Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Wonka Pavel

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°43'23.530"N, 13°21'32.993"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Pavel Wonka (23. ledna 1953, Vrchlabí – 26. dubna 1988, Hradec Králové) byl český antikomunista a disident - obhájce lidských práv, politický vězeň a oběť komunistického teroru, konkrétně nezákonné soudní a vězeňské praxe. Je posledním politickým vězněm komunistického režimu v Československu, který zemřel ve vězení. Pavel Wonka se narodil 23. ledna 1953 ve Vrchlabí v rodině německého dělníka a české úřednice jako jejich druhorozený syn. Krátce po jeho narození však jeho otec zemřel a oba chlapce, Pavla a o tři roky staršího Jiřího, vychovávala sama jejich matka, která se již podruhé nevdala. Po ukončení základní školy nastoupí Pavel do pětiletého učebního poměru pro automechaniky, který úspěšně zakončuje maturitou. Okolo svých dvaceti let se začne hlouběji zabývat problematikou práva. To má svou příčinu jednak v jeho přirozeném vývoji, když již v dětství velmi těžce snášel všechnu nespravedlnost činěnou nejen proti němu samému, ale i proti jiným, ale i v nových zkušenostech: na praxích v místních podnicích a ve svém zaměstnání ve vrchlabském podniku Mileta se často setkával s různými nepravostmi, které chtěl pranýřovat. Třikrát se pokusil o přijetí na Právnickou fakultu, pro kterou ale byl podstatnější posudek z vrchlabských komunálních služeb než jeho výborné znalosti a smysl pro spravedlnost. Svou závažnou roli v posudku hrál jeho německý původ, pro který po celý život zažíval častá příkoří. Přes opakovaná nepřijetí se věnuje jako právník-laik zastupování mnoha svých spoluobčanů v majetkoprávních a občanskoprávních sporech; a v trestněprávních sporech často pomáhá obhájcům s obhajobami. Této činnosti se věnoval nezištně a ochotně, i k tomu jej vedlo jeho zapálení pro pravdu a spravedlnost. Po celém okolí byl znám a obyčejnými lidmi uznáván, přezdívalo se mu „advokát chudých“. Tato jeho činnost se však nezamlouvala všem: z okresní prokuratury vychází několik pokusů zamezit mu v ní, např. mu bylo nařízeno psychiatrické vyšetření; při tom však psychiatři nezjistili žádnou poruchu, naopak konstatovali vysoký stupeň inteligence. Přibývalo také perzekucí vůči celé jeho rodině. Pavla a často ani jeho manželku Evu nikdo nechtěl zaměstnat, dokonce ani jako kopáče. Manželka se s ním nakonec rozvádí. A s tím také souvisí první Pavlovo stanutí před soudem v úloze neprávem obžalovaného. Stalo se tak roku 1981 a „zločinem“, který měl údajně spáchat, je de facto vniknutí do vlastního bytu; tehdy proti němu svědčí jeho bývalá manželka a bývalá tchyně. Pavel je odsouzen za porušování domovní svobody k nápravnému opatření, třem podmíněným měsícům vězení. Trest vykonal srážkami ze mzdy a nadále byl posuzován jako osoba dosud soudně netrestaná. Pavel se s trestem nikdy nesmířil a nepřestal usilovat o zrušení rozsudku a obnovu řízení; k zrušení rozsudku došlo až roku 1986, kdy tento spis vážil již 5 kg, jak uvádí ve své studii Eva Kantůrková. Ani v Miletě nepřestává s veřejnou a přímou kritikou lokálních nezdob a „takového kritika Mileta nemohla potřebovat,“ jak prohlásil jeden z jeho vrchlabských přátel. Dochází tedy k zinscenovanému procesu, v němž je 19. ledna 1984 odsouzen okresním soudem v Náchodě k odnětí svobody na 14 měsíců podmíněně, přičemž krajský soud změnil tento rozsudek na nepodmíněný. Pavel v něm byl nařčen z rozkrádání socialistického majetku. Jednak šlo o automobilové součástky, které měly být údajně zcizeny z n. p. Mileta, jenž však nebyl schopen prokázat, že by se mu tyto součástky, které jsou volně k dostání jako sériové výrobky, skutečně ztratily. Jiří Nosek, Wonkův podřízený, který byl proti němu zaujatý, však tyto výrobky označil za zcizené v Miletě, což však u soudu odvolal, protože sériové výrobky jsou individuálně nerozlišitelné, čímž vyvrátil i takto jen nepřímý a zjevně falešný důkaz. Dále šlo o poukázky na benzín, které Pavlovi společně s doklady někdo odcizil. Součástky měly hodnotu 1600,- a poukázky 1500,-, což nestačilo na trestný čin, proto Mileta přišla se zjevným konstruktem: zjištění, že za Pavlova působení byla v Miletě spotřeba benzínu vyšší než po jeho propuštění, označila za důkaz Pavlova rozkrádání, takže mu přičetla 15000,-. Soud Pavla přes celkovou absurditu žaloby a absenci přímých důkazů odsoudil a ten si celý trest odpykal v Plzni na Borech. Po propuštění z vězení Pavel Wonka dál prohlubuje své právní znalosti a mnohem intenzivněji se zabývá úpadkem státní spravedlnosti, který sám nazývá „právním nihilismem“. Rozhoduje se kandidovat jako nezávislý kandidát do Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Ve svém odvážném volebním programu hodnotí současný stav jako období nepřiznávané společenské krize a rozkladu, konstatuje také alarmující úpadek právního systému. Právní nihilismus podle něj pramení z podceňování práva a přeceňování ideologické nadstavby. Tento negativní stav se ještě prohlubuje, když občané vidí jasně zřetelné „rozpory mezi slovy a skutky i mezi právním řádem a jeho praktickou aplikací.“ Centrum své poslanecké činnosti pak spatřuje zejména v oblasti ochrany společenského a hospodářského zřízení a v ochraně občanských práv občanů. Ve svém provolání směřovaném nejen k voličům, ale i k „širokým lidovým masám“ se pak detailněji zabývá i problematikou voleb v současné společnosti. Poukazuje na skutečnost, že občané nemají prakticky žádný výběr mezi kandidáty a že nechodí k volbám svobodně, ale vedeni strachem z případné perzekuce. Kritizuje i skutečnost, že kandidáti Národní fronty na poslance nemají žádné individuální programy a závazky, ale skrývají se pod hromadný anonymní program. Vůči těmto kandidátům se jako nezávislý kandidát vymezuje a řadu rozdílů zde rozebírá. Nejde jen o rozdíly morální a kvalitativní, ale i o rozdíly v recepci obou typů kandidátů. Zatímco kandidáti Národní fronty mají rozsáhlou volební propagaci, nesmějí nezávislí kandidáti provádět vůbec žádnou agitaci; kandidáti Národní fronty jsou často voličům prakticky neznámí a často se koncentrují pouze na svůj region, kdežto na celostátní a mezinárodní otázky nemají vlastní názor. Uvažuje i o možnosti, že by nebyl jako kandidát uznán, potom by byly volby neplatné a nastalou situaci by musel řešit ústavní soud, který nicméně dosud není zřízen, ačkoliv byl již roku 1968 vyhlášen ústavním zákonem. Obě písemnosti – společně s ještě několika dalšími – pak slouží jako podklad pro žalobu. Ústřední volební komise jej zaregistrovat jako kandidáta skutečně odmítá. A v návaznosti na to přicházejí další perzekuce. V den voleb je vrchlabská veřejná bezpečnost v pohotovosti, všichni pátrají po Pavlovi, který se však tohoto dne ukrývá, aby nebyl zatčen. Nicméně 26. května 1986 je v Pavlově bytě ve Vrchlabí, kde tehdy bydlí i jeho bratr Jiří, který spolu s ním rovněž kandidoval, provedena domovní prohlídka, při níž je zabaveno větší množství písemností. Oba jsou vzati do vazby, aniž by jim byla oznámena příčina jejich zadržení. Pavel je dodatečně obviněn z trestných činů pobuřování, které je později překvalifikováno na podvracení republiky, a útoku na veřejného činitele. Trestného činu pobuřování, resp. podvracení republiky se měl Pavel dopustit rozšiřováním svého volebního programu a psaním různých dopisů úřadům; a trestného činu útoku na veřejného činitele se měl dopustit 13. ledna 1986, když při exekuci prováděné v jeho bytě odrazoval držením za klopy a vytlačováním z bytu exekutora – soudce JUDr. Záveského. Exekutor v souladu s československými zákony navrtával – v domnění, že je Pavel nepřítomen – zámek bytu, aby tam bez jeho vědomí zabavil movitý majetek v hodnotě 18 000 Kčs, které měl Pavel podle soudu zaplatit národnímu podniku Mileta. Je očividné, že zde šlo o účelové obvinění, které mělo kriminalizovat Pavlův čistě politický případ, protože obvinění přišlo až po čtyřech měsících. Jiřího obvinění je specifikováno až po ještě delší době: je obviněn z pobuřování, jehož se měl dopustit psaním stížností na úřady, resp. napsáním jednoho dopisu ve formě kriticky pojatého socialistického závazku, který poslal Okresnímu podniku služeb v Náchodě. Ve vazbě v Hradci Králové byli oba bratři šikanováni psychicky i fyzicky. Např. Jiřího udeřil příslušník SNV obuškem tak razantně, že mu způsobil poškození krční páteře, v jehož důsledku měl částečně ochrnuté rameno, silně kulhal a trpěl prudkými bolestmi. Pavel ve vazbě přes všechna příkoří nezahálí a přibližně od ledna 1987 píše tzv. Teze politického vězně Pavla Wonky, což jsou vlastně rozsáhlejší komentáře na okraj politického dění v republice i ve světě a které se i zabývají životem ve věznici. Pavel jich stačil napsat devadesát tři. Hlavní líčení probíhá až rok po zatčení, ve dnech 20. – 22. a 25. – 26. května 1987 poté, co bylo v březnu téhož roku vzhledem k návštěvě Michaila Gorbačova odloženo. O průběhu líčení informuje poměrně detailně Sdělení VONS č. 648: „Z průběhu hlavního líčení, které trvalo o dva dny déle než bylo plánováno, je pozoruhodný především první den jednání, kdy Pavel Wonka vznesl námitku podjatosti: podle jeho názoru není možné vycházet z obžaloby, vypracované krajským prokurátorem v Hradci Králové, a to pro podjatost vyšetřovatelů a prokurátora tohoto kraje. Líčení bylo na dvě hodiny přerušeno a námitka Pavla Wonky byla zamítnuta, ovšem z postoje soudu bylo patrné, že by - pokud by získala souhlas - rád líčení znovu odročil na neurčito. V důkazním řízení bylo vyslechnuto asi 15 svědků. Tři z nich byli vyslechnutí ke kandidatuře Pavla Wonky. První byl zvolený poslanec, tedy Pavlův "protikandidát". Uvedl, že s Pavlem před volbami hovořil asi hodinu, že v jeho postojích neshledal nic závadného a že úmysl kandidovat nezávisle považoval za žert. Úředník z národního výboru, který přijal registrační přihlášku Pavla Wonky, ji založil ad acta, aniž by ji četl, neboť ji pokládal za nesmyslnou. A konečně šéfredaktor Krkonošské Pravdy, vycházející v okresním městě Trutnově, který dostal od Pavla Wonky zprávu o jeho kandidatuře, ihned vše oznámil příslušným orgánům, neboť v Pavlově postupu údajně rozpoznal útok na státní moc. Smutnou kapitolou hlavního líčení byly výpovědi obou bratrů, zvláště Jiřího, o týrání a mučení., jehož se stali oběťmi. Jiřímu byl dvakrát vhozen do cely provaz, aby se jako "němčour" oběsil. Uvedl, že byl zmlácen proto, že označil jednoho dozorce za fašistu. Ukazoval senátu i popáleniny v krajně břišní, pocházející podle jeho slov od cigaret. Není nám známo, kdo mu tyto popáleniny způsobil. Údajně jsou však všechny tyto okolnosti zaprotokolovány, Jiří Wonka podal již dříve trestní oznámení. Po zbití ve věznici v Hradci Králové loni v prosinci je Jiří ochrnut. Těžce za sebou vleče nohu. Ochrnutou má částečně i pravou ruku, má stále bolesti. Při vstávání z lavice obžalovaných mu museli pomáhat dozorci. Pavel Wonka ve své půldruhahodinové závěrečné řeči, kterou pronesl i za svého bratra, prohlásil, že oba bratři nelitují doby, kterou museli strávit ve vězení, a dokonce ani poškození zdraví jednoho z nich, jež může mít i celoživotní následky, protože jsou přesvědčeni, že jejich společenské působení bylo nejen zcela zákonné, ale i v souladu s nynější politickou orientací, propagovanou oficiálními činiteli SSSR a v Československu. V průběhu hlavního líčení bratři Wonkové adresně a konkrétně zdůvodnili všechna kritická podání, takže vyšlo najevo mnoho skutečností, týkajících se poměrů na pracovištích, protispolečenských postojů veřejných činitelů a případně i jejich nezákonného jednání. Otevřeně bylo poukazováno na poměry ve věznicích, snižujících lidskou důstojnost. Proto také soud zabránil veřejnosti, domácí i zahraniční, v jakékoliv účasti, proto také byl rozsudek vyhlášen za zavřenými dveřmi.“ Pavel pochopitelně nemůže být souzen za to, že chtěl kandidovat. Státní aparát tedy pracně shromažďuje různé drobné podněty a vytváří falešná svědectví apod. Nakonec je tedy Pavel odsouzen na základě toho, že rozšiřoval svůj volební program mezi lidi, za posílání kritických dopisů různým institucím a za napadení veřejného činitele. V tomto procesu je Pavel uznán vinným ve všech bodech obžaloby, jen s tím rozdílem, že bylo obžalování z podvracení republiky zpětně překvalifikováno na pobuřování, a je odsouzen k odnětí svobody na 21 měsíců a k třem letům následujícího ochranného dohledu. K překvalifikování dojde, protože svědkové z řad Pavlových spoluvězňů, vesměs proti němu zaujatí, proti němu vypovídají tak nejednotně a jejich křivá svědectví jsou Pavlem vyvracována, takže soud od tohoto bodu raději odstupuje. Jiří byl odsouzen za pobuřování k 12 měsícům odnětí svobody, takže byl 29. května propuštěn, protože 12 měsíců jeho vazby v den vynesení rozsudku uplynulo. Oba se proti rozsudku odvolali k Nejvyššímu soudu, ale ten rozsudek potvrdil, nedbaje na řadu vážných okolností, které rozsudek i proces sám značně problematizovaly. Na Pavlovo odsouzení okamžitě zareagovali jeho přátelé a disidenti uspořádáním několika hladovek. 13. června 1987 byla zahájena dvacetičtyřhodinová řetězová hladovka za jeho propuštění. Ta probíhala do 15. srpna 1987 a zúčastnilo se jí 96 lidí nejen z Československa, ale i z Francie, NSR, Švýcarska a Rakouska. A 30. září 1987 byla započatá další dvacetičtyřhodinová řetězová hladovka tentokrát za československé politické vězně. V dopise k této hladovce vyzývajícím z 27. srpna 1987 se organizátoři obrací nejen na domácí veřejnost, ale i na zahraničí, zejména na signatářské země KBSE a vybízí k solidaritě se všemi politickými vězni a vězni svědomí na celém světě. Hlavním organizátorem těchto hladovek byla vrchlabská chartistka Hana Jüptnerová. Pavel si začne odpykávat svůj trest v NVÚ Minkovice, Liberec, kde je okamžitě po příjezdu surově zbit a následně mu není poskytnuto dostatečné lékařské ošetření, přestože Pavel poukazuje na příznaky otřesu mozku. Jako protest proti tomuto odmítne pracovat. Následuje řada kázeňských trestů, mučení a šikanování a další obžalování, tentokrát z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, které ale nedojde k svému závěru. Minkovice patřily k těm nejhorším vězením v Československu. Pod vlivem hojných projevů domácí i zahraniční solidarity byl nemocný a ztýraný Pavel z Minkovic převezen 9. října 1987 do vězeňské nemocnice Praha - Pankrác. Zde byl měsíc léčen a po propuštění z nemocnice převezen na V. oddělení NVÚ Plzeň-Bory, odkud byl propuštěn 26. února 1988 ve značně zbědovaném fyzickém stavu: mimo jiné totiž nemohl chodit. Psychicky však byl zdráv a po celou dobu, co byl doma, psal. Napsal např. dopis-poslání Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě; esej o právní kultuře; rozsáhlý rozbor svého procesu a několik žalob kvůli zmanipulovaným výpovědím a křivým svědectvím. Po krátké svobodě je Pavel znovu zatčen 5.dubna 1988 v Trutnově, a to ve chvíli, kdy vycházel z budovy vojenské správy, kde si měl vyzvednout poslední doklad, potřebný k podání žádosti o vystěhování do Německé spolkové republiky. Při zatýkání je ještě nemocný Pavel surově zbit. O zatčení a uvěznění není rodina vůbec informována. Příčinou zadržení bylo Pavlovo odmítnutí ochranného dohledu. Ten odmítl zcela principiálně, protože rozsudek považoval za protiprávný, a nemohl ho dostát, ani kdyby chtěl, protože jeho zdravotní stav mu nedovoloval absolvovat denně cestu na vrchlabskou SNB, kde se měl každý den v 15 hodin nahlašovat. 20. dubna 1988 proběhlo v okresním soudě v Trutnově hlavní líčení, v kterém byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců nepodmíněně v II. NVS. V závěrečném návrhu požádal Pavel prostřednictvím obhájce o propuštění z vazby na svobodu ze zdravotních důvodů a obhájce navrhl trestní stíhání zastavit, neboť se přečin nestal, a v případě odsouzení uložit trest, který nebude spojen s odnětím svobody, nejlépe peněžitý trest. Pavel, který nemohl chodit a k soudu byl dopraven na kolečkovém křesle a mluvil pouze šeptem, se okamžitě odvolal ke krajskému soudu. Na jeho verdikt čekal ve vazbě ve věznici v Hradci Králové v cele č. 138. Ve vazbě se okamžitě jeho stav zhoršil, pohyboval se těžce, a to často jen s cizí pomocí, jinak se jen plazil. Došlo k razantnímu snížení jeho váhy, v čase své smrti vážil při své výšce 176 cm pouhých 57 kg. Nějaký čas totiž držel protestní hladovku, ale ještě předtím se také stávalo, že byl hladem týrán. V každém případě k němu nebylo přihlíženo jako k vězni, který drží hladovku. Později, když od ní ustoupil, nebyl schopen vůbec přijímat potravu, prakticky snědl jen pár lžic polévky, které pak zpravidla zvrátil, stejné to bylo s vodou a čajem. Často potřeboval lékařskou pomoc, která mu však byla většinou dozorci odpírána. Úbytek energie, vyčerpanost a bolesti mu totiž neumožňovaly hlasitě a zřetelně mluvit, což dozorci vyžadovali. Tato šikana probíhala stylem, že když spoluvězni řekli dozorci, že Wonka potřebuje lékaře, tito zareagovali slovy: „Tak si o něj řekni sám!“, což mu pochopitelně jeho stav neumožňoval. V den smrti mu byl takto odmítnut minimálně dvakrát. Téhož večera také na lůžku naříkal, aby mu zavolali lékaře a aby jej nenechali umřít. Vedle toho je možné, že byl také mučen fyzicky a bit. Spoluvězni při šetření v roce 1990 vypovídali, že bití bylo ve věznice běžné a poukazovali i na bití, „které nezanechává stop“. V každém případě někteří vězni upozorňovali, že občas byly na Pavlově těle patrné stopy po bití a krev u úst. Vězni z vedlejších cel často slýchali Pavlův pláč a volání o pomoc. Sami spoluvězňové také kritizovali lékařskou péči ve věznici, kdy posouzení naléhavosti lékařského zákroku záviselo pouze na příslušníku SNV, který nemá ani základní zdravotnické vzdělání a v naprosté většině případů ani nutný humánní přístup k vězňům.“ Je evidentní, že Pavel Wonka jako na smrt nemocný vězeň neměl co dělat na normální cele, natož pak ve vězení, ale když už, tak minimálně ve vězeňské nemocnici, kde by měl lékařskou péči zajištěnou. Samo ponechání jej na běžné cele a vystavení jej likvidační zvůli dozorců znamenalo prakticky odsouzení k smrti. Prakticky bezprostředně po oznámení Pavlova úmrtí začíná rozsáhlá domácí i zahraniční kampaň na zveřejnění všech informací, které s jeho smrtí souvisí, a po umožnění účasti zahraničních lékařů při pitvě. Komunisté si důležitost celého případu uvědomovali, proto nakonec zahraničním lékařům povolili pitvu provést. O tom, že si komunisté důležitost celé záležitosti uvědomovali, svědčí i dopis pravděpodobně signovaný vedoucím XIII. oddělení ÚV KSČ Václavem Zajíčkem Miloši Jakešovi, kde explicitně zní: „O osobu Pavla WONKY projevovali trvalý zájem členové VONS, Amnesty International a různé osoby a instituce ze zahraničí. Počátkem letošního roku projevil zájem o setkání s WONKEM profesor Harvardské university dr. Robert Lawrence, údajně člen organizace 'Lékaři pro humanitární právo', který dlel v ČSSR na návštěvě. Lze předpokládat, že úmrtí jmenovaného vyvolá značnou odezvu u signatářů Charty, dalších vnitřních opozičníků i v zahraničí, se snahou o zneužití jeho smrti k útokům proti ČSSR.“ Žádostem o provedení pitvy zahraničními odborníky bylo tedy vyhověno, druhou pitvu provedli profesor Robert C. Lawrence z Harvardovy univerzity a profesor Robertem H. Kirschner z chicagské univerzity. Oba došli k přibližně stejným závěrům jako čeští lékaři, ale poukázali také na to, že k smrti sice došlo kvůli plicní embolii, ale že ta měla svůj původ v nohách, nikoliv v prostatě, jak se domnívali čeští patologové; takže zde podstatnou roli sehrálo surové bití do nohou. Oba ale také vyslovili názor, že kdyby se Pavlovi Wonkovi dostávalo dobré lékařské péče, nebo kdyby nadto nebyl vězněn v takovém kritickém zdravotním stavu, nebyl by zemřel. Profesor Lawrence navštívil Českou republiku již v lednu 1988, kdy jako zástupce helsinské federace žádal o umožnění návštěvy u několika politických vězňů, aby mohl prozkoumat jejich zdravotní stav, což mu ale povoleno nebylo. Mezi těmito vězni byl i Pavel Wonka. Nadto 16. dubna 1988 poslala International Helsinki Human Rights Federation československým úřadům dopis, v němž upozornila na nebezpečí, jež hrozí Pavlu Wonkovi po jeho zatčení 5. dubna 1988. Pohřeb se uskutečnil 6. května ve Vrchlabí. Pohřbu se zúčastnilo přibližně 2000 místních občanů, vedle nich byli přítomní signatáři Charty 77 včetně třech jejích mluvčích, členové Jazzové sekce, jejíž byl Pavel členem, členové SPUSA a VONS, ale i štáb západoněmecké televize ARD a přítomni byli také členové osmi zastupitelských úřadů: Austrálie, Francie, Itálie, Kanady, Nizozemí, NSR, Velké Británie a USA. Návštěvníci byli sledováni příslušníky státní bezpečnosti. Po obřadu, který sloužil místní kněz, se na hřbitově s Pavlem rozloučili smuteční řečníci. Ocitujme z textu Dany Němcové Pohřeb Pavla Wonky: „Úvodem herečka Vlasta Chramostová přednesla filozofický text z pozůstalosti Jana Patočky, jednoho z prvních mluvčích Charty 77, který 13. března 1977 podlehl chorobě v důsledku vyčerpání nepřetržitými policejními výslechy. Václava Havla, který byl se svou manželkou zadržen v Trutnově, zastoupil současný mluvčí CH 77 Stanislav Devátý. Neméně burcující byla promluva katolického kněze bez státního souhlasu a člena VONS Václava Malého. Hluboký a jímavý byl proslov Hany Jüptnerové, neohrožené profesorky jilemnického gymnázia, která po léta zblízka sdílela úsilí i utrpení Pavla Wonky i celé jeho rodiny. Za spoluvězně se s Pavlem prostými slovy rozloučil krajan Kurt Josef Tomčik. Jedna starší žena z Vrchlabí si dodnes vyčítá, že pro pohnutí nedokázala vyslovit nad hrobem prostý dík za všechny ty "chudé" v okolí, jimž byl Pavel Wonka vždy pohotovým, obětavým a nezištným rádcem a pomocníkem. Celé shromáždění zazpívalo Československou státní hymnu a poté byla spuštěna rakev do hrobu. Řada těch, kteří pozůstalým projevovali účast, byla nekonečná. Hrob byl zpola zasypán hroudami a květinami. Večer byl již krásně upraven a navštěvován místními mladými lidmi, kteří prohlíželi stuhy a zapalovali svíce. Stuhy zůstaly na místě i druhý den ráno a přibyly jen květiny a krásná fotografie Pavla Wonky, usmívajícího se i v poutech městského soudu v Praze. Posilovala ho víra v právo a spravedlnost...“ V den a v čas pohřbu chtělo několik občanů uctít Pavlovu památku tryznou na Staroměstském náměstí. Státní bezpečnost se však snažila tryzně zabránit. V dopoledních hodinách byli Státní bezpečností odvedeni ze svých bytů a pracovišť člen jazzové sekce Martin Sýkora a signatáři Charty 77 Ladislav Hejdánek, Luděk Marks a František Stárek a dále Jaroslav Hejna a Iva Vojtková a byli zadržováni do odpoledních hodin, aby se tryzny nemohli zúčastnit, ačkoliv někteří z nich ani o tryzně nevěděli. Několik dalších občanů nebylo zadrženo jen proto, že je StB nenašla. Na pracovišti chartisty a člena jazzové sekce Oty Veverky, tedy ve strážním domku na Žižkově, byla provedena domovní prohlídka, k níž však příslušníci StB neměli potřebné povolení a při níž zabavili 105 položek, prakticky všechny soukromé věci Oty Veverky, který byl zadržován až do nočních hodin. Zde je třeba podotknout, že je Ota Veverka mimo jiné autorem písně Mafie věnované Pavlovi Wonkovi. Krátce před zahájením tryzny byli zadrženi John Bok a Miroslav Skoumal. Tryzny se přišlo zúčastnit asi 30 občanů, nicméně počet příslušníků Státní a veřejné bezpečnosti je značně převyšoval, takže k tryzně nakonec nedošlo. Wonkova smrt vyvolala i petici, kterou iniciovali Ivan Jirous a Jiří Tichý. Šlo o tzv. Dopis 271 československých občanů adresovaný Ministerstvu spravedlnosti ČSR, Ministerstvu vnitra ČSSR, vládě ČSSR a Federálnímu shromáždění ČSSR z 15. srpna 1988, jehož signatáři požadují okamžité propuštění všech vězňů svědomí a politických vězňů, okamžitou novelizaci trestního práva, trestání těch příslušníků SNV, kteří se dopustí teroristických činů, okamžité umožnění nehlášených a nedomluvených kontrol lékařů, Amnesty International, FIDH a podobných občanských iniciativ z kterýchkoliv zemí k objektivnímu posouzení situace v našich vězeních. Rok po Pavlově tragické smrti byly u jeho hrobu uspořádány tři pietní akty. Dne 23.4. to byl první vzpomínkový akt za účasti mluvčího Charty 77 Tomáše Hradílka. Dne 26.4. položilo asi 25 jeho přátel na hrob věnec a jeho bratr Jiří zde přečetl část Pavlova eseje. A konečně 28.4. se ve vrchlabském kostele uskutečnila zádušní mše. V Praze se pak konal pietní akt v den výročí na Staroměstském náměstí, kde přibližně 25 občanů položilo k pomníku Jana Husa věnec s nápisem Pavel Wonka – pravda neumírá. Ani jeden z pietních aktů se neobešel bez účasti StB a pietní akt v Chomutově byl zmařen Státní bezpečností. V den výročí také drželo 24 východočeských občanů hladovku. Po roce 1989 byl P. Wonka plně rehabilitován a zbaven všech obvinění, a bylo konstatováno, že došlo k porušení zákonnosti státními orgány i jednotlivci, ale k určení a potrestání viníků už nedošlo. V roce 1999 vydal Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra osvědčení, že sice Pavel Wonka byl v evidenci Státní bezpečnosti, ale jako nepřátelská osoba, a že jeho kompletní svazek byl zničen. Na počest Pavla Wonky byly po něm pojmenovány most v Pardubicích a ulice v Hradci Králové, Žďáru nad Sázavou, České Skalici, České Lípě a Praze-Stodůlkách. Rok 2003 byl lidmi s dobrou pamětí vyhlášen Rokem Pavla Wonky. V rámci této akce proběhlo osm přednáškových večerů v Praze a Strakonicích, v září a listopadu putovní Festival pro Pavla Wonku v Praze a Pelhřimově, jehož součástí byly koncerty a také rozsáhlá výstava, představující život a dílo Pavla Wonky. V roce 2008 uspořádal ÚSTR seminář ke 20. výročí úmrtí Pavla Wonky. V roce 2010 byl Pavel Wonka v projektu organizace "Člověk v tísni" jmenován jedním z laureátů "Ceny Příběhů bezpráví" za odvážné postoje a činy v období komunistického režimu. Hradec Králové, kde Pavel Wonka zemřel, mu v roce 2011 udělil čestné občanství. Dne 28. října 2013 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal in memoriam medailí Za zásluhy. Za jeho smrt nebyl dosud nikdo potrestán.

odkaz: Wonka Pavel

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Rašín Alois

batoh
Rašín Alois
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Neumann Stanislav Kostka

batoh
Neumann Stanislav Kostka
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Kácha Miroslav, generálmajor

batoh
Kácha Miroslav, generálmajor
Šumava A-Z: vojáci
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Janoušek Karel, armádní generál, maršál,...

batoh
Janoušek Karel, armádní generál, maršál, RNDr.
Šumava A-Z: vojáci
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Rašín Alois 0 km
Neumann Stanislav Kostka 0 km
Kácha Miroslav, generálmajor 0 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 0 km
Cibulka Petr 0 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 0 km
Modrý Bohumil, Ing. 0 km
Jáchymov, Josef Haslinger 0 km
Toussaint Rudolf 0 km
Havel Václav 0 km
Dienstbier Jiří 0 km
věznice Plzeň Bory 0 km
Zahrádka František 0 km
Píka Heliodor, generál 0 km
Borský park 0.46 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 0.59 km
památník Květnového povstání 1945,... 1.16 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 1.18 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 1.19 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 1.4 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 1.71 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 1.71 km
vlaková zastávka Plzeň 1.9 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 1.9 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 1.9 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 1.91 km
Techmania Science Center 1.95 km
most Ivana Magora Jirouse 1.98 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 1.98 km
Entropa - David Černý, Techmania 1.99 km
hřbitov Doudlevce 2.04 km
Památník obětem zla 2.15 km
Hruška Luboš, plk. 2.15 km
řeka Úhlava 2.18 km
Škoda Plzeň 2.25 km
první protikomunistická demonstrac... 2.25 km
památník národního osvobození se s... 2.25 km
Hlavatý Josef 2.25 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 2.32 km
Kreativní zóna DEPO2015 2.32 km
Rašínův dům, Plzeň 2.33 km
kraj Plzeňský 2.33 km
Vítr v kapse 2.5 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 2.51 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 2.51 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 2.57 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 2.59 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 2.6 km
památník 16. obrněné divize US arm... 2.62 km
synagoga (stará) Plzeň 2.62 km
památník pozemních jednotek na záp... 2.63 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 2.65 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 2.66 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 2.66 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 2.67 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 2.67 km
Větrovec Josef 2.67 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 2.68 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 2.71 km
pamětní deska Bohumil Polan 2.72 km
Polan Bohumil 2.72 km
kaple U Ježíška, Plzeň 2.73 km
zahrada Miroslava Horníčka 2.75 km
pomník generála George Pattona, Pl... 2.77 km
synagoga (velká) Plzeň 2.79 km
Západočeské muzeum v Plzni 2.8 km
Vejprnický potok 2.85 km
muzeum loutek Plzeň 2.87 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 2.88 km
pamětní deska Marie Uchytilová 2.92 km
Discopříběh 2.94 km
Slavnosti svobody, Plzeň 2.96 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 2.97 km
Preissová Jana 2.97 km
Lindauer Gottfried 2.97 km
Platzer Ignác František 2.97 km
Chovanec Milan 2.97 km
Plzeň 2.97 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 2.97 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 2.97 km
Barták Bedřich 2.97 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 2.97 km
Zikmund Miroslav 2.97 km
Jančařík Michal 2.97 km
Stárek František Čuňas 2.97 km
Roučka Zdeněk 2.97 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 2.98 km
Plzeňská diecéze 3 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 3 km
morový sloup, Plzeň 3.04 km
požární stanice Plzeň - střed 3.06 km
nádraží hlavní Plzeň 3.06 km
infocentrum Plzeň 3.06 km
radnice Plzeň 3.09 km
Masné krámy, Plzeň 3.1 km
Západočeská galerie v Plzni 3.14 km
vodárenská věž, Plzeň 3.15 km
pamětní deska na pěší pluk 35, Plz... 3.15 km
Patton Memorial Pilsen 3.15 km
Koranda Václav starší 3.21 km
Plzeňské historické podzemí 3.23 km
pivovarské muzeum, Plzeň 3.24 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 3.31 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 3.33 km
Sokolovna Plzeň 3.36 km
studna na nádvoří, Plzeňský prazdr... 3.37 km
artézské studny, Plzeňský Prazdroj... 3.38 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 3.4 km
pivovar Plzeňský Prazdroj 3.51 km
Pivní putování - 12. díl - Západní... 3.51 km
FC Viktoria Plzeň, a.s. 3.52 km
ZOO Plzeň 3.86 km
Mže 4.01 km
Čvančara Jaroslav 4.06 km
Dinopark Plzeň 4.07 km
řeka Radbuza 4.08 km
řeka Berounka 4.08 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 4.1 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 4.1 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 4.1 km
mlýn Radobyčice 4.29 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 4.39 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 4.4 km
pomník rodiny Fürthových 4.49 km
Koza Vladimír, MUDr. 4.65 km
kaple Božkov 4.78 km
Božkov 4.78 km
vlaková zastávka Dobřany 5.31 km
nádraží Vejprnice 5.43 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 5.47 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 5.57 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 5.68 km
kaple sv. Václava, centrální hřbit... 5.77 km
památník umučeným, Plzeň 5.81 km
židovský hřbitov Plzeň 5.81 km
soutok Berounka - Úslava 5.86 km
řeka Úslava 5.86 km
pomník padlých WWII, centrální hřb... 5.89 km
Husník Jakub 5.93 km
Vejprnice 5.93 km
centrální hřbitov Plzeň 5.93 km
Vařečka rytíře Žumbery 5.93 km
hrob generál Heliodor Píka 5.93 km
kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)... 5.95 km
dětské hřiště Vejprnice 5.95 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 5.96 km
hrob Stanko Vodička 5.97 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 5.97 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 5.98 km
SDH Vejprnice 5.99 km
krytá lávka Vejprnice 6 km
památník osovobození Vejprnice 6.01 km
lom Koterov 6.02 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 6.02 km
fara Vejprnice 6.03 km
hřbitov Vejprnice 6.18 km
zámek Štěnovice 6.18 km
památník Suchý důl 6.35 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 6.42 km
židovský hřbitov Štěnovice 6.47 km
hřbitov Starý Plzenec 7.65 km
projev v Miloše Jakeše v Červeném ... 7.92 km
Pilčík Hubert 7.97 km
fara Starý Plzenec 8.2 km
kostel Narození Panny Marie, Starý... 8.23 km
nádraží Dobřany 8.45 km
v železničním tunelu u Ejpovic sra... 8.46 km
pamětní deska František Noha (rumb... 8.52 km
rotunda sv. Petra a Pavla, Starý P... 8.61 km
kostel sv. Jana Křtitele, Starý Pl... 8.66 km
Mariánský sloup, Starý Plzenec 8.67 km
NS Stará Plzeň a kupci 8.68 km
NS kolem Starého Plzence 8.68 km
pomník padlých WWI i II, Starý Plz... 8.68 km
Starý Plzenec 8.69 km
radnice Starý Plzenec 8.72 km
zřícenina kostela sv. Vavřince, St... 8.75 km
hradiště Hůrka, Starý Plzenec 8.78 km
kostel sv. Štěpána, Kozolupy 8.79 km
PP Černá stráň 8.87 km
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý... 8.89 km
Losiná 8.9 km
studna jižní, Radyně 8.92 km
studna pod věží, Radyně 8.92 km
hrad Radyně 8.95 km
Štíty království českého, Můj hrad... 8.95 km
Kozolupy 9.13 km
vyhlídka Hůrka 9.17 km
Bohemia Sekt Centrum 9.2 km
mohylové pohřebiště Hůrka 9.24 km
sv. Jan Nepomucký, Město Touškov... 9.67 km
Město Touškov 9.69 km
SDH Město Touškov 9.7 km
Nebílovský Borek 9.71 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Město... 9.72 km
fara Město Touškov 9.82 km
kostel sv. Jana Křtitele, Město To... 9.84 km
Záluží u Třemošné 10.07 km
kaple Město Touškov 10.1 km
hřbitov Město Touškov 10.27 km
kaple sv. Floriána, Bdeněves 10.32 km
Air park, Zruč u Plzně 10.33 km
Bdeněves 10.34 km
Třemošná 10.72 km
židovský hřbitov Město Touškov... 10.74 km
SDH Zbůch 10.84 km
Zbůch 10.88 km
radnice Zbůch 10.89 km
kaple sv. Josefa, Zbůch 10.9 km
Tymákov 10.92 km
nádraží Třemošná u Plzně 10.95 km
Předenice 11.28 km
SDH Předenice 11.3 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 11.31 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 11.32 km
hřbitov Nezbavětice 11.32 km
kaple Předenice 11.33 km
kaple Třemošná 11.45 km
Nebílovy 11.52 km
kaple Nebílovy 11.53 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 11.54 km
NS Nebílovy 11.54 km
SDH Nebílovy 11.57 km
zámek Nebílovy 11.57 km
kašna Nebílovy 11.6 km
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy 11.63 km
Šťáhlavy 11.71 km
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy... 11.71 km
pamětní deska osvobození Šťáhlavy... 11.72 km
hřbitov Prusiny 11.72 km
zámek Šťáhlavy 11.73 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 11.75 km
fara Prusiny 11.75 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 11.76 km
studna Prusiny 11.76 km
Brožík Václav 11.82 km
Štěpánek Patrik, desátník / štábní... 11.89 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 11.98 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 12.14 km
kaple Lišice 12.17 km
Lišice 12.18 km
SDH Lišice 12.23 km
rybník Netunice 12.48 km
pomník padlých WWI, Doubrava u Nýř... 12.49 km
Doubrava u Nýřan 12.51 km
kaple Doubrava u Nýřan 12.53 km
Netunice 12.6 km
Horní Lukavice 12.61 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 12.7 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 12.91 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 12.92 km
hřbitov Dolní Lukavice 12.97 km
pomník padlých WWI i II, Horní Bří... 12.98 km
Horní Bříza 13.15 km
hřbitov Chotěšov 13.36 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 13.42 km
fara Dolní Lukavice 13.47 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 13.49 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 13.49 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 13.52 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 13.53 km
Dolní Lukavice 13.53 km
Háje u Řenče 13.55 km
pivovar Dolní Lukavice 13.56 km
kašna zámek Kozel 13.59 km
zámek Kozel 13.61 km
zámek Dolní Lukavice 13.62 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 13.63 km
Haydn Joseph 13.63 km
Haydnovy hudební slavnosti 13.63 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 13.67 km
Štáhlavice 13.72 km
Lopatský rybník, Kozel 13.74 km
Chotěšov u Stoda 13.78 km
tisovec Dolní Lukavice 13.78 km
fara Chotěšov 13.79 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 13.8 km
kostel Narození Panny Marie, Chotě... 13.83 km
Česká spojka 13.94 km
Borgiové 13.94 km
Zjevení (Revelations) 13.94 km
Žert 13.94 km
Magické stěstí, videoklip skupiny ... 13.94 km
Bez domova (Sans famille) 13.94 km
Muž, který se směje 13.94 km
D´Artagnan a tři mušketýři 13.94 km
Hodina duchů, klip Lucie Vondráčko... 13.94 km
Dobrodružství kriminalistiky - Jed... 13.95 km
klášter Chotěšov 13.95 km
Královská aféra 13.95 km
kašna klášter Chotěšov 13.98 km
Andělská tvář 13.99 km
3 sezóny v pekle 13.99 km
muzeum Horní Bříza 14.19 km
pomník padlých WWII, Horní Bříza... 14.2 km
pamětní deska Josef Sporka 14.2 km
naučná stezka Horní Bříza 14.25 km
Krvavá léta - Dojemný čin občanů H... 14.27 km
nádraží Horní Bříza 14.27 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 14.29 km
Zastávka u Přeštic 14.35 km
keramika Horní Bříza 14.36 km
SDH Dnešice 14.82 km
westernový areál Halter Valley 14.83 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 14.86 km
Dnešice 14.87 km
kostel sv. Václava, Dnešice 14.9 km
fara Dnešice 14.91 km
nádraží Plešnice 14.94 km
Vodokrty 14.94 km
rozvodna Přeštice 14.95 km
kaple Vodokrty 14.97 km
kaple Vísky (Trnová) 15.04 km
zámek Vísky (Trnová) 15.09 km
hřbitov Dnešice 15.14 km
Nová Jezná 15.26 km
letiště Plešnice 15.28 km
kaple Navštívení Panny Marie na Vr... 15.3 km
Vězněná, Pavel Renčín 15.48 km
Převedu vás... na onen svět!, Emil... 15.48 km
vražda v hájence Lipovka, Nekmír... 15.5 km
kaple sv. Diviše, Hracholusky 15.63 km
zámek Přestavlky 15.98 km
Přestavlky 16.04 km
hřbitov Přestavlky 16.23 km
kostel sv. Petra a Pavla, Přestavl... 16.24 km
Vojenské muzeum na demarkační lini... 16.35 km
kasárna raketového pluku Rokycany... 16.35 km
Renče 16.43 km
židovský hřbitov Přeštice 16.49 km
kasárna stará Rokycany 16.61 km
fontána v parku U Plzeňské brány... 16.66 km
nádraží Přeštice 16.67 km
park U Plzeňské brány, Rokycany 16.69 km
hřbitov starý Rokycany 16.69 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rokyca... 16.71 km
hrobka Fitzova, Rokycany 16.73 km
pomník Mistra Jana Husa, Rokycany 16.8 km
Preiss Jaroslav JUDr. 16.82 km
pomník padlých WWI, Rokycany 16.84 km
nádraží Rokycany 16.85 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 16.85 km
Přeštice 16.86 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 16.86 km
infocentrum Přeštice 16.87 km
secesní litinová pumpa, Rokycany 16.87 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 16.88 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 16.88 km
pomník padlých WWII, Rokycany 16.89 km
sv. Kilián, Přeštice 16.89 km
pomník padlých komunistů WWII, Rok... 16.91 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 16.92 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 16.93 km
Ryba Jakub Jan 16.93 km
Mariánský sloup, Přeštice 16.93 km
Rokycanův sbor 16.95 km
kašna klasicistní novější Rokycany... 16.97 km
secesní vila, Rokycany 16.99 km
SDH Přeštice 17.03 km
Hlávka Josef 17.05 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 17.05 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 17.05 km
kašna klasicistní Rokycany 17.12 km
Dům historie Přešticka 17.12 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 17.12 km
zatčení K.H. Franka, Rokycany 17.14 km
Řanda Čestmír 17.14 km
Pehe Jiří 17.14 km
Rokycany 17.14 km
Budweiserová Irena 17.14 km
Horák Bohuslav, PhDr. 17.14 km
Laub Alois, brig. gen. 17.14 km
Rokycana Jan 17.14 km
Fitz Johann 17.14 km
Mariánský sloup, Rokycany 17.17 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 17.18 km
děkanství Rokycany 17.19 km
kostel Panny Marie Sněžné, Rokycan... 17.21 km
Dumetovský dům, Rokycany 17.21 km
muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokyc... 17.21 km
fara Přeštice 17.21 km
Přeštické černostrakaté prase 17.26 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 17.26 km
přehrada Hracholusky 17.34 km
hrobka Josefa Hlávky 17.4 km
kaple Přeštice 17.46 km
Heber František Alexander 17.47 km
hřbitov Přeštice 17.5 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 17.65 km
Ticholovec 17.7 km
hvězdárna Rokycany 17.77 km
koupaliště Kucíny 17.87 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 17.96 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 17.98 km
Příchovice 17.99 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 18.01 km
SDH Příchovice 18.03 km
zámek Příchovice 18.13 km
kaple Kucíny 18.17 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 18.2 km
lípa pod Ticholovcem 18.2 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 18.27 km
Libákovice 18.29 km
lípy u demarkační čáry, Rokycany... 18.29 km
památník Demarkační čáry, Rokycany... 18.32 km
Očenášek Ludvík 18.36 km
pověst o vzniku Čertova břemene 18.53 km
Skočice u Přeštic 18.61 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 18.74 km
Kaznějov 19.01 km
nádraží Kaznějov 19.08 km
Kroc Raymond Ray Albert 19.13 km
Zakladatel 19.13 km
Bartovský Josef 19.15 km
Stupno 19.15 km
kostel sv. Vavřince, Stupno 19.16 km
kaple sv. Huberta, Hájek 19.52 km
vlaková zastávka Lužany 19.73 km
NS Živé paměti krajin Lužan 19.75 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 19.81 km
Rašín 19.82 km
zámek Lužany 19.82 km
Americké Dopisy 19.82 km
Já, Mattoni 19.82 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 19.83 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 19.83 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 19.84 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 19.85 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 19.86 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 19.88 km
Lužany 19.88 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 19.88 km
Přírodní památka Lužany 19.91 km
mlýn Lužany 19.94 km
pamětní deska Josef Kožíšek 19.96 km
Kožíšek Josef 19.97 km
pomník Jiří Potůček, Břasy 19.98 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Techmania Science Center - otevírací dob...

  batoh
  Techmania Science Center - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Západočeské muzeum v Plzni - otevírací d...

  batoh
  Západočeské muzeum v Plzni - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum loutek Plzeň - otevírací doba

  batoh
  muzeum loutek Plzeň - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 0.35 km
Bankomat Česká spořitelna 0.59 km
Bankomat ČSOB 0.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.63 km
Bankomat Česká spořitelna 0.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.67 km
Bankomat GE Money Bank 0.75 km
Bankomat ČSOB 0.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.78 km
Bankomat Komerční banka 0.81 km
Bankomat ČSOB 0.83 km
Bankomat GE Money Bank 0.99 km
Bankomat Česká spořitelna 0.99 km
Bankomat Komerční banka 1.24 km
Bankomat GE Money Bank 1.26 km
Bankomat Fio banka 1.26 km
Bankomat Česká spořitelna 1.29 km
Bankomat UniCredit Bank 1.3 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 1.3 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 1.45 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 1.88 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 2.02 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 2.59 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 2.63 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 2.65 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 2.66 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 2.68 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 2.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2.83 km
Bankomat ČSOB 2.83 km
Bankomat Česká spořitelna 3.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.24 km
Bankomat ČSOB 3.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.29 km
Bankomat ČSOB 3.31 km
Bankomat Komerční banka 3.33 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 3.42 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 3.59 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 3.61 km
Bankomat Česká spořitelna 3.63 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 3.91 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 3.93 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 3.98 km
Bankomat Česká spořitelna 3.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.04 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 4.26 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 4.32 km
Bankomat Česká spořitelna 4.33 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 4.34 km
Bankomat Česká spořitelna 4.34 km
Bankomat Fio banka 4.34 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 4.41 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 4.49 km
Bankomat GE Money Bank 4.59 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 4.61 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 4.94 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 4.95 km
Bankomat ČSOB 4.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.98 km
Bankomat Česká spořitelna 4.99 km
Bankomat ČSOB 4.99 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 5.08 km
Jednota Radčice 5.11 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 5.16 km
Bankomat Česká spořitelna 5.18 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 5.18 km
Bankomat GE Money Bank 5.18 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 5.28 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 5.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.38 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 5.39 km
Bankomat ČSOB 5.4 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 5.75 km
Bankomat Komerční banka 5.89 km
Bankomat Česká spořitelna 5.89 km
Bankomat GE Money Bank 5.89 km
Bankomat Česká spořitelna 5.9 km
Bankomat Česká spořitelna 5.92 km
Bankomat Česká spořitelna 6 km
Bankomat Česká spořitelna 6.11 km
Bankomat ČSOB 6.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.12 km
Bankomat GE Money Bank 6.12 km
Bankomat ČSOB 6.12 km
Bankomat Česká spořitelna 6.12 km
Bankomat Komerční banka 6.12 km
McDonalds, OC Plzeň 6.13 km
Bankomat GE Money Bank 6.13 km
Bankomat ČSOB 6.22 km
Bankomat Česká spořitelna 6.27 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 6.29 km
Bankomat Česká spořitelna 6.38 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 6.46 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 6.51 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 6.55 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 6.86 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 7.39 km
Jednota Chotíkov 8.3 km
Bankomat Komerční banka 8.31 km
Bankomat Česká spořitelna 8.54 km
Konzum Dobřany 8.56 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 8.56 km
Bankomat GE Money Bank 8.67 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 8.76 km
Bankomat Komerční banka 9 km
Bankomat Česká spořitelna 9.02 km
Bankomat GE Money Bank 9.08 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 9.08 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 9.2 km
Jednota Kozolupy 9.38 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 9.48 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 9.53 km
Jednota Město Touškov 9.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.78 km
Bankomat ČSOB 9.78 km
Market Zruč 9.79 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 9.98 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 10.05 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 10.15 km
Jednota Druztová 10.45 km
Bankomat Komerční banka 10.6 km
Jednota Třemošná 10.62 km
Market Třemošná 10.62 km
Bankomat Komerční banka 10.63 km
Bankomat GE Money Bank 10.97 km
Bankomat Česká spořitelna 11.04 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 11.06 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 11.11 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 11.34 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 11.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.7 km
Bankomat ČSOB 11.7 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 11.72 km
Jednota Nýřany 11.8 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 11.89 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 11.98 km
Jednota Dolany 12.17 km
Bankomat Komerční banka 12.29 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 12.47 km
Jednota Nevřeň 12.65 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 12.65 km
Jednota Horní Bříza 13.03 km
Jednota Česká Bříza 13.07 km
Bankomat Česká spořitelna 13.31 km
Supermarket Horní Bříza 13.36 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 13.62 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 13.75 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 13.84 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 13.87 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 13.97 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 14.45 km
Jednota Žichlice 14.78 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 14.82 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 14.93 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 14.93 km
Jednota Úlice 15.72 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.72 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 15.75 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.01 km
Jednota Všeruby 16.12 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 16.3 km
čerpací stanice Benzina, Stod 16.4 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 16.42 km
Bankomat Česká spořitelna 16.67 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 16.81 km
Bankomat Česká spořitelna 16.83 km
Bankomat GE Money Bank 16.83 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 16.85 km
Bankomat Komerční banka 16.85 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 16.85 km
Bankomat Komerční banka 16.91 km
Bankomat Česká spořitelna 16.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.96 km
Bankomat Komerční banka 16.97 km
Bankomat UniCredit Bank 16.99 km
Bankomat Česká spořitelna 17.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.06 km
Bankomat GE Money Bank 17.08 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 17.19 km
Bankomat ČSOB 17.23 km
Bankomat Česká spořitelna 17.27 km
Bankomat ČSOB 17.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.42 km
Bankomat GE Money Bank 17.42 km
Jednota Líšťany 17.46 km
Bankomat Rokycany 17.49 km
Bankomat ČSOB 17.49 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 17.7 km
Jednota Osek u Rokycan 17.75 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 18.08 km
Jednota Pňovany 18.09 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 18.17 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 18.74 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 18.95 km
Market Kaznějov 18.96 km
Jednota Kaznějov 18.96 km
Bankomat Komerční banka 19.08 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.1 km
Market Kaznějov 19.26 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.31 km
Jednota Stupno 19.34 km
Jednota Mrtník 19.43 km
Jednota Dobříč 19.49 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 19.5 km
Jednota Heřmanova Huť 19.52 km
Jednota Loza 19.54 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 19.56 km
Jednota Horní Bělá 19.66 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 19.86 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 19.95 km

mohlo by Vás zajímat

Ryba Jakub Jan

batoh
Ryba Jakub Jan
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Hlávka Josef

batoh
Hlávka Josef
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Dřevo mělo pro život obyvatel Šumavy (německy Böhmerwald, keltsky Gabreta) a Bavorského lesa (německy Bayerischer Wald) vždy zásadní význam. Používalo se na topení, jako základní stavební materiál, sloužilo na výrobu nářadí a později i jako palivo ve sklářských pecích. Kvůli zvyšující se poptávce po dřevě ve vnitrozemí vznikaly postupně pily a dřevařské osady i hlouběji v šumavských lesích. Vytěžené plochy lesa byly následně osazovány převážně smrkovými monokulturami, jež se pak snadno stávaly obětí větrných a následně kůrovcových kalamit. K jedné z největších větrných pohrom došlo roku 1870. Vytěžené dřevo se z lesů k pilám dopravovalo prostřednictvím vodních toků, do českého vnitrozemí po Vltavě a po ní často i dále do Německa. Velký nedostatek palivového dříví ve Vídni podnítil výstavbu tzv. Schwarzenberského plavebního kanálu (jinak též Vídeňského kanálu) v letech 1787–1789, jenž umožnil plavení dříví po vodě z oblasti Plechého do Dunaje. Toto důmyslné a unikátní dílo inženýra Rosenauera je dlouhé 44 km (51 km i s novou částí kanálu, dokončenou roku 1823) a propojuje úmoří Severního a Černého moře. Podobný účel měl Vchynicko-tetovský plavební kanál o délce 13,6 km, jenž obchází nesplavný úsek řeky Vydry. Jeho část dnes přivádí vodu do akumulační nádrže hydroelektrárny Vydra v Čeňkově Pile. Mnoho informací přináší nejstarší šumavský net šumava.cz - http://www.sumava.cz/. K poznávání Šumavy a těchto technických památek jsou Vám k dispozici k levnému a kvalitnímu ubytování autokempy, kempy, horské chaty a chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Zapadli do toho boru, sosny vpravo, sosny vlevo. Řídce stály chundelaté stromy, nebráníce rozhledu; vpravo záhy zase přestaly, ustupujíce znovu širým polním lánům, rozkládajícím se k jihu až k Čejkovicům a k Dechtárskému potoku, prostoupeným tu a tam skupinami drv nebo úzkými pruhy stejně neúhledných hájků; vlevo, k severu, táhne se neustále týž bor až k samému břehu Bezdrevi, jejíž hladina za slunných dnů leskle prokmitá stromovím. Dnes nic o ní nebylo vidět; jen tušit bylo lze, že za chatrným borem počíná cosi bělavého, široširého...

A ticho vezde až příšerné. Jindy tu povykují sta a tisíce přelétajících, vzduchem kroužících, po hladině rybniční lovících racků, divoké husy kejhají, kachny kváčou a štěbetají, jespáci na sebe volají; dnes nic takového, ledaže nablízku nebo v dáli drsně zakřehotala vrána, zakrákoral havran. Podobalo se, že déšť a valící se mlhy pozřely všecek zvuk...

Dobrou čtvrt hodiny se brali podle kraje tohoto boru, který pojednou přestal. Před nimi bezprostředně rozlévala se hladina Bezdrevi, nepřehledná, nekonečná napohled, neboť všechny protější břehy zakrývala mlha. Hnědožlutě zbarvené vody plnily až po okraj rozložitou pánev ohromného rybníku; nevinily se, nečeřily se, a přece se zdály děsně hrozivými; bylo zjevno, že se dmou, že dřímající v nich obří síly se probudily, aby němým, úporným tlakem prolomily úžící stěny, v něž příroda a lidské ruce je stěsnaly.

Pěšina, jež vede těmito místy, je za normálního stavu vody asi padesát kroků vzdálená od vodní hladiny, od níž ji dělí mírně se klonící písčina; avšak onoho dne voda zalila nejen tuto, i pěšinu samu, ba, rozmočila i několik z hlíny vystavěných budek, jež slouží za skrýš lovcům, přicházejícím v tato místa střílet divoké husy, a přece tyto budky stojí aspoň půl metru nad pěšinou. Hromady začernalé hlíny, jež z nich zbyly, přiléhaly zplna k smutné, tísnivé náladě, tryskající z veškerého jich okolí, ze rmutných vod, ze šedých nebes, z táhnoucích mlh, z rozmočených polí, z černých nuzných borovic, opodál v padajícím dešti se ztrácejících.

„Tudy neprojdem!" prohodil Jakub Krušnejch, jenž kráčel v čele hloučku; „to se podívejme, kam až ty vody dostoupily."

Odbočili napravo. Nízký, avšak strmý hlinitý svah, porostlý potroušenými trsy travin, dřevnatým býlím; sjížděly nohy po rozmočené, kluzké hlíně, takže rukama jim bylo zachycovati se těchto trsů a křů. Když se došplhali do výše, stanuli maně všickni, těžce oddychujíce. Zraky bloudily po zastřené ohromné hladině rybniční.

„Tamhle leží Zalužice," pravil kovář, ukazuje rukou k severozápadu, „jsou docela v mlze, ničeho není o nich vidět."

Zalužice jsou dědinka, skládající se všeho všude asi z třinácti čísel, položená na samém jihovýchodním kraji poloostrova, vbíhajícího daleko do vod Bezdrevi, které je ze tří stran obkličují, dovolujíce přístup toliko od západní strany, odkudž jedna cesta do dědiny vede. Praví se, že obyvatelstvo bylo sem přestěhováno ze zaniklých Zlatěšovic, kterážto vesnice byla koncem osmnáctého věku zahrnuta do Staré Obory, lesnaté pahorkatiny to na severu od Hluboké, v oblasti Vrkoče a Kamenné Hory. Pamět na tyto Zlatěšovice se nevytratila z podání lidového, ale z vesnice samé nezbylo než několik jedva znatelných rozvalin, divokých jabloní a planých hruší střed hlubokých, hluchých lesů. Kde stávala obydlí lidská, prohánějí se dnešního dne divocí kanci. Přesídlení toto neudalo se násilně, nýbrž lid opustil dobrovolně sídlo svých předků a přenesl se na místa, vykázaná mu a postoupená tehdejší vrchností. Přesto takové stěhování není přece než smutným dokladem poroby jihočeského venkovského lidu, uváží-li se, jak houževnatě a s jakou zbožnou pietou tento lid lpí na zděděné po předcích hroudě...

„Nu," vece mrače se Krušnéj, „dnes Zalužice neuvidíme, ale uvidíme je bohdá zase. Co mlhy spohltí, slunce jim zase vyrve. Jsou vodou obehnány, ale k nim a k jich polím voda nemůže. Nám bude hůře, jen se podívejte! Nám bude jako Zlatěšovicům tam nahoře" — máchl rukou k severu — „Zlatěšovice pohltila obora; kde bývaly statky, ryjou tam divoké svině, a kde leží naše pole, panští kapři budou plovat. Zlatěšovickým vykázali tohle" — máchl rukou ve stranu, kde leží Zalužice — „ale co nám vykážou, to se neví."

„No, tak zle nebude," vece Potužák, „s těch časů zavedli katastr a bílé kameny vykazují, co patří knížecím a co patří nám. Aby, co našeho, zabrali, na to nepomýšlejí a my bychom se taky uhájili. Že se vzpírají proti vypuštění rybníku, tomu rozumím. Pomysli na škodu, kterou by měli. Kdyby jim ryby uplavaly, přinejmenším osmdesát tisíc je pryč. Čekají, že déšť snad přece ustane."

„Já jim nevěřím," zaskuhral Krušnej.

„Já taky ne," přisvědčil kovář.

„Ukázat jim zuby!" pravil Jakub Krušných.

„Nu pomalu!" chlácholil ho Potužák; „vzájemnou dobrou vůlí se zmůže více. Nebude-li jiné pomoci, uvidíš, že se sami odhodlají pustit stavidla..."

„Ale škoda je už velká..."

„Živlům nezabráníš, brachu..."

Brali se dál suchopárem a polní mezí, až se dostali na silnici vedoucí od Hluboké k Čejkovicům; nebylo už daleko ke krátké, ale neobyčejně pevné hrázi bezdrevské, po níž běžela tato silnice, pěkná, dobře schůdná, košatými stromy vroubená. Pro tyto stromy nebylo rozhledu dopředu, zato vpravo rozkládají se rozkošné háje listnatých stromů, kraj parkovitý, zelený jako brčál, jenž i v tomto smutném počasí podržel svůj půvab.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky