Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

přírodní park Zelenov

Šumava

Obrázek
kategorie: instituce
podkategorie: ochrana přírody
lokalita: domažlicko
GPS: 49°24'48.242"N, 12°53'41.281"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Přírodní park Zelenov se rozkládá na ploše 345 ha a navazuje na chráněnou krajinnou oblast Český les a stejnojmenný přírodní park. Nachází se asi 2 km jihozápadně od Domažlic a je součástí geomorfologického celku Všerubská vrchovina, podcelku Českokubická vrchovina a okrsku Babylonská vrchovina. Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 97% území parku. Převážná část parku, s nejvyšším vrchem Dmout (602 m n. m.), je porostlá smrkovými lesy, které doplňují olšiny, remízy a rozptýlená zelen. Horninovým podkladem území přírodního parku jsou dvojslídné svory s přechody do dvojslídné až biotitické pararuly. Na některých místech se zachovaly pestré mezofilní trávníky a na bývalých vlhkých loukách se vyvinula vysokobylinná lada. Na okraji rybníku se vyskytují vzácnější druhy rostlin – např. zábelník bahenní (Comarum palustre) nebo šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata). Místy se zde vyskytují vlhké sečené louky, kde můžeme objevit vzácné rostliny, např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), či kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Na toku Zubřiny zde leží také tři rybníky - Zelenovský, Radošovský a Strakovský (od severu k jihu). V daném území se nachází jedna ze čtyř lokalit v rámci CR výskytu kriticky ohroženého raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). Zároveň je jedinou dosud zjištěnou lokalitou v naší republice, kde se vyskytuje spolu s rakem říčním (Asfacus astacus). Kromě raků zde byl zaregistrován výskyt dalších zákonem chráněných živočichů a to škeble řícní (Anodonta cygnea) a ledňáčka říčního (Atcedo atthis). Oba jsou zařazeni rovněž do kategorie silně ohrožených druhu. Oblastí klidu byl vyhlášen v roce 1987.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

akvadukt Hadrovec

batoh
akvadukt Hadrovec
Šumava A-Z: technické
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

roubenka Stráž

batoh
roubenka Stráž
Šumava A-Z: architektura
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

SDH Stráž

batoh
SDH Stráž
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple sv. Vavřince, Stráž

batoh
kaple sv. Vavřince, Stráž
Šumava A-Z: kaple
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
akvadukt Hadrovec 1.18 km
roubenka Stráž 1.27 km
SDH Stráž 1.29 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 1.3 km
Stráž 1.32 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 1.38 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 1.38 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 1.38 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 1.38 km
vlaková zastávka Havlovice 1.49 km
Nemanský mlýn, Havlovice 1.74 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 1.92 km
SDH Havlovice 1.92 km
pomník padlých WWI, Havlovice 1.94 km
Havlovice 1.96 km
Pasečnice 1.99 km
Pasečnický rybník 2.03 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 2.25 km
vlaková zastávka Babylon 2.47 km
kaple sv. Anny, Domažlice 2.56 km
rybník Babylon 2.61 km
Tlumačov 2.73 km
stavení č.p. 5, Babylon 2.78 km
pomník padlých WWI, Babylon 2.79 km
Nevolice 2.8 km
kaple Babylon 2.8 km
stavení č.p. 12, Babylon 2.81 km
Pila 2.82 km
kaple sv. Martina, Nevolice 2.82 km
pomník padlých WWI, Nevolice 2.84 km
SDH Babylon 2.87 km
Babylon 2.88 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 2.89 km
Kozina Jan Sladký 2.89 km
Smrt stopařek 2.92 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 2.95 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 2.95 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 3 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 3.01 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 3.03 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 3.03 km
bazén Domažlice 3.04 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 3.04 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 3.05 km
Chodský pes, Hrádek 3.05 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 3.05 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 3.05 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 3.06 km
dětské hřiště Hrádek 3.07 km
Újezd u Domažlic 3.07 km
Kozinova lípa, Hrádek 3.08 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 3.09 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 3.1 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 3.1 km
kasárna Domažlice 3.28 km
vlaková zastávka Domažlice město... 3.31 km
Územní vojenská správa Domažlice... 3.54 km
dětské hřiště Trhanov 3.58 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 3.6 km
pomník Petra Hany 3.63 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 3.63 km
Trhanov 3.64 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 3.64 km
pomník padlých WWI, Trhanov 3.64 km
dětské hřiště Domažlice 3.65 km
zámek Trhanov 3.65 km
pamětní deska Josef Thomayer 3.65 km
Thomayer František Josef 3.66 km
Thomayer Josef 3.66 km
návesní rybník, Trhanov 3.66 km
Trhanovská alej 3.68 km
památník obětem komunismu, Domažli... 3.71 km
hrad Domažlice 3.71 km
muzeum Chodska Domažlice 3.71 km
kaple Trhanov 3.73 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 3.75 km
památník Antonín Příhoda 3.76 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 3.76 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 3.77 km
pamětní deska Max Duffek 3.77 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 3.78 km
Šumná města - Domažlice 3.78 km
hřbitov Trhanov 3.8 km
hrob Thomayerové 3.8 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 3.81 km
pamětní deska Božena Němcová 3.82 km
pamětní deska Alois Jirásek 3.82 km
Domažlice 3.83 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 3.83 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 3.83 km
Boček Zdeněk 3.83 km
Halík Tomáš, Mons. 3.83 km
Steidl Antonín, MUDr. 3.83 km
Klíma Ladislav 3.83 km
Chodské slavnosti, Domažlice 3.83 km
SDH Trhanov 3.84 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 3.85 km
tématický okruh Chodský květ 3.85 km
chudobinec Trhanov 3.85 km
Tři chlapi na cestách 3.87 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 3.87 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 3.87 km
modelová železnice Domažlice 3.88 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 3.92 km
pamětní deska Josef Pelnář 3.92 km
Pelnář Josef 3.92 km
radnice Domažlice 3.92 km
infocentrum Domažlice 3.92 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 3.93 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 3.93 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 3.94 km
kašna Domažlice 3.94 km
pivovar Domažlice 3.94 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 3.95 km
Cyklotoulky - Domažlice 3.95 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 3.98 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 3.98 km
pamětní deska páter Václav Antony... 3.99 km
fara Domažlice 3.99 km
galerie Dorka 4 km
památník Jakuba Royta 4 km
SDH Domažlice 4.01 km
Fastr Petr 4.04 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 4.04 km
vlaková zastávka Trhanov 4.06 km
Dolejší brána, Domažlice 4.08 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 4.1 km
Na Štejfu 4.18 km
Karla, Božena Němcová 4.19 km
památný domek u Bílků, Mrákov 4.22 km
pomník Svobody, Domažlice 4.23 km
kostel U Svatých, Domažlice 4.26 km
nádraží Domažlice 4.27 km
Mrákov 4.31 km
Nový Hamr 4.4 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 4.69 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 4.69 km
lidová stavení, Chodov 4.7 km
Chodov 4.71 km
Čapek-Chod Karel Matěj 4.71 km
pomník padlých WWI, Chodov 4.71 km
návesní rybník Draženov 4.73 km
dvůr U Kryslů, Draženov 4.74 km
židovský hřbitov Domažlice 4.74 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 4.76 km
Hruška Jan František 4.76 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 4.76 km
Nový Oldřich 4.76 km
Baarová Lída 4.76 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 4.77 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 4.8 km
železniční most u Smolova 4.8 km
Starý Klíčov 4.81 km
hřbitov Domažlice 4.82 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 4.82 km
SDH Pec pod Čerchovem 4.84 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 4.89 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 4.9 km
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 4.93 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 4.93 km
Špillarova vila 4.93 km
Špillar Jaroslav 4.93 km
Pec pod Čerchovem 4.93 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 4.94 km
roubenka Pec pod Čerchovem 4.94 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 4.95 km
Draženov 4.96 km
pamětní deska Matěj Blacký 4.98 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 4.99 km
pomník padlých WWI, Draženov 4.99 km
kaple Panny Marie, Draženov 5.01 km
SDH Draženov 5.04 km
Luženičky 5.05 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 5.1 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 5.1 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 5.11 km
Staňkův mlýn, Domažlice 5.21 km
NS Špillarova stezka 5.22 km
Spáleneček 5.4 km
hřbitov Luženičky 5.47 km
Česká Kubice 5.5 km
Baldovské návrší 5.59 km
bitva u Domažlic 5.59 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 5.6 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 5.61 km
SDH Luženice 5.74 km
Klenečský rybník 5.77 km
Luženice 5.83 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 5.86 km
hrob Chodských odbojářů 5.87 km
kaple sv. Anny, Luženice 5.88 km
hrob Josef Královec 5.88 km
hrob Jan Šebek 5.88 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 5.88 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 5.89 km
hrob Jindřich Jindřich 5.9 km
hrob Jindřich Šimon Baar 5.91 km
Nový Spálenec 5.92 km
roubenka Luženice 5.92 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 5.95 km
Ždánov u Draženova 6.04 km
Veský rybník, Ždánov 6.07 km
SDH Ždánov 6.1 km
zámek Ždánov 6.11 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 6.23 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 6.25 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 6.26 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 6.26 km
Baar Jindřich Šimon 6.26 km
pamětní deska A. V. Suvorov 6.26 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 6.26 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 6.26 km
infocentrum Chodská liga 6.26 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 6.26 km
Größl Wenzel 6.26 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 6.27 km
Jindřich Jindřich 6.29 km
Vrba Jan 6.29 km
Klenčí pod Čerchovem 6.29 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 6.3 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 6.31 km
fara Klenčí pod Čerchovem 6.34 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 6.36 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 6.36 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 6.4 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 6.54 km
Výhledy 700 m n. m. 6.55 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 6.55 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 6.56 km
pomník Josefa Svačiny 6.73 km
povrchový lom Ždánov 6.84 km
kostel sv. Jana Křtitele, Maxov 7.14 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 7.15 km
Maxov 7.19 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 7.28 km
rybník Pařezov 7.32 km
Pařezov - Starý a Nový 7.47 km
Folmava 7.47 km
SDH Pařezov 7.54 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 7.61 km
vlaková zastávka Postřekov 7.67 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 7.7 km
kašna Kout na Šumavě 7.73 km
zámek Kout na Šumavě 7.74 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 7.8 km
pivovar Kout na Šumavě 7.83 km
fara Kout na Šumavě 7.84 km
Šamberger František 7.85 km
památník Františka Šambergera 7.86 km
Kout na Šumavě 7.86 km
pamětní deska Josef Buršík 7.9 km
rodný dům Josef Buršík 7.91 km
Buršík Josef, armádní generál 7.91 km
roubenka, Kout na Šumavě 7.94 km
přestřelka postřekovských s SS 7.95 km
skiareál Capartice - Na sádku 7.99 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 8 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 8.03 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 8.09 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 8.09 km
muzeum krojů Postřekov 8.1 km
Novodvorský rybník 8.11 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 8.13 km
Boček Bohumil, generál 8.13 km
Stašek Bohumil, Msgre. 8.13 km
Postřekov 8.13 km
O zlém snu 8.13 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 8.14 km
hasičské muzeum Postřekov 8.19 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 8.21 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 8.25 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 8.44 km
Casablanca 8.5 km
Nepolapitelný Jan 8.5 km
Smudek Nepolapitelný Jan 8.5 km
vyhlídka Díly 8.58 km
SDH Díly 8.58 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 8.63 km
pomník padlých WWI, Díly 8.63 km
Kreuz Karel 8.63 km
Anderle Jiří 8.63 km
Rumburská vzpoura 8.63 km
Královec Josef 8.63 km
pamětní deska čestní občané 8.63 km
Kreuz Jakub 8.63 km
Díly 8.63 km
Váchal Josef 8.65 km
Čerchov 1042 m n. m. 8.66 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 8.66 km
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 8.66 km
pamětní deska osvobození Díly 8.67 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 8.67 km
nádraží Kout na Šumavě 8.69 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 8.69 km
Fremuthova jedle Dolní Folmava 8.7 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Čerchov... 8.71 km
roubenka Díly 8.77 km
Starý Dvůr 8.8 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 8.96 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 9.04 km
hraniční přechod Ovčí vrch - Hochs... 9.08 km
smrk u zámečku Dolní Folmava 9.14 km
Myslív 9.5 km
hraniční přechod Pod Třemi znaky -... 9.57 km
FFW Schafberg (D) 9.66 km
kostel sv. Václava, Brůdek 9.67 km
bitva u Brůdku 9.8 km
Brůdek 9.82 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 9.85 km
Consuela, George Sandová 9.85 km
zřícenina Rýzmberk 9.85 km
Myslívský rybník 9.89 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 9.94 km
Prapořiště 9.96 km
roubenka, Prapořiště 9.96 km
Šamberk František Ferdinand 9.98 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 9.98 km
Flor Jack Jakub 9.98 km
Stanětice 9.98 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 9.98 km
hamr Voithenberghütte (D) 9.98 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 10.04 km
Falešné hranice: Akce Kámen, Václ... 10.04 km
Kámen, Václava Jandečková 10.04 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 10.04 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 10.21 km
pomník padlých WWII, Všeruby 10.22 km
pomník padlých WWI, Všeruby 10.22 km
hřbitov Všeruby 10.24 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 10.25 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 10.27 km
fara, Všeruby 10.3 km
památník Boženy Němcové 10.3 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 10.31 km
Všeruby 10.31 km
povídky, Božena Němcová 10.31 km
Swingtime 10.31 km
Němcová Božena 10.31 km
dětské hřiště Všeruby 10.32 km
15. rota PS, Všeruby 10.32 km
SDH Všeruby 10.35 km
hraniční přechod Čerchov - Lehmgru... 10.45 km
nádraží Kdyně 10.46 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 10.5 km
SDH Kdyně 10.52 km
Sokolovna Kdyně 10.54 km
synagoga Kdyně 10.6 km
altán na Tanaberku 10.65 km
hraniční přechod Tři znaky - Drei ... 10.69 km
Modřínovec 685 m n. m. 10.69 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 10.69 km
lípy na Tanaberku 10.71 km
kašna Kdyně 10.71 km
památník Lidé bděte 10.74 km
muzeum Příhraničí Kdyně 10.77 km
infocentrum Kdyně 10.77 km
pomník padlých WWI, Kdyně 10.78 km
Kdyně 10.78 km
radnice Kdyně 10.81 km
pomník Vojtěchu Rettovi 10.81 km
Rybniční potok 10.82 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 10.89 km
Drachensee (D) 10.89 km
památník Emil Tšída, Ráj 10.97 km
skiareál Fürth im Wald - Gibacht (... 10.99 km
kaple u kostela, Kdyně 11.08 km
hřbitov Kdyně 11.1 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 11.12 km
hrob Josefa Wrbaty 11.12 km
golflcub Fürth im Wald (D) 11.24 km
fara Kdyně 11.28 km
pomník padlých WWI i II, Fürth im ... 11.35 km
pomník padlých námořníků WWI i II,... 11.38 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 11.42 km
kaplička Fürth im Wald (D) 11.5 km
Lazce 11.54 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 11.59 km
SDH Nová Ves 11.63 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 11.64 km
Brnířov 11.65 km
kaple Nová Ves 11.66 km
kaple sv. Martina, Brnířov 11.66 km
SDH Brnířov 11.67 km
Nová Ves u Kdyně 11.67 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 11.68 km
návesní rybník, Brnířov 11.7 km
dětské hřiště Nová Ves 11.71 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 11.71 km
hřbitov Fürth im Wald (D) 11.74 km
Rittstein Michael 11.78 km
horská služba Fürth im Wald (D) 11.79 km
Budka Andy 11.81 km
Blížejov 11.81 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 11.82 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 11.84 km
fara Blížejov 11.85 km
kostel sv. Martina, Blížejov 11.86 km
SDH Blížejov 11.93 km
Grossaign (D) 12.04 km
kaple Grossaign (D) 12.04 km
FFW Grossaign (D) 12.06 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 12.11 km
muzeum Flederwisch, Fürth im Wald ... 12.16 km
nádraží Blížejov 12.18 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 12.23 km
mlýn svatá Anna 12.24 km
zámecká kašna Fürth im Wald (D)... 12.24 km
infocentrum Fürth im Wald (D) 12.24 km
hradní studna Fürth im Wald (D) 12.24 km
high–tech drak, Fürth im Wald (D)... 12.26 km
Skolení draka, Fürth im Wald (D) 12.27 km
Fürth im Wald (D) 12.27 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 12.27 km
Stadtturm, Fürth im Wald (D) 12.28 km
zvonkohra Fürth im Wald (D) 12.28 km
Cyklotoulky - Fürth im Wald (D) 12.28 km
kostel Mariä Himmelfahrt, Fürth im... 12.29 km
horní kašna Fürth im Wald (D) 12.31 km
dolní kašna Fürth im Wald (D) 12.41 km
zámek Přívozec 12.41 km
sklářská galerie a horský hostinec... 12.44 km
kostel sv. Leonharda, Fürth im Wal... 12.45 km
sv. Leonhard, Fürth im Wald (D) 12.46 km
mlýn Přívozec 12.53 km
SDH Přívozec 12.56 km
kaple Panny Marie, Přívozec 12.57 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 12.64 km
Přívozec 12.64 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 12.69 km
hřbitov Lštění u Blížejova 12.7 km
infocentrum Poběžovice 12.72 km
Eschlkam (D) 12.72 km
nádraží Horšovský Týn 12.75 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 12.75 km
kašna Eschlkam 12.76 km
hřbitov Horšovský Týn 12.78 km
Schmidt Maximilian (D) 12.81 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 12.81 km
Františkov u Blížejova 12.82 km
Japonská zahrada, Fürth im Wald (D... 12.86 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 12.91 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 13.01 km
Nová Ves u Horšovského Týna 13.03 km
kaple sv. Václava, Nová Ves 13.03 km
FFW Eschlkam (D) 13.04 km
sirotčinec sv. Josefa, Nová Ves, H... 13.06 km
Švehlík Alois 13.08 km
pomník padlých WWI, Lštění 13.08 km
hraniční přechod Lísková - Haselba... 13.09 km
Lštění u Blížejova 13.1 km
hřbitov Eschlkam 13.13 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 13.13 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 13.21 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 13.23 km
kaple sv. Petra, Mlýnská kaple, Po... 13.25 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 13.3 km
tvrz Lštění 13.3 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 13.32 km
sýpka Horšovský Týn 13.32 km
kaple Hluboká 13.33 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 13.34 km
Horšovský Týn 13.35 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 13.36 km
Hluboká u Kdyně 13.37 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 13.37 km
Štíty království českého, Jak rost... 13.37 km
Štíty království českého, Bůh za h... 13.37 km
zámek Horšovský Týn 13.37 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 13.37 km
Nesmrtelná Teta 13.39 km
zvonice Horšovský Týn 13.41 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 13.41 km
pamětní deska krále Eduarda VII.... 13.41 km
Dobrovský Josef 13.42 km
akvapark Waldmünchen (D) 13.42 km
fara Horšovský Týn 13.43 km
javor pod zámkem, Horšovský Týn... 13.45 km
dům č.p. 51, Horšovský Týn 13.46 km
pamětní deska osvobození Horšovský... 13.46 km
klasicistní dům č.p. 50, Horšovský... 13.47 km
infocentrum Horšovský Týn 13.48 km
gotický dům č.p. 15, Horšovský Týn... 13.5 km
SDH Hluboká 13.55 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 13.59 km
klasicistní dům, Horšovský Týn... 13.59 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 13.61 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 13.62 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 13.63 km
kaple Eschlkam (D) 13.63 km
kapucínský klášter Horšovský Týn... 13.65 km
SDH Chotiměř 13.67 km
dětské hřiště Chotiměř 13.69 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 13.69 km
Fučík Julius 13.69 km
kaple Panny Marie Bolestné, Polžic... 13.69 km
Chotiměř 13.7 km
Polžice 13.7 km
Wenzel Stahl 13.7 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 13.73 km
lanový park Waldmünchen (D) 13.74 km
kaple Stachesried (D) 13.77 km
mlýn Chotiměř 13.78 km
SDH Srby 13.81 km
zámek Chotiměř 13.81 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 13.82 km
kostel sv. Jana Křtitele, Srby 13.82 km
Stachesried (D) 13.82 km
pomník padlých WWII, Srby 13.84 km
Srby 13.86 km
gotická hláska, Horšovský Týn 13.92 km
Loretánská kaple, Horšovský Týn... 13.94 km
Pohraniční a Trenckovo muzeum, Wal... 13.99 km
Pavilon umění Stachesried 14.12 km
městská věž, Waldmünchen (D) 14.16 km
infocentrum Waldmünchen (D) 14.16 km
Pláně 14.26 km
Na Šteflích 14.31 km
přírodní rezervace Netřeb 14.39 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 14.41 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 14.42 km
zřícenina hradu Netřeb 14.42 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 14.49 km
tisy červené, Netřeb 14.49 km
chalupa Kanice 15 14.55 km
roubenka Kanice 14.55 km
Kanice 14.57 km
SDH Chodská Lhota 14.6 km
Sokol Kanice 14.61 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 14.65 km
zámek Kanice 14.65 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 14.66 km
Sokol Chodská Lhota 14.67 km
chalupa Kanice 66 14.7 km
Chodská Lhota 14.78 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 14.88 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 15.09 km
Mezholezy 15.14 km
Prostřední rybník 15.17 km
SDH Mezholezy 15.19 km
muzeum lesa, Sengenbühl (D) 15.2 km
památník selských mučedníků Mezhol... 15.28 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 15.28 km
kaple Mezholezy 15.28 km
SDH Semošice 15.31 km
Semošice 15.35 km
Nové Chalupy u Kdyně 15.44 km
hraniční přechod Lučina - Untergra... 15.65 km
Lučina 15.65 km
Liščí 15.76 km
Vítání 15.92 km
Šejna Jan 15.92 km
Jezvinec 16.22 km
fara Loučim 16.43 km
Maškův mlýn 16.44 km
hrob Rudolfa Mayera 16.45 km
o obrech v Loučimi 16.45 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 16.45 km
hřbitov Loučim 16.45 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 16.45 km
lípy Loučim 16.45 km
Liščí hájovna 16.48 km
SDH Loučim 16.53 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 16.54 km
Loučim 16.55 km
dětské hřiště Loučim 16.61 km
kaple sv. Václava, Křenovy 16.69 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 16.75 km
hřbitov Červené Dřevo 16.79 km
Orlovická hora 16.8 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 16.81 km
vlaková zastávka Loučim 16.83 km
PP Svatý Bernard 16.84 km
Červené Dřevo 16.86 km
Orlovice 16.9 km
židovský hřbitov Puclice 16.92 km
Úsilov 16.97 km
Únějovice 17.05 km
vlaková zastávka Mutěnín 17.06 km
pomník padlých WWI, Únějovice 17.06 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 17.07 km
Nový mlýn, Pocinovice 17.09 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 17.14 km
tvrz Únějovice 17.19 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 17.31 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 17.34 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 17.36 km
muzeum řemesel Koloveč 17.39 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 17.39 km
židovský hřbitov Loučim 17.41 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 17.42 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 17.44 km
Pastýřova hruška Únějovice 17.48 km
tvrz Tasnovice 17.51 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 17.54 km
Přední Fleky 17.54 km
Tasnovice 17.67 km
hřbitov starý Tasnovice 17.73 km
pomník padlých WWI, Tasnovice 17.75 km
kostel sv. Vavřince, Štítary / Tas... 17.75 km
Štítary 17.77 km
hřbitov Tasnovice 17.78 km
SDH Hostouň 17.78 km
Slovanské hradiště Tasnovice 17.78 km
kaple sv. Judy Tadeáše, Štítary... 17.8 km
mlýn Štítary 17.8 km
fara Štítary 17.81 km
Schubert Ottokar 17.83 km
zámek Chocomyšl 17.9 km
dětské hřiště v Chocomyšl 17.97 km
pomník padlých WWII, Puclice 17.98 km
kaple sv. Máří Magdalény, Puclice... 18 km
pomník padlých WWI, Puclice 18 km
SDH Puclice 18.02 km
SDH Chocomyšl 18.03 km
Chocomyšlský rybník 18.04 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 18.05 km
Puclice 18.06 km
návesní rybník Puclice 18.07 km
roubenka Chocomyšl 18.08 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 18.09 km
roubenka Libkov 18.09 km
Chocomyšl 18.09 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 18.1 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 18.1 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 18.1 km
stavení Chocomyšl 18.11 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 18.11 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 18.12 km
tvrz Puclice 18.13 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 18.14 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 18.18 km
Libkov 18.2 km
koupaliště Pocinovice 18.22 km
SDH Libkov 18.24 km
Jirásek Alois 18.33 km
hřbitov Hostouň 18.35 km
kaple hřbitovní Nanebevzetí Panny ... 18.35 km
Vílov 18.4 km
Bezpravovice 18.41 km
nádraží Hostouň 18.41 km
FFW Atzlern (D) 18.45 km
Hostouň 18.56 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Hosto... 18.57 km
rybník Libkov 18.58 km
kaple nad Chocomyšlí 18.59 km
kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň... 18.63 km
sv. Jan Nepomucký, Hostouň 18.64 km
fara Hostouň 18.65 km
SDH Slavíkovice 18.66 km
Nevděk 18.67 km
zřícenina Pušperk 18.67 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 18.67 km
zámek Hostouň 18.69 km
operace Cowboy 18.7 km
Zachraňte koně!, Mark Felton 18.7 km
Podhajsky Alois, plukovník 18.7 km
Zázračná záchrana bílých hřebců... 18.7 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 18.7 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 18.7 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 18.71 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 18.72 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 18.77 km
hřbitov Slavíkovice 18.77 km
kaple Pušperk 18.77 km
Slavíkovice 18.78 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 18.79 km
SDH Pocinovice 18.8 km
dětské hřiště Pocinovice 18.81 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 18.94 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 18.94 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 18.95 km
fara Pocinovice 18.95 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 18.96 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 18.97 km
Pocinovice 18.98 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 18.98 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 18.99 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 19.03 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 19.04 km
roubenka Pocinovice 47 19.05 km
Nová Víska 19.16 km
skiareál Hohen Bogen (D) 19.34 km
hřbitov Pocinovice 19.41 km
Zichov 19.48 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 19.5 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 19.74 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 19.79 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 19.8 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 19.81 km
Lučice 19.82 km
Americká zahrada Chudenice 19.82 km
SDH Lučice 19.84 km
dub v Lučici 19.84 km
rybník Lučice 19.86 km
Chudenická bažantnice 19.88 km
Lamberg (D) 19.92 km
Staňkov 19.94 km
Svatá Kateřina 19.94 km
Palackého skála 19.96 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 19.98 km
kostel sv. Jakuba Většího, Staňkov... 19.98 km
hřbitov Svatá Kateřina 19.98 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • hasičské muzeum Postřekov - otevírací do...

  batoh
  hasičské muzeum Postřekov - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba...

  batoh
  muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Konzum Tlumačov

  batoh
  Konzum Tlumačov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Domažlice

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Domažlice
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Domažlice

  batoh
  Konzum Domažlice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Tlumačov 2.76 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 2.94 km
Konzum Domažlice 3.27 km
Bankomat Česká spořitelna 3.63 km
Bankomat Komerční banka 3.79 km
Bankomat Komerční banka 3.79 km
Konzum Domažlice 3.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.9 km
Bankomat ČSOB 3.9 km
Bankomat Česká spořitelna 3.92 km
Bankomat Raiffeisenbank 3.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.01 km
Bankomat Česká spořitelna 4.01 km
Bankomat ČSOB 4.01 km
Bankomat GE Money Bank 4.03 km
Konzum Trhanov 4.32 km
Konzum Mrákov 4.36 km
Konzum Draženov 4.8 km
Konzum Starý Klíčov 4.99 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 5.04 km
čerpací stanice OMV, Draženov 5.07 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 5.52 km
Konzum Česká Kubice 5.55 km
Konzum Folmava 7.25 km
Konzum Kout na Šumavě 8.01 km
Konzum Zahořany 8.01 km
Konzum Postřekov 8.17 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 8.62 km
Konzum Díly 8.68 km
Konzum Milavče 8.71 km
Konzum Nový Kramolín 9.53 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 9.99 km
Bankomat GE Money Bank 10.67 km
Konzum Kdyně 10.75 km
Konzum Kdyně 10.76 km
Bankomat Česká spořitelna 10.77 km
Bankomat Komerční banka 10.79 km
Bankomat ČSOB 10.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.82 km
Konzum Blížejov 11.88 km
Bankomat Česká spořitelna 12.7 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 12.75 km
Konzum Poběžovice 12.8 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 12.8 km
Bankomat Komerční banka 12.99 km
Bankomat ČSOB 13.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.12 km
Konzum Mnichov 13.21 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 13.22 km
Bankomat GE Money Bank 13.24 km
Bankomat Česká spořitelna 13.34 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 13.36 km
Konzum Horšovský Týn 13.36 km
Konzum Semošice 15.35 km
Konzum Osvračín 15.87 km
Konzum Úsilov 16.87 km
Konzum Černíkov 17.06 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 17.69 km
Konzum Chocomyšl 18.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 18.32 km
Konzum Hostouň 18.62 km
Konzum Hlohová 18.71 km
Konzum Srbice 19.46 km
Konzum Miřkov 19.6 km
Konzum Hlohovčice 19.86 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 19.91 km
Konzum Staňkov 19.94 km

mohlo by Vás zajímat

přírodní rezervace Netřeb

batoh
přírodní rezervace Netřeb
Šumava A-Z: ochrana příro...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava láká turisty především krásným prostředím a četnými možnostmi sportovně turistického vyžití. Pěší turistika, cykloturistika, lyžování sjezdové a především běžecké, splouvání toků řek a řada dalších aktivit, možnost ubytování v samém centru přírodních scenérií, to vše ocení aktivní a rekreační sportovci, rodiny s dětmi a v klidnějších měsících především senioři. Přijeďte a vydejte se po stopách zlatokopů k potokům a starým štolám, obdivujte dovednost šumavských sklářů v Muzeu Šumavy v Sušici a Kašperských Horách, v bavorském Bodenmais, Frauenau (největší muzeum skla na světě) nebo se jen nechte okouzlit krásou přírody a melancholií šumavských horizontů. Obdivujte Šumavu spisovatele Karla Klostermanna, malíře a grafika Josefa Váchala a dalších umělců, kteří propadli jejímu kouzlu. Projděte se řadou filmových míst, ve kterých se Šumava stala exteriérem řady známých filmů. Už při loučení se Šumavou se budete chtít vrátit. Přijeďte a budete vítáni. Ubytování můžete vybírat z rozsáhlé řady ubytovacích kapacit. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici autokempy, kempy, horské chaty a chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení. Na Šumavu bezprostředně navazují Jižní Čechy, které jsou významným turistickým a rekreačním centrem. Jižní Čechy disponují největší ubytovací kapacitou, v regionu Jižních Čech naleznete romantické penziony, chaty a chalupy, ubytování ve městech jsou především hotely, apartmány. Ubytování v Jižních Čechách naleznete ve významných turistických regionech a městech: České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Písek, Tábor. Ubytování v Jižních Čechách je spojené s krásnou krajinou, rybníky, historickými památkami, hrady, zámky a úchvatnou přírodou. Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo zapsáno centrum Českého Krumlova. Pomyslným hlavním městem Jižních Čech jsou České Budějovice. V nich naleznete především ubytování typu hotely a penziony. Jižní Čechy nabídnou ubytování každému. Romatické ubytování v Českém Krumlově, ubytování na samotě. Jižní Čechy jsou díky své krajině rájem pro cykloturistiku, turistiku, oddech a kulturu a návštěvu historických památek.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Pokývla hlavinkou; ráj se otvíral duševnímu jejímu zraku. Bylo jí, že se vznáší na perutech nade vším zemským kalem a blátem v slunečním jasu, v modrých vzdušných výšinách...

Rudá záplava na západě pomalu zhasínala, nachová výheň se měnila ve skvostné fialové stíny, protkané zelenými a žlutými třásněmi, mile světélkujícími, a hloubné šero vůkol ní pozbylo všeho děsivého, ba, podobalo se jí, že nese ve svém klíně nevýslovně sladké sny, z jichž rozkošně smavého reje nejraději nikdy by se nechtěla probrati...

„Apoleno!" jeho hlas zazněl jí na sluch, „Apoleno, jdi domů teď sama! Nikomu, živé duši neříkej, že jsme se sešli, rozumíš ?"

Vytrhla se ze svého snění, již ho neviděla po svém boku: zmizel, jako by do země se byl propadl. Samotná stála v širém poli, ale lehko a sladko jí bylo u srdce. Vysoko, vysoko nad její hlavou přeletěla lichá koliha, zahvízdala letíc a hlas její zazněl tak unyle jako zvuk nebeské flétny.

Za deset minut Apolena byla doma.

Téhož dne časně ráno, za největšího deště, Potužák se vydal na Hlubokou za synem. Předvídaje, že u Vomáčky by se nedostal přes potok, šel přímo do Pašic, maje v úmyslu, po nynější okresní silnici, která tehda byla ještě prostou vozovou cestou a do níž před samou hrází Zlivského rybníka vbíhala cesta do Pištína, dáti se zlivskou vsí a pak skrze Munice k cíli své trudné pouti. Když došel do Pašic, nebylo na něm suché nitky; než, to by ho bylo nezdrželo: zašel ke Krušným, poněvadž cítil potřebu sděliti se s přítelem o strašné ráně, která jej stihla. Doufal, že si ulehčí, vymluví-li se trochu; snad také nějakou radou mu bude Krušnej, jenž byl osobně znám s hlubockým panem notářem, jehož právní pomoci se chtěl dovolávati.

U Krušných již od včerejška věděli, co se s Václavem přihodilo. Krušná hned na uvítanou spustila:

„To se podívejme, hle, kmotr! Nu, však už jsme slyšeli! Je to zkušenost, jsou to starosti s dětmi! Jen toho jediného máte, a co vám toho naložil! Potom jste se divil, že se u nás, kde máme pět synů a tři dcery, tu a tam něco stane! — Teď vidíte, co lidé toho nadělají — z komára vemblouda, namouduši! ...ale nic si vy z toho nedělejte... přežene se to jako tahle velká voda..."

„Snad nemyslíte, kmotra, že ten chlapec se dopustil něčeho, z čeho by lidské řeči byly nadělaly víc..."

„Ale, copak vás to napadá, kmotře? Kdeže bych já si myslila, že by mladík byI obral toho pěšáka o peníze, o mizerné dvě zlatky!... Jsem hloupá ženská, ale tolik rozumu přece mám. Udeřil ho – nu? Jistě věděl proč, a když chlapisko zase běhá a ještě včera prý došel na Hlubokou, tož, co z toho může vzejít? – Nějaká desítka pokuty, a tu snadno zaplatíte! Kdo ví, kde ty peníze utratil nebo ztratil, a teď ten rámus kvůli nim! Hned běžel a udával to celníkovi..."

„Ale kmotra - Václav ho neuhodil..."

„Nu, víte, kmotře - my jsme při tom nebyli, ani já, ani kdo jiný, a ten váš chlapec by byl hloupý, kdyby to na sebe pověděl. Komu to bude věšet na nos?"

„Václav mě nikdy nepřelhal. Kdyby ho byl udeřil, mně by to byl řekl, když jsem se ho ptal."

„Nu, dobře, dobře — vždyť já vám věřím. Vy to taky soudu řeknete a chlapce vám pustí bez průtahu. Kdyby byl toho druhého obral, bylo by to arci horší..."

Všecky tři dcery Krušných, syn Ferda, čeleď, všichni při¬stoupili a poslouchali. Čeleď a dcery mlčky, Ferda do té chvíle také nepromluvil; avšak při posledních slovech své matky vidělo se mu přece posvítiti na věc svým rozumem.

„Obral-li ho," vmísil se do hovoru, „a krásně šlo jen o krejcar, odsoudili by ho na deset let, to vám povídám já... Ve Vídni se jednou něco podobného přihodilo..."

„I mlč, prosím tě!" přerušila jej matka; „copak ti to na¬padá? — Deset let, ukřižovaný Kriste! Snad deset měsíců..."

„Prosím vás, mámo, nemluvte! Vy tomu tak rozumíte! Vy rozumíte leda pašickým paragrafům! Deset let, vám povídám! — Snad i patnáct, snad dvacet..."

„Ježíši! Maria! Smilujte se!"

„A potom, četník když něco vypoví, je to jiná! Vás deset řekne: Bylo to bílé! — četník sám jediný pronese: Není pravda, černé to bylo. Stvrzuju to na svou služební přísahu! a už to bylo černé. To je na dlani, to je služební přísaha! — Pěšák, byl-li ve službě, taky pronáší takovou platnou výpověď. Já, například, když jsem ve službě, právě tak. Musí se mi věřit proti všem, kteří pod přísahou nejsou. Dejte si pozor, kmotře, Václav bude mít velké opletání. Na vašem místě bych si došel k tomu pěšákovi a zacpal bych mu hubu ňákou stovkou. Dělejte si, jak rozumíte, ale uvidíte, že nejsem tak marný, jako si snad myslíte. Člověk přece nebyl nadarmo ve světě mezi lidmi trochu vyškolenějšími, než jsou tady na Blatech..."

Potužák neodpověděl na tuhle řeč; nebyl by ani stačil, kdyby byl i chtěl, neboť Krušná se ujala slova, ještě než její syn domluvil.

„Můj Bože na nebi, nedopouštěj, abyste snad litoval, kmotře, kdybyste na tuhle radu nedal! Takový knížecí mládek nebo dokonce baštýř nebo hajný znamená něco na světě.

Ten má velkou moc, pane! — větší moc než sto sedláků dohromady. Na jeho slovo páni dají a na slovo sedlákovo nedají, co by za nehet vešlo."

Podívala se při těchto slovech na svou nej starší dceru Rozárku, která měla sedmý rok známost s knížecím mládkem. Rozárka znamenala pohled a na jejích rtech se objevil sebevědomý, hrdý úsměv.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky