
hřbitov Štěpánovice 17.69 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 17.7 km
silniční most Otava, Annín 17.7 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 17.71 km
roubenka Štěpánovice 17.71 km
peřeje, řeka Křemelná 17.72 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 17.72 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 17.74 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 17.74 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 17.76 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 17.76 km
NS Železná opona – protitanková př... 17.76 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 17.78 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 17.78 km
horní zrcadlová huť 17.83 km
horská služba Osser (D) 17.83 km
vyhlídka Velký Babylon 17.87 km
naučná stezka Tetřeví stezka 17.88 km
Velká jedle u Debrníku 17.89 km
kašna Debrník 17.89 km
Malá Strana 17.9 km
mlýn Malá Strana 17.91 km
SDH Točník 17.92 km
Velký Babylon 17.93 km
tvrz Svrčovec 17.93 km
Formberg 17.93 km
2. rota PS, Svaroh 17.94 km
Malý Radkov 17.96 km
Točník 17.96 km
hřbitov Zborovy 17.96 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 17.97 km
SDH Svrčovec 17.98 km
SDH Zborovy 17.99 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 18 km
roubenka Svrčovec 18.01 km
3. rota PS, Debrník 18.01 km
hraniční kámen 123 18.01 km
Kámen doteku Osser (D) 18.01 km
Künische Kapelle, Osser (D) 18.01 km
Svrčovec 18.02 km
pramen U Michla 18.02 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 18.03 km
studánka U Michla 18.04 km
pomník padlých WWI, Zborovy 18.05 km
Jezero Laka (ledovcové) 18.05 km
Zborovy 18.07 km
Zettl Zephyrin 18.07 km
Stodůlky 18.07 km
smolná pec Radkov 18.08 km
Debrník 18.1 km
zámek (zaniklý) Debrník 18.1 km
lípa Alžbětín 18.1 km
studánka Nad Stimlingem 18.11 km
kaple Točník 18.12 km
Makalovy 18.13 km
kaple výklenková Makalovy 18.13 km
Slavíkovice 18.14 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 18.15 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 18.15 km
SDH Slavíkovice 18.15 km
Sněžné jámy na Křemelné 18.16 km
Nový mlýn, Pocinovice 18.17 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 18.2 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 18.22 km
Velký Radkov 18.24 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 18.24 km
hřbitov Slavíkovice 18.25 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 18.27 km
Sekrýt 18.27 km
bunkr KŽ-1, Debrník 18.3 km
Čepičná 671 m n. m. 18.32 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 18.34 km
Radešov 18.35 km
Cestář, Jiří Straka 18.37 km
židovský hřbitov Loučim 18.4 km
pamětní deska Josef Jungmann 18.42 km
Slunečná hora 996 m n.m. 18.42 km
Alžbětín 18.43 km
kaple Panny Marie, Budětice 18.43 km
Stimling 18.44 km
studánka Na Stimlingu 18.44 km
smrk na Stimlingu 18.44 km
fara Budětice 18.45 km
hřbitov Budětice 18.45 km
jezírko na Stimlingu 18.45 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 18.45 km
Orlovice 18.46 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 18.49 km
Budětice 18.5 km
Pinkas Jakub 18.5 km
Nový rybník, Petrovičky 18.5 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 18.51 km
přírodní park Buděticko 18.53 km
archeopark Prášily 18.58 km
žhář v archeoparku Prášily 18.58 km
Petrovičky 18.6 km
MVE Radešov 18.63 km
studánka Podmokly 18.63 km
vlaková zastávka Loučim 18.64 km
přírodní rezervace Čepičná 18.64 km
synagoga Podmokly 18.64 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 18.65 km
Radešovská lípa 18.66 km
dětské hřiště Podmokly 18.66 km
Trebíšov 18.67 km
Dvořák Antonín 18.69 km
Kopta Václav 18.69 km
kaple Podmokly 18.69 km
Zlatý stoleček 18.69 km
SDH Petrovičky 18.7 km
kašna Podmokly 18.7 km
most Křemelná, Stodůlky 18.7 km
pomník padlých WWI, Podmokly 18.7 km
Jaglmühle 18.72 km
Podmokly 18.72 km
SDH Podmokly 18.72 km
Orlovická hora 18.73 km
kaple nad Velkým Radkovem 18.75 km
kaple s hrobkou Prášily 18.75 km
kaple Petrovičky 18.76 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 18.78 km
Jak ukrást Dagmaru 18.79 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 18.81 km
Maškův mlýn 18.82 km
Nový rybník u Točníka 18.82 km
Debrník 1337 m n. m. 18.83 km
Křemelná 1125 m n. m. 18.83 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 18.86 km
Ferdinandovo údolí 18.86 km
Třebíšovský rybník 18.86 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 18.86 km
dětské hřiště Loučim 18.87 km
Ždánidla 1308 m n. m. 18.9 km
hřbitov Prášily 18.91 km
Albrechtice u Sušice 18.92 km
horská služba Prášily 18.93 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 18.94 km
SDH Loučim 18.95 km
Loučim 18.95 km
kaple návesní Vlkonice 18.96 km
stodola Prášily 18.96 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 18.97 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 18.97 km
Železnorudské povstání 18.97 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 18.97 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 18.97 km
infocentrum Alžbětín 18.97 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 18.97 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 18.97 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 18.97 km
kaple Vlkonice 18.97 km
Vlkonice u Budětic 18.97 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 18.97 km
parkoviště Prášily 18.97 km
statek Vlkonice 9 18.97 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 18.98 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 18.98 km
infocentrum Prášily 18.98 km
Prášilská papírna 18.98 km
lípy Loučim 18.98 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 18.98 km
pivovar Prášily 18.99 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 18.99 km
Šimek Miloslav 18.99 km
hřbitov Loučim 18.99 km
sýpka Měcholupy 18.99 km
o obrech v Loučimi 19 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 19 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 19 km
hrob Rudolfa Mayera 19 km
dětské hřiště Prášily 19.01 km
Brücknerův dům Prášily 19.01 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 19.01 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 19.01 km
hájovna Prášily 19.01 km
Bílá Lucie 19.01 km
Prášily 19.01 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 19.01 km
běžecké lyžování Prášily 19.01 km
skiareál Prášily 19.01 km
Cyklotoulky - Prášily 19.01 km
výlety s průvodcem 19.01 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 19.01 km
koně Prášily 19.01 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 19.01 km
Vesnický rybník, Měcholupy 19.02 km
zámek Měcholupy 19.02 km
Kreuziger Roman 19.02 km
památník Miloslav Šimek 19.03 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 19.03 km
fara Loučim 19.04 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 19.04 km
potok Svarožná 19.04 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 19.04 km
pomník Josefa Váchala 19.05 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 19.05 km
Dolanský mlýn 19.05 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 19.05 km
Měcholupy 19.07 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 19.07 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 19.07 km
lípa Albrechtice 19.07 km
SDH Měcholupy 19.08 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 19.08 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 19.08 km
bizoni Prášily 19.09 km
botanická zahrada Prášily 19.09 km
hřbitov Albrechtice 19.09 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 19.09 km
Bayerisch Eisenstein (D) 19.11 km
stavení Bayerisch Eisenstein 19.11 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 19.11 km
Vílov 19.11 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 19.12 km
Svatá Kateřina 19.12 km
Sad národní svobody, Měcholupy 19.13 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 19.16 km
hřbitov Svatá Kateřina 19.16 km
Řakom 19.17 km
rybník Předslav 19.18 km
tanková střelnice Prášily 19.21 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 19.22 km
kaple Čepice 19.22 km
Mlýnský potok (Křemelná) 19.22 km
kaple Prášily 19.22 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 19.22 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 19.23 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 19.23 km
zimní splouvání Otavy 19.24 km
most Otava, Čepice 19.24 km
Čepice 19.25 km
usedlost Černíč 10 19.25 km
Brabec Lubomír 19.28 km
VÚ Poleň 19.3 km
Černíč 19.31 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 19.31 km
SDH Čepice 19.31 km
SDH Předslav 19.32 km
pomník padlých WWI, Černíč 19.32 km
kaple Černíč 19.32 km
parkoviště Slunečná 19.33 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 19.34 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 19.35 km
dětské hřiště Předslav 19.35 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 19.35 km
SDH Němčice 19.36 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 19.37 km
fara Němčice 19.39 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 19.39 km
tvrz Němčice 19.39 km
hřbitov Němčice 19.4 km
kaple Otín 19.4 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 19.41 km
Otín 19.41 km
kaple Vícenice 19.41 km
Gruberg 19.42 km
Vícenice 19.42 km
zámek Otín 19.42 km
Měchura Leopold Eugen 19.42 km
Palacký František 19.42 km
kaple sv. Anny, Otín 19.43 km
klasicistní vila Klášterský Mlýn... 19.44 km
Ruckowitzschachten (D) 19.46 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 19.47 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 19.49 km
lipová alej Otín - Předslav 19.52 km
Vzteklina, díl 6. 19.52 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 19.53 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 19.54 km
kaple výklenková Předslav 19.54 km
Vzteklina, díl 2. 19.54 km
Staré Hutě – Althütten 19.55 km
Vzteklina, díl 4. 19.55 km
Vzteklina, díl 5. 19.55 km
MVE Klášterský Mlýn 19.55 km
pivovar Späth-Bräu (D) 19.56 km
Předslav 19.56 km
hřbitov Předslav 19.56 km
lípa na Wunderbachu 19.57 km
hřbitov Lohberg (D) 19.57 km
pomník padlých WWII, Předslav 19.57 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 19.58 km
SDH Vícenice 19.58 km
hrob Leopold Eugen Měchura 19.58 km
Sokolovna Předslav 19.6 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 19.6 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 19.6 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 19.61 km
Lohberg (D) 19.62 km
kaple Lohberg (D) 19.62 km
Klášterský Mlýn 19.62 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 19.63 km
fara Lohberg (D) 19.63 km
Jezvinec 19.63 km
SDH Dehtín 19.65 km
Šumná Šumava - Klášterský mlýn... 19.65 km
secesní vila Maxmiliana Spauna, Kl... 19.65 km
Tyršův dub, Předslav 19.65 km
Dehtín 19.66 km
Bergl - Na Kopečku 19.69 km
buk na Berglu 19.69 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 19.7 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 19.7 km
tvrz Dolany 19.7 km
infocentrum Lohberg (D) 19.71 km
Bystrá - Wunderbach 19.71 km
zřícenina Sedlo 19.71 km
důl sv. Panny Doroty, Paště 19.72 km
Liščí hájovna 19.72 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 19.73 km
Haratnův mlýn, Bystrá - Wunderbach... 19.74 km
Zmizelá Šumava, Poklad na Wunderba... 19.74 km
pramen Pod Křemelnou 19.76 km
fara Dolany 19.76 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 19.78 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 19.8 km
pomník padlých WWI, Dolany 19.81 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 19.82 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 19.82 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 19.82 km
kaple Panny Marie Pomocné u štol, ... 19.82 km
Dolany u Klatov 19.82 km
katr Lambach (D) 19.83 km
Tuškov 19.83 km
most Otava, Rejštejn 19.84 km
památník Franz von Baader, Lambach... 19.84 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 19.84 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 19.84 km
PP Svatý Bernard 19.84 km
řeka Losenice 19.87 km
Paště 19.88 km
kaple výklenková Lohberg (D) 19.88 km
pomník padlých WWI i II, Rejštejn... 19.88 km
žlab Lambach (D) 19.88 km
Zadní Paště 19.89 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 19.9 km
NS Holzweg, Lambach (D) 19.9 km
kaple Lambach (D) 19.91 km
Doubrava 727 m n. m. 19.91 km
vlaková zastávka Dehtín 19.92 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 19.93 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 19.93 km
Nové Chalupy u Kdyně 19.93 km
SDH Dolany 19.94 km
Vzteklina, díl 3. 19.94 km
most Losenice, Rejštejn 19.94 km
pomník Josef Kieslinger 19.95 km
SDH Rejštejn 19.95 km
Rýžovní potok 19.96 km
rýžovní kámen, Rejštejn 19.96 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 19.98 km
Rejštejn 19.98 km
Cyklotoulky - Rejštejn 19.98 km
socha světce Rejštejn 20 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Chotěšov

  batoh
  Konzum Chotěšov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Běšiny

  batoh
  Konzum Běšiny
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Malonice

  batoh
  Konzum Malonice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Velhartice

  batoh
  Konzum Velhartice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Chotěšov 2.57 km
Konzum Běšiny 3.2 km
Konzum Malonice 3.9 km
Konzum Velhartice 4.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 4.73 km
Konzum Víteň 5.32 km
Konzum Hlavňovice 5.94 km
Konzum Ujčín 6.74 km
Konzum Strážov 6.85 km
Konzum Kolinec 8.54 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 8.82 km
Konzum Mochtín 9.87 km
Konzum Petrovice u Sušice 10.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.23 km
Bankomat ČSOB 11.26 km
Konzum Sobětice 11.35 km
Konzum Dešenice 11.55 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 11.56 km
Konzum Janovice 11.59 km
Konzum Hojsova Stráž 11.81 km
Konzum Hrádek 12.01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 12.34 km
Bankomat Česká spořitelna 12.36 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 12.67 km
Bankomat ČSOB 13.04 km
Bankomat GE Money Bank 13.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.06 km
Konzum Ústaleč 13.08 km
Konzum Nýrsko 13.36 km
COOP DISKONT - Nýrsko 13.36 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 13.57 km
Konzum Čejkovy 13.68 km
Konzum Zavlekov 13.7 km
Bankomat Fio banka 13.7 km
Bankomat Česká spořitelna 13.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.71 km
Bankomat ČSOB 13.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.77 km
Bankomat Komerční banka 13.79 km
Bankomat Komerční banka 13.81 km
Bankomat Česká spořitelna 13.84 km
Bankomat Komerční banka 13.84 km
Konzum Bezděkov 13.85 km
Bankomat ČSOB 13.88 km
Bankomat ČSOB 13.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.89 km
Bankomat Česká spořitelna 13.9 km
Bankomat UniCredit Bank 13.91 km
Konzum Nýrsko 13.98 km
Bankomat Česká spořitelna 14 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 14.03 km
Konzum Klatovy 14.08 km
Bankomat GE Money Bank 14.1 km
Konzum Sušice 14.33 km
čerpací stanice Shell, Sušice 14.38 km
Bankomat Česká spořitelna 14.41 km
Bankomat Česká spořitelna 14.43 km
Bankomat ČSOB 14.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.5 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 14.52 km
Konzum Sušice 14.54 km
Bankomat Česká spořitelna 14.56 km
Bankomat GE Money Bank 14.57 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 14.58 km
Bankomat Komerční banka 14.66 km
Konzum Hartmanice 14.66 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 14.67 km
Café 27, Hartmanice 14.68 km
Bankomat Česká spořitelna 14.74 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 14.84 km
Bankomat UniCredit Bank 14.87 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 15.05 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 15.28 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 15.3 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 15.32 km
Konzum Bolešiny 15.36 km
Konzum Sušice 15.41 km
Konzum Dlouhá Ves 15.5 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 16.24 km
Bankomat Česká spořitelna 16.53 km
Konzum Železná Ruda 16.61 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 16.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.65 km
Bankomat ČSOB 16.65 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 16.65 km
Bankomat Česká spořitelna 16.69 km
Konzum Plánice 16.7 km
Konzum Myslív 17 km
Konzum Nalžovské Hory 17 km
Konzum Zborovy 18.03 km
Konzum Velenovy 18.13 km
Konzum Budětice 18.55 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 18.68 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 18.69 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 18.95 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 19.01 km
Konzum Předslav 19.51 km

mohlo by Vás zajímat

mlýn Červené Poříčí

batoh
mlýn Červené Poříčí
Šumava A-Z: mlýny
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Běšiny...

batoh
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Běšiny
Šumava A-Z: mlýny
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je díky svým přírodním krásám (fotogalerie na http://www.sumava.cz/galerie/) jednou z turisticky nejvyhledávanějších rekreačních oblastí České republiky. Horské chaty, chalupy, apartmány, rodinné hotely, penziony na Šumavě jsou možností jak se pohodlně ubytovat za přijatelné ceny a mít tak možnost celoročně strávit krásnou dovolenou. Je už jen na Vás zda zvolíte ubytování co nejblíže k šumavské přírodě (na Modravě, Kvildě, Horské Kvildě), anebo spíše v turisticky rušnějších lokalitách např. v Železné Rudě, na Špičáku, na Zadově – Churánově, Srní, na Lipně,. Na Šumavě jsou možnosti pro aktivní dovolenou - pěší turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku, agroturistiku, lyžování. Můžete poznávat mnoho historických památek, kulturních zajímavostí a tradic. Šumava má silný potenciál pro provozování letních i zimních sportů. Mezi další možnosti rekreace patří: rybolov, myslivost a houbaření. Významnou součástí turistické nabídky Šumavy je potenciál vodních ploch a toků vhodných pro odpočinek a rekreaci, ale hlavně aktivní pohyb při vodních sportech a vodní turistice. Nejvýznamnější vodní plochou pro rekreaci, sport, výlety je Lipenské jezero. Sportovní aktivitou je také vodní turistiky na kánoích, kajacích či raftingových člunech na úsecích řek Vltava, Otava a Úhlava. Rozmanitost dobře značených pěších a cyklistických turistických tras vyzývá k výletům v každém ročním období. Cestu na mnohé vrcholy si můžete usnadnit pomocí sedačkové lanovky - Pancíř, Špičák, Churáňov, Velký Javor. Mimořádně na Vás zapůsobí krása panenského prostředí blízko horských ledovcových jezer (Černé, Čertovo, Laka, Prášilské, Plešné, Roklanské, Malé a Velké Javorské). Ubytování na Šumavě v sobě zahrnuje velký výběr z různých typů ubytovacích zařízení od rodinných domků, pronájmu celých chat přes menší i větší penziony až po velké hotelové komplexy. Šumava to je Vaše pravá česká dovolená. Z druhů ubytování se největší popularitě těší penziony, které Šumava nabízí.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„A já tě mám rád!" zvolal. „Moje budeš, kdyby celý svět se tomu vzpíral! Čas se naplní a budeme jednat. Mluvit nebudu. Třást se musí všecko přede mnou, třást, ti povídám! Potom budeme svoji... a přece se vázat nebudu, rozumíš?"

Nerozuměla dobře. Sliboval jí, že svoji budou, a to jí stačilo. Líbila se jí ta řeč, hrdou, vznešenou se jí zdála, jí, mladé selské dívce, žijící v prostředí velmi pozitivním, málo romantickém; tryskalo jí z ní jakési tajemné kouzlo, odpovídající zplna neuvědomělým tužbám jejího ženského srdce. Odvěká přirozená potřeba ženy přilnouti, přimknouti se k tomu, kdo silou a odvahou jí skýtá záruku mocné ochrany.

„Rozumím," odpověděla usmívajíc se, ač slzy se dosud leskly na dlouhých hedvábných černých řasách.

Seděli zase mlčky druh podle druha, minuta utíkala za minutou.

„Nu?" tázal se jí posléze; „půjdeš domů teď? Třeba pomýšlet na návrat..." „Půjdu k bábě do Zbudova."

„Máš pravdu, k bábě zajdi. Tam ať tě hledají a najdou, budou-li se po tobě shánět. Přenesu tě přes potok, abys nemusela zacházet. Pojď, vezmi do koše střevíce a punčochy, obuješ se, až budeš na druhé straně."

Vstala.

„Nohy mě bolí," zasteskla si, „jsem jako podkosená z toho leknutí tam..."

„Neboj se, však tě přestanou bolet. Zapomeneš, jen na to už nemysli... Ale, počkej ještě chvilku, musím ti ještě něco povědět, už dávno o tom přemýšlím."

Upřela tázavě naň oči.

„Třeba mít peněz," započal, „hodně peněz, chci-li se něčím stát. Ještě než půjdu na vojnu, musím jich mít nastřádáno. Pokud budu vojákem, budeš je mít v opatrování ty. Až se vrátím, dáš mi je a pak uvidíš!... Ale víc jich musím získat než dosud. Už jsem ti řekl: pušek je především třeba..."

Apolena naslouchala dychtivě. Slyšíc, že jí tyto peníze svěřiti hodlá, zaradovala se a duše její se naplnila hrdým pocitem, že se zavděčí tomu, jenž se jí zdál nejstatečnějším člověkem na světě. 

„Buď bez starosti," pravila, „opatřím ti je věrně. Nikdo jich nenajde..."

Pokývl spokojeně hlavou.

„Poslyš," mluvil on svou, „nejsem u konce ještě. Ty a Václav musíte mi pomoci, abych jich vyzískal víc. Václav je bačkora, ale k tomu, co ti nyní povím, ho snad přece dostanu, jen když i ty nepřestaneš do něho mluvit. — Vidělas, v jakých sádkách držím své kapry. Nebylo možno zařídit to jinak, ale takhle to nestačí. Třeba mi řádných sádek, abych mohl mít třeba sto kaprů; k tomu mi poslouží rybníček ve vašem sadu."

„Vždyť voda tam hnije, tam ryby polekají..."

„Ovšem, ale když se vyčistí, bahno se vyveze a pak čerstvou vodou naplní, ryby se v něm budou dobře mít a po ruce mi budou, kdykoli bude nějakých třeba. Železný v Selcích to tak chce; říká, že ryba musí být pohotově na zavolání, potom že teprve nastane odbyt jaksepatří. Pamatuješ se, že jsem ti řekl, že Zlivští mají svého sádeckého ? A že ten sádecký ani neví, že jím je? — Vidíš, takovým nevědomým sádeckým bude taky tvůj táta. Přece nahlížíš, že já nemohu zůstat za Zlivskými. To by tak bylo!"

Dívka přisvědčila; co Vojta řekl, muselo být dobré. Neuvážila ani zdaleka, že provede-li hoch svůj úmysl, učiní jejího otce přechovávačem kradených věcí a přivodí naň hanbu, nesnáze a nebezpečenství...

„Václav musí naléhat na sedláka, aby se pustil bez průtahu, jakmile bude po žních, do čištění rybníčka a do vyvážení bahna," pokračoval Vojta ve své řeči.

„Než udeří zima, musí být všechno v pořádku a rybníček zase nahnán. Ostatek, sedlák tím nepochodí špatně: takové bahno, smíšené se zemí a s vápnem, zmrví luka lépe než hnůj. Však se podíváš, jaká vám poroste tráva! Ty také naléhej a stůj na svém, že je hanba mít v sadě takovou smrdutou louži."

Vedl ji zase bahnem, ostřicí a rákosím, neustále rozmlouvaje o nutnosti upravit rybníček a proměnit ho v sádky, a jaké výhody mu z toho vzejdou, nedotýkaje se již ani jediným slovem své lásky k ní; zdál se býti hrdým, že sám sebe přemohl; ale také o člověku, jehož, málo hodin tomu, ranou omráčil, možná do smrti ubil, nepadlo již slovo: podobalo se, že oba zapomněli pro nával důležitějších té chvíle věcí. Teprve když, asi dvě stě kroků níže místa, kde měl v potoce své „sádky", ji přenášel přes mělkou vodu, drže ji v náručí, pevně ji k sobě svíraje, políbil ji v ústa a zašeptal:

„Až jindy! Až jindy, až se nebudeš bát..."

A ona hlavinkou přisvědčila. „Ano, ty můj zlatý, až jindy!" dala mu v odpověď.

Přenesl ji, na suchý břeh postavil.

„Tudy se dej!" — ukázal na houštinu, kterou jí bylo projiti, aby se dostala na otevřená Blata; „jen vyjdeš z křovin, uvidíš Zbudov, a tebe ať pak třeba uvidí kdo chce. Já se nyní vrátím, podívám se k místu, kde jsem toho chlapa povalil, a leží-li tam ještě čili nic. Třeba se přesvědčit, uvážil jsem, abychom věděli, jak se zachovat."

Máchl rukou, usmál se, bílé zuby se zaleskly; pak skočil do vody, přebrodil potok a zmizel v rákosí protějšího břehu.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky